Dùng thuốc như thế nào có hiệu quả nhất?
Thời gian để cơ thể ngấm thuốc và đạt tới hiệu quả cao nhất cũng khác nhau.
9727xe148xfe55x13108xf6ccxeb28xb98dxff7dxbac2xX7xeb1dx12b2bx10c2dxc935xd2aexefc6xX5x11665xXaxbabfx1072ex1072cxa312x11299xX3xXexX1x1114bx10411xX4xX3xX15xX1xe4adxX3xXexX1xcb9dxX3xX15x10f6bxa78fxX3xX4x10916xX3xX1xXdxa562xX1axX3x1124bxX1axe2f2xX3xX15xX1xbebaxXex108f3xX0x981dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d47xX10xX6xe9c8xXaxX12xXcxX1xd2d0xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xed52xfa6exX3xX4x9d76xX3xXexX1xX5cxX3xX15xX16xX38xef9cxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3x99dbxX27xX3xX5bxb529xXexX3xXexe45fxXdxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX4xX6xX28xX3xX15xX1xX38xXexX3xX4xd60exX15xX16xX3xbe7dxX1xeea6xX4xX3xX15xX1xX6xX1ax9a5fxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebc4xX28xX4excabcxXaxX12xXabxX74xX15xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX4exX14xX15xX16xX3xXbxX1x120b6xX15xX3xX5xX78xX15xX3xX4xX94xX4xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX70xX27xX28xX3xX15xX1xbec5xX15xX16xX3xXexX1xX53xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX1bxX3xX5bxf91fxX15xX1xX3xX5bxX5cxX3xX5bxX34xX68xX3xX5xXdxe3cexX1axX3xX5xX20xe97fxX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX5bx114a6xX15xX16xX3xXex11df1xX28xX15xX16xX3xX4xX5fxX3xXexX1xX5cxX9bxX3xe3adxe740xX3xX4ex12c57xb2e1xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX34xX68xX3xX5bxX6xX1axX3xX1xX28xX74xXexX3xX5bxbec0xX15xX16xX3xXexX1bxXexX3xX15xX1xX38xXexX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xXexX10cxX20xX53xX15xX16xX3xX1xXfcxXbxX3xd763xX74xX15xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX4xX1xX107xX15xX16xX3xXexX1xX20xX53xX15xX16xX3xcfdfxX1axXaex11e51xX15xX3xX70xX27xX3xXbxX1xX94xXexX3xX1xX1axXaexX3xXexX94xX4xX3xX4exX11dxX15xX16xX3xX92xXdxX5cxX68xX3xX7xX28xX94xXexX3xX5bxX6xX1axX3xX4xf3b3xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xX0xXdxX68xX16xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXax10d9exXdxX4exXexX1xe50exX3x10b80x10a4exX1c5xXbxX169xdfaexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1c2xX3xae04xe2c0xX1d4xXbxX169xX1c9xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX3cxX3cxXdxX9bxX153xX6xX28xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX70xX15xX3cxX15xX10xX1bdxX7xX3cxX2xX1d4xX1d3x9d9bxX3cxX2xX1c5xee17xX4ex111c5xX1c5xX1d4x12248xX202xX2xX207xXexX204xX2xX1d4xX2xX2xX5xX1c5xX9bxa0cbxXbxX16xX3axX10cxX9xX1d3xX1c4xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX15xX1xX20xX3xXexX1xX24xX3xX15xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX15xX1xX38xXexX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12x119d8xX2bxX3xX10cxX38xXexX3xX15xX1xXdxXf7xX1axX3xXaexX24xX1axX3xXexX1bxX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xX34xX15xX1xX3xX1xX20x1285axX15xX16xX3xXexX78xXdxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX4xX193xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX9bxX3xX265xX94xX4xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX286xX3xX5xX74xXdxX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xX4xX5fxX3xXexX1xX5cxX3xX68xX135xXexX3xXexX1xX53xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX1xX38xXexX3xX5bxXeaxX15xX1xX9bxX3xX119xbac1xX3xX5xe653xX3xX4exX28xX3xX15xX27xXaexX11exX3xX153xX74xX15xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX4exX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX286xX3xX15xX1xXd8xX15xX16xX3xX92xX1xX28xX34xX15xX16xX3xXexX1xX53xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX92xX1xX94xX4xX3xX15xX1xX6xX1axX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xc2f0xX135xXexX3xX7xX1bxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xXexX1bxXexX3xX1xX5fxX15xX3xX92xX1xXdxX3xX5bxX2bxXdxX3xX70xX27xX3xX68xX135xXexX3xX7xX1bxX3xX4exX14xX15xX16xX3xXexX10cxX20xX78xX4xX3xX92xX1xXdxX3x102cexX15xX9bxX3xXabxX74xX15xX3xX15xX16cxX15xX3xXexX1ax1153exX15xX3xXexX1xX193xX3xX4xX1xe80fxXexX3xX4xX1xa161xX3xX1xX20xX78xX15xX16xX3xX4exd8c7xX15xX3xX4xX193xX6xX3xX153xX94xX4xX3xX7xc197xX9bxX3xcb40xX24xX1axX3xX153xX74xX15xX3xX92xX1x10530xX15xX16xX3xX4xX1xf0fbxX4xX3xX153xX74xX15xX3xX4xXc1xX15xX3xX4exX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xXexX10cxX20xX78xX4xX3xX1xX28xX384xX4xX3xX7xX6xX1axX3xX92xX1xXdxX3xX36dxX15xX11exX3xX1xd1c5xXaexX3xX1xa3bcxXdxX3xX153xX94xX4xX3xX7xX39exX11exX3xXaexX3xXexX94xX3xX1xX28xX384xX4xX3xX4exX20xXfcxX4xX3xX7xX39exX9bxX3xXcxX10cxX28xX15xX16xX3xXexX10cxX20xX53xX15xX16xX3xX1xXfcxXbxX3xX153xX74xX15xX3xX153xXeaxX3xXexXdxX16cxX1axX3xX4xX1xX34xXaexX3xX1xX28xX384xX4xX3xX153xX1ax10bfbxX15xX3xX15xX3abxX15xX11exX3xX15xX2bxX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xX34xX15xX1xX3xX1xX20xX286xX15xX16xX3xXexX78xXdxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX4xX193xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xXabxX20xX286xXdxX3xX4xX34xX15xX3xXexX10cxX286xX3xX1xX38xXbxX3xXexX1xX1axX3xX68xX135xXexX3xX7xX1bxX3xX5xX28xX74xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX15xX1xX20xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX1xX74xX3xX4xX1xX28xX5xX10xX7xXexX10xX10cxX28xX5xX9bxX3xX3a1xX24xX1axX3xX153xX74xX15xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX68xX135xXexX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xX15xX1xXd8xX15xX16xX3xX5xX28xX74xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX15xX27xXaexX11exX3xX153xX74xX15xX3xX92xX1xX3abxX15xX16xX3xX15xX16cxX15xX3xX36dxX15xX3xX153xX20xX286xXdxX3xX1xX28xX384xX4xX3xX1axX1bxX15xX16xX3xX15xX20xX78xX4xX3xfc7cxXbxX3xX153xX20xX286xXdxX9bxX3xX3a1xX24xX1axX3xX153xX74xX15xX3xX153xXdxX24xXexX3xXexX1x9a5bxX4xX3xXbxX1xa718xX68xX3xX1xX28xX384xX4xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX15xX27xX28xX3xX5bxX2bxX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xX34xX15xX1xX3xX1xX20xX286xX15xX16xX3xXexX78xXdxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX4xX193xX6xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX153xX74xX15xX3xX5bxX6xX15xX16xX3xX4exX14xX15xX16xX11exX3xX4xX1xX107xX15xX16xX3xXexX6xX3xX15xX16cxX15xX3xX15xX16x10176xX15xX16xX3xX7x12cdbxX3xX4exX11dxX15xX16xX3xX4xX1xX107xX15xX16xX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xX13xX20xX78xXdxX3xX5bxX37bxXaexX3xX5xX27xX3xX68xX135xXexX3xX7xX1bxX3xX5xX28xX74xXdxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX4xXc1xX15xX3xX4exX14xX15xX16xX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xX15xX1xXd8xX15xX16xX3xXexX1xX53xXdxX3xX5bxXdxX5cxX68xX3xX92xX1xX94xX4xX3xX15xX1xX6xX1axX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xX15xX16xX27xXaexX1c2xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xX2xX9bxX3xX3a1xX1xXd8xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX92xX1xXdxX3xX5bxX2bxXdxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xXcxX1xX1axX1bxX4xX3xX5bxXdxXf7xX1axX3xXexX10cxXeaxX3xX4xX20xX53xX15xX16xX3xX16xXdxX94xXbxX3xX70xX27xX3xX7xX1axXaexX3xX16xXdxX94xXbxX3xX70xX27xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX5xX28xX3dfxX15xX16xX3xX169xX20xX5fxX15xX16xX3xX15xX16cxX15xX3xX5bxX20xXfcxX4xX3xX1axX1bxX15xX16xX3xX70xX27xX28xX3xX7xX94xX15xX16xX3xX7xX78xX68xX3xX92xX1xXdxX3xX5bxX2bxXdxX11exX3xX92xX1xX28xX34xX15xX16xX3xX15xX582xX6xX3xX16xXdxX53xX3xXexX10cxX20xX78xX4xX3xX92xX1xXdxX3xX36dxX15xX3xX7xX94xX15xX16xX9bxX3xX3a1xX16xX28xX27xXdxX3xX10cxX6xX11exX3xX4xX8exX15xX16xX3xXexX10cxX94xX15xX1xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX1xX24xX3xXbxX1xX522xX68xX3xX153x10b32xX3xX7xX1axX15xX16xX3xX7xX6xX1axX3xX5bxX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX16xXdxX53xX3xX70xX2d9xX3xX4xX1xX107xX15xX16xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xX4xX34xX15xX3xXexX10cxX286xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX1xX28xX74xXexX3xX5bxX135xX15xX16xX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xX207xX9bxX3xX3a1xX1xXd8xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX153xXd8xX6xX3xXexX10cxX20xX6xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xX265xX6xX15xX169xXdxX11exX3xX68xX6xX16xXdxX16cxX3xX70xX27xX3xX70xXdxXexX6xX68xXdxX15xX3xX13xX3xX15xX16cxX15xX3xX5bxX20xXfcxX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xX16xXdxX53xX3xX36dxX15xX3xXexX10cxX20xX6xX9bxX3xd7f8xX1xX3abxX15xX16xX3xX15xX16cxX15xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXf7xX1axX3xX70xXdxX16cxX15xX3xX4xX6xX15xX169xXdxX3xX202xX1c5xX1c5xX68xX16xX3xX68xX135xXexX3xX5xXc1xX15xX9bxX3xXabxX74xX15xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xX1axX1bxX15xX16xX3xX70xXdxX16cxX15xX3xXexX1xf864xX3xX1xX6xXdxX3xX70xX27xX28xX3xX153xXd8xX6xX3xXexX1bxXdxX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xX1d3xX9bxX3xX3a1xX1xXd8xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xXexX10cxX20xX78xX4xX3xX92xX1xXdxX3xX15xX16xX193xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX28xX4exXaexXaxX12xXcxX1xX1axX1bxX4xX3xX1xX74xX3xX1xX1axXaexX24xXexX3xX94xXbxX3xX70xX27xX3xX4xX1xX28xX5xX10xX7xXexX10xX10cxX28xX5xX3xX15xX16cxX15xX3xX5bxX20xXfcxX4xX3xX1axX1bxX15xX16xX3xXexX10cxX20xX78xX4xX3xX92xX1xXdxX3xX5bxXdxX3xX15xX16xX193xX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xX4exXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX10cxX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX16cxX15xX3xX32xX1axX6xX15xX1c2xX0xX3cxX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x11f6axXexX1xX1axX68xX153xX8ddxX6xX15xX4exX8ddxX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX265xXc1xX15xX3xX153xXdxX24xXexX3xX16xX2d9xX3xX70xXf7xX3xX15xX20xX78xX4xX3xX68xX1axX1bxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX2dcxX3xX4exX14xX15xX16xX3xX15xX16xX28xX27xXdxX3axXaxX3xX1xX10cxX10x100f7xX9xXaxX3cxX68xX10xX8ddxX153xX10xX3cxX4xX6xX15xX8ddxX153xXdxX10xXexX8ddxX16xXdxX8ddxX70xX10xX8ddxX15xX1axX28xX4xX8ddxX68xX1axX28xXdxX8ddxX7xXdxX15xX1xX8ddxX5xXaexX8ddxX4exX1axX15xX16xX8ddxX15xX16xX28xX6xXdxX3cxX2x10360xX204xX204xX1c4xX1fexX9bxX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX16xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX68xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX207xX1c5xX3cxX15xX10xX1bdxX7xX3cxX2xX1d4xX207xX204xX3cxX2xX1c5xX202xX4exX207xX207xX207xX1c5xX207xX2xX964xXexX204xX204xX1c5xX207xX5xX2xX9bxX214xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX15xX1xX20xX3xXexX1xX24xX3xX15xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX15xX1xX38xXexX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX70xX12xX0xX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX265xXc1xX15xX3xX153xXdxX24xXexX3xX16xX2d9xX3xX70xXf7xX3xX15xX20xX78xX4xX3xX68xX1axX1bxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX2dcxX3xX4exX14xX15xX16xX3xX15xX16xX28xX27xXdxX3axXaxX3xX1xX10cxX10xX92dxX9xXaxX3cxX68xX10xX8ddxX153xX10xX3cxX4xX6xX15xX8ddxX153xXdxX10xXexX8ddxX16xXdxX8ddxX70xX10xX8ddxX15xX1axX28xX4xX8ddxX68xX1axX28xXdxX8ddxX7xXdxX15xX1xX8ddxX5xXaexX8ddxX4exX1axX15xX16xX8ddxX15xX16xX28xX6xXdxX3cxX2xX964xX204xX204xX1c4xX1fexX9bxX1xXexX68xXaxX12xX265xXc1xX15xX3xX153xXdxX24xXexX3xX16xX2d9xX3xX70xXf7xX3xX15xX20xX78xX4xX3xX68xX1axX1bxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX2dcxX3xX4exX14xX15xX16xX3xX15xX16xX28xX27xXdxX3axX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX3a1xX20xX78xX4xX3xX68xX1axX1bxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX2dcxX3xX5xX27xX3xX4exX1axX15xX16xX3xX4exXeaxX4xX1xX3xX15xX6xXexX10cxXdxX3xX4xX5xX28xX10cxXdxX4exX3xX1c5xX11exX1d4xfca9xX3x9f07xX3a1xX6xX265xX5xX3xX1c5xX11exX1d4xXaddx12831xX9bxX3x12147x10241xXdxX3xX5xX27xX3xX15xX20xX78xX4xX3xX68xX1axX1bxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX2dcxX3xX70xX2d9xX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xX4exX1axX15xX16xX3xX4exXeaxX4xX1xX3xX15xX20xX78xX4xX3xX68xX1axX1bxXdxX3xX15xX27xXaexX3xX4xX2bxX3xX4xX1xX7f7xX6xX3xX68xX1axX1bxXdxX3xX36dxX15xX3xX3a1xX6xX265xX5xX3xX286xX3xX15xX42axX15xX16xX3xX5bxX135xX3xX1c5xX11exX1d4xXaddxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX70xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX265xX522xX15xX3xXexX10cxXaedxX15xX16xX3xX70xX78xXdxX3xX15xX1xXd8xX15xX16xX3xX5xX53xXdxX3xX32xX1axX34xX15xX16xX3xX4xX94xX28xX3x11e65xX4xX2bxX3xX4xX94xX15xX1xbc1dxX3xXexX57dxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX34xX68xX3xX4xX37bxX15xXaxX3xX1xX10cxX10xX92dxX9xXaxX3cxX153xX6xX15xX8ddxX4exX28xX4xX8ddxX70xXdxX10xXexX3cxX4xX6xX15xX8ddxXexX10cxX28xX15xX16xX8ddxX70xX28xXdxX8ddxX15xX1xX1axX15xX16xX8ddxX5xX28xXdxX8ddxX32xX1axX6xX15xX16xX8ddxX4xX6xX28xX8ddxX4xX28xX8ddxX4xX6xX15xX1xX8ddxXexX1axX8ddxXexX1xX1axX28xX4xX8ddxX16xXdxX6xX68xX8ddxX4xX6xX15xX3cxX2xX964xX2xX202xX2xX1fexX9bxX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX16xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX68xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX207xX1c5xX3cxX15xX10xX1bdxX7xX3cxX2xX1d4xX2xX202xX3cxX1fexX204xX4exX1c4xX2xX1c5xX202xX1d4xX202xX964xXexX1d3xX2xX204xX1c5xX1d4xX5xX1c5xX9bxX214xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX15xX1xX20xX3xXexX1xX24xX3xX15xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX15xX1xX38xXexX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX70xX12xX0xX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX265xX522xX15xX3xXexX10cxXaedxX15xX16xX3xX70xX78xXdxX3xX15xX1xXd8xX15xX16xX3xX5xX53xXdxX3xX32xX1axX34xX15xX16xX3xX4xX94xX28xX3xXb88xX4xX2bxX3xX4xX94xX15xX1xXb90xX3xXexX57dxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX34xX68xX3xX4xX37bxX15xXaxX3xX1xX10cxX10xX92dxX9xXaxX3cxX153xX6xX15xX8ddxX4exX28xX4xX8ddxX70xXdxX10xXexX3cxX4xX6xX15xX8ddxXexX10cxX28xX15xX16xX8ddxX70xX28xXdxX8ddxX15xX1xX1axX15xX16xX8ddxX5xX28xXdxX8ddxX32xX1axX6xX15xX16xX8ddxX4xX6xX28xX8ddxX4xX28xX8ddxX4xX6xX15xX1xX8ddxXexX1axX8ddxXexX1xX1axX28xX4xX8ddxX16xXdxX6xX68xX8ddxX4xX6xX15xX3cxX2xX964xX2xX202xX2xX1fexX9bxX1xXexX68xXaxX12xX265xX522xX15xX3xXexX10cxXaedxX15xX16xX3xX70xX78xXdxX3xX15xX1xXd8xX15xX16xX3xX5xX53xXdxX3xX32xX1axX34xX15xX16xX3xX4xX94xX28xX3xXb88xX4xX2bxX3xX4xX94xX15xX1xXb90xX3xXexX57dxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX34xX68xX3xX4xX37bxX15xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xXcxX10cxX28xX15xX16xX3xX1c5xX11exX1d3xX1c4xX3xX16xXdxX37bxXaexX11exX3xX15xX16xX20xX53xXdxX3xXexX6xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xXexX2d9xX68xX3xXexX1xX38xXaexX3xX202xX1d4xX11exX1fexX3xXexX10cxXdxX2fxX1axX3xX92xX24xXexX3xX32xX1axX34xX3xX70xXf7xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX34xX68xX3xX4xX37bxX15xX3xXexX10cxX16cxX15xX3xX4xX3abxX15xX16xX3xX4xX11dxX3xXexX2d9xX68xX3xX92xXdxX24xX68xX3xXaecxX28xX28xX16xX5xX10xX9bxX3xXcxX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX34xX68xX3xX4xX37bxX15xX3xX5bxX6xX15xX16xX3xXb88xX1xX28xXexXb90xX3xX15xX1xX38xXexX3xXexX10cxX16cxX15xX3xX4xX94xX4xX3xX4exXdxef49xX15xX3xX5bxX27xX15xX3xX4xX1xX193xX3xXaexX24xX1axX3xX5xX27xX3xX4xX94xX4xX3xX5xX28xX74xXdxX3xXexX1xX51dxX4xX3xXbxX1xX522xX68xX3xX4xX1xX7f7xX4xX3xX15xX36dxX15xX16xX3xX286xX3xX4exX74xX15xX16xX3xX153xX135xXexX11exX3xX70xXdxX16cxX15xX3xX70xX27xX3xXexX10cxX27xX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX70xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a1xX1xXd8xX15xX16xX3xX5bxXdxXf7xX1axX3xX4xXc1xX15xX3xX15xX1xX78xX3xX92xX1xXdxX3xX4exX14xX15xX16xX3xX92xX1xX94xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXexX10cxd011xXaxX3xX1xX10cxX10xX92dxX9xXaxX3cxX68xX10xX8ddxX153xX10xX3cxX15xX1xX1axX15xX16xX8ddxX4exXdxX10xX1axX8ddxX4xX6xX15xX8ddxX15xX1xX28xX8ddxX92xX1xXdxX8ddxX4exX1axX15xX16xX8ddxX92xX1xX6xX15xX16xX8ddxX7xXdxX15xX1xX8ddxX4xX1xX28xX8ddxXexX10cxX10xX3cxX2xX964xX1c5xX1c4xX1d4xX2xX9bxX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX16xX3xX7xX10cxX4xX9xXaxX3cxX68xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX207xX1c5xX3cxX15xX10xX1bdxX7xX3cxX2xX1d4xX2xX1d3xX3cxX2xX1c5xX1fexX4exX1d3xX1c5xX202xX1d3xX1d3xX1c5xX2xXexX2xX964xX204xX202xX5xX1c4xX8ddxX92xX1xX6xX15xX16xX8ddxXexX1xX1axX28xX4xX8ddxX92xX1xX6xX15xX16xX8ddxX7xXdxX9bxX214xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX15xX1xX20xX3xXexX1xX24xX3xX15xX27xX28xX3xX4xX2bxX3xX1xXdxX2fxX1axX3xX32xX1axX34xX3xX15xX1xX38xXexX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX70xX12xX0xX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a1xX1xXd8xX15xX16xX3xX5bxXdxXf7xX1axX3xX4xXc1xX15xX3xX15xX1xX78xX3xX92xX1xXdxX3xX4exX14xX15xX16xX3xX92xX1xX94xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXexX10cxXea1xXaxX3xX1xX10cxX10xX92dxX9xXaxX3cxX68xX10xX8ddxX153xX10xX3cxX15xX1xX1axX15xX16xX8ddxX4exXdxX10xX1axX8ddxX4xX6xX15xX8ddxX15xX1xX28xX8ddxX92xX1xXdxX8ddxX4exX1axX15xX16xX8ddxX92xX1xX6xX15xX16xX8ddxX7xXdxX15xX1xX8ddxX4xX1xX28xX8ddxXexX10cxX10xX3cxX2xX964xX1c5xX1c4xX1d4xX2xX9bxX1xXexX68xXaxX12xX3a1xX1xXd8xX15xX16xX3xX5bxXdxXf7xX1axX3xX4xXc1xX15xX3xX15xX1xX78xX3xX92xX1xXdxX3xX4exX14xX15xX16xX3xX92xX1xX94xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXexX10cxXea1xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX10cxX28xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX7b1xX1xX94xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xX16xX37bxXaexX3xX1xX74xXdxX3xX15xX1xXdxXf7xX1axX3xX1xX5fxX15xX3xX5xXfcxXdxX3xX15xX24xX1axX3xX5xX74xX68xX3xX4exX11dxX15xX16xX3xX1xX28xX384xX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX92xX1xX3abxX15xX16xX3xX5bxX107xX15xX16xX3xX4xX94xX4xX1xX9bxX3xcbeexX384xX4xX3xX153xXdxX2fxXexX3xX70xX78xXdxX3xXexX10cxXea1xX3xX10xX68xX11exX3xX70xXdxX2fxX4xX3xX5xX74xX68xX3xX4exX11dxX15xX16xX3xX92xX1xX94xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX5cxX3xX92xX1xXdxX24xX15xX3xX70xXdxX3xX92xX1xX1axX522xX15xX3xX15xX16xX27xXaexX3xX4xX27xX15xX16xX3xX92xX1xX94xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX1xX6xXaexX3xXbxX1xX94xX3xX1xX193xXaexX3xX1xX2fxX3xX70xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX27xX15xX1xX3xX68xX74xX15xX1xX3xXexX10cxX28xX15xX16xX3xX10cxX1axX135xXexX9bxX9bxX9bxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX70xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX1axX5xX12xX0xX4exXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10cxXaxX12xX0xX3cxX4exXdxX70xX12xX0xX3cxX4exXdxX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc57exX28xX1axX10cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXabxX28xX5xX4exX7xX92xXaexX3cxX115bxX7b1xX1097xX115bxX0xX3cxXbxX12