Cháy lớn tại cơ sở kinh doanh đồ nhựa ở thị trấn Tây Sơn
(Baohatinh.vn) - Tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn - Hà Tĩnh) từ 10h sáng nay (23/3) xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa bốc lên từ cơ sở Tuấn Yến chuyên kinh doanh tổng hợp chủ yếu đồ nhựa, dép lốp, bình ga nhỏ, sau đó cháy lan sang 2 nhà bên cạnh.
b6b2xbf22x125b8xf273x1541cxffeaxecb4x127dbxc8a7xX7x108b2xcb40x12ea9x12976xc715xec05xX5xbb61xXax126c4x11617xX1x14905xdc8dxX3xX5x11a77x12f72xX3xXex1447axXdxX3xX4x130b3xX3xX7x145efxX3xf0a9xXdxX1axX1xX3x1366dx165f0xX6xX1axX1xX3x16420xb9caxX3xX1axX1x10c42xX6xX3xX24xX3xXexX1x13afbxX3xXexf1fdx150fcxX1axX3xXcx14283xX16xX3x13c4cxX21xX1axX0x16147xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c27xX10xX6xX2bxXaxX12xXcxX1dxXdxX3xXexb9fcxX3xX2bxX45xX1axX3xXbxX1x12883xX3xe808xd949xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axX3xeca7xX5bxd528xX21xX1ax11e88xX3xX48xX21xX1axX3xb7a7xX3xX5bx1213cxX3xXcxefd7xX1axX1xd8f1xX3xXex124edxX3xX2x11a29xX1xX3xX7xX15xX1axX89xX3xX1axX6xX16xX3xX84x15f3dxX70xX4cxX70xX98xX3x145b2x10c4bxX16xX3xX40xX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX1axd659xX3xe7daxX89xeed0xX1axX3xX5x11679xX6xX3xd0b1xX6exX4xX3xX5x145b4xX1axX3xXexX9bxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xXcxea3exX41xX1axX3x1659fx164bcxX1axX3xX4xX1xXddxX16xXd0xX1axX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xXexX66xX1axX89xX3xX1xfe41xXbxX3xX4xX1x1329exX3xX16xXe2xXddxX3xX31xX32xX3xX1axX1xX36xX6xX71xX3xX2bx129c1xXbxX3xX5xX6exXbxX71xX3xXcbx10e43xX1axX1xX3xX89xX6xX3xX1axX1xb979xX71xX3xX7xX6xXddxX3xX31xc59axX3xX4xX1xX15xX16xX3xX5xX6xX1axX3xX7xX6xX1axX89xX3xXabxX3xX1axX1xX92xX3xXcbxXd0xX1axX3xX4xX1dxX1axX1xXc0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx158c4xX2cxX2bxX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb1xXexX8fxX6xX5xXdxX89xX1ax11930xX3xX4xX10xX1axXexX10xX40xed93xXaxX12xX0xXdx11022xX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17exX4xX10xX8fxX2cxXcbx11894xX10xX4xXexX3xX2bxX89xX17exX10xX2bxXdxX6xX3xd3dfxXdxX2bxX10xX2cxX3xX17exXbx12d64xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax104f6xXdxX2bxXexX1xX171xX3xc02cxX2xXabxXbxXb1xX179xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX171xX3xX70xX1a3xX1a3xXbxXb1xX179xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4cxX6xXbxXbxX7xX4cxX2cxXbxX10xX1axX4cxX17exX10xX2bxXdxX6xX4cxXexX1xXddxX17exXcbx12397xXbxX9xX1axX10xX1adxX7xX4cxX2xde04xX2xX2xX4cx10c5exX1b4xX2bxX1b4xX2xXabxX9exX1efxX1a3x14379xXexX1efxX2xX1b4xX9exX5xX2xX9exX8fxX1f3xX1b4xX2bxX1b4xX2xXabxX9exX1fcx11289xXabxXexX1b4xX2xX1f3xX1efxX1f3xX5xX9exXc0xX18exXbxX89xXaxX3xX2bxX6xXexX6xX8fxXexX16xXbxX10xX9xXaxX19bxXdxX2bxX10xX2cxX4cxX17exXbxX1a3xXaxX3xX2bxX6xXexX6xX8fxX10xX1axX4xX2cxX2bxX10xX9xXaxbe65x12a07xX48x15f45x15afdxX1f3xd437x1426bx15df5xX244xX244xbbdaxX247xX9exX2bxX1xffc5xXabxX15axX2bx160bfxX1fcxX26xc6e4x11eb7xX17exXcxX89xX245xXe1xX9exX13xXbxX241xX248xX20exX18exX19bxe271xX1axX1axX2bx117cfxX15axX10xe47exX1fcxX255xX10xX1f3xX17exX6xX242xX5bxX259xX249xXb1xX2cxXddxX249xX247xXddxX255xX1xX247xXexX255xX255xXexe0d9xX286xX267x10c6bxX18exX1adxX1b4xX267xX20exX1b4x12955xX10xX1xX249xX247xX249xX1xXddxX290xX40xX2bxX2bxX258xX1adxX247xX10xX19bxXddxX245xX2xX9exX7xX5xXcxX242xX20exXe1xX1b4xX1fcxXe1xX289x148aaxX1x14483xXcxX1fcxX289xX286xX2cxX1adxX290xX249xX249xX1xe5c5xX1xX2afxX26exX2xXexX2afxX5xX247xX26xX24cxX289xXdxX5xX6xX5xXcbx14778xX70xX249xX241xX40xX1f3xX26xX1efxXc2xX26xX5xX255xX251xX70xX24cxX251xX70xX24cxXaxX3xX2bxX6xXexX6xX8fxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2cxX2bxX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb1xXexX8fxX6xX5xXdxX89xX1axX171xX3xX4xX10xX1axXexX10xX40xX179xXaxX12xX0xX7xXexX40xX2cxX1axX89xX12xX26bxXdxX2bxX10xX2cxX171xX3xX5bxXdxfec6xX1axX3xXexX40xX86xc250xX1axX89xX3xX19bx153baxX3xX4xX1xX15xX16xX0xX4cxX7xXexX40xX2cxX1axX89xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2cxX2bxX16xX3xXbxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX17exX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX2bxXexX1xX171xX3xX1b4xX2xX20exXbxXb1xX179xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX171xX3xX1a3xX2xX9exXbxXb1xX179xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX4cxX4cxXdxXc0xXcbxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc0xX19bxX1axX4cxX1axX10xX1adxX7xX4cxX2xX1efxX2xX2xX4cxX1f3xX1b4xX2bxX1b4xX2xXabxX9exX1efxX2xX1b4xXexX2xX1fcxX1a3xX1f3xX5xX1b4xX8fxX2xX70xX1a3xX2bxX1b4xX2xX2xX20exXabxX2xX1efxXexX20exX9exX1b4xX1fcxX1fcxX5xX9exXc0xX18exXbxX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xX31xX32xX3xX1axX1xX36xX6xX3xX24xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xXc2xX89xXc4xX1axX3xX5xXc8xX6xX3xX31x15166xX3xXexX1xXdxXd0xXddxX3xX40xX33exXdxX3xX1xX2cxX92xX1axX3xXexX2cxX92xX1axX3xX1xX92xX1axX89xX3xX1xX12cxX6xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xXcxXddxX41xX1axX3xXe1xXe2xX1axXc0xXc0xXc0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX17exX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX40xX3xX2bxXexX1xXddxX17exXcbxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX2bxXexX1xX171xX3xX1b4xX2xX20exXbxXb1xX179xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX171xX3xX1a3xX2xX9exXbxXb1xX179xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX4cxX4cxXdxXc0xXcbxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc0xX19bxX1axX4cxX1axX10xX1adxX7xX4cxX2xX1efxX2xX2xX4cxX2xX70xX1a3xX2bxX1b4xX2xX2xX20exXabxX2xX1b4xXexX1b4xX1a3xX70xX9exX1efxX5xX9exXc0xX18exXbxX89xX1e6xX40xX9xX70xX1efxX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xX31xX32xX3xX1axX1xX36xX6xX3xX24xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xXc0xXc0xXc0xX19bxX92xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX5xX6xX1axX3xX7xX6xX1axX89xX3xXabxX3xX1axX1xX92xX3xXcbxXd0xX1axX3xX4xX1dxX1axX1xXc0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX17exX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX2bxXexX1xX171xX3xX1b4xX2xX20exXbxXb1xX179xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX171xX3xX1a3xX2xX9exXbxXb1xX179xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX4cxX4cxXdxXc0xXcbxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc0xX19bxX1axX4cxX1axX10xX1adxX7xX4cxX2xX1efxX2xX2xX4cxX2xX70xX1a3xX2bxX1b4xX2xX2xX20exXabxX2xXabxXexX1fcxX2xX1f3xX1efxX1efxX5xX9exXc0xX18exXbxX89xX1e6xX40xX9xX70xX1fcxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xX31xX32xX3xX1axX1xX36xX6xX3xX24xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xX26exX36xX4xX3xX5xX86xXfdxX1axX89xX3xX4xX1xe046xX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX31xX457xX3xX4xX12cxX3xX17ex1399bxXexX3xXexX1dxXdxX3xX1xXdxX333xX1axX3xXexX40xX86xX339xX1axX89xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2cxX2bxX16xX3xXbxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX17exX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX2bxXexX1xX171xX3xX1b4xX2xX20exXbxXb1xX179xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX171xX3xX1a3xX2xX9exXbxXb1xX179xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX4cxX4cxXdxXc0xXcbxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc0xX19bxX1axX4cxX1axX10xX1adxX7xX4cxX2xX1efxX2xX2xX4cxX2xX70xX1a3xX2bxX1b4xX2xXabxXabxX1f3xX20exX9exXexX1a3xX70xX9exX9exX1a3xX5xX9exXc0xX18exXbxX89xX1e6xX40xX9xX1b4xXabxX1fcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xX31xX32xX3xX1axX1xX36xX6xX3xX24xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xX26exX457xX1axX1xX3xX31xX1dxX2cxX3xX1xXddxX16xX333xX1axX3xX5bxX86xX21xX1axX89xX3xX48xX21xX1axX3xX31xX457xX3xX26xX3dxXbxX3xXexX1xX339xXdxX3xX4xX12cxX3xX17exX6b7xXexX3xXexX1dxXdxX3xX1xXdxX333xX1axX3xXexX40xX86xX339xX1axX89xX3xX4xX1xe702xX3xX31xX1dxX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX5xX36xX4xX3xX5xX86xXfdxX1axX89xX3xX4x14afexX1axX89xX3xXcbxX92xX3xX4xX2cxX1axX3xX1axX1xX45xX1axX3xX2bxX45xX1axX3xXexX1xX6xX17exX3xX89xXdxX6xX3xX4xX1xX6a8xX6xX3xX4xX1xX15xX16xXc0xX3xX0xX10xX17exX12xXcxX40xX2cxX1axX89xX3xXb2xX1axX1xX171xX3xXcxX40xX86xX24xX1axX89xX3xX13xdb32xX1axX89xX3xX6xX1axX3xX1xXddxX16xX333xX1axX3xX5bxX86xX21xX1axX89xX3xX48xX21xX1axX3xXc2xX89xXddxX16x1556cxX1axX3xX2b1xXddxX6xX1axX89xX3xXcxXddxX333xX3xX84xX1axX89xX86xX339xXdxX3xXexX1xd252xX3xX1xX6xXdxX71xX3xXcbxXd0xX1axX3xXbxX1xXb2xXdxX98xX3xX4xX1xX7fbxX3xX31xX1dxX2cxX3xX4xX84fxX1axX89xX3xXexX15xX4xX3xX4xX1xX6a8xX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xXexX1dxXdxX3xX1xXdxX333xX1axX3xXexX40xX86xX339xX1axX89xX0xX4cxX10xX17exX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2cxX2bxX16xX3xXbxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX17exX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX2bxXexX1xX171xX3xX1b4xX2xX20exXbxXb1xX179xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX171xX3xX1a3xX2xX9exXbxXb1xX179xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX4cxX4cxXdxXc0xXcbxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc0xX19bxX1axX4cxX1axX10xX1adxX7xX4cxX2xX1efxX2xX2xX4cxX2xX70xX1a3xX2bxX1b4xX2xXabxXabxX1f3xX1a3xX1b4xXexX20exX70xX9exXabxX2xX5xX9exXc0xX18exXbxX89xX1e6xX40xX9xX1b4xX1a3xXabxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xX31xX32xX3xX1axX1xX36xX6xX3xX24xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xf933xX6b7xX4xX3xXcbxXdxX333xXexX71xX3xX1axX89xX86xX339xXdxX3xX2bxX45xX1axX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axX3xX19bxX92xX3xX1axX89xX86xX339xXdxX3xX249xXddxX6xX3xX31xX86xX339xX1axX89xX3xX31xX457xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX12cxX1axX89xX3xX19bxX92xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX1axX1xX92xX3xX2bxX45xX1axX71xX3xX26xXdxX3xX6exXexX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xX89xcd8axX1axX3xX31xX15xX17exX3xX4xX1xX15xX16xX3xX2bxXdxX3xX4xX1xXddxX16x11ee0xX1axX3xX31xX32xX3xX31xX1dxX4xX71xX3xXexX92xXdxX3xX7xXb2xX1axX3xX31xd34exX3xXbxX1x13aaaxX1axX89xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX5xX6xX1axX3xX19bxX92xX3xX1xX1dxX1axX3xX4xX1xXe2xX3xXexX1xXdxX333xXexX3xX1xX1dxXdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2cxX2bxX16xX3xXbxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxX17exX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX2bxXexX1xX171xX3xX1b4xX2xX20exXbxXb1xX179xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX171xX3xX1a3xX2xX2xXbxXb1xX179xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX4cxX4cxXdxXc0xXcbxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXc0xX19bxX1axX4cxX1axX10xX1adxX7xX4cxX2xX1efxX2xX2xX4cxX2xX70xX1a3xX2bxX1b4xX2xXabxXabxX1f3xX20exX1a3xXexX1efxX2xX1f3xXabxX20exX5xX9exXc0xX18exXbxX89xX1e6xX40xX9xX2xX20exX20exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX4xX21xX3xX7xX24xX3xX26xXdxX1axX1xX3xX2bxX2cxX6xX1axX1xX3xX31xX32xX3xX1axX1xX36xX6xX3xX24xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xXc2xX89xXc4xX1axX3xX5xXc8xX6xX3xX4x12b86xX1axX89xX3xX31xX457xX3xXexX1xXdxXd0xXddxX3xX40xX33exXdxX3xXabxX3xX1axX89xX84fxXdxX3xX1axX1xX92xX3xXcbxXd0xX1axX3xX4xX1dxX1axX1xX3xX84xX1axX1xX92xX3xXabxX3xX19bxX92xX3xX70xX3xXexXa1exX1axX89xX98xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2cxX2bxX16xXaxX12xXc2xX89xX6xX16xX3xX7xX6xXddxX3xX26xX1xXdxX3xX31xX15xX17exX3xX4xX1xX15xX16xX3xX31xX86xXfdxX4xX3xX26xX1xX6exX1axX89xX3xX4xX1xXe2xX71xX3xX2cdxX6b7xXexX3xXexX40xc9cbxX1axX3xXcxX66xX3xX249xXddxX6exX4xX3xX1xXddxX16xX333xX1axX3xX5bxX86xX21xX1axX89xX3xX48xX21xX1axX71xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX1axX3xXcxX45xX16xX3xX48xX21xX1axX3xX31xX457xX3xX31xXe2xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd814xX3xX4xX810xX1axX89xX3xX4xX15xX4xX3xX89xXdxX6xX3xX31xX11bxX1axX1xX3xX19bxX92xX3xX26xXd0xXddxX3xX89xXc4xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXexX66xX3xX4xX1xX880xX4xX71xX3xX4xX15xX3xX1axX1xX45xX1axX3xX249xXddxX16xXd0xX1axX3xX89xX12cxXbxX3xX102xX1axX89xX3xX1xe623xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX89xXdxX6xX3xX31xX11bxX1axX1xX3xXcbxX3dxX3xXexX1xXdxX333xXexX3xX1xX1dxXdxXc0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xXddxXexX1xX2cxX40xXaxX12xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX5bxX2cxX92xXdxX3xX8fxX3xX26exXd0xX3xXcxXddxX41xX1axX0xX4cxXbxX12
Thanh Hoài - Lê Tuấn