CSGT Hà Tĩnh ứng phó ra sao khi có người lập nhóm báo chốt đo nồng độ cồn?
(Baohatinh.vn) - Song song với việc thường xuyên thay đổi các địa điểm lập chốt, cử lực lượng tuần tra lưu động trên các tuyến đường, Công an TP Hà Tĩnh còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý các trường hợp lập nhóm báo chốt kiểm tra nồng độ cồn.
a23axafadxbb5bxf1efx13046x11834xf6d4x11b7cxc952xX7x11ac5x12cc2xd944x134efxcf1axcf53xX5xe80exXax12a43xd1d9x10329xa49dxXcxX3xdb27xfa36xX3xXcxaf82xb5c2xX1xX3x124ffxX1dx105bcxX3xXbxX1x109bdxX3xc061xX6xX3xX7xX6x12ad4xX3x1023fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22x12701x10e52xXdxX3xX5xbcf3xXbxX3xX1dxX1xX26xdeabxX3x10250xee8bxX2dxX3xX4xX1xdf91xXexX3xa9c4xX2dxX3xX1dx10662xX1dxX22xX3xX4exc8ddxX3xX4xX52xX1dx1054bxX0x13970xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xe7f3xXaxX12xX14xX2dxX1dxX22xX3xX7xX2dxX1dxX22xX3x13261x1072exXdxX3xX7dxXdx11112xX4xX3xXexX1xX38xX39xX1dxX22xX3xe895xf510xd95cxd653xX1dxX3xXexX1xX6xX8fxX3xX4exbb6axXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4exe5d4xX6xX3xX4exXdxd704xX43xX3xX5xX3dxXbxX3xX4xX1xX4bxXexdc29xX3xX4xcb54xX3xX5x13b57xX4xX3xX5xX38xe42dxX1dxX22xX3xXexX8ex11d23xX1dxX3xXexX28xX6xX3xX5xX38xX8exX3xX4exX57xX1dxX22xX3xXexX28xX90xX1dxX3xX4xX46xX4xX3xXexX8exX8fx10877xX1dxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xXb1xX3xX13x10058xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xXcxf8a7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX4x11249xX1dxX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX1xXbcxXbxX3xX7dxX7exXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4exad11xX1dxX3xX7dxXa1xX3xX1dxX22xX1xXdxX83xXbxX3xX7dxa910xX3xX4exXa6xX3xX8dxXb4xX3xX5xeb6axX3xX4xX46xX4xX3xXexX28xX38xX39xX1dxX22xX3xX1xXbcxXbxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxc12cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ba1xX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX4xX10x106adxX2dxX45xb470xX10xX4xXexX3xX70xX22xX43xX10xX70xXdxX6xX3xX7dxXdxX70xX10xX2dxX3xX43xXbxeeaaxX3xXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxb2e9xXdxX70xXexX1xbf84xX3xX2x12d52xX1b6xf514xe52dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3x1349dx10001xX1b6xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX6xXbxXbxX7xX5exX2dxXbxX10xX1dxX5exX43xX10xX70xXdxX6xX5exXexX1xX8exX43xX45xX5cxXbxX9xX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xc610xX1c4xX70xX19cxX1b6xX1b6xX1c3xX1f4xX1f4x12fd0xXexX1c4xa3f0xX200xX1b6xX5xX2xX184xX4xX5xXdxXbxX184xX6xX1dxX1xX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX70xX6xXexX6xX184xXexX8fxXbxX10xX9xXaxX7dxXdxX70xX10xX2dxX5exX43xXbxX19cxXaxX3xX70xX6xXexX6xX184xX10xX1dxX4xX2dxX70xX10xX9xXaxX4xc00fxX1fdxXbxX19cxb89bxX5exX14xX1c4xe0dfxX10xX200xX28xX19cxX7dxX1fdxX14xX43xX14xXexX1b6xdcf2xX1b8xX1c4xX16fxX23cxc4f8x134d1x105e8xX1b6xX22xf49dxeb90x1398bxX251xa609xX253xX200xX7xX25axX252xX6xX240xX252xX24cxX8exX45xX15xX25axX16fxX4xXf1xc678xb0bexXdxX251xX28xX25axX8fxX1b6xX4xX8dxX1c4xX22xX7xa975xXdxa780xX70xX252xX1c3xX1aexX1fdxX15xb205xfe62xbd36xX28xX8exX253xX257xdc50xX8exX6xX15xX70xX1f4xX2dxX8fxX24cxX187xX251xX258xX26bxX16fx1319cxX4xX5xX253xX258xX282xX200xX288xX45xX4xbf5exX14xX278xX5exX14xX5exXdxX13xXexX1fdxXcxX26cxX288xX238xf695xX26cxX22xX16fxX187xX2dxX45xX7dxX2aexX2xX257xXaxX3xX70xX6xXexX6xX184xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX70xX6xXexX6xX184xX6xX28xX22xX7xX9xXaxX2xX1fdxX1fdxX15fxX252xX1f4xX1b3xX1b6xX1b3xX2xX200xX257xX1b3xX1b6xX1b3xX2xX1b3xX2xX1b3xX2xX1b6xX1b6xX1b8xX1b3xX1b6xX1b3xX2xX1c4xX1fdxX1b6xX1b3xX252xX1c4xX1b6xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX28xX1b9xXaxX12xX0xX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX283xXdxX70xX10xX2dxX1b3xX3xX13xX14xX15xXcxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX4bxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX5xX3dxXbxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX0xX5exX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1f4xX1c4xX70xX1c3xX1c4xX1c3xX1b6xX257xX1f4xX200xXexX257xX252xX1fdxX1f4xX19cxX5xX1b6xX15fxX187xXbxX22xX5cxX28xX9xX1c4xX1c4xX252xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX187xX8exX7xXexXdxX258xX8fxX1b9xXaxX12xXcxX4bxXdxX3xX2xX1c3xX5exX2xXb1xX3xX19cxX252xX3xX4xX46xX1dxX3xX45xX57xXb1xX3xX4xX1xXdxXdexX1dxX3xX7x11f49xX3xX4x12ae8xX6xX3xbbedxX57xXdxX3xX13xX14xX15xXcxX3xeb8dxX3xXcxX28xX3dxXexX3xXexXb7xX3xX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xXcxXf1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX1c3xX3xXexX99xX3xX4xXe9xX1dxX22xX3xXexX46xX4xX3xXexXdxXdexX1dxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX5xX3dxXbxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX3xXexX28xX90xX1dxX3xX4xX46xX4xX3xXexX8exX8fxXdexX1dxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xX3xXf1xX1xX6xX1dxX3xX4cdxba80xX1dxX1xX3xXf1xX1x13b48xX1dxX22xXb1xX3xX26bxX22xX8exX8fx13322xX1dxX3xX240xdd17xX3xX7dxX19xX3xX26bxX22xX8exX8fxX55exX1dxX3xX13xXe9xX1dxX22xX3xXcxX28xX20xX15fxX3xX4cdxX57xXdxX3xX4xXfcxX1dxX3xX4xe184xXexX3xX4xXb4xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX38xXbcxX1dxX22xX3xXexX8exXc2xX1dxX3xXexX28xX6xX3xX5xX38xX8exX3xX4exX57xX1dxX22xX3xX4exXa6xX3xXbxX1xX46xXexX3xX1xXdxX83xX1dxXb1xX3xX8dxXb4xX3xX5xX128xX3xX4xX46xX4xX3xXexX28xX38xX39xX1dxX22xX3xX1xXbcxXbxX3xX7dxXdxX3xXbxX1x10f69xX43xX15fxX3xX4cdxdfcaxX8fxX3xX5xX19xX3xX1xX2dxX5cbxXexX3xX4exX57xX1dxX22xX3xX1dxX1x12749xX43xX3xX4exd252xX43xX3xX45xX5e6xX2dxX3xX6xX1dxX3xXexX2dxX19xX1dxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xXexX28xX38xX7exX4xX3xX70xXa1xXbxX3xXexXdexXexX3xX26bxX22xX8exX8fxX90xX1dxX3xX4exX46xX1dxX3xXcxX5d0xX1dxX3xX14xXb4xX8exX3xX1c4xX1b6xX1c4xX2xX15fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xX3xX70xXexX1xX8exX43xX45xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1b6xX1f4xX70xX19cxX1b6xX1fdxX1c3xX257xX1f4xX1fdxXexX19cxX1c3xX1c3xX257xX5xX2xX1b6xX184xX2xX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX187xX8exX7xXexXdxX258xX8fxX1b9xXaxX12xXcxX28xX2dxX1dxX22xX3xX1c3xX3xX22xXdxX39xX3xX4exX52xX1dxX22xX3xX1xX52xX3x11ea4xXexc72exX3xX1c4xX1b6xX1xX3xX184xX3xX1c4xX1c3xX1x12b2exXb1xX3xX1c3xX3xXexX99xX3xX4xXe9xX1dxX22xX3xXexX46xX4xX3xX4xX555xX1dxX22xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX38xXbcxX1dxX22xX3xXexX8exXc2xX1dxX3xXexX28xX6xX3xX5xX38xX8exX3xX4exX57xX1dxX22xX3xX4ex13b7dxX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xX1xX19xX1dxX22xX3xXexX28x13bd6xX43xX3xX5xX38xXbcxXexX3xXbxX1xX38xX111xX1dxX22xX3xXexXdxX83xX1dxX3xX22xX52xX43xX3xX4xX5e6xX3xXe9xX3xXexXe9xX3xX7dxX19xX3xX8dxX10xX3xX43xX46xX8fxX15fxX3xXcxX1xX10xX2dxX3xX256xX8exX6xX1dxX3xX7xX46xXexXb1xX3xXbxX1xXc2xX1dxX3xX5xX7exX1dxX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX70xX5d0xX1dxX3xX4xX1xd8f4xXbxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xXexX4bxXexX3xX26cxX8exX3dxXexX3xX15xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xXexX28xX2dxX1dxX22xX3xX256xX8exX46xX3xXexX28xX54fxX1dxX1xX3xX4exXdxab2cxX8exX3xX2fxX1xXdxXa6xX1dxX3xXbxX1xX38xX111xX1dxX22xX3xXexXdxX83xX1dxX15fxX3xX0xX10xX43xX12xXcxX28xX2dxX1dxX22xX3xX5e6xX1dxX1xX1b3xX3xXcxX99xX3xX4xXe9xX1dxX22xX3xXexX46xX4xX3xX5xX19xX43xX3xX1dxX1xXdxX83xX43xX3xX7dxX11fxX3xXexX28xX90xX1dxX3xXexX8exX8fxXdexX1dxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xX3xXf1xX1xX6xX1dxX3xX4cdxX54fxX1dxX1xX3xXf1xX1xX555xX1dxX22xX3xX76cxX4exX2dxX5cbxX1dxX3xXexX28xX38xX7exX4xX3xXcxX28xX8exX1dxX22xX3xXexX5d0xX43xX3xX283xX7bexX1dxX3xX1xX26xX6xX3xX184xX3xX4cdxXdxX83xX1dxX3xX5e6xX1dxX1xX3xXexdb6dxX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX779xX15fxX0xX5exX10xX43xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1b6xX1f4xX70xX19cxX1b6xX1fdxX19cxX1b6xX1b6xX1f4xXexX1fdxX1f4xX1fdxX1fdxX5xX1fdxX184xX1c4xX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX187xX8exX7xXexXdxX258xX8fxX1b9xXaxX12xXcxX8exX8fxX3xX1dxX1xXdxX90xX1dxXb1xX3xX7dxffe4xX1dxX3xX4xXfcxX1dxX3xX43xX57xXexX3xX45xX57xX3xXbxX1xX3dxX1dxX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX70xX5d0xX1dxX3xX7xXb4xX3xX70xX11fxX1dxX22xX3xX45xXdxX6xX3xX28xX38xXbcxX8exX3xX2fxX1xXdxX3xXexX1xX6xX43xX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX15fxX3x13795xXdexXexX3xX256xX8exX5e6xX3xX5xX19xX43xX3xX7dxXdxX83xX4xX3xXexX28xX2dxX1dxX22xX3xXexX4bxXdxX3xX2xX1c3xX5exX2xXb1xX3xX4exX7acxX3xX4xX26xX3xX1fdxX3xXexX28xX38xX39xX1dxX22xX3xX1xXbcxXbxX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX3xX45xXa1xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX38xXbcxX1dxX22xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX1dxX7bexX1dxX22xX3xX8dxXb4xX3xX5xX128xX15fxX3xX0xX10xX43xX12xXcxX28xX2dxX1dxX22xX3xX5e6xX1dxX1xX1b3xX3xXcxX99xX3xX4xXe9xX1dxX22xX3xXexX46xX4xX3xX5xX19xX43xX3xX1dxX1xXdxX83xX43xX3xX7dxX11fxX3xXexX28xX90xX1dxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xX3xX26bxX22xX8exX8fxX55exX1dxX3xX13xXe9xX1dxX22xX3xXcxX28xX20xX3xX5xX3dxXbxX3xX45xXdxX90xX1dxX3xX45xX5e6xX1dxX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX3xX4exX4bxXdxX3xX7dxX7exXdxX3xXe9xX1dxX22xX3xX26cxX90xX3x13929xX8exX8fxX3xX26cxX1cxX1dxX1xX3xX76cxX14xX26bxX3xX2xX257xX252xX1c3xXb1xX3xXcxXb2cxXf1xX3xX2xX1c3xXb1xX3xXbxX1xX38xX39xX1dxX22xX3xX16fxX581xX4xX3xX18xX19xXb1xX3xXcxXf1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX779xX3xX2fxX1xXdxX3xX4exXdxX83bxX8exX3xX2fxX1xXdxXa6xX1dxX3xX8dxX10xX3xX43xX46xX8fxX3xX43xX6xX1dxX22xX3xX16fxXa53xX14xX3xX1c3xX252xX296xX257xX3xX184xX3xX1c3xX252xX1f4xX200xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX3xXexX28xX2dxX1dxX22xX3xX1xX111xXdxX3xXexX1xfd16xX3xX5xX19xX3xX1b6xXb1xX1b6xX1c4xX257xX3xX43xX22xX5exX2xX3xX5xX562xXexX3xX2fxX1xX562xX3xXexX1xXba5xX15fxX0xX5exX10xX43xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1f4xX1c4xX70xX1c3xX1c4xX1c3xX1c3xX2xX1c3xX19cxXexX257xX2xX2xX252xX1c4xX5xX1b6xX15fxX187xXbxX22xX5cxX28xX9xX19cxX257xX252xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX12xX13xX46xX4xX3xXexX28xX38xX39xX1dxX22xX3xX1xXbcxXbxX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX4exX7acxX3xX45xXa1xX3xXexX99xX3xX4xXe9xX1dxX22xX3xXexX46xX4xX3xX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xXcxXf1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX5xX3dxXbxX3xX45xXdxX90xX1dxX3xX45xX5e6xX1dxX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX1xX562xX1dxX1xX3xX7dxX19xX3xXexX5cbxX43xX3xX22xXdxe339xX3xXbxX1xX38xX111xX1dxX22xX3xXexXdxX83xX1dxX15fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1f4xX1c4xX70xX1c3xX1c4xX1c3xX19cxX1c4xX19cxX1f4xXexX1c4xX1b6xX1b6xX257xX1c3xX5xX1b6xX15fxX187xXbxX22xX5cxX28xX9xX257xX252xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX12xX15xX1xXdxX3xX1dxX1xX3dxX1dxX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX80dxX8fxXb1xX3xX1dxX1xXd42xX1dxX22xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX4exX83bxX8exX3xX4xX1xX80dxXbxX3xX1dxX1xX3dxX1dxX3xX7dxX7exXdxX3xX2fxXdexXexX3xX256xX8exX5e6xX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX15fxX3xX18x133e3xX3xXexX1xX76exX6xX3xX1dxX1xX3dxX1dxX3xX7dxXdxX83xX4xX3xX4xX26xX3xX7xXb4xX3xX70xX11fxX1dxX22xX3xX45xXdxX6xX3xX28xX38xXbcxX8exX3xXexX28xX38xX7exX4xX3xX2fxX1xXdxX3xX4exXdxX83bxX8exX3xX2fxX1xXdxXa6xX1dxX3xXbxX1xX38xX111xX1dxX22xX3xXexXdxX83xX1dxX15fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1b6xX1f4xX70xX19cxX1b6xX1fdxX19cxX1b6xX2xX1c4xXexX1c4xX1b6xX19cxX1f4xX5xX1c3xX184xX1c3xX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX187xX8exX7xXexXdxX258xX8fxX1b9xXaxX12xX0xX10xX43xX12xa266xXcxXe9xXdxX3xX4xfd6exX1dxX22xX3xX45xXdxXdexXexX3xX7xXb4xX3xX70xX11fxX1dxX22xX3xX45xXdxX6xX3xX28xX38xXbcxX8exX3xX2fxX1xXdxX3xX4exXdxX83bxX8exX3xX2fxX1xXdxXa6xX1dxX3xXe9xX3xXexXe9xX3xX5xX19xX3xX7xX6xXdxX3xX1dxX1xX38xX1dxX22xX3xX4exXe9xXdxX3xX2fxX1xXdxX3xX1dxXa6xX3xX1dxX6xX1dxX22xX3xX45xX5cbxX1dxX3xX45xe299xX3xX1dxX90xX1dxX3xX2fxX1xXe9xX1dxX22xX3xXexX76exX3xX4xX1xX4bxXdxX3xX4exX38xXbcxX4xX15fxX3xX25axX8exX6xX3xX7xXb7xX3xX7dxXdxX83xX4xX3xX1dxX19xX8fxX3xXexXe9xXdxX3xX8dxXdxX1dxX3xX28x127f7xXexX3xX2fxXdxX1dxX1xX3xX1dxX22xX1xXdxX83xX43xX3xX7dxX19xX3xX4xX1039xX1dxX22xX3xX2fxX1xX8exX8fxX90xX1dxX3xX43xXebfxXdxX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX4exX7acxX3xX7xXb4xX3xX70xX11fxX1dxX22xX3xX28xX38xXbcxX8exX3xX45xXdxX6xX3xXexX1xX54fxX3xX2fxX1xXe9xX1dxX22xX3xX1dxX90xX1dxX3xX5xX46xXdxX3xX8dxX10xabcbxXb1xX3xXexX19xXdxX3xX8dxXdexX3xXf1xX1xX6xX1dxX3xX283xX7bexX1dxX3xX26bxX1xX54fxX3xX76cxX14xX26bxX3xX2xX257xX1fdxX2xXb1xX3xX8dxX7acxX3xX27axXdxX1dxX1xX3xXcxX5d0xX1dxXb1xX3xX1xX8exX8fxX83xX1dxX3xXa53xXdxXdexX1dxX3xX240xX38xX111xX1dxX22xXb1xX3xXexX8c4xX1dxX1xX3xXcxX1xX46xXdxX3xX16fxX54fxX1dxX1xX779xX3xX184xX3xX43xX57xXexX3xXexX28xX2dxX1dxX22xX3xX1fdxX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxXb1xX3xX45xX57xX4xX3xX45xX5cbxX4xX1xX15fxX0xX5exX10xX43xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1f4xX1c4xX70xX1c3xX1c4xX1c3xX19cxX1c4xX1f4xX257xXexX1fdxX1fdxX1c3xX257xX1c4xX5xX1b6xX15fxX187xXbxX22xX5cxX28xX9xX200xX1b6xX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX187xX8exX7xXexXdxX258xX8fxX1b9xXaxX12xXcxX1xX38xXbcxX1dxX22xX3xXexX46xX3xX16fxX555xXdxX3xX4cdxX20xX4xX3xXcxX1xX8exX3dxX1dxX3xX184xX3xXf1xX1xX26xX3xXexX28xX38xXba5xX1dxX22xX3xX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xXcxXf1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX6xX8fxX1b3xX3xX0xX10xX43xX12xXcxX28xX2dxX1dxX22xX3xX1dxX1xXd42xX1dxX22xX3xX1dxX7bexX43xX3xX256xX8exX6xXb1xX3xXexX54fxX1dxX1xX3xX1xX54fxX1dxX1xX3xXexX28xX3dxXexX3xXexXb7xX3xX6xX1dxX3xXexX2dxX19xX1dxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xXexX28xX90xX1dxX3xX4exXa1xX6xX3xX45xX19xX1dxX3xX4exX38xXbcxX4xX3xX22xXdxXd42xX3xX7dxXd42xX1dxX22xX3xX99xX1dxX3xX4exXa1xX1dxX1xXb1xX3xXexX6xXdxX3xX1dxX5cbxX1dxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX22xXdxX5e6xX43xX3xXexX28xX90xX1dxX3xX4xX5e6xX3xX1c3xX3xXexXdxX90xX8exX3xX4xX1xX562xX15fxX3xX13xX26xX3xX4exX38xXbcxX4xX3xX2fxXdexXexX3xX256xX8exX5e6xX3xX4exX26xX3xX5xX19xX3xX1dxX1xX39xX3xX4exX111xX1dxX3xX7dxXa1xX3xXexX28xXdxXa6xX1dxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX4exX52xX1dxX22xX3xX45xX57xX3xX4xX46xX4xX3xX22xXdxX5e6xXdxX3xXbxX1xX46xXbxXb1xX3xXexX28xX2dxX1dxX22xX3xX4exX26xX3xX256xX8exX6xX1dxX3xXexX28xXebfxX1dxX22xX3xX1dxX1xX80dxXexX3xX5xX19xX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xX7xX2dxX46xXexX3xX4exX38xXbcxX4xX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX15fxX0xX5exX10xX43xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1b6xX1f4xX70xX19cxX1b6xX1fdxX19cxX1b6xX2xX1fdxXexX252xX252xX1b6xX19cxX5xX1f4xX184xX19cxX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX187xX8exX7xXexXdxX258xX8fxX1b9xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXcxX1xX38xXbcxX1dxX22xX3xXexX46xX3xX16fxX555xXdxX3xX4cdxX20xX4xX3xXcxX1xX8exX3dxX1dxXb1xX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX5xX83xX3xX1xX19xX1dxX22xX3xX1dxX7bexX43xXb1xX3xX4xX20xX3xX7dxX19xX2dxX3xX70xXa1xXbxX3xX4xX8exX4bxXdxX3xX1dxX7bexX43xX3xX4xX1039xXb1xX3xX4exXc2xX8exX3xX1dxX7bexX43xX3xX43xX7exXdxXb1xX3xXexX54fxX1dxX1xX3xX1xX54fxX1dxX1xX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX3xX5xX5cbxXdxX3xX4xX26xX3xX4xX1xXdxX83bxX8exX3xX1xX38xX7exX1dxX22xX3xX22xXdxX6xX3xXexX7bexX1dxX22xX3xX1dxX90xX1dxX3xXexX28xX2dxX1dxX22xX3xXexX1xX39xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xX1dxX19xX8fxXb1xX3xX4exX111xX1dxX3xX7dxXa1xX3xXexX7bexX1dxX22xX3xX4xX38xX39xX1dxX22xX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xXb1xX3xX8dxXb4xX3xX5xX128xX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX15fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX2dxX70xX8fxXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX70xXexX1xX1b3xX3xX1fdxX1c4xX1b6xXbxX8dxX1b9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1b3xX3xX1f4xX19cxX252xXbxX8dxX1b9xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b3xX5exX5exXdxX15fxX45xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX15fxX7dxX1dxX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX2xX1b6xX1c4xX5exX2xX1f4xX1c4xX70xX1c3xX1c4xX1c3xX19cxX252xX19cxX257xXexX257xX200xX1f4xX19cxX200xX5xX1b6xX15fxX187xXbxX22xX5cxX28xX9xX252xX1b6xX200xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX1aexXdxX70xXexX1xX9xXaxX1fdxX1c4xX1b6xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1f4xX19cxX252xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX1dxXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX184xX6xX5xXdxX22xX1dxX1b3xX3xX187xX8exX7xXexXdxX258xX8fxX1b9xXaxX12xX0xX10xX43xX12xX1033xX26bxX1xX54fxX1dxX3xX4xX1xX8exX1dxX22xX3xX128xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX70xX5d0xX1dxX3xXexX28xX90xX1dxX3xX4exXa1xX6xX3xX45xX19xX1dxX3xX4exX7acxX3xX4xX26xX3xX1dxX1xXd42xX1dxX22xX3xX4xX1xX8exX8fxXa6xX1dxX3xX45xXdxXdexX1dxX3xXexX562xX4xX1xX3xX4xXb7xX4xX3xX1dxX1xX38xX1dxX22xX3xX4xXfcxX1dxX3xX43xX57xXexX3xX45xX57xX3xXbxX1xX3dxX1dxX3xX7dxXa0cxX1dxX3xX4xX26xX3xX45xXdxXa6xX8exX3xX1xXdxX83xX1dxX3xXexX28xX4bxX1dxX3xXexX28xX46xX1dxX1xXb1xX3xXexX28xX2dxX1dxX22xX3xX4exX26xX3xX4xX26xX3xX7dxXdxX83xX4xX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xXexX28xX90xX1dxX3xX43xX5cbxX1dxX22xX3xX8dxX7acxX3xX1xX57xXdxX3xX4exXa6xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX13xX14xX15xXcxX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX15fxX3xX4cdxXa6xX3xX8dxXb4xX3xX5xX128xX3xX7dxXdxX83xX4xX3xX1dxX19xX8fxXb1xX3xX4exX111xX1dxX3xX7dxXa1xX3xXexX1xX38xX39xX1dxX22xX3xX8dxX8exX8fxX90xX1dxX3xXexX1xX6xX8fxX3xX4exX99xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4exXa1xX6xX3xX4exXdxXa6xX43xX3xX5xX3dxXbxX3xX4xX1xX4bxXexXb1xX3xX4xXb4xX3xX5xXb7xX4xX3xX5xX38xXbcxX1dxX22xX3xXexX8exXc2xX1dxX3xXexX28xX6xX3xX5xX38xX8exX3xX4exX57xX1dxX22xX3xXexX28xX90xX1dxX3xX4xX46xX4xX3xXexX8exX8fxXdexX1dxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xXb1xX3xX4exX52xX1dxX22xX3xXexX1xX39xXdxX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX1xXbcxXbxX3xX7dxX7exXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4exX111xX1dxX3xX7dxXa1xX3xX1dxX22xX1xXdxX83xXbxX3xX7dxX11fxX3xX4exXa6xX3xX8dxXb4xX3xX5xX128xX3xX4xX46xX4xX3xXexX28xX38xX39xX1dxX22xX3xX1xXbcxXbxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX110cxXb1xX0xX5exX10xX43xX12xX3xXf1xX1xX26xX3xXexX28xX38xXba5xX1dxX22xX3xX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xXcxXf1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXcxX1xX38xXbcxX1dxX22xX3xXexX46xX3xX16fxX555xXdxX3xX4cdxX20xX4xX3xXcxX1xX8exX3dxX1dxX3xX2fxX1x123fdxX1dxX22xX3xX4exXa1xX1dxX1xX15fxX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX28xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX90xX1dxX3xX256xX8exX6xX1dxX1b3xX0xX5exX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xX8exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX184xXexX1xX8exX43xX45xX184xX6xX1dxX70xX184xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX8dxXb4xX3xXbxX1xX5cbxXexX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX1xX111xX1dxX3xX19cxX19cxX3xXexad69xX3xX4exX52xX1dxX22xXaxX3xX1xX28xX10xX258xX9xXaxX5exX6xX1dxX184xX1dxXdxX1dxX1xX184xXexX28xX6xXexX184xXexX8exX5exX4xX7xX22xXexX184xX1xX6xX184xXexXdxX1dxX1xX184xX8dxX8exX184xXbxX1xX6xXexX184xX7dxXdxX184xXbxX1xX6xX43xX184xX22xXdxX6xX2dxX184xXexX1xX2dxX1dxX22xX184xX1xX2dxX1dxX184xX19cxX19cxX184xXexX8fxX184xX70xX2dxX1dxX22xX5exX1c4xX1b6xX19cxX1f4xX1b6xX1b6xX15fxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX43xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1c4xX1b6xX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX1b6xX1f4xX1c4xX5exX2xX1c3xX1b6xX70xX19cxX2xX1c4xX1f4xX19cxX1c3xX200xXexX1c3xX1f4xX252xX200xX5xX1b6xX184xX2xX1c4xX1f4xX70xX19cxX2xX2xX2xX1fdxX1c4xX19cxXexX1c3xX252xX1f4xX1f4xX1c3xX5xX1b6xX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX8dxXb4xX3xXbxX1xX5cbxXexX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX1xX111xX1dxX3xX19cxX19cxX3xXexX19f5xX3xX4exX52xX1dxX22xXaxX3xX1xX28xX10xX258xX9xXaxX5exX6xX1dxX184xX1dxXdxX1dxX1xX184xXexX28xX6xXexX184xXexX8exX5exX4xX7xX22xXexX184xX1xX6xX184xXexXdxX1dxX1xX184xX8dxX8exX184xXbxX1xX6xXexX184xX7dxXdxX184xXbxX1xX6xX43xX184xX22xXdxX6xX2dxX184xXexX1xX2dxX1dxX22xX184xX1xX2dxX1dxX184xX19cxX19cxX184xXexX8fxX184xX70xX2dxX1dxX22xX5exX1c4xX1b6xX19cxX1f4xX1b6xX1b6xX15fxX1xXexX43xXaxX12xX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX8dxXb4xX3xXbxX1xX5cbxXexX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX1xX111xX1dxX3xX19cxX19cxX3xXexX19f5xX3xX4exX52xX1dxX22xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX26bxX7bexX43xX3xX1c4xX1b6xX1c4xX1b6xXb1xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX4exX7acxX3xX5xX3dxXbxX3xX45xXdxX90xX1dxX3xX45xX5e6xX1dxX3xX8dxXb4xX3xX5xX128xX3xX1xX111xX1dxX3xX1c3xX252xX15fxX1b6xX1b6xX1b6xX3xXexX28xX38xX39xX1dxX22xX3xX1xXbcxXbxX3xX7dxXdxX3xXbxX1xX5cbxX43xX3xXexX28xX3dxXexX3xXexXb7xX3xX6xX1dxX3xXexX2dxX19xX1dxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX76cxX2a0xXcxX15xXcxX779xXb1xX3xXbxX1xX5cbxXexX3xXexXdxX83bxX1dxX3xX1xX111xX1dxX3xX19cxX19cxX3xXexX19f5xX3xX4exX52xX1dxX22xX15fxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX7dxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX28xX6xX3xX4xX1xX80dxXexX3xX5xX38xXbcxX1dxX22xX3xX4exX2dxX3xX5xX38xX39xX1dxX22xX3xX43xX46xX8fxX3xX45xX581xX1dxX3xXexX4bxX4xX3xX4exX57xXb1xX3xX43xX46xX8fxX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxXaxX3xX1xX28xX10xX258xX9xXaxX5exX2fxX1xX2dxX6xX184xX1xX2dxX4xX5exX1xX6xX184xXexXdxX1dxX1xX184xXexX1xX6xX1dxX1xX184xXexX28xX6xX184xX4xX1xX6xXexX184xX5xX8exX2dxX1dxX22xX184xX70xX2dxX184xX5xX8exX2dxX1dxX22xX184xX43xX6xX8fxX184xX45xX6xX1dxX184xXexX2dxX4xX184xX70xX2dxX184xX43xX6xX8fxX184xX70xX2dxX184xX1dxX2dxX1dxX22xX184xX70xX2dxX184xX4xX2dxX1dxX5exX2xX257xX19cxX1b6xX1fdxX1b6xX15fxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX43xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1c4xX1b6xX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX1b6xX1c4xX19cxX5exX2xX1c3xX1f4xX70xX1b6xX2xX200xX19cxX1c3xX1f4xX1b6xXexX2xX19cxX1c4xX252xX5xX1fdxX184xX2xX1c4xX1c4xX70xX1b6xX2xX2xX2xX1c4xX1c3xX200xXexX1c4xX1c4xX1b6xX1c4xX1c3xX5xX1b6xX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX28xX6xX3xX4xX1xX80dxXexX3xX5xX38xXbcxX1dxX22xX3xX4exX2dxX3xX5xX38xX39xX1dxX22xX3xX43xX46xX8fxX3xX45xX581xX1dxX3xXexX4bxX4xX3xX4exX57xXb1xX3xX43xX46xX8fxX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxXaxX3xX1xX28xX10xX258xX9xXaxX5exX2fxX1xX2dxX6xX184xX1xX2dxX4xX5exX1xX6xX184xXexXdxX1dxX1xX184xXexX1xX6xX1dxX1xX184xXexX28xX6xX184xX4xX1xX6xXexX184xX5xX8exX2dxX1dxX22xX184xX70xX2dxX184xX5xX8exX2dxX1dxX22xX184xX43xX6xX8fxX184xX45xX6xX1dxX184xXexX2dxX4xX184xX70xX2dxX184xX43xX6xX8fxX184xX70xX2dxX184xX1dxX2dxX1dxX22xX184xX70xX2dxX184xX4xX2dxX1dxX5exX2xX257xX19cxX1b6xX1fdxX1b6xX15fxX1xXexX43xXaxX12xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX28xX6xX3xX4xX1xX80dxXexX3xX5xX38xXbcxX1dxX22xX3xX4exX2dxX3xX5xX38xX39xX1dxX22xX3xX43xX46xX8fxX3xX45xX581xX1dxX3xXexX4bxX4xX3xX4exX57xXb1xX3xX43xX46xX8fxX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX4cdxX2dxX19xX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX28xX6xX3xX7x134b3xX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xXexX28xX6xX3xXexX1xXdxXdexXexX3xX45xXa1xX3xX4xX4caxX6xX3xXf1xX1xXfcxX1dxX22xX3xX13xX5e6xX1dxX1xX3xX7xX46xXexX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX76cxX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX779xX3xX7dxX19xX3xX4xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX8exX8fxX83xX1dxXb1xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX4bxXb1xX3xXexX1xXa1xX3xX8dxX7acxX15fxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX7dxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX28xX6xX3xX256xX8exX5d0xX1dxX3xXexX99xX1dxX22xX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xX7xX2dxX46xXexX3xXbxX1xX38xX111xX1dxX22xX3xXexXdxX83xX1dxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX4xX111xX3xX22xXdxX7exXdxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xX3xX45xX57xXaxX3xX1xX28xX10xX258xX9xXaxX5exX6xX1dxX184xX1dxXdxX1dxX1xX184xXexX28xX6xXexX184xXexX8exX5exX4xX2dxX1dxX22xX184xX6xX1dxX184xX1xX6xX184xXexXdxX1dxX1xX184xX28xX6xX184xX256xX8exX6xX1dxX184xXexX2dxX1dxX22xX184xX2fxXdxX10xX43xX184xX7xX2dxX6xXexX184xXbxX1xX8exX2dxX1dxX22xX184xXexXdxX10xX1dxX184xX22xXdxX6xX2dxX184xXexX1xX2dxX1dxX22xX184xX4xX2dxX184xX22xXdxX2dxXdxX184xX70xX8exX2dxX1dxX22xX184xX45xX2dxX5exX2xX257xX1c4xX1b6xX1fdxX1fdxX15fxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5exX43xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX1c4xX1b6xX5exX1dxX10xX1aexX7xX5exX1c4xX1b6xX2xX257xX5exX257xX200xX70xX19cxX1b6xX200xX2xX1c4xX2xX1f4xXexX1c3xX1fdxX2xX1b6xX5xX200xX184xX1c3xX19cxX15fxX187xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX1dxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX26xX3xX1dxX22xX38xX39xXdxX3xX5xX3dxXbxX3xX1dxX1xX26xX43xX3xX45xX46xX2dxX3xX4xX1xX4bxXexX3xX4exX2dxX3xX1dxX52xX1dxX22xX3xX4exX57xX3xX4xX52xX1dxX5cxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX28xX6xX3xX256xX8exX5d0xX1dxX3xXexX99xX1dxX22xX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xX7xX2dxX46xXexX3xXbxX1xX38xX111xX1dxX22xX3xXexXdxX83xX1dxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX4xX111xX3xX22xXdxX7exXdxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xX3xX45xX57xXaxX3xX1xX28xX10xX258xX9xXaxX5exX6xX1dxX184xX1dxXdxX1dxX1xX184xXexX28xX6xXexX184xXexX8exX5exX4xX2dxX1dxX22xX184xX6xX1dxX184xX1xX6xX184xXexXdxX1dxX1xX184xX28xX6xX184xX256xX8exX6xX1dxX184xXexX2dxX1dxX22xX184xX2fxXdxX10xX43xX184xX7xX2dxX6xXexX184xXbxX1xX8exX2dxX1dxX22xX184xXexXdxX10xX1dxX184xX22xXdxX6xX2dxX184xXexX1xX2dxX1dxX22xX184xX4xX2dxX184xX22xXdxX2dxXdxX184xX70xX8exX2dxX1dxX22xX184xX45xX2dxX5exX2xX257xX1c4xX1b6xX1fdxX1fdxX15fxX1xXexX43xXaxX12xX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX28xX6xX3xX256xX8exX5d0xX1dxX3xXexX99xX1dxX22xX3xX2fxXdxXa6xX43xX3xX7xX2dxX46xXexX3xXbxX1xX38xX111xX1dxX22xX3xXexXdxX83xX1dxX3xX22xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXe9xX1dxX22xX3xX4xX111xX3xX22xXdxX7exXdxX3xX4exX38xX39xX1dxX22xX3xX45xX57xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX28xX2dxX1dxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX13xXe9xX1dxX22xX3xX6xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexX28xXdxXa6xX1dxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xX2fxXdexX3xX1xX2dxX5cbxX4xX1xX3xXexX76exX3xX1dxX22xX19xX8fxX3xX43xX6xXdxX3xX76cxX2xX1f4xX5exX1f4xX779xX3xX4exXdexX1dxX3xX2xX19cxX5exX200xX5exX1c4xX1b6xX1c4xX1b6xX15fxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX7dxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX8exX5xX12xX0xX70xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX5exX70xXdxX7dxX12xX0xX5exX70xXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX8exXexX1xX2dxX28xXaxX12xX283xX7bexX1dxX3xX4cdxX20xX4xX0xX5exXbxX12
Văn Đức