Juventus vs Barcelona, 02h45 ngày 23/11: Nỗi sợ của thành Turin
Bóng đá Italia phải nếm trải nhiều nỗi đau lớn trong những năm gần đây, mà hầu hết đều do các đội bóng Tây Ban Nha trực tiếp hoặc gián tiếp đem lại. Nhiều khả năng đêm nay ở cấp độ CLB, Juventus lại phải nếm trải một nỗi cay đắng nữa bởi một đội bóng Tây Ban Nha: Barcelona.
98fdxb8f5x10b83xa30cxc51fxb6b1xcb0bxa914x9eddxc093x1160cx1031cxb5cdxeb90x102f6xbb9axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxe53fxe1f3x10eeaxXexX0xc517xXaxX17xX18xX19xXexX0xd161x101a3xX19xcd8dxXexX0xXax11479xX9xb907xXdxX18xdcf3xX2fxce8exaa9axe3daxX5xc1e3xXbxXdxX17xX32xXexb21bxf5b7xe926xX17xf744xXbxX3cxX2fxX9xX3dxX2fxX9xec9fxX18xa342xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xdee0xX9xb6d7xec3bxXaxc044x10098xX9xX3fx10e8dx9e8axX26xX9xX53xa60cxX1cxX2axX2axe4eexX9xf353xe6e9xX35xX9xX2fxd0dcxX9xX2cxf975xX18xX9xXbxXaxX5axX3fxXaxX9xX5xX3cxX49xX35xX3fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10163xX17xX18xX19xX32xXexX47xa5efxX3fxX59xX9x11565x110d7xX9xd4a7xXbxX18xXdxX35xX18xX9xX33xXaxaaefxX35xX9xX3fxbad2xXcxX9xXbxX49xXa1xX35xX9xX3fxXaxX35x10dd7xX3cxX9xX3fxX65xX35xX9xX95xX18xX3cxX9xXdx10e68xX3fxX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xX3fxXaxdd0axX3fxX59xX9xX3fx1154fxXcxX9xX59xa411xX3fxX9xX95xbce0xX26xX50xX9xXcxX5axX9xXaxXd0xX3cxX9xXaxXa5xXbxX9xX95xXb0xX3cxX9xX19xX24xX9xX2cxX96xX2cxX9xX95xd337xX35xX9xX23xX91xX3fxX59xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX9xXbxX49x117bbxX2cxX9xXbxX35xXa5xX33xX9xXaxX24xbbd0xX2cxX9xX59xX35xX96xX3fxX9xXbxX35xXa5xX33xX9xX95xX17xXcxX9xXdxc6afxX35xfe41xX9xX64xXaxX35xXb0xX3cxX9xd7dbxXaxXa1xX9xX3fxXccxX3fxX59xX9xX95x101c2xXcxX9xX3fxX18xX26xX9xa8c4xX9xX2cxefa0xX33xX9xX95xXefxX9xX4xaf41xX47xX50xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xXdxX121xX35xX9xX33xXaxXa1xX35xX9xX3fxXa5xXcxX9xXbxX49xXa1xX35xX9xXcxXefxXbxX9xX3fxX65xX35xX9xX2cxX18xX26xX9xX95xcb99xX3fxX59xX9xX3fxXc7xX18xX9xX23xX13cxX35xX9xXcxXefxXbxX9xX95xXefxX35xX9xX23xX91xX3fxX59xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX62xX9xX47xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX59xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX62xX1cxX1cxX35xX123xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX123xX3dxX3fxX1cxX3fxX17xaf5exX2fxX1cxX2ax10536xX55xX1ddxX1cxX2axX52xX56xX19xX5exX2axX56xX53xf8aaxX52xX2axXbxX53xX55xX2axX1ddxXdxX52xX123xea34xX33xX59xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f4xX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX3dxX2fxX9xX23xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX9xX52xX53xXaxX55xX56xX9xX3fxX59xX18xX26xX9xX53xX5exX9xX2axX2axX9xX3fxX24xX35xX9xX2fxX24xX9xX2cxX3cxX18xX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xXbxX3cxX49xX35xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX64xXaxa0e6xX9xX95xc5e1xX9xX23xX35xXa5xXbxX50xX9xX23xX91xX3fxX59xX9xX95xX96xX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX9xX3dx11201xX18xX9xX33xXaxXa1xX35xX9xXbxX49xXa1xX35xX9x10b4exX3cxX18xX9xXcxXefxXbxX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xX3fxXaxXc7xX3fxX59xX9xX3fxX65xX35xX9xX95xX18xX3cxX9xXdxXbcxX3fxX9xX3fxXaxX13fxXbxX9xXdxbb3axX2cxXaxX9xX2fxfbb5xX9xX12bxXaxX35xX9xXbxXaxX13fxXbxX9xX23xX121xX35xX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xX2cxXaxX35xXa5xX3fxX9xX19xX2a4xX2cxXaxX9xX59xX35xX5axX3fxXaxX9xX3dxff4dxX9xX19xX105xX9xd2e2xX4xa6d2xX9xc5baxX24xX49xXdxX19xX9xX4xX3cxX33xX9xX53xX52xX2axX1e9xX123xX9xfca9xX10fxX2cxX9xX19x117b7xX9xXbxXaxXa1xXcxX9xXax10fdbxX18xX9xX2cxX6cxX18xX9xX23xX91xX3fxX59xX9xX95xX96xX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX9xXbxX49xX105xX2cxX9xXbxX35xXa5xX33xX9xX95xXa5xX3fxX9xXbxX271xX9xXbxXaxX13fxXbxX9xX23xX121xX35xX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xX5xXax10dd2xX26xX9xef1axX35xdce4xX3fxX9xX13cxX9xX3dxf2ccxX3fxX59xX9xX33xXdxX18xX26xa5b6xX24x10c9bxX343xX50xX9xX2fxX24xX3fxX59xX9xX3fxX91xX9xXdxX121xX35xX9xX23xX172xXbxX9xX3fxX59xX3cx116a4xX3fxX9xXbxX271xX9xX3dxX35xcb7fxX2cxX9xXaxX2f6xX9xX33xXaxXa1xX35xX9x10b8exXa5xX33xX9xX2cxXaxX3cxX3fxX59xX9xX3dxXbcxX35xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX9xX13cxX9xX3dxX339xX3fxX59xX9xX23xXa1xX3fxX59xX50xX9xX27exX3cxX18xX9xX95xX91xX9xX2cxXaxadd9xX9xX2cxX91xX9xXbxXaxX333xX9xX59xX35xX5axX3fxXaxX9xX3fxX59xd40axX35xX9xX3fxXaxa123xX123xX9xX5xX49xX256xXbcxX2cxX9xX95xX91xX9xX3fxXc7xX18xX50xX9xXaxb398xX3fxX9xXcxX2f6xX35xX9xX3fxX59xX256xe551xX35xX9xX2cxX339xX3fxX9xX3fxXaxXbcxX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX9xXbxX271xX3fxX59xX9xX23xX2a4xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX9xXdxX24xX121xX35xX9xX13cxX9xXbxd207xX9xX12bxXa5xXbxX9xX8xf6b0xeeccxX3xX9xX53xX52xX52xX1e9xX9xfe02xX52xX341xX52xX50xX9xXdxX3cxXd4xX3fxX9xXdxX256xX3cxX9xX53xX341xX55xcfd3xX9xX3dxX5axX9xX23xX2a4xX9xX95xf9b7xX9xX23x990axX33xX9xX13cxX9xXbxX49x9b6bxX3fxX9xX2cxXaxX3cxX3fxX59xX9xX12bxXa5xXbxX9xX8xX404xX405xX3xX9xX53xX52xX2axX53xX9xX40dxX52xX341xX55xX41fxX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX2cxXaxcf98xX3fxXaxX9xXdxX5axX9xX95xX121xX35xX9xX19xX35xX362xX3fxX9xX256xX3cxX9xXbxa7b1xX9xX2cxX6cxX18xX9xX23xX91xX3fxX59xX9xX95xX96xX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xX12bxXaxX24xXa1xX3fxX59xX9xXbxXaxX3cfxX35xX9xX59xX35xX18xX3fxX9xX3fxX91xX35xX9xXbxX49xX135xX3fxX123xX9xX2d5xX5axX9xXbxXaxX105xX2cxX9xXbxXa5xX50xX9xX3fxX65xX35xX9xX2cxX18xX26xX9xX95xX172xX3fxX59xX9xXcxX5axX9xXaxX2f6xX9xX33xXaxXa1xX35xX9xX2cxXaxX2a4xX3cxX9xX23xX13cxX35xX9xX3fxX59xX256xX3cfxX35xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX9xX2cxb884xX3fxX59xX9xX2cxXaxX3c5xX3fxX59xX9xX3dxb8caxX35xX9xX95xX35xX123xX9xX5exX9xXcxX2eexX18xX9xX59xXd0xX3fxX9xX95xXd4xX26xX50xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xXbxX271xX3fxX59xX9xX2cxX91xX9xXbxXbcxX35xX9xX53xX9xXdxXd0xX3fxX9xXdxX2f6xXbxX9xX3dxX5axX24xX9xXbxXbcxX35xX9xX2cxXaxX3cxX3fxX59xX9xX12bxXa5xXbxX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX3fxX2fxX9xX146xX17xX18xX59xX3cxX17xX9xX3dxX5axX9xXaxX2f6xX9xX95xXb0xX3cxX9xX33xXaxXa1xX35xX9xX95xX91xX3fxX9xX3fxXaxX432xX3fxX9xXbxXaxX13fxXbxX9xX23xX121xX35xX9xX135xX9xX2cxXaxXb0xX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xX3fxXaxXc7xX3fxX59xX9xX3fxX59xX256xX3cfxX35xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX123xX9xX4xX32exX9xXbxXaxX333xX50xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX95xX333xX9xXbxXaxX3cxX18xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX2axX341xX5exX9xX13cxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX2cxXaxX3cxX3fxX59xX9xX12bxXa5xXbxX9xXcxX2eexX18xX9xX53xX52xX2axX55xX1cxX2axX56xX9xX3dxX5axX9xX95xX121xX35xX9xX23xX121xX35xX9xX2axX341xX55xX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xX405xX17xX18xXdxX9xX13cxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX2cxXaxX3cxX3fxX59xX9xX12bxXa5xXbxX9xXcxX2eexX18xX9xX53xX52xX2axec00xX1cxX2axX1ddxX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX64xXaxXc7xX3fxX59xX9xXbxXaxX13fxXbxX9xX23xX121xX35xX9xXdxXbcxX3fxX9xXdxX35xX135xX3fxX9xXbxX35xXa5xX33xX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX9xX95xX18xX3fxX59xX9xX12bxXaxX35xXa5xX3fxX9xX3fxX59xX256xX3cfxX35xX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX9xXdxX3cxX3aexX3fxX9xXcxX18xX3fxX59xX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xXcxX3b3xX3fxXaxX9xXbxXd4xXcxX9xXbxX49xX121xX3fxX59xX9xX2fxX69xX9xXaxX259xX35xX9xXcxX65xX35xX9xX12bxXaxX35xX9xX59xX10fxX33xX9xXdxX121xX35xX9xX95xb195xX35xX9xXbxXaxX6cxX9xX3fxX5axX26xX123xX9xX2d5xX5axX9xX95xX135xXcxX9xX3fxX18xX26xX9xX3dxXbcxX35xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX50xX9xXcxX2f6xX35xX9xX2cxXaxX3cxX26xX362xX3fxX9xX2cxX339xX3fxX9xXbxX35axX35xX9xXbxX362xX9xXaxX504xX3fxX123xX9xX405xX13fxXbxX9xX3fxXaxX35xXb0xX3cxX9xX2cxXd0xX3cxX9xXbxXaxX6cxX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX50xX9xX3fxXaxX256xX9xX23xXefxX9xX23xX18xX9xX2cxX3aexX3fxX59xX9xXbxXaxXd0xX3fxX9x104b8xX35xX18xX3fxXdxX3cxX35xX59xX35xX9xX47xX3cxX343xX343xX24xX3fxX50xX9xX71cxX35xX24xX49xX59xX35xX24xX9xX4xXaxX35xX17xXdxXdxX35xX3fxX35xX9xX3dxX5axX9xbfa8xX3fxX19xX49xX17xX18xX9xX47xX18xX49xe58exX18xX59xXdxX35xX50xX9xX3dx1108axX3fxX9xX2cxXaxX256xX18xX9xX3dxX256xX69xXbxX9xX27exX3cxX18xX9xX95xX256xX69xX2cxX9xX2cxX483xX9xX2fxX6acxX2cxX9xXdx10d97xX9xXaxX42bxX3fxX9xX2d9xX24xX49xXdxX19xX9xX4xX3cxX33xX9xX53xX52xX2axX1e9xX9xX2cxX2eexX3fxX59xX9xX331xX5xX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX123xX9xX4xXaxX172xX2cxX9xX2cxXaxX172xX3fxX9xX95xX91xX9xX2cxX4f9xX3fxX59xX9xXdxX5axX9xXcxXefxXbxX9xXdxf4e8xX9xX19xX24xX9xX27exX3cxX18xX3fxX9xXbxX49xX2f6xX3fxX59xX9xX12bxXaxX35xXa5xX3fxX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX33xXaxXa1xX35xX9xX2cxXaxX2a4xX3cxX9xXbxXaxX13fxXbxX9xX23xX121xX35xX9xXcxX13fxXbxX9xXcxX10fxXbxX9xX53xX341xX5exX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xa30dxX18xXcxX33xX19xX24xX49xX35xX18xX9xXbxX121xX35xX9xX7f6xX17xX49xX35xX17xX9xX743xX9xX2cxX3cxX6acxX35xX9xXbxX3cxXd0xX3fxX9xX3dxX271xX18xX9xX49xX35axX35xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX105xX2cxX9xX49xX18xX50xX9xX95xXd4xX26xX9xXdxX5axX9xXcxX2eexX18xX9xX23xX91xX3fxX59xX9xXcxX5axX9xX47xX5axX9xX95xXd0xXcxX9xX59xX35xX5axX9xXbxXaxX5axX3fxXaxX9xX5xX3cxX49xX35xX3fxX9xX95xX18xX3fxX59xX9xXbxXaxX35xX9xX95xX13fxX3cxX9xX49xX13fxXbxX9xX23xX13fxXbxX9xddf8xX3fxX123xX9xX8axX2f6xX9xX95xX18xX3fxX59xX9xX36dxXa5xX33xX9xXbxXaxX3fdxX9xX23xX18xX9xXbxX121xX35xX9xX7f6xX17xX49xX35xX17xX9xX743xX123xX9xX4xX339xX3fxX9xX13cxX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX3fxX2fxX9xX146xX17xX18xX59xX3cxX17xX50xX9xXbxXaxXd0xX26xX9xXbxX49xX339xX9xX8axX146xX2d5xX9xX2e9xX18xX2fxX2fxX35xXcxX35xXdxX35xX18xX3fxX24xX9xX743xXdxXdxX17xX59xX49xX35xX9xX2cxX4f9xX3fxX59xX9xX2cxXaxX39dxX9xX36dxXa5xX33xX9xX3fxXaxX3b3xX9xX23xXa1xX3fxX59xX9xX3dxX5axX9xXbxX271xX3fxX59xX9xX95xX333xX9xXbxXaxX3cxX18xX9xX95xX432xXcxX9xX52xX341xX5exX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX13cxX9xXdxX256xX69xXbxX9xX95xX35xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX59xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX62xX1cxX1cxX35xX123xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX123xX3dxX3fxX1cxX3fxX17xX1d9xX2fxX1cxX2axX1ddxX55xX1ddxX1cxX2axX52xX56xX19xX5exX2axX56xX53xX1e9xX52xX2axXbxcb18xX614xX56xXdxX2axX123xX1f4xX33xX59xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f4xX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX3dxX2fxX9xX23xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX9xX52xX53xXaxX55xX56xX9xX3fxX59xX18xX26xX9xX53xX5exX9xX2axX2axX9xX3fxX24xX35xX9xX2fxX24xX9xX2cxX3cxX18xX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xXbxX3cxX49xX35xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xXexX2d7xXaxX3aexX3fxX59xX9xXbxXaxX333xX9xX3fxX59xXccxX3fxX9xX2cxXa1xX3fxX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX64xX65xX35xX9xX2fxX69xX9xXaxX259xX35xX9xX2cxXa1xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX12bxXaxX35xX9xXbxX35xXa5xX33xXa5xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX2cxX339xX3fxX9xXdxXbcxX3fxX9xXaxX504xX3fxX9xX23xX13cxX35xX9xXaxX2f6xX9xX2fxcd60xX9xX95xX6acxX35xX9xXcxX10fxXbxX9xX3dxXbcxX35xX9xX3fxX59xX3cxX26xX9xX2cxX504xX9xX23xX2a4xX9xXdxX24xX121xX35xX9xX3fxX59xX18xX26xX9xX13cxX9xX3dxX339xX3fxX59xX9xX23xXa1xX3fxX59xX9xX3fxXa5xX3cxX9xXbxX35xXa5xX33xX9xXbxX32exX2cxX9xXbxXaxX13fxXbxX9xXbxXaxX6cxX123xX9xX146xX483xX2cxX9xX95xX91xX50xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX2cxX91xX9xXbxXaxX333xX9xX2fxXa39xX9xX23xX2a4xX9xX7f6xX33xX24xX49xXbxX35xX3fxX59xX9xX146xX35xX2fxX23xX24xX3fxX9xX23xX172xXbxX9xX12bxX2a4xX33xX9xX3dxXb0xX9xX95xX35xX333xXcxX9xX2fxX6acxX9xX2fxX18xX3cxX9xXdxX24xX121xXbxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX96xX33xX9xX2cxXaxX91xXbxX9xX3fxX5axX26xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX4xX3cxX6acxX35xX9xX2cxX2eexX3fxX59xX50xX9xX3fxX65xX35xX9xX2fxX69xX9xXaxX259xX35xX9xX2cxX6cxX18xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX2cxX339xX3fxX9xX95xXa5xX3fxX9xXbxX271xX9xX2cxXaxX46fxX3fxXaxX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX123xX9xX5xXaxX432xXbxX9xXbxX35axX35xX9xXbxX362xX9xX12bxXaxX35xX9xXbxXaxXd0xX26xX9xXbxX49xX339xX9xX8axX146xX2d5xX9xX743xXdxXdxX17xX59xX49xX35xX9xX33xXaxXa1xX35xX9xXbxX35xXa5xX33xX9xX95xX91xX3fxX9xX59xX259xX9xX12bxXaxX87bxX3fxX59xX9xXdxX35axX9xX36dxX3fdxX9xX4xX18xXbxX18xXdxX3cxX3fxX26xX18xX9xX95xX483xX3fxX59xX9xX3dxX5axX24xX9xXdxX483xX2cxX9xX95xX6acxX35xX9xXbxXaxX6cxX9xX3fxX5axX26xX9xX95xX18xX3fxX59xX9xX12bxXaxX3aexX3fxX59xX9xXbxXaxX333xX9xX3fxX59xXccxX3fxX9xX2cxXa1xX3fxX123xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX95xX259xX9xXdxX13fxX26xX9xXdxX121xX35xX9xXaxX3b3xX3fxXaxX9xXa1xX3fxXaxX9xX2cxX6cxX18xX9xXcxXefxXbxX9xX12bxa2d7xX9xX19xX3cxX26xX9xX19xX35xX362xXbxX9xX12bxXaxX35xX9xX59xX35xX5axX3fxXaxX9xXbxXbcxX35xX9xX2axX56xX9xX2cxXaxX35xXa5xX3fxX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX9xX3dxX5axX9xX53xX9xXbxX49xX432xX3fxX9xXaxX339xX18xX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xX2axX1ddxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX59xXd0xX3fxX9xX95xXd4xX26xX9xXbxX49xX135xX3fxX9xXcxX2f6xX35xX9xXcxX2f6xX35xX9xX95xX13fxX3cxX9xXbxX49xX256xX3cfxX3fxX59xX123xX9xX8axX2f6xX9xX2cxX339xX3fxX9xX49xX13fxXbxX9xX49xXa1xX3fxXaxX9xX2cxXaxXd4xX3fxX9xX2cxXaxX35xX3fxXaxX9xX33xXaxX121xXbxX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX3fxX2fxX9xX146xX17xX18xX59xX3cxX17xX9xX12bxXaxX35xX9xX95xX18xX3fxX59xX9xXcxXefxXbxX9xXcxX3b3xX3fxXaxX9xXcxXefxXbxX9xX3fxX59xX105xX18xX9xX3dxXb0xX9xX95xX46fxX2cxXaxX9xXbxX121xX35xX9xX146xX18xX9xX146xX35xX59xX18xX123xX9xX2d5xX5axX9xXbxX13fxXbxX9xX3fxXaxX35xX135xX3fxX50xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX49xX13fxXbxX9xX12bxXaxX96xXbxX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX9xX95xX135xXcxX9xX3fxX18xX26xX50xX9xX95xX333xX9xX2cxXaxX46fxX3fxXaxX9xXbxXaxX3fdxX2cxX9xX95xX24xX121xXbxX9xX3fxX59xX3aexX35xX9xX95xXd0xX3cxX9xX23xXa1xX3fxX59xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX3fxX91xX35xX9xX49xX35xX135xX3fxX59xX9xX3dxX5axX9xX23xX91xX3fxX59xX9xX95xX96xX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX9xX3fxX91xX35xX9xX2cxXaxX3cxX3fxX59xX9xX12bxXaxX91xX9xXbxX49xX96xX3fxXaxX9xX12bxXaxf6f3xX35xX9xXcxXefxXbxX9xX3fxX65xX35xX9xX95xX18xX3cxX9xXdxXbcxX3fxX9xX3fxXc7xX18xX9xX23xX13cxX35xX9xX3fxX59xX256xX3cfxX35xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX123xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXcxX23xX17xX19xX23xX24xX36dxX32xX9xX1d9xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX2axX52xX52xf998xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3fxX59xX31xX32xX52xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3fxX59xX31xX32xX52xX32xX9xX18xXdxX35xX59xX3fxX31xX32xX2cxX17xX3fxXbxX17xX49xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX49xXexX0xXbxXaxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXcxX23xX2cxX18xX33xXbxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xXexX64xXaxX432xX3fxX9xX95xX2a4xX3fxXaxX9x10fc9xX9xX47xX3b3xX3fxXaxX9xXdxX3cxX432xX3fxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX341xX9xX47xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxXaxXexX0xX1cxXbxX49xXexX0xXbxX49xXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXcxX23xX35xXbxX17xXcxX32xXexX0xX35xX343xX49xX18xXcxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d9xX35xX19xXbxXaxX62xX9xX55xX1e9xX52xX33xX36dxde93xX9xXaxX17xX35xX59xXaxXbxX62xX9xX53xX1ddxX52xX33xX36dxXe56xX32xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX62xX1cxX1cxX3dxX35xX19xX17xX24xX123xX23xX24xX3fxX59xX19xX18xX33xXdxX3cxX2fxX123xX3dxX3fxX1cxXcxX17xX19xX35xX18xX341xX23xX24xX36dxX1cxX3dxX35xX19xX17xX24xX1cxX55xX52xX56xX52xX614xX123xX23xX19xXcxX17xX19xX35xX18xc52cxX1d9xX35xX19xX31xX55xX1e9xX52xX32xX9xX1d9xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX55xX1e9xX52xX32xX9xXaxX17xX35xX59xXaxXbxX31xX32xX53xX1ddxX52xX32xX9xX343xX49xX18xXcxX17xX23xX24xX49xX19xX17xX49xX31xX32xX52xX32xX9xXcxX18xX49xX59xX35xX3fxX1d9xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX52xX32xX9xX2fxX2cxX49xX24xXdxXdxX35xX3fxX59xX31xX32xX3fxX24xX32xXexX0xX1cxX35xX343xX49xX18xXcxX17xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX49xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX59xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX62xX1cxX1cxX35xX123xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX123xX3dxX3fxX1cxX3fxX17xX1d9xX2fxX1cxX2axX1ddxX55xX1ddxX1cxX2axX52xX56xX19xX5exX2axX56xX53xX1e9xX52xX2axXbxX1e9xX52xX5exX53xXdxX53xX123xX1f4xX33xX59xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f4xX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX3dxX2fxX9xX23xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX9xX52xX53xXaxX55xX56xX9xX3fxX59xX18xX26xX9xX53xX5exX9xX2axX2axX9xX3fxX24xX35xX9xX2fxX24xX9xX2cxX3cxX18xX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xXbxX3cxX49xX35xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX3aexX3fxX59xX9xXbxX35xX3fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX62xX9xX7f6xXbxX3cxX49xX18xX49xX24xX9xX2cxXaxX256xX18xX9xX2cxXaxX172xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX95xX13fxX3cxX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX47xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX62xX9xX2d5xX172xX3fxX59xX9xX2xX17xXcxX23xX17xXdxX17xX50xX9xX405xX24xX23xX17xX49xXbxX24xX50xX9xX405xX18xX343xX35xX3fxXaxX18xX50xX9xX71cxX24xXcxX17xX2fxX9xX3dxX5axX9xX2e9xX18xX2fxX2cxXaxX17xX49xX18xX3fxX24xX9xX40dxX2cxXaxX13fxX3fxX9xXbxXaxX256xX504xX3fxX59xX41fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxXaxXd4xX3cxX9x10756xX50xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX9xX53xX9xX3dxX5axX9xXbxXaxX3cxX18xX9xX5exX9xX13cxX9xX56xX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX59xXd0xX3fxX9xX95xXd4xX26xXe56xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX9xX5exX9xX3dxX5axX9xXbxXaxX3cxX18xX9xX53xX9xX13cxX9xX56xX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX3dxX271xX18xX9xX27exX3cxX18xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxXaxXd4xX3cxX9xX108axX50xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX9xX2axX9xX3dxX5axX9xXbxXaxX3cxX18xX9xX55xX9xX13cxX9xX56xX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX2fxXd4xX3fxX9xX3fxXaxX5axX9xX59xXd0xX3fxX9xX95xXd4xX26xXe56xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX9xX5exX50xX9xXaxX339xX18xX9xX2axX9xX3dxX5axX9xXbxXaxX3cxX18xX9xX2axX9xX13cxX9xX56xX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX3dxX271xX18xX9xX27exX3cxX18xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX331xebfaxX4xX9xX47xX98xbea7xX5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX146xX256xXbcxX35xX9xX49xX3cxX3fxX59xX9xXaxX35xX362xX33xX9xX2axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX614xX1cxX1ddxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX59xXd0xX3fxX9xX95xXd4xX26xX9xX59xX35xXc7xX18xX9xX53xX9xX4xX146xX47xX9xX95xXb0xX3cxX9xX2cxX91xX9xXbxX6acxX35xX9xXbxXaxX35xX333xX3cxX9xX2axX9xX23xX5axX3fxX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xXaxX35xX362xX33xX9xX2axX123xX9xc3bfxX9xX1e9xX1cxX968xX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX3dxX271xX18xX9xX27exX3cxX18xX9xX2cxX6cxX18xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX3dxX5axX9xX1ddxX1cxX1e9xX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX3dxX271xX18xX9xX27exX3cxX18xX9xX2cxX6cxX18xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX2cxX4f9xX3fxX59xX9xX95xXb0xX3cxX9xX95xX256xX69xX2cxX9xX12bxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX3aexX3fxX59xX9xXbxXaxXa5xX9xX23xXa5xX9xXbxX172xX2cxX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xX59xX35xX3cfxX9xX59xX35xXa1xX35xX9xXdxX18xX24xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX331xX6acxX35xX9xX95xXd0xX3cxX9xXbxX49xX135xX3fxX9xXcxX2f6xX35xX9xX95xX13fxX3cxX9xXbxX49xX256xX3cfxX3fxX59xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX59xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX62xX1cxX1cxX35xX123xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX123xX3dxX3fxX1cxX3fxX17xX1d9xX2fxX1cxX2axX1ddxX55xX1ddxX1cxX2axX52xX56xX19xX5exX2axX56xX53xX1e9xX52xX2axXbxX968xX5exX614xX968xXdxX5exX123xX1f4xX33xX59xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1f4xX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX3dxX2fxX9xX23xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX9xX52xX53xXaxX55xX56xX9xX3fxX59xX18xX26xX9xX53xX5exX9xX2axX2axX9xX3fxX24xX35xX9xX2fxX24xX9xX2cxX3cxX18xX9xXbxXaxX18xX3fxXaxX9xXbxX3cxX49xX35xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX47xX18xX49xX2cxX18xX9xXbxXaxX3cxX18xX9xX2cxX4f9xX3fxX59xX9xX2cxX91xX9xXbxXaxX333xX9xX59xX35xX5axX3fxXaxX9xX3dxX2d0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX64xXa5xX3cxX9xX95xX96xX3fxXaxX9xX23xX121xX35xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX95xX135xXcxX9xX3fxX18xX26xX50xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX2cxXaxX172xX2cxX9xX2cxXaxX172xX3fxX9xX2fxXa39xX9xX95xX24xX121xXbxX9xX3fxX59xX3aexX35xX9xX95xXd0xX3cxX9xX23xXa1xX3fxX59xX9xX2xX50xX9xX12bxXaxX35xX9xX2fxXa39xX9xXaxX504xX3fxX9xX33xXaxXd0xX3fxX9xX2cxX339xX3fxX9xXdxX121xX35xX9xX46fxXbxX9xX3fxXaxX13fxXbxX9xX614xX9xX95xX35xX333xXcxX9xXbxX49xX256xXbcxX2cxX9xXdxX24xX121xXbxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX2cxX3cxX6acxX35xX123xX9xX5xXaxX432xXcxX9xX2cxXaxX46fxX9xX3fxX59xX18xX26xX9xX2cxXa1xX9xX12bxXaxX35xX9xXbxXaxX13fxXbxX9xX23xX121xX35xX50xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX2cxX4f9xX3fxX59xX9xX2cxX91xX9xXbxXaxX333xX9xX2fxXa39xX9xX95xX24xX121xXbxX9xX3dxX2d0xX9xX2fxXbcxXcxX50xX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xXbxX49xX256xX3cfxX3fxX59xX9xXaxX69xX33xX9xX7f6xX33xX24xX49xXbxX35xX3fxX59xX9xX146xX35xX2fxX23xX24xX3fxX9xX12bxXaxX3aexX3fxX59xX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX18xX12bxX24xX2fxX9xX13cxX9xXdxX24xX121xXbxX9xX95xX13fxX3cxX9xX3fxX5axX26xX123xX9xX2d7xXaxX35xX9xX95xX91xX50xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX3dxX5axX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX2fxXa39xX9xX2cxX2eexX3fxX59xX9xX2cxX91xX9xX2axX52xX9xX95xX35xX333xXcxX9xX3dxX5axX9xX19xX172xXbxX9xXbxX18xX26xX9xX3fxXaxX18xX3cxX9xX95xX35xX9xXbxX35xXa5xX33xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexac89xX4xXaxX483xX3fxX59xX9xXbxX3aexX35xX9xX2fxXa39xX9xXdxX5axXcxX9xXbxX13fxXbxX9xX2cxXa1xX9xX95xX333xX9xX59xX35xX5axX3fxXaxX9xX2cxXaxX35xXa5xX3fxX9xXbxXaxX172xX3fxX59xX123xX9xX331xXd4xX26xX9xXdxX5axX9xXcxXefxXbxX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX95xX13fxX3cxX9xX27exX3cxX18xX3fxX9xXbxX49xX2f6xX3fxX59xX9xX3dxX5axX9xX2cxXaxX483xX3fxX59xX9xXbxX3aexX35xX9xX12bxXaxX3aexX3fxX59xX9xX95xX256xX69xX2cxX9xX33xXaxX2d0xX33xX9xX95xX333xX9xXbxXaxX3cxX18xX123xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX49xX13fxXbxX9xXcxX121xX3fxXaxX50xX9xX3fxXaxX256xX3fxX59xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX9xXbxX35xX3fxX9xX3dxX5axX24xX9xX12bxXaxXa1xX9xX3fxXccxX3fxX59xX9xX2cxX6cxX18xX9xXcxX3b3xX3fxXaxf3e0xX123xX9xX8axX146xX2d5xX9xX2e9xX18xX2fxX2fxX35xXcxX35xXdxX35xX18xX3fxX24xX9xX743xXdxXdxX17xX59xX49xX35xX9xX40dxX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX41fxX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX14f5xX2d5xX35xX362xX2cxX9xX33xXaxXa1xX35xX9xXbxXaxX35xX9xX95xX13fxX3cxX9xXbxX121xX35xX9xX98xXbxX18xXdxX35xX18xX9xX12bxXaxX3aexX3fxX59xX9xX23xX18xX24xX9xX59xX35xX3cfxX9xXdxX5axX9xX19xba37xX9xX19xX5axX3fxX59xX123xX9xX4xX96xX2cxX9xX2cxXd0xX3cxX9xXbxXaxX6cxX9xX2cxX6cxX18xX9xXbxX3aexX35xX9xX33xXaxXa1xX35xX9xXaxX35xX333xX3cxX9xX95xX35xXb0xX3cxX9xX95xX91xX123xX9xX4xXaxX483xX3fxX59xX9xXbxX3aexX35xX9xX33xXaxXa1xX35xX9xXbxX432xX3fxX9xX19xX32exX3fxX59xX9xXbxXaxX432xXbxX9xXbxX6acxXbxX9xX2cxX504xX9xXaxXefxX35xX50xX9xX3dxX3b3xX9xX2cxXaxX172xX2cxX9xX2cxXaxX172xX3fxX9xX2fxXa39xX9xX12bxXaxX3aexX3fxX59xX9xX2cxX91xX9xX3fxXaxX35xXb0xX3cxX159dxX123xX9xX8axX146xX2d5xX9xX8xX49xX3fxX17xX2fxXbxX24xX9xX2d5xX18xXdxX3dxX17xX49xX19xX17xX9xX40dxX47xX18xX49xX2cxX17xXdxX24xX3fxX18xX41fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX49xX24xX3fxX59xXexX7f6xXd4xX3fxX9xX3fxXaxX5axX9xXdxX5axX9xX95xX35xX333xXcxX9xXbxX105xX18xX9xX19xX3cxX26xX9xX3fxXaxX13fxXbxX9xX2cxX6cxX18xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX0xX1cxX2fxXbxX49xX24xX3fxX59xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX24xX19xX26xX32xXexX331xX35xX333xXcxX9xXbxX105xX18xX9xX2cxX91xX9xXbxXaxX333xX9xX3fxX91xX35xX9xXdxX5axX9xX19xX3cxX26xX9xX3fxXaxX13fxXbxX9xX95xX333xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xX2cxX91xX9xXbxXaxX333xX9xX2cxXaxX6acxX3fxX59xX9xXdxX121xX35xX9xX47xX18xX49xX2cxX18xX9xX2cxXaxX46fxX3fxXaxX9xXdxX5axX9xX256xX3cxX9xXbxXaxXa5xX9xX2fxXd4xX3fxX9xX3fxXaxX5axX123xX9xX3bxX3cxX3dxX17xX3fxXbxX3cxX2fxX9xXbxXaxX105xX2cxX9xXbxXa5xX9xX3dxX755xX3fxX9xX19xX3cxX26xX9xXbxX49xX3b3xX9xX95xX256xX69xX2cxX9xX2fxX3fdxX2cxX9xXcxX121xX3fxXaxX9xXbxX49xX135xX3fxX9xXbxXaxX96xX3fxXaxX9xX95xX2a4xX18xX9xX2cxX6cxX18xX9xXcxX3b3xX3fxXaxX9xX12bxXaxX35xX9xX23xX13fxXbxX9xX23xX121xX35xX9xX53xX2axX9xXbxX49xX432xX3fxX9xX59xXd0xX3fxX9xX95xXd4xX26xX9xXbxX121xX35xX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX3fxX2fxX9xX146xX17xX18xX59xX3cxX17xX123xX9xX64xX59xX24xX5axX35xX9xX49xX18xX50xX9xXaxX2f6xX9xX2cxX4f9xX3fxX59xX9xX12bxXaxX3aexX3fxX59xX9xX95xX333xX9xXbxXaxX3cxX18xX9xXbxX49xX24xX3fxX59xX9xX53xX5exX1cxX53xX56xX9xX2cxX3cxXefxX2cxX9xXbxX35xXa5xX33xX9xX95xX91xX3fxX9xX2cxX96xX2cxX9xX95xXefxX35xX9xX23xX91xX3fxX59xX9xX5xXd4xX26xX9xX47xX18xX3fxX9xX64xXaxX18xX9xX59xXd0xX3fxX9xX3fxXaxX13fxXbxX9xXbxX49xX135xX3fxX9xXcxX2f6xX35xX9xX95xX13fxX3cxX9xXbxX49xX256xX3cfxX3fxX59xX123xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7f6xX24xX3cxX49xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX47xX24xX3fxX59xX19xX18xe838xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe