Nam sinh bỏ lại cặp sách, tư trang rồi nhảy cầu Thạch Đồng tự tử
(Baohatinh.vn) - Các lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm em Đồng Trần H. (SN 2002, trú xóm 2, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà) nhảy từ cầu Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh) xuống sông tự tử.
7299xd416xbb61xa0d5xe51fxb554xc216xd7d5x1005fxX7x9e6dxfe17x8fafx10547xf0e9xbdecxX5xb555xXaxaa28xb122xX6xafffxX3xX7xXdx9430xX1xX3xd178x8b3dxX3xX5x91fbxXdxX3xX4xd5ebxXbxX3xX7xd54axX4xX1x876cxX3xXex948axX3xXexe083xX6xX19x7496xX3xX31xf0d2xXdxX3xX19xX1xdbcbx852axX3xX4xe566x80a0xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xac0dxX37xX19xX34xX3xXexe0b3xX3xXex9575xX0xae62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a6bxX10xX6xe4d5xXaxX12xfb51xX28xX4xX3xX5xX4fxX4xX3xX5xX2exc08bxX19xX34xX3xX4xX1x7962xX4xX3xX19xf592xX19xX34xX3x1032cxX6xX19xX34xX3xXexe130xXbxX3xXexX31xX41xX19xX34xX3xXex72c4xX15xX3xdd54xXdxee13xX15xX3xX10xX15xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXcxX31xX40xX19xX3xX63x74e0xX3x8986xec50xX13xX3xec2cx861exXaexXadxX2bxX3xXexX31xa5b8xX3x7ed5xc7fcxX15xX3xXadxX2bxX3xXb7xa6a3xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xf552xX20xX4xX2bxX3xX1xX41xX3dx10658xX19xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX63xc464x8f21xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xXexd9c9xX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXa9xXcx106f1xX3xX63xXd9xX3xXcx7605xX19xX1xXdaxX3xXb7xX41xc934xX19xX34xX3xX7xaa89xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef8axb80bxX66xX3dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb7xXex8a69xX6xX5xXdxX34xX19xd70dxX3xX4xX10xX19xXexX10xX31x9e15xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX4xX10xX131xX121xX1cx869dxX10xX4xXexX3xX66xX34xX15xX10xX66xXdxX6xX3xc64exXdxX66xX10xX121xX3xX15xXbxaa76xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxb86cxXdxX66xXexX1xX137xX3x106bexX2xXadxXbxXb7xX13fxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX137xX3xd03bxX169xX169xXbxXb7xX13fxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX6xXbxXbxX7xX54xX121xXbxX10xX19xX54xX15xX10xX66xXdxX6xX54xXexX1xX41xX15xX1cx9abfxXbxX9xX19xX10xX173xX7xX54xX2xf1ddxX189xX169xX54xX2xX189x7e9dxX66xX189xXaex105ddxc545xXadxX1c0xX1bbxXexX1b5xX169xX1bbxX169xX5xX189xX131xX2xX1c0xXadxX66xX189xXaexX1bfxXadxX17axXaexX1b5xXexX189xXadxXaexX1b5xX5xX1b5xX131xX19xXa7xX154xXbxX34xXaxX3xX66xX6xXexX6xX131xXexX3dxXbxX10xX9xXaxX161xXdxX66xX10xX121xX54xX15xXbxX169xXaxX3xX66xX6xXexX6xX131xX10xX19xX4xX121xX66xX10xX9xXaxXdxX7xbb8exX154xX17axX6xb0bexX120xXbxb3c8xX17axX1bfxXcxX161xX4xXexc5dfxX54xX1cxX66xc4d5xX7xX10xXcxed76xc097xX5xX94xf108xXadxX120xX1b5xX161xX4xXb7xX1cxX13xX2x7709xX10xc81bxa292xX6xX212xX21dx10143xX7xX1cxXc7xXc7xXcxX173xX17axXbxXcxX219x9d2bxbf04xX94xX4xX13xX3dxdeacxX20bxX10xXbxXaexX69xXbxX19xX10xX69xXdxX41x10685xX161xXaexX1bbxX161xXaaxX20bxX94xe3e7xX5xX1cxX20fxX20bxX247xX1cxX242xXadxX66xX3dxX161xXadxX219xXf5xX22fxX1bbxX4xX154xb6bdxX22fxX189xX26exX5xX26exX1bfxX1bbxX34xX225xXadxX120xX6xX121xXbxX66xX10xXc7xXadxX1c0xX173xX94xX253xX161xX219xX232xX221xXf5xX5xX3dxX1bfxX253xX236xX121xX15xX10xX241xX6xXaaxX154xX1c0xX17axX15xX15xX247xXaexXb7xX120xX161xX253xX94xX13xX173xX225xX189xX247xX225xX189xX247xXaxX3xX66xX6xXexX6xX131xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb7xXexX131xX6xX5xXdxX34xX19xX137xX3xX4xX10xX19xXexX10xX31xX13fxXaxX12xX0xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX63xXdxXcfxX19xX3xXexX31xX2exe325xX19xX34xX3xX19xea16xXdxX3xX19xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXexX4fxX3xXexX52xX0xX54xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxXaxX12xXc7xXb5xX4xX3xX17axX1xX189xXaexX3xX7xX28xX19xX34xX3xX19xX6xX3dxX3xXa9xXadxX1bfxX54xX1bfxXdaxX2bxX3xX15x7665xXexX3xX7xX102xX3xX19xX34xX2exX2fcxXdxX3xX66xa2faxX19xX3xXb7xXbfxX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xX4xX1xX79xX19xX34xX3xX94xXdxX96xX19xX3xX4xX3cxX19xX1xX3xX19xX6xX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdx86d6xX19xX3xX81xXdxX3xXb7xX10xX3xX15xX28xX3dxX3xX81xXdxXcfxX19xX3xX5xX38exX19xX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXa9xXb7xXbfxX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX2bxX3xXcxXf5xX3xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xXdaxX2bxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX28xX121xX3xX94xX1xX121xX28xX4xX3xX19xf89cxX19xX34xX2bxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xX66xcfa3xXbxX3xX4xfd92xX19xX34xX3xXbxX1xX2exX301xX19xX34xX3xXexXdxXcfxX19xX3xX31xX37xXdxX3xX1cxb32bxXexX3xX19xX34xX2fcxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xXb7xX41xX102xX19xX34xX3xX7xX107xX19xX34xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxX3xXbxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX41xX15xX1cxX3xXdxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX173xXdxX66xXexX1xX137xX3xX17axX2xX1c0xXbxXb7xX13fxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX137xX3xX169xX2xXaexXbxXb7xX13fxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXa7xX1cxX6xX121xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa7xX161xX19xX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1b5xX189xX169xX54xX2xX1c0xXadxX66xX189xXaexX1bfxXadxX17axXadxXaexXexX1bbxX2xX1b5xX169xX189xX5xXaexXa7xX154xXbxX34xX1acxX31xX9xX1b5xXaexX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX121xX19xXaxX12xX69xX28xX4xX3xX161xX87xXexX3xX66x1032bxX19xX34xX3xX15xXd9xX3xX19xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xXexX31xX2ex1034bxX4xX3xX94xX1xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xXexXe2xX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXb7xX41xX102xX19xX34xX3xX7xX107xX19xX34xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxX3xXbxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX173xXdxX66xXexX1xX137xX3xX17axX2xX1c0xXbxXb7xX13fxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX137xX3xX169xX2xXaexXbxXb7xX13fxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXa7xX1cxX6xX121xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa7xX161xX19xX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1b5xX189xX169xX54xX2xX1c0xXadxX66xX189xXaexX1bfxXadxX1bfxXaexXaexXexXadxX1bbxX1c0xX1c0xXaexX5xXaexXa7xX154xXbxX34xX1acxX31xX9xX189xXadxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX121xX19xXaxX12xXc7xX4fxX4xX3xX5xX2exX73xX19xX34xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX19xX7dxX19xX34xX3xX4xXb8xX3xX15xX24xXexX3x776dxX3xX1xXdxXcfxX19xX3xXexX31xX2exX2fcxX19xX34xX3xX161xX52dxX3xX161xXdxXcfxX4xXa7xXa7xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxXaxX12xX13xX1xX87xX19xX3xX81xX2exX73xX4xX3xXexXdxX19xX3xX1cxX28xX121xX2bxX3xX5xX4fxX4xX3xX5xX2exX73xX19xX34xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX19xX7dxX19xX34xX3xX81xXbfxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xXb8xX19xX34xX3xX4xXb8xX3xX15xX24xXexX3xXexX20xXdxX3xX1xXdxXcfxX19xX3xXexX31xX2exX2fcxX19xX34xXa7xX3xX13xX20xX19xX3xX19xX1xX361xX19xX3xX81xX2exX73xX4xX3xXb7xX28xX4xX3xX81xafd3xX19xX1xX3xX5xXd9xX3xX10xX15xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXcxX31xX40xX19xX3xX63xXa7xX3xXa9xXaaxX13xX3xXadxXaexXaexXadxX2bxX3xXexX31xXb5xX3xXb7xXb8xX15xX3xXadxX2bxX3xXb7xXbfxX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xXc7xX20xX4xX2bxX3xX1xX41xX3dxXcfxX19xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX63xXd9xXdaxX2bxX3xX81xX6xX19xX34xX3xXexX1xX10xX121xX3xX1xc7a6xX4xX3xX15xX354xXexX3xXexX31xX2exX2fcxX19xX34xX3xX19xX34xX1xd38bxX3xX686xX3xXcxXf5xX3xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xXa7xX3xe0f2xXdxX6xX3xX81xX91xX19xX1xX3xX63xXa7xX3xX4xXb8xX3xX189xX3xX4xX1xX714xX3xX10xX15xX3xX161xXd9xX3xX63xXa7xX3xX5xXd9xX3xX4xX121xX19xX3xXb5xXexXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxXaxX12xX63xXd9xX19xX34xX3xXb7xXb8xX15xX3xXexX1dxX3xX31xX6xX3xX1cxX40axXexX3xX19xX34xX2fcxX3xXexX31xX2exX547xX4xX3xX161xXdxXcfxX4xX3xX63xXa7xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xX161xX91xX3xXexX1xX10xX121xX3xX1xX76axX2bxX3xX19xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xXd9xX3dxX3xX161xX102xX19xX3xX19xX34xX121xX6xX19xX3xX1xXdxX77bxX19xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxX3xXbxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX173xXdxX66xXexX1xX137xX3xX17axX2xX1c0xXbxXb7xX13fxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX137xX3xX169xX2xXaexXbxXb7xX13fxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXa7xX1cxX6xX121xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa7xX161xX19xX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1b5xX189xX169xX54xX2xX1c0xXadxX66xX189xXaexX1bfxXadxX1bbxXaexX1bfxXexX1bbxX1c0xX1bfxXaexX169xX5xXaexXa7xX154xXbxX34xX1acxX31xX9xX169xX1b5xXaexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX121xX19xXaxX12xX22fxX40axXexX3xX81xX107xX19xX34xX3xX19xX34xX2exX2fcxXdxX3xX66xX361xX19xX3xXexX87xXbxX3xXexX31xX41xX19xX34xX3xXexX1xX10xX121xX3xX66x8dd0xXdxX3xX161xX52dxX3xX161xXdxXcfxX4xXa7xXa7xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxX3xXbxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX173xXdxX66xXexX1xX137xX3xX17axX2xX1c0xXbxXb7xX13fxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX137xX3xX169xX2xXaexXbxXb7xX13fxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXa7xX1cxX6xX121xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa7xX161xX19xX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1b5xX189xX169xX54xX2xX1c0xXadxX66xX189xXaexX1bfxXadxX17axX1c0xX1b5xXexX1c0xX1c0xX1b5xX1c0xX2xX5xXaexXa7xX154xXbxX34xX1acxX31xX9xX169xX1bbxX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX121xX19xXaxX12xXa7xXa7xXa7xX94xX1xXdxX96xX19xX3xX161xXdxXcfxX4xX3xX5xX2exX41xX3xXexX1xX107xX19xX34xX3xX236xX41xX6xX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xX34xX24xXbxX3xX19xX1xXdxX77bxX41xX3xX94xX1xXb8xX3xX94xX1xX7dxX19xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxXaxX12xXcxX547xXdxX3xX1bfxX1xX3xX7xX28xX19xX34xX3xX19xX6xX3dxX2bxX3xX4xXb8xX3xX31xX40axXexX3xX19xX1xXdxX77bxX41xX3xX19xX34xX2exX2fcxXdxX3xXexX87xXbxX3xXexX31xX41xX19xX34xX3xX686xX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX1xX10xX121xX3xX66xX93dxXdxX3xX7xX4fxX3xX161xXdxXcfxX4xX3xX94xX1xXdxX96xX19xX3xX34xXdxX6xX121xX3xXexX1xX107xX19xX34xX3xX236xX41xX6xX3xX94xX1xX41xX3xX161xX4fxX4xX3xX19xXd9xX3dxX3xX34xX24xXbxX3xX94xX1xXb8xX3xX94xX1xX7dxX19xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX121xX66xX3dxXaxX12xXc7xX4fxX4xX3xX5xX2exX73xX19xX34xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX19xX7dxX19xX34xX3xX69xX107xX19xX34xX3xX6xX19xX3xXcxXf5xX3xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xX3xXbxX1xX102xXdxX3xX1xX73xXbxX3xX161xX547xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX81xX301xX19xX3xX161xX714xX3xX5xXdxX38exX19xX3xX236xX41xX6xX19xX3xXbxX1xX361xX19xX3xX5xX41xX37xX19xX34xX3xX34xXdxX6xX121xX3xXexX1xX107xX19xX34xX2bxX3xXexa68axX3xX4xX1xX79xX4xX3xXexX91xX15xX3xX94xXdxX96xX15xX3xX19xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXcxX31xX40xX19xX3xX63xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX161xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX31xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX38exX19xX3xX236xX41xX6xX19xX137xX0xX54xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX131xXexX1xX41xX15xX1cxX131xX6xX19xX66xX131xX7xX6xXbxX121xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22fxX3f5xX19xX34xX3xX15xX91xX19xX1xX3xX4xX3cxX19xX1xX3xXexX31xce8fxX3xX10xX15xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXexX3e1xX15xX3xX7xX107xX19xX34xX3xX7xX361xX41xX3xX2xXaexX3xX15xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xXb7xX6xX131xX1xX121xXdxX54xX31xX41xX19xX34xX131xX15xXdxX19xX1xX131xX4xX6xX19xX1xX131xXexX31xX10xX131xX10xX15xX131xX19xX1xX6xX3dxX131xX4xX6xX41xX131xXexX6xX15xX131xX7xX121xX19xX34xX131xX7xX6xX41xX131xX2xXaexX131xX15xX54xX2xX1bbxX1bbxX169xXaexX189xXa7xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX15xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXadxXaexX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1b5xX189xXadxX54xX2xX1c0xXadxX66xX2xXaexX1bfxX169xXaexX2xX1c0xXexX169xXaexX2xXadxX1bfxX5xXaexXa7xX154xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX161xX12xX0xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22fxX3f5xX19xX34xX3xX15xX91xX19xX1xX3xX4xX3cxX19xX1xX3xXexX31xXc2axX3xX10xX15xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXexX3e1xX15xX3xX7xX107xX19xX34xX3xX7xX361xX41xX3xX2xXaexX3xX15xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xXb7xX6xX131xX1xX121xXdxX54xX31xX41xX19xX34xX131xX15xXdxX19xX1xX131xX4xX6xX19xX1xX131xXexX31xX10xX131xX10xX15xX131xX19xX1xX6xX3dxX131xX4xX6xX41xX131xXexX6xX15xX131xX7xX121xX19xX34xX131xX7xX6xX41xX131xX2xXaexX131xX15xX54xX2xX1bbxX1bbxX169xXaexX189xXa7xX1xXexX15xXaxX12xX22fxX3f5xX19xX34xX3xX15xX91xX19xX1xX3xX4xX3cxX19xX1xX3xXexX31xXc2axX3xX10xX15xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXexX3e1xX15xX3xX7xX107xX19xX34xX3xX7xX361xX41xX3xX2xXaexX3xX15xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX13xX1xa653xX19xX34xX3xX19xX34xXd9xX3dxX3xX1xe619xX2bxX3xX161xXd9xX121xX3xX4xX28xX4xX3xX1cxX41xXb8cxXdxX3xXexX31xX2exX6xX2bxX3xX15xX354xXexX3xX19xX1xXb8xX15xX3xXexX31xXc2axX3xX10xX15xX3xX686xX3xXb7xXbfxX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xXaaxX301xX19xX2bxX3xX1xX41xX3dxXcfxX19xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX63xXd9xX3xXa9xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xXdaxX3xX161xX107xX3xXexX2exX3xX5xX10xX121xX3xX5xX38exX19xX3xX4xX102xX19xX34xX3xX49xcb0dxX3xX49xXdxXcfxX15xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xXb7xX41xX102xX19xX34xX3xX7xX107xX19xX34xX3xX7xX361xX41xX3xX2xXaexX3xX15xX3xX81x7c33xX3xXexX3e1xX15xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX161xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX91xX15xX3xXexX1xX40axX3dxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXe90xX3xX19xX6xX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX38exX19xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xX120xX96xX19xX3xXcxX1xc4dfxX3dxX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xX6xX19xX131xX19xXdxX19xX1xX131xXexX31xX6xXexX131xXexX41xX54xXexXdxX15xX131xXexX1xX6xX3dxX131xXexX1xXdxX131xXexX1xX10xX131xX19xX6xX15xX131xXexX1xX6xX19xX1xX131xX19xXdxX10xX19xX131xX19xX1xX6xX3dxX131xX4xX6xX41xX131xX1cxX10xX19xX131xXexX1xX41xX3dxX131xXexX41xX131xXexX41xX54xX2xX1bbxXaexX1c0xX1bfxX189xXa7xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX15xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXadxXaexX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1b5xX2xXadxX54xX2xXaexX17axX66xXaexXadxX2xXaexX169xX189xX17axXexX169xX17axX169xX17axX1bbxX5xXaexXa7xX154xXbxX10xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX161xX12xX0xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX91xX15xX3xXexX1xX40axX3dxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXe90xX3xX19xX6xX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX38exX19xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xX120xX96xX19xX3xXcxX1xXee2xX3dxX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xX6xX19xX131xX19xXdxX19xX1xX131xXexX31xX6xXexX131xXexX41xX54xXexXdxX15xX131xXexX1xX6xX3dxX131xXexX1xXdxX131xXexX1xX10xX131xX19xX6xX15xX131xXexX1xX6xX19xX1xX131xX19xXdxX10xX19xX131xX19xX1xX6xX3dxX131xX4xX6xX41xX131xX1cxX10xX19xX131xXexX1xX41xX3dxX131xXexX41xX131xXexX41xX54xX2xX1bbxXaexX1c0xX1bfxX189xXa7xX1xXexX15xXaxX12xXcxX91xX15xX3xXexX1xX40axX3dxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXe90xX3xX19xX6xX15xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX38exX19xX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xX120xX96xX19xX3xXcxX1xXee2xX3dxX3xXexX4fxX3xXexX52xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXaaxX6xX41xX3xX94xX1xX121xX3cxX19xX34xX3xXadxX3xX34xXdxX2fcxX3xX81xX37xX19xX34xX3xX1xX37xX3xX19xe6d3xX3xX5xX4fxX4xX3xXexX91xX15xX3xX94xXdxX96xX15xX2bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXe90xX3xX19xX34xX2exX2fcxXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xX120xX96xX19xX3xXcxX1xXee2xX3dxX3xX2xX3xX81xX2exX73xX4xX3xXexX91xX15xX3xXexX1xX40axX3dxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX4xX1xX361xX19xX3xX4xX40xX41xX3xX1xX301xX19xX3xX2xXaexXaexX15xX2bxX3xX81xX121xX20xX19xX3xXexX1xX41xX354xX4xX3xX81xX714xX6xX3xXbxX1xX87xX19xX3xX1xX41xX3dxXcfxX19xX3xX13xX34xX1xXdxX3xX219xX41xX361xX19xX3xXa9xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xXdaxXa7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX161xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdfexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX63xX2exX301xX19xX34xX3xXaaxX301xX19xX3xXexX52xX3xX161xX121xX19xX34xX3xXexX20xXdxX3xX1xX37xX3xX69xX6xX121xX3xXcxX1xX3e1xX19xX34xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xX6xX19xX131xX19xXdxX19xX1xX131xXexX31xX6xXexX131xXexX41xX54xX19xX41xX131xX7xXdxX19xX1xX131xX1xX41xX121xX19xX34xX131xX7xX121xX19xX131xXexX41xX131xX161xX121xX19xX34xX131xXexX6xXdxX131xX1xX121xX131xX4xX6xX121xX131xXexX1xX6xX19xX34xX54xX2xX1bbxXaexXadxX17axX2xXa7xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX15xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXadxXaexX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1b5xX2xXadxX54xX1b5xX17axX66xX2xXaexX1bbxX1c0xX17axXadxX189xXexX1bbxX1c0xXadxXaexX5xX1b5xX131xX1xX121xX4xX131xX7xXdxX19xX1xX131xX5xX121xXbxX131xX2xXadxX131xXexX31xX41xX121xXa7xX154xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX161xX12xX0xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdfexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX63xX2exX301xX19xX34xX3xXaaxX301xX19xX3xXexX52xX3xX161xX121xX19xX34xX3xXexX20xXdxX3xX1xX37xX3xX69xX6xX121xX3xXcxX1xX3e1xX19xX34xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xX6xX19xX131xX19xXdxX19xX1xX131xXexX31xX6xXexX131xXexX41xX54xX19xX41xX131xX7xXdxX19xX1xX131xX1xX41xX121xX19xX34xX131xX7xX121xX19xX131xXexX41xX131xX161xX121xX19xX34xX131xXexX6xXdxX131xX1xX121xX131xX4xX6xX121xX131xXexX1xX6xX19xX34xX54xX2xX1bbxXaexXadxX17axX2xXa7xX1xXexX15xXaxX12xX13xXdfexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX63xX2exX301xX19xX34xX3xXaaxX301xX19xX3xXexX52xX3xX161xX121xX19xX34xX3xXexX20xXdxX3xX1xX37xX3xX69xX6xX121xX3xXcxX1xX3e1xX19xX34xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX102xXdxX3xX1xX107xX15xX3xX236xX41xX6xX3xXa9xXadxX169xX54xX189xXdaxX2bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXe90xX3xX19xXdfexX3xX7xXdxX19xX1xX3xXb7xX40axX41xX3xX7xX102xX3xX13xXa7xXcxXa7xX63xXa7xXcxX2bxX3xX1xX76axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX547xXbxX3xX2xXadxX3xXexX31xX2exX2fcxX19xX34xX3xXcxX63xXf5xXcxX3xX63xX2exX301xX19xX34xX3xXaaxX301xX19xX3xXa9xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xXdaxX3xX81xXbfxX3xX81xX2exX73xX4xX3xXexX91xX15xX3xXexX1xX40axX3dxX3xX686xX3xX1xX37xX3xX69xX6xX121xX3xXcxX1xX3e1xX19xX34xX3xX161xXd9xX3xX81xX2exX73xX4xX3xX81xX2exX6xX3xX161xX77bxX3xX19xX1xXd9xX3xX81xXe90xX3xX5xX121xX3xX1xX87xX41xX3xX7xX4fxXa7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX161xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX120xX1dxX3xX5xX20xXdxX3xXexX1xX2exX3xXexX41xX3dxXcfxXexX3xX15xXcfxX19xX1xX2bxX3xX19xX34xX2exX2fcxXdxX3xX15x77f5xX3xXexX31xXc2axX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xXb7xX6xX131xX1xX121xXdxX54xX1cxX121xX131xX5xX6xXdxX131xXexX1xX41xX131xXexX41xX3dxX10xXexX131xX15xX10xX19xX1xX131xX19xX34xX41xX121xXdxX131xX15xX10xX131xXexX31xX10xX131xX19xX1xX6xX3dxX131xX4xX6xX41xX131xXexX41xX131xXexX41xX54xX2xX17axX17axX2xX1c0xX189xXa7xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX15xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXadxXaexX54xX19xX10xX173xX7xX54xX2xX1bfxX1c0xXadxX54xX2xX169xX2xX66xXadxX2xX1bfxX189xX17axX1c0xX1c0xXexX2xX1c0xX169xXaexX17axX5xXaexXa7xX154xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xXdxX3xX4xX24xXbxX3xX7xX28xX4xX1xX2bxX3xXexX2exX3xXexX31xX6xX19xX34xX3xX31xX37xXdxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXcxX1xX20xX4xX1xX3xX49xX37xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX161xX12xX0xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX120xX1dxX3xX5xX20xXdxX3xXexX1xX2exX3xXexX41xX3dxXcfxXexX3xX15xXcfxX19xX1xX2bxX3xX19xX34xX2exX2fcxXdxX3xX15xX1452xX3xXexX31xXc2axX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXexX4fxX3xXexX52xXaxX3xX1xX31xX10xX21dxX9xXaxX54xXb7xX6xX131xX1xX121xXdxX54xX1cxX121xX131xX5xX6xXdxX131xXexX1xX41xX131xXexX41xX3dxX10xXexX131xX15xX10xX19xX1xX131xX19xX34xX41xX121xXdxX131xX15xX10xX131xXexX31xX10xX131xX19xX1xX6xX3dxX131xX4xX6xX41xX131xXexX41xX131xXexX41xX54xX2xX17axX17axX2xX1c0xX189xXa7xX1xXexX15xXaxX12xX120xX1dxX3xX5xX20xXdxX3xXexX1xX2exX3xXexX41xX3dxXcfxXexX3xX15xXcfxX19xX1xX2bxX3xX19xX34xX2exX2fcxXdxX3xX15xX1452xX3xXexX31xXc2axX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xX4xX40xX41xX3xXexX4fxX3xXexX52xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX31xX121xX19xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX20fxXd9xX121xX3xX94xX1xX121xX3cxX19xX34xX3xX2xX17axX1xX189xXaexX3xXbxX1xXb5xXexX3xX19xX34xXd9xX3dxX3xXadxX1c0xX54xX2xXadxX2bxX3xXexX20xXdxX3xX4xX40xX41xX3xXf5xX1xXee2xX3xXadxX2bxX3xXexX31xX38exX19xX3xX81xX2exX2fcxX19xX34xX3xXexX31xX28xX19xX1xX3xXcxXf5xX3xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xX3xX81xX121xX20xX19xX3xX236xX41xX6xX3xXb7xXbfxX3xX69x8836xX15xX3xX20fxX714xX19xX1xX3xXa9xX69xX1679xX15xX3xX219xX41xX3dxX38exX19xX3xb256xX3xX63xXd9xX3xXcxXfbxX19xX1xXdaxX3xX15xX354xXexX3xXbxX1xX52dxX3xX19xXdfexX3xX1cxX40axXexX3xX19xX34xX2fcxX3xX19xX1xX3cxX3dxX3xXb7xX41xX102xX19xX34xX3xX7xX107xX19xX34xX3xXexX4fxX3xXexX52xXa7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX161xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX41xX5xX12xX0xX66xXdxX161xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX161xX12xX0xX54xX66xXdxX161xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25bxX41xXexX1xX121xX31xXaxX12xX20fxX7dxX19xX3xX49xX79xX4xX0xX54xXbxX12
Văn Đức