Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng
Ngày 11/3, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân thứ 35 (BN35) là nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.
3a73x7eb2xc006xa63fx9145x53a0x7f2ax8d37x8546xX7xe3b6x988axae7ex7940xa023xcee1xX5xbe98xXaxb744x4681xX6xX3xa0a2xb989xX4xX3xX13xd615xb7b6xXdx3ea4xa938xX2xaa53xX3xXexX1x5cf0xX3x7888x52a3xX3xX5x75edxX3xf9cbxa8a9xX3xX2dxX1xc353xX2dxX3xX1cxXdx4debxX2dxX3xa527xXdxeb70xX2dxX3xX16x93e8x71f4xX3xcfe7xX6xX2dxX1xX3x699axX3xX3axX2bxX3x7b4bx6c72xX2dx6b61xX0xb307xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc13exX10xX6xX1exXaxX12xX4dxX50xX2bxX41xX3xX2xX2xX52xX27x6bbfxX3x6cbfxb272xX3xbc46xX3xXexb777xX3x7b03xX40xX4xX3xX2dxX1xc334xX2dxX3xf734xX3cxX2dxX1xX3xX2dxX1xX32xX2dxX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX3x8bdcxX72xX4dxX27xX28xb104xX3xX5xX2bxX3xX2dxX2exX70xX3x490fxX21xX3xXex5968x5b27xXdxX70xX3xba7exXa6xeef0xX4xX3xXexcf67xX4xX1xX3xe519xXdxX3cxXexX3xX4dxX6xX16xX70xX3xc97cxc9aaxd559xX4xX3xX7axX40xX4xX3xXbfxXb1xX2dxX1xX3xX1exXc0x76afxX2dxX50xX3xXexbb92xX2dxX1xX3xX1cxeab2xXdxX3xX1cxXdxdcb1xXa6xX7xX3x8539xdab2x8674xXe2xX1fxX13xX1bxXb5xX1fxXa2xe168xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX1bxX1exX41xXaxX12xX72xX4dxX27xX28xX3xX5xX2bxX3xX2dxX1xX32xX2dxX3xX1cxXdxX37xX2dxX3xX83xX40xX2dxX3xX1xX2bxX2dxX50xX3xXex829exXdxX3xXe2xXdxX37xXa6xX3xXexX1xXb1xX3xX3axXdxX3cxX2dxX3xX16xX40xX41xX3xX43xX6xX2dxX1xX3xX48xX3xXabxXa6xX80xX2dxX3xX61x98dfxXdxX3xX13xX1xX32xXa6xX70xX3xX3axX2bxX3xX4dxX4exX2dxX50xXecxX3xab4fxX1xX1bxX140xX2dxX50xX3xX2xf745xX3xX1fxX3xX2xX21xX1xX3xX2dxX50xX2bxX41xX3xe80dxX52xX27xX52xXa2xac9fxXa2xX16cxX70xX3xX72xX4dxX27xX28xX3xX4xa876xX3xXexXdxX78xXbxX3xX7axeedaxX4xX3xXexXdex814exX4xX3xXexXdxX78xXbxX3xX1cxXd9xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1exXa6xX3x7951xX1xX40xX4xX1xX3xX2dxX50xXc0x7521xXdxX3xXe3xX2dxX1xX3xXexX11exXdxX3xX7xXdxX37xXa6xX3xXexX1xXb1xX3xX3axXdxX3cxX2dxX3xX16xX40xX41xX3xX43xX6xX2dxX1xX3xX94xX2dxX1xX2exX2dxX50xX3xX2dxX50xXc0xX1a0xXdxX3xX2dxX2bxX41xX3xX7xX6xXa6xX3xXbfxXc0xXc1xX4xX3xX7axX40xX4xX3xXbfxXb1xX2dxX1xX3xX5xX2bxX3xX72xX4dxXa2xXa2xX3xX1cxX2bxX3xX72xX4dxXa2xX27xX99xXecxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX1bxX1exX41xX3xXbxX13xX10xX2dxXexX10xXdexXaxX12xX0xXdxX16xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2dxXexX10xXdexXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax9e49xXdxX1exXexX1x9ee7xX3xd022xX2xX28xXbxX7ax792cxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX234xX3xX167xX2xX16cxXbxX7axX23bxXaxX3xX7xXdexX4xX9xXaxX52xX52xXdxXecxX83xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX2dxX1xXecxX1cxX2dxX52xX2dxX10xX22fxX7xX52xXa2xX16cxX2xX16cxX52xX2xX16cxX28xX1exX27xX2xXa2xXa2xX27xX27xX15axXexX236xX28xX2xX15axX5xX16cxX1fxX1cxXdxX10xXexX1fxX2dxX6xX16xX1fxX4xX1bxX1fxX4xX6xX1fxX1exXa6xX1bxX2dxX50xXecx57b3xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX4xX3xX13xX1bxX1cxXdxX1exX1fxX2xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX3xX5xX2bxX3xX2dxX2exX3xX2dxX1xX32xX2dxX3xX1cxXdxX37xX2dxX3xX3axXdxX3cxX2dxX3xX16xX40xX41xX3xX43xX6xX2dxX1xX3xX48xX3xX3axX2bxX3xX4dxX4exX2dxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX1bxX1exX41xXaxX12xX236xX1xX27xX16cxX3xX2dxX50xX2bxX41xX3xX2xX2xX52xX27xX52xXa2xX16cxXa2xX16cxX70xX3xXb5xXdxX3cxX2dxX3xa164xX6xX7xXexX10xXa6xXdexX3xX4dxX1xX6xX3xXcxXdexX6xX2dxX50xX3xX2dxX1xX80xX2dxX3xXbfxXc0xXc1xX4xX3xX16x9496xXa6xX3xX7axbd32xXexX3xX2dxX50xX1xXdxX3cxX16xX3xX1exX1bxX3xXcxXdexXa6xX2dxX50xX3xXexX32xX16xX3xX152xXdxa68dxX16xX3xX7xX1bxX40xXexX3xX83xX3cxX2dxX1xX3xXexX80xXexX3xX3axX2bxX3xX4dxX4exX2dxX50xX3xX50xa7f4xXdxX3xXbfxX78xX2dxXecxX3xX152xX78xXexX3xXabxXa6xX140xX3xX7axX331xXexX3xX2dxX50xX1xXdxX3cxX16xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX1x75a2xX41xX3xX1exXc0xXcfxX2dxX50xX3xXexXd4xX2dxX1xX3xX1cxXd9xXdxX3xXe2xXe3xXe4xXe2xX1fxX13xX1bxXb5xX1fxXa2xXecxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX1bxX1exX41xXaxX12xX61xXdxX3cxX2dxX3xX83xX3cxX2dxX1xX3xX2dxX1xX32xX2dxX3xXbfxX6xX2dxX50xX3xXbfxXc0xXc1xX4xX3xXbfxXdx8c01xXa6xX3xXexXdexXb1xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX41xX3xXexX11exXdxX3xX72xX3cxX2dxX1xX3xX1cxXdxX3cxX2dxX3xX3axX2bxX3xX4dxX4exX2dxX50xXecxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX1bxX1exX41xXaxX12xX3axX78xX2dxX3xX2dxX6xX41xX70xX3xXb5xXdxX3cxXexX3xX4dxX6xX16xX3xXbfx731bxX3xXbfxXdxX3d2xXa6xX3xXexXdexXb1xX3xX197xX1x9f46xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xX2xX236xX3xX4xX6xX3xX16xX17xX4xX3xX13xX1bxX1cxXdxX1exX1fxX2xX21xXecxX3xX2xX21xX3xXexXdexXc0xX1a0xX2dxX50xX3xX1xXc1xXbxX3xX16xX17xX4xX3xX16xXd9xXdxX3xXbfxXc0xXc1xX4xX3xX50xX1xXdxX3xX2dxX1xX80xX2dxX3xXexX11exXdxX3xX61xX2bxX3xX4dxX73xXdxX70xX3xX3axX2bxX3xX4dxX4exX2dxX50xX70xX3xXcxX310xX3xX61xX13xb5a7xX70xX3xX72x3db2xX2dxX1xX3xXcxX1xXa6xX80xX2dxX70xX3xX61xXa6xX78xX70xX3x8e6bxXa6xX140xX2dxX50xX3xX4dxX6xX16xXecxXecxXecxX3xXcxXdexX1bxX2dxX50xX3xXbfxX177xX70xX3xX4xX177xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX6xX3xX16xX17xX4xX3xXexX1xX25xX3xXbxX1xX40xXexX3xX5xXdxX37xX2dxX3xXabxXa6xX6xX2dxX3xXbfxX78xX2dxX3xX83xX3cxX2dxX1xX3xX2dxX1xX32xX2dxX3xXexX1xX25xX3xX2xd8adxX3xX4dxXecxX61xXecxX4dxX3xX94xX2dxX2exX70xX3xXa2xX236xX3xXexXa6xXa7xXdxX70xX3xXcxXdexX17fxX4xX3xX72xX11exX4xX1xX70xX3xX61xX2bxX3xX4dxX73xXdxX99xXecxX3xXe4xX385xXexX3xX2dxX1xXdxX3d2xXa6xX3xX4xX6xX3xX16xX17xX4xX3xXbfxX41fxX3xXbfxXdxX3xX4x3badxX2dxX50xX3xXexXdexX37xX2dxX3xX4xX1xXa6xX41xX78xX2dxX3xX83xX6xX41xX3xX16xX6xX2dxX50xX3xX7xXadxX3xX1xXdxX3cxXa6xX3xXb5xX4dxX16cxX16cxX28xX167xX3xX1cxXd9xXdxX3xX4xX6xX3xXexX1xX25xX3xX2xX4e4xX3xXex3cd4xX3xe6baxX1bxX2dxX1exX1bxX2dxX3xX94xXe3xX2dxX1xX99xX3xX1cxX3d2xX3xX7xX32xX2dxX3xX83xX6xX41xX3xX4dxX73xXdxX3xX72xX2bxXdxX3xX94xX61xX2bxX3xX4dxX73xXdxX99xXecxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX1bxX1exX41xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXexX1xXadxX2dxX50xX3xX197xX37xX3xX4x6017xX6xX3xX72xX73xX3xX75xX3xXexX78xX70xX3xXbfxX41fxX3xX4xX177xX3xX2xX2xX3xX1exXa6xX3xX197xX1xX40xX4xX1xX3xX2dxXc0xXd9xX4xX3xX2dxX50xX1bxX2bxXdxX3xXbfxXdxX3xXexXdexX37xX2dxX3xX4xX1xXa6xX41xX78xX2dxX3xX83xX6xX41xX3xX2dxX2bxX41xX3xX16xX17xX4xX3xX13xX1bxX1cxXdxX1exX1fxX2xX21xXecxX3xXcxX11exXdxX3xX72xX3cxX2dxX1xX3xX1cxXdxX3cxX2dxX3xX3axX41fxX3xX4dxX4exX2dxX50xX70xX3xXbfxX6xX2dxX50xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX5xX41xX70xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX1ex8874xXdxX3xX1cxX2bxX3xXbfxXdxX3d2xXa6xX3xXexXdexXb1xX3xX4xX1xX1bxX3xXa2xX3xX1exXa6xX3xX197xX1xX40xX4xX1xX3xX2dxX50xXc0xX1a0xXdxX3xXe3xX2dxX1xX3xXbfxXc0xXc1xX4xX3xX7axX40xX4xX3xXbfxXb1xX2dxX1xX3xX16xX17xX4xX3xX83xX3cxX2dxX1xXecxX52xXecxX0xX52xXbxX12xX0xX1exXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exXdexX10xX5xX6xXexX10xX1exXaxX12xX0xX7xXexXdexX1bxX2dxX50xX12xXcxXdxX2dxX3xX5xXdxX37xX2dxX3xXabxXa6xX6xX2dxX234xX0xX52xX7xXexXdexX1bxX2dxX50xX12xX0xXa6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1fxXexX1xXa6xX16xX83xX1fxX6xX2dxX1exX1fxX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax3d07xX61x4d17xX3xX4xX140xX2dxX1xX3xX83xX40xX1bxX3xX2dxX50xXa6xX41xX3xX4xXcfxX3xX13xX6d0xXb5x7718x4969xX1fxX2xX21xX3xXexX1xX2bxX2dxX1xX3xXbfxX11exXdxX3xX1exXb1xX4xX1xX3xcb7fxX2dxX50xX2bxX41xX3xX4xX2bxX2dxX50xX3xX1xXdxX3cxX2dxX3xX1xX2exXa6xdaf3xXaxX3xX1xXdexX10x6197xX9xXaxX52xXabxXa6xX1bxX4xX1fxXexX10xX52xX22fxX1xX1bxX1fxX4xX6xX2dxX1xX1fxX83xX6xX1bxX1fxX2dxX50xXa6xX41xX1fxX4xX1bxX1fxX4xX1bxX1cxXdxX1exX1fxX2xX21xX1fxXexX1xX6xX2dxX1xX1fxX1exX6xXdxX1fxX1exXdxX4xX1xX1fxX2dxX50xX6xX41xX1fxX4xX6xX2dxX50xX1fxX1xXdxX10xX2dxX1fxX1xXa6xXa6xX52xX2xX15axX15axX167xX27xX28xXecxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX50xX3xX7xXdexX4xX9xXaxX52xX16xX10xX1exXdxX6xX52xX2xXa2xX16cxX52xX2dxX10xX22fxX7xX52xXa2xX16cxX2xX16cxX52xX2xX27xX167xX1exXa2xX16cxX28xXa2xX21xXa2xX15axXexX21xX27xX15axX21xX16cxX5xX16cxXecxX295xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX4xX3xX13xX1bxX1cxXdxX1exX1fxX2xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX28xX3xX5xX2bxX3xX2dxX2exX3xX2dxX1xX32xX2dxX3xX1cxXdxX37xX2dxX3xX3axXdxX3cxX2dxX3xX16xX40xX41xX3xX43xX6xX2dxX1xX3xX48xX3xX3axX2bxX3xX4dxX4exX2dxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX1exXdxX1cxX12xX0xX7xXexXdexX1bxX2dxX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cexX61xX6d0xX3xX4xX140xX2dxX1xX3xX83xX40xX1bxX3xX2dxX50xXa6xX41xX3xX4xXcfxX3xX13xX6d0xXb5xX6e6xX6e7xX1fxX2xX21xX3xXexX1xX2bxX2dxX1xX3xXbfxX11exXdxX3xX1exXb1xX4xX1xX3xX6fbxX2dxX50xX2bxX41xX3xX4xX2bxX2dxX50xX3xX1xXdxX3cxX2dxX3xX1xX2exXa6xX70exXaxX3xX1xXdexX10xX714xX9xXaxX52xXabxXa6xX1bxX4xX1fxXexX10xX52xX22fxX1xX1bxX1fxX4xX6xX2dxX1xX1fxX83xX6xX1bxX1fxX2dxX50xXa6xX41xX1fxX4xX1bxX1fxX4xX1bxX1cxXdxX1exX1fxX2xX21xX1fxXexX1xX6xX2dxX1xX1fxX1exX6xXdxX1fxX1exXdxX4xX1xX1fxX2dxX50xX6xX41xX1fxX4xX6xX2dxX50xX1fxX1xXdxX10xX2dxX1fxX1xXa6xXa6xX52xX2xX15axX15axX167xX27xX28xXecxX1xXexX16xXaxX12xX6cexX61xX6d0xX3xX4xX140xX2dxX1xX3xX83xX40xX1bxX3xX2dxX50xXa6xX41xX3xX4xXcfxX3xX13xX6d0xXb5xX6e6xX6e7xX1fxX2xX21xX3xXexX1xX2bxX2dxX1xX3xXbfxX11exXdxX3xX1exXb1xX4xX1xX3xX6fbxX2dxX50xX2bxX41xX3xX4xX2bxX2dxX50xX3xX1xXdxX3cxX2dxX3xX1xX2exXa6xX70exX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXdexX1bxX2dxX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX4dxX50xX2bxX41xX3xX21xX52xX27xX3xX94xX2dxX364xX6xX3xXbfxX37xX16xX3xX21xX52xX27xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX50xXdxX1a0xX3xXb5xXdxX3cxXexX3xX4dxX6xX16xX99xX70xX3xXcxXa7xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX75xX3xXexX78xX3xXcxX1xX78xX3xX50xXdxXd9xXdxX3xX94xX6cexX61xX6d0xX99xX3xXbfxX41fxX3xXexXa6xX41xX37xX2dxX3xX83xXadxX3xX2dxX50xXa6xX41xX3xX4xXcfxX3xX83xX3cxX2dxX1xX3xX1cxXdxX37xX16xX3xXbfxXc0xX1a0xX2dxX50xX3xX1x5525xX3xX1xX385xXbxX3xX4xX385xXbxX3xX1exX1bxX3xX4xX1xX5acxX2dxX50xX3xX16xXd9xXdxX3xX4xX5acxX6xX3xX1cxXdxXdexXa6xX7xX3xX13xX1bxXdexX1bxX2dxX6xX3xX94xXe2xXe3xXe4xXe2xX1fxX13xX1bxXb5xX1fxXa2xX99xX3xX50xX32xX41xX3xXdexX6xX3xX94xX13xX6d0xXb5xX6e6xX6e7xX1fxX2xX21xX99xX3xXexXdexX48xX3xXexX1xX2bxX2dxX1xX3xXbfxX11exXdxX3xX1exXb1xX4xX1xX3xXbfxX6xX2dxX50xX3xX2dxX50xX2bxX41xX3xX4xX2bxX2dxX50xX3xX1xXdxX3cxX2dxX3xX1xX2exXa6xXecxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX1exXdxX1cxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xXa6xX5xX12xX0xX1exXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdexXaxX12xX0xX52xX1exXdxX1cxX12xX0xX52xX1exXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1bxXa6xXdexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXb5xX6d0xXb5xX0xX52xXbxX12