Đêm nay, Apple ra mắt iPhone 12
Zing sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 12, sản phẩm có nhiều thay đổi trong thiết kế, nâng cấp mạnh mẽ hiệu năng và tốc độ kết nối.
e327xe8a6x1580fx1112ex16bfax177dexf2ecxea6cx11d4fxX7x16ffbx17a1cxfc03x125e0x10049x17795xX5x15d7exXax161eex16b45x122bex10b91xX3x14b3cxX6x15677x15ff2xX3x16501xXbxXbxX5xX10xX3x11795xX6xX3xX15x10fe1xXexX3xXdx1658cxX1x150b4xX17xX10xX3xX2x10f2dxX0x16e5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx168f7xX10xX6x106b8xXaxX12x15e35xXdxX17x1608fxX3xX7xed61xX3xXex12acbxfc7fxX17xX4bxX3xXexX1x115b8x16aedxXexX3xXexX22x12cf3xX4xX3xXexXdx1499exXbxX3xX7xX5exX3x164b1xXdx1284axX17xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX1axX3xX7x1814exX17xX3xXbxX1x107afxX15xX3xX4x15ee4xX3xX17xX1xXdx10896xX58xX3xXexX1xX6xX19xX3x14320x13ac3xXdxX3xXexX22xX2cxX17xX4bxX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX69xX63xX1axX3xX17x16dfdxX17xX4bxX3xX4x14d66xXbxX3xX15x15e4exX17xX1xX3xX15xX4exX3xX1xXdxX6bxX58xX3xX17x13e23xX17xX4bxX3x147e7x178d5xX3xXexec0fxX4xX3xX97x11f57xX3xX69xX63xXexX3xX17xXcaxXdx1486bxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe75exX2cxX45xX19xXaxX12x15cabxXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX4bxXdx12128xX3xX22x126daxX3xX7xX4exX3xX1xX2cxXexX3xXexXb5xXdxX3x16c77xXdxX6bxXexX3xf8dbxX6xX15xef9axX3xef35xXfaxX4xX3xX4xX1xX58xX19xX14xX17xX3xX4bxXdxX6xX3xX4xeb38xX17xX4bxX3xX17xX4bxX1xX6bxX3xXexXb5xXdxX3xX10axXdxX6bxXexX3xX10fxX6xX15xX3xX69x11200xX3xXc6xf603xX17xX4bxX3xeb16xX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX69xX63xX3xXc6xX58xX124xX17xX4bxX3xX4xXb5xX17xX1xX3xX4x136e0xX6xX3xX45x10de6xX17xX4bxX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX7xX26xXbxX3xX97xX51xfaabxX4xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX1axX3xXc6xXc7xX3xX1xX51x155a1xX17xX4bxX3xX7xX5exX3xX4xX1x12cafxX3x15b81xX3xX97xX63xX17xX3xX31xX3xXbxX1xXdxX14xX17xX3xf358xX81xX17x15b37xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX15xXdxX17xXdxX3xXc6xXc7xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX2axX22xX2cxX3x15f56xX6x14fd6xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xXcxX22xX14xX17xX3x186b8xX10xX19axX7xXdxXexX10xX3xX4xX1x14ac8xX17xX1xX3xXexX1x18615xX4xX1axX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xXexX1xX124xX17xX4bxX3xX19axXfaxX2cxX3xX7xX5exX3xX69xXdxX6bxX17xX3xX5xX181xX17xX3xX7xX4exX3xX45xXdx13953xX17xX3xX22xX6xX3xXc6xXc7xX2cxX3xX17xX4bxXc7xX19xX3xX2x18348xX33xX2x101fcxX3xX4bxXdxX52xX3xX1bfx132aaxX3x10580xX225xX1xX3xX17xX4bxXc7xX19xX3xX2x13883xX33xX2xX225xX1axX3xXexX1xX10xX2cxX3xX4bxXdxX52xX3xX10axXdxX6bxXexX3xX10fxX6xX15x14a08xXd7xX3xX10fxX1xX51xX3xXc6xX59xX19xX3xXexX22xX2cxX17xX4bxX3xX4xX1xX51xX6xX3xX97x1591axX19xX3xX15xXcexXexX3xXexX1xXfaxX17xX4bxX1axX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xXexX98xX3xX4xX1xX1edxX4xX3xX31xX3xX7xX5exX3xX69xXdxX6bxX17xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xXcxXb5xXdxX3xX7xX5exX3xX69xXdxX6bxX17xX3xX17xX4bxXc7xX19xX3xX2x118c0xX33x14357xX1axX3xXexXfaxX2cxX3xX69xX1xX58xX19xX63xXexX3xX4bxXdxX181xXdxX3xXexX1xXdxX6bxX58xX3xX1xXc7xX17xX4bxX3xX5xX2cxXb5xXexX3xX7xX81xX17xX3xXbxX1xX86xX15xX3xX17xX1xX51xX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3x11aadxX6xXexX4xX1xX3x14d4dxX10xX22xXdxX10xX7xX3xX2baxX1axX3xXdxX2axX6xX45xX3xX1cxXdxX22xX3xX15xX181xXdxX1axX3xXdx1668cxX2f8xX3xX2xX238xX1axX3xXdxX2axX6xX45xX311xX2f8xX3xX2xX238xX3xXc6xXc7xX3xX45xebe6xX4xX1xX3xXc6x12019xX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX311xX17xX10xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xX19axX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX22xX4bxXdxX17xX19dxX3xX31xXbxX1c1xX3xX6xX58xXexX2cx15bb9xXaxX12xX0xXexX19axX2cxX45xX19xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxX15xX4bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxXbxX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX3xX81xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXd7xX19axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd7xXc6xX17xX33xX17xX10xX1ddxX7xX33xX31xX225xX238xX2xX33xX2xX225xX2baxX45xX31xX2xX2xX31xX225xX222xX225xXexX222x14d6axX222xX2bcxX5xX2xXd7x15c91xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xX2f8xX5exX3xX69xXdxX6bxX17xX3xXedxX42xXdxX1axX3xX2f8xXbxX10xX10xX45xX112xX3xX45xXdxX212xX17xX3xX22xX6xX3xX97xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xXc6xXc7xX2cxX3xX5xX18axX4xX3xX225xX1xX3xX17xX4bxXc7xX19xX3xX2xX238xX33xX2xX225xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX22xX12xX0xX33xXexX19axX2cxX45xX19xX12xX0xX33xXexX6xX19axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xX2f8xX5exX3xX69xXdxX6bxX17xX3xX45xXdxX212xX17xX3xX22xX6xX3xXexXcaxXdxX3xX17xX6xX19xX3xX97xX51xX171xX4xX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX97x12d32xXexX3xXexX14xX17xX3xX5xXc7xX3xXedxX42xXdxX1axX3xX2f8xXbxX10xX10xX45xX112xXd7xX3xX10axX181xXdxX3xXexX14xX17xX3xX4bxX13exXdxX3xX17xXc7xX19xX1axX3xX4bxXdxX181xXdxX3xX4xX124xX17xX4bxX3xX17xX4bxX1xX6bxX3xX97xXfaxX17xX1xX3xX4bxXdxXfaxX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX7xX4exX3xXexX59xXbxX3xXexX22xX58xX17xX4bxX3xXc6xXc7xX2cxX3xXexXcaxX4xX3xX97xXcexX3xXc6xXdxX3xX1c1xe3d3xX3xX5xX18cxX3xX4xX159xX6xX3xX4xX2cxX17xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX1cxX2xX238xX3xXe7xXdxX2cxX17xXdxX4xX3xXc6xXc7xX3xX15xXb5xX17xX4bxX3x10c02x1365fxX1axX3xX17xX1x133f3xX17xX4bxX3xXexX1xX1edxX3xX45xX5exX3xX69xXdxX63xX17xX3xX7xX4exX3xXexX22xX6xX17xX4bxX3xX19axX326xX3xXexX22xX14xX17xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xX2f8xX4exX3xX4xX8axX3xX238xX3xX15xX2cxX45xX10xX5xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX97xX51xX171xX4xX3xX69xX13bxX3xXc6xX13exX17xX4bxX3xX7xX4exX3xX1c1xX58xXb1xXexX3xX1xXdxX6bxX17xX3xXexXcaxXdxX3xX17xX6xX19xX3xXc6xX181xXdxX3xXexX14xX17xX3xX4bxX13exXdxX3xX5xX266xX17xX3xX5xX51xX171xXexX3xX5xXc7xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX15xXdxX17xXdxX1axX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX1axX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX2axX22xX2cxX1axX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX2axX22xX2cxX3xX1bfxX6xX1c1xXd7xX3xXcxX22xX2cxX17xX4bxX3xX97xX8axX1axX3xX15x1432cxX58xX3xX15xXfaxX19xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX15xXdxX17xXdxX3xX7xX4exX3xX4xX8axX3xX15xXc7xX17xX3xX1x12912xX17xX1xX3xX529xX1axX238xX3xXdxX17xX4xX1xX1axX3xX17xX1x150cdxX3xX1xf926xX17xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX2xX3xX2axX22xX2cxX3xX22exX529xX1ax12279xX3xXdxX17xX4xX1xX24fxXd7xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xXexXdxX14xX58xX3xX4xX1xX58xX86xX17xX3xXc6xXc7xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX2axX22xX2cxX3xX97xX8fxX58xX3xX4xX8axX3xX15xXc7xX17xX3xX1xX62axX17xX1xX3xX2baxX1axX3xX2xXdxX17xX4xX1xX1axX3xX17xX1xX51xX17xX4bxX3xX69xX1xXfaxX4xX3xX19axXdxX6bxXexX3xXc6xX8fxX3xX15xXcexXexX3xXc6xXc7xXdxX3xXexX1xX124xX17xX4bxX3xX7xXcaxXd7xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX2axX22xX2cxX3xX1bfxX6xX1c1xX3xX7xX4exX3xX5xXc7xX3xX15xX609xX58xX3xX15xXfaxX19xX3xX5xX181xX17xX3xX17xX1xXb1xXexX3xXc6xX181xXdxX3xX15xXc7xX17xX3xX1xX62axX17xX1xX3xX2baxX1axX3bcxX3xXdxX17xX4xX1xX1axX3xX17xX1x14f46xX17xX3xX1xX63dxX17xX3xX15xXcexXexX3xX4xX1xX18axXexX3xX7xX2cxX3xXc6xX181xXdxX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX2xX3xX2axX22xX2cxX3xX1bfxX6xX1c1xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX17xX1xX52fxX17xX4bxX3xXexX1xX124xX17xX4bxX3xXexXdxX17xX3xX22xX15dxX3xX22xX701xX1axX3xX69xX63xXexX3xX1xX171xXbxX3xXc6xX181xXdxX3xX1xX62axX17xX1xX3xX81xX17xX1xX3xX4xX159xX6xX3xX17xX1xX52fxX17xX4bxX3xX19axX81xX17xX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX69xX63xX3xX15xX609xX58xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xXfaxX4xX3xX17xX1xXc7xX3xX7xX81xX17xX3xX1c1xX58xXb1xXexX3xXbxX1xX32bxX3xX69xXdxX6bxX17xX1axX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX69xX63xX3xX4xX159xX6xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX7xX4exX3xX5xXc7xX3xX7xX5exX3xX69xX63xXexX3xX1xX171xXbxX3xX4xX159xX6xX3xX15xX609xX58xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX2xX3xXc6xXc7xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX238xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xX10axX8fxX3xX15xXc7xX17xX3xX1xX62axX17xX1xX1axX3xX4xX81xX3xX238xX3xX15xX609xX58xX3xX15xXfaxX19xX3xX97xX51xX171xX4xX3xX45xX5exX3xX97xX2cxXfaxX17xX3xX97xX8fxX58xX3xX7xX4exX3xXexX22xX6xX17xX4bxX3xX19axX326xX3xX15xXc7xX17xX3xX1xX62axX17xX1xX3xX311x10a16x109c2x1117dxXd7xX3xX13x18515xX17xX4bxX3xXexX1xX52xXdxX1axX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX4xX8axX3xXexX1xfde0xX3xX4x15aecxX17xX4bxX3xX97xX51xX171xX4xX3xXexX22xX6xX17xX4bxX3xX19axX326xX3xX15xXc7xX17xX3xX1xX62axX17xX1xX3xX2xX31xX225xX3xX42xed0cxX3xXexX51xX63dxX17xX4bxX3xXexX5exX3xX17xX1xX51xX3xX17xX1xX52fxX17xX4bxX3xX15xX609xX58xX3xXdxX2axX6xX45xX3xX2axX22xX2cxXd7xX3xXcxX266xX17xX3xX7xXcaxX3x175d3xX58x171aaxXexX3xX4xX6xX2cxX3xX7xX4exX3xX15xX6xX17xX4bxX3xX5xXb5xXdxX3xXexX22xX81xXdxX3xX17xX4bxX1xXdxX6bxX15xX3xX15xX51xX171xXexX3xX15xXc7xX3xX1xX63dxX17xX3xX4xX1xX2cxX3xX17xX4bxX51xX52xXdxX3xX45x12fe0xX17xX4bxXd7xX3xX10fxX1xX52fxX17xX4bxX3xX17xX4bxX51xX52xXdxX3xX4xX1xX63dxXdxX3xX4xXfaxX4xX3xX4bxX6xX15xX10xX3xX1xXc7xX17xX1xX3xX97xXcexX17xX4bxX3xX7xX4exX3xX45xX212xX3xX4xX81xX15xX3xX17xX1xX59xX17xX3xX7xX5exX3xX17xXacxX17xX4bxX3xX4xXb1xXbxX3xX17xXc7xX19xX3xX1xX63dxX17xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xX19axX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX22xX4bxXdxX17xX19dxX3xX31xXbxX1c1xX3xX6xX58xXexX2cxX359xXaxX12xX0xXexX19axX2cxX45xX19xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxX15xX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX45xXexX1xX58xX15xX19axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1ddxXdxX45xXexX1xX19dxX3xX2baxX2baxX225xXbxX1c1xX359xX3xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX19dxX3xX222xX3bcxX222xXbxX1c1xX359xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxXbxX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX3xX81xX17xX1xX3xX31xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXd7xX19axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd7xXc6xX17xX33xX17xX10xX1ddxX7xX33xX31xX225xX238xX2xX33xX2xX225xX2baxX45xX31xX2xX2xX31xX225xX222xX225xXexX2bcxX225xX2xX2bcxX5xX31xXd7xX3c2xXbxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX97xX51xX171xX4xX3xX45xX5exX3xX97xX2cxXfaxX17xX3xX4xX8axX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX69xX63xX3xXc6xX58xX124xX17xX4bxX3xXc6xX1edxX4xX3xX17xX1xX51xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX238xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX22xX12xX0xX33xXexX19axX2cxX45xX19xX12xX0xX33xXexX6xX19axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xX10fxX1xX51xX3xX15xX13exXdxX3xX17xXc2xX15xX1axX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX15xX181xXdxX3xX5xX58xX124xX17xX3xX97xX51xX171xX4xX3xXexX22xX6xX17xX4bxX3xX19axX326xX3xX4xX2cxX17xX3xX4xX1xXdxXbxX3xXexXdxX14xX17xX3xXexXdxX63xX17xX3xX17xX1xXb1xXexX3xX4xX159xX6xX3xX1cxXbxXbxX5xX10xXd7xX3xX10fxXc2xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX266xX17xX3xX4xX1edxX17xX4bxX3xX97xX8axX3xX4xX1xX1e7xX17xX1xX3xX5xXc7xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX1cxX2xX238xX3xXe7xXdxX2cxX17xXdxX4xXd7xX3xX10fxX4bxXc7xX19xX3xX529xX33xX2xX225xX1axX3xXexXc7xXdxX3xX69xX1xX2cxX81xX17xX3xXcxX1ddxXdxXexXexX10xX22xX3x12a1axX846xX225xXc6xX10xXexX2cxX45xX22xX10xX6xX15xX3xX97xXc2xX17xX4bxX3xXexX81xXdxX3xX1xX62axX17xX1xX3xX81xX17xX1xX3xXc6xX8fxX3xX97xXdxX865xX15xX3xX7xXcaxX3xX52axX10xX10xX69xX19axX10xX17xX4xX1xX3xX4xX159xX6xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX1cxX2xX238xX3xXe7xXdxX2cxX17xXdxX4xXd7xX3xX2f8xXcaxX3xX97xXdxX865xX15xX3xX4bxX1xXdxX3xX97xX51xX171xX4xX3xX5xXc7xX3xX2xXd7xX529xX651xX222xX3xX97xXdxX865xX15xX3xX97xX63dxX17xX3xX5x170e3xXdxX3xXc6xXc7xX3xX238xXd7xX2xX2bcxX651xX3xX97xXdxX865xX15xX3xX97xX6xX3xX5xXbc0xXdxXd7xX3xXcxX22xX2cxX17xX4bxX3xX69xX1xXdxX3xX97xX8axX1axX3xX97xXcaxXdxX3xXexX1xX159xX3xX5xX181xX17xX3xX17xX1xXb1xXexX3xX5xXc7xX3xX2f8xX17xX6xXbxX45xX22xX6xX4bxX2cxX17xX3xX651xX2baxX529x15a95xX3xX4xX1xX701xX3xX97xXb5xXexX3xX97xX51xX171xX4xX3xX651xX238xX529xX3xX97xXdxX865xX15xX3xX97xX63dxX17xX3xX5xXbc0xXdxX3xXc6xXc7xX3xX2xXd7xX222xX225xX3bcxX3xX97xXdxX865xX15xX3xX97xX6xX3xX5xXbc0xXdxXd7xX3xX13xXacxX19xX3xX5xXc7xX3xX4xXfaxX4xX1xX3xX19axXdxX6bxXexX3xX5xX181xX17xX3xXc6xX8fxX3xX7xX1edxX4xX3xX15xXb5xX17xX1xX3xX1c1xX504xX3xX5xX18cxXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xXe7xX26xXexX3xX69xX326xXbxX3xX1c1xX58xX3xXexX1xX63xX3xX529xX52axX1axX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX4xX868xX17xX4bxX3xX97xX51xX171xX4xX3xX45xX5exX3xX19axXfaxX2cxX3xX7xX4exX3xXexX22xX6xX17xX4bxX3xX19axX326xX3xX4xX1xX58xX86xX17xX3xX69xX63xXexX3xX17xXcaxXdxX3xX15xX181xXdxX3xX17xXc7xX19xXd7xX3xXcxX58xX19xX3xX17xX1xXdxX14xX17xX1axX3xX97xX63xX17xX3xX17xX6xX19xX3xXc6xX609xX17xX3xX4xX1xX51xX6xX3xX22xXbc0xX3xX1x13452xX17xX4bxX3xX7xX4exX3xXfaxXbxX3xX45xX32bxX17xX4bxX3xX4xX124xX17xX4bxX3xX17xX4bxX1xX6bxX3xX7xX58xX19ax15bbaxX2baxX52axX1xX888xX3xX1xX6xX19xX3xX15xX15xX2f2xX6xXc6xX10xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xX848xX5exX6xX3xXexX22xX14xX17xX3xX1xX62axX17xX1xX3xX81xX17xX1xX1axX3xX17xX1xXdxX8fxX58xX3xX69xX1xX81xX3xX17xXc2xX17xX4bxX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xXc6xX609xX17xX3xX4xX1xX701xX3xXexX22xX6xX17xX4bxX3xX19axX326xX3xX222xX3xX4xX6xX15xX10xX22xX6xX3xX142xX3xXbxX1xXdxX14xX17xX3xX19axX81xX17xX3xX4xX6xX2cxX3xX17xX1xXb1xXexXd7xX3xXcxX1xX10xX2cxX3xX17xX4bxX58xX84cxX17xX3xXexXdxX17xX3xX69xX1xXfaxX3xX58xX19xX3xXexX1e7xX17xX3xX4xX8axX3xXexX14xX17xX3x15ae0xX6xX17xX4bxX3xXexX22xX14xX17xX3xX2f2xX10xXdxX19axX2cxX1axX3xXcaxX17xX4bxX3xX69xX1e7xX17xX1xX3xX888xX2cxX2cxX15xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX2axX22xX2cxX3xX4xX8axX3xXexX1xX865xX3xXbxX1xX8axX17xX4bxX3xX97xXb5xXdxX3xX238xX1c1xX1axX3xX4xX15dxX17xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX2axX22xX2cxX3xX1bfxX6xX1c1xX3xX5xXc7xX3xX529xX1c1xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xX19axX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX22xX4bxXdxX17xX19dxX3xX31xXbxX1c1xX3xX6xX58xXexX2cxX359xXaxX12xX0xXexX19axX2cxX45xX19xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxX15xX4bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxXbxX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX3xX81xX17xX1xX3xX222xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXd7xX19axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd7xXc6xX17xX33xX17xX10xX1ddxX7xX33xX31xX225xX238xX2xX33xX2xX225xX2baxX45xX31xX2xX2xX31xX225xX222xX225xXexX2xX222xX31xX222xX5xX222xXd7xXbxX17xX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX22xX6xX3xX15xX26xXexX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6xXbxXexXdxX2cxX17xXaxX12xX114xX8axX3xXexX1xX865xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xXc6xX609xX17xX3xX7xX4exX3xX4xX8axX3xX222xX3xX4xX6xX15xX10xX22xX6xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexX22xX12xX0xX33xXexX19axX2cxX45xX19xX12xX0xX33xXexX6xX19axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX4xX868xX17xX4bxX3xX4xX8axX3xXexX1xX865xX3xXexX22xX6xX17xX4bxX3xX19axX326xX3xXexX1xX14xX15xX3xX4xX124xX17xX4bxX3xX17xX4bxX1xX6bxX3xX4xX81xX15xX3xX19axXdxX63xX17xX3xX846xfb85xX848xX1cx1507exX3xX17xX1xX51xX3xXexX22xX14xX17xX3xX17xX1xX52fxX17xX4bxX3xX15xX609xX58xX3xXdxX2axX6xX45xX3xX2axX22xX2cxXd7xX3xX846xXf6exX848xX1cxXf71xX3xX5xXc7xX3xX4xX124xX17xX4bxX3xX17xX4bxX1xX6bxX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX8b4xXbxX3xX97xX2cxX3xX69xX1xX2cxX81xX17xX4bxX3xX4xXfaxX4xX1xX3xX1c1xX58xX17xX4bxX3xX8b2xX58xX6xX17xX1xX3xX4xX81xX15xX3xX19axXdxX63xX17xX3xX19ax114dfxX17xX4bxX3xX5xX6xX7xX10xX22xXd7xX3xX846xX2cxXb5xXdxX3xX4xX81xX15xX3xX19axXdxX63xX17xX3xX17xXc7xX19xX3xX4xX8axX3xXexX1xX865xX3xX1xea7bxX3xXexX22xX171xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xXfaxX4xX3xXexXfaxX4xX3xXc6xX32bxX3xX1cxXf71xX1axX3xX17xX4bxX2cxXc7xXdxX3xX22xX6xX3xX4xX15dxX17xX3xX4xX8axX3xXexX1xX865xX3xX4bxXdxX18axXbxX3xX19axX26xXexX3xX17xX8b4xXexX3xXexX22xX2cxX17xX4bxX3xXexXcaxXdxX3xX4xX1xX58xX86xX17xX3xX1c1xXfaxX4xX3xX1xX63dxX17xXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX2cxX45xX19xXaxX12xX10fxX4bxX2cxXc7xXdxX3xX22xX6xX1axX3xX17xX1xXdxX8fxX58xX3xX17xX4bxX58xX84cxX17xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX2cxX3xX19axXdxX63xXexX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX7xX4exX3xX69xX1xX124xX17xX4bxX3xX4xX8axX3xX17xX1xXdxX8fxX58xX3xX19axXdxX63xX17xX3xX97xXcexX17xX4bxX3xXc6xX8fxX3xX4bxXdxXfaxXd7xX3xXcxX58xX19xX3xXc6xX59xX19xX1axX3xXc6xXdxX6bxX4xX3xX69xX1xX124xX17xX4bxX3xX19axXfaxX17xX3xX69xfb53xX15xX3xX4xXfaxXbxX3xX7xXb5xX4xX3xX69xX1xXdxX63xX17xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xX97xX51xX171xX4xX3xX1c1xX10xX15xX3xX5xXc7xX3xXexXc2xX17xX4bxX3xX17xX1x14c1dxX3xXc6xX8fxX3xX4bxXdxXfaxXd7xX3xX114xXfaxX4xX3xX17xX1xXc7xX3xXbxX1xXacxX17xX3xXexX1e7xX4xX1xX3xX1bfxXdxX17xX4bxX3xX114xX1xXdxXd08xXdabxX58xX2cxX3xX1xX6xX19xX3xXdabxX6xX17xX4bxX3xX97xX8fxX58xX3xX69xX1x103a4xX17xX4bxX3xX97xX326xX17xX1xX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX5xXc7xX15xX3xXc6xX59xX19xX3xX97xX865xX3xXexXdxX63xXexX3xX69xXdxX6bxX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1e7xXd7xX3xX13xXacxX19xX3xX5xXc7xX3xX5xX266xX17xX3xX97xX266xX58xX3xXexXdxX14xX17xX3xX1cxXbxXbxX5xX10xX3xX5xX2cxXb5xXdxX3xX19axX63axX3xX19axXcexX3xXbxX1xX32bxX3xX69xXdxX6bxX17xX3xX17xXc7xX19xX3xXexX22xX14xX17xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xXd7xX3xX10axX62axX3xXc6xX59xX19xX1axX3xXc6xXdxX6bxX4xX3xX15xX58xX6xX3xXexX1xX14xX15xX3xX4xXfaxXbxX3xX7xXb5xX4xX3xX69xX1xXdxX63xX17xX3xXexX98xX17xX4bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1e7xX3xX97xX865xX3xX17xX4bxX51xX52xXdxX3xX45xX8eaxX17xX4bxX3xX7xX142xX3xX1xX52fxX58xX3xXdxX2axX1xX2cxX17xX10xX3xX2xX31xX3xXexXc2xX17xX4bxX3xX17xX1xX10fbxXd7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f8xX2cxX58xX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX48xXdxX17xX4bxXd7xXc6xX17xX0xX33xXbxX12