nCoV tấn công cơ thể con người như thế nào?
nCoV vào cơ thể người sẽ lây lan từ mũi và họng đến các ống phế quản hướng đến phổi, gây viêm phổi, khó thở, suy hô hấp, dẫn đến tử vong.
c7bcx19bcbx13a96x11237x1374bx13e95x12888x171c6x147aexX7x1598axe7fex177dbx1529ax11774xf159xX5xf44dxXax15183xfc5ex10c43xf85bxd923xX3xXexd04bxX13xX3xX4x1947bxX13x13691xX3xX4xe77bxX3xXexX1xf58exX3xX4xX15xX13xX3xX13xX1fxed90xfeb1xXdxX3xX13xX1xX2exX3xXexX1x19226xX3xX13xc89cxX15x17cafxX0x17598xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12460xX10xX6xd931xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3x158c2xX3bxX15xX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX7x113a6xX3xX5xe0b6x17eebxX3xX5xX6xX13xX3xXex11adbxX3xdb3cxfe5axXdxX3xX59xX3bxX3xX1x14ef1xX13xX1fxX3x14f53xX38xX13xX3xX4x14317xX4xX3x17117xX13xX1fxX3xXbxX1xX38xX3x173d8x1218ax170e9xX13xX3xX1xX2ex117c8xX13xX1fxX3xX84xX38xX13xX3xXbxX1x12bd6xXdx16e8exX3xX1fxX6exX6fxX3xX59xXdx108e6xX78xX3xXbxX1xXa5xXdxXa7xX3x17eddxX1x115fcxX3xXexX1xd88dxXa7xX3xX7xX95xX6fxX3xX1xX1dxX3xX1xX19xXbxXa7xX3xX51x11697xX13xX3xX84xX38xX13xX3xXex19658xX3xX59xX15xX13xX1fxf81axX0xX3fxXbxX12xX0xX6x194faxXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX13xXexX10xX13xXex14194xX51xX10xXexX6xXdxX5xX3xf14bxX4xXb8xXf8xX51xX10xXexX6xXdxX5xX3x135a0xXdxX51xXexX1xXf8xX4xX15xX78xX78xX15xX13xX3x199efxX5xX15xX4xXb8xXf8xX6xX51xX7xXf8xX4xX15xX13xX13xX10xX4xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx173a9xX15xX51xX6fxXaxX12x187c6xX1xXdxX3xX84xXbaxXa7xX3xX78xX3bxX13xX1fxX3xX13xX1x127a4xX6fxX3xX118xd475xX3xX13xX1xXdx142ddxX78xX3xXexXe3x11501xX13xX1fxXa7xX3xX1fxX6exX6fxX3xXe3xX6xX3xXex11cfcxX13xX1xX3xXexXe3x143baxX13xX1fxX3xX1x1670bxX13xX1fxX3xXbxX1xX38xX3xX13xX6xX13xX1fxX3xX1xX15x165f2xX4xX3xXex19784xXdxX3xXbxX1xXa5xXdxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX14xX89xX4xX3xXexXe3xXdxec89xX95xX3xX4xX1x14705xX13xX1fxX3xX118xX6xX13xX3xX84xX14bxX95xX3xX14xX15xX59xXdxX51x11e3fxX2x1a0cdxX3xXexX1xX2exX2fxX13xX1fxX3xX5xX3bxX3xX1xX15xXa7xX3xX7xX8cxXexX3xX59xX3bxX3xXb8xX1xXbaxX3xXexX1xXbexXa7xX3xX4xX159xX13xX1fxX3xX13xX1xXdx10097xX95xX3xX84xXdxX26xX78xX3xXexX2exX22xX13xX1fxX3xX84xf7a0xX13xX1fxX3xX59xX9bxXdxX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX4xX184xX78xX3xX1xX15xX180xX4xX3xX4xX96xX78xX3xX5xX16cxX13xX1xX3xXexX1xX1dxX13xX1fxX3xXexX1xX2exX2fxX13xX1fxXdcxX3xXcxX1xX10xX15xX3xXcxXe3xX95xX13xX1fxX3xXexX6exX78xX3xXb8xXdxX26xX78xX3xX7xX15xX89xXexX3xX51xX14fxX4xX1xX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xf435x1501exXa7xX3xX4xX89xX4xX3xXexXe3xXdxX1a8xX95xX3xX4xX1xX1adxX13xX1fxX3x139a5xX95xX19xXexX3xX1xXdxX1a8xX13xX3xXexX76xX3x14e74xX1bexX2x14870xX3xX13xX1fxX3bxX6fxX3xX7xX6xX95xX3xXb8xX1xXdxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX59xXdxXe3xX95xX7xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX0xX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX16xXdxXe3xX95xX7xX3xX5xX6exX6fxX3xX5xX6xX13xX3xX13xX1xX2exX3xXexX1xX38xX3xX13xX3bxX15xX3dxX0xX3fxX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX16xXdxXe3xX95xX7xX3xX5xX6exX6fxX3xX5xX6xX13xX3xX94xX95xX6xX3xX4xX89xX4xX3xX1fxXdxX80xXexX3xX118x16cf1xX13xX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xXb8xX1xX1dxX13xX1fxX3xXb8xX1x18464xX3xX84xX2ex10fc8xX4xX3xXexX16cxX15xX3xXe3xX6xX3xXb8xX1xXdxX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX1xX15xX3xX1xX15xX180xX4xX3xX1xX2f7xXexX3xX1xX22xXdxXa7xX3xX25bxX6exX78xX3xX13xX1x18e10xXbxX3xX59xX3bxX15xX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX94xX95xX6xX3xX78xXdxX1a8xX13xX1fxXa7xX3xX78xX2f7xXexX3xX1xX15xX180xX4xX3xX78xX79xXdxXdcxX3x195d7xXbaxX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xXexX1f7xX13xX3xXexX16cxXdxX3xXexXe3xXafxX13xX3xX4xX89xX4xX3xX118xX1e8xX3xX78xX180xXexX3xX1xX3bxX13xX1fxX3xX1fxXdxX2fxX3xX84xX38xX13xX3xX78x148f7xXexX3xX59xX3bxXdxX3xX13xX1fxX3bxX6fxX3xX59xX3bxX3xX25bxX6exX78xX3xX13xX1xX33cxXbxX3xXexXe3x10fd6xX4xX3xXexXdxX38xXbxX3xX59xX3bxX15xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xXb8xX1xXdxX3xX1xX308xXexX3xXbxX1xX96xXdxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12x1448bxX6xX95xX3xXb8xX1xXdxX3xX84xXdxX3xX59xX3bxX15xX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xXa7xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX6xX13xX3xXe3xX6xX3xXbxX1xX308xX6xX3xX7xX6xX95xX3xX84xX2exX2fxX13xX1fxX3xX78xX79xXdxX3xX59xX3bxX3xX84xX38xX13xX3xX78xX3bxX13xX1fxX3xX13xX1xX14bxX6fxX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX4xXa5xX3xX1xX80xX13xX1fxXa7xX3xX1fxX2f7xX13xX3xX59xX3bxX15xX3xX78xX393xXexX3xXexX1x15913xX3xXexX1xX26xX3xX84xX180xX4xX3xX118xXdxX1a8xXexX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX4xX89xX4xX3xXexX38xX3xX118xX3bxX15xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX363xX15xXe3xX78xX6xX5xX3xXbxX14xX10xX13xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX78xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX13xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX51xXexX1x14775xX3x1224cxX2x17fa8xXbxX25bxd908xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX4a3xX3x14a71xd703xX4a7xXbxX25bxX4aaxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXdcxX118xX6xX15xX1xX6xXexXdxX13xX1xXdcxX59xX13xX3fxX13xX10xX10bxX7xX3fxX268x16f93xX2xX4d8xX3fxX2xX4d8xX4b5xX51xX4d8xX2xX26bxX26bxX4d8xX4b4x18db8xXexX26bxX4b5xX4e6xX4a5xX5xX4d8xX1bexX95xX13xXexXdxXexX5xX10xX51xX1bexX4a7xX1bexX4b4xX1bexX2xX1bexX2xX4a7xX4b5xX26bxX268xXdcx14eacxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX13xX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX4xX15xX13xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX13xX1xX2exX3xXexX1xX38xX3xX13xX3bxX15xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX15xX13xXaxX12xX363xX1xX6exX13xX3xX59xXdxXafxX13xX3xX6fxX3xXexX38xX3xXexX16cxXdxX3xX78xX393xXexX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX59xXdxX1a8xX13xX3xX51x1380exX3xX4xX1xXdxX38xX13xX3xXbexX3xX136xXe3xX10xX7xX4xXdxX6xXa7xX3xX136xX2f7xX4xX3x13471xXexX6xX5xX6fxXa7xX3xX13xX1fxX3bxX6fxX3xX2xX4d8xX3fxX4b4xXdcxX3x10d85xX13xX1xX4a3xX3xX0xX10xX78xX12x13267x13074xX0xX3fxX10xX78xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX16xXdxXe3xX95xX7xX3xX4xX15xXe3xX15xX13xX6xX3xX4xX1xX1adxX6xX3xX4xX89xX4xX3xXbxXe3xX15xXexX10xXdxX13xX3xX1xX166xX13xX1xX3xX1fxX6xXdxX3xX84xX6exX78xX3xXe3xX6xX3xXexX76xX3xX118xX1e8xX3xX78xX180xXexXa7xX3xX1fxXdxX184xXbxX3xXex1261cxX13xX1fxX3xXb8xX1xX96xX3xX13xX604xX13xX1fxX3xX118xX89xX78xX3xXexXe3xX444xX3xX59xX3bxX15xX3xX4xX89xX4xX3xXexX38xX3xX118xX3bxX15xXa7xX3xXexX76xX3xX84xXbaxX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1x18763xXbxX3xX59xX33cxXexX3xX5xXdxX1a8xX95xX3xX51xXdxX3xXexXe3xX95xX6fxX1e8xX13xX3xX25bxX6exX78xX3xX13xX1xX33cxXbxX3xX59xX3bxX15xX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxXdcxX3xXcxX16cxXdxX3xX84xX6exX6fxXa7xX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX7xX6xX15xX3xX4xX1xX635xXbxX3xX13xX1xX6exX13xX3xX5xXafxX13xXa7xX3xXexX1xX15xX89xXexX3xXe3xX6xX3xXb8xX1xX171xXdxX3xXexX38xX3xX118xX3bxX15xX3xX59xX3bxX3xX5xX6exX6fxX3xX5xX6xX13xX3xXe3xX6xX3xX4xX89xX4xX3xXexX38xX3xX118xX3bxX15xX3xXb8xX1xX89xX4xX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xXdcxX3xX247xX393xXexX3xXexX38xX3xX118xX3bxX15xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xXexX16cxX15xX3xXe3xX6xX3xX1xX3bxX13xX1fxX3xXexXe3xXdxX1a8xX95xX3xX118xX96xX13xX3xX7xX6xX15xX3xX4x16d29xX6xX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xXexXe3xX2exX9bxX4xX3xXb8xX1xXdxX3xX4xX1xX38xXexXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX0xX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12x13176xX95xX89xX3xXexXe3xX166xX13xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX25bxX6exX78xX3xX13xX1xX33cxXbxX3xX59xX3bxX15xX3xXbxX1xXa5xXdxX0xX3fxX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX78xX393xXexX3xX118xX89xX15xX3xX4xX89xX15xX3xX84xX604xX13xX1fxX3xXbexX3xX0xX10xX78xX12xX363xX10xX10bxX3x18bd8xX15xXe3xXb8xX3xXcxXdxX78xX10xX7xX0xX3fxX10xX78xX12xX3xX51xX3adxX6xX3xXexXe3xXafxX13xX3xXbxX1xX171xX13xX1fxX3xX59xX19xX13xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX1xX95xX6fxXafxX13xX3xX1fxXdxX6xX3xX1xX3bxX13xX1fxX3xX84xX14bxX95xX3xX59xX1e8xX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xXexXe3xX95xX6fxX1e8xX13xX3xX13xX1xXdxX154xX78xXa7xX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX51xXdxX3xX4xX1xX95xX6fxX26xX13xX3xXexX76xX3xXbxX1xX308xX6xX3xX7xX6xX95xX3xX1xX80xX13xX1fxX3xX25bxX95xX8cxX13xX1fxX3xX4xX89xX4xX3xX8cxX13xX1fxX3xXbxX1xX38xX3xX94xX95xX96xX13xX3xX59xX3bxX3xX1xX2exX9bxX13xX1fxX3xX59xX1e8xX3xXbxX1xX308xX6xX3xXbxX1xXa5xXdxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX13cxX1xXdxX3xX84xXbaxXa7xX3xX78xX3bxX13xX1fxX3xX13xX1xX14bxX6fxX3xX118xX14fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xXexXe3xX159xX13xX1fxXa7xX3xX1fxX6exX6fxX3xXe3xX6xX3xXexX166xX13xX1xX3xXexXe3xX16cxX13xX1fxX3xX1xX171xX13xX1fxX3xXbxX1xX38xX3xX13xX6xX13xX1fxX3xX1xX15xX180xX4xX3xXexX184xXdxX3xXbxX1xXa5xXdxXdcxX3x11316xXdxX1e8xX95xX3xX13xX3bxX6fxX3xXb8xX1xXdxX38xX13xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xXbxX1xX96xXdxX3xX1xX15xX16cxXexX3xX84xX393xX13xX1fxX3xX1xX38xXexX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xX7xX95xX19xXexX3xX84xX26xX3xX4xX95xX13xX1fxX3xX4xX19xXbxX3xX15xX25bxX6fxX3xX4xX1xX15xX3xX78xX89xX95xX3xX5xX2exX95xX3xXexX1xX1dxX13xX1fxX3xX59xX3bxX3xX5xX15xX16cxXdxX3xX118xX171xX3xX4xX6xXe3xX118xX15xX13xX3xX51xXdxX15xX25bxXdxX51xX10xX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX78xX89xX95xXdcxX3xXcxX166xX13xX1xX3xXexXe3xX16cxX13xX1fxX3xX7xX2exX13xX1fxX3xXexX19xX6fxX3xX59xX3bxX3xXb8xX1xX96xX3xX13xX604xX13xX1fxX3xX5xX2exX95xX3xXexX1xX1dxX13xX1fxX3xX15xX25bxX6fxX3xX6fxX38xX95xX3xX7xX6bxX3xX51xXcexX13xX3xX84xX38xX13xX3xXexX308xX4xX1xX3xXexX444xX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xX171xX13xX1fxXa7xX3xX78xX6f6xX3xX59xX3bxX3xXexX38xX3xX118xX3bxX15xX3xX4xX1xX38xXexX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xXbxX1xXa5xXdxXa7xX3xX1fxX6exX6fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xXexXe3xX159xX13xX1fxXa7xX3xXexX76xX3xX84xXbaxX3xX51xXcexX13xX3xX84xX38xX13xX3xX59xXdxXafxX78xX3xXbxX1xXa5xXdxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX88exXbaxX3xX5xX3bxX3xX5x18d7dxX3xX51xX15xX3xXexX16cxXdxX3xX7xX6xX15xX3xX78xX393xXexX3xX7xX8cxX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX14xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xX3xXb8xX1xXbaxX3xXexX1xXbexX3xX59xX3bxX3xX4xX14bxX13xX3xX78xX89xX6fxX3xXexX1xXbexXdcxX3xXcxXe3xX15xX13xX1fxX3xX78xX393xXexX3xX7xX8cxX3xXexXe3xX2exX2fxX13xX1fxX3xX1xX30cxXbxX3xX13xX1fxX1xXdxXafxX78xX3xXexXe3xX80xX13xX1fxXa7xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX118xX14fxX3xX5xX19xXbxX3xX84xX14bxX6fxX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xX171xX13xX1fxX3xX51xX159xX3xX84xX2exX30cxX4xX3xX4xX6xX13xX3xXexX1xXdxX1a8xXbxX3xX13xX1xX2exX13xX1fxX3xX59xXcexX13xX3xXb8xX1xX1dxX13xX1fxX3xX94xX95xX6xX3xXb8xX1xX171xXdxXdcxX3xe21axX15xX3xX84xXbaxXa7xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX118xX14fxX3xX59xXdxXafxX78xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX4xX79xX13xX1fxX3xX4xXbaxX3xX13xX1fxX95xX6fxX3xX4xX22xX3xX4xX6xX15xX3xX118xX14fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX59xX3bxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xXexXe3xX159xX13xX1fxX3xXexX1xX1adxX3xX4xX19xXbxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX1xX95xX6fxXafxX13xX3xX1fxXdxX6xXa7xX3xX14xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xX3xX51xX2exX2fxX13xX1fxX3xX13xX1xX2exX3xX13xX1fxX1xXdxXafxX78xX3xXexXe3xX80xX13xX1fxX3xX1xX22xX13xX3xX7xX15xX3xX59xX9bxXdxX3xX4xX89xX4xX3xX5xX15xX16cxXdxX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX59xXdxXafxX78xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xXexX1xX1dxX13xX1fxX3xXexX1xX2exX2fxX13xX1fxX3xX59xX3bxX3xX5xX3bxX78xX3xXexXa5xX13xX3xX1xX16cxXdxX3xX84xX38xX13xX3xX78xX393xXexX3xXbxX1xX14bxX13xX3xX5xX9bxX13xX3xX4xX6f6xX6xX3xXbxX1xXa5xXdxXdcxX3xX16xXdxXafxX78xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xXexX1xX1dxX13xX1fxX3xXexX1xX2exX2fxX13xX1fxX3xX25bxX95xX19xXexX3xX1xXdxX1a8xX13xX3xX51xX15xX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX59xXdxX3xXb8xX1xX95x18d0bxX13xX3xX59xX3bxX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xX84xX2exX30cxX4xX3xX84xXdxX1e8xX95xX3xXexXe3xX14fxX3xX118x166edxX13xX1fxX3xXb8xX1xX89xX13xX1fxX3xX7xXdxX13xX1xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX72bxX95xX89xX3xXexXe3xX166xX13xX1xX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xXexXe3xX159xX13xX1fxX3xXexX1xX2exX2fxX13xX1fxX3xX118xX2f7xXexX3xX84xX14bxX95xX3xXexX16cxXdxX3xX4xX89xX4xX3xXb8xX1xX95xX3xX59xX3adxX4xX3xX13xX1fxX15xX16cxXdxX3xX59xXdxX3xXbexX3xX4xX96xX3xX1xX6xXdxX3xX118xXafxX13xX3xXbxX1xXa5xXdxXa7xX3xX7xX6xX95xX3xX84xXbaxX3xX5xX6xX13xX3xX51xX14bxX13xX3xX84xX38xX13xX3xX4xX89xX4xX3xXb8xX1xX95xX3xX59xX3adxX4xX3xXexXe3xX95xX13xX1fxX3xXexX6exX78xXa7xX3xX118xX6xX15xX3xX1fxX1f7xX78xX3xX84xX2exX2fxX13xX1fxX3xX1xX1dxX3xX1xX19xXbxX3xXexXe3xXafxX13xX3xX59xX3bxX3xXb8xX1xX308xX3xX94xX95xX96xX13xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX16xXdxXe3xX95xX7xX3xX4xX79xX13xX1fxX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xX25bxX6exX78xX3xX13xX1xX33cxXbxX3xX59xX3bxX15xX3xX78xX89xX95xXa7xX3xX5xX6exX6fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX4xX89xX4xX3xXexX38xX3xX118xX3bxX15xX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX1xX1a8xX3xXexX1xX8cxX13xX1fxX3xXexXdxXafxX95xX3xX1xXbaxX6xXa7xX3xX1fxX6exX6fxX3xXe3xX6xX3xX4xX89xX4xX3xXexXe3xXdxX1a8xX95xX3xX4xX1xX1adxX13xX1fxX3xX13xX1xX2exX3xXexXdxXafxX95xX3xX4xX1xX96xX6fxX3xX59xX3bxX3xXb8xX1xXbaxX3xXexXdxXafxX95xXdcxX3xX363xX1fxX15xX3bxXdxX3xXe3xX6xXa7xX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX4xX79xX13xX1fxX3xXexX19xX13xX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xXexXe3xX3adxX4xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4xX89xX4xX3xX4xX22xX3xX94xX95xX6xX13xX3xX13xX393xXdxX3xXexX16cxX13xX1fxX3xX13xX1xX2exX3xXexXdxX78xXa7xX3xXexX1xX33cxX13xX3xX59xX3bxX3xX1fxX6xX13xX3xX59xX3bxX3xX1fxX6exX6fxX3xX59xXdxXafxX78xX3xXexX6f6xX6fxX3xX25bxX2exX22xX13xX1fxX3xX1xX15xX180xX4xX3xX4xX89xX4xX3xX78xX16cxX4xX1xX3xX78xX89xX95xX3xX13xX1xX171xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxX3xXbxX14xX10xX13xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX78xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX13xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX51xXexX1xX4a3xX3xX4a5xX2xX4a7xXbxX25bxX4aaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX4a3xX3xX26bxX2xX4d8xXbxX25bxX4aaxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXdcxX118xX6xX15xX1xX6xXexXdxX13xX1xXdcxX59xX13xX3fxX13xX10xX10bxX7xX3fxX268xX4d8xX2xX4d8xX3fxX2xX4d8xX4b5xX51xX4d8xX2xX26bxX26bxX2xX26bxX268xXexX26bxX4a5xX4b4xX26bxX5xX4a7xX1bexX6xXbxX1bexX268xX4d8xX4d8xX4e6xX4b4xX268xX26bxX4e6xX2xX4b4xX4b5xX268xX4a5xX268xX1bexX2xX4a7xXdcxX504xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX13xX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX4xX15xX13xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX13xX1xX2exX3xXexX1xX38xX3xX13xX3bxX15xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX15xX13xXaxX12xX14xX1dxX13xX1fxX3xX13xX1xX6exX13xX3xXexXdxXafxX95xX3xX84xX393xX4xX3xXb8xX1xXd6xX3xXexXe3xX159xX13xX1fxX3xXexX16cxXdxX3xX1fxX6xX3xXexX3bxX95xX3xX84xXdxX1a8xX13xX3xX13xX1fxX14bxX78xX3xXbexX3xX3e0xX10xX15xX95xX5xXa7xX3xX4exX3bxX13xX3xX72bxX95xX8cxX4xXa7xX3xX13xX1fxX3bxX6fxX3xX2xX4b4xX3fxX4b4xXdcxX3xX5a0xX13xX1xX4a3xX3xX0xX10xX78xX12xX5a9xX5aaxX0xX3fxX10xX78xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX5aaxX1xX96xX13xX3xX1adxX13xX1fxX3xX78xXdxX154xX13xX3xX51xX14fxX4xX1xX3xX4xX6f6xX6xX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX84xX8cxXdxX3xX59xX9bxXdxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xXexXe3xX159xX13xX1fxX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xX1fxX6exX6fxX3xXe3xX6xX3xXexX166xX13xX1xX3xXexXe3xX16cxX13xX1fxX3xX59xXdxXafxX78xX3xXbexX3xX4xX89xX4xX3xX4xX22xX3xX94xX95xX6xX13xX3xX84xXbaxX3xX59xX3bxX3xXb8xX1xXdxX38xX13xX3xX13xX393xXdxX3xXexX16cxX13xX1fxX3xXexXe3xX444xX4xX3xXexXe3xX180xX4xXdcxX3xX4exXdxX1a8xX13xX3xX59xXcexX13xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX4xXbaxX3xX118xXbb3xX13xX1fxX3xX4xX1xX1adxX13xX1fxX3xX13xX3bxX15xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX19xX6fxX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xX1fxX6exX6fxX3xXexXa5xX13xX3xXexX1xX2exX22xX13xX1fxX3xX13xX577xX15xX3xX118xX393xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xXcxXe3xX95xX13xX1fxX3xXexX6exX78xX3xXb8xXdxX26xX78xX3xX7xX15xX89xXexX3xX51xX14fxX4xX1xX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX247xX248xX3xX4xX1xX15xX3xX118xXdxX38xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX79xX13xX1fxX3xX84xX2exX30cxX4xX3xXexX166xX78xX3xXexX1xX19xX6fxX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX4xX89xX4xX3xX78xXcexX95xX3xX78xX89xX95xX3xX59xX3bxX3xXbxX1xX6exX13xXa7xX3xX13xX1xX2exX13xX1fxX3xXb8xX1xX1dxX13xX1fxX3xXe3xd3bcxX3xX5xXdxX1a8xX95xX3xX13xXbaxX3xX4xXbaxX3xX5xX6exX6fxX3xXexXe3xX95xX6fxX1e8xX13xX3xX94xX95xX6xX3xX4xX89xX4xX3xX84xX2exX2fxX13xX1fxX3xX13xX3bxX6fxX3xXb8xX1xX1dxX13xX1fxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX14xXbaxX3xX308xXexX3xX13xX1xX19xXexX3xX4a5xX3xX4xX1xX6f6xX13xX1fxX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX4xX15xXe3xX15xX13xX6xX3xXb8xX1xX89xX4xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xX5xX6exX6fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX7xX6xX13xX1fxX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxXa7xX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xX84xXbaxXa7xX3xX78xX393xXexX3xX7xX8cxX3xX5xX15xX16cxXdxX3xX1fxX6exX6fxX3xX4xX96xX78xX3xX5xX16cxX13xX1xXa7xX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xXb8xX1xXdxX3xX4xX1xX6f6xX13xX1fxX3xXb8xX1xX89xX4xX3xX1fxX6exX6fxX3xXe3xX6xX3xX51xX14fxX4xX1xX3xX3e0xX5a9x1488exX3e0xX3xX59xX3bxX3xX247xd10axX110bxX3e0xXdcxX3xX14xX1xX6f6xX13xX1fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX84xX2exX30cxX4xX3xX4xX1xX15xX3xX5xX3bxX3xX4xXbaxX3xX13xX1fxX95xX1f7xX13xX3xX1fxX8cxX4xX3xXexX76xX3xX5xX15xX3bxXdxX3xX51xX22xXdxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX14xX89xX4xX3xX4xX1xX95xX6fxXafxX13xX3xX1fxXdxX6xX3xX7xX1adxX4xX3xXb8xX1xX171xX10xX3xXb8xX1xX95xX6fxX38xX13xX3xX4xX89xX15xX3xX78xX80xXdxX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX13xXafxX13xX3xXe3xXd6xX6xX3xXexX6xX6fxX3xXexX1xX2exX2fxX13xX1fxX3xX25bxX95xX6fxXafxX13xXdcxX3x10d59xX3bxX3xXbxX1xf3d9xX13xX1fxX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xXexXdxXafxX95xX3xX51xXdxX1a8xXexX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX78xX393xXexX3xX4xX89xX4xX1xX3xX1xXdxX1a8xX95xX3xX94xX95xX96xX3xX1xX22xX13xX3xX7xX15xX3xX59xX9bxXdxX3xX13xX2exX9bxX4xX3xXb8xX1xXd6xX3xXexXe3xX159xX13xX1fxX3xXexX6xX6fxX3xX59xX3bxX3xX4xX89xX4xX3xX7xX96xX13xX3xXbxX1xXb97xX78xX3xX308xXexX3xX4xX1f7xX13xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX0xX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX363xX1xXbaxX78xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX4xXbaxX3xX13xX1fxX95xX6fxX3xX4xX22xX3xX78xX2f7xX4xX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX4xX6xX15xX3xX13xX1xX19xXexX3dxX0xX3fxX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xe520xX14bxX13xX3xX4e6xX4a5xXdcxX4d8xX4d8xX4d8xX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX13xX1xX6exX13xX3xX14xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xX3xX84xX577xX3xX1xX1f7xXdxX3xXbxX1xX444xX4xXdcxX3xXcxXa5xX3xX4xX1xX1adxX4xX3xX789xX3xXexX38xX3xXcxX1xX38xX3xX1fxXdxX9bxXdxX3x191adx19ae5xX4ex1387bx18daaxX3xX4xX1xX15xX3xX118xXdxX38xXexX3xXb8xX1xX15xX96xX13xX1fxX3xX4b5xX4d8xef08xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX1xX1f7xXdxX3xXbxX1xX444xX4xX3xX78xX3bxX3xXb8xX1xX1dxX13xX1fxX3xX4xX14bxX13xX3xX7xX3adxX3xX4xX6xX13xX3xXexX1xXdxX1a8xXbxX3xX84xXdxX1e8xX95xX3xXexXe3xX14fxX3xX13xX3bxX15xX3xXexX76xX3xX4xX1xX95xX6fxXafxX13xX3xX1fxXdxX6xXdcxX3xX13cxX1xX15xX96xX13xX1fxX3xX2xX3fxX4a5xX3xX5xX3bxX3xX4xX6xX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX13xX180xX13xX1fxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xX363xX1fxX2exX2fxXdxX3xX1fxXdxX3bxX3xX12aexXexXe3xXafxX13xX3xX4a5xX4d8xX3xXexX95xXa5xXdxX3xX59xX3bxX3xX84xX180xX4xX3xX118xXdxX1a8xXexX3xX5xX3bxX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xXexXe3xXafxX13xX3xX4b5xX4d8xX3xXexX95xXa5xXdxX12b2xXa7xX3xX13xX1xd398xX13xX1fxX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX4xXbaxX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX13xX1e8xX13xXa7xX3xXe3xX6f6xXdxX3xXe3xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX13xX1xX19xXexX3xX118xXbexXdxX3xX1xX1a8xX3xX78xXdxX154xX13xX3xX51xX14fxX4xX1xX3xX4xXbaxX3xX25bxX95xX3xX1xX2exX9bxX13xX1fxX3xX7xX95xX6fxX3xX6fxX38xX95xX3xXexX1xX10xX15xX3xXexX95xXa5xXdxX3xXexX89xX4xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX12afxX4exX12b1xXa7xX3xX13xX1xX1380xX13xX1fxX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX78xX2f7xX4xX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX13xX1xda69xX3xX7xX6bxX3xX1xX1f7xXdxX3xXbxX1xX444xX4xX3xX7xX6xX95xX3xXb8xX1xX15xX96xX13xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xXexX95xX14bxX13xXdcxX136xX1a8xX13xX1xX3xX13xX1xX6exX13xX3xX13xX180xX13xX1fxX3xX1xX22xX13xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX78xX19xXexX3xXexX76xX3xX4b4xX3xX84xX38xX13xX3xX4a5xX3xXexX95xX14bxX13xX3xX4xX1xX1380xX6xX3xXexXe3xX14fxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX15xX51xX6fxXaxX12xXcxX1xX38xX3xX1fxXdxX9bxXdxXa7xX3xX84xX38xX13xX3xX13xX1fxX3bxX6fxX3xX2xX4a7xX3fxX4b4xX3xX1fxX1xXdxX3xX13xX1xX33cxX13xX3xX1xX22xX13xX3xX2xX4a7xX4a5xXdcxX4d8xX4d8xX4d8xX3xXexXe3xX2exX2fxX13xX1fxX3xX1xX30cxXbxX3xX118xX1a8xX13xX1xX3xX59xX3bxX3xX1xX22xX13xX3xX4a7xXdcxX4a5xX4d8xX4d8xX3xX4xX6xX3xXexXd6xX3xX59xX15xX13xX1fxXdcxX3xX12afxX4exX12b1xX3xX2exX9bxX4xX3xXexX308xX13xX1xX3xXex19a66xX3xX5xX1a8xX3xXexXd6xX3xX59xX15xX13xX1fxX3xX14xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xX3xX5xX3bxX3xX4b4xXa7xX26bxX12c6xXa7xX3xXexX95xX6fxXafxX13xX3xX118xX8cxX3x10afbxX84xX16cxXdxX3xX51xX14fxX4xX1xX3xXexX15xX3bxX13xX3xX4xX14bxX95x102f4xX3xX1xX1dxX78xX3xX2xX26bxX3fxX4b4xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xX51xXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXe3xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xXcxXdxX13xX3xX5xXdxXafxX13xX3xX94xX95xX6xX13xX4a3xX0xX3fxX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xX95xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bexXexX1xX95xX78xX118xX1bexX6xX13xX51xX1bexX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX268xX4e6xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX4xX1xX38xXexX3xX7xX6xX95xX3xXb8xX1xXdxX3xX95xX8cxX13xX1fxX3xXe3xX2exX30cxX95xX3xX4xX1xX8cxX13xX1fxX3xX14xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xXaxX3xX1xXe3xX10xX100xX9xXaxX3fxX51xXdxX10xX78xX1bexX13xX15xX13xX1fxX3fxX268xX4e6xX1bexX13xX1fxX95xX15xXdxX1bexX4xX1xX10xXexX1bexX7xX6xX95xX1bexXb8xX1xXdxX1bexX95xX15xX13xX1fxX1bexXe3xX95xX15xX95xX1bexX4xX1xX15xX13xX1fxX1bexX4xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xX3fxX2xX4b5xX4b5xX26bxX4a5xX26bxXdcxX1xXexX78xXaxX12xX0xXdxX78xX1fxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX3fxX78xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX268xX4d8xX3fxX13xX10xX10bxX7xX3fxX268xX4d8xX2xX4d8xX3fxX2xX4d8xX4a7xX51xX268xX2xX26bxX26bxX4e6xX26bxX4e6xXexX268xX4d8xX1c0xX4d8xX4b5xX5xX4d8xXdcxX504xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX13xX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX4xX15xX13xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX13xX1xX2exX3xXexX1xX38xX3xX13xX3bxX15xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX59xX12xX0xX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX268xX4e6xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX4xX1xX38xXexX3xX7xX6xX95xX3xXb8xX1xXdxX3xX95xX8cxX13xX1fxX3xXe3xX2exX30cxX95xX3xX4xX1xX8cxX13xX1fxX3xX14xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xXaxX3xX1xXe3xX10xX100xX9xXaxX3fxX51xXdxX10xX78xX1bexX13xX15xX13xX1fxX3fxX268xX4e6xX1bexX13xX1fxX95xX15xXdxX1bexX4xX1xX10xXexX1bexX7xX6xX95xX1bexXb8xX1xXdxX1bexX95xX15xX13xX1fxX1bexXe3xX95xX15xX95xX1bexX4xX1xX15xX13xX1fxX1bexX4xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xX3fxX2xX4b5xX4b5xX26bxX4a5xX26bxXdcxX1xXexX78xXaxX12xX268xX4e6xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX4xX1xX38xXexX3xX7xX6xX95xX3xXb8xX1xXdxX3xX95xX8cxX13xX1fxX3xXe3xX2exX30cxX95xX3xX4xX1xX8cxX13xX1fxX3xX14xX15xX59xXdxX51xX1bexX2xX1c0xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12x15a1axXexX3xX13xX1xX19xXexX3xX268xX4e6xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX84xX577xX3xXexX1xXdxX1a8xXexX3xX78xX16cxX13xX1fxX3xXbexX3xX58exXe3xX6xX13xX3xX7xX6xX95xX3xXb8xX1xXdxX3xX95xX8cxX13xX1fxX3xX78xX393xXexX3xX5xX15xX16cxXdxX3xXe3xX2exX30cxX95xX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xX13xX1fxX1xXdxX1a8xXbxX3xX84xX2exX30cxX4xX3xXexXdxX13xX3xX5xX3bxX3xX4xXbaxX3xXexX1xX26xX3xX1fxXdxX184xXbxX3xX4xX1xX8cxX13xX1fxX3xX5xX16cxXdxX3xX51xX14fxX4xX1xX3xX59xXdxXafxX78xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX4xX19xXbxX3xX51xX15xX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX4xX15xXe3xX15xX13xX6xX3xX4xX1xX6f6xX13xX1fxX3xX78xX9bxXdxX3xX1fxX6exX6fxX3xXe3xX6xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX59xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88exXdxX1e8xX95xX3xX308xXexX3xX118xXdxX38xXexX3xX59xX1e8xX3xX136xXdxX13xX1xX3xX4xX1xX6f6xX13xX1fxX3xX4exXbaxX6xX3xX1xX80xX4xX3xX4xX6f6xX6xX3xX72bxX95xX6exX13xX3xX84xX393xXdxX3xX16xXdxX1a8xXexX3xX363xX6xX78xXaxX3xX1xXe3xX10xX100xX9xXaxX3fxX5xX95xX4xX1bexX5xX95xX15xX13xX1fxX1bexX59xX95xX1bexXexXe3xX6xX13xX1fxX3fxX51xXdxX10xX95xX1bexXdxXexX1bexX118xXdxX10xXexX1bexX59xX10xX1bexX118xXdxX13xX1xX1bexX4xX1xX95xX13xX1fxX1bexX1xX15xX6xX1bexX1xX15xX4xX1bexX4xX95xX6xX1bexX94xX95xX6xX13xX1bexX51xX15xXdxX1bexX59xXdxX10xXexX1bexX13xX6xX78xX3fxX2xX4b5xX4b5xX4b4xX4b4xX4a7xXdcxX1xXexX78xXaxX12xX0xXdxX78xX1fxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX3fxX78xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX268xX4d8xX3fxX13xX10xX10bxX7xX3fxX268xX4d8xX4d8xX1c0xX3fxX2xX4d8xX4a7xX51xX4a5xX2xX4b4xX4b4xX4b5xX4d8xX26bxXexX268xX4b5xX1c0xX26bxX5xX4b5xX1bexX51xX7xX4xX1bexX4d8xX4a7xX4b4xX26bxX1bex17be9xXdxX13xX1fxXdcxX504xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX13xX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX4xX15xX13xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX13xX1xX2exX3xXexX1xX38xX3xX13xX3bxX15xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX59xX12xX0xX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX88exXdxX1e8xX95xX3xX308xXexX3xX118xXdxX38xXexX3xX59xX1e8xX3xX136xXdxX13xX1xX3xX4xX1xX6f6xX13xX1fxX3xX4exXbaxX6xX3xX1xX80xX4xX3xX4xX6f6xX6xX3xX72bxX95xX6exX13xX3xX84xX393xXdxX3xX16xXdxX1a8xXexX3xX363xX6xX78xXaxX3xX1xXe3xX10xX100xX9xXaxX3fxX5xX95xX4xX1bexX5xX95xX15xX13xX1fxX1bexX59xX95xX1bexXexXe3xX6xX13xX1fxX3fxX51xXdxX10xX95xX1bexXdxXexX1bexX118xXdxX10xXexX1bexX59xX10xX1bexX118xXdxX13xX1xX1bexX4xX1xX95xX13xX1fxX1bexX1xX15xX6xX1bexX1xX15xX4xX1bexX4xX95xX6xX1bexX94xX95xX6xX13xX1bexX51xX15xXdxX1bexX59xXdxX10xXexX1bexX13xX6xX78xX3fxX2xX4b5xX4b5xX4b4xX4b4xX4a7xXdcxX1xXexX78xXaxX12xX88exXdxX1e8xX95xX3xX308xXexX3xX118xXdxX38xXexX3xX59xX1e8xX3xX136xXdxX13xX1xX3xX4xX1xX6f6xX13xX1fxX3xX4exXbaxX6xX3xX1xX80xX4xX3xX4xX6f6xX6xX3xX72bxX95xX6exX13xX3xX84xX393xXdxX3xX16xXdxX1a8xXexX3xX363xX6xX78xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX136xXdxX13xX1xX3xX4xX1xX6f6xX13xX1fxX3xX4exXbaxX6xX3xX1xX80xX4xX3xX5xX3bxX3xX5xX3adxX4xX3xX5xX2exX30cxX13xX1fxX3xXe3xX19xXexX3xX84xX180xX4xX3xX118xXdxX1a8xXexX3xX4xX6f6xX6xX3xX94xX95xX6exX13xX3xX84xX393xXdxX3xXexX6xXa7xX3xX84xXbaxX13xX1fxX3xX59xX6xXdxX3xXexXe3xX11a8xX3xX13xX11a8xX13xX1fxX3xX4xX8cxXexX3xXexXe3xX15xX13xX1fxX3xXbxX1xX11a8xX13xX1fxX3xX4xX1xX8cxX13xX1fxX3xX59xX79xX3xXb8xX1xX308xX3xX1xX6f6xX6fxX3xX51xXdxX1a8xXexX3xX5xX9bxX13xX3xX12aexX13xX1xX2exX3xX59xX79xX3xXb8xX1xX308xX3xX1xX16cxXexX3xX13xX1xX6exX13xX12b2xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX59xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX363xX1xX1380xX13xX1fxX3xX5xX14bxX78xX3xXexX2exXbexX13xX1fxX3xXb8xX1xXdxX3xXbxX1xX11a8xX13xX1fxX3xX5xX6exX6fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX13xX14xX15xX16xXaxX3xX1xXe3xX10xX100xX9xXaxX3fxX51xXdxX10xX78xX1bexX13xX15xX13xX1fxX3fxX13xX1xX95xX13xX1fxX1bexX5xX6xX78xX1bexXexX95xX15xX13xX1fxX1bexXb8xX1xXdxX1bexXbxX1xX15xX13xX1fxX1bexX5xX6xX6fxX1bexX13xX1xXdxX10xX78xX1bexX13xX4xX15xX59xX3fxX2xX4b5xX4a5xX1c0xX4b5xX268xXdcxX1xXexX78xXaxX12xX0xXdxX78xX1fxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX3fxX78xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX268xX4d8xX3fxX13xX10xX10bxX7xX3fxX268xX4d8xX4d8xX4a5xX3fxX2xX4d8xX4a7xX51xX268xX4d8xX4a5xX26bxX4b5xX4b4xX4a7xXexX26bxX268xX2xX5xX2xXdcxX504xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX13xX3xX4xX1dxX13xX1fxX3xX4xX22xX3xXexX1xX26xX3xX4xX15xX13xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX13xX1xX2exX3xXexX1xX38xX3xX13xX3bxX15xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX59xX12xX0xX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX363xX1xX1380xX13xX1fxX3xX5xX14bxX78xX3xXexX2exXbexX13xX1fxX3xXb8xX1xXdxX3xXbxX1xX11a8xX13xX1fxX3xX5xX6exX6fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX13xX14xX15xX16xXaxX3xX1xXe3xX10xX100xX9xXaxX3fxX51xXdxX10xX78xX1bexX13xX15xX13xX1fxX3fxX13xX1xX95xX13xX1fxX1bexX5xX6xX78xX1bexXexX95xX15xX13xX1fxX1bexXb8xX1xXdxX1bexXbxX1xX15xX13xX1fxX1bexX5xX6xX6fxX1bexX13xX1xXdxX10xX78xX1bexX13xX4xX15xX59xX3fxX2xX4b5xX4a5xX1c0xX4b5xX268xXdcxX1xXexX78xXaxX12xX363xX1xX1380xX13xX1fxX3xX5xX14bxX78xX3xXexX2exXbexX13xX1fxX3xXb8xX1xXdxX3xXbxX1xX11a8xX13xX1fxX3xX5xX6exX6fxX3xX13xX1xXdxX154xX78xX3xX13xX14xX15xX16xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexXe3xX15xX13xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX363xX1xXdxX1e8xX95xX3xX13xX1fxX2exX2fxXdxX3xX13xX1fxX1xceebxX3xXe3xXbb3xX13xX1fxX3xX59xXdxXe3xX95xX7xX3xX4xX15xXe3xX15xX13xX6xX3xXexXe3xX95xX6fxX1e8xX13xX3xX94xX95xX6xX3xXexX1xX184xX3xX4xX2exX13xX1fxXa7xX3xXexX76xX3xX78xX1410xX3xX7xX6xX13xX1fxX3xX4xX15xX13xXa7xX3xX95xX8cxX13xX1fxX3xX59xXdxXexX6xX78xXdxX13xX3xX14xXa7xX3xXb8xX1xX89xX13xX1fxX3xX7xXdxX13xX1xXa7xX3xX604xX13xX3xXexX171xXdxX3xX84xX26xX3xX13xX1fxX76xX6xX3xX13xX14xX15xX16xXa7xX3xX5xX3bxX3xXexX1xXdxX38xX95xX3xX4xX604xX13xX3xX4xX1adxX3xXb8xX1xX15xX6xX3xX1xX80xX4xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX59xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX95xX5xX12xX0xX51xXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe3xXaxX12xX0xX3fxX51xXdxX59xX12xX0xX3fxX51xXdxX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e0xX15xX95xXe3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX16xX363xX1112xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX6xXe3xXexXdxX4xX5xX10xX12