Thái Lan làm điều bất thường trước đại chiến với Việt Nam
Đội tuyển Thái Lan tận dụng lợi thế chủ nhà để được tập trên sân chính Thammasat trong 3 ngày liên tiếp trước trận đấu với Việt Nam. Đây là điều hiếm thấy ở đội tuyển Thái Lan.
6634xc662x67f1xcfc4xfb2dxb3f3x105f6xf75fxf525xX7xb614x105e8x1157ex11f7ex1008dxaf18xX5xb880xXaxcc8dxXcxX1xfc27xXdxX3x8c16xX6x7fe1xX3xX5x11e06xe2b6xX3x9135xXdxa821x96b4xX3xcbd1xdb58xXexX3xXexX1x112c1xdc32xX1ax7c99xX3xXexa809xX2bx831exX4xX3xX20x9e0exXdxX3xX4xX1xXdx6779xX1axX3xa8fexX33xXdxX3x9de0xXdx8ca0xXexX3x117bdxX6xX1exX0x9ccdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117ebxX10xX6x11b7exXaxX12x11ec1x10cc4xXdxX3xXexX23xd2eexe8efxX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXex104dbxX1axX3xX5fx128abxX1axX2exX3xX5xd56fxXdxX3xXexX1xX3dxX3xX4xX1x9546xX3xX1axX1xX1dxX3xX20xX69xX3xX20xX2bxX7fxX4xX3xXexX76xXbxX3xXexX31x126cbxX1axX3xX7x119d4xX1axX3xX4xX1x9ef1xX1axX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1exX6xX7xX6xXexX3xXexX31xc434xX1axX2exX3x104d3xX3xX1axX2exX1dxX68xX3xX5xXdxX9cxX1axX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exa7b8xX3xX62xXa0xX68xX3xX5xX1dxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX1xXdxX3dxX1exX3xXexX1xX26xX68xX3x81e0xX3xX20xX63xXdxX3xXexX23xX68xX69xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd8edxX10xX1axXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xc90bxX7xX4dxX2xae0cxXb9x96b8xX4dxX2x11824x1068fxX5fxdd6exX2xX152xX2xX14cx11753x12ac9xXexX158xX14axX158xX14fxX5xX2xXe5xe19exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xd1bexXa0xX1axX3xXcxX1xX6xX1exX1exX6xX7xX6xXexX3x111b0x11fd4xX6xXexX1xX23xX1exX3xXcxX1xX6xX1axXdxf426xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1ax88d4xX3xX5xX1dxX3xX20xd7eaxX6xX3xX20xXdxX69xX1exX3xX5fxXdx6d4axX1axX3xX31xX6xX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX2exXdx101b6xX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX40xX1dxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX1dbxX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xfcf2xX1xX23x74dfxX1axX3xX225xX1x8c91xX3xX5xX2bxX7fxXexX3xXexX31xX76xX1axX3xX20x9ca6xX23xX3xXexXdxX9cxX1axX3xX25xb763xX1axX2exX3xbe9cxX1dbxX3xX40x11862xX1axX2exX3xX5xXb5xX37xXdxX3x6ba3xXb5xX31xX5xX5fxX3xX121xX23xXbxX3xX152xX14fxX152xX152xX3xX225xX1xX23xX3xX40xc75bxX4xX3xX4xX1xXa0xX23xX3xc900xX3x8f99xX3xb9e9xX1axX1x125e7xX3xX62xe0cbxX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf59bxXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexXb9xXb9xX14axX150xX5xX152xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX1cfxX1xXa5xX6xX3xX1axX2exXb5xX1dxXdxX3xX7xXa0xX1axX1dbxX3xX1axX1xX206xX1axX2exX3xXexX26xX1exX3xX25xX6xX4xX225xX5fxX31xXb5xXbxX3xX1xX6xX68xX3xX25x7279xX1axX2exX3xX31xX228xX1axX3xX20x9994xX3xX20xX2bxX7fxX4xX3xX5fxX268xX1axX2exX3xX1axX9cxX1axX3xX20xX69xX3xX2exXdxX33xXdxX3xXexX1xXdxX46xX23xX3xX1xX6xXdxX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX4xX88xX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXexX31xX9cxX1axX3xX7xXa0xX1axX3xX40xX76xX1axX3xX20xX63xX1axX2exX3xX1axX1dxX68xX3xX225xX1xXdxX3xX2ex796bxXbxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX40xX1dxX3xb910x74e0x6950xX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX14axX14fxX14cxX14fxX5xXb9xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12x11387xX3b2xXexX3xX4x11796xX3xXexX37xXdxX3xX7xXa0xX1axX3xXcxX1xX6xX1exX1exX6xX7xX6xXexX3xX20xX2bxX7fxX4xX3xX20xX15xX1axX1xX3xX2exXdxX15xX3xX5xX1dxX3xXexb5c5xXexX1dbxX3xXbxX1xd4c0xX3xX1xX7fxXbxX3xX4xX1xXb5xX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX2exXdxX206xX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX40xX1dxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexXb9xX150xX14cxX14axX5xX157xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX1c0xXa0xX1axX3xXcxX1xX6xX1exX1exX6xX7xX6xXexX3xX4xe1a0xX3xX7xX27axX4xX3xX4xX1xX27axX6xX3xX225xX1xXb5xX243xX1axX2exX3xX152xX152xXe5xX14fxX14fxX14fxX3xX1axX2exX2bxX2cxXdxX1dbxX3xX25x7667xX1axX2exX3xX1exX63xXexX3xX1ax11297xX6xX3xX7xXb5xX3xX40xX33xXdxX3xXaxXbxX1xX15xXb5xX3xX20xX1dxXdxXaxX3x1068bxX6xX161xX6xX1exX6xX1axX2exX6xX5xX6xX3xX40xX4acxX1axX3xX20xX6xX1axX2exX3xXexX23xX3xX7xX5d4xX6xX3xX20xX69xX3xXbxX1xX7axX4xX3xX40xX7axX3xX4xX1xXb5xX3xX44xX121x12563xX3xX3c1xX152xXb9xX3xX4xX1xXa0xX23xX3xX270xX3xX152xX14fxX152xX14fxX3xXexX37xXdxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX152xf1c1xX14axX2xX5xX14cxXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX247xX1xX3dxX3xX1axX2exe918xXdxX3xXexX37xXdxX3xX7xXa0xX1axX3xXcxX1xX6xX1exX1exX6xX7xX6xXexX3xX20xX35fxX3xXexX31xX5aaxX4xX3xX7xc30bxX1axX3xX40xX1dxX3xX1axX1xbc3bxX1axX3xX225xX1xX15xX3xX4x97bbxXe5xX3xX616xX1xX228xX1axX2exX3xX25xX26xXexX3xX1axX2exX2cxX3xX225xX1xXdxX3xX7xXa0xX1axX3xX40xX76xX1axX3xX20xX63xX1axX2exX3xX1axX1dxX68xX3xX20xX35fxX3xX20xX2bxX7fxX4xX3x115d7xXa0xX68xX3xX5fxX268xX1axX2exX3xX4xX15xX4xX1xX3xX20xXa0xX68xX3xX152xX2xX3xX1axX356xX1exX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX152xX157xXb9xX5xX150xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xf479x840exX23xX3xX7xX6xXb5xX3xX7xXa0xX1axX3xX40xX76xX1axX3xX20xX63xX1axX2exX3xX1axX1dxX68xX3xX40xX828xX1axX3xX20xX243xX1exX3xX25xX243xXb5xX3xX7xX268xX3xX6xX1axX3xXexXb5xX1dxX1axX3xX4xX1xXb5xX3xX1axX2exX2bxX2cxXdxX3xX20xX3dxX1axX3xXexX1xX10xXb5xX3xX5fxd474xXdxX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX157xX14cxX158xX14fxX5xX158xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX5cxX228xX1exX3x12603xX23xX6xX1dbxX3xX20xX63xXdxX3xXexX23xX68xX69xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX20xX35fxX3xX4xX5aaxX3xX25xX23xX22dxXdxX3xXexX76xXbxX3xXexX37xXdxX3xX7xXa0xX1axX3xXcxX1xX6xX1exX1exX6xX7xX6xXexX1dbxX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xXb9xX3xX1axX2exX1dxX68xX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX14cxX14cxX14cxX157xX5xX68cxXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX62xX63xXdxX3xXexX23xX68xX69xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xd671xX3xXexX76xXbxX3xX5xXdxX9cxX1axX3xXexX7axX4xX3xXexX31xX9cxX1axX3xX7xXa0xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX1axX1dxX68xX3xX4xX1xXb5xX3xX20xX3dxX1axX3xX225xX1xXdxX3xX20xX26xX23xX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5fxXexX1xX23xX1exX25xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX146xXdxX5fxXexX1xX277xX3xX150xX157xX14fxXbxX753xe7b9xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX277xX3xX157xXb9xX2xXbxX753xXae5xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX150xX14axX158xXb9xX5xX14axXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX121xX1xXdxX6xX3xX7xdca3xX3xXex12475xX3xX1exX63xXexX3xXbxX1xX5aaxX1axX2exX3xX40xXdxX9cxX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX1dbxX3xX20xXa0xX68xX3xX5xX1dxX3xX1exX63xXexX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX2bxX715xX1axX2exX3xX20xX4acxXdxX3xX1xXdxX3dxX1exX3xXexX1xX26xX68xX3xXfdxX3xX20xX63xXdxX3xXexX23xX68xX69xX1axX3xX92exX23xX4acxX4xX3xX2exXdxX6xX3xX1axX1dxX68xXe5xX3xXcxX1xX228xX1axX2exX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX1dbxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xXa5bxX3xX4xX1xe9c1xX3xXexX76xXbxX3xXexX31xX9cxX1axX3xX7xXa0xX1axX3xX4xX1xXa5xX1axX1xX3xX225xX1xXb5xX243xX1axX2exX3xX2xX3xX1axX2exX1dxX68xX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX225xX1xXdxX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX5fxXdxX1f5xX1axX3xX31xX6xX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX157xX14axX152xX150xX5xX2xX14fxXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX5cxX18xX44xX3xX49xXdxX7xX1xXdxX1axXb5xX3xX5fxX2bxX2cxX1axX2exX3xX1axX1xX2bxX3xX1exX23xX4acxX1axX3xX4xX5aaxX3xX1exX63xXexX3xX7xX268xX3xX6xX1axX3xXexXa0xX1exX3xX1axX1xX26xXexX3xX20xX1ebxX1axX1xX3xX4xX1xXb5xX3xX20xX63xXdxX3xXexX23xX68xX69xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX1dbxX3xX1axX1xX26xXexX3xX5xX1dxX3xX7xX6xX23xX3xX1axX1xX206xX1axX2exX3xX225xX3dxXexX3xX92exX23xX243xX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xXexX4acxXexX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xXexX1xX2cxXdxX3xX2exXdxX6xX1axX3xX2exX23axX1axX3xX20xXa0xX68xX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX152xX2xXb9xX14axX5xX2xX2xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX5cxX18xX44xX3xX49xXdxX7xX1xXdxX1axXb5xX3xX4xX5aaxX3xX20xX3dxX1axX3xX157xX3xXexX1xX88xX3xX1exX228xX1axX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xXexX6xX68xX3xX1axX1xX2bxX1axX2exX3xX5xX37xXdxX3xX20xX356xX1axX2exX3xX225xe855xX3xX20x127a7xX1axX2exX3xX2xX3xXexXdxX22xX1axX3xX20xX37xXb5xX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xX5fxX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX152xXb9xX3xX4xX23axX23xX3xXexX1xX88xX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX68cxX150xX14fxX157xX5xX2xX152xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX49xXdxX22xX1exX3xXexXdxX1axX3xX4xX88xX6xX3xX20xX63xXdxX3xXexX23xX68xX69xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX20xX2bxX7fxX4xX3xX1xX2bxX33xX1axX2exX3xX40xX22xX3xXbxX1xXa5xX6xX3xX121xX1xX6xX1axX6xXexX1xXdxXbxX3xX1c0xXb5xX1axX2exX225xX31xX6xX7xXdxX1axX1dbxX3xX4xX23axX23xX3xXexX1xX88xX3xX20xX6xX1axX2exX3xX4xX1xX715xXdxX3xX31xX26xXexX3xX1xX6xX68xX3xXfdxX3xX2exXdxX243xXdxX3x12a0bxXe5xX18xX10xX6xX2exX23xX10xX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX14axX2xXb9xX5xX2xXb9xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX5cxX18xX44xX3xX49xXdxX7xX1xXdxX1axXb5xX3xXexX31xX6xXb5xX3xX20xX22dxXdxX3xX40xX33xXdxX3xXcxX1xXdxXexXdxXbxX6xX1axX3xX1cfxX23xX6xX1axX2exX4xX1xX6xX1axX1dbxX3xX1exX63xXexX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xX25xX6xX3xX4xX23axX23xX3xXexX1xX88xX3xX4xX1xX715xXdxX3xXfdxX3xXfe3xXe5xX18xX10xX6xX2exX23xX10xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexXb9xX14fxX152xXb9xX5xX2xX157xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX121xX1xX6xX1axX6xXexX1xXdxXbxX3xX20xX6xX1axX2exX3xX31xX26xXexX3xXexX268xX3xXexXdxX1axX3xX1xX2bxX33xX1axX2exX3xX20xX3dxX1axX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX26xX23xX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX14cxX2xX152xX152xX5xX2xX14cxXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX121xX23axX23xX3xXexX1xX88xX3xX1axX22dxXdxX3xX25xX76xXexX3xX1axX1xX26xXexX3xX4xX88xX6xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX20xX15xX1axX1xX3xX2exXdxX15xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX5xX1dxX3xX1exX63xXexX3xXexX76xXbxX3xXexX1xX69xX3xX31xX26xXexX3xX225xd9acxX3xX5xX23xX76xXexX1dbxX3xX20xXb5xX1dxX1axX3xX225xX3dxXexX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXb5xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe5xX25xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX40xX1axX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX2xX152xX2xX14cxX157xX158xXexX150xX14fxX2xX68cxX5xX2xX150xXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxXb5xX1axXaxX12xX62xX63xXdxX3xXexX23xX68xX69xX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX7xXa5bxX3xX2exX3b2xXbxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX40xX1dxXb5xX3xX5xXe92xX4xX3xX2xX14axX1xX14fxX14fxX3xX1axX2exX1dxX68xX3xX14cxX4dxX14axX3xXexX33xXdxX3xX20xXa0xX68xX3xX272xX3xX274xX1axX1xX277xX3xX62xX27axX4xX3xX121xX2bxX2cxX1axX2exX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX31xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX9cxX1axX3xX92exX23xX6xX1axX277xX0xX4dxX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX272xXexX1xX23xX1exX25xX272xX6xX1axX5fxX272xX7xX6xXbxXb5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX18xX44xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1ax10029xX3xXexX31xX15xX1axX1xX1dbxX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xX1exX23xX4acxX1axX3xX1axX1x6968xX4xX3xX20xX3dxX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX1xX31xX10x101eexX9xXaxX4dxX25xXb5xX1axX2exX272xX5fxX6xX4dxX1xX5xX40xX272xXexX1xX6xXdxX272xX5xX6xX1axX272xX1axX10xX272xXexX31xX6xX1axX1xX272xX225xX1xXb5xX1axX2exX272xX1exX23xXb5xX1axX272xX1axX1xX6xX4xX272xX5fxX10xX1axX272xX40xXdxX10xXexX272xX1axX6xX1exX4dxX2xX158xX68cxX157xX158xX14axXe5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX1exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX152xX14fxX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xX14cxX4dxX2xX14fxX150xX5fxX152xX14fxX150xX152xX2xX14fxX152xXexX157xX152xX68cxX158xX14fxX5xX14fxXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX40xX12xX0xX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX18xX44xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1axX147bxX3xXexX31xX15xX1axX1xX1dbxX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xX1exX23xX4acxX1axX3xX1axX1xX1491xX4xX3xX20xX3dxX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX1xX31xX10xX14a5xX9xXaxX4dxX25xXb5xX1axX2exX272xX5fxX6xX4dxX1xX5xX40xX272xXexX1xX6xXdxX272xX5xX6xX1axX272xX1axX10xX272xXexX31xX6xX1axX1xX272xX225xX1xXb5xX1axX2exX272xX1exX23xXb5xX1axX272xX1axX1xX6xX4xX272xX5fxX10xX1axX272xX40xXdxX10xXexX272xX1axX6xX1exX4dxX2xX158xX68cxX157xX158xX14axXe5xX1xXexX1exXaxX12xX5cxX18xX44xX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX1axX147bxX3xXexX31xX15xX1axX1xX1dbxX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xX1exX23xX4acxX1axX3xX1axX1xX1491xX4xX3xX20xX3dxX1axX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX5cxX18xX44xX3xX3c2xX225xXdxX31xX6xX3xX49xXdxX7xX1xXdxX1axXb5xX3xX25xX26xXexX3xX1axX2exX2cx101fcxX3xX225xXdxX9cxX1axX2exX1dbxX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xX1axX5aaxXdxX3xX5fxX4b2xX3xX1exX63xXexX3xXexXb92xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xXexX31xX76xX1axX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX272xX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX40xX1dxXb5xX3xX1axX2exX1dxX68xX3xX14cxX4dxX14axXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX827xX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX62xXcxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX20xX26xX23xX3xX62xXcxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX277xX3xX616xX1xXdxX3xX5cxX18xX44xX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xXexX1xX69xX3xX1exX37xXb5xX3xX1xXdxX69xX1exXaxX3xX1xX31xX10xX14a5xX9xXaxX4dxX25xXb5xX1axX2exX272xX5fxX6xX4dxX5fxX6xX1axX1xX272xX7xX6xX4xX1xX272xX5fxXexX272xX40xXdxX10xXexX272xX1axX6xX1exX272xX5fxX6xX23xX272xX5fxXexX272xXexX1xX6xXdxX272xX5xX6xX1axX272xX225xX1xXdxX272xX1xX5xX40xX272xXbxX6xX31xX225xX272xX225xX1xXb5xX1axX2exX272xXexX1xX10xX272xX1exX6xXb5xX272xX1xXdxX10xX1exX4dxX2xX158xX158xX14axXb9xXb9xXe5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX1exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX152xX14fxX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xXb9xX4dxX2xX14fxX68cxX5fxX14cxX14fxX14cxX14cxX14cxXb9xX157xXexX14cxX2xX152xX14cxXb9xX5xX14fxXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX40xX12xX0xX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX827xX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX62xXcxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX20xX26xX23xX3xX62xXcxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX277xX3xX616xX1xXdxX3xX5cxX18xX44xX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xXexX1xX69xX3xX1exX37xXb5xX3xX1xXdxX69xX1exXaxX3xX1xX31xX10xX14a5xX9xXaxX4dxX25xXb5xX1axX2exX272xX5fxX6xX4dxX5fxX6xX1axX1xX272xX7xX6xX4xX1xX272xX5fxXexX272xX40xXdxX10xXexX272xX1axX6xX1exX272xX5fxX6xX23xX272xX5fxXexX272xXexX1xX6xXdxX272xX5xX6xX1axX272xX225xX1xXdxX272xX1xX5xX40xX272xXbxX6xX31xX225xX272xX225xX1xXb5xX1axX2exX272xXexX1xX10xX272xX1exX6xXb5xX272xX1xXdxX10xX1exX4dxX2xX158xX158xX14axXb9xXb9xXe5xX1xXexX1exXaxX12xX827xX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX62xXcxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xX20xX26xX23xX3xX62xXcxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX277xX3xX616xX1xXdxX3xX5cxX18xX44xX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xXexX1xX69xX3xX1exX37xXb5xX3xX1xXdxX69xX1exX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX5cxX18xX44xX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX5cxX6xX1axX2exX3xX1c0xX10xXb5xX3xX225xX1xX228xX1axX2exX3xX4xX5aaxX3xX1axX1xXdxX22xX23xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX2exXdxX6xX1axX3xX20xX69xX3xXexX1xX5d4xX3xX1axX2exX1xXdxX46xX1exX3xX1axX9cxX1axX3xX228xX1axX2exX3xX25xX23xX63xX4xX3xXbxX1xX243xXdxX3xXexXdxX1axX3xXexX2bxXfdxX1axX2exX3xX1axX1xX206xX1axX2exX3xX2exX2bxX715xX1axX2exX3xX1exX3b2xXexX3xX4xX725xX3xX20xX69xX3xX20x78aaxX3xX7xX27axX4xX3xX40xX33xXdxX3xX62xXcxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX23axX68xX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX4xX1xX4acxXexX3xX5fxX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX62xXcxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xXexX31xX76xX1axX3xX2exX3b2xXbxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axXaxX3xX1xX31xX10xX14a5xX9xXaxX4dxX25xXb5xX1axX2exX272xX5fxX6xX4dxXexX1xX6xX68xX272xXbxX6xX31xX225xX272xX4xX1xXb5xXexX272xX5fxX6xX1axX1xX272xX7xX6xX4xX1xX272xX4xX23xX6xX272xX5fxXexX272xX40xXdxX10xXexX272xX1axX6xX1exX272xXexX31xXb5xX1axX2exX272xXexX31xX6xX1axX272xX2exX6xXbxX272xXexX1xX6xXdxX272xX5xX6xX1axX4dxX2xX158xX158xX14axX2xX150xXe5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX2exX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX1exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX152xX14fxX4dxX1axX10xX146xX7xX4dxX2xX14axXb9xXb9xX4dxX2xX14fxX68cxX5fxX157xX2xX158xX14fxX157xX157xX150xXexXb9xX157xX14cxX14cxX158xX5xX14fxXe5xX161xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1axX2exX3xXexX31xX2bxX33xX4xX3xX20xX37xXdxX3xX4xX1xXdxX3dxX1axX3xX40xX33xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX40xX12xX0xX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX23axX68xX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX4xX1xX4acxXexX3xX5fxX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX62xXcxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xXexX31xX76xX1axX3xX2exX3b2xXbxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axXaxX3xX1xX31xX10xX14a5xX9xXaxX4dxX25xXb5xX1axX2exX272xX5fxX6xX4dxXexX1xX6xX68xX272xXbxX6xX31xX225xX272xX4xX1xXb5xXexX272xX5fxX6xX1axX1xX272xX7xX6xX4xX1xX272xX4xX23xX6xX272xX5fxXexX272xX40xXdxX10xXexX272xX1axX6xX1exX272xXexX31xXb5xX1axX2exX272xXexX31xX6xX1axX272xX2exX6xXbxX272xXexX1xX6xXdxX272xX5xX6xX1axX4dxX2xX158xX158xX14axX2xX150xXe5xX1xXexX1exXaxX12xXcxX1xX23axX68xX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX4xX1xX4acxXexX3xX5fxX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX62xXcxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xXexX31xXb5xX1axX2exX3xXexX31xX76xX1axX3xX2exX3b2xXbxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX31xXb5xX1axX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX121xX1xXdxX22xX23xX3xX1axX6xX68xX3xX1cexX152xX152xX4dxX68cxX1e5xX1dbxX3xX5cxX18xX44xX3xXexX31xX2bxXfdxX1axX2exX3xX1cfxX6xX31xX225xX3xX5cxX6xX1axX2exX3xX1c0xX10xXb5xX3xX20xX35fxX3xX4xX1xX4acxXexX3xX5fxX6xX1axX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX62xXcxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX6xX1exX3xXexX76xXbxX3xXexX31xX23xX1axX2exX3xX4xX1xX23x95e9xX1axX3xX25xX1ebxX3xXexX31xX76xX1axX3xX2exX3b2xXbxX3xX62xXcxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX18xX6xX1axX3xXfdxX3xX40xX24bxX1axX2exX3xX5xXb5xX37xXdxX3xXexX1xX27axX3xX152xX3xX254xXb5xX31xX5xX5fxX3xX121xX23xXbxX3xX152xX14fxX152xX152xXe5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX23xX5xX12xX0xX5fxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xX4dxX5fxXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXb5xX23xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3xX291xXb5xX1axX2exX5fxX6x11555xX0xX4dxXbxX12