Bắt 3 đối tượng sử dụng ma túy tại nhà riêng ở thị trấn Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy đá.
3684x74bfxb056x4cbbxe22ex36e5x5a56x86d5xdf67xX7x80e4x6c8dxb957x44d1xdd58xe2cbxX5xb5d6xXaxd454x3f8cxb802xXexX3xe4c7xX3x4b1fxea53xXdxX3xXex492ex733dx45b1xb18bxX3xX7x3cc6xX3x9125x85a7xX20xX21xX3x940fxX6xX3xXex9ce5xc75fxX3xXexee9dxXdxX3xX20xX1x824exX3xd676xXdx48a4xX20xX21xX3x765fxX3xXexX1x8492xX3xXexX3ax381bxX20xX3xaaf3x5e06xX4xX3xb89dxX38xX0x74e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX6xX26xXaxX12xX13x5766xX20xX21xX3xX4xc5e8xX4xX3x5edaxXdx7d4axX20xX3xXbxX1xX6dxXbxX3xX20xX21xX1xXdxX72xXbxX3x66d9xX27xbc3cxX3xca50xdc10xX20xX21xX3xX6xX20xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX83xX3xX1xd523xX30xX72xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xabf6xX4fxX38xX3xXcxfabaxX20xX1x9bc1xX3xX19xc7f0xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xXdxX72xX20xX83xX3xX70xX14xXexX3xfa25xX9fxf2dbxX3xXexX6xX20xX21xX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX6xX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xXexX3axX6dxXdxX3xXbxX1x3ca0xXbxX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xX19xX6dxd8ffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x3b95xX26xX30xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX20xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax51a7xXdxX26xXexX1x67d7xX3x92d2xX2xa386xXbx91c7xa7a2xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX133xX3x5d7fxX2xa4ddxXbxX139xX13axXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXfcxX70xX6xX10dxX1xX6xXexXdxX20xX1xXfcxX81xX20xX52xX20xX10xX12exX7xX52xc355xX146xX144xX16cxX52x85f3xX144xX26xX146xX2xX17xX146xX137xX146xX17xXexX2xX135xX144xX146xX135xX5xX146xXfcx7527xXbxX10xX21xd076xX3axX9xX2x7d52xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX33xXdxX3xX20xX1xX38xX3xX3axXdxX3cxX20xX21xX3xX40xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xXaxX3xX12exXdxX26xXexX1xX9xXaxX135xX2xX137xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX10dxX20xXaxX12xX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX70xX14xXexX3xX21xXdx40a2xX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX6dxXdxX3xXbxX1xXf0xXbxX3xXabxXexfa02xX3xXexX3axX6dxXdxX3xXc7xX9fxX6xX3xXbxX1xXc9xXdxX3x9573xXdxX83xX3xX4bxXdxX3cxX2bxX83xX3xXcxX1xX14xX20xX21xXfcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10dxX26xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX10dxX3xX19x5857xX83xX3xX4xX1xXdxfb9exX9fxX3xX20xX21xX38xX30xX3xX16cxX144xX52xX2xX146xX83xX3xX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX19xXb6xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xXdxX72xX20xX83xX3xX70xX14xXexX3xXc7xX9fxXc9xX3xXexX6xX20xX21xX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX6xX20xX21xX3xX4xX28axX3xX1xX38xX20xX1xX3xX81xXdxX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xXexX3axX6dxXdxX3xXbxX1xXf0xXbxX3xX4xX1xX48xXexX3xX2bxX6xX3xXexX9fx7d17xX3xXexX33xXdxX3xX20xX1xX38xX3xX40xX3xX4x603fxX6xX3xX86xX20xX21xX3x5c80xX21xX9fxX30xa731xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX13xae9cxX20xX1xX3xXabxebf2xX31exX3xX2xX171xX135xX16cxXb3xX3xX40xX3xXexf615xX3xX26xec4axX20xX3xXbxX1xX1axX3xfc2exX9fxX340xX20xX3xX4fxX10dxX38xXfcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10dxX26xX30xXaxX12xX85xX6dxX4xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX21xXdxX6xX3xbe94xX19xdd7cxXbxX3xX19xX6dxf8c1xX3xX21x6ba2xX2bxX133xX3xXcxX3ax8500xX20xX3xX13xX6dxX3xX25fxXdxX3xXabxX331xX31exX3xX2xX171xX18cxX144xXb3xX3xX81xX38xX3xXcxX3axX38cxX20xX3xX13xX6dxX3xX4bxXdxX3cxX2bxX3xXabxX331xX31exX3xX2xX171xX135xX144xXb3xX3xX4x5bb7xX20xX21xX3xX40xX3xXexX33dxX3xX26xX340xX20xX3xXbxX1xX1axX3xX347xX9fxX340xX20xX3xX4fxX10dxX38xX83xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX13axX3xX4fxX10dxX38xX20xX21xX3xX85xX86xX20xX21xX3xXcxX1xX14xX20xX21xX3xXabxX331xX31exX3xX2xX171xa919xX146xXb3xX3xX40xX3xXexX1xX86xX20xX3xX4bxX10dxX20xX21xX3xX4fxXc9xXdxX83xX3xX139xXb6xX3xXcxX1xX33xX4xX1xX3xc16bxXdxX2bxXfcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10dxX26xX30xXaxX12xX4fxXdxX72xX20xX3xX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX19xX6xX20xX21xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX81x9fd3xXdxX3xe52cxX4cxXdxX3x6f56xXdxX20xX1xX3xXexe192xX3x78fexX3x5dc3xX6xX3xXexX2fxX30xX3xXabxX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX1xX9fxX30xX72xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xXb3xX3xXexXdxX46dxX20xX3xX1xX38xX20xX1xX3xX5xX37exXbxX3xX1xX386xX3xX7x7bb8xX3xX139xX24xX3xX5xX30axX3xXexX1xX10xX10dxX3xXc7xX9fxX30xX3xX19xX44xX20xX1xX3xX4xX317xX6xX3xXbxX1xX6dxXbxX3xX5xX9fxX37exXexXfcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10dxX26xX30xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX20xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX26xXexX1xX133xX3xX135xX2xX137xXbxX139xX13axX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX133xX3xX144xX2xX146xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXfcxX70xX6xX10dxX1xX6xXexXdxX20xX1xXfcxX81xX20xX52xX20xX10xX12exX7xX52xX16cxX146xX144xX16cxX52xX171xX144xX26xX146xX2xX17xX146xX135xX146xX18cxXexX17xX16cxX18cxX135xX144xX5xX146xXfcxX184xXbxX21xX188xX3axX9xX171xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX33xXdxX3xX20xX1xX38xX3xX3axXdxX3cxX20xX21xX3xX40xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xXaxX3xX12exXdxX26xXexX1xX9xXaxX135xX2xX137xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX10dxX20xXaxX12xXfcxXfcxXfcxX3xX81xX38xX3xXexX1xX9fxX3xX21xXdxX226xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX4xX27xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xXfcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10dxX26xX30xXaxX12xXcxX1xX1exX1fxX20xX21xX3xX2fxX30xX3xX4fxX10dxX38xX20xX21xX3x9e28x5b66xX20xX3xX13xXf0xX3xX46fxX3xXcxX3axX1exX40xX20xX21xX3xX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX4xX1xX10dxX3xX70xXdxX46dxXexX3xXexX1xX3cxX2bxX133xX3xX37cxXcxX32cxX20xX1xX3xX1xX32cxX20xX1xX3xXexX4cxXdxX3xXbxX1xX33xX2bxX3xX81xX38xX3xXexX72xX3xX20xX33xX20xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX3cxX20xX3xX19xX44xX6xX3xX70xX38xX20xX3xX19xX6xX20xX21xX3xX26xXdxX322xX20xX3xX70xXdxX46dxX20xX3xXbxX1xbcc5xX4xX3xXexX33xXbxX83xX3xX4xX1xX2fxX20xX21xX3xXexX86xXdxX3xX19xXb6xX3xXexX37exXbxX3xXexX3axX9fxX20xX21xX3xX81xX38xX10dxX3xX4xX9fxX4cxX4xX3xX19x9360xX3xX20xX21xX61axX20xX3xX4xX1x6619xX20xX83xX3xX20xX1xX48xXexX3xX5xX38xX3xXexX61axX20xX21xX3xX4xX1exc574xX20xX21xX3xXexX9fxX38cxX20xX3xXexX3axX6xX3xX467xX1xXf0xXbxX3xX467x74ddxX20xX3xX19xX44xX6xX3xX70xX38xX20xX83xX3xX467xX6bcxX3xX4xXc9xX3xX81xX38xX10dxX3xX19xX3cxX2bxX3xX467xX1xX9fxX30xX6xX3xX1xX6xX30xX3xX21xX38cxX20xX3xX7xX6dxX20xX21xXfcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10dxX26xX30xXaxX12xX619xX32cxX3xX81xX37exX30xX83xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xX1xX4a1xX20xX3xX2xX146xX3xXexX1xX6dxX20xX21xX3xXc7xX9fxX6xX83xX3xX4xX1xX2fxX20xX21xX3xXexX86xXdxX3xX19xXb6xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xXdxX72xX20xX3xX18cxX3xX81xX27xX52xX16cxX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXabxX70xX6xX10dxX3xX21xX386xX2bxX3xX4xXc9xX3xX81xX27xX3xX81xX24fxX6xX3xX20xX3cxX9fxX3xXexX3axX3cxX20xXb3xX13axX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX70xX14xXexX3xX16cxX3xX81xX27xX52xX16cxX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX38xX20xX21xX3xXexX3axX226xX3xXexX3axX6dxXdxX3xXbxX1xXf0xXbxX3xX4xX1xX48xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX13axX3xX19xX1exX6xX3xX81xX38xX10dxX3xX26xXdxX72xX20xX3xXc7xX9fxXc9xX20xX3xX5xX30axX3xX16cxX2xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX72xX20xX83xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX20xX21xX1xXdxX72xX20xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xXfcxXfcxXfcxX383xXfcxX0xX52xXbxX12xX0xX26xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX3axX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexX3axX10dxX20xX21xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX3cxX20xX3xXc7xX9fxX6xX20xX133xX0xX52xX7xXexX3axX10dxX20xX21xX12xX0xX9fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX46fxXexX1xX9fxX2bxX70xX46fxX6xX20xX26xX46fxX7xX6xXbxX10dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX5xXdxX3cxX20xX3xXexXdxX46dxXbxX3xX70xX14xXexX3xX171xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xX19xX3cxX2bxX3xX81xX14xX20xX21xXaxX3xX1xX3axX10x9ecbxX9xXaxX52xX6xX20xX46fxX20xXdxX20xX1xX46fxXexX3axX6xXexX46fxXexX9fxX52xX4xX10dxX20xX21xX46fxX6xX20xX46fxX5xX10dxX4xX46fxX1xX6xX46fxX5xXdxX10xX20xX46fxXexXdxX10xXbxX46fxX70xX6xXexX46fxX171xX46fxX26xX10dxXdxX46fxXexX9fxX10dxX20xX21xX46fxX7xX9fxX46fxX26xX9fxX20xX21xX46fxX2bxX6xX46fxXexX9fxX30xX46fxXexX3axX10dxX20xX21xX46fxX26xX10xX2bxX46fxX81xX6xX20xX21xX52xX2xX171xX171xX137xX146xX144xXfcxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX52xX2bxX10xX26xXdxX6xX52xX2xX16cxX146xX52xX20xX10xX12exX7xX52xX16cxX146xX17xX171xX52xX171xX144xX26xX135xX2xX2xX17xX135xX144xX171xXexX137xX144xX137xX146xX137xX5xX146xXfcxX184xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX33xXdxX3xX20xX1xX38xX3xX3axXdxX3cxX20xX21xX3xX40xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX26xXdxX81xX12xX0xX7xXexX3axX10dxX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX5xXdxX3cxX20xX3xXexXdxX46dxXbxX3xX70xX14xXexX3xX171xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xX19xX3cxX2bxX3xX81xX14xX20xX21xXaxX3xX1xX3axX10xX8d5xX9xXaxX52xX6xX20xX46fxX20xXdxX20xX1xX46fxXexX3axX6xXexX46fxXexX9fxX52xX4xX10dxX20xX21xX46fxX6xX20xX46fxX5xX10dxX4xX46fxX1xX6xX46fxX5xXdxX10xX20xX46fxXexXdxX10xXbxX46fxX70xX6xXexX46fxX171xX46fxX26xX10dxXdxX46fxXexX9fxX10dxX20xX21xX46fxX7xX9fxX46fxX26xX9fxX20xX21xX46fxX2bxX6xX46fxXexX9fxX30xX46fxXexX3axX10dxX20xX21xX46fxX26xX10xX2bxX46fxX81xX6xX20xX21xX52xX2xX171xX171xX137xX146xX144xXfcxX1xXexX2bxXaxX12xX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX5xXdxX3cxX20xX3xXexXdxX46dxXbxX3xX70xX14xXexX3xX171xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xX19xX3cxX2bxX3xX81xX14xX20xX21xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3axX10dxX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX463xX6xX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xXexX3axX6dxXdxX3xXbxX1xXf0xXbxX3xX4xX1xX48xXexX3xX2bxX6xX3xXexX9fxX30axX3xXabxX26xX33xX20xX21xX3xX4x4fadxXb3xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xX19xX3cxX2bxX3xXexX1axXdxX3xXexX33xXdxX3xX4xX6dxX20xX1xX3xX19xX386xX20xX21xX3xX81xX14xX20xX21xX3xXexX1xX9fxX4cxX4xX3xXexX33dxX3xX26xX340xX20xX3xXbxX1xX1axX3xb503xX1xX2fxX3xX31exX21xX1xXb0xX6xX83xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xXabxX4fxX38xX3xXcxXb0xX20xX1xXb3xX83xX3xX137xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX19xXb6xX3xX70xX44xX3xX70xX14xXexX3xX21xXdxX226xXfcxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX26xXdxX81xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX70xX14xXexX3xX2xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xXc7xX9fxX6dxX20xX3xX467xX6xX3axX6xX10dxX467xX10xXaxX3xX1xX3axX10xX8d5xX9xXaxX52xX6xX20xX46fxX20xXdxX20xX1xX46fxXexX3axX6xXexX46fxXexX9fxX52xX4xX10dxX20xX21xX46fxX6xX20xX46fxX5xX10dxX4xX46fxX1xX6xX46fxX70xX6xXexX46fxX2xX17xX46fxX26xX10dxXdxX46fxXexX9fxX10dxX20xX21xX46fxX7xX9fxX46fxX26xX9fxX20xX21xX46fxX2bxX6xX46fxXexX9fxX30xX46fxXexX3axX10dxX20xX21xX46fxXc7xX9fxX6xX20xX46fxX467xX6xX3axX6xX10dxX467xX10xX52xX2xX171xX3fdxX144xX135xX135xXfcxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX52xX2bxX10xX26xXdxX6xX52xX2xX16cxX146xX52xX20xX10xX12exX7xX52xX16cxX146xX17xX135xX52xX2xX146xX3fdxX26xX146xX146xX18cxX146xX16cxX16cxX135xXexX137xX2xX16cxX171xX171xX5xX146xXfcxX184xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX33xXdxX3xX20xX1xX38xX3xX3axXdxX3cxX20xX21xX3xX40xX3xXexX1xX44xX3xXexX3axX48xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX26xXdxX81xX12xX0xX7xXexX3axX10dxX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX70xX14xXexX3xX2xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xXc7xX9fxX6dxX20xX3xX467xX6xX3axX6xX10dxX467xX10xXaxX3xX1xX3axX10xX8d5xX9xXaxX52xX6xX20xX46fxX20xXdxX20xX1xX46fxXexX3axX6xXexX46fxXexX9fxX52xX4xX10dxX20xX21xX46fxX6xX20xX46fxX5xX10dxX4xX46fxX1xX6xX46fxX70xX6xXexX46fxX2xX17xX46fxX26xX10dxXdxX46fxXexX9fxX10dxX20xX21xX46fxX7xX9fxX46fxX26xX9fxX20xX21xX46fxX2bxX6xX46fxXexX9fxX30xX46fxXexX3axX10dxX20xX21xX46fxXc7xX9fxX6xX20xX46fxX467xX6xX3axX6xX10dxX467xX10xX52xX2xX171xX3fdxX144xX135xX135xXfcxX1xXexX2bxXaxX12xX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xX70xX14xXexX3xX2xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xXc7xX9fxX6dxX20xX3xX467xX6xX3axX6xX10dxX467xX10xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3axX10dxX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX85xX86xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX1xX9fxX30xX72xX20xX3xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX38xX3xXabxX4fxX38xX3xXcxXb0xX20xX1xXb3xX3xX81xX24fxX6xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xXdxX72xX20xX83xX3xX70xX14xXexX3xX21xXdxX226xX3xX2xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX20xX21xX3xXexX3axX6dxXdxX3xXbxX1xXf0xXbxX3xX4xX1xX48xXexX3xX2bxX6xX3xXexX2fxX30xX3xXexX3axX10dxX20xX21xX3xXc7xX9fxX6dxX20xX3xX41bxX6xX3axX6xX10dxX467xX10xX3xXcxX1xXdxX3cxX20xX3xX463xX1exX6d8xX20xX21xXfcxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX26xXdxX81xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX9fxX5xX12xX0xX26xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX52xX26xXdxX81xX12xX0xX52xX26xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6c0cxX9fxXexX1xX10dxX3axXaxX12xXcxXdxX46dxX20xX3xXb49xX1xX2fxX4xX0xX52xXbxX12
Tiến Phúc