Người Hà Tĩnh xa quê hỗ trợ gần 200 triệu đồng xây nhà tình nghĩa ở Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Những người con Hà Tĩnh đã và đang công tác tại Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa trị giá gần 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách ở Vũ Quang.
7f45x87b5xee4bxbb06x11cafxc87dxb547xf06ex913axX7xd145x93d3xf73cxf209x8fa8xb498xX5x83f4xXaxef57xb06dxe71bx9dbbx8ae3xXdxX3xe4baxe9cfxX3xXcxb86axf805xX1xX3x10e45xX6xX3x12688xb2d1x10e47xX3xX1x119abxX3xXexba90xc6d4xX3xX14x961dxX1exX3x127d0xe2bcxX34xX3xXexX2cxXdxc759xX25xX3x12cb3x825dxX1exX14xX3xX21x10b16xa520xX3xX1exX1xX1axX3xXexd6d6xX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3x10e82xX3xe062xf419xX3x10d16xX25xX6xX1exX14xX0x129daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xff00xXaxX12xX13xX1xa8d9xX1exX14xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4x12e83xX1exX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX3dx119f9xX3x9c72xX1axX3xX3dxX6xX1exX14xX3xX4xa3c5xX1exX14xX3xXex11198xX4xX3xXex10d0dxXdxX3xXcx1033dxX6xX3xX9exX1exX3xX1exX1xX43xX1exX3xX72xX43xX1exX3xXcxa96cx9eecxX3xX19xX3exX3xdeaaxX1xfe6exX3x1100bxXdxX1exX1xX3xX90xed80xX6xX3x9944xX1axX1exX3xX14xXdxX6xX82xX3xb09bxX3xX4xc996xX1exX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xXexX2cx1038exX3xX14xXdxX9exX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX9exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX3dxX4bxX1exX1xX3xX4xX1xXbexX1exX1xX3xX7xX9exX4xX1xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXb7xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12157xX82xX72xX44xXaxX12xX0xXdxd8b5xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbcxX10xX1exXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxcd89xXdxX72xXexX1xe1c3xX3x88bfxX2xdb1cxXbxX21xb626xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX15fxX3xf5f7xX2xX34xXbxX21xX166xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX60xX60xXdxXb7xXc9xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1exX1xXb7xX90xX1exX60xX1exX10xX15axX7xX60xX33xX34xX33xa697xX60xX2xX163xX163xX72xX2xX33xX2xX170xX33xX33xXd2xXexd4f1xX19bxX163xX19bxX5xX33x803axX2xX170xX19bxX72xX2xX2xX33xXd2xX2xX2xX161xXexX33xX170xX163xX1a9xX2xX5xX34xXb7xe127xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXaxX3xX15axXdxX72xXexX1xX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX170xX2xX34xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxX82xX1exXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX1afxX6xX5xXdxX14xX1exX15fxX3xX1c4xX25xX7xXexXdxf1e8xX44xX166xXaxX12xXcxX2cxX82xX1exX14xX3xX72xXe9xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX43xX1exX3xXexX1xX9exX1exX14xX3xX1a9xa1dcxX3xX3dxX82xX1axX1exX3xX3dxX8exX3xX3dx12d4fxX1exX3xXc9xX1axX1exX3xX14xXdxX6xX82xX3xX1exX1xX1axX3xX4xX1xX82xX3xXc9xX1axX3xX13xX14xX25xX44x11dffxX1exX3xXcxX1xXe9xX3xXcxX9exX140xX3xb53ax104dfxX13xX3xX2xX19bxX170xX161xX284xX3xXexX2cxc7d2xX3xXexX1xX99xX1exX3xX19xX2dxXbxX3xX138xX4bxX1exX1xX284xX3xX21xX8exX3xX19xX15xf946xX1exX14xX3xXc0xXdxX1exX1xa184xX3xX5xX1axX3xX90xX2dxX3xX5xXdxX3axXexX3xX7xdc82xXb7xXb7xXb7xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX82xX72xX44xXaxX12xX0xXdxX140xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbcxX10xX1exXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX72xXexX1xX15fxX3xX161xX2xX163xXbxX21xX166xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX15fxX3xX170xX2xX34xXbxX21xX166xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX60xX60xXdxXb7xXc9xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1exX1xXb7xX90xX1exX60xX1exX10xX15axX7xX60xX33xX34xX33xX19bxX60xX2xX170xX19bxX72xX2xX2xX33xXd2xX33xX34xX163xXexX163x10c0cxX19bxX34xX163xX5xX34xXb7xX1c4xXbxX14xec2axX2cxX9xX163xX372xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXaxX3xX15axXdxX72xXexX1xX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX170xX2xX34xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxX82xX1exXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX1afxX6xX5xXdxX14xX1exX15fxX3xX4xX10xX1exXexX10xX2cxX166xXaxX12xXb7xXb7xXb7xX284xX3xX99xX1exX14xX3xX13xX14xX25xX44xX2aaxX1exX3xc1c6xX4bxX1exX1xX3xad11x11c4dxX4xX3xX2b5xX2b6xX13xX3xX2xX19bxX163xX33xX284xX3xXexX2cxX2c1xX3xXex828fxX3xX72xX43xX1exX3xXbxX1xf116xX3xX33xX284xX3xXexX1xXe9xX3xXexX2cx1198fxX1exX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xX2dfxX3xX5xX1axX3xXexX1xX15xX2d7xX1exX14xX3xXc9xXdxX1exX1xX3xX170xX60xX170xXb7xXb7xXb7xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX82xX72xX44xXaxX12xX0xXdxX140xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbcxX10xX1exXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX72xXexX1xX15fxX3xX161xX2xX163xXbxX21xX166xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX15fxX3xX170xX2xX34xXbxX21xX166xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX60xX60xXdxXb7xXc9xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1exX1xXb7xX90xX1exX60xX1exX10xX15axX7xX60xX33xX34xX33xX19bxX60xX2xX170xX19bxX72xX2xX2xX33xX33xX19bxX2xX170xXexX1a9xX2xX372xX34xX33xX5xX34xXb7xX1c4xXbxX14xX37cxX2cxX9xX2xXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXaxX3xX15axXdxX72xXexX1xX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX170xX2xX34xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxX82xX1exXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX1afxX6xX5xXdxX14xX1exX15fxX3xX4xX10xX1exXexX10xX2cxX166xXaxX12xXb7xXb7xXb7xX3xX90xX1axX3xX99xX1exX14xX3xXb6xX1xX6xX1exX3xX57xXd5xX1exX3xXcxX1xXdxX28fxXexX3xX2b5xX2b6xX13xX3xX2xX19bxX170xX372xX284xX3xXexX2cxX2c1xX3xXexX1xX99xX1exX3xXbcx1272fxX140xX3xXcxX2cxX6xX1exX14xX284xX3xX21xX8exX3xX436x9ae5xX4xX3x1113dxXdxX6xX1exX14xX2dfxX3xX5xX1axX3xXexX1xX15xX2d7xX1exX14xX3xXc9xXdxX1exX1xX3x991fxXb7xX0xX60xXbxX12xX0xXexX6xXc9xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX140xX1exX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1exX14xX9xXaxX34xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX1exX14xX9xXaxX163xXaxX12xX0xXexXc9xX82xX72xX44xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX82xX72xX44xXaxX12xXc0xX29xXdxX3xX1exX14xX99xXdxX3xX1exX1xX1axX3xX3dxX15xX2dxX4xX3xX21xX43xX44xX3xX140xe30axXdxX3xX4x8e2dxX3xXexX44exX1exX14xX3xX72xXdxX3axX1exX3xXexXbexX4xX1xX3xX163xX34xX140xX0xX7xX25xXbxX12xX33xX0xX60xX7xX25xXbxX12xX284xX3xb93cxXdxX1exX1xX3xXbxX1xXbexX3xX21xX43xX44xX3xX72xd4d5xX1exX14xX3xX2xX163xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xXb7xX3xXcxX2cxX82xX1exX14xX3xX3dxX684xX284xX3xX1exX1xX77xX1exX14xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX82xX1exX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX3dxX8exX3xX90xX1axX3xX3dxX6xX1exX14xX3xX4xX99xX1exX14xX3xXexX9exX4xX3xXexXa2xXdxX3xXcxXa6xX6xX3xX9exX1exX3xX1exX1xX43xX1exX3xX72xX43xX1exX3xXcxXb6xX3xX19xX3exX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xXdxX1exX1xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX161xX161xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX284xX3xXc0xXcxXcxX5axX3xX1xX25xX44xX3axX1exX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX170xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX60xX1exX1xX1axX284xX3xX7xX456xX3xX4xXa6xX1exX3xX5xXa2xXdxX3xX72xX82xX3xX4xX82xX1exX3xX4xX1xX9exX25xX3xX4xfb31xX6xX3xX4xX9exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX3dxX4bxX1exX1xX3xX3dxX684xX1exX14xX3xX14xX684xXbxXb7xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX82xX72xX44xXaxX12xXcxX2cxX6xX82xX3xXex1022exX1exX14xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX9exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX3dxX4bxX1exX1xX284xX3xX3dxX82xX1axX1exX3xXc9xX1axX44xX3xXex820cxX3xX5xXa6xX1exX14xX3xXc9xXdxX28fxXexX3xX2d7xX1exX284xX3xXexX2cxXdxX3xX43xX1exX3xXexX680xXdxX3xX4xX9exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX3dxX4bxX1exX1xX3xX4xX1xXbexX1exX1xX3xX7xX9exX4xX1xX284xX3xXexX1xX15xX2d7xX1exX14xX3xXc9xXdxX1exX1xX284xX3xX5xXdxX3axXexX3xX7xX2edxX3xX3dxX456xXdxX3xX90xX680xXdxX3xX7xX6b4xX3xX1exX14xX1xXdxX3axXbxX3xX14xXdxd4dexXdxX3xXbxX1xX684xX1exX14xX3xX72xX43xX1exX3xXexaeb6xX4xX166xX3xX140xX82xX1exX14xX3xX140xX25xX456xX1exX3xX90xX680xXdxX3xX4xX9exX4xX3xX1exX14xX99xXdxX3xX1exX1xX1axX3xX6a6xXdxX26xX1exX3xX4xX456xX3xX7x82a2xX3xX14xXdxX838xX140xX3xXc9xX680xXexX3xX6a6xX1xX684xX3xX6a6xX1xXd5xX1exX3xXexX2cxX82xX1exX14xX3xX4xX25xX846xX4xX3xX7xX456xX1exX14xX284xX3xXbxX1xX9exXexX3xX1xX25xX44xX3xXexX456xXexX3xXexX2cxX25xX44x9be1xX1exX3xXexX1xX456xX1exX14xX3xX4xX9exX4xX1xX3xX140xXa2xX1exX14xX3xXexX2cxX82xX1exX14xX3xX14xXdxX9exX82xX3xX72xX43cxX4xX3xX4xX82xX1exX3xX4xX1xX9exX25xX3xX90xX1axX3xX21xX43xX44xX3xX72xX6b4xX1exX14xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX15xX2d7xX1exX14xXb7xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX2cxX12xX0xX60xXexXc9xX82xX72xX44xX12xX0xX60xXexX6xXc9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX82xX72xX44xXaxX12xX0xXdxX140xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbcxX10xX1exXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX72xXexX1xX15fxX3xX161xX2xX163xXbxX21xX166xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX15fxX3xX170xX2xX34xXbxX21xX166xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX60xX60xXdxXb7xXc9xX6xX82xX1xX6xXexXdxX1exX1xXb7xX90xX1exX60xX1exX10xX15axX7xX60xX33xX34xX33xX19bxX60xX2xX163xX163xX72xX2xX33xX2xX170xX33xXd2xX372xXexX372xX2xX2xX19bxX5xX1a9xX1afxX2xX170xX19bxX72xX2xX2xX33xXd2xX33xX33xX372xXexX163xX33xX33xX161xX372xX5xX34xXb7xX1c4xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXaxX3xX15axXdxX72xXexX1xX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX170xX2xX34xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX6xXbxXexXdxX82xX1exXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX1afxX6xX5xXdxX14xX1exX15fxX3xX1c4xX25xX7xXexXdxX267xX44xX166xXaxX12xXcxX2cxX82xX1exX14xX3xX72xXe9xXbxX3xX1exX1axX44xX284xX3xX1exX1xX77xX1exX14xX3xX1exX14xX15xX16xXdxX3xX4xX82xX1exX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX3dxX8exX3xX90xX1axX3xX3dxX6xX1exX14xX3xX4xX99xX1exX14xX3xXexX9exX4xX3xXexXa2xXdxX3xXcxXa6xX6xX3xX9exX1exX3xX1exX1xX43xX1exX3xX72xX43xX1exX3xXcxXb6xX3xX19xX3exX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xXdxX1exX1xX3xX3dxX8exX3xXexX2cxX6xX82xX3xX7xX456xX3xXexXdxX8a4xX1exX3xX2xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX284xX3xXbcxX99xX1exX14xX3xXexX44xX3xX4xX44exX3xXbxX1xX30xX1exX3xXbcxX82xX1ex127d8xXdxXcxX10xX4xX1xX3xX436xX99xX1exX14xX3x11caexX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX163xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX4xX1xX82xX3xX1xX25xX44xX3axX1exX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xX3xX3dxe773xX3xXexX99xX1exX3xXexXa2xX82xX3xX1exX1xX1axX3xXc9xXdxX6xX3xXexX15xX55xX1exX14xX3xX1exXdxX3axX140xX3xX436xX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX25xX44xX26xX1exX3xXcxXdxX28fxX1exX3xX7xX2edxX3xXb6xX1xX6xX1exX3xX436xX4bxX1exX1xX3xXb6xX1x11391xX1exX14xX3xX90xX1axX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX24xX25xX43xX1exXb7xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1afxXexX1xX25xX140xXc9xX1afxX6xX1exX72xX1afxX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX44exX1exX14xX3xX4xX43cxX4xX3xXbcxX99xX1exX14xX3xX1exX14xX1xXdxX3axXbxX3xX1afxX3xX138xX846xX3xX5axX25xX456xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX161xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX72xX6b4xX1exX14xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xXaxX3xX1xX2cxX10xX267xX9xXaxX60xX1exX1xXdxXbxX1afxX4xX6xX25xX1afxX44xX10xX25xX1afxXexX1xX25xX82xX1exX14xX60xXexX82xX1exX14xX1afxX4xX25xX4xX1afxX4xX82xX1exX14xX1afxX1exX14xX1xXdxX10xXbxX1afxXc9xX82xX1afxX24xX25xX82xX4xX1afxXbxX1xX82xX1exX14xX1afxX1xX82xX1afxXexX2cxX82xX1afxX2xX161xX34xX1afxXexX2cxXdxX10xX25xX1afxX72xX82xX1exX14xX1afxX21xX6xX44xX1afxX72xX25xX1exX14xX1afxX1exX1xX6xX1afxXexXdxX1exX1xX1afxX1exX14xX1xXdxX6xX60xX2xX19bxX33xX2xX372xX372xXb7xX1xXexX140xXaxX12xX0xXdxX140xX14xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX60xX140xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX33xX34xX60xX1exX10xX15axX7xX60xX33xX34xX2xX19bxX60xX1a9xX33xX72xX163xX2xX163xX2xX1a9xX163xX170xXexX19bxX1a9xX170xX161xX1a9xX5xX34xXb7xX1c4xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX90xX12xX0xX7xXexX2cxX82xX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX44exX1exX14xX3xX4xX43cxX4xX3xXbcxX99xX1exX14xX3xX1exX14xX1xXdxX3axXbxX3xX1afxX3xX138xX846xX3xX5axX25xX456xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX161xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX72xX6b4xX1exX14xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xXaxX3xX1xX2cxX10xX267xX9xXaxX60xX1exX1xXdxXbxX1afxX4xX6xX25xX1afxX44xX10xX25xX1afxXexX1xX25xX82xX1exX14xX60xXexX82xX1exX14xX1afxX4xX25xX4xX1afxX4xX82xX1exX14xX1afxX1exX14xX1xXdxX10xXbxX1afxXc9xX82xX1afxX24xX25xX82xX4xX1afxXbxX1xX82xX1exX14xX1afxX1xX82xX1afxXexX2cxX82xX1afxX2xX161xX34xX1afxXexX2cxXdxX10xX25xX1afxX72xX82xX1exX14xX1afxX21xX6xX44xX1afxX72xX25xX1exX14xX1afxX1exX1xX6xX1afxXexXdxX1exX1xX1afxX1exX14xX1xXdxX6xX60xX2xX19bxX33xX2xX372xX372xXb7xX1xXexX140xXaxX12xXcxX44exX1exX14xX3xX4xX43cxX4xX3xXbcxX99xX1exX14xX3xX1exX14xX1xXdxX3axXbxX3xX1afxX3xX138xX846xX3xX5axX25xX456xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2xX161xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX72xX6b4xX1exX14xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX2cxX82xX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXcxX44exX1exX14xX3xX4xX43cxX4xX3xXbcxX99xX1exX14xX3xX1exX14xX1xXdxX3axXbxX3xX5axX25xX456xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX2b5xX138xX846xX3xX5axX25xX456xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX2dfxX3xX90xXc6xX6xX3xXexX2cxX6xX82xX3xXexX7acxX1exX14xX3xX2xX161xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX33xX3xX14xXdxX6xX3xX3dxX4bxX1exX1xX3xX4xX1xXbexX1exX1xX3xX7xX9exX4xX1xX284xX3xX4xX684xX3xX1xX82xX1axX1exX3xX4xX838xX1exX1xX3xX6a6xX1xX684xX3xX6a6xX1xXd5xX1exX3xXexXa2xXdxX3xX21xX8exX3xX2b6xX2d7xX1exX3xX138xd34exX1exX14xX3xX2b5xX19xX15xX2d7xX1exX14xX3xX2b6xX2d7xX1exX3xX1afxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX2dfxX3xX21xX43xX44xX3xX72xX6b4xX1exX14xX3xX1exX1xX1axX3xX55xXb7xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX90xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xX3xXexX2cxX6xX82xX3xXexX7acxX1exX14xX3xX90x925exXexX3xXexX15xX3xX44xX3xXexX28fxX3xXexX2cxXe9xX3xX14xXdxX9exX3xX163xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX4xX1xX82xX3xX1xX25xX44xX3axX1exX3x9ccaxX1xXd5xX140xX3xXbcxX2dxXexXaxX3xX1xX2cxX10xX267xX9xXaxX60xX1exX1xXdxXbxX1afxX4xX6xX25xX1afxX44xX10xX25xX1afxXexX1xX25xX82xX1exX14xX60xX90xX25xX1afxX24xX25xX6xX1exX14xX1afxXexX2cxX6xX82xX1afxXexX6xX1exX14xX1afxX90xX6xXexX1afxXexX25xX1afxX44xX1afxXexX10xX1afxXexX2cxXdxX1afxX14xXdxX6xX1afxX163xX34xX1afxXexX2cxXdxX10xX25xX1afxX72xX82xX1exX14xX1afxX4xX1xX82xX1afxX1xX25xX44xX10xX1exX1afxX6a6xX1xX6xX140xX1afxX4xX82xXexX60xX2xX19bxX34xX33xX33xX1a9xXb7xX1xXexX140xXaxX12xX0xXdxX140xX14xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX60xX140xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX33xX34xX60xX1exX10xX15axX7xX60xX33xX34xX2xX170xX60xX19bxX170xX72xX170xX2xX1a9xX163xXd2xX2xX372xXexX1a9xXd2xX163xX161xX19bxX5xX34xXb7xX1c4xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX90xX12xX0xX7xXexX2cxX82xX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xX3xXexX2cxX6xX82xX3xXexX7acxX1exX14xX3xX90xXf38xXexX3xXexX15xX3xX44xX3xXexX28fxX3xXexX2cxXe9xX3xX14xXdxX9exX3xX163xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX4xX1xX82xX3xX1xX25xX44xX3axX1exX3xXf63xX1xXd5xX140xX3xXbcxX2dxXexXaxX3xX1xX2cxX10xX267xX9xXaxX60xX1exX1xXdxXbxX1afxX4xX6xX25xX1afxX44xX10xX25xX1afxXexX1xX25xX82xX1exX14xX60xX90xX25xX1afxX24xX25xX6xX1exX14xX1afxXexX2cxX6xX82xX1afxXexX6xX1exX14xX1afxX90xX6xXexX1afxXexX25xX1afxX44xX1afxXexX10xX1afxXexX2cxXdxX1afxX14xXdxX6xX1afxX163xX34xX1afxXexX2cxXdxX10xX25xX1afxX72xX82xX1exX14xX1afxX4xX1xX82xX1afxX1xX25xX44xX10xX1exX1afxX6a6xX1xX6xX140xX1afxX4xX82xXexX60xX2xX19bxX34xX33xX33xX1a9xXb7xX1xXexX140xXaxX12xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xX3xXexX2cxX6xX82xX3xXexX7acxX1exX14xX3xX90xXf38xXexX3xXexX15xX3xX44xX3xXexX28fxX3xXexX2cxXe9xX3xX14xXdxX9exX3xX163xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX4xX1xX82xX3xX1xX25xX44xX3axX1exX3xXf63xX1xXd5xX140xX3xXbcxX2dxXexX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX2cxX82xX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXbcxX1xXdxX8a4xX25xX3xX19bxX60xX170xX284xX3xX1xX25xX44xX3axX1exX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xX3xX2b5xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX2dfxX3xXexX2cxX6xX82xX3xXexX7acxX1exX14xX3xX5xX99xX3xX90xXf38xXexX3xXexX15xX3xX44xX3xXexX28fxX3xXbxX1xX43cxX4xX3xX90xX43cxX3xX4xX99xX1exX14xX3xXexX9exX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX4xX1xX456xX1exX14xX3xX72xXe9xX4xX1xX3xXbcxX82xX90xXdxX72xX1afxX2xX19bxX3xXexX2cxXe9xX3xX14xXdxX9exX3xX163xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX4xX1xX82xX3xX1xX25xX44xX3axX1exX3xX6a6xX28fxXexX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xXf63xX1xXd5xX140xX3xXbcxX2dxXexX284xX3xXexaf95xX1exX1xX3xX138xX99xX5xX44xX6a6xX1xXd5xX140xX21xX6xX44xX284xX3xX1exX15xX680xX4xX3xXbcxX19x846dxXbcxX13xX1254xX3xX43bxX1axX82xXb7xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX90xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX9exX4xX3xX3dxXe9xX6xX3xXbxX1xX15xX2d7xX1exX14xX284xX3xX3dxX2d7xX1exX3xX90xXe9xX3xX55xX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX4xX1xX25xX1exX14xX3xX7xX5f3xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX4xX1xX456xX1exX14xX3xX72xXe9xX4xX1xX3xXbcxX82xX90xXdxX72xX1afxX2xX19bxXaxX3xX1xX2cxX10xX267xX9xXaxX60xX1exX1xXdxXbxX1afxX4xX6xX25xX1afxX44xX10xX25xX1afxXexX1xX25xX82xX1exX14xX60xX4xX6xX4xX1afxX72xXdxX6xX1afxXbxX1xX25xX82xX1exX14xX1afxX72xX82xX1exX1afxX90xXdxX1afxX82xX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX1exX1xX1afxX4xX1xX25xX1exX14xX1afxX7xX25xX4xX1afxXbxX1xX82xX1exX14xX1afxX4xX1xX82xX1exX14xX1afxX72xXdxX4xX1xX1afxX4xX82xX90xXdxX72xX1afxX2xX19bxX60xX2xX372xX19bxX1a9xX163xX1a9xXb7xX1xXexX140xXaxX12xX0xXdxX140xX14xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX60xX140xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX33xX34xX60xX1exX10xX15axX7xX60xX33xX34xX2xXd2xX60xX2xX170xX19bxX72xX163xX34xX19bxXd2xX161xX170xX2xXexX1a9xX2xX170xX161xX2xX5xX34xXb7xX1c4xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX21xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX1xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX14xX30xX1exX3xX33xX34xX34xX3xXexX2cxXdxX3axX25xX3xX3dxX3exX1exX14xX3xX21xX43xX44xX3xX1exX1xX1axX3xXexX4bxX1exX1xX3xX1exX14xX1xX1dxX6xX3xX55xX3xX57xX58xX3xX5axX25xX6xX1exX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX90xX12xX0xX7xXexX2cxX82xX1exX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX9exX4xX3xX3dxXe9xX6xX3xXbxX1xX15xX2d7xX1exX14xX284xX3xX3dxX2d7xX1exX3xX90xXe9xX3xX55xX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX4xX1xX25xX1exX14xX3xX7xX5f3xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX4xX1xX456xX1exX14xX3xX72xXe9xX4xX1xX3xXbcxX82xX90xXdxX72xX1afxX2xX19bxXaxX3xX1xX2cxX10xX267xX9xXaxX60xX1exX1xXdxXbxX1afxX4xX6xX25xX1afxX44xX10xX25xX1afxXexX1xX25xX82xX1exX14xX60xX4xX6xX4xX1afxX72xXdxX6xX1afxXbxX1xX25xX82xX1exX14xX1afxX72xX82xX1exX1afxX90xXdxX1afxX82xX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX1exX1xX1afxX4xX1xX25xX1exX14xX1afxX7xX25xX4xX1afxXbxX1xX82xX1exX14xX1afxX4xX1xX82xX1exX14xX1afxX72xXdxX4xX1xX1afxX4xX82xX90xXdxX72xX1afxX2xX19bxX60xX2xX372xX19bxX1a9xX163xX1a9xXb7xX1xXexX140xXaxX12xXbcxX9exX4xX3xX3dxXe9xX6xX3xXbxX1xX15xX2d7xX1exX14xX284xX3xX3dxX2d7xX1exX3xX90xXe9xX3xX55xX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xX4xX1xX25xX1exX14xX3xX7xX5f3xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX4xX1xX456xX1exX14xX3xX72xXe9xX4xX1xX3xXbcxX82xX90xXdxX72xX1afxX2xX19bxX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX2cxX82xX1exX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXbcxXb48xX1exX14xX3xX90xX680xXdxX3xXexX1xX6b4xX4xX3xX1xXdxX3axX1exX3xX1exX14xX1xXdxX26xX140xX3xX4xX9exX4xX3xX4xX1xX123cxX3xXexX1xXe9xX3xX90xX8a4xX3xX14xXdxX838xXdxX3xXbxX1xX9exXbxX3xX4xX461xXbxX3xXc9xX9exX4xX1xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX4xX1xX456xX1exX14xX3xX72xXe9xX4xX1xX284xX3xX4xX9exX4xX3xX3dxXe9xX6xX3xXbxX1xX15xX2d7xX1exX14xX284xX3xX3dxX2d7xX1exX3xX90xXe9xX3xX55xX3xX19xX1axX3xXcxX1dxX1exX1xX3xXexXdxX28fxXbxX3xXexX43cxX4xX3xX1xX15xX55xX1exX14xX3xX5f3xX1exX14xX3xX5xX16xXdxX3xX6a6xX26xX25xX3xX14xb763xXdxX3x12001xXcxX82xX1axX1exX3xX72xX43xX1exX3xX4xX1xX25xX1exX14xX3xX7xX5f3xX4xX3xXbxX1xXa6xX1exX14xX3xX4xX1xX456xX1exX14xX3xX72xXe9xX4xX1xX3xXbcxX82xX90xXdxX72xX1afxX3xX2xX19bxebcexXb7xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX90xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX25xX5xX12xX0xX72xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX60xX72xXdxX90xX12xX0xX60xX72xXdxX90xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12952xX25xXexX1xX82xX2cxXaxX12xXbcxX1xX25xX1exX14xX3xX19xX82xX1axX1exX0xX60xXbxX12
Chung Hoàn