Thế giới vượt qua ngưỡng 1 tỉ website
Thế giới đã vượt qua cái ngưỡng 1 tỉ website vào tháng 9/2014. Đó là ước tính của Internet Live Stats dựa theo tính hình dao động hàng tháng trong việc đếm các website sống và chết.
974ex13ba3xde21x1227ax15af5xdd95x13443xbfe9x11bfaxX7x15914x993bx13b64xda07x11872xf2dexX5x13ad3xXaxc4b4xXcxX1x11d25xX3x148adxXdx110a5xXdxX3x169dexa614xc173xXexX3x11d3bx17574xX6xX3x14dd3xX17xX1dxbb82xX25xX17xX3xX2xX3xXexf1c7xX3xabb9xX10x9db1xX7xXdxXexX10xX0xa117xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexf607xX5xX10xX9xXaxXexX10x14c8bxXexd8f9xX6xX5xXdxX17xX25xbc07xX3xec71xX22xX7xXexXdx144c5xX42xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa871xX10xX6x16c56xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3x13702xaf9bxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX6xX3xX4xd93bxXdxX3xX25xX17xX1dxX28xX25xX17xX3xX2xX3xXexX2fxX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX1cx9be0xe480xX3xXexX1xX80xX25xX17xX3x16b30xX39xce1dx10f5cxX2xb7b8x11de8xX3xbb6ax14702xX3xX5xX98xX3xX1dxX19xX4xX3xXex16fb0xX25xX1xX3xX4xbee8xX6xX3x146aaxX25xXexX10xe635xX25xX10xXexX3x130f4xXdxX1cxX10xX3xd06exXexX6xXexX7xX3xX67x12f8axX6xX3xXexX1xX10xX99xX3xXexXb4xX25xX1xX3xX1xf5bcxX25xX1xX3xX67xX6xX99xX3xX73xab4bxX25xX17xX3xX1xX98xX25xX17xX3xXexX1xX80xX25xX17xX3xXexXc0xX99xX25xX17xX3xX1cxXdxde67xX4xX3xX73xX15x1365bxX3xX4xX80xX4xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX7x149d5xX25xX17xX3xX1cxX98xX3xX4xX1xX15xXexXa7xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX25xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX31xXdxX67xXexX1xX9xXaxXa3xXa4xXa4xXaxX3xX33xX99xXc0xX67xX10xXc0xX9xXaxXa4xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xXc0xXaxX12xX0xXexX33xX99xX67xX42xX12xX0xXexXc0xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX104xX17xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXa7xX33xX6xX99xX1xX6xXexXdxX25xX1xXa7xX1cxX25xX39xX25xX10xX31xX7xX39xX2xXa6xXa6xf0d7xX39xX2xXa4xd3c4xX67xX1a6xX2xX1a2xX1a2xX1a2xXa4xXa4xXexX1a6xX1a2xXa1xX1a2xX1a2xX5xXa4xXa7xX53xXbxX17xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX67xX12xX0xX39xXexXc0xX12xX0xXexXc0xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1046dxX6xXbxXexXdxX99xX25xXaxX12xc215xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX73xab35xX22xX3xXexXdx14f7exX25xX3xXexXc0xX99xX25xX17xX3xX5x13129xX4xX1xX3xX7x11f48xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX73xX74xX3xX73xX1dxX1exX4xX3xX73xb194xX25xX17xX3x14dcax17a87xX3xX1cxX98xX99xX3xX25xX17xX98xX42xX3xe90exX4bxe35fxX4bxX2xXa1xXa1xX2xXa7xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX67xX12xX0xX39xXexXc0xX12xX0xX39xXexX33xX99xX67xX42xX12xX0xX39xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14cfcxX99xX67xX42xXaxX12xXa9xXaaxX3xX5xX98xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX1e5xX99xXc0xX5xX67xX3xX1e5xXdxX67xX10xX3xX1e5xX10xX33xX3x143dcxXc0xX99xX53xX10xX4xXexX3xX4xXb9xX6xX3xX258xX10xXc0xX25xX10xXc0xX7xX4bxXc5xX10xX10x17d02xX3xX25xX1xX98xX3xX21axX1xX99xX6xX3xX1x116ffxX4xX3xX104xX80xX42xX3xXexXb4xX25xX1xX3xb03fxX25xX1xX3xX73xX1dxX1exX4xX3xX4xX99xXdxX3xX5xX98xX3xX4xX1xX6xX3xX73xbaa6xX3xX4xXb9xX6xX3xX17xXdxX6xX99xX3xXexX1x10f18xX4xX3xX31xX10xX33xXa7xX3xd1ccxXe8xXexX3xX25xX216xX104xX3xX7xX6xX22xX292xX3xX4xXaaxX3xXexX1xX1f3xX104xX3xXa1xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX25x15dc2xX6xX3xX49xX22x15cbcxXexX3xX1xXdxXffxX25xXa7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX99xX67xX42xXaxX12x12b67xX98xX99xX3xX25xX216xX104xX3xX2xXa1xXa1xX1a2xX292xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xXaaxX3xX2xX1a2xXa4xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX1cxX98xX3xX1x1473cxX25xX3xX2xXa6xX3xXexXc0xXdxXffxX22xX3xX25xX17xX1dx1650exXdxX3xX67x17137xX25xX17xX3xXbcxX25xXexX10xXc0xX25xX10xXexXa7xX3xXcaxX113xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX6xX3xX25xX17xX1dxX28xX25xX17xX3xX2xX3xXexXc0xXdxXffxX22xX3xX1cxX98xX99xX3xX25xX216xX104xX3xX2xXa1xXa1xX226xX292xX3xX5xd60dxX4xX3xX73xXaaxX3xX4xXaaxX3xX1xX340xX25xX3xX2xXa3xXa4xX3xXexXc0xXdxXffxX22xX3xX25xX17xX1dxX34fxXdxX3xX67xX353xX25xX17xX3xXbcxX25xXexX10xXc0xX25xX10xXexXa7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX99xX67xX42xXaxX12xf97cxX216xX104xX3xXa3xXa4xXa4xX226xX292xX3xX7xX113xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX6xX3xX25xX17xX1dxX28xX25xX17xX3xX2xXa4xXa4xX3xXexXc0xXdxXffxX22xX292xX3xXexXc0xX99xX25xX17xX3xX21axX1xXdxX3xX7xX113xX3xX5xX1dxX1exX25xX17xX3xX25xX17xX1dxX34fxXdxX3xX67xX353xX25xX17xX3xXbcxX25xXexX10xXc0xX25xX10xXexX3xX73xX74xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX21xX22xX6xX3xX25xX17xX1dxX28xX25xX17xX3xX2xX3xXexX2fxX3xX1x147f1xXdxX3xX25xX216xX104xX3xXa3xXa4xXa4xd7b1xXa7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX99xX67xX42xXaxX12xX316xX98xX99xX3xXexX1xX80xX25xX17xX3xX1a6xX4bxXa3xXa4xX2xX1a2xX292xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xXaaxX3xX1xX340xX25xX3xX1a6xX226xXa3xX3xXexXc0xXdxXffxX22xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX1cxX98xX3xXa3xX292xX226xX3xXex127b7xX3xX25xX17xX1dxX34fxXdxX3xX67xX353xX25xX17xX3xXbcxX25xXexX10xXc0xX25xX10xXexXa7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX99xX67xX42xXaxX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX17xX9xXaxXa4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX25xX17xX9xXaxX44dxXaxX3xX31xXdxX67xXexX1xX9xXaxXa1xX1a6xc4edxXaxX3xX33xX99xXc0xX67xX10xXc0xX4xX99xX5xX99xXc0xX9xXax13a54xX10xX4xX58xXa3xX58xX10xXaxX3xX33xX99xXc0xX67xX10xXc0xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX33xX99xXc0xX67xX10xXc0xX4bxX4xX99xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX51xX3xX7xX10xXbxX6xXc0xX6xXexX10xXaxX3xX33xX99xXc0xX67xX10xXc0xX4xX99xX5xX99xXc0xX67xX6xXc0xX21axX9xXaxX50bxXa6xX44dxX1a6xX6xX10xX2xXaxX3xX33xX99xXc0xX67xX10xXc0xX4xX99xX5xX99xXc0xX5xXdxX17xX1xXexX9xXaxX50bxXa6xX226xXa1xXa3xX67xXa1xXaxX12xX0xXexX33xX99xX67xX42xX12xX0xXexXc0xX12xX0xXexX67xX3xX1cxX6xX5xXdxX17xX25xX9xXaxX104xXdxX67xX67xX5xX10xXaxX3xX33xX17xX4xX99xX5xX99xXc0xX9xXaxX50bxX4xX58xX10xX1a6xX58xXa1xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX17xX25xX51xX3xX53xX22xX7xXexXdxX58xX42xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX258xX99xX67xX42xXaxX12xXcxX1xX10xX99xX3xXexX1xX113xX25xX17xX3xX21axX1f3xX3xX4xXb9xX6xX3xX67xX1fdxX4xX1xX3xX1cx122b0xX3xX49xX15xXbxX3xX1x14b53xX25xX17xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX2aaxX5xX10xX49xX6xX3xX1cxX98xX99xX3xXexX1xX80xX25xX17xX3xX1a6xX4bxXa3xXa4xX2xXa6xX292xX3xXcxX99xXbxX3xX2xXa4xX3xX31xX10xX33xX7xXdxXexX10xX3xX4xXaaxX3xX7xX113xX3xX5xX1dxX1exX25xX17xX3xX25xX17xX1dxX34fxXdxX3xXexXc0xX22xX42xX3xX4x13c7exXbxX3xX73x10266xX25xX17xX3xX25xX1xX2f9xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX5xX1eexX25xX3xX5xX1dxX1exXexX3xX5xX98xX3x108ebxX99xX99xX17xX5xX10xX292xX3xc843xX6xX4xX10xX33xX99xX99xX21axX292xX3xec07xX99xX22xXcxX22xX33xX10xX292xX3xX681xX6xX1xX99xX99x1310cxX292xX3xX258xX6xXdxX67xX22xX292xX3xX1e5xXdxX21axXdxXbxX10xX67xXdxX6xX292xX3xXcxX10xX25xX4xX10xX25xXexX3x15d02xX6acxX292xX3xXcxX6xX99xX33xX6xX99xX292xX3xXcxX31xXdxXexXexX10xXc0xX292xX3xX1cxX98xX3xX1e5xXdxX25xX67xX99xX31xX7xX3xXc5xXdxX1cxX10xXa7xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX67xX12xX0xX39xXexXc0xX12xX0xX39xXexX33xX99xX67xX42xX12xX0xX39xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX99xX22xXc0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX99xX3xXexX22xX99xXdxXexXc0xX10xXa7xX1cxX25xX0xX39xXbxX12
sydong