Mỹ áp thuế trừng phạt EU từ 8/10/2019
Từ ngày 8/10/2019, Mỹ sẽ chính thức áp đặt thuế trừng phạt Liên minh châu Âu (EU) với khối hàng hóa trị giá 7,5 tỷ USD.
588dxb3c9xa96ax7e87xb57ax10c80x111dcx677ex10bc2xX7xd41cxbc16x6f5cx7ca8xa56cxfceexX5xd9d4xXaxc99dx9abaxf8caxX3x7f3bxXbxX3xXexX1xc538xba41xX3xXex7be3xebf2xbee1x101a8xX3xXbxX1xb3d8xXexX3xa504x67d3xX3xXexX20xX3x5f67x5f58xX2x11461xX30xe043xX32xX2x112f6xX0xX30xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67e5xX10xX6xd1acxXaxX12xXcxX20xX3xX21xX22x7079x69caxX3xX2fxX30xX2xX32xX30xX34xX32xX2xX37xf482xX3xX13xX14xX3xX7x7b50xX3xX4xX1xf28cxX21xX1xX3xXexX1x8823xX4xX3xX16xXbxX3x82bbx8b16xXexX3xXexX1xX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXbxX1xX26xXexX3x9dc1xXdxcfc9xX21xX3xabd9xXdxX21xX1xX3xX4xX1xecdbxX1bxX3xc93fxX1bxX3xbecdxX29xX2ax958dxX3x7221x1155dxXdxX3xa6c3xX1x6f3fxXdxX3xX1xX53xX21xX22xX3xX1xe129xX6xX3xXexX1fxe576xX3xX22xXdxX16xX3xd2f4xX5fxd33fxX3xXex764dxX3xX2ax5b6ax8c28x5de6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11647xX10xX21xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX8exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd4xX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxf370xXdxX4bxXexX1x8c22xX3xX2fxX34xX32xXbxb83dxc71dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexXfdxX3xXbaxXbcx9f59xXbxX103xX104xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX30xX30xXdxXc4xfbfbxX6xc7dcxX1xX6xXexXdxX21xX1xXc4xXa0xX21xX30xX21xX10xXf8xX7xX30xX2xX37xX110xX32xX30xX2xX32xXbcxX4bxX2xX32xX2fxX110xX34x5f84xX34xXexX2fxX110xX37xf815xX5xX2xe8f9xX4bxX6xX21xX1xX148xXexX1xX1bxX10xXc4x84d7xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xXexX1xX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXbxX1xX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX20xX3xX2fxX30xX2xX32xX30xX34xX32xX2xX37xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX10xX21xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX8exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX1bxX8exX11fxX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xX3xXdxXd4xX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXf8xXdxX4bxXexX1xXfdxX3xX37xX145xX32xXbxX103xX104xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexXfdxX3xX145xX34xX32xXbxX103xX104xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX30xX30xXdxXc4xX11fxX6xX121xX1xX6xXexXdxX21xX1xXc4xXa0xX21xX30xX21xX10xXf8xX7xX30xX2xX37xX110xX32xX30xX2xX32xXbcxX4bxX2xX32xX2fxX110xXbcxX34xX32xXexXbcxXbcxX145xX110xX5xXbcxX148xX2xX2xX2xX2fxXbcxXbaxX148xX2xX148xX11fxX5xX121xX121xX8exX11fxX10xX1fxX22xXc4xX153xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xXexX1xX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXbxX1xX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX20xX3xX2fxX30xX2xX32xX30xX34xX32xX2xX37xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xX4bxXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX1fxX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX1fxX121xX21xX22xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX8bxX21xX3xa5cbxX1bxX6xX21xXfdxX0xX30xX7xXexX1fxX121xX21xX22xX12xX0xX1bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX148xXexX1xX1bxX8exX11fxX148xX6xX21xX4bxX148xX7xX6xXbxX121xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd4xX1x9ebdxX3xX75xf796xXdxX3xX22xbc97xX3xf746xX3xX145xX32xX32xX3xX4xX1bx8c8cxX4xX3xX1xed3dxXbxX3xXexX26xXdxX3x7061xX26xXdxX3xX1xX2d8xXdxX3xX75x1015bxX21xX22xX3xX89xXdxX8bxX21xX3xX48xX2caxXbxX3x114adxX1bxXa6xX4xXaxX3xX1xX1fxX10x7cc4xX9xXaxX30xX4bxXdxX10xX8exX148xX21xX121xX21xX22xX30xX4xX1xX121xX148xX4bxX121xXdxX148xX22xXdxX148xX121xX148xX145xX32xX32xX148xX4xX1bxX121xX4xX148xX1xX121xXbxX148xXexX6xXdxX148xX4bxX6xXdxX148xX1xX121xXdxX148xX4bxX121xX21xX22xX148xX5xXdxX10xX21xX148xX1xX121xXbxX148xX288xX1bxX121xX4xX30xX2xXbaxX37xXbcxXbaxX145xXc4xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX30xX8exX10xX4bxXdxX6xX30xX2xX34xX32xX30xX21xX10xXf8xX7xX30xX2xX37xX13fxX2fxX30xX2xX32xXbcxX4bxX34xX2xX32xX32xX110xX110xX32xXexX2fxX145xX145xX145xX5xX2xXc4xX153xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xXexX1xX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXbxX1xX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX20xX3xX2fxX30xX2xX32xX30xX34xX32xX2xX37xXaxX3xX30xX12xX0xX30xX6xX12xX0xX4bxXdxXa0xX12xX0xX7xXexX1fxX121xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd4xX1xX2c7xX3xX75xX2caxXdxX3xX22xX2cexX3xX2d0xX3xX145xX32xX32xX3xX4xX1bxX2d8xX4xX3xX1xX2dcxXbxX3xXexX26xXdxX3xX2e3xX26xXdxX3xX1xX2d8xXdxX3xX75xX2ecxX21xX22xX3xX89xXdxX8bxX21xX3xX48xX2caxXbxX3xX2f9xX1bxXa6xX4xXaxX3xX1xX1fxX10xX302xX9xXaxX30xX4bxXdxX10xX8exX148xX21xX121xX21xX22xX30xX4xX1xX121xX148xX4bxX121xXdxX148xX22xXdxX148xX121xX148xX145xX32xX32xX148xX4xX1bxX121xX4xX148xX1xX121xXbxX148xXexX6xXdxX148xX4bxX6xXdxX148xX1xX121xXdxX148xX4bxX121xX21xX22xX148xX5xXdxX10xX21xX148xX1xX121xXbxX148xX288xX1bxX121xX4xX30xX2xXbaxX37xXbcxXbaxX145xXc4xX1xXexX8exXaxX12xXd4xX1xX2c7xX3xX75xX2caxXdxX3xX22xX2cexX3xX2d0xX3xX145xX32xX32xX3xX4xX1bxX2d8xX4xX3xX1xX2dcxXbxX3xXexX26xXdxX3xX2e3xX26xXdxX3xX1xX2d8xXdxX3xX75xX2ecxX21xX22xX3xX89xXdxX8bxX21xX3xX48xX2caxXbxX3xX2f9xX1bxXa6xX4xX0xX30xX6xX12xX0xX30xX7xXexX1fxX121xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xf2e5xXdxXa1xXdxX3xX288xX1bxX6xX21xX3xX7xX16xXexX3xX21xX1x6e62xX21xX3xX75xXb4xX21xX1xX3xX8exXa6xXdxX3xX288xX1bxX6xX21xX3xXexX95xX8exX3xXexX26xXdxX3xXa4xdf42xX3xX1xX2dcxXbxX3xX2e3xX26xXdxX3xX1xX2d8xXdxX3xX75xX2ecxX21xX22xX3xX89xXdxX8bxX21xX3xX48xX2caxXbxX3xX2f9xX1bxXa6xX4xX3xX5x80fcxX21xX3xX21xX53xX54xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexd841xX4xX3xX5xX53xX3xX4xX16xX4xX1xX3xXbxX1xd7e4xX21xX3xX6fxX21xX22xX3xX4xf46bxX6xX3xX13xX14xX3xXexX1fx10d58xXa1xX4xX3xX4xX16xX4xX3xXa4xX1xX528xX21xX22xX3xX1xX121xX520xX21xX22xX3xX1xXdx111afxX21xX3xX21xX6xX54xX3xXexX1fxX8bxX21xX3xXexX1xX1cxX3xX22xXdxXa1xXdxXc4xX0xX30xXbxX12xX0xX30xX4bxXdxXa0xX12xX0xX30xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX8exXdxcc6fxX21xX3xXexX1xX1bxX1cxX3xX4xX1xX121xX3xX110xX32xX32xX3xX7xX520xX21xX3xXbxX1x84f6xX8exX3xX4xX528xX6xX3xXcxX1fxX1bxX21xX22xX3xX2f9xX1bxXa6xX4xXaxX3xX1xX1fxX10xX302xX9xXaxX30xX4bxXdxX10xX8exX148xX21xX121xX21xX22xX30xX8exX54xX148xX8exXdxX10xX21xX148xXexX1xX1bxX10xX148xX4xX1xX121xX148xX110xX32xX32xX148xX7xX6xX21xX148xXbxX1xX6xX8exX148xX4xX1bxX6xX148xXexX1fxX1bxX21xX22xX148xX288xX1bxX121xX4xX30xX2xXbaxX37xX110xX13fxX2xXc4xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX30xX8exX10xX4bxXdxX6xX30xX2xX34xX32xX30xX21xX10xXf8xX7xX30xX2xX37xX13fxXbaxX30xX2xX32xX2fxX4bxXbcxX2xX145xXbcxXbaxX34xXbcxXexX13fxX145xX110xX37xX5xX37xX148xX1bxX1bxX1bxXc4xX153xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXbxX3xXexX1xX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXbxX1xX26xXexX3xX29xX2axX3xXexX20xX3xX2fxX30xX2xX32xX30xX34xX32xX2xX37xXaxX3xX30xX12xX0xX30xX6xX12xX0xX4bxXdxXa0xX12xX0xX7xXexX1fxX121xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX8exXdxX57dxX21xX3xXexX1xX1bxX1cxX3xX4xX1xX121xX3xX110xX32xX32xX3xX7xX520xX21xX3xXbxX1xX593xX8exX3xX4xX528xX6xX3xXcxX1fxX1bxX21xX22xX3xX2f9xX1bxXa6xX4xXaxX3xX1xX1fxX10xX302xX9xXaxX30xX4bxXdxX10xX8exX148xX21xX121xX21xX22xX30xX8exX54xX148xX8exXdxX10xX21xX148xXexX1xX1bxX10xX148xX4xX1xX121xX148xX110xX32xX32xX148xX7xX6xX21xX148xXbxX1xX6xX8exX148xX4xX1bxX6xX148xXexX1fxX1bxX21xX22xX148xX288xX1bxX121xX4xX30xX2xXbaxX37xX110xX13fxX2xXc4xX1xXexX8exXaxX12xX13xX14xX3xX8exXdxX57dxX21xX3xXexX1xX1bxX1cxX3xX4xX1xX121xX3xX110xX32xX32xX3xX7xX520xX21xX3xXbxX1xX593xX8exX3xX4xX528xX6xX3xXcxX1fxX1bxX21xX22xX3xX2f9xX1bxXa6xX4xX0xX30xX6xX12xX0xX30xX7xXexX1fxX121xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12x95fex103e5xX21xX3xXbxX1xd6cexX21xX22xX3xX75xX26xXdxX3xX4bxXdxX546xX21xX3xXexX1xX530x75edxX21xX22xX3xX8exX26xXdxX3xX13xX14xX3xX1xd331xX8exX3xX21xX6xX54xX3xXa0xX20xX6xX3xX4xX757xX21xX22xX3xX11fxXa6xX3xXa0xXdxX546xX4xX3xX22xbc84xX3xX110xX32xX32xX3xX7xX520xX21xX3xXbxX1xX593xX8exX3xX1xX53xX21xX22xX3xXcxX1fxX1bxX21xX22xX3xX2f9xX1bxXa6xX4xX3xX1fxX6xX3xXa4xX1x9f9cxXdxX3xX4bxXdxX546xX21xX3xX4xX1xXb4xX1bxX3xXexX1xX1bxX1cxXc4xX0xX30xXbxX12xX0xX30xX4bxXdxXa0xX12xX0xX30xX5xXdxX12xX0xX30xX1bxX5xX12xX0xX4bxXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX30xX4bxXdxXa0xX12xX0xX30xX4bxXdxXa0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX121xX1bxX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX121xX3xXcxXcxaf5bxX735x6611xX0xX30xXbxX12