Hà Tĩnh từng bước cải thiện nước sạch và VSMT nông thôn
Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMT) là vấn đề bức xúc nhưng chưa dễ giải quyết trong một sớm một chiều với nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, nhất là những vùng khó khăn về nguồn nước do ô nhiễm xăng dầu, thuốc BVTV. Được sự quan tâm của Bộ NN&PTNT, năm 2010, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hà Tĩnh đã tăng cường công tác truyền thông gắn với đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, vệ sinh nhằm từng bước cải thiện vấn đề này.
96bbxbd1dx140ccx13489xa2e7xa82fxed7dxf176x10fa6xX7x12889xcb11xb347xa61ex1008dxaf47xX5xb63fxXaxX3xX7xXexe07dxX5xX10xX9xXaxXexX10x142dexXex10f60xX6xX5xXdxe46fxca5cxcc2axX3xad3bxec85xX7xXexXdxc34dxX15xXax13395x12591x10b0exX3xXcxa7f4xX23xX1xX3xXex12010xX23xX22xX3xae34x13c0ex11dfexX4xX3xX4xea93xXdxX3xXexX1xXdx12af7xX23xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX7x10db4xX4xX1xX3xd670xX30xX3x13ab4x9e15xe455xXcxX3xX23x11930xX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX0xd629xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xee76xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex1188axX3dxX3exX4xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX55xX30xX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3x10091xX5exXdxX3xXexff95xX3dxcdb0xX23xX22xX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX3x1034fxX98xX59xaef9xX58xX59xX5axXcxb401xX3xX5xX30xX3xX55xdb86xX23xX3xef23xa86fxX3xX3cxead9xX4xX3xX1cxe502xX4xX3xX23xX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX79xa36exX3xX22xXdxX42xXdxX3x11eb3xX27xX15xab70xXexX3xXexXb2xa83bxX23xX22xX3xXadxd1b0xXexX3xX7xX3exXadxX3xXadxXfexXexX3xX4xX1xXdxXd4xX27xX3xX55xX3exXdxX3xX23xX1xXdxXd4xX27xX3xXd3xcc9dxX6xX3xXbxX1xX3dx119ddxX23xX22xX3xf4d9xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xe131xX3xX23xX1xXd0xXexX3xX5xX30xX3xX23xX1xe2d7xX23xX22xX3xX55xeb07xX23xX22xX3x11baaxX1xf80exX3xX142xX1x13b61xX23xX3xX55xXd4xX3xX23xX22xX27xcba4xX23xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX79xXf9xX3xX5exX3xX23xX1xXdxXeaxXadxX3xX1cxX148xX23xX22xX3xX79xa451xX27xX12dxX3xXexX1xX27xb188xX4xX3xc026xX58xXcxX58x12d7fxX3xa8dcxX3dxefd8xX4xX3xX7x14339xX3xXf1xX27xX6xX23xX3xXex999fxXadxX3xX4x12410xX6xX3xX174xXfexX3xX98xX98xXc5x970bxXcxX98xXcxX12dxX3xX23xX148xXadxX3x13d93x13c90xX2xX1a0xX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX98xX3dxX3exX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXf9xX51xXexX3xX55xX30xX3xX58xX59xX5axXcxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xXd3xa2a9xX3xXexX148xX23xX22xX3xX4xX3dxXb4xX23xX22xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexfc00xX4xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xX22x115caxX23xX3xX55xX3exXdxX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2x11221xX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX12dxX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1x143faxXadxX3xXexX38xX23xX22xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX4xX42xXdxX3xXexX1xXdxX48xX23xX3xX55xXd0xX23xX3xXd3xXd4xX3xX23xX30xX15xX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX98x10be6xXdxX3xX3cxf9acxXexX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xX4xX1xX27xe8c5xXdxX3xX4xX1ecxX4xX3xX1xXf9xX51xXexX3xXd3xXfexX23xX22xX3xXexX1xX3dxXb4xX23xX22xX3xX23xXdx12936xX23xX3xX4xX18cxX6xX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX4xX1xdbecxX23xX1xX3xX5xX30xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexX1ecxX4xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xb6cexX3xX22xXdxX1ecxXf9xX3xX79xc5b0xX4xX3xX2e2xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX178xX3xX98xX22xX6xX15xX3xXexX38xX3xXd3xX16axX27xX3xX23xX148xXadxX12dxX3xXd3xX120xX23xX3xX55xX11axX3xXd3xX1d9xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX142xXf4xX3xX1xXf9xX51xX4xX1xX3xX55xX30xX3xXbxX1xX171xXdxX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX3exXdxX3xX59xX124xX3x11883xdb43xXc5xX17axXcxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3x135b2xX3xXexXf4xX3xX33exX180xX3xXbxX1x9bb1xX23xX22xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX55xX30xX3x98f2xX3xX1xX27xX15xX48xX23xX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xXex115e4xX23xX1xX3xXd3xae77xX3xXexX28bxX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX2xX2x10560xX3xX5xX3exXbxX3xXexX28fxXbxX3xX1xX27xXd0xX23xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xX4xX1ecxX4xX3xX5xXf9xX51xXdxX12dxX3xXexX1xX27xX3xX1xXdbxXexX3xX38fxX178xX36fxX2xX38fxX3xX5xX3dxX17cxXexX3xX23xX22xX3dxXb4xXdxX3xXexX1xX6xXadxX3xX22xXdxX6xX178xX3xX98xXfexXdxX3xX79xX27xX23xX22xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xXexX28fxXbxX3xXexXb2xX27xX23xX22xX3xXexX27xX15xX2b5xX23xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xX4xX1ecxX4xX3xX3cxX48xX23xX1xX3xX5xXdxX2b5xX23xX3xXf1xX27xX6xX23xX3xXd3xXf4xX23xX3xX23xX22xX27xX151xX23xX3xX98xX59xXc5xX58xX59xX5axXcxX12dxX3xX4xX1ecxX4xX1xX3xXbxX1xX360xX23xX22xX3xXexXb2xX1ecxX23xX1xX3xX4xX1ecxX4xX3xX5xXf9xX51xXdxX3xX79xX11axX4xX1xX3xX3cxX48xX23xX1xX3xX5xXdxX2b5xX23xX3xXf1xX27xX6xX23xX3xXd3xXf4xX23xX3xX23xX22xX27xX151xX23xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX55xX30xX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1x10cdfxX4xX3xXd3xX3dxXb4xX23xX22xX12dxX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXadxX5exXdxX3xXexXb2xX3dxXb4xX23xX22xX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX98xX22xXf9xX30xXdxX3xXb2xX6xX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX4xX360xX23xX3xX1xX17cxXbxX3xXexX1ecxX4xX3xX55xX3exXdxX3xX2fxXfexXdxX3xX98xX5exX23xX22xX3xX79xX188xX23xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xXexX28bxX3xX4xX1xXd7xX4xX3xfb53xX50dxX3xX5xX3exXbxX3xXexX28fxXbxX3xX1xX27xXd0xX23xX3xXc2xX1xX3dxX3exX23xX22xX3xX79xde8fxX23xX3xXd3xXdxXd4xX27xX3xXexXb2xX6xX12dxX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX28fxXbxX3xX7xX171xX3xX5xXdxX48xX27xX3xXexX1xX10xXf9xX3xX174xXfexX3xX4xX1xX37exX3xX7xX171xX3xXexX1xX10xXf9xX3xX79x1263exXdxX3xX1exX3xXd3xX1ecxX23xX1xX3xX22xXdxX1ecxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX55xX30xX3xX58xX59xX5axXcxX98xXcxXcaxX3xX55xX3exXdxX3xX19fxX178xX50dxX36fxX38fxX3xX5xX3dxX17cxXexX3xX23xX22xX3dxXb4xXdxX3xXexX1xX6xXadxX3xX22xXdxX6xdc3bxX3xXbxX1xX171xXdxX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX3exXdxX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX120xX3xXf1xX27xX6xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXd3xX51xXdxX3xX4xX1xXdbxX23xX22xX3xXexXb2xX2b5xX23xX3xXd3xX11axX6xX3xX3cxX30xX23xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX19fxX38fxX3xX4xX1xX27xX15xX2b5xX23xX3xXadxX2eaxX4xX3xX55xX30xX3xX7xX171xX3xX3cxX1ecxXf9xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xX55xXd4xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX7xX51xX4xX1xX3xX55xX30xX3xX58xX59xX5axXcxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX598xX3xXdxX23xX3xXexX1xX188xX27xX3xX3cxX148xX23xX22xX12dxX3xXd3xX33xX6xX3xX4xXd0xXbxX3xXbxX1xX1ecxXexX3xX4xX1xXf9xX3xX19fxX36fxX1a0xX3xX1cxX1d9xX3xXexXb2xX2b5xX23xX3xXd3xX11axX6xX3xX3cxX30xX23xX3xXexXf9xX30xX23xX3xXexX37exX23xX1xX3xXd3xX383xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xX55xXd4xX3xX98xX59xXc5xX58xX59xX5axXcxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX178xX3xX17ax136f3xX4xX3xX3cxXdxX48xXexX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xXd3xX1d9xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3x10a61xa1fcxX1a0xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xXadxX5exX3xX1xX21fxX23xX1xX3xXd3xXdxX383xXadxX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXfexX3xX22xXdxX6xX3xXd3xX21fxX23xX1xX3xXc2xX1xX171xX3xX1cxX2c8xX12dxX3xX4xX1xX27xX151xX23xX22xX3xXexXb2xX51xXdxX3xX4xX1xX148xX23xX3xX23xX27xX5exXdxX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xXcaxX178xX0xX67xXbxX2exX0xXexX6xX3cxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX79xX79xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x139d4xXdxX79xXexX1xX9xXaxX19fxX1a0xX1a0xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXb2xXaxX3xX3cxXf9xXb2xX79xX10xXb2xX9xXaxX1a0xXaxX2exX0xXexX3cxXf9xX79xX15xX2exX0xXexXb2xX2exX0xXexX79xX2exX0xXdxXadxX22xX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX178xX3cxX6xXf9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX178xX55xX23xX67xX23xX10xX72bxX7xX67xX2xX1a0xX36fxX2xX67xX2xX1a0xX6a6xX79xX2xX1a0xef4bxX19fxX36fxX1a0xX1a0xXexX2xX1a0xX36fxX6a6x12c89xX5xX1a0xX178xX26xXbxX22xXaxX3xX67xX2exX0xX67xXexX79xX2exX0xX67xXexXb2xX2exX0xXexXb2xX2exX0xXexX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e95xX6xXbxXexXdxXf9xX23xXaxX2exXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX98xX3dxX3exX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXf9xX51xXexX3xX55xX30xX3xX58xX59xX5axXcxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX55xX38xX6xX3xXd3xX3dxX6xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xXexX28fxXbxX3xXexXb2xX27xX23xX22xX3xX1cxX1d9xX3xX58xX33xX23xX1xX3xea5axXfexX4xX3xXc2xX7baxX6xX23xX3xX824xXfexX4xXcaxX3xX55xX30xXf9xX3xX1xXf9xX51xXexX3xXd3xXfexX23xX22xX178xX3x9d45xX23xX1xX24xX3xX195xX1xX6xX23xX3xXcxX1xX11axX3xX824xX30xXdxX0xX67xXexX79xX2exX0xX67xXexXb2xX2exX0xX67xXexX3cxXf9xX79xX15xX2exX0xX67xXexX6xX3cxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX59xXf9xX23xX22xX3xX7xXf9xX23xX22xX3xX55xX3exXdxX3xXexX28fxXbxX3xX1xX27xXd0xX23xX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX12dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexX1ecxX4xX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxX3xXbxX1xX1ecxXexX3xXexXb2xXdxX383xX23xX3xX4xab37xX23xX22xX3xXd3xX3dxX17cxX4xX3xXd3xX120xX23xX3xX55xX11axX3xXd3xf9a8xX15xX3xXadxX51xX23xX1xX178xX3xXcxXb2xXf9xX23xX22xX3xX23xX148xXadxX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xXd3xX1d9xX3xX1xXf9xX30xX23xX3xXexX1xX30xX23xX1xX12dxX3xX23xX22xX1xXdxX48xXadxX3xXexX1xX27xX3xX3cxX30xX23xX3xX22xXdxX6xXf9xX3xXd3xX3dxX6xX3xX55xX30xXf9xX3xX7x988bxX3xX79xX2eaxX23xX22xX3xX50dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xXexX28fxXbxX3xXexXb2xX27xX23xX22xX3xXd3xX3dxX17cxX4xX3xX142xX1xX124xXdxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexX38xX3xX23xX148xXadxX3xX19fxX1a0xX1a0xX795xX3xX23xX1xX3dxX24xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xX58xX33xX23xX1xX3xX824xXfexX4xX3xXc2xX7baxX6xX23xX3xX824xXfexX4xXcaxX12dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX824xXf9xX23xX22xX3xXc2xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX2fxX30xXcaxX12dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xX17axXd7xX4xX3xX824xX51xX23xX22xX3xX55xX30xX3xX17axXd7xX4xX3xX98xX1xX188xX23xX3xXc2xX17axXd7xX4xX3xXcxX1xX474xXcaxX598xX3xXd3xX151xX23xX22xX3xXexX1xXb4xXdxX3xX142xX1xX124xXdxX3xX4xX5exX23xX22xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xXadxX3exXdxX3xX50dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX12dxX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xXd3xX144xX24xX3xX19fxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX142xX1xX124xXdxX3xX4xX5exX23xX22xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xXexX1xX1ecxX23xX22xX3xX2xX19fxX3xX55xX38xX6xX3xXf1xX27xX6xX3xX5xX30xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3x12d9cxX1xX1ecxX23xX1xX3xX824xXfexX4xX3xX55xX30xX3xXcxXdxXf4xX23xX3xX824xXfexX4xX3xXc2xX7baxX6xX23xX3xX824xXfexX4xXcaxX12dxX3xX19fxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xXd3xX1d9xX3xX1xXf9xX30xX23xX3xXexX1xX30xX23xX1xX12dxX3xX23xX22xX1xXdxX48xXadxX3xXexX1xX27xX12dxX3xX3cxX30xX23xX3xX22xXdxX6xXf9xX3xXd3xX3dxX6xX3xX55xX30xXf9xX3xX7xX935xX3xX79xX2eaxX23xX22xX3xX5xX30xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3x137b3xX27xX188xX23xX3xXc2xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX2fxX30xXcaxX3xX55xX30xX3xX7baxX8ebxXadxX3xX58xX33xX23xX1xX3xXc2xX7baxX8ebxXadxX3xXb18xX27xX15xX2b5xX23xXcaxX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX4xX8daxX23xX22xX3xXexXdxXf4xXbxX3xXexX2eaxX4xX3xX23xX188xX23xX22xX3xX4xXd0xXbxX12dxX3xXadxX124xX3xXb2xXfexX23xX22xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xXexX28fxXbxX3xXexXb2xX27xX23xX22xX3xXexX1xX11axX3xXexXb2xXd0xX23xX3xX98xX22xX1xdce8xX23xX3xXc2xX7baxX6xX23xX3xX824xXfexX4xXcaxX3xX55xX30xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xX7baxX8ebxXadxX3xX98xX1xX3dxX17cxX23xX22xX3xXc2xX7baxX8ebxXadxX3xXb18xX27xX15xX2b5xX23xXcaxX598xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX6a5xX1a0xX36fxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX23xX1xe1b6xX3xX5xeeafxX3xX1xXfexX3xX22xXdxX6xX3xXd3xX21fxX23xX1xX3xXc2xX22xXdxXf4xX23xX22xX3xX142xX1xXf9xX6xX23xX12dxX3xX22xXdxXf4xX23xX22xX3xXd3xX30xXf9xX12dxX3xX5xX27xX12dxX3xX3cxX383xX3xX4xX1xXd7xX6xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xXadxX3dxX6xXcaxX3xX79xXf9xX3xX4xX1ecxX4xX3xX1xX27xX15xX48xX23xX3xX5xX30xXadxX3xX4xX1xX18cxX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxX3xXc2xX2fxX27xX15xX48xX23xX3xX2fxX3dxX120xX23xX22xX3xX59xX120xX23xX12dxX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX2fxX30xX3xX55xX30xX3xXa96x1150dxX3xee53xX23xX1xXcaxX598xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX6a5xX50dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX55xX30xX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX5exX23xX22xX3xX4xXfexX23xX22xX3xXc2xXexXb2xX3dxXb4xX23xX22xX3xX1xX474xX4xX12dxX3xXexXb2xX51xXadxX3xX356xX3xXexXf4xX3xX1cxX1d9xX12dxX3xXexXb2xX2eaxX3xX7xX124xX3xa41dxX174xX98xX33exX3xX1cxX1d9xX3xX55xX30xX3xX4xX1xX17cxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xXcaxX3xX55xX30xX3xX2xX36fxX36fxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXfexX3xX22xXdxX6xX3xXd3xX21fxX23xX1xX3xXc2xX79xXf9xX3xXd01xX174xX98xX33exX3xX1xX27xX15xX48xX23xX3xX98xX22xX1xXdxX3xXb18xX27xX188xX23xX3xX5xX30xXadxX3xX7baxX1xX18cxX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxXcaxX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX2c8xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX12dxX3xXexX28bxX23xX22xX3xX142xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX2c8xX3xXexX1xX180xX4xX3xX1xXdxX48xX23xX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxX3xXbxX1xX1ecxXexX3xXexXb2xXdxX383xX23xX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xX23xX148xXadxX3xX19fxX1a0xX2xX1a0xX3xX4xX18cxX6xX3xXd3xX120xX23xX3xX55xX11axX3xXd3xX51xXexX3xXexXb2xX2b5xX23xX3xX6a5xX6a6xX3xXex10e0axX3xXd3xX151xX23xX22xX12dxX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xXd3xX144xX24xX3xX23xX22xX27xX151xX23xX3xX55xX171xX23xX3xX23xX22xX188xX23xX3xX7xX1ecxX4xX1xX3xX98xX1xX30xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX19fxX36fxX3xXexXdf8xX3xXd3xX151xX23xX22xX3xX55xX30xX3xX79xX188xX23xX3xXd3xX144xX23xX22xX3xX22xX144xXbxX3xXexXb2xX2b5xX23xX3xX2xX2xX3xXexXdf8xX3xXd3xX151xX23xX22xX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exa7c8xX17axX8ebxX15xX3xXadxX51xX23xX1xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexX1ecxX4xX3xXexX28fxXbxX3xX1xX27xXd0xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX1exX3xX22xXdxX1ecxXf9xX3xX79xX2eaxX4xX3xX1exX3xXexXb2xX27xX15xXd4xX23xX3xXexX1xX5exX23xX22xX3xX7xX188xX27xX3xXb2xXfexX23xX22xX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xX4xXfexX23xX22xX3xXd3xX151xX23xX22xX3xX79xX188xX23xX3xX4xX3dxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX12dxX3xXd3xX686xX4xX3xX3cxXdxX48xXexX3xX5xX30xX3xX142xX1xX27xX15xXf4xX23xX3xX142xX1xX2c8xX4xX1xX3xX23xX22xX3dxXb4xXdxX3xX79xX188xX23xX3xXexX2c8xX4xX1xX3xX4xX180xX4xX3xXd3xX144xX23xX22xX3xX22xX144xXbxX3xX142xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX2c8xX3xXd3xX383xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX12dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xafd1xX12dxX3xX5xX30xX3xXadxXfexXexX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xX23xX1xX139xX23xX22xX3xX142xXf4xX3xX1xXf9xX51xX4xX1xX3xXexXb2xX474xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xX23xX148xXadxX3xX19fxX1a0xX2xX2xX3xX4xX18cxX6xX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXexX6xX3cxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1a0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX79xX79xXdxX23xX22xX9xXaxX36fxXaxX3xX72bxXdxX79xXexX1xX9xXaxX19fxX36fxX1a0xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxXb2xXdxX22xX1xXexXaxX3xX3cxX22xX4xXf9xX5xXf9xXb2xX9xXaxe52cxX10xX78bxX10xX10xX2bxX6xXaxX3xX3cxXf9xXb2xX79xX10xXb2xX9xXaxX1a0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3cxXf9xXb2xX79xX10xXb2xX1exX4xXf9xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX24xX3xX7xX10xXbxX6xXb2xX6xXexX10xXaxX2exX0xXexX3cxXf9xX79xX15xX2exX0xXexXb2xX2exX0xXexX79xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX10xXadxX2exXcxX1xX10xXf9xX3xX5exX23xX22xX3xX98xX22xX27xX15xXeaxX23xX3xX58xXdxXf4xXexX3xX98xX1xXd0xXexX3xX2e2xX3xX33dxXdxX1ecxXadxX3xXd3xX171xX4xX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX98xX3dxX3exX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXf9xX51xXexX3xX55xX30xX3xX58xX59xX5axXcxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX12dxX3xXd3xX383xX3xXd3xX51xXexX3xX4xX1ecxX4xX3xXadxX2eaxX4xX3xXexXdxX2b5xX27xX12dxX3xX23xX1xXdxX48xXadxX3xX55xX2eaxX3xXd3xX1d9xX3xXd3xX686xXexX3xXb2xX6xX3xXexXb2xXf9xX23xX22xX3xX23xX148xXadxX3xX19fxX1a0xX2xX2xX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX7xc487xX3xXexX148xX23xX22xX3xX4xX3dxXb4xX23xX22xX3xXbxX1xX171xXdxX3xX142xXf4xXexX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX3exXdxX3xX23xX22xX30xX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xXexX37exX23xX1xX3xX55xX30xX3xX4xX1ecxX4xX3xXd3xX11axX6xX3xXbxX1xX3dxX120xX23xX22xX3xXd3xX383xX3xXexX1xX171xX23xX22xX3xX23xX1xXd0xXexX3xX4xX1xX37exX3xXd3xX51xXf9xX3xXexX1xX180xX4xX3xX1xXdxX48xX23xX3xX4xX1xX3dxX120xX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xXadxX2eaxX4xX3xXexXdxX2b5xX27xX3xXf1xX27xX171xX4xX3xX22xXdxX6xX12dxX3xXd3xX151xX23xX22xX3xXexX1xXb4xXdxX3xXb2xX30xX3xX7xXf9xX1ecxXexX3xX5xX51xXdxX3xX4xX1ecxX4xX3xX55xX148xX23xX3xX3cxX42xX23xX3xXbxX1xX1ecxXbxX3xXf1xX27xX15xX12dxX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX1xX2c8xX23xX1xX3xX7xX1ecxX4xX1xX3xX1xX29bxX3xXexXb2xX17cxX3xX4xX18cxX6xX3xX98xX1xX30xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xXd3xX383xX3xXd3xXdxXd4xX27xX3xX4xX1xX37exX23xX1xX12dxX3xX3cxX28bxX3xX7xX27xX23xX22xX12dxX3xX7xX935xX6xX3xXd3xX28bxXdxX3xX4xX1xXf9xX3xXbxX1xX13exX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX3exXdxX3xXexX21fxX23xX1xX3xX1xX21fxX23xX1xX3xXbxX1xX1ecxXexX3xXexXb2xXdxX383xX23xX3xX142xXdxX23xX1xX3xXexXf4xX3xX55xX30xX3xXd3xXdxXd4xX27xX3xX142xXdxX48xX23xX3xX7xX171xX23xX22xX3xX4xX18cxX6xX3xX4xX1ecxX4xX3xX55xX13exX23xX22xX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX598xX3xX23xX22xX1xXdxX2b5xX23xX3xX4xXd7xX27xX12dxX3xXd3xX1ecxX23xX1xX3xX22xXdxX1ecxX12dxX3xX5xX180xX6xX3xX4xX1xX474xX23xX3xX4xX1ecxX4xX3xXd3xX11axX6xX3xXbxX1xX3dxX120xX23xX22xX12dxX3xXd3xX120xX23xX3xX55xX11axX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxX3xXbxX1xX1ecxXexX3xXexXb2xXdxX383xX23xX3xXbxX1xX42xXdxX3xXbxX1xX13exX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX3exXdxX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX1xX2c8xX23xX1xX3xX7xX1ecxX4xX1xX3xX1xX29bxX3xXexXb2xX17cxX3xXexX1xX10xXf9xX3xXexX1xXd7xX3xXexX180xX3xX3dxX27xX3xXexXdxX2b5xX23xX178xX3xX17axX171xXdxX3xX55xX3exXdxX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xXexX28fxXbxX3xXexXb2xX27xX23xX22xX12dxX3xX4xX1xXdbxX3xXexXb2xX474xX23xX22xX3xXd3xX3dxX6xX3xX4xX1ecxX4xX3xXexX1xXdxXf4xXexX3xX3cxX11axX12dxX3xXadxX1ecxX15xX3xXadxX144xX4xX12dxX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX5exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX48xX3xX142xX1xXf9xX6xX3xX1xX474xX4xX3xX142x12725xX3xXexX1xX27xX28fxXexX3xXexXdxX2b5xX23xX3xXexXdxXf4xX23xX3xXd3xX383xX3xX1cxX935xX3xX5x97b8xX3xX23xX22xX27xX151xX23xX3xX23xX3dxX3exX4xX3xXexX1xX10xXf9xX3xXexXdxX2b5xX27xX3xX4xX1xX27xX8ebxX23xX3xXcxX7baxX3xX1a0xX795xX3xX4xX18cxX6xX3xX174xXfexX3xX356xX3xXexXf4xX178xX3xX0xX67xX10xXadxX2exX0xX67xXexX79xX2exX0xX67xXexXb2xX2exX0xX67xXexX3cxXf9xX79xX15xX2exX0xX67xXexX6xX3cxX5xX10xX2exX3xX7baxX13exX23xX22xX3xXd3xX144xX12dxX3xXd3xX120xX23xX3xX55xX11axX3xXexX28fxXbxX3xXexXb2xX27xX23xX22xX3xXd3xX8ebxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxXf4xX23xX3xXd3xXfexX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xXa96xX1xX1ecxX23xX1xX3xX824xXfexX4xX12dxX3xXcxXdxXf4xX23xX3xX824xXfexX4xX3xXc2xX7baxX6xX23xX3xX824xXfexX4xXcaxX12dxX3xX142xX1xX124xXdxX3xX4xX5exX23xX22xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX59xX120xX23xX3xXc2xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX2fxX30xXcaxX12dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xX33dxXdxX6xX3xX195xX1xX171xX3xXc2xX2fxX3dxX120xX23xX22xX3xXa96xX1xX2b5xXcaxX12dxX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xXcxX1xXdxX2b5xX23xX3xX824xXfexX4xX3xXc2xX7baxX6xX23xX3xX824xXfexX4xXcaxX598xX3xX23xX188xX23xX22xX3xX4xXd0xXbxX12dxX3xXadxX124xX3xXb2xXfexX23xX22xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xX356xX2b5xX23xX3xX2fxX151xX3xXc2xX1xX27xX15xX48xX23xX3xX17axXd7xX4xX3xXcxX1xX474xXcaxX178xX3xX17axX686xX4xX3xX3cxXdxX48xXexX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xXd3xX6xX23xX22xX3xXexX28fxXbxX3xXexXb2xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX8ebxX23xX3xX3cxX11axX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxX3xXd3xX383xX3xX142xX1xX124xXdxX3xX4xX5exX23xX22xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1cxX1d9xX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX174xX237xX23xX22xX3xXc2xX824xXfexX4xX3xX2fxX30xXcaxX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX98xX22xXf9xX30xXdxX3xXb2xX6xX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xX4xX360xX23xX3xXbxX1xX171xXdxX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX3exXdxX3xX4xX1ecxX4xX3xXd3xX11axX6xX3xXbxX1xX3dxX120xX23xX22xX3xX4xX1xX37exX3xXd3xX51xXf9xX3xX23xX1xX188xX23xX3xX79xX188xX23xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX142xX1xXf9xX42xX23xX22xX3xX6a5xX178xX1a0xX1a0xX1a0xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX23xX1xXc27xX3xX5xXc2axX3xX1xXfexX3xX22xXdxX6xX3xXd3xX21fxX23xX1xX3xX3cxX237xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX151xX23xX3xX55xX171xX23xX3xX55xX6xX15xX3xX4xX18cxX6xX3xX98xX22xX188xX23xX3xX1xX30xX23xX22xX3xX7baxX1xX2c8xX23xX1xX3xX7xX1ecxX4xX1xX3xX1cxX1d9xX3xX1xXfexXdxX3xX55xX30xX3xX23xX1xX188xX23xX3xX79xX188xX23xX3xXexX180xX3xXd3xX144xX23xX22xX3xX22xX144xXbxX12dxX3xXd3xX151xX23xX22xX3xXexX1xXb4xXdxX3xX79xX180xX3xX142xXdxXf4xX23xX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX142xX1xXf9xX42xX23xX22xX3xX6a5xX1a0xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX1exX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX5exX23xX22xX3xX4xXfexX23xX22xX3xXc2xXexXb2xX3dxXb4xX23xX22xX3xX1xX474xX4xX12dxX3xXexXb2xX51xXadxX3xX15xX3xXexXf4xX3xX1cxX1d9xX12dxX3xXexXb2xX2eaxX3xX7xX124xX3xXd01xX174xX98xX33exX3xX1cxX1d9xX3xX55xX30xX3xX4xX1xX17cxX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xXcaxX12dxX3xX1cxX188xX15xX3xX79xX180xX23xX22xX3xX142xX1xXf9xX42xX23xX22xX3xX2xX1a0xX178xX1a0xX1a0xX1a0xX3xX1xX171xX3xX1cxX2c8xX12dxX3xX50dxX178xX1a0xX1a0xX1a0xX3xX4xX1xX27xX151xX23xX22xX3xXexXb2xX51xXdxX3xX4xX1xX148xX23xX3xX23xX27xX5exXdxX3xX1xX17cxXbxX3xX55xX48xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3cxX237xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX151xX23xX3xX55xX171xX23xX3xX4xX18cxX6xX3xX7baxX1xX3dxX120xX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xXadxX2eaxX4xX3xXexXdxX2b5xX27xX3xXf1xX27xX171xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX55xX30xX3xX23xX1xX188xX23xX3xX79xX188xX23xX3xXd3xX144xX23xX22xX3xX22xX144xXbxX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xXf9xX79xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXaxX17axX383xX3xXd3xX42xXadxX3xX3cxX42xXf9xX3xX1xXdxX48xX27xX3xXf1xX27xX42xX3xX4xX1ecxX4xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX3xX7xX6xX27xX3xXd3xX16axX27xX3xXexX3dxX12dxX3xXcxXb2xX27xX23xX22xX3xXexX188xXadxX3xXexX27xXca2xX3xXexX1xX10xXf9xX3xXexX2c8xX23xX1xX3xX4xX1xXd0xXexX3xX23xX1xXdxX48xXadxX3xX55xX2eaxX12dxX3xXf1xX27xX15xX3xXadxX5exX3xX4xX18cxX6xX3xX4xX5exX23xX22xX3xXexXb2xX21fxX23xX1xX12dxX3xXadxXd7xX4xX3xXd3xXfexX3xXbxX1xXd7xX4xX3xXexX51xXbxX3xX4xX18cxX6xX3xX4xX5exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX48xX3xX142xX1xXf9xX6xX3xX1xX474xX4xX3xX1exX3xX142xX1360xX3xXexX1xX27xX28fxXexX3xXd3xX383xX3xXexX1xXdxXf4xXexX3xX5xX28fxXbxX3xXadxX5exX3xX1xX21fxX23xX1xX3xXf1xX27xX42xX23xX3xX5xX1379xX3xXbxX1xX13exX3xX1xX17cxXbxX12dxX3xX5xX30xXadxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXd3xX48xXadxX3xX4xX1xXf9xX3xX55xXdxX48xX4xX3xXexXdxXf4xX23xX3xXexX3exXdxX3xX1xX21fxX23xX1xX3xXexX1xX30xX23xX1xX3xX1cxX1d9xX3xX1xXfexXdxX3xX1xXf9xX1ecxX3xX55xXd4xX3xX4xXd0xXbxX3xX23xX3dxX3exX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXf9xX51xXexX3xX23xX5exX23xX22xX3xXexX1xX5exX23xX3xXexX1xX10xXf9xX3xa91exX27xX15xXf4xXexX3xXd3xX11axX23xX1xX3xX2xX6a5xX2xX3xX4xX18cxX6xX3xXcxX1xX18cxX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xX7baxX1xX2c8xX23xX1xX3xXbxX1xX18cxXaxX12dxX3xX5exX23xX22xX3xX98xX1xXd0xXexX3xX23xX1xXd0xX23xX3xXadxX51xX23xX1xX178xX0xX67xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXca4xX27xXexX1xXf9xXb2xXaxX2exX2fxX42xXdxX3xXb18xX27xX188xX23xX0xX67xXbxX2e
Hải Xuân