Văn Đức “lỡ duyên”, SLNA nhận trái đắng ngay trên sân nhà
Dù chơi hoàn toàn trên chân so với đội khách, nhưng SLNA vẫn phải nhận thất bại ngay trên sân Vinh bởi bàn thắng duy nhất của Lâm Ti Phông.
2fd7xb6c2x7834x846ax5fe5x77b4xde6ax5f4ex4080x3712xd12dxe961x7dadxa0cfxba2bxc52bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax82f6x5290xc429xXexX0xad52xXaxX17xX18xX19xXexX0xf85cxdc24xX19x316bxXexX0xXaxcbaexX9xce5cxXdxX18xfa20xX2fxf0a2x67b1x8969xX5xd833xXbxXdxX17xX32xXexbe0exa742xef2fxX9x8303x9500xX2cxX9xX32xXdx6a98xX9xX19xb7b5xX26xb024xX3dxX32xaba7xX9xb767x4b02x64ebxd20cxX9xX3dxXaxbb89xX3dxX9xXbx4bc2xaf89xX35xX9xe131x5a9bxX3dx98a8xX9xX3dxX61xX18xX26xX9xXbxX5axX4axX3dxX9xX2fx79f7xX3dxX9xX3dxXax656fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6446xX17xX18xX19xX32xXexX2x5362xX9xX2cxXaxe0c0xX35xX9xXaxX24xX73xX3dxX9xXbxX24xX73xX3dxX9xXbxX5axX4axX3dxX9xX2cxXaxX6exX3dxX9xX2fxX24xX9x6f55xa34cxX35xX9xX5exc445xX35xX9xa59dxXaxX5bxX2cxXaxX4dxX9xX3dxXax748axX3dxX61xX9xX4fxX50xX51xX52xX9xXa9xbcf6xX3dxX9xX33xXax3605xX35xX9xX3dxXaxX56xX3dxX9xXbxXaxe39fxXbxX9xX23x9d44xX35xX9xX3dxX61xX18xX26xX9xXbxX5axX4axX3dxX9xX2fxX6exX3dxX9xX3bxX35xX3dxXaxX9xX23x3cadxX35xX9xX23xX73xX3dxX9xXbxXaxX5fxX3dxX61xX9xX19xX48xX26xX9xX3dxXaxXd3xXbxX9xX2cxafafxX18xX9xX50xX6exXcxX9xX5xX35xX9xX7xXax950dxX3dxX61x5a47xX0xX1cxX33xXexX0xX18xX5axXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX35xX19xX31xX32xX2cxX24xX3dxXbxX17xX3dxXbx49dbxX19xX17xXbxX18xX35xXdxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8b51xX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xX9xX5ex5837xX48xX9xXb1xXaxX111xX3dxX61xX9xX33xXaxXc9xX35xX9xXbxXaxX35xX9xX5exXd3xX48xX9xXeexX9xXa9xd32fxX3dxX61xX9xX2axX9xXa9xc628xX9xX2cxXd3xX3dxX9xXdxc0dfxX2cxXaxX9xXbxXd7xX35xX9xX52xbeecxX4xX9xX4xX48xX33xX4dxX9xX3dxX4axX3dxX9xX2cxXc9xX9xX4fxX50xX51xX52xX9xXa9xX73xX9xX4fxX18xX3dxX3dxX18xX9xe941xXaxX5bxX3dxXaxX9xX84xX164xX18xX9xX141xX3bxX51xX9xXbx4153xX9xX5axX18xX9xX5axXd3xXbxX9x8d91xX48xX26xa6f9xXbxX9xXbxX6exXcxX9xX2cxe27cxX9xX5exXbaxb626xX2cxX9xX2cxXaxX35xX1b3xX3dxX9xXbxXaxX5fxX3dxX61xX9xX3dxXaxfe6fxXcxX9xXbxXd7xX24xX9xXbxX35xX14bxX3dxX9xX5exX14bxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXaexXbxX9xXcxX8bxX18xX9xX61xX35xXc9xX35xX9xXbxXaxX48xX56xX3dxX9xXdxX1bfxX35xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x3b75xXbx890axX18xXdxX35xX61xX3dx9d1exX9xdf2exX48xX2fxXbxX35x3f73xX26xdb65xX32xXexX0xX35xXcxX61xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX223xX1cxX1cxX35xX114xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX114xXa9xX3dxX1cxX3dxX17xa749xX2fxX1cxX2axfd54xX2axX2axX1cxX2ax7fb2x4fdfxX19xX25axX2ax9cc6xe58axX25ax57f1xX255xXbx5332xX265xX25fxc152xXdxX25axX114xX225xX33xX61xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX61xXaxXbxX223xX260xca6dxX25axX33xX21bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXa9xX18xX3dxX9xX19xX48xX2cxX9xXdxX24xX9xX19xX48xX26xX17xX3dxX9xX2fxXdxX3dxX18xX9xX3dxXaxX18xX3dxX9xXbxX5axX18xX35xX9xX19xX18xX3dxX61xX9xX3dxX61xX18xX26xX9xXbxX5axX17xX3dxX9xX2fxX18xX3dxX9xX3dxXaxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21bxXbxX21dxX18xXdxX35xX61xX3dxX223xX9xX225xX48xX2fxXbxX35xX22axX26xX22cxX32xXexX4fxX18xX3dxX3dxX18xX9xX198xXaxX5bxX3dxXaxX9xX84xX164xX18xX9xX61xX6exX26xX9xX23xXd3xXbxX9xX3dxX61x93b3xX9xXbxX5axX4axX3dxX9xX2fxX6exX3dxX9xX3bxX35xX3dxXaxX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX3bxXaaxX35xX9xXdxX1bfxX35xX9xXbxXaxX1b3xX9xX2fxX6exX3dxX9xX3dxXaxX73xX9xXa9xX73xX9xXdxc2fexX35xX9xX2cxXaxX8fxX35xX9xX7xX5axX17xX2fxX2fxX35xX3dxX61xX9xXbxX24xX73xX3dxX9xX2fxX6exX3dxX9xX5axXd3xXbxX9xXb1xXaxX1bbxX9xX2cxXaxX172xX48xX4dxX9xX4fxX50xX51xX52xX9xX5execdcxX9xXbxXd7xX24xX9xX5axX18xX9xX3dxXaxX35xX14bxX48xX9xX5bxX33xX9xXdxdda5xX2cxX9xXdxX4axX3dxX9xX33xXax54ccxX18xX9xX5exXaexX35xX9xX23xX1bbxX3dxX61xX9xX33xXaxX351xX9xX141xX35x4b8bxX3dxX114xX9xX84xX18xX35xX9xX3dxX61xX24xXd7xX35xX9xX23xX35xX3dxXaxX9xX3xX2fxXcxX18xX5axX9xXa9xX73xX9xX3xXdxX18xXaxX18xX9xXa9xXaaxX35xX9xXbxX351xX2cxX9xX5exXaexX9xX2cxX8bxX3dxX61xX9xXb1xXaxXc9xX9xX3dxX3cxX3dxX61xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX48xX26xX3adxX3dxX9xXb1xXaxX111xX3dxX61xX9xX23xX35xX1b3xXbxX9xXcxc65bxXbxX9xXcxX1a7xX35xX9xXeexX9xX33xXaxX39bxX18xX9xXbxX5axX4axX3dxX9xXb1xXaxX35xX1b3xX3dxX9xf75fxX18xX5axX24xX48xX5axX4dxX9xX3fxX16bxX3dxXaxX9xX198xXaxXbaxX8fxX3dxX61xX9xXaxX18xX26xX9xX5xXd3xX3dxX9xX3fxX35xX14bxX3dxX9xX2cxX1bbxX9xXaxX35xX3fexX33xX9xX2axX9xX2cxXaxX8fxX35xX9xX5axXd3xXbxX9xXa9xXd3xXbxX9xXa9xXc9xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX198xX35xX3adxXcxX9xX2fxX24xX5bxXbxX9xXaxX24xX73xX3dxX9xXbxX24xX73xX3dxX9xXbxXaxX1b3xX9xXbxX5axX56xX3dxX9xXa9xX73xX9xX5bxX33xX9xX5exaae8xXbxX9xX5exXbaxX1bfxX2cxX9xXdxX351xX35xX9xX2cxXaxX8fxX35xX9xXa9xX14bxX9xX33xXaxX39bxX18xX9xX5exXaexX35xX9xXb1xXaxX5bxX2cxXaxX9xXb1xXaxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cx71d3xX48xX9xXbxXaxX105xX9xX4fxX50xX51xX52xX9xXbxX48xX3dxX61xX9xX5axX18xX9xX5exX1b3xX3dxX9xX255xX9xX2cxceacxX9xX19xX40xXbxX9xX5exX35xX3adxXcxX9xXa9xX14bxX9xXb1xXaxX48xX3dxX61xX9xXbxXaxX73xX3dxXaxX9xX5xX48xXd3xX3dxX9xaa10xXd7xX3dxXaxX9xX2cxXaxd1e3xX9xXbxX5axX24xX3dxX61xX9xXb1xXaxX24xXc9xX3dxX61xX9xX260xX25axX9xX33xXaxX4d2xXbxX9xX5exX4b7xX48xX9xXbxX35xX4axX3dxX4dxX9xX3dxXaxXbaxX3dxX61xX9xX5exX14bxX48xX9xXb1xXaxX111xX3dxX61xX9xXbxXaxX5fxX3dxX61xX9xX5exXbaxX1bfxX2cxX9xX2fxX392xX9xX21bxX48xXd3xXbxX9xX2fxX5fxX2cxX9xX2cxX105xX18xX9xa95bxX3dxX61xXbaxX314xX35xX9xX61xX5bxX2cxX9xX5exX14bxX3dxa62exX9xX4fxX18xX3dxX3dxX18xX9xX198xXaxX5bxX3dxXaxX9xX84xX164xX18xX9xX141xX3bxX51xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX5xXd3xX3dxX9xX2cxX111xX3dxX61xX9xX3dxXaxX35xX14bxX48xX9xX3dxXaxXbaxX3dxX61xX9xXb1xXaxX111xX3dxX61xX9xXbxXaxX3adxX9xX2cxX1bbxX9xX5exXbaxX1bfxX2cxX9xX23xX73xX3dxX9xXbxXaxX5fxX3dxX61xX4dxX9xX4fxX50xX51xX52xX9xX5exX37fxX9xX33xXaxXc9xX35xX9xXbxX5axXc9xX9xX61xX35xX5bxX9xX5exX5fxXbxX9xXbxX5axXbaxXaaxX2cxX9xXb1xXaxX35xX9xXaxX35xX3fexX33xX9xX2axX9xXb1xX1b3xXbxX9xXbxXaxX4d2xX2cxX114xX9xX7xXaxX4d2xXbxX9xX265xX25bxX4dxX9xXbxX35xX14bxX3dxX9xX5exXd7xX24xX9xX5xX24xX48xX5axX17xX9xX2cxX1bbxX9xX33xXaxX18xX9xXbxXaxX24xX5bxXbxX9xX21bxX48xX351xX3dxX61xX9xXcxXd7xX3dxXaxX9xXcx9b22xX9xX23xX4axX3dxX9xX2cxX5bxX3dxXaxX9xX33xXaxXc9xX35xX9xXa9xX73xX9xXbxX48xX3dxX61xX9xX5axX18xX9xX5exXbaxX314xX3dxX61xX9xX2cxXaxX48xX26xX14bxX3dxX9xX3dxX61xXbaxX1bfxX2cxX9xX5axXd3xXbxX9xXbxXaxX111xX3dxX61xX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX50xX6exXcxX9xX5xX35xX9xX7xXaxX111xX3dxX61xX4dxX9xX2cxX4b7xX48xX9xXbxXaxX105xX9xXa9xX73xX24xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX3dxX61xXbaxX314xX35xX9xX3dxX73xX26xX9xX5exX37fxX9xX19xb9faxX9xX19xX73xX3dxX61xX9xX5exX3fexXcxX9xX23xX1bbxX3dxX61xX9xXbxX48xX3dxX61xX9xXdxXbaxXaaxX35xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX84xX8bxX3dxX61xX9xXcxXeexX9xXbxX4f8xX9xX2fxX351xX9xX2axX21dxX25axX9xX2cxXaxX24xX9xX4fxX18xX3dxX3dxX18xX9xX198xXaxX5bxX3dxXaxX9xX84xX164xX18xX9xX141xX3bxX51xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21bxXbxX21dxX18xXdxX35xX61xX3dxX223xX9xX225xX48xX2fxXbxX35xX22axX26xX22cxX32xXexX0xX35xXcxX61xX9xX2fxX5axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX223xX1cxX1cxX35xX114xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX114xXa9xX3dxX1cxX3dxX17xX251xX2fxX1cxX2axX255xX2axX2axX1cxX2axX25axX25bxX19xX25axX2axX25fxX260xX25axX262xX255xXbxX2axX25fxX262xX260xXdxX2axX114xX225xX33xX61xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX61xXaxXbxX223xX265xX262xX280xX33xX21bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXa9xX18xX3dxX9xX19xX48xX2cxX9xXdxX24xX9xX19xX48xX26xX17xX3dxX9xX2fxXdxX3dxX18xX9xX3dxXaxX18xX3dxX9xXbxX5axX18xX35xX9xX19xX18xX3dxX61xX9xX3dxX61xX18xX26xX9xXbxX5axX17xX3dxX9xX2fxX18xX3dxX9xX3dxXaxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21bxXbxX21dxX18xXdxX35xX61xX3dxX223xX9xX225xX48xX2fxXbxX35xX22axX26xX22cxX32xXexX51xX35xX14bxXcxX9xXa9xX48xX35xX9xX2cxX105xX18xX9xX50xX6exXcxX9xX5xX35xX9xX7xXaxX111xX3dxX61xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX141xX172xX9xX19xXc4xX3dxX9xXbxX5axXbaxXaaxX2cxX4dxX9xX3dxX4axX3dxX9xX3dxX61xX18xX26xX9xXbx6ffdxX9xX5exX4b7xX48xX9xXaxX35xX3fexX33xX9xX262xX4dxX9xX84xX50xX3bxX9xX51xX61xX48xX26xX682xX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX5xXaxX5fxX3dxX61xX9xX5exX37fxX9xXdxX56xX33xX9xXbxX40xX2cxX9xX5exXbaxX18xX9xX5axX18xX9xX3dxXax3138xX3dxX61xX9xX2fxX392xX9xX5exX35xX14bxX48xX9xX2cxXaxX4f8xX3dxXaxX9xX3dxX61xXbaxX314xX35xX9xXb1xXaxX35xX9xXbxX48xX3dxX61xX9xX51xX61x4a8bxX2cxX9xX5xX24xX73xX3dxX9xXa9xX73xX9xX51xX61xX86bxX2cxX9xX3fxX40xX2cxX9xXa9xX73xX24xX9xX2fxX6exX3dxX9xX5exX3adxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX4fxbd1fxX9xX4fxX6exXcxX9xXdxXc4xX3dxX9xX4f1xXd7xX3dxXaxX9xX84xX8bxX3dxX61xX4dxX9xXaxX18xX35xX9xXa9xX172xX9xXbxX5axX39bxX9xX2cxXaxX8fxX35xX9xXb1xXaxX111xX3dxX61xX9xX5exXd7xXbxX9xX26xX4axX48xX9xX2cxX4b7xX48xX9xX23xX4axX3dxX9xX33xXaxX39bxX18xX9xX5exXaexX35xX9xX2cxXaxX105xX9xX3dxXaxX73xX9xXeexX9xX265xX25bxX9xX33xXaxX4d2xXbxX9xX5exX4b7xX48xX9xXbxX35xX4axX3dxX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX26xX9xX3dxXaxX35xX4axX3dxX9xX2fxX392xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX5exe0acxX35xX9xX3dxX73xX26xX9xXb1xXaxX111xX3dxX61xX9xXbxXaxX3adxX9xX61xX35xX4d2xX33xX9xX4fxX50xX51xX52xX9xXbxXd7xX24xX9xX5axX18xX9xX5exXbaxX1bfxX2cxX9xX3dxXaxX848xX3dxX61xX9xX2cxX8fxX9xXaxXaexX35xX9xX3dxX61xX24xX3dxX9xX3cxX3dxX9xXb1xXaxX5bxX2cxX9xXa9xX14bxX9xX33xXaxX39bxX18xX9xX4fxX18xX3dxX3dxX18xX9xX198xXaxX5bxX3dxXaxX9xX84xX164xX18xX9xX141xX3bxX51xX4dxX9xX23xXeexX35xX9xX84xX50xX3bxX9xX3bx5f73xX9xX3fxX16bxX3dxXaxX9xX5xX6exX3dxX9xX5exX37fxX9xX26xX4axX48xX9xX2cxX4b7xX48xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXaxX86bxX2cxX9xXbxX5axX164xX9xX2cxXaxX8fxX35xX9xX33xXaxX164xX3dxX61xX9xX3dxX61xX392xX9xXa9xXaaxX35xX9xX1b0xX48xX6exX3dxX9xX2fxX351xX9xX5axXd3xXbxX9xX5exX111xX3dxX61xX9xX23xX4axX3dxX9xX33xXaxX4b7xX3dxX9xX2fxX6exX3dxX9xX3dxXaxX73xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX2xX8bxX9xX5axXd3xXbxX9xX3dx6d18xX9xXdxX392xX2cxX9xXbxX5axX24xX3dxX61xX9xXbxXaxX314xX35xX9xX61xX35xX18xX3dxX9xXbxXaxX35xX9xX5exXd3xX48xX9xX2cxX164xX3dxX9xXdxXd7xX35xX4dxX9xX3dxXaxXbaxX3dxX61xX9xX4fxX50xX51xX52xX9xXa9xXc4xX3dxX9xXb1xXaxX111xX3dxX61xX9xXbxXaxX3adxX9xX2cxX1bbxX9xX5exXbaxX1bfxX2cxX9xX5exX35xX14bxX48xX9xXcxX16bxX3dxXaxX9xX2cxX4b7xX3dxX9xX2cxXaxX39bxX3dxXaxX9xXdxX73xX9xX23xX73xX3dxX9xXbxXaxX5fxX3dxX61xX114xX9xX3bxX16bxX9xXa9xX56xX26xX9xX5exX24xX73xX3dxX9xX1b0xX48xX6exX3dxX9xX84xX50xX3bxX9xX51xX61xX48xX26xX682xX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX5xXaxX5fxX3dxX61xX9xX5exX73xX3dxXaxX9xX2cxXaxXd3xX33xX9xX3dxXaxX56xX3dxX9xXbxXaxXd3xXbxX9xX23xXd7xX35xX9xXa9xXaaxX35xX9xXbxX4f8xX9xX2fxX351xX9xX25axX21dxX2axX9xX3dxX61xX18xX26xX9xXbxX5axX4axX3dxX9xX3dxXaxX73xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXex7a3cxXaxX35xX9xX23xX73xX3dxX223xX9xX5xX35xX9xX7xXaxX111xX3dxX61xX9xea29xX265xX25bxc0a8x97b3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX3fxXaexX35xX9xXaxX16bxX3dxXaxX9xX5axX18xX9xX2fxX6exX3dxX223xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX4fxX50xX51xX52xX223xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX84xX8bxX3dxX61xX4dxX9xX51xX61xX86bxX2cxX9xX84xXc9xX35xX4dxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX198xXaxX5bxX3dxXaxX4dxX9x6826xX48xX6exX3dxX9xX4f1xXd7xX3dxXaxX4dxX9xX4f1xXd7xX3dxXaxX9xX84xX8bxX3dxX61xX4dxX9xX4fxX894xX9xX4fxX6exXcxX4dxX9xX198xXaxX5fxX2cxX9xX51xX61xX86bxX2cxX4dxX9xX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX4dxX9xX5xXaxX1b3xX9xX4xXbaxX314xX3dxX61xX4dxX9xX3xXdxX18xXaxX18xX4dxX9xX3xX2fxXcxX18xX5axX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX4fxX18xX3dxX3dxX18xX9xX198xXaxX5bxX3dxXaxX9xX84xX164xX18xX9xX141xX3bxX51xX223xX9xX5xX48xXd3xX3dxX9xX4f1xXd7xX3dxXaxX4dxX9xX5xXd3xX3dxX9xX3fxX35xX14bxX3dxX4dxX9xX417xX18xX5axX24xX48xX5axX4dxX9xX3fxX16bxX3dxXaxX9xX198xXaxXbaxX8fxX3dxX61xX4dxX9xX3fxX16bxX3dxXaxX9xX51xXaxX8fxX3dxX4dxX9xX5xXd3xX3dxX9xX5xX73xX35xX4dxX9xX2xX48xX26xX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX4dxX9xX4xX111xX3dxX61xX9xX5xXaxX73xX3dxXaxX4dxX9xX4xX111xX3dxX61xX9xX5xXaxXc9xX24xX4dxX9xf781xX48xX351xX2cxX9xX4xXaxX39bxX4dxX9xX5xX24xX48xX5axX17xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4fxX24xX48xX5axX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX3bxX51xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xX5axXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe