Người di cư trái phép tập trung tại cửa khẩu Mỹ - Mexico tăng kỷ lục
Số người di cư không giấy tờ bị chặn lại tại biên giới Mỹ giáp với Mexico trong tháng 2/2019 đã lên hơn 76.000 người - mức tăng kỷ lục theo tháng tính trong nhiều năm qua.
a0d7xd81axb75bxccd5xd52axfe6dx1130fxf207xb149xX7x12752x11c90x135f5xc946xcb1axed4cxX5xbbfcxXax10529xbc5fx12c6bxf3f7xc2e4xXdxX3x122abxXdxX3xX4xX15xX3xXexf342x1145bxXdxX3xXbxX1x128bexXbxX3xXexfea3xXbxX3xXexX20xc740xdab3xX14xX3xXex129e6xXdxX3xX4x12e1exX6xX3xc83dxX1x1268fxX2fxX3x12a85x125bdxX3xc5b3xX3xX40xX10x13e4exXdxX4xe9daxX3xXex11bf6xX30xX14xX3xX3bxde8cxX3xX5xef1bxX4xX0xd59exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10394xX10xX6xX19xXaxX12xf752x146b6xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xX3bxX1xe84fxX30xX14xX3xX14xXdxcfbaxb600xX3xXexX16xX3x107e5x13f09xX3xX4xX1xe712xX30xX3xX5xX34xXdxX3xXexX34xXdxX3xX8axXdx119c1xX30xX3xX14xXdx13317xXdxX3xX40xX41xX3xX14xXdxX21xXbxX3xba86xXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xXexX1xX21xX30xX14xX3x1365exX58xXc3x1217bxX2xb42bxX3x132e2xab3exX3xX5xX9cxX30xX3xX1xce86xX30xX3xd47bxda4dxd90cxXc6xXc6xXc6xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX43xX3x12c8dx106ddxX4xX3xXexX4dxX30xX14xX3xX3bxX52xX3xX5xX55xX4xX3xXexX1xX10xX4axX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xXex145faxX30xX1xX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xX30xX1xXdxa56exX2fxX3xX30xX4dxXe4xX3xfbf0xX2fxX6xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX19xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX10xXexX6xXdxX5xX7x10b01xX12fxX7xX2fxXe4xXe4xX6xX20xX85xX3xX4xXe4xX7xX43xX19xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xX19xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX10xXexX6xXdxX5xX7xX12fxX12fxX7xX2fxXe4xXe4xX6xX20xX85xX3xX4xXe4xX7xX43xX19xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX19xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX20xXexXdxX4xX5xX10xX43xXbxX1xX4axXexX4axX3xXbx10e4fxX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXe4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXax1350fxXdxX19xXexX1xfcd9xX3xXd6xX2x12103xXbxX47xf615xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1b4xX3x13e4axXd6xXc6xXbxX47xX1bbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX58xX58xXdxXd7xX8axX6xX4axX1xX6xXexXdxX30xX1xXd7xXacxX30xX58xX30xX10xX1afxX7xX58xX2xXc8xXc6xXc8xX58xX2xXc6x14276xX19x13ccfxX2xX1c5xX2xX1b8xXc3xXd5xXexX1c5xX1f6xX1b8xX1c5xX5xX2xX43xXexXexX47xXacxX30xX43xX19xXdxX43xX4xX2fxX1b8xXd7xfa7bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX2axXbxX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX34xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3xX40xX41xX3xX43xX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX4dxX30xX14xX3xX3bxX52xX3xX5xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xX19xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX20xXexXdxX4xX5xX10xX43xXbxX1xX4axXexX4axXaxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX4axX30xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX43xX6xX5xXdxX14xX30xX1b4xX3xX212xX2fxX7xXexXdx10bbbxX85xX1bbxXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXcxX20xX2fxX30xX14xX3xX40xX41xX3xXacxX15x1241fxXexX3xXcaxX4axX34xX30xX3xX7xX7exX30xX14xX3xXcxXdxX212xX2fxX6xX30xX6xX3xXcaxbefbxX3xXexXa1xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3x1304bxX5xX3xX18bxX1xX6xXbxX6xX20xX20xX6xX5x12ca8xX3xX14xd7cexX30xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xX40xX41xX3xX43xX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axXd7xX3x119c5xc3c8xX30xX1xX1b4xX3xf5bbx10906xd9a6xX58xXcxXcxb5acxd19axX13x10ecaxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130e4xX4axX19xX85xXaxX12xX18bxXd2xX3xX114xX2fxX6xX30xX3xX1xfff9xXdxX3xX114xX2fxX6xX30xX3xXacxd977xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xXbxX1x124efxX30xX14xX3xX40xX41xX3xX321xX18bxX340xX329xX330xX3xX30xX14xX358xX85xX3xX1b8xX58xX1f6xX3xX4xX7exX30xX14xX3xX8axX6exX3xX8axX21xX4axX3xX4xX21xX4axX3xX4xX1xX4axX3xX8axXdx13b58xXexX3xX7xX6exX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xX3bxX1xX7exX30xX14xX3xX14xXdxX84xX85xX3xXexX16xX3xX8axX8bxX3xX4xX1xX8fxX30xX3xX5xX34xXdxX3xXexX34xXdxX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xX40xX41xX3xX14xXdxX21xXbxX3xXacxXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xXc3xX58xXc3xXc6xX2xXc8xX3xXcaxXcbxX3xX5xX9cxX30xX3xX1xXd2xX30xX3xXd5xXd6xXd7xXc6xXc6xXc6xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX43xX3xXe4xXe5xX4xX3xXexX4dxX30xX14xX3xX3bxX52xX3xX5xX55xX4xX3xXexX1xX10xX4axX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xXexX100xX30xX1xX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xX30xX1xXdxX10dxX2fxX3xX30xX4dxXe4xX3xX114xX2fxX6xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xXcxX1xd409xX4xX3xXexX38dxX3xX30xX358xX85xX3xXcaxXcbxX3xX3bxX1xXdxX38dxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xX4xX1xXe5xX4xX3xX40xX41xX3xXexX1xc40dxX6xX3xX30xX1xX2axX30xX3xad64xX6xX7xX1xXdxX30xX14xXexX4axX30xX3xXcaxX6xX30xX14xX3xXbxX1xX34fxXdxX3xXcaxX6exXdxX3xXe4xX8fxXexX3xXacxXa1xXdxX3xXe4x1408fxXexX3xX4xX2fxX49exX4xX3xX3bxX1xf541xX30xX14xX3xX1xX4axX34fxX30xX14xX3xX30xX1x110edxX30xX3xXcaxX34xX4axX3xXacxX358xX3xX6xX30xX3xX30xXdxX30xX1xX3xX114xX2fxX6exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX19x10297xX4xX3xX3bxX1xX2fxX3xXacxX452xX4xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xXcxX4b4xX85xX3xX13xX6xXe4xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX8axX21xX4axX3xX4xX21xX4axX3xXexX20xX9cxX30xX304xX3xX7xX4axX3xXacxXa1xXdxX3xXe4xXe5xX4xX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xX8axdcd4xX30xX1xX3xXd6xX2xXd7xXc6xXc6xXc6xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX14xX1xXdxX3xX30xX1xX2axX30xX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xX8axX6xX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xXexX20xX15xXa1xX4xX3xXcaxe048xX304xX3xXe4xXe5xX4xX3xXexX4dxX30xX14xX3xXexX20xX9cxX30xX3xXcaxX15xX2d3xX4xX3xX47xX10xXe4xX3xX5xX358xX3xXcaxX8fxX4xX3xX8axXdx123b8xXexX3xXcaxX49exXexX3xX8axXdxX38dxX30xX304xX3xX30xX1xX84xXexX3xX5xX358xX3xXacxX358xX4axX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xX67xX6xXdxX3xXacxX527xX3xXcaxX4b4xX85xX3xX5xX358xX3xXexX1xX16xXdxX3xXcaxXdxX2e9xXe4xX3xX5xX34xX30xX1xX3xX30xX1xX84xXexX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xX30xX4dxXe4xX3xXacxX358xX3xX7xX6exX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXexX527xXe4xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXacxX15xX2d3xXexX3xX8axXdxX9cxX30xX3xXacxX358xX4axX3xX40xX41xX3xXexX1xX15xX16xX30xX14xX3xX14xXdxX34fxXe4xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xbfc4xX21xX30xX14xX3xX4xX1x12694xX3x10b21xX3xX5xX358xX3xX4xX4axX30xX3xX7xX6exX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xX3bxX38dxX3xX30xX9cxX2fxX3xXexX20xX9cxX30xX3xX4xX6xX4axX3xX14xX84xXbxX3xX1xXd2xX30xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX307xX30xX3xX7xX4axX3xXacxXa1xXdxX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xXc3xX58xXc3xXc6xX2xX1f4xX3xXacxX358xX3xX4xX6xX4axX3xX14xX84xXbxX3xX1f6xX304xXc3xX3xX5xX307xX30xX3xX7xX4axX3xXacxXa1xXdxX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xXc3xX58xXc3xXc6xX2xXd5xX3xX43xX3xXe4xX49exXexX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xX7xX6xX2fxX3xX3bxX1xXdxX3xXcxdcdfxX30xX14xX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xc925xX4axX30xX6xX5xX19xX3xXcxX20xX2fxXe4xXbxX3xX30xX1xX2axXe4xX3xX4xX1xXe5xX4xX3xXacxXa1xXdxX3xX4xX6xXe4xX3xX3bxX38dxXexX3xXcaxX10dxX3xX20xX6xX3xX8axXdxX57axX30xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX1xc6d5xX2fxX3xX1xXdxX57axX2fxX3xXcaxX6exXdxX3xXbxX1xX557xX3xXacxXa1xXdxX3xX5xX358xX30xX3xX7xX557xX30xX14xX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xX8axX84xXexX3xX1xX2d3xXbxX3xXbxX1xX21xXbxXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXcaxXe5xX30xX14xX3xXcaxX307xX2fxX3xX18bxX340xX329xX304xX3xX7exX30xX14xX3x13d2axX10xXacxXdxX30xX3xX40xX4xX327xX5xX10xX10xX30xX6xX30xX3xX30xX1xX84xX30xX3xXe4xX34xX30xX1xX3xX7xX6exX3xX5xX15xX2d3xX30xX14xX3xX4xX21xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXcaxX527xX30xX1xX3xXacxX358xX3xXexX20xf2dexX3xX10xXe4xX3xXacxX15xX2d3xXexX3xX8axXdxX9cxX30xX3xXacxX358xX4axX3xX40xX41xX3xX114xX2fxX6xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xX14xXdxX21xXbxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX1xX10xX4axX3xXexX474xX30xX14xX3xX30xX1xX557xXe4xX3xX5xXa1xX30xX3xX1xXd2xX30xX3xXacxX358xX3x137cexX3xX30xX1xX6dbxX30xX14xX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3xXexX1xX2fxX49exX4xX3xX3bxX1xX2fxX3xXacxX452xX4xX3xX1xX76dxX4axX3xX5xX21xX30xX1xX3xXcaxX6xX30xX14xX3xX5xX358xX3xXexX1xX21xX4xX1xX3xXexX1xXe5xX4xX3xXcaxX6exXdxX3xXacxXa1xXdxX3xX1xX4axX34xXexX3xXcaxX49exX30xX14xX3xX4xX4a8xX6xX3xX18bxX340xX329xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xXcxX20xX15xXa1xX4xX3xXcaxX557xX304xX3xX4xX2fxX6exXdxX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xX2xX58xXc3xXc6xX2xXc8xX304xX3xX18bxX1xX100xX30xX1xX3xXbxX1xX4a8xX3xX40xX41xX3xXcaxXcbxX3xXexX20xXdxX2e9xX30xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXacxXdxX57axX4xX3xXexX1xX452xX4xX3xX1xXdxX57axX30xX3xX4xX1xX100xX30xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXe4xXa1xXdxX304xX3xXexX1xX10xX4axX3xXcaxX557xX3xXcaxX15xX6xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX47xXdxX30xX3xXexX8bxX3xX30xX34xX30xX3xX321xX1xX307xX2fxX3xX1xX38dxXexX3xX5xX358xX3xX4xX7exX30xX14xX3xX19xX4b4xX30xX3xX4xX4a8xX6xX3xX30xX1xX6dbxX30xX14xX3xX30xX15xXa1xX4xX3xX30xX14xX1x13a10xX4axX3xXacxX358xX3xXexX49exXdxX3xXbxX1xX34xXe4xX3xXexX20xX358xX30xX3xX5xX6xX30xX3xX30xX1xX15xX3xf51cxX2fxX6xXexX10xXe4xX6xX5xX6xX304xX3xX13xXdxX4xX6xX20xX6xX14xX2fxX6xX3xXacxX358xX3xX2f8xX5xX3xX6dxX6xX5xXacxX6xX19xX4axX20xX330xX3xXexX20xX7b7xX3xX5xX34xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX30xX3xX4xX1xX16xX3xXcaxX2d3xXdxX3xX1xfee6xX3xX7xXd2xX3xXcaxX15xX2d3xX4xX3xX47xX10xXe4xX3xX47xX26xXexX3xX43xX3xXe4xX49exXexX3xX114xX2fxX21xX3xXexX20xX527xX30xX1xX3xX19xX452xX3xX3bxXdxX38dxX30xX3xX4xX557xX3xXexX1xX2e9xX3xXe4xX84xXexX3xXexXa1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX30xX4dxXe4xXd7xX3xXcxX2fxX85xX3xX30xX1xXdxX9cxX30xX304xX3xXacxXdxX57axX4xX3xXexX1xX452xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX100xX30xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX30xX358xX85xX3xX4xX1x12becxX3xXcaxX15xX2d3xX4xX3xXexX20xXdxX2e9xX30xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX34xXdxX3xXacx14538xX30xX14xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xX19xX2fxX85xX3xX30xX1xX84xXexX3xXexX34xXdxX3xXcxXdxX212xX2fxX6xX30xX6xX304xX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xXcxX20xX4axX30xX14xX3xX3bxX1xXdxX3xXcaxX557xX304xX3xXexX1xX21xX30xX14xX3xX67xX6xXdxX3xXacxX474xX6xX3xX114xX2fxX6xX3xX14xX1xXdxX3xX30xX1xX2axX30xX3xX4xX557xX3xX1xXd2xX30xX3xXd5xXc6xX3xX30xX1xX557xXe4xX3xXacxXa1xXdxX3xX3bxX1xX4axX34fxX30xX14xX3xX1xXd2xX30xX3xX2xXc6xXc6xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xXe4x1075cxXdxX3xX30xX1xX557xXe4xX3xXcaxXcbxX3xXexX527xXe4xX3xX4xX21xX4xX1xX3xXacxX15xX2d3xXexX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX114xX2fxX6xX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3xX30xX358xX85xX3xXacxX358xX3xX30xX14xX6xX85xX3xX5xX2axXbxX3xXexXe5xX4xX3xXexX20xX527xX30xX1xX3xX19xXdxX57axX30xX3xXexX20xX15xXa1xX4xX3xX30xX1xX358xX3xX4xX1xXe5xX4xX3xXexX20xX21xX4xX1xX3xX40xX41xX3xX47xXdxX30xX3xXexX8bxX3xX30xX34xX30xXd7xX3xXcxX1xX452xX4xX3xXexX38dxX3xX30xX358xX85xX3xXexX20xX7b7xX3xXexX1xX358xX30xX1xX3xXaxX14xX21xX30xX1xX3xX30xX8fxX30xX14xXaxX3xXacxX10dxX3xX4xX34fxX3xX7xXe5xX4xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xXacxX358xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX100xX3xXcaxX6exXdxX3xXacxXa1xXdxX3xX18bxX340xX329xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xX340xX21xX4axX3xX4xX21xX4axX3xXexX20xX9cxX30xX3xXcaxX15xX2d3xX4xX3xX4xX7exX30xX14xX3xX8axX6exX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xX8axX6exXdxX3xX4xX34fxX30xX1xX3xXcxX69dxX30xX14xX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xX40xX41xX3xX6a7xX4axX30xX6xX5xX19xX3xXcxX20xX2fxXe4xXbxX3xX114xX2fxX85xX38dxXexX3xXexX4b4xXe4xX3xXexX20xXdxX2e9xX30xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX19xX452xX3xX21xX30xX3xX47xX4b4xX85xX3xX19xX452xX30xX14xX3xX8axXe5xX4xX3xXexX15xX16xX30xX14xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xXacxXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xX30xX1xc298xXe4xX3xX30xX14xX4dxX30xX3xX4xX1xX8fxX30xX3xX5xX358xX30xX3xX7xX557xX30xX14xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xX8axX84xXexX3xX4xX1xX84xXbxX3xX7xX452xX3xXbxX1xX34fxX30xX3xXcaxX6exXdxX3xX4xX4a8xX6xX3xb0d8xX2fxX6exX4xX3xX1xX49exXdxX3xX30xX15xXa1xX4xX3xX30xX358xX85xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xXcxX1xX21xX30xX14xX3xXexX20xX15xXa1xX4xX304xX3xXaxX7exX30xX14xX3xX4xX1xX4a8xXaxX3xX13xX1xX358xX3xXcxX20x112a7xX30xX14xX3xXcaxXcbxX3xX8axX6xX30xX3xX8axX6exX3xXexX527xX30xX1xX3xXexX20xX34xX30xX14xX3xX3bxX1xX3dxX30xX3xX4xX84xXbxX3xX114xX2fxX6exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX43xX3xXe4xX49exXexX3xX8axXdxX57axX30xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX4xX557xX3xXexX1xX2e9xX3xX14xXdxX619xXbxX3xX7exX30xX14xX3xX1xX2fxX85xX3xXcaxX49exX30xX14xX3xXexX20xX452xX4xX3xXexXdxX38dxXbxX3xX30xX14xX2fxX93exX30xX3xX4xX7exX30xX14xX3xX114xX2fxX41xX3xX5xXdxX9cxX30xX3xX8axX6xX30xX14xX3xXcaxX2e9xX3xXbxX1xX55xX4xX3xXacxX55xX3xX19xX452xX3xX21xX30xX3xXexX20xX9cxX30xX3xXe4xX358xX3xXexX20xX21xX30xX1xX3xXcaxX15xX2d3xX4xX3xX7xX452xX3xX4xX6xX30xX3xXexX1xXdxX57axXbxX3xX4xX4a8xX6xX3xX4xXd2xX3xX114xX2fxX6xX30xX3xX5xX2axXbxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX30xX15xXa1xX4xX3xX30xX358xX85xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX340xX4axX19xX85xXaxX12xX67xXdxX57axX30xX3xX67xX34xX3xXacxXdxX57axX30xX3xX40xX41xX3xX19xX4axX3xXcaxX34fxX30xX14xX3xX6a7xX4b4xX30xX3xX4xX1xX4a8xX3xX3bxXdxX2e9xXe4xX3xX7xX4axX21xXexX3xXcaxXcbxX3xXexX1xX7exX30xX14xX3xX114xX2fxX6xX3xX30xX14xX1xX8bxX3xX114xX2fxX85xX38dxXexX3xX8axX21xX4xX3xX8axfd13xX3xXexX527xX30xX1xX3xXexX20xX34xX30xX14xX3xX3bxX1xX3dxX30xX3xX4xX84xXbxX3xX114xX2fxX6exX4xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX4a8xX6xX3xX7exX30xX14xX3xXcxX20xX2fxXe4xXbxX304xX3xXacxX358xX3xX30xX1xXdxX10dxX2fxX3xX3bxX1xX34fxX3xX30xX4dxX30xX14xX3xX30xX14xX1xX8bxX3xX114xX2fxX85xX38dxXexX3xX30xX358xX85xX3xX4xb49dxX30xX14xX3xX7xa711xX3xXcaxX15xX2d3xX4xX3xXexX1xX7exX30xX14xX3xX114xX2fxX6xX3xXexX34xXdxX3xXcxX1xX15xX2d3xX30xX14xX3xXacxXdxX57axX30xX3xX1xXdxX57axX30xX3xX19xX4axX3xXcaxX34fxX30xX14xX3xX18bxX7exX30xX14xX3xX1xX361xX6xX3xX4xX1xXdxX38dxXe4xX3xXcaxX6xX3xX7xX6exX304xX3xX8axX7b7xXdxX3xX4xX1xX4axX3xXexXa1xXdxX3xX30xX6xX85xX3xX4xX557xX3xX30xX1xXdxX10dxX2fxX3xX30xX14xX1xX8bxX3xX7xX41xX3xX18bxX7exX30xX14xX3xX1xX361xX6xX3xXexX2fxX85xX9cxX30xX3xX8axX6exX3xX3bxX1xX7exX30xX14xX3xX4a8xX30xX14xX3xX1xX49exX3xXacxXdxX57axX4xX3xX5xX358xXe4xX3xX4xX4a8xX6xX3xX7exX30xX14xX3xXcxX20xX2fxXe4xXbxXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX19xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX20xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xXcxXdxX30xX3xX5xXdxX9cxX30xX3xX114xX2fxX6xX30xX1b4xX0xX58xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX43xXexX1xX2fxXe4xX8axX43xX6xX30xX19xX43xX7xX6xXbxX4axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX327xX2fxX7xXexX20xX6xX5xXdxX6xX3xXe4xX7b7xX3xX5xX34xXdxX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX4b4xXe4xX3xX14xXdxX6xXe4xX3xX14xXdxX6dbxX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX30xX1xX2axXbxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxXaxX3xX1xX20xX10xX2b7xX9xXaxX58xX114xX2fxX4axX4xX43xXexX10xX58xX6xX2fxX7xXexX20xX6xX5xXdxX6xX43xXe4xX4axX43xX5xX6xXdxX43xXexX20xX2fxX30xX14xX43xXexX6xXe4xX43xX14xXdxX6xXe4xX43xX14xXdxX2fxX43xX30xX14xX2fxX4axXdxX43xX30xX1xX6xXbxX43xX4xX2fxX43xXexX20xX6xXdxX43xXbxX1xX10xXbxX58xX2xXd6xX1f4xX1c5xXc3xX1f6xXd7xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xXe4xX10xX19xXdxX6xX58xX2xXc3xXc6xX58xX30xX10xX1afxX7xX58xX2xXc8xXc6xXd6xX58xX2xX1f6xX1c5xX19xX1f6xXc6xXc8xX2xXc8xX2xXc6xXexXd5xX2xXc8xX2xXc3xX5xXc6xXd7xX212xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX2axXbxX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX34xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3xX40xX41xX3xX43xX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX4dxX30xX14xX3xX3bxX52xX3xX5xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX19xXdxXacxX12xX0xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX327xX2fxX7xXexX20xX6xX5xXdxX6xX3xXe4xX7b7xX3xX5xX34xXdxX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX4b4xXe4xX3xX14xXdxX6xXe4xX3xX14xXdxX6dbxX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX30xX1xX2axXbxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxXaxX3xX1xX20xX10xX2b7xX9xXaxX58xX114xX2fxX4axX4xX43xXexX10xX58xX6xX2fxX7xXexX20xX6xX5xXdxX6xX43xXe4xX4axX43xX5xX6xXdxX43xXexX20xX2fxX30xX14xX43xXexX6xXe4xX43xX14xXdxX6xXe4xX43xX14xXdxX2fxX43xX30xX14xX2fxX4axXdxX43xX30xX1xX6xXbxX43xX4xX2fxX43xXexX20xX6xXdxX43xXbxX1xX10xXbxX58xX2xXd6xX1f4xX1c5xXc3xX1f6xXd7xX1xXexXe4xXaxX12xX327xX2fxX7xXexX20xX6xX5xXdxX6xX3xXe4xX7b7xX3xX5xX34xXdxX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX4b4xXe4xX3xX14xXdxX6xXe4xX3xX14xXdxX6dbxX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX30xX1xX2axXbxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX1xX4a8xX3xXexX15xXa1xX30xX14xX3xX327xX2fxX7xXexX20xX6xX5xXdxX6xX3xX6dxX4xX4axXexXexX3xX40xX4axX20xX20xXdxX7xX4axX30xX3xX30xX14xX358xX85xX3xX2xX1f6xX58xXc3xX3xXcaxXcbxX3xXexX1xX7exX30xX14xX3xX8axX21xX4axX3xXe4xX7b7xX3xX5xX34xXdxX3xXe4xX49exXexX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX4b4xXe4xX3xX14xXdxX6xXe4xX3xX14xXdxX6dbxX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX30xX1xX2axXbxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX20xX9cxX30xX3xXcaxX34fxX4axX3xX18bxX1xX20xXdxX7xXexXe4xX6xX7xX3x1367dxX7xX5xX6xX30xX19xX3xX8axX84xXexX3xX4xX1xX84xXbxX3xX4xX1xX100xX30xX1xX3xXbxX1xX4a8xX3xX4xX4a8xX6xX3xX7exX30xX14xX3xXacxX474xX6xX3xXexX1xX84xXexX3xX8axX34xXdxX3xXexX20xX4axX30xX14xX3xX4xX2fxX49exX4xX3xX8axXd49xX3xXbxX1xXdxX38dxX2fxX3xXexX34xXdxX3xXbe3xX2fxX6exX4xX3xX1xX49exXdxX3xX5xXdxX9cxX30xX3xX114xX2fxX6xX30xX3xXcaxX38dxX30xX3xXacxX84xX30xX3xXcaxX10dxX3xXexXdxX38dxXbxX3xX30xX1xX2axX30xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xXexX8bxX3xX30xX34xX30xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX69dxX30xX14xX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xX40xX41xX3xX19xX4d0xX6xX3xXcaxX557xX30xX14xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX1xX100xX30xX1xX3xXbxX1xX4a8xX3xXacxX527xX3xX5xX61bxX3xX19xX4axX3xX6xX30xX3xX30xXdxX30xX1xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX2b7xX9xXaxX58xX114xX2fxX4axX4xX43xXexX10xX58xXexX4axX30xX14xX43xXexX1xX4axX30xX14xX43xXe4xX85xX43xX19xX4axX6xX43xX19xX4axX30xX14xX43xX4xX2fxX6xX43xX4xX1xXdxX30xX1xX43xXbxX1xX2fxX43xXacxXdxX43xX5xX85xX43xX19xX4axX43xX6xX30xX43xX30xXdxX30xX1xX43xX8axXdxX10xX30xX43xX14xXdxX4axXdxX58xX2xXd6xX1b8xX1c5xXd6xXd6xXd7xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xXe4xX10xX19xXdxX6xX58xX2xXc3xXc6xX58xX30xX10xX1afxX7xX58xX2xX1f4xX1b8xXc6xX58xX2xXc6xX1b8xX19xX1f6xX2xX1c5xX1c5xXc3xX1c5xX2xXexXc8xX1f6xXd5xXd5xXc3xX5xXc6xXd7xX212xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX2axXbxX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX34xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3xX40xX41xX3xX43xX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX4dxX30xX14xX3xX3bxX52xX3xX5xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX19xXdxXacxX12xX0xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX69dxX30xX14xX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xX40xX41xX3xX19xX4d0xX6xX3xXcaxX557xX30xX14xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX1xX100xX30xX1xX3xXbxX1xX4a8xX3xXacxX527xX3xX5xX61bxX3xX19xX4axX3xX6xX30xX3xX30xXdxX30xX1xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX2b7xX9xXaxX58xX114xX2fxX4axX4xX43xXexX10xX58xXexX4axX30xX14xX43xXexX1xX4axX30xX14xX43xXe4xX85xX43xX19xX4axX6xX43xX19xX4axX30xX14xX43xX4xX2fxX6xX43xX4xX1xXdxX30xX1xX43xXbxX1xX2fxX43xXacxXdxX43xX5xX85xX43xX19xX4axX43xX6xX30xX43xX30xXdxX30xX1xX43xX8axXdxX10xX30xX43xX14xXdxX4axXdxX58xX2xXd6xX1b8xX1c5xXd6xXd6xXd7xX1xXexXe4xXaxX12xXcxX69dxX30xX14xX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xX40xX41xX3xX19xX4d0xX6xX3xXcaxX557xX30xX14xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX1xX100xX30xX1xX3xXbxX1xX4a8xX3xXacxX527xX3xX5xX61bxX3xX19xX4axX3xX6xX30xX3xX30xXdxX30xX1xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX13xX14xX358xX85xX3xX2xX2xX58xX2xXc3xX304xX3xXcxX69dxX30xX14xX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xX40xX41xX3xX6a7xX4axX30xX6xX5xX19xX3xXcxX20xX2fxXe4xXbxX3xXcaxX10xX3xX19xX4d0xX6xX3xX7xXd9exX3xXcaxX557xX30xX14xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX1xX100xX30xX1xX3xXbxX1xX4a8xX3xX30xX38dxX2fxX3xX30xX1xX6dbxX30xX14xX3xX85xX9cxX2fxX3xX4xX307xX2fxX3xX4xX4a8xX6xX3xX7exX30xX14xX3xXacxX10dxX3xXacxX84xX30xX3xXcaxX10dxX3xX6xX30xX3xX30xXdxX30xX1xX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xX3bxX1xX7exX30xX14xX3xXcaxX15xX2d3xX4xX3xXcaxX34fxXe4xX3xX8axX34fxX4axXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX340xX49exX3xXbe3xX2fxX6exX4xX3xXbxX1xX361xX30xX14xX3xX40xX41xX3xXexX474xX3xX4xX1xX6exXdxX3xXcaxXdxX10dxX2fxX3xX114xX2fxX4b4xX30xX3xXexXa1xXdxX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xXacxXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axXaxX3xX1xX20xX10xX2b7xX9xXaxX58xX19xXdxX10xXe4xX43xX30xX4axX30xX14xX58xX8axX4axX43xX114xX2fxX4axX4xX43xXbxX1xX4axX30xX14xX43xXe4xX85xX43xXexX2fxX43xX4xX1xX4axXdxX43xX19xXdxX10xX2fxX43xX114xX2fxX6xX30xX43xXexX4axXdxX43xX8axXdxX10xX30xX43xX14xXdxX4axXdxX43xXacxX4axXdxX43xXe4xX10xX47xXdxX4xX4axX58xX2xXd6xX1f6xX1b8xX2xXd5xXd7xX1xXexXe4xXaxX12xX0xXdxXe4xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xXe4xX10xX19xXdxX6xX58xX2xXc3xXc6xX58xX30xX10xX1afxX7xX58xX2xX1f4xX1c5xX1c5xX58xX2xXc6xX1f4xX19xXc6xXc6xX1f4xX1f6xX2xX1b8xX2xXexXd6xXc3xXd6xX1f6xX5xXc3xX43xX2xXc3xX1c5xX19xXc6xXc6xXd6xX1b8xX1f4xX1b8xXc3xXexX1f6xXd6xX2xX1b8xX5xX1b8xX43xX2xXd7xX212xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXexX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX2axXbxX3xXexX20xX2fxX30xX14xX3xXexX34xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX3bxX1xX3dxX2fxX3xX40xX41xX3xX43xX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xXexX4dxX30xX14xX3xX3bxX52xX3xX5xX55xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX19xXdxXacxX12xX0xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX340xX49exX3xXbe3xX2fxX6exX4xX3xXbxX1xX361xX30xX14xX3xX40xX41xX3xXexX474xX3xX4xX1xX6exXdxX3xXcaxXdxX10dxX2fxX3xX114xX2fxX4b4xX30xX3xXexXa1xXdxX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xXacxXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axXaxX3xX1xX20xX10xX2b7xX9xXaxX58xX19xXdxX10xXe4xX43xX30xX4axX30xX14xX58xX8axX4axX43xX114xX2fxX4axX4xX43xXbxX1xX4axX30xX14xX43xXe4xX85xX43xXexX2fxX43xX4xX1xX4axXdxX43xX19xXdxX10xX2fxX43xX114xX2fxX6xX30xX43xXexX4axXdxX43xX8axXdxX10xX30xX43xX14xXdxX4axXdxX43xXacxX4axXdxX43xXe4xX10xX47xXdxX4xX4axX58xX2xXd6xX1f6xX1b8xX2xXd5xXd7xX1xXexXe4xXaxX12xX340xX49exX3xXbe3xX2fxX6exX4xX3xXbxX1xX361xX30xX14xX3xX40xX41xX3xXexX474xX3xX4xX1xX6exXdxX3xXcaxXdxX10dxX2fxX3xX114xX2fxX4b4xX30xX3xXexXa1xXdxX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xXacxXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX20xX4axX30xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX340xX49exX3xXbe3xX2fxX6exX4xX3xXbxX1xX361xX30xX14xX3xX40xX41xX3xXcaxXcbxX3xXexX474xX3xX4xX1xX6exXdxX3xX85xX9cxX2fxX3xX4xX307xX2fxX3xX4xX4a8xX6xX3xXcxX69dxX30xX14xX3xXexX1xX6exX30xX14xX3xX6a7xX4axX30xX6xX5xX19xX3xXcxX20xX2fxXe4xXbxX3xXcaxXdxX10dxX2fxX3xX114xX2fxX4b4xX30xX3xXexXa1xXdxX3xX8axXdxX9cxX30xX3xX14xXdxXa1xXdxX3xXacxXa1xXdxX3xX40xX10xX47xXdxX4xX4axX3xX30xX1xXba8xXe4xX3xX4xX1xX8fxX30xX3xXcaxX4axX358xX30xX3xX30xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX15xX3xXexXdxX38dxX30xX3xXacxX10dxX3xX30xX15xXa1xX4xX3xX30xX358xX85xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX2fxX5xX12xX0xX19xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX4axX2fxX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX32exXdxX10xXexX30xX6xXe4x127eexX0xX58xXbxX12xX0xX58xX19xXdxXacxX12