Mời thầu sửa chữa, nâng cấp đình thực phẩm Chợ TP Hà Tĩnh
Ban Quản lý Chợ TP Hà Tĩnh thông báo mời thầu: Công trình sữa chữa, nâng cấp đình thực phẩm chợ Hà Tĩnh
15f4x44a7x750dx94fdx1fd2x3f4axca40x3da0x3988xX7x1c13xa2fcx7f39x6e26x757cx4e0axX5xad56xXax8a4exb9f1xcd4cxXdxX3xXexX1x8737x8d68xX3xX7x48f9xX6xX3xX4xX1x3bd4xX6x87e4xX3x6e2ex3f68xX26x78e7xX3xX4x66afxXbxX3x86fax6dd9xX26xX1xX3xXexX1x1603xX4xX3xXbxX1xaf28x2090xX3x40caxX1x2c7exX3xXcxa1d5xX3x8295x5dbexX3xXcx6e06xX26xX1xX0x72d4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6x88f5xXaxX12x5f56xX6xX26xX3x6ab1xX1axae17xX26xX3xX5x2bc9xX3xX3exX1xX40xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX3xXexX1x6d71xX26xX29xX3x2969x8ef6x2588xX3xX3cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1ax1f9axX3xX3exX7fxX26xX29xX3xXex9656xX30xX26xX1xX3xX7xX22xX6xX3xX4xX1xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX30xX26xX1xX3xXexX1xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fx937cxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX2x7558xX3xX62xbc67xX26xX3xX3cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3xX62xX6xX26xX3xX66xX1axX68xX26xX3xX5xX6cxX3xX3exX1xX40xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12x9eebxXebxX3xXcxXeexX26xX3xX29x8f82xXdxX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3xX3exX7fxX26xX29xX3xXexX97xX30xX26xX1xX3xX7xX1dxX6xX3xX4xX1xX22xX6xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX30xX26xX1xX3xXexX1xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX3cxX3xX3exX1xX40xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12x4de1xXebxX3x2764x61c9xXdxX3xXex7326xX40xX26xX29xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX29xXdxX6xX3xX2fxX2cxX1axX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3x3075xX85xX6xX26xX1xX3xX26xX29xX1xXdx410bxXbxX3xX1xX85xcb9dxX4xX3xX45xXcxaaa3xX3xX2fxX1c7xX40xX4xX3xXexX1xX46xX26xX1xX3xX5xcce1xXbxX3xXexX1xX10xX85xX3x6021xX1axXdbxX3xX2fx40b6xX26xX1xX3xX4xa440xX6xX3xXbxX1xX84xXbxX3xX5xX1axX20fxXexX3xX4xX221xX6xX3xX4xX14cxX3xX2fx7aeaxX26xX29xX3x1fb9xX6cxX3xX26xX29xX46xX26xX1xX3xX26xX29xX1x4357xX3xXexX1xXdxX3xX4xX7fxX26xX29xX3x3c5axX27xXdbxX3xX5fxX36xX26xX29xX3xX4xX7fxX26xX29xX3xXexX97xX30xX26xX1xXebxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xc8f1xXebxX3xX43xX1x1a69xX3xX3cxX1axX6xX3xX1x942dxX3xX7xbb9dxX3xX3cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3xX2xXebx5242xX2b1xX2b1xXebxX2b1xX2b1xX2b1xX3xX2fxX292xX26xX29xX4dxX83x8a1axX3xafb3xX3cxX2bfxXexX3xXexX97xXdxX1f7xX1axX3xX2fxX292xX26xX29xX3xX4xX1x1fefxX26x302dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xa87fxXebxX3xXcxXdxX246xX26xX3xX2fxX68xX3cxX3xX83xX68xX85xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX5fxX36xX3xX2fxX2cxX1axX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3xX144xX2b1xXebxX2b1xX2b1xX2b1xXebxX2b1xX2b1xX2b1xX3xX2fxX292xX26xX29xX3xX2c1xX45xX6xXdxX3xX3cxX1c7xX295xXdxX3xXexX97xXdxX1f7xX1axX3xX2fxX292xX26xX29xX3xX4xX1xX2d3xX26xX2d5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xbfa5xXebxX3xX45xX30xX26xX1xX3xXexX1xc2f5xX4xX3xX83xX68xX85xX3xX2fxX68xX3cxX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3x1ac6xX1xX46xX3xXexX1xX19xX1axX3xX4xX14cxX3xXexX1xc2b2xX3xX26xX2bfxXbxX3xX83xX68xX85xX3xX2fxX68xX3cxX3xXexX1xX19xX1axX3xX83x47c3xX26xX29xX3xX3cxX2bfxXexX3xXexX97xX85xX26xX29xX3xX4xX84xX4xX3xX1xX30xX26xX1xX3xXexX1xX37cxX4xX3xX7xX6xX1axX8fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12x7490xX3xX1c2xX1fcxXexX3xX4x86b5xX4xX24xX3xX23axX6cxX3xXex94c2xXdxX3xX4xX1xX221xX3xX2fxX19xX1axX3xXexX1c7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX3edxX3xXcxX1xX1c7xX3xX83xX68xX85xX3xX5xbef6xX26xX1xX3xX4xX221xX6xX3xX26xX29xX27xX26xX3xX1xX46xX26xX29xX24xX3xXex7811xX3xX4xX1xX37cxX4xX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX28bxX26xX1xX3xX1xX85xX3fcxXexX3xX2fxX2bfxX26xX29xX3xX1xX40xXbxX3xXbxX1xX84xXbxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12x90c8xXebxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX29xXdxX6xX26xX3xX83xX84xX26xX3xX1xX292xX3xX7xX295xX3xX3cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3xX396xX29xX46xXdbxX3xX144xX481xX4dxX481xX4dxX144xX2b1xX2xX481xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12x4e6axXebxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX29xXdxX6xX26xX3xX26xX1xX20fxX26xX3xX1xX292xX3xX7xX295xX3xX5fxX36xX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3xX3exX1xX20fxX3cxX3xX26xX1xX2cxXexX3xXexX97xX1c7x1a98xX4xX3xX4dfxX1xX2b1xX2b1x39d4xX3xX26xX29xX46xXdbxX3xX481xX4dxX4dfxX4dxX144xX2b1xX2xX481xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX10xX3cxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12x89adxXebxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX29xXdxX6xX26xX3xX3cx5609xX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX4dxX10xX3cxX12xX3xX4dfxX1xX2xX2f7xX522xX3xX26xX29xX46xXdbxX3xX481xX4dxX4dfxX4dxX144xX2b1xX2xX481xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX0xX10xX3cxX12xX2xX2b1xXebxX3xX396xX295xXdxX3xX3cxX1axX6xX24xX3xXexX30xX3cxX3xX1xXdxX3a4xX1axX3xX1xX292xX3xX7xX295xX3xX3cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX8fxX0xX4dxX10xX3cxX12xX0xX4dxX7xXexX97xX85xX26xX29xX12xX3x5c90xX236xX26xX3xXbxX1x652cxX26xX29xX3xX62xX6xX26xX3xX66xX1axX68xX26xX3xX5xX6cxX3xX3exX1xX40xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX3x9e07xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX3xX603xX3xXex2c46xX26xX1xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xXebxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX1c2xX21cxX6xX3xX4xX1xX613xX8fxX3x4a69xX1c3xX3xX481xX286xX3xX603xX3xX396xX29xX1axXdbxc8d2xX26xX3xX3exX1xX28bxX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX603xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX3xX603xX3xXexX613xX26xX1xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX1c2xXdxX1f7xX26xX3xXexX1xX85xX3fcxXdxX8fxX3xX2b1xX144xX1bfxX552xX1bfxX4dfxX4dfxX2xX372xX1bfxX2b1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX396xX295xXdxX3xX26xX2bfxXbxX3xX1xX292xX3xX7xX295xX3xX5fxX36xX3xXexX1xX19xX1axX8fxX3xX5dexX236xX26xX3xXbxX1xX5e4xX26xX29xX3xX62xX6xX26xX3xX66xX1axX68xX26xX3xX5xX6cxX3xX4xX1xX40xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX3xX603xX3xX7xX1c3xX3xX481xX286xX3xX603xX3xX396xX29xX1axXdbxX649xX26xX3xX3exX1xX28bxX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX603xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX3xX603xX3xXexX613xX26xX1xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX26xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX85xX5fxXdbxXaxX12xX0xXdxX3cxX29xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXax7153xXdxX5fxXexX1xX8fxX2f7xX2f7xX2b1xXbxX251xa57axX1xX10xXdxX29xX1xXexX8fxX1bfxX372xX372xXbxX251xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX85xXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX7xX1axX6xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX26xX6xX26xX29xX3xX4xX6xXbxX3xX5fxXdxX26xX1xX3xXexX1xX1axX4xX3xXbxX1xX6xX3cxX3xX4xX1xX85xX3xXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX26xX1xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX8fxX4dxX4dxXdxXebxX83xX6xX85xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebx65d0xX26xX4dxX26xX10xX745xX7xX4dxX2xX481xX1bfxX2b1xX4dxX481xX372xX5fxX2xX2xX2f7xXexX4dfxX2xX286xX481xX5xX2b1xXebx5b38xXbxX29xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX1axX3cxX83xX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12