Từ khóa: "Chợ TP Hà Tĩnh"

95 kết quả

Đi chợ Hà Tĩnh mua hàng không cần dùng tiền mặt

Đi chợ Hà Tĩnh mua hàng không cần dùng tiền mặt

Chợ thành phố Hà Tĩnh (còn gọi là chợ tỉnh) là chợ đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện mô hình “Chợ 4.0” thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới sự nhanh chóng và thuận lợi trong kinh doanh, mua bán.