Kiểm tra trật tự ATGT tại Can Lộc, Đức Thọ và Thạch Hà: Đi đến đâu thấy vi phạm đó
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, ngày 22/10, Ban ATGT tỉnh trực tiếp đi kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự ATGT tại 3 huyện Can Lộc, Đức Thọ và Thạch Hà
ae4dx10723x11b5dx13492x13334x15f73x137a6x106f3xb092xX7x110f8xf8c8xbc60x11f1bxe006xc14fxX5xf1bcxXax1449cx12315xXdx14490xc125xX3xXex10be9xX6xX3xXexX19x15478xXexX3xXex1291fxX3x14e8cxXcxca9dxXcxX3xXexe6c8xXdxX3xe193xX6x15813xX3xbeafxd5e6xX4x15737xX3xf1c9xb651xX4xX3xXcxX1xdf8exX3x16569xbea3xX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xbd7axX3fx13417xX3xX36xXdxX3x12ab5xee87xX2fxX3xX4ex120a0x111e4xX3xXexX1xcf03xf86fxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exdc95xX0xdc5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xe289xXaxX12xXcxXdxX4fxXbxX3xXex1466exX4xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdx16627xX2fxX3xX3exXdxX8bxX4xX3xe262xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX1xX10x12b8axX3xX4xX1xcdf2xX3xX4exX2axX9fxX3xX4xb0a5xX6xX3x12ebcxX1xX64xX3xX2dxX1xXaaxX3xXexda58xX4xX1xX3xcb4axcfeex133c7xcfe4xX3xXexXa3xX2fxX1xX3xXbdx125fcx15954xX2fx14e06xX3xXcxX58xXexX3xXcxX1xef9exX2fxXc8xX34xX3xX2fxXc8xX3fxX59xX3x15eb0xXdaxX66xX2x15084xX34xX3xXbbxX6xX2fxX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexXa3xX2fxX1xX3xXexX19xX22xX4xX3xXexXdxX4fxXbxX3xX4exXdxX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexd0ecxX2fxX1xX3xX1xX106xX2fxX1xX3xdbe8xcb08xX9fxX3xX4exX110xX16xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xb093xX3xX1xX54xX59xX8bxX2fxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xXaxX12xXcxX2axXdxX3xX1xX54xX59xX8bxX2fxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX4exX9fxX3fxX2fxX3xX4exc4a4xX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX106xX2fxX1xX3xXexX19xX2axX2fxXc8xX3xX1xX9fxXbxX3xX4xX1x1378dxX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX5x14bc3xX2fxXc8xX3xX5x15d00xX3xX4exXc5x12d9dxX2fxXc8xe386xX3xXcxX1xX10xX9fxX3xX4exX64xX34xX3xXexX2axXdxX3xX4xX1xX196xX3xX26xXdxX6xX3xX47xX6xX2fxX1xX3x11257xd464xX17axX3xX26xXdxX6xX3xX47xX6xX2fxX1x151f8xX3xX3exX3fxX3xX4xX1xX196xX3x13a28xX54xb661xX2fxX3xXcxX19xX2axXdxX3xX1cbxXcxX1xXc5xX1acxX2fxXc8xX3xXbcxXc8xX6xX34xX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX1d7xX3xXexX19xd466xX2fxX3x148d1xX54x12be2xX4xX3xX5xX32xX3xX2xc487xX24xX34xX3xXexX106xX2fxX1xX3xXexX19xX2axX2fxXc8xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX5xX1a3xX2fxXc8xX34xX3xX5xX1a8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX4exX15xX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX1xX3fxX2fxXc8xX34xX3xX78x149a2xX2fxXc8xX3xX4ex10edaxX3xX1ccxX10xX3xX78xXdxc8aaxX2fxX3xX19xX6xX3xX16xX32xXexX3xX4xX1e2xX4xX1xX3xX4x13fa2xX2fxXc8xX3xX93xX1xX6xXdxX1afxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXax14cf7xXdxX78xXexX1xX49xX3xb8c2xX2xX20exXbxX1ccx15ad6xX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3x127f0xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xba2bxX2b8xXdaxX66x16056xXdexX78xXdaxX2xX2xX2xX2e1xX2xX20exXexX2xX2e1x15655xX2f2xX2e5xX5xXdexX1afxce7exXbxXc8x15be8xX19xX9xX2b8xX2e5xXdaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xXcxX2axXdxX3xX4xX1xX196xX3xX26xXdxX6xX3xX47xX6xX2fxX1xX3xX1cbxX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX1d7xX1afxX1afxX1afxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xX2xX2e1xXdaxXdaxXexX2a9xX2f2xX2a9xX2a9xXdaxX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX2e1xXdaxXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xX1afxX1afxX1afxX4xX1e2xX4xX3xX1xX32xX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX4xX1xX10xX3xX260xX3xX19xX6xX3xXexX1exX2fxX3xX5xX1a3xX2fxXc8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX1afxX1afxX1afxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xX3xX78xXexX1xX54xX16xX10fxXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xXdaxXdexX2b8xX128xXexX2e1xX2b8xX20exX20exX2xX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX2e1xX128xXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xX1afxX1afxX1afxX10fxX3fxX59xX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX4exXaaxX3xX4xX1e2xX4xX3xX16xdbe9xXexX3xX1xX3fxX2fxXc8xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xX2xX2e1xX2xX2e5xXexX2a9xX2e1xX2a9xX2f2xX20exX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xXdaxX2f2xX128xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xXcxXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXexX22xX3xX2fxX1xXc5xX3xX4xX1xX196xX3xX26xXdxX6xX3xX47xX6xX2fxX1xX34xX3xX4xX1xX196xX3xX1e0xX54xX1e2xX2fxX3xXcxX19xX2axXdxX3xX1cbxXcxX1xXc5xX1acxX2fxXc8xX3xXbcxXc8xX6xX34xX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX1d7xX3xX4x11662xX2fxXc8xX3xX10fxXb6xX3xX2fxXc8xXc5xX1acxXdxX3xX78xX53xX2fxX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX34xX3xX5xX1a8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX4exX15xX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX10fxX54xX260xX2fxX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX3exX3fxX3xX78xX244xX2fxXc8xX3xX4exX249xX3xX1ccxX10xX3xX16xX1e2xX59xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xXaxX12xX2dxX1xX196xX3xX26xXdxX6xX3xX47xX6xX2fxX1xX3xX3exX3fxX3xX4xX1xX196xX3xX1e0xX54xX1e2xX2fxX3xXcxX19xX2axXdxX3xX4xf32exX2fxXc8xX3xX2fxd24bxX16xX3xXexX19xX202xX2fxX3xXexX54xX59xX4fxX2fxX3xX205xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xX2xX20exX24xX3xX205xX54xX6xX3xX1xX54xX59xX8bxX2fxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX1afxX3xXcxX2axXdxX3xXexX1xX1acxXdxX3xX4exXdxX15xX16xX3xX4exX9fxX3fxX2fxX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX34xX3xXexX106xX2fxX1xX3xXexX19xX2axX2fxXc8xX3xX2fxXc8xXc5xX1acxXdxX3xX78xX53xX2fxX3xX1xX3cxXbxX3xX4xX1xX196xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX3xX3exX3fxX3xX5xX1a3xX2fxXc8xX3xX5xX1a8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX4exX15xX3xX10fxX54xX260xX2fxX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xX1xX64xX6xX2aexX3xX78xX22xX2fxXc8xX3xX1ccxX10xX3xX16xX1e2xX59xX34xX3xX1ccxX10xX3xX4exX2axXbxX3xX2fxXc8xX6xX59xX3xXexX19xX202xX2fxX3xX5xX1a3xX2fxXc8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX93xX1xXdxX4fxX2fxX3xX4xX1xX9fxX3xX205xX54xX6xX2fxXc8xX3xX4xX110xX2fxX1xX3xX1xX4fxXexX3xX7xX37xX4xX3xX5xX32xX2fxX3xX1ccxX32xX2fxX34xX3xXc8xX53xX59xX3xX1e2xX4xX1xX3xXexXd0xX4xX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xXexX1xX260xX2fxXc8xX1afxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xX2xX2e1xXdaxX2a9xXexX2xX2e5xXdaxX2e5xXdexX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX2e5xX2e1xX128xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xX36xX9fxX2axX2fxX3xX1e0xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xX2xX20exX24xX3xX205xX54xX6xX3xX1ccxX17axX3xXadxX1xb238xX3xX31xX32xX4xX3x14254xX3xX2fxXc6xXdxX3xX4xX64xX3xX4xX1xX196xX3xX1e0xX54xX1e2xX2fxX3xXcxX19xX2axXdxX34xX3xX10fxXb6xX3xXexX1xX54xX3xX1xfec0xXbxX3xX78xX9fxX3xXdaxX3xX10fxX202xX2fxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX10fxXb6xX3xX2fxXc8xXc5xX1acxXdxX3xX78xX53xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX78xX81xX2fxXc8xX3xX4exX15xX3xX10fxX3fxX59xX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xX1xX64xX6xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xX2xX2e1xXdaxX2e1xXexX2e1xX2f2xXdaxX2f2xX2f2xX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX2f2xXdaxX2b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12x13898xX260xX3xXexXc5xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX3exXa3xX6xX3xX1xd91axX3xX4exX15xX3xX10fxX54xX260xX2fxX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX3exX3fxX3xX3exX260xX3xXexXc5xX3xX2fxXc8x13d9axXdxX3xXexX19xX202xX2fxX3xX5xX1a8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX4exX15xX3xX16xX54xX6xX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xX16xX3fxX3xX93xX1xX260xX2fxXc8xX3xX10fxXdxX4fxXexX3xX19xX7daxX2fxXc8xX3xXcxXbcxX26xXcxX3xX4xX64xX3xXexX1xX15xX3xX1ccxb470xX59xX3xX19xX6xX3xX10fxX58xXexX3xX4xX37xX3xX5xXa0exX4xX3xX2fxX3fxX9fxX3xX0xX10xX16xX12xX1cbxX110xX2fxX1xX3xX4xX1xX81xXbxX3xXexX2axXdxX3xX4xX1xX196xX3xX1e0xX54xX1e2xX2fxX3xXcxX19xX2axXdxX1d7xX0xX66xX10xX16xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xXaxX12xXcxX2axXdxX3xX1xX54xX59xX8bxX2fxX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX34xX3xX36xX9fxX3fxX2fxX3xX4exX17axX3xXexX19xX22xX4xX3xXexXdxX4fxXbxX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX2axXdxX3xX4xX1xX196xX3xX26xXdxX58xX59xX3xXexX1xX54xX32xX4xX3xX1ccxX17axX3xX36xX37xX4xX3xXbdxX74axX2fxXc8xX1afxX3xXcxX2axXdxX3xXexX1xX1acxXdxX3xX4exXdxX15xX16xX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX34xX3xX16xX5f6xX4xX3xX78xX7d5xX3xX93xX1xX260xX2fxXc8xX3xX4exXa0exX2fxXc8xX3xX3exX3fxX9fxX3xX2fxXc8xX6xX59xX3xX1xX3cxXbxX3xX4xX1xX196xX3xX1cbxX4xX1xX196xX3xX26xXdxX58xX59xX3xX1xX3cxXbxX3xX3exX3fxX9fxX3xX2fxXc8xX3fxX59xX3xX5xd68cxX1d7xX3xX2fxX1xXc5xX2fxXc8xX3xXexX106xX2fxX1xX3xXexX19xX2axX2fxXc8xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX3xX4exX15xX3xX10fxX54xX260xX2fxX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX4xXaaxX6xX3xX4xX1e2xX4xX3xX1xX32xX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX78xX3cxX4xX3xXdaxX3xX10fxX202xX2fxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX4exX9fxX2axX2fxX3xX205xX54xX6xX3xX4xX1xX196xX3xX3exbbf6xX2fxX3xX78xXdxX250xX2fxX3xX19xX6xX3xXexX58xXbxX3xX2fxX1exXbxX1afxX3xd5c7xX54xX207xXexX3xX4exX9fxX2axX2fxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX78xX3fxXdxX3xX1xXc6xX2fxX3xXdaxXdexXdexX16xX3xX4xX64xX3xX4exX4fxX2fxX3xX1xXc6xX2fxX3xXdaxXdexX3xX1xX32xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xXexX9fxX3fxX2fxX3xX10fxX32xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX4xXaaxX6xX3xX1e0xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xX2xX20exX24xX3xX4exX15xX3xX10fxX54xX260xX2fxX3xX10fxX1e2xX2fxX34xX3xX2fxX1xXdxX1a8xX54xX3xX1xX32xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX4xX110xX3xX5xX1a8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX4exX15xX3xXexX1exXbxX3xX93xX4fxXexX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xX1xX64xX6xX1afxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xX2xX2e1xX128xX2b8xXexX128xXdaxX128xX20exX2b8xX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX2e1xXdexX2a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xXadxX1xcc65xX6xX3xXexX19xXc5xbebbxX4xX3xX4xX1xX196xX3xX26xXdxX58xX59xX3xX1cbxX36xX37xX4xX3xXbdxX74axX2fxXc8xX3xXa14xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX1d7xX34xX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xX4xX1xX81xX4xX3xX1xX32xX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xX1xX64xX6xX3xXexd0f7xX2fxXc8xX3xX1xX196xXbxX3xX2fxXc8xX6xX2fxXc8xX3xX2fxX1xXdxX202xX2fxX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX1xX4fxXexX3xX4xX110xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX34xX3xX3exXa3xX6xX3xX1xXb93xX3xX4exX15xX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX16xX3fxX3xX93xX1xX260xX2fxXc8xX3xX1xX1a8xX3xX10fxXb6xX3xX1ccxb9c2xX3xX5xebd3xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xXdaxXdexX20exXdaxXexX2f2xX2f2xX2b8xX2e1xX2e1xX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX2f2xXdexX20exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xX2dxX64xX3xX4xX1xX196xX3xX2fxX1xXc5xX2fxXc8xX3xX2fxXc8xXc5xX1acxXdxX3xX78xX53xX2fxX3xX4xX1xXa3xX3xXexX1xXf03xX4xX1xX3xX10fxX3fxX59xX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xX1xX64xX6xX3xX2fxXc8xX9fxX3fxXdxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX4xX1xX9fxX3xXexXdxX8bxX2fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xXaxX12xXcxX2axXdxX3xX1xX54xX59xX8bxX2fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX34xX3xX36xX9fxX3fxX2fxX3xX4exX17axX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX106xX2fxX1xX3xXexX19xX2axX2fxXc8xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX3xe742xX3xX2fxXc8xX17axX3xXbbxX6xX3xX26xXdxX6xX2fxXc8xX3xX1cbxXadxX1xX7d5xX3xXb7exXdxX8bxXexX1d7xX34xX3xXbxX1xX1e2xXexX3xX1xXdxX8bxX2fxX3xXdaxX3xX1xX32xX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX10fxX3fxX59xX3xX7xX2axXbxX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX1xX9fxX6xX3xX205xX54xX110xX34xX3xX10fxX1e2xX2fxX1xX3xX93xXa34xX9fxX3xXexX19xX202xX2fxX3xX5xX1a8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX205xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xX2xX20exXbbxX34xX3xX4exXdxX15xX16xX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xX4xXd0xXexX3xX3exXf09xXdxX3xX205xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xX2xX24xX34xX3xX93xX1xX54xX3xX3exX22xX4xX3xX4xX64xX3xX2fxX1xXdxX1a8xX54xX3xX2fxXc8xXc5xX1acxXdxX3xX3exX3fxX3xXbxX1xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXexXdxX8bxX2fxX3xX205xX54xX6xX3xX5xX2axXdxX3xX2fxX202xX2fxX3xX19xX58xXexX3xX2fxXc8xX54xX59xX3xX1xXdxX15xX16xX1afxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xXaxX12xX2dxX1a3xX2fxX3xXexX2axXdxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xXexX19xX1e2xX2fxX1xX3xXcxXadxX3xX47xX3fxX3xXcx1534cxX2fxX1xX3xX4exX9fxX2axX2fxX3xX205xX54xX6xX3xX1ccxX17axX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX36xX3fxXdxX34xX3xX4exXdxX15xX16xX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xX2fxX1xX6xX54xX3xX3exXf09xXdxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX47xX3fxX16xX3xXbcxXc8xX1xXdxX3xX1cbxXcxXadxX3xX47xX3fxX3xXcxX125axX2fxX1xX1d7xX34xX3xXexX106xX2fxX1xX3xXexX19xX2axX2fxXc8xX3xX4xX1e2xX4xX3xX1xX32xX3xX93xXdxX2fxX1xX3xX78xX9fxX6xX2fxX1xX3xX93xXa34xX9fxX3xX2dxX54xX3xX4exXc6xX3xX3exX3fxX3xX10fxX1e2xX4xX1xX3xX1xX64xX6xX3xXexXf4dxX2fxXc8xX3xX1xX196xXbxX3xX4exX17axX3xX4exX5f6xXexX3xX10fxXdxX15xX2fxX3xX205xX54xX110xX2fxXc8xX3xX4xX1e2xX9fxX3xX78xX3fxX59xX3xX4exX5f6xX4xX3xX2fxXc8xX6xX59xX3xXexX19xX202xX2fxX3xX5xX1a8xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX34xX3xX4xX1xX10xX3xX93xX1xX54xX58xXexX3xXexe485xX16xX3xX2fxX1xX106xX2fxX3xX4xXaaxX6xX3xX2fxXc8xXc5xX1acxXdxX3xX3exX3fxX3xXbxX1xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXexXdxX8bxX2fxX3xXexX1xX6xX16xX3xXc8xXdxX6xX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xXexX1xX260xX2fxXc8xX3xX205xX54xX6xX3xX93xX1xX54xX3xX3exX22xX4xX3xX2fxX3fxX59xX1afxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xXdaxX2f2xXdaxX2a9xXexX2b8xX2xX2f2xX2e5xX2e5xX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX2e1xX2xX2a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX34xX3xX3exXa3xX6xX3xX1xXb93xX3xX4exX15xX3xX4exX5f6xXexX3xX7xX2axXbxX3xX10fxX54xX260xX2fxX3xX10fxX1e2xX2fxX3xX1xX9fxX6xX3xX205xX54xX110xX34xX3xX10fxX1e2xX2fxX1xX3xX93xXa34xX9fxX3xX0xX10xX16xX12xX1cbxX110xX2fxX1xX3xX4xX1xX81xXbxX3xXexX2axXdxX3xX2fxXc8xX17axX3xXbbxX6xX3xX26xXdxX6xX2fxXc8xX34xX3xXadxX1xX7d5xX3xXb7exXdxX8bxXexX3xXa14xX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX1d7xX0xX66xX10xX16xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xX3xXbxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2dxX10xX2fxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX2a2xXdxX78xXexX1xX49xX3xX2a9xX2xX20exXbxX1ccxX2aexX3xX1xX10xXdxXc8xX1xXexX49xX3xX2b8xX2xXdexXbxX1ccxX2aexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX49xX66xX66xXdxX1afxX10fxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX1afxX3exX2fxX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e1xX2b8xXdaxX66xX2e5xXdexX78xXdaxX2xX2xX2xX2e1xX128xX2f2xXexX2e5xX2b8xXdaxX2e5xX2e1xX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xX2fbxX19xX9xX128xX2e5xX2e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX6xXbxXexXdxX9fxX2fxXaxX12xXbbxXdxX15xX2fxX3xX205xX54xX110xX2fxXc8xX3xX4xX1e2xX9fxX3xX78xX3fxX59xX3xX4exX5f6xX4xX3xX4exXc5xX196xX4xX3xX4exX5f6xXexX3xX2fxXc8xX6xX59xX3xXexX19xX202xX2fxX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX3xX4xX1xX10xX3xX93xX1xX54xX58xXexX3xXexX131exX16xX3xX2fxX1xX106xX2fxX3xX0xX10xX16xX12xX1cbxX110xX2fxX1xX3xX4xX1xX81xXbxX3xXexX19xX202xX2fxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xXexX19xX1e2xX2fxX1xX3xXcxXadxX3xX1xX3fxX3xXcxX125axX2fxX1xX3xX4exX9fxX2axX2fxX3xX205xX54xX6xX3xX1ccxX17axX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX36xX3fxXdxX3xXa14xX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX1d7xX0xX66xX10xX16xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX9fxX78xX59xXaxX12xX36xXc5xX196xX4xX3xX10fxXdxX4fxXexX34xX3xX4exX9fxX3fxX2fxX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xXaaxX6xX3xXbbxX6xX2fxX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexXa3xX2fxX1xX3xX7x13120xX3xXexXdxX4fxXbxX3xXexX81xX4xX3xX93xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX106xX2fxX1xX3xXexX19xX2axX2fxXc8xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX34xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX1xX3cxXbxX3xX4xX1xX196xX3xXexX2axXdxX3xX4xX1e2xX4xX3xX4exXb6xX6xX3xXbxX1xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXexX19xX9fxX2fxXc8xX3xX2fxX1x1010fxX2fxXc8xX3xX2fxXc8xX3fxX59xX3xXexXf09xXdxX1afxX0xX66xXbxX12xX0xX78xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX78xX19xX10xX5xX6xXexX10xX78xXaxX12xX0xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xXcxXdxX2fxX3xX5xXdxX202xX2fxX3xX205xX54xX6xX2fxX49xX0xX66xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xX0xX54xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa14xXexX1xX54xX16xX10fxXa14xX6xX2fxX78xXa14xX7xX6xXbxX9fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax113b6xXfa2xX3xX5xXfa5xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX3xX1157xX3xX47xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXd5axXc6xX2fxX49xX3xd670xXbbxXd0xXexX3xX4xX64xX4xX3xX10fx10b48xX3xX4exX125axX6x11ad6x12e8dxXaxX3xX1xX19xX10x16788xX9xXaxX66xX6xX2fxXa14xX2fxXdxX2fxX1xXa14xXexX19xX6xXexXa14xXexX54xX66xX1ccxX54xXa14xX5xX59xXa14xX3exXdxXa14xXbxX1xX6xX16xXa14xX1xX6xX2fxX1xXa14xX5xX6xX2fxXc8xXa14xX6xXexXc8xXexXa14xX9fxXa14xX1xX54xX9fxX2fxXc8xXa14xX7xX9fxX2fxXa14xX10fxX6xXexXa14xX4xX9fxX4xXa14xX10fxX9fxXa14xX78xXdxX6xX66xX2xX20exX2e1xX2xX2f2xXdaxX1afxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX66xX16xX10xX78xXdxX6xX66xX2xXdaxXdexX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e5xX128xXdaxX66xX2xXdexX20exX78xXdaxX2xX2a9xX128xX2e5xX2xX2f2xXexX2e5xXdexX20exX2f2xX5xXdaxXa14xX2e1xX2b8xX78xXdaxX2xXdaxX128xX20exX20exX20exXexX2f2xX128xX2xX128xX5xX2f2xXa14xXdxX16xX1afxX2f8xXbxXc8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxX3exX12xX0xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17b6xXfa2xX3xX5xXfa5xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX3xX1157xX3xX47xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXd5axXc6xX2fxX49xX3xX17e0xXbbxXd0xXexX3xX4xX64xX4xX3xX10fxX17eaxX3xX4exX125axX6xX17efxX17f0xXaxX3xX1xX19xX10xX17f6xX9xXaxX66xX6xX2fxXa14xX2fxXdxX2fxX1xXa14xXexX19xX6xXexXa14xXexX54xX66xX1ccxX54xXa14xX5xX59xXa14xX3exXdxXa14xXbxX1xX6xX16xXa14xX1xX6xX2fxX1xXa14xX5xX6xX2fxXc8xXa14xX6xXexXc8xXexXa14xX9fxXa14xX1xX54xX9fxX2fxXc8xXa14xX7xX9fxX2fxXa14xX10fxX6xXexXa14xX4xX9fxX4xXa14xX10fxX9fxXa14xX78xXdxX6xX66xX2xX20exX2e1xX2xX2f2xXdaxX1afxX1xXexX16xXaxX12xX17b6xXfa2xX3xX5xXfa5xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX24xXcxX26xXcxX3xX1157xX3xX47xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXd5axXc6xX2fxX49xX3xX17e0xXbbxXd0xXexX3xX4xX64xX4xX3xX10fxX17eaxX3xX4exX125axX6xX17efxX17f0xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xX2dxX1xX196xX3xX3exXd46xX2fxX3xX1xX3cxXbxX3xXc8xXdxX1741xX6xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX34xX3xX1xX3fxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxXc8xX3xX2fxX1xXdxX1a8xX54xX3xXexX54xX59xX4fxX2fxX3xX3exXd46xX2fxX3xX4exX6xX2fxXc8xX3xX10fxXb6xX3xX5xX58xX2fxX3xX4xX1xXdxX4fxX16xX34xX3xX2fxX1xXdxX1a8xX54xX3xXexX19xXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX1xX196xXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4xX1xXc5xX6xX3xX4exXc5xX196xX4xX3xX1ccxXfa2xX3xX5xXfa5xX3xX78xX37xXexX3xX4exXdxX15xX16xX34xX3xX2fxXc8xX54xX59xX3xX4xXc6xX3xX16xX58xXexX3xX6xX2fxX3xXexX9fxX3fxX2fxX3xX5xX54xX260xX2fxX3xXexXdxX1a8xX16xX3xXbe9xX2fxX3xXexX19xX202xX2fxX3xX4xX1e2xX4xX3xXexX54xX59xX4fxX2fxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX1157xX3xX47xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXd5axXc6xX2fxX1afxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxX3exX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX4fxXbxX3xXexX1xX54xX3xX4xX1xXa3xX3xX4exX2axX9fxX3xX4xXaaxX6xX3xXcxX19xX54xX2fxXc8xX3xXc5xXc6xX2fxXc8xX34xX3xXexX19xXdxX15xX2fxX3xX93xX1xX6xXdxX3xX4xX1e2xX4xX3xXc8xXdxX110xXdxX3xXbxX1xX1e2xXbxX3xX4exX110xX16xX3xX10fxX110xX9fxX3xX24xXcxX26xXcxXaxX3xX1xX19xX10xX17f6xX9xXaxX66xX6xX2fxXa14xX2fxXdxX2fxX1xXa14xXexX19xX6xXexXa14xXexX54xX66xXexXdxX10xXbxXa14xXexX1xX54xXa14xX4xX1xXdxXa14xX78xX6xX9fxXa14xX4xX54xX6xXa14xXexX19xX54xX2fxXc8xXa14xX54xX9fxX2fxXc8xXa14xXexX19xXdxX10xX2fxXa14xX93xX1xX6xXdxXa14xX4xX6xX4xXa14xXc8xXdxX6xXdxXa14xXbxX1xX6xXbxXa14xX78xX6xX16xXa14xX10fxX6xX9fxXa14xX6xXexXc8xXexX66xX2xX20exX2f2xX20exX128xX2xX1afxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX66xX16xX10xX78xXdxX6xX66xX2xXdaxXdexX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2e5xXdaxX2f2xX66xX2xXdexX20exX78xX2b8xX2xX2b8xX2xX2e1xX2b8xXdaxXexX2b8xXdexX20exX2e1xX5xXdaxXa14xX2b8xX1afxX2f8xXbxXc8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxX3exX12xX0xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX4fxXbxX3xXexX1xX54xX3xX4xX1xXa3xX3xX4exX2axX9fxX3xX4xXaaxX6xX3xXcxX19xX54xX2fxXc8xX3xXc5xXc6xX2fxXc8xX34xX3xXexX19xXdxX15xX2fxX3xX93xX1xX6xXdxX3xX4xX1e2xX4xX3xXc8xXdxX110xXdxX3xXbxX1xX1e2xXbxX3xX4exX110xX16xX3xX10fxX110xX9fxX3xX24xXcxX26xXcxXaxX3xX1xX19xX10xX17f6xX9xXaxX66xX6xX2fxXa14xX2fxXdxX2fxX1xXa14xXexX19xX6xXexXa14xXexX54xX66xXexXdxX10xXbxXa14xXexX1xX54xXa14xX4xX1xXdxXa14xX78xX6xX9fxXa14xX4xX54xX6xXa14xXexX19xX54xX2fxXc8xXa14xX54xX9fxX2fxXc8xXa14xXexX19xXdxX10xX2fxXa14xX93xX1xX6xXdxXa14xX4xX6xX4xXa14xXc8xXdxX6xXdxXa14xXbxX1xX6xXbxXa14xX78xX6xX16xXa14xX10fxX6xX9fxXa14xX6xXexXc8xXexX66xX2xX20exX2f2xX20exX128xX2xX1afxX1xXexX16xXaxX12xXcxXdxX4fxXbxX3xXexX1xX54xX3xX4xX1xXa3xX3xX4exX2axX9fxX3xX4xXaaxX6xX3xXcxX19xX54xX2fxXc8xX3xXc5xXc6xX2fxXc8xX34xX3xXexX19xXdxX15xX2fxX3xX93xX1xX6xXdxX3xX4xX1e2xX4xX3xXc8xXdxX110xXdxX3xXbxX1xX1e2xXbxX3xX4exX110xX16xX3xX10fxX110xX9fxX3xX24xXcxX26xXcxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xXd5axX1e2xX2fxXc8xX3xX20exX66xX2f2xX34xX3xXadxX1xX64xX3xXcxX1xXaaxX3xXexXc5xXf09xX2fxXc8xX3xXcxX1xXc5xX1acxX2fxXc8xX3xXexX19xX22xX4xX3xX2dxX1xXf03xX2fxX1xX3xXbxX1xXaaxX3xXcxX19xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xX47xX1a3xX6xX3xXbbxX106xX2fxX1xX3xXa14xX3xX2dxX1xXaaxX3xXexXb6xX4xX1xX3xb222xX59xX3xX10fxX6xX2fxX3xX24xXcxX26xXcxX3xX1e0xX54xX207xX4xX3xXc8xXdxX6xX3xX3exX3fxX3xXbbxX32xX3xXexX19xXc5xX1157xX2fxXc8xX3xXbbxX32xX3xX26xXcxXb7exXcxX3xXbcxXc8xX54xX59xX250xX2fxX3xXb7ex15aaaxX2fxX3xXcxX1xX15xX3xX4xX1xXaaxX3xXexX19xX106xX3xX1xX32xXdxX3xX2fxXc8xX1xXb6xX3xXexX19xX22xX4xX3xXexX54xX59xX4fxX2fxX3xX7xXc6xX3xX93xX4fxXexX3xX4xX260xX2fxXc8xX3xXexX1e2xX4xX3xX4exX110xX16xX3xX10fxX110xX9fxX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX6xX2fxX3xXexX9fxX3fxX2fxX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xXexX1xX260xX2fxXc8xX3xX1cbxX24xXcxX26xXcxX1d7xX3xX2a9xX3xXexX1xX1e2xX2fxXc8xX3xX4exX131exX54xX3xX2fxX1dc6xX16xX3xXdaxXdexX2xX2e5xX34xX3xXexX19xXdxX15xX2fxX3xX93xX1xX6xXdxX3xX2fxX1xXdxX8bxX16xX3xX3exX81xX3xXexX1xX1acxXdxX3xXc8xXdxX6xX2fxX3xXexXf09xXdxX1afxX3xXadxX1xX64xX3xX2dxX1xXaaxX3xXexXb6xX4xX1xX3xXbaxXbbxXbcxXbdxX3xXexXa3xX2fxX1xX3xX36xX5f6xX2fxXc8xX3xX1e0xX54xX207xX4xX3xXb7exXdxX2fxX1xX3xX4xX7d5xX2fxXc8xX3xX5xX17axX2fxX1xX3xX4exX2axX9fxX3xXd5axX1157xX3xX26xXcxXb7exXcxX34xX3xX2dxX260xX2fxXc8xX3xX6xX2fxX3xXexXa3xX2fxX1xX3xX4xX1xXaaxX3xXexX19xX106xX3xX4exXdxX15xX16xX3xX4xX131exX54xX3xX47xX3fxX3xXcxX125axX2fxX1xX1afxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxX3exX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX3cxXbxX3xX4xX1xX196xX3xXexX19xX202xX2fxX3xX205xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xXc8xX53xX59xX3xXexXd0xX4xX3xX2fxXc8xX1xX16d5xX2fxX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xXexX1xX260xX2fxXc8xXaxX3xX1xX19xX10xX17f6xX9xXaxX66xX6xX2fxXa14xX2fxXdxX2fxX1xXa14xXexX19xX6xXexXa14xXexX54xX66xX1xX9fxXbxXa14xX4xX1xX9fxXa14xXexX19xX10xX2fxXa14xX205xX54xX9fxX4xXa14xX5xX9fxXa14xXc8xX6xX59xXa14xXexX6xX4xXa14xX2fxXc8xX1xX10xX2fxXa14xXc8xXdxX6xX9fxXa14xXexX1xX9fxX2fxXc8xX66xX20exX2f2xX128xX20exX2e5xX1afxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXc8xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX66xX16xX10xX78xXdxX6xX66xX2xXdaxXdexX66xX2fxX10xX2a2xX7xX66xX2xX2xX128xXdaxX66xX2e5xX20exX78xX2a9xXdexX2b8xXdexXdexXexX2xX2b8xX2e5xX2e1xX2b8xX5xXdexX1afxX2f8xXbxXc8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXexX19xX1exXexX3xXexX22xX3xX24xXcxX26xXcxX3xXexX2axXdxX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX4xX34xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX3exX3fxX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xX47xX3fxX49xX3xX36xXdxX3xX4exX4fxX2fxX3xX4exX53xX54xX3xXexX1xX58xX59xX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX16xX3xX4exX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX78xXdxX3exX12xX0xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX3cxXbxX3xX4xX1xX196xX3xXexX19xX202xX2fxX3xX205xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xXc8xX53xX59xX3xXexXd0xX4xX3xX2fxXc8xX1xX16d5xX2fxX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xXexX1xX260xX2fxXc8xXaxX3xX1xX19xX10xX17f6xX9xXaxX66xX6xX2fxXa14xX2fxXdxX2fxX1xXa14xXexX19xX6xXexXa14xXexX54xX66xX1xX9fxXbxXa14xX4xX1xX9fxXa14xXexX19xX10xX2fxXa14xX205xX54xX9fxX4xXa14xX5xX9fxXa14xXc8xX6xX59xXa14xXexX6xX4xXa14xX2fxXc8xX1xX10xX2fxXa14xXc8xXdxX6xX9fxXa14xXexX1xX9fxX2fxXc8xX66xX20exX2f2xX128xX20exX2e5xX1afxX1xXexX16xXaxX12xX47xX3cxXbxX3xX4xX1xX196xX3xXexX19xX202xX2fxX3xX205xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xXc8xX53xX59xX3xXexXd0xX4xX3xX2fxXc8xX1xX16d5xX2fxX3xXc8xXdxX6xX9fxX3xXexX1xX260xX2fxXc8xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX19xX9fxX2fxXc8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX78xXaxX12xXd5axX1e2xX2fxXc8xX3xX2xX128xX66xX2e5xX66xXdaxXdexX2xX2xX34xX3xX205xX54xX207xX4xX3xX5xX32xX3xX2e5xX24xX3xX4exX9fxX2axX2fxX3xX4xX1xX2axX59xX3xX205xX54xX6xX3xX2dxX1xX196xX3x144d2xX2axXbxX3xX1ccxX17axX3xXd5axXc6xX2fxX3xXcxX19xX54xX2fxXc8xX3xX1cbxX47xXc5xXc6xX2fxXc8xX3xXd5axXc6xX2fxX1d7xX3xX4exX17axX3xX1ccxX110xX59xX3xX19xX6xX3xXexXd0xX4xX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX2fxXc8xX1xXdxX202xX16xX3xXexX19xX3cxX2fxXc8xX3xX93x1469exX9fxX3xX78xX3fxXdxX3xX1xXc6xX2fxX3xXdaxX3xXexXdxX4fxX2fxXc8xX3xX4exXbacxX2fxXc8xX3xX1xXbacxX3xX78xX9fxX3xX1xX3fxX2fxXc8xX3xXexX19xX1dc6xX16xX3xX2fxXc8xXc5xX1acxXdxX3xX78xX53xX2fxX3xX10fxX58xXexX3xX4xX1xX58xXbxX3xX10fxXdxX15xX2fxX3xX10fxX1e2xX9fxX3xX4xX58xX16xX3xX3exXd46xX2fxX3xX2fxXc8xX6xX2fxXc8xX3xX2fxX1xXdxX202xX2fxX3xX1xX3cxXbxX3xX4xX1xX196xX3xXexX19xX202xX2fxX3xX4exXc5xX1acxX2fxXc8xX3xX16xX3fxX3xX93xX1xX260xX2fxXc8xX3xX4exXc5xX196xX4xX3xX2fxXc8xX1dc6xX2fxX3xX4xX110xX2fxX3xX93xXb6xXbxX3xXexX1xX1acxXdxX1afxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX78xXdxX3exX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX54xX5xX12xX0xX78xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX66xX78xXdxX3exX12xX0xX66xX78xXdxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX54xXexX1xX9fxX19xXaxX12xX36xX37xX4xX3xXadxX1xXa0exX0xX66xXbxX12
Đức Phú