Báo chí châu Á khen ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam
Dù thua trận 1-2 trước U23 Hàn Quốc nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được lời khen ngợi từ các trang thể thao châu Á.
d82axdc08x18badx16742x150c0x13c0dxed6fx14a64x161fcx144c6x1012ax16605x14d90x13e6bx15d8cxd84fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax14de7x132efxe623xXexX0x14d67xXaxX17xX18xX19xXexX0x15262x109a8xX19x11efaxXexX0xXax1896fxX9x113c7xXdxX18x16a67xX2fx14b7bx10201xeef9xX5x120eaxXbxXdxX17xX32xXex13d88xdd0dxX24xX9xX2cxXax128cexX9xX2cxXax14761x1303axX9x18e35xX9xf1a0xXaxX17xf2aaxX9xX4dx11479x18463xX35xX9xXcx152fexX4dxX9xXbx14754x12c8bxX4dxXaxX9xX19xX35xdbf4xX4dxX9xX2cx1188bxX18xX9x1658bx152b0xde4exX9xe0dbxX35x10bc6xXbxX9x15ed7xX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x156c7xX17xX18xX19xX32xXexX2x11bdaxX9xXbxXaxX46xX18xX9xXbxX59x18d12xX4dxX9xX2ax1235axX68xX9xXbxX59x104f6xea5dxX2cxX9xX67xX68xX69xX9xX83xX55xX4dxX9xe58exX46x1173fxX2cxX9xX4dxXaxX9cxX4dxX50xX9xX67xX68xX69xX9xX6bxX35xX6dxXbxX9xX70xX18xXcxX9x179bdx1200dxX4dxX9xX4dxXaxX93xX4dxX9x13c0axX9cxX51xX2cxX9xXdx125c5xX35xX9xX4axXaxX17xX4dxX9xX4dxX50xX51xX35xX9xXbx16843xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXbxX59xX18xX4dxX50xX9xXbxXax180cfxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX2cxXaxX45xX46xX9xX48xf63dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xdd30xXbxX97xX18xXdxX35xX50xX4dx114d0xX9xX2cxX17xX4dxXbxX17xX59x175b5xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX4dxX17x15e72xX2fxX97xX18xXc0xX18xXbxX18xX59xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX138xX35xX19xXbxXaxX11fxf086x18bbbxdb5exX33xX117xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxXaxX18xX46xX9xX18xX9xX4axXaxX17xX4dxX9xX4dxX50xX24xX35xX9xXcxX18xX4dxX9xXbxX59xX35xX4dxXaxX9xX19xX35xX17xX4dxX9xX2cxX46xX18xX9xX46xX68xX69xX9xXc0xX35xX17xXbxX9xX4dxX18xXcxX32xX9xX2fxX59xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX11fxX1cxX1cxX35xXf8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxXf8xXc0xX4dxX1cxX4dxX17xX138xX2fxX1cxX2ax1309dxX152xX68xX1cxX2axX152xX150xX19xX151xX2axX150xX2axX68xX69xf90cxXbxX151xX152xX2axX1c5xXdxX152xXf8x12220xX33xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX45xX26xX9xX23x1835cxXbxX9xef75xX18xX23xX59xX35xX17xXdxX9xX5xX18xX4dxX9xX2cxX64xX18xX9xXbxX59xX18xX4dxX50xX9x152a4xX24xX117xX9x17455xX33xX24xX59xXbxX2fxX9xX2cxXaxX45xX46xX9xX48xX9xXc9xX3cxX4dxXaxX9xX50xX35xX3cxe30fxX9xX67xX68xX69xX9xX6bxX35xX6dxXbxX9xX70xX18xXcxX9xXc9x1495bxX9xX2cx1141fxX9xXcxX55xX4dxX9xX59xX18xX9xXcxeb07xXbxX9xec0cxX4dxX9xXbxX9cxX51xX4dxX50xX9xXbx12b37xX35xX9xX6bxX4x15a5bxX9xX67xX68xX69xX9xX2cxXaxX45xX46xX9xX48xX9xX68xX152xX2axX1b7xX222xX9xX23xX242xXbxX9xX2cxXaxX242xX33xX9xXc0xX35xX6dxX2cxX9xX33xXaxfb31xX35xX9xX4dxXaxX93xX4dxX9xXbxXaxX242xXbxX9xX23xX24cxX35xX9xX2axX97xX68xX9xXbxX59xX9cxX9dxX2cxX9xX67xX68xX69xX9xX83xX55xX4dxX9xXa8xX46xXaaxX2cxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX6bx15dadxX9xX23xX55xX4dxX9xXbxXaxX23fxX4dxX50xX9xX2cxX64xX18xX9xXa8xX46xX18xX4dxX50xX9xX83xX274xX35xX222xX9xX208xX24xX117xX9xX20cxX33xX24xX59xXbxX2fxX9xX2cxXaxX45xX46xX9xX48xX9xX4axXaxX17xX4dxX9xX4dxX50xX51xX35xX9xXc9xX45xX26xX9xXdxX55xX9xXcx13f43xXbxX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxXaaxX35xX9xXaxX51xX33xX9xXbxX242xX4dxX9xX2cx17cd7xX4dxX50xX9xX23xX55xX35xX9xX23xX274xX4dxX9xXc0xX55xX9xXc9xX9cxX51xX2cxX9xX4ax11813xXbxX9xXbxXaxX1efxX2cxX9xX23x17f32xX4dxX50xX9xXcxX2f1xXbxX9xX2cxX1efxX9xX2fxX1efxXbxX9xXbxX46xX26xX6dxXbxX9xXc9x126f2xX33xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX59xX24xX4dxX50xX9xX4axXaxX35xX9xXc9xX235xX222xX9xXbxXcfxX9xX70xX18xXc0xX17xX59xX9x109aaxX83xX55xX4dxX9xXa8xX46xXaaxX2cx12187xX9xX2cx17750xX4dxX50xX9xX2cxX235xX9xXdxXcfxX35xX9xX4axXaxX17xX4dxX9xX4dxX50xX51xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX67xX68xX69xX9xX6bxX35xX6dxXbxX9xX70xX18xXcxX222xX9xX4axXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX59xX324xX4dxX50xX9xXc9xX2f1xX35xX9xX23xX235xX4dxX50xX9xX2cxX64xX18xX9xX83x18538xX6bxX9xX7xX18xX59xX4axX9xX83xX18xX4dxX50xX9xX20cxX17xX24xX9xX2cxX235xX9xX4dxXaxe861xX4dxX50xX9xX2cx170b1xX46xX9xXbxXaxX64xX9xXc9xX3cxX9xX59xX242xXbxX9xX4ax15fadxX9xXbxXaxX46xX93xXbxX9xXc0xX55xX9xXbxX35xX4dxXaxX9xf8e6xX46xX3cxX35xXf8xX9xXa8xX46xX18xX4dxX50xX9xX83xX274xX35xX9xXc9xX9cxX51xX2cxX9xX4dxXaxX23fxX2cxX9xXc9xX31bxX4dxX9xX4dxXaxX9cxX9xXcxX2f1xXbxX9xX2cxX3d2xX46xX9xXbxXaxX64xX9xX4dxXaxX9cxX9xXc0xX93xX26xX222xX9xXc0xX9dxX35xX9xXcxX2f1xXbxX9xX23xX55xX4dxX9xXbxXaxX23fxX4dxX50xX9xXc9xX9cxX51xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX55xX9xXc9xX33axX33xX9xX4dxXaxX242xXbxX9xXbxXddxX9xXc9xX3d2xX46xX9xX50xX35xX274xX35xX9xXbxX9dxX35xX9xX50xX35xXcfxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX32xX67xX68xX69xX9xX6bxX35xX6dxXbxX9xX70xX18xXcxX9xXc9xX3cxX9xX33xXaxff0dxX4dxX50xX9xX4dxX50xd9b5xX9xX4dxXaxX9cxX4dxX50xX9xXc0xXc1xX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX242xX26xX9xXc9xX2f1xX9xXbxX35xX4dxXaxX9xX3f1xX46xX3cxX35xX9xXbxX59xX24xX4dxX50xX9xXbxX242xX4dxX9xX2cxX306xX4dxX50xXf8xX9xX83xdaf7xX9xXc9xX232xX9xX2cxX235xX9xXcxX2f1xXbxX9xX23xX55xX4dxX9xXbxXaxX23fxX4dxX50xX9xXbxX35xX4dxXaxX9xX3f1xX46xX3cxX35xX9xX4dxXaxX9cxX9xXc0xX93xX26xXf8xX9x11badxX24xX55xX4dxX9xX6bx10e78xX4dxX9xX83xX93xX46xX9xXbxXaxX24xX3cxXbxX9xX4axXax1486fxX35xX9xX2fxX491xX9xXc9xX17xX24xX9xX23xX3cxXcxX9xX2cxX64xX18xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxX3d2xX46xX9xXbxXaxX64xX9xX83xX55xX4dxX9xXa8xX46xXaaxX2cxX9xX59x18d55xX35xX9xX2cxXaxX46xX26xX2b2xX4dxX9xXc0xX55xX24xX9xXbxX59xX24xX4dxX50xXf8xX9xX4xX306xX4dxX50xX9xX7xXaxX9cxX51xX4dxX50xX9xX2fxX18xX46xX9xXc9xX235xX9xXc9xX232xX9xXbxXaxX274xX9xX23xX235xX4dxX50xX9xXbxXaxX306xX4dxX50xX9xXcxX35xX4dxXaxX9xXc0xX55xX9xXa8xX46xX18xX4dxX50xX9xX83xX274xX35xX9xXbxX46xX4dxX50xX9xX2cxX1efxX9xX2fxX1efxXbxX9xXcxeb98xX9xXc9xX35xXebxXcxXf8xX9xX7xXaxX274xX35xX9xXbxXaxXddxX18xX9xX4dxXaxX93xX4dxX9xX2cxX3d2xX46xX9xXbxXaxX64xX9xX4dxX55xX26xX9xXc9xX3cxX9xX59xX242xXbxX9xX3f1xX46xX3cxX35xX9xXc0xX55xX9xX50xXaxX35xX9xX23xX55xX4dxX9xXbxXaxX23fxX4dxX50xX9xXbxXaxX491xX2cxX9xX2fxX491xX9xXc9xX33axX33xX9xXcxX23fxXbxXf8xX32xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX59xX24xX4dxX50xX9xX4axXaxX35xX9xXc9xX235xX222xX9xX83xX3b7xX6bxX9xX7xX18xX59xX4axX9xX83xX18xX4dxX50xX97xX2fxX17xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX59xX324xX4dxX50xX222xX9xXc0xX2b2xX9xXcx13ea0xXbxX9xXbx17afcxX4dxX50xX9xXbxXaxXebxX222xX9xX67xX68xX69xX9xX6bxX35xX6dxXbxX9xX70xX18xXcxX9xXc9xX232xX9xX2cxX235xX9xXbxX59xX93xX4dxX9xXc9xX242xX46xX9xXbxXaaxXbxX9xXbxX59xX9cxX9dxX2cxX9xX67xX68xX69xX9xX83xX55xX4dxX9xXa8xX46xXaaxX2cxX9xXbxX24cxX35xX9xX6bxX4xX251xX9xX67xX68xX69xX9xX2cxXaxX45xX46xX9xX48xX9xX68xX152xX2axX1b7xXf8xX9xX5xX46xX26xX9xX4dxXaxX35x1133bxX4dxX222xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXaxX93xX46xX9xXc0xX6dxX9xX2cxXaxX9cxX18xX9xXbxXaxX491xX2cxX9xX2fxX491xX9xXaxX24xX55xX4dxX9xXbxXaxX55xX4dxXaxX9xX4dxXaxX35xX6dxXcxX9xXc0x16368xX9xXc0xX55xX9xX2fxX491xX9xXbxXaxX35xX31bxX46xX9xXbxX491xX9xXbxX35xX4dxX9xXdxX55xX9xX4dxX50xX46xX26xX678xX4dxX9xX4dxXaxX45xX4dxX9xX19xXc1xX4dxX9xXc9xX31bxX4dxX9xXbxXaxX242xXbxX9xX23xX24cxX35xX9xX2axX97xX68xX9xXbxX59xX9cxX9dxX2cxX9xXc9xXaaxX35xX9xXbxXaxX64xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX20cxX24xX46xX59xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX6bxX5xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe