Hé lộ bí mật về máy bay nhanh nhất thế giới
Chiếc máy bay trinh sát SR-71 Blackbird (Hắc điểu) do bộ phận Skunk Works của tập đoàn Mỹ Lockheed chế tạo vào thập niên 1960 và đã ngừng hoạt từ năm 1998. Chỉ có 32 chiếc SR-71 được sản xuất.
80cexfb37xf6d2xbdf5xf012xe817x98bfxc3d1xcab3xX7x975fxe02dxe1b2xfa90x9fe0xaaf1xX5xb0d7xXaxee14x8944xf490xX3xX5xcc37xX3xda6exc96dxX3xcadcx9db1xXexX3x8f4cxaab3xX3xX1cxe9e0xaadbxX3xX19xX6xX25xX3xd04dxX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxX1xb668xXexX3xXexX1xa034xX3xa6eaxXdx102a4xXdxX0xd130xX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdx102a2xX9xXaxXbxX5xX1x9ccfxX6xXdxX2bxa891x9066xX10xbb7exX7xa620xX10xXexX6xXdxX5xX2xX51xX47xXdxX20xc561xX6xXbxd73fx91efxXdxX20xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX47xXaxX12xf7f9xX1xXdxX38xX4xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xXexc749xXdxX2bxX1xX3xX7xX24xXexX3xX61xc83dx8b8dxbbe8xX2xX3xd6a9xX5xX6xX4xcfbfxX19xXdxX88xX47xX3x97ffxX13xca54xX4xX3xd1f0xXdxca38x8e98xebc5xX3xX47xX64xX3xX19xX17xX3xXbxX1xX1dxX2bxX3xX61xX9bxXa9xX2bxX9bxX3x822axX64xX88xX9bxX7xX3xX4x980axX6xX3xXexX1dxXbxX3xXa6xX64x9c55xX2bxX3xX4dx9985xX3xX65xX64xX4xX9bxX1xX10xX10xX47xX3xX4xX1xX38xX3xXexae18xX64xX3xX20xXcdxX64xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX2bxXdxf53exX2bxX3xX2x8477x86c9x8a12xX3xX20xXcdxX3xXa6xdd47xX3xX2bxX3axd3c4xX2bxX3axX3xX1xX64xXe1xXexX3xXexXffxX3xX2bxfe2axX1cxX3xX2xXf3xXf3x88bbxd918xX3xX79xX1xec8dxX3xX4xa563xX3xd467x87d4xX3xX4xX1xXdxX38xX4xX3xX61xX92xX93xX94xX2xX3xXa6xf1c6xe93axX4xX3xX7x9613xX2bxX3xf53cxXa9xX33xXexX113xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX64xX47xX25xXaxX12xX0xXdxX1cxX3axX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX54xXdxX47xXexX1xeafdxX3xXf4xX2xX11dxXbxX134xa4cexX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX15fxX3xed03xXf5xX112xXbxX134xX166xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX3fxX3fxXdxX113xX19xX6xX64xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX113xX20xX2bxX3fxX2bxX10xX54xX7xX3fxX2xXf3xX170xX94xX3fxX2xXf5xc9c4xX47xXf5xX11dxXf5xXf5xX2xX170xX94xXexX11cxX112xX11dxX170xXf4xX5xXf5xX113xc1d3xXbxX3ax8c82xX88xX9xX94xX170xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxX1xX33xXexX3xXexX1xX38xX3xX3axXdxX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxX64xX2bxXaxX12xX61xX92xX93xX94xX2xX3xX97xX5xX6xX4xX9bxX19xXdxX88xX47xX113xX3xe26bxX2bxX1xX15fxX3xXbdxXdxX9bxXdxXbxX10xX47xXdxX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX64xX47xX25xXaxX12xbfd0xXcdxXdxX3xX61xXbxXa9xXexX2bxXdxX9bxX3xX47xf0f3xX2bxX3xX5xXe1xXdxX3xX19xX24xX64xX3xX4xX24xX64xX3xXexX88xXefxX2bxX3xX4x99c5xX2bxX3axX3xXexXdxX2bxX3xX4xX1xXa9xX25xXefxX2bxX3xX2bxX3axXcdxX2bxX1xX3xXcxX1xX10xX3xc844xX20xXdxX6xXexXdxX64xX2bxXdxX7xXexX3xX1xb1e4xX1cxX3xX11cxXf5xX3fxX2xX2xX3xXa6xX12cxX6xX3xXexXdxX2bxX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xXa6xfa99xX2bxX3axX3xX7xX6xXa9xX3xX4xX1xXdxX38xX4xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxX1xX33xXexX3xXexX1xX38xX3xX3axXdxX3cxXdxX3xX2bxXcdxX25xX3xX2bxX29dxX1cxX3xb30cxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX9bxX38xX3xX19xX17xX3xXbxX1xX1dxX2bxX3xXa6xX12cx10616xX2bxX3axX3xX47xX249xX2bxX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX9bxX1xX1axX3xX20xXcdxX64xX3xXa1xX6xXdxX88xX3xXdxX2bxX5xX10xXexXaaxX113xX3xXcxX1xX10xX64xX3xXcxX1xX10xX3xX277xX20xXdxX6xXexXdxX64xX2bxXdxX7xXexdaa2xX3xb95bxX13xXa3xX4xX3xXa6xXdxXa8xXa9xed57xX3xX61xX92xX93xX94xX2xX3xX4xX11axX3xXexX1xXa8xX3xXa6xXe1xXexX3xXexc8abxX4xX3xXa6xX17xX3xXexX33axXdxX3xXa6xX6xX3xX4dxX6xX4xX1xX3xX11cxX31bxX11dxX3xX2bxX1xX2e4xX3xX4xX11axX3xXa6xX17xX2bxX3axX3xX4xd18exX3xXexXa9xX33axX4xX3xX19xXdxX2bxX3xXbxX1xX131xX2bxX3xX5xd711xX4xX3x9793xX93xX19fxX112xX3xX4x9fa2xX2bxX3axX3xX1xcafbxX3xXexX1xX33axX2bxX3axX3xXa6xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX47xX249xX2bxX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX9bxX1xX1axX3xX4xXa9xX2bxX3axX3xX4xX33xXbxX3xX1xX35dxX2bxX3xX2xX170xX113xXf5xXf5xXf5xX3xX9bxX3axX3xX5xX36exX4xX3xXa6xcdd2xX25xX113xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX64xX47xX25xXaxX12xX97xXcdxXdxX3xXa6xX10cxX2bxX3axX3xXexX88xXefxX2bxX3xX4xX25exX2bxX3axX3xXexXdxX2bxX3xX4xX1xXa9xX25xXefxX2bxX3xX2bxX3axXcdxX2bxX1xX3xX20xXdxX38xXexX15fxX3xX31dxX23cxX17xX2bxX3axX3xX4xX35dxX3xX7x10225xX3xX47xa9c4xX2bxX3axX3xX88xX17xX2bxX3axX3xX88xXfbxXdxX3xX4xX24xX4xX3xX7xXdxXefxXa9xX3xX1xX12dxXbxX3xX9bxXdxX1cxX3xX2bxXdxX9bxX10xX2bxX3xX2bxX1xXdxX37cxXexX3xXa6xX17xX3xX4xX6xX64xX31bxX3xXa6xa339xX4xX3xX19xXdxX37cxXexX3xX5xXcdxX3x10012xX2bxX4xX64xX2bxX10xX5xX3xX20xXcdxX3xXbdxX6xX7xXbxX6xX5xX64xX25xX31bxX3xXa6xXa8xX3xX4xX1xaf16xXa9xX3xXa6xX12cxX12dxX4xX3xX2bxX1xXdxX37cxXexX3xXa6xX17xX3xXexXffxX3xX170xX11cxXf5xX3xXa6xX17xX3xX79xX3xX2cfxX3xXa6xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX47xX249xX2bxX3xX9bxX1xX1axX3xX20xXcdxX64xX3xXa6xX38xX2bxX3xX2xX94xXf4xXf5xX3xXa6xX17xX3xX79xX3xX2cfxX3xX33axX2bxX3axX3xXa6xX33axXexX3xX7xX6xXa9xX326xX113xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX64xX47xX25xXaxX12xXcxX88xX64xX2bxX3axX3xX7xX33axX3xX2bxX1x9d19xX2bxX3axX3xXa6xX436xX4xX3xXa6xXdxXa8xX1cxX3xX9bxXd1xX3xXexX1xXa9xX1dxXexX3xX9bxX1xX24xX4xX31bxX3xX31dxX13xXa3xX4xX3xXa6xXdxXa8xXa9xX326xX3xX61xX92xX93xX94xX2xX3xX4xa9e0xX2bxX3xX4xX11axX3xX9bxX1xX33axXdxX3xX1x8a0fxX2bxX1xX3xX2bxX11axX2bxX3xX47xXdxX3xXa6xX17xX2bxX3axX3xXa6xX436xX4xX3xXexX88xX12cxX2bxX3axX3xXa6xXa8xX3xXexX1xX6xX25xX3xXa6xX25exXdxX3xX1xX503xX2bxX1xX3xX47xXe1xX2bxX3axX3xX4xXc4xX6xX3xXa6xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX47xX249xX2bxX3xX9bxX1xX1axX113xX3xX52xX11axX3xX4x9d88xX2bxX3axX3xX4xX11axX3xX4xX400xX6xX3xXexX88xX24xX2bxX1xX3xXbxX1xX1axX6xX3xXexX88xX12cxX3cxX4xX3xXa6xX12cxX12dxX4xX3xX7xX400xX3xX47xX403xX2bxX3axX3xXa6xXa8xX3xX3axXdxX131xX1cxX3xX24xXbxX3xX5xX36exX4xX31bxX3xXexX131xX2bxX3xX2bxX1xXdxX37cxXexX3xX19xXefxX2bxX3xX2bxX3axX64xXcdxXdxX3xX20xd298xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX113xX3xXa1x9e97xX10xX1cxX3xX20xXdxX47xX10xX64xX3xX3axXdxX3cxXdxX3xXexX1xXdxX37cxXa9xX3xX7xe25axX4xX3xX1cxXe1xX2bxX1xX3xX4xXc4xX6xX3xX61xX92xX93xX94xX2xX3xX47xX64xX3xX52xX277xX61xX277xX3xX4xX284xX2bxX3axX3xX19xX33axX113xX3xX52xX3axXa9xa629xX2bxX15fxX3xX97xXa9xX7xXdxX2bxX10xX7xX7xX3xX441xX2bxX7xXdxX47xX10xX88xXaaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX64xX47xX25xXaxX12xX61xX92xX93xX94xX2xX3xX7xX400xX3xX47xX403xX2bxX3axX3xX1cxX17xXexX3xX5xX64xXe1xXdxX3xX2bxX1xXdxXefxX2bxX3xX5xXdxX37cxXa9xX3xXa6xX436xX4xX3xX19xXdxX37cxXexX3xXa6xX12cxX12dxX4xX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX9bxX38xX3xX88xXdxXefxX2bxX3axX31bxX3xX4xX1xX64xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX2bxX11axX3xX4xX1xX33axX2bxX3axX3xX4xX1xd165xXdxX3xXa6xX12cxX12dxX4xX3xX20xX3cxXdxX3xXa6xXdxX21xXa9xX3xX9bxXdxX37cxX2bxX3xX9bxX1xXa3xX4xX3xX2bxX3axX1xXdxX37cxXexX3xX9bxX1xXdxX3xX19xX6xX25xX3xX2cfxX3xX20xX1dxX2bxX3xXexX33axX4xX3xX4dxX6xX4xX1xX3xX11cxX31bxX11dxX113xX3xX79xX1xXdxX3xXexXdxX38xXexX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX9bxX38xX3xX4xXc4xX6xX3xXa6xX17xX2bxX3axX3xX4xX35dxX3xX371xX93xX19fxX112xX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX4xX4f7xX2bxX3xX5xXcdxX3xXa6xXdxX21xXa9xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX7xX64xX2bxX3axX3xX4xX1xX64xX3xXa6xX38xX2bxX3xX2bxX6xX25xX3xX20xX249xX2bxX3xX4xX1xX12cxX6xX3xX6xXdxX3xX4xX11axX3xXexX1xXa8xX3xX7xX6xX64xX3xX4xX1xX14xXbxX3xX5xXe1xXdxX3xX4xX284xX2bxX3axX3xX2bxX3axX1xX37cxX3xXa6xX17xX2bxX3axX3xX4xX35dxX3xX20xXcdxX3xXa6xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX47xX249xX2bxX3xX9bxX1xX1axX3xX4xXc4xX6xX3xX61xX92xX93xX94xX2xX113xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX64xX47xX25xXaxX12xX4dxX436xX4xX3xX47xX377xX3xXa6xXfbxX3xX31dxX2bxX3axX1xX117xX3xX1xX12cxXa9xX326xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxXbxX3xX9bx8a49xX3xXexX88xX12cxX3cxX4xX31bxX3xX31dxX13xXa3xX4xX3xXa6xXdxXa8xXa9xX326xX3xX61xX92xX93xX94xX2xX3xX20xX249xX2bxX3xX3axXdxX4c9xX3xX9bxX76axX3xX5xX403xX4xX3xXexX1xX38xX3xX3axXdxX3cxXdxX3xX5xXcdxX3xX4xX1xXdxX38xX4xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX4xX11axX3xX2bxX3axX12cxX2e4xXdxX3xX5xX24xXdxX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxX1xX33xXexX3xX1cxX65exXdxX3xXexX1xX2e4xXdxX3xXa6xXe1xXdxX113xX0xX3fxXbxX12xX0xX47xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX88xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX7xXexX88xX64xX2bxX3axX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxXefxX2bxX3xcff7xXa9xX6xX2bxX15fxX0xX3fxX7xXexX88xX64xX2bxX3axX12xX0xXa9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX93xXexX1xXa9xX1cxX19xX93xX6xX2bxX47xX93xX7xX6xXbxX64xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxXd1xX3xX7xXa3xXbxX3xX1xX64xXcdxX2bxX3xXexX1xXcdxX2bxX1xX3xX7xXdxXefxXa9xX3xXexXcdxXa9xX3xX7xe1f8xX2bxX3xX19xX6xX25xX3x90f3xX64xX88xX47xX3xXexX1xX5baxX3xX1xX6xXdxXaxX3xX1xX88xX10x102d3xX9xXaxX3fxX20xXa9xX93xX9bxX1xXdxX3fxX1cxX25xX93xX7xX6xXbxX93xX1xX64xX6xX2bxX93xXexX1xX6xX2bxX1xX93xX7xXdxX10xXa9xX93xXexX6xXa9xX93xX7xX6xX2bxX93xX19xX6xX25xX93xX86exX64xX88xX47xX93xXexX1xXa9xX93xX1xX6xXdxX3fxX2xX94xXf4xX11cxX112xX94xX113xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX3axX3xX7xX88xX4xX9xXaxX3fxX1cxX10xX47xXdxX6xX3fxX2xX11dxXf5xX3fxX2bxX10xX54xX7xX3fxX2xXf3xX11dxXf3xX3fxX2xXf5xX112xX47xX11dxX11dxX11dxX170xX170xXf5xX11cxXexX94xX19fxX170xX11cxX5xX170xX113xX1b1xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxX1xX33xXexX3xXexX1xX38xX3xX3axXdxX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX47xXdxX20xX12xX0xX7xXexX88xX64xX2bxX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxXd1xX3xX7xXa3xXbxX3xX1xX64xXcdxX2bxX3xXexX1xXcdxX2bxX1xX3xX7xXdxXefxXa9xX3xXexXcdxXa9xX3xX7xX856xX2bxX3xX19xX6xX25xX3xX85dxX64xX88xX47xX3xXexX1xX5baxX3xX1xX6xXdxXaxX3xX1xX88xX10xX86exX9xXaxX3fxX20xXa9xX93xX9bxX1xXdxX3fxX1cxX25xX93xX7xX6xXbxX93xX1xX64xX6xX2bxX93xXexX1xX6xX2bxX1xX93xX7xXdxX10xXa9xX93xXexX6xXa9xX93xX7xX6xX2bxX93xX19xX6xX25xX93xX86exX64xX88xX47xX93xXexX1xXa9xX93xX1xX6xXdxX3fxX2xX94xXf4xX11cxX112xX94xX113xX1xXexX1cxXaxX12xX4dxXd1xX3xX7xXa3xXbxX3xX1xX64xXcdxX2bxX3xXexX1xXcdxX2bxX1xX3xX7xXdxXefxXa9xX3xXexXcdxXa9xX3xX7xX856xX2bxX3xX19xX6xX25xX3xX85dxX64xX88xX47xX3xXexX1xX5baxX3xX1xX6xXdxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX88xX64xX2bxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xXcxXe1xXdxX3xXexX88xXdxXa8xX2bxX3xX5xXfbxX1cxX3xX1xX131xXdxX3xX7fdxXa9xX856xX2bxX3xX7fdxXa9xX33axX4xX3xXexX38xX3xX441xX56xX4dxX61xX3xX11dxXf5xX2xXf3xX31bxX3xX52xX3axX6xX3xXa6xXfbxX3xX3axXdxX3cxXdxX3xXexX1xXdxX37cxXa9xX3xX5xXdxXefxX2bxX3xXexXdxX38xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX284xX3xX1xX503xX2bxX1xX3xXexXcdxXa9xX3xX7xX856xX2bxX3xX19xX6xX25xX3xXexX1xX38xX3xX1xX37cxX3xX1cxX3cxXdxX3xXexXa9xX25xX3xX2bxX1xXdxXefxX2bxX3xX9bxX1xX131xX3xX2bxX10cxX2bxX3axX3xXexX1xXcdxX2bxX1xX3xX1xXdxX37cxX2bxX3xXexX1xX36exX4xX3xX4xXc4xX6xX3xX4xX1xb2fbxX2bxX3axX3xX19xX45bxX3xXa6xX24xX2bxX1xX3xX3axXdxX24xX3xX88xX33xXexX3xXexX1xX33xXbxX31bxX3xX9bxX1xX24xX4xX3xX1xdbe9xX2bxX3xX20xX3cxXdxX3xXexXdxX38xX2bxX3xXa6xX17xX3xX4xX1xX38xX3xXexXe1xX64xX3xX1xXcdxX2bxX3axX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX1cxX249xXa9xX3xX1xXe1xX1cxX3xX4xXc4xX6xX3xX4dxXd1xX113xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX47xXdxX20xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX503xX2bxX1xX3xX131xX2bxX1xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX4xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX9bxX1axX4xX1xX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX2bxX3axX12cxX2e4xXdxX3xX5xX24xXdxX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX4xXc4xX6xX3xX52xX3axX6xXaxX3xX1xX88xX10xX86exX9xXaxX3fxX20xXa9xX93xX9bxX1xXdxX3fxX1xX10xX93xX5xX64xX93xX1xXdxX2bxX1xX93xX6xX2bxX1xX93xX1cxX6xX25xX93xX19xX6xX25xX93xX4xXa9xX64xX2bxX3axX93xX9bxXdxX4xX1xX93xX9bxX1xX64xX2bxX3axX93xX2bxX3axXa9xX64xXdxX93xX5xX6xXdxX93xX19xXdxX93xX1cxX6xXexX93xX4xXa9xX6xX93xX2bxX3axX6xX3fxX2xXf4xX112xX170xXf5xX11cxX113xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX3axX3xX7xX88xX4xX9xXaxX3fxX1cxX10xX47xXdxX6xX3fxX2xX11dxXf5xX3fxX2bxX10xX54xX7xX3fxX2xXf3xXf5xXf4xX3fxX2xX11cxX170xX47xX11dxX11dxXf5xXf5xX112xXf5xX94xXexXf3xXf5xX112xXf5xXf3xX5xXf5xX113xX1b1xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xX21xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX2bxX1xX33xXexX3xXexX1xX38xX3xX3axXdxX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX47xXdxX20xX12xX0xX7xXexX88xX64xX2bxX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX503xX2bxX1xX3xX131xX2bxX1xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX4xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX9bxX1axX4xX1xX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX2bxX3axX12cxX2e4xXdxX3xX5xX24xXdxX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX4xXc4xX6xX3xX52xX3axX6xXaxX3xX1xX88xX10xX86exX9xXaxX3fxX20xXa9xX93xX9bxX1xXdxX3fxX1xX10xX93xX5xX64xX93xX1xXdxX2bxX1xX93xX6xX2bxX1xX93xX1cxX6xX25xX93xX19xX6xX25xX93xX4xXa9xX64xX2bxX3axX93xX9bxXdxX4xX1xX93xX9bxX1xX64xX2bxX3axX93xX2bxX3axXa9xX64xXdxX93xX5xX6xXdxX93xX19xXdxX93xX1cxX6xXexX93xX4xXa9xX6xX93xX2bxX3axX6xX3fxX2xXf4xX112xX170xXf5xX11cxX113xX1xXexX1cxXaxX12xX13xX14xX3xX5xX17xX3xX1xX503xX2bxX1xX3xX131xX2bxX1xX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX4xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX9bxX1axX4xX1xX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX2bxX3axX12cxX2e4xXdxX3xX5xX24xXdxX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX4xXc4xX6xX3xX52xX3axX6xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX88xX64xX2bxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xdbeexX9bxX1xX64xXexX2bxXdxX9bxX3xX5xXcdxX3xX1cxX24xX25xX3xX19xX6xX25xX3xX4xX12cxX2e4xX2bxX3axX3xX9bxX1axX4xX1xX3xX9bxX1xX284xX2bxX3axX3xX2bxX3axX12cxX2e4xXdxX3xX5xX24xXdxX3xXa6xX6xX2bxX3axX3xXa6xX12cxX12dxX4xX3xX52xX3axX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX88xXdxXa8xX2bxX31bxX3xX20xX3cxXdxX3xX9bxX1xX131xX3xX2bxX10cxX2bxX3axX3xXexX88xXdxXa8xX2bxX3xX9bxX1xX6xXdxX3xX20xX54axX3xX9bxX1xX1axX3xX47xXcdxX2bxX1xX3xX4xX1xX64xX3xX4xX1xXdxX38xX2bxX3xXa6xX33xXa9xX3xX4xX35dxX3xXexX1xX38xX3xX1xX37cxX3xX19fxX113xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX47xXdxX20xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxXa9xX5xX12xX0xX47xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX88xXaxX12xX0xX3fxX47xXdxX20xX12xX0xX3fxX47xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX64xXa9xX88xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xXcxXcxX5a4xd4a2xX52xX0xX3fxXbxX12