Mazda3 thế hệ mới ra mắt, tháng 10 bán tại Việt Nam
Mẫu xe cỡ C thay đổi một vài thông số kích thước, nâng cấp công nghệ, ra mắt hôm 18/9.
8011xe03fx81cexe9a1x1150axcdd0x11fd3x1113cx10f02xX7xcff1x11fc5x12f5bx1395bx11a6axc8f5xX5xd25dxXaxe66ax12d64xX6x1246dx1355bxX6x11eb0xX3xXexX1x8156xX3xX1xa67dxX3xfc93x9cfbxXdxX3xc1e6xX6xX3xX21x8345xXex10e03xX3xXexX1x11604x99bex9676xX3xX2x13201xX3xe5aexX2fxX30xX3xXexb7ebxXdxX3xb7bdxXdxX1fxXexX3x1319axX6xX21xX0xb6aaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131c8xX10xX6xX16xXaxX12xX13x9debxb091xX3x12fb4xX10xX3xX4xdf16xX3xf2caxX3xXexX1xX6xeccbxX3xab12xa66exXdxX3xX21x126a1xXexX3xc2dbx137e3xXdxX3xXexX1x8ebcxX30xX31xX3xX7xcfa2xX3x116cfxb8cexX4xX1xX3xXexX1x12c9exX22xX4xX2bxX3xX30x133b1xX30xX31xX3xX4xf535xXbxX3xX4xX7bxX30xX31xX3xX30xX31xX1xX1fxX2bxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX3xX1xX7bxX21xX3xX2x10b9exX47xc7e9xc195xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX66xX6xXbxXexXdxde11xX30xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxe2e8xXdxX16xXexX1x13fc4xX3xX2xX34xX34xffd8x10196xXaxX3xX36xXccxX25xX16xX10xX25xX9xXaxX34xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX30xX31xX9xXaxX34xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX16xX16xXdxX30xX31xX9xXaxX18xXaxX3xX6xX5xXdxX31xX30xX9xXaxX4xX10xX30xXexX10xX25xXaxX12xX0xXexX36xXccxX16xX6bxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX21xX31xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXd7xXdxX16xXexX1xXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb1xX36xX6xXccxX1xX6xXexXdxX30xX1xXb1xX75xX30xX47xX30xX10xXd7xX7xX47xX2xXb0xX18x144a6xX47xX2xX34x1206cxX16x13130xX2xf74bxX16exXaexX34xX2xXexX16exX18xX16axX16cxX5xX2xXb1xfb7bxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX3xX36xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXaxX3xX16xX6xXexX6xa976xX30xX6xXexX5exX25xX6xX5xX1bexX1xX9xXaxX16cxXaexXaexXaxX3xX16xX6xXexX6xX1bexX30xX6xXexX5exX25xX6xX5xX1bexXd7xXdxX16xXexX1xX9xXaxX166xb095xX34xXaxX3xX16xX6xXexX6xX1bexXd7xXdxX16xXexX1xX9xXaxX166xX1e4xX34xXaxX3xX16xX6xXexX6xX1bexXbxXd7xXdxX16xXexX1xX9xXaxX1e4xX34xX34xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX16xX12xX0xX47xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxXccxX30xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX3xXexX3bxXdxX3xXcxX1xX2fxXdxX3xa5f3xX6xX30xXb1xX3xd3c6xX30xX1xXdcxX3xX43xX31x9287xX4xX3x1389exXdxX1fxXbxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX16xX12xX0xX47xXexX25xX12xX0xX47xXexX36xXccxX16xX6bxX12xX0xX47xXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f78xXccxX16xX6bxXaxX12xXcxX1xXdxX1cxXexX3xX82xX1cxX3x13f40xXccxX16xXccxX3xX21xX22xXdxX2bxX3xX4xX7bxX30xX31xX3xX30xX31xX1xX1fxX3xeb9bxX82xX6bx8ebdxX4xXexXdxX75xX1bexX3exX10xX1xXdxX4xX5xX10xX1bexX2b0xX25xX4xX1xXdxXexX10xX4xXexX5exX25xX10xX3xX75xX76xX3xX1xX1fxX3xXexX1xX80xX30xX31xX3xX6xX30xX3xXexXccxX76xX30xX3xXdxX1bexX2b0xX4xXexXdxX75xX10xX7xX10xX30xX7xX10xX3xX5xX76xX3xX18xX3xX6dxXdx102ccxX21xX3xX30xX6exXdxX3xX36x11eb8xXexX3xX4xaf23xX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xXexX1xfaa8xX3xXexX89xXb1xX3xX43xX8fxX30xX31xX3xX4xX94xXbxX3xX6dxX2fxX30xX31xX3xX4xX1x14184xX3x10232xX3xX30xX1xX94xXexX3xX4xX300xX6xX3xX30xc1fexX30xX3xXexd140xX30xX31xX3xX2adxX82xX6bxX2b0xX4xXexXdxX75xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX30x9044xX21xX3x9bbdxX3xX1xX1fxX3xXexX1xX80xX30xX31xX3xXexX25xX10xXccxX2bxX3xX4xX94xX5exX3xXexX25xX329xX4xX3xXexX1xX8fxX30xX3xX60xX10xX3xX21xX22xXdxX2bxX3xX4xX94xX5exX3xXexX25xX329xX4xX3xX31xX1xX1cxX3xX21xX22xXdxX2bxX3xXex8c56xX30xX31xX3xX82xX1xX33bxX3xX30xX391xX30xX31xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX8fxX21xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX0xXdxX21xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX16xXexX1xX5exX21xX36xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX60xX1bexXd7xXdxX16xXexX1xXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xX3xX21xX6xX60xX1bexX1xX10xXdxX31xX1xXexXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xX3xX21xX6xX25xX31xXdxX30xX1bexXexXccxXbxXdcxX3xX34xXbxX60xXe2xX3xXd7xXdxX16xXexX1xXdcxX3xX166xX16cxX18xXbxX60xXe2xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexXdcxX3xX16cxX166xXaexXbxX60xXe2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb1xX36xX6xXccxX1xX6xXexXdxX30xX1xXb1xX75xX30xX47xX30xX10xXd7xX7xX47xX2xXb0xX18xX166xX47xX2xX34xX16axX16xX16cxX2xX16exX16exXaexX34xX2xXexXb0xX2xX34xX34xX5xX16exXb1xX17bxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX3xX36xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxXccxX30xXaxX12xX28axX33bxX30xX3xX1xX6xXexX4xX1xX36xX6xX4xX82xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX56xX1fxX3xXexX1xX80xX30xX31xX3xX6xX30xX3xXexXccxX76xX30xX3xXdxX1bexX2b0xX4xXexXdxX75xX10xX7xX10xX30xX7xX10xX3xXexX1x13e52xX6xX3xX1xX89xX357xX30xX31xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX83xX30xX1xX3xX30xX391xX30xX31xX3xX30xX6exXdxX3xX36xX2fcxXexX3xX2fxXbxX3xX16x14288xX30xX31xX3xXexX25x140a8xX30xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX66xbfcbxX1bexXaexX3xX36xX6xXccxX3xX31x102f5xX21xX3xX4xX33bxX30xX1xX3xX36xX2fxXccxX3xX75xX76xX3xX1xbbacxX3xXexX25xef4cxX3xX31xXdx11b93xX3xX5xX76xX30xX3xX6dxX89xf60fxX30xX31xX2bxX3xX4xX33bxX30xX1xX3xX36xX2fxXccxX3xX6dxXdxX2f4xX21xX3xX21xee9dxX2bxX3xX4xX6xX21xX10xX25xX6xX3xX18xX16axX34xX2bxX3xX6dxXdxX337xX5exX3xX82xX1xXdxX2f4xX30xX3xX1xX76xX30xX1xX3xXexX25xd618xX30xX1xX3xXexX83xX4xX1xX3xX1xX549xXbxX3xX25xX6xX16xX6xX25xX3x12b8dxX13x12068xX66xX66xa2b1xX2bxX3xX1xX545xX3xXexX25xX549xX3xXbxX1xX6xX30xX1xX3xX4xX1xX300xX3xX6dxX72xX30xX31xX3xXexX25xX89xX22xX4xX47xX7xX6xX5exXb1xX3xXcxX25xX6xX30xX31xX3xX36xf1c7xX3xXexXdxX522xX5exX3xX4xX1xX5exafc6xX30xX3xX166xX3xXexX329xXdxX3xX82xX1xX83xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12x139b1xX1xXdxX522xX30xX3xX36xX33bxX30xX3xX1xX6xXexX4xX1xX36xX6xX4xX82xX3xX4xfb7dxX3xX4xX1xXdxX337xX5exX3xX16xX76xXdxX3xX16cxXb1xX16axX34xX34xX3xX21xX21xX2bxX3xXexX391xX30xX31xX3xX2xXb0xX34xX3xX21xX21xX3xX7xXccxX3xX75xX22xXdxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX4xb198xX2bxX3xX31xXdxX54dxX3xX30xX31xX5exX6bxX522xX30xX3xX4xX1xXdxX337xX5exX3xX25xX72xX30xX31xX2bxX3xX75xX76xX3xX4xX1xXdxX337xX5exX3xX4xX6xXccxX3xX31xXdxX33bxX21xX3xX18xX34xX3xX21xX21xX2bxX3xX6dxX3bxXexX3xX21xX313xX4xX3xX2xXb1xX16cxX18xX1e4xX3xX21xX21xXb1xX3xXcxX25xX51cxX4xX3xX4xdce8xX3xX7xX357xX3xXexX391xX30xX31xX3xX16exX1e4xX3xX21xX21xX2bxX3xX6dxX3bxXexX3xX16exXb1xX166xX16exX1e4xX3xX21xX21xXb1xX3xX5f9xX1xXdxX522xX30xX3xX36xX33bxX30xX3xX7xX10xX16xX6xX30xX3xX31xXdxX54dxX3xX30xX31xX5exX6bxX522xX30xX3xX82xX83xX4xX1xX3xXexX1xX89xX22xX4xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX0xXdxX21xX31xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX60xX1bexXd7xXdxX16xXexX1xXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xX3xX21xX6xX60xX1bexX1xX10xXdxX31xX1xXexXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xX3xX21xX6xX25xX31xXdxX30xX1bexXexXccxXbxXdcxX3xX34xXbxX60xXe2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb1xX36xX6xXccxX1xX6xXexXdxX30xX1xXb1xX75xX30xX47xX30xX10xXd7xX7xX47xX2xXb0xX18xX166xX47xX2xX34xX16axX16xX16cxX2xX16exX16exXaexX34xX2xXexX1e4xXaexX34xX16exX5xX18xXb1xX17bxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX3xX36xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxXccxX30xXaxX12xX52cxX10xX3xX25xX6xX3xX16xX2fxX30xX31xX3xX7xX10xX16xX6xX30xX3xX1xX68axX30xX3xXexX25xX89xX22xX4xX2bxX3xX30xX1xX58axX30xX3xXexX25xX89xX555xX30xX31xX3xX60xX10xX3xX1xX68axX30xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX0xXdxX21xX31xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX60xX1bexXd7xXdxX16xXexX1xXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xX3xX21xX6xX60xX1bexX1xX10xXdxX31xX1xXexXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xX3xX21xX6xX25xX31xXdxX30xX1bexXexXccxXbxXdcxX3xX34xXbxX60xXe2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb1xX36xX6xXccxX1xX6xXexXdxX30xX1xXb1xX75xX30xX47xX30xX10xXd7xX7xX47xX2xXb0xX18xX166xX47xX2xX34xX16axX16xX16cxX2xX16exX16exXaexX34xX2xXexX1e4xX34xXaexX16cxX5xX16cxXb1xX17bxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX3xX36xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxXccxX30xXaxX12xX43xX72xXdxX3xXexX1xX94xXexX3xX4xX63fxX30xX31xX3xXexXdxX30xX1xX3xX4xX1x1039exX30xX1xX3xX5xX3bxXdxX2bxX3xX82xX1xX5exX3xX75xe138xX4xX3xXexX2fxXbxX1bexX5xX7bxX2bxX3xX21xX76xX30xX3xX1xX58axX30xX1xX3xXexX25xX5exX30xX31xX3xXexX8fxX21xX3xX5xX76xX21xX3xX21xX22xXdxXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX82xX1cxXexX3xX1xX549xXbxX3xX30xX31xX7bxX30xX3xX30xX31xX54dxX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xX82xX1cxX3xX299xXccxX16xXccxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xXexX1xX313xX3xX1xX6xXdxX3xX75xX22xXdxX3xX30xX31xX5exX6bxX522xX30xX3xX5xX32bxX3xX4xX1xX5exX6bxX2f4xX30xX3xX6dxX72xX30xX31xX3xX4xX1xX8d7xX3xX21xX72xXexX3xX6dxX89xX555xX30xX31xX3xXexX1x92f0xX30xX31xX3xX6dxX2f4xX3xX6dxX3bxXexX3xX7xX8e5xX3xX6dxX68axX30xX3xX31xXdxX33bxX30xX3xXexX80xXdxX3xX6dxX6xXb1xX3xX56xb371xX30xX31xX3xX21xX5exX80xX30xX3xX1xX89xX22xX30xX31xX3xX4xX1xXdxX1cxX4xX3xX7xX10xX16xX6xX30xX3xX4xX64xX3xX66xX3xXexX22xXdxX3xX1xX58axX30xX1xX3xX33bxX30xX1xX3xX4xX1xXdxX1cxX4xX3xX7xXbxXccxX25xXexX36xX6xX4xX82xX3xX5xXdxX337xX30xX3xX5xX3bxX4xX3xX75xX22xXdxX3xX6dxX5exX7bxXdxX3xX60xX10xX3xX75xX5exX80xXexX3xX16xX80xX4xX3xX1xX68axX30xX3xX60xX89xX6xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12x101efxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX4xX63fxX2bxX3xX6dx11ed7xX30xX3xXbxX1xX6xX2bxX3xX31xX89xX68axX30xX31xX3xX75xX76xX3xX6dxXa30xX30xX3xX1xX2fcxX5exX3xXexX3bxXccxX3xXexX1xX76xX30xX1xX3xX21xX72xXexX3xX6dxX89xX555xX30xX31xX3xXexX1xX98axX30xX31xX3xX82xX1xXdxX1cxX30xX3xXbxX1xb683xX30xX3xX6dxX5exX7bxXdxX3xX60xX10xX3xX1xX89xX22xX30xX31xX3xX5xX522xX30xX3xX4xX6xXccxX3xX21xX6xX30xX31xX3xX1xX68axXdxX3xX1xX89xX22xX30xX31xX3xX4xXccxX5exXbxX10xX3xXexX1xX58axX3xX357xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX2bxX3xX6dxXa30xX30xX3xX1xX2fcxX5exX3xX1xX3bxX3xXexX1xX94xXbxX2bxX3xX6dxX89xX555xX30xX31xX3xX30xX80xXdxX3xX18xX3xX6dxXdxX2f4xX21xX3xX30xX76xX6bxX3xXexX25xX357xX3xXexX1xX76xX30xX1xX3xX31xX94xXbxX3xX82xX1xX329xX4xX2bxX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xX82xX1cxX3xX5xX3bxXdxX3xX4xX72xXexX3xX66xX3xX82xX1xXdxX1cxX30xX3xX21xX5dxX5exX3xX60xX10xX3xX6dxX2fcxX21xX3xX30x11a06xXexX3xX7xX10xX16xX6xX30xX3xX1xX68axX30xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX13xX72xXexX3xX7xX80xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX6dxX6exXdxX3xX82xX1xX2fxX4xX3xX30xX1xX89xX3xX5xX89xX22xXdxX3xXexX33bxX30xX3xX30xX1xXdxX1fxXexX3xX4xX64xX3xX5xX22xX30xX3xX21xX76xX5exX3xX6dxX10xX30xXb1xX3xX66xX51cxX21xX3xX6dxXa30xX30xX3xXbxX1xX6xX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xX82xX1cxX3xX6dxX68axX30xX3xX31xXdxX33bxX30xX3xX1xX68axX30xX2bxX3xXexX1xX5exX3xX30xX1x13173xX3xX5xX3bxXdxX3xX75xX76xX3xX30xX354xX21xX3xX4xX1xX58axX21xX3xX75xX76xXccxX3xXexX25xXccxX30xX31xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xXa22xX3xX30xX72xXdxX3xXexX1xX94xXexX2bxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX21xX22xXdxX3xX4xX60exX3xX31xX1xX1cxX3xX5xX2fxXdxX3xX4xX1xX8d7xX30xX1xX3xX6dxXdxX1fxX30xX3xX2xX34xX3xX1xX89xX22xX30xX31xX3xX75xX76xX3xX30xX1xX22xX3xX16exX3xX75xX5cdxX3xXexX25xX83xXb1xX3xX56xX1fxX3xXexX1xX80xX30xX31xX3xX82xX1cxXexX3xX30xX80xXdxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX66xXccxX30xX30xX10xX4xXexX3xXexX89xX68axX30xX31xX3xXexX1xX83xX4xX1xX3xX2b0xXbxXbxX5xX10xX3xX66xX6xX25xX5f9xX5xX6xX6bxX2bxX3xX21xX76xX30xX3xX1xX58axX30xX1xX3xXexX25xX5exX30xX31xX3xXexX8fxX21xX3xXaexX2bxXaexX3xXdxX30xX4xX1xX2bxX3xX1xX1fxX3xXexX1xX80xX30xX31xX3xX8fxX21xX3xXexX1xX6xX30xX1xX3xX28axXccxX7xX10xX3xX75xX22xXdxX3xX2xX16exX3xX5xXccxX6xXb1xX3xX24exXccxX6xX3xX28axXccxX7xX10xX3xXexX89xX68axX30xX31xX3xXexX8e5xX3xXexX25xX522xX30xX3xX66xX52cxX1bexXaexX3xX75xX76xX3xX66xX52cxX1bexX1e4xX3xX21xX22xXdxX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX66xX6xXbxXexXdxXccxX30xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXd7xXdxX16xXexX1xXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xXaxX3xX36xXccxX25xX16xX10xX25xX9xXaxX34xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX30xX31xX9xXaxX34xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX16xX16xXdxX30xX31xX9xXaxX18xXaxX3xX6xX5xXdxX31xX30xX9xXaxX4xX10xX30xXexX10xX25xXaxX12xX0xXexX36xXccxX16xX6bxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX21xX31xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXd7xXdxX16xXexX1xXdcxX3xX2xX34xX34xXe1xXe2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb1xX36xX6xXccxX1xX6xXexXdxX30xX1xXb1xX75xX30xX47xX30xX10xXd7xX7xX47xX2xXb0xX18xX166xX47xX2xX34xX16axX16xX16cxX2xX16exX16exXaexX34xX2xXexX2xX2xX2xX166xX5xX1e4xXb1xX17bxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX3xX36xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXaxX3xX16xX6xXexX6xX1bexX30xX6xXexX5exX25xX6xX5xX1bexX1xX9xXaxX16exXb0xX16cxXaxX3xX16xX6xXexX6xX1bexX30xX6xXexX5exX25xX6xX5xX1bexXd7xXdxX16xXexX1xX9xXaxX166xX1e4xX34xXaxX3xX16xX6xXexX6xX1bexXd7xXdxX16xXexX1xX9xXaxX166xX1e4xX34xXaxX3xX16xX6xXexX6xX1bexXbxXd7xXdxX16xXexX1xX9xXaxX1e4xX34xX34xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX16xX12xX0xX47xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxXccxX30xXaxX12xX2adxX8e5xX3xX82xX1xX2fxX4xX3xX36xXdxX1fxXexX3xXexX25xXccxX30xX31xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xXexX3bxXccxX3xX1xX58axX30xX1xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX4xX300xX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xXb1xX3xX253xX30xX1xXdcxX3xX43xX31xX25axX4xX3xX25dxXdxX1fxXbxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX16xX12xX0xX47xXexX25xX12xX0xX47xXexX36xXccxX16xX6bxX12xX0xX47xXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xXexX3bxXdxX3xXcxX1xX2fxXdxX3xX24exX6xX30xX3xX4xX1xX8d7xX3xX7x12c74xX3xX16xX51cxX30xX31xX3xX6dxX72xX30xX31xX3xX4xX68axX3xX16exXb1xX34xXb1xX3xX66xX33bxX3xX7xX10xX16xX6xX30xX3xX75xX76xX3xX1xX6xXexX4xX1xX36xX6xX4xX82xX3xX31xX535xX21xX3xX18xX3xXbxX1xXdxX522xX30xX3xX36xX33bxX30xXdcxX3xX66xX2bxX3xX2adxX3xX75xX76xX3xX2adxX5f9xXb1xX3xX25dxX72xX30xX31xX3xX4xX68axX3xX60xX391xX30xX31xX3xX2adxX82xX6bxX2b0xX4xXexXdxX75xX1bexd879xX3xX4xX60exX3xX4xX7bxX30xX31xX3xX7xX5exX94xXexX3xX2xX16axX1e4xX3xX21xX9aaxX3xX5xX8e5xX4xX3xX357xX3xX75x1323fxX30xX31xX3xXexX5exX6xX3xX21xX2fxX6bxX3xX16axXb1xX34xX34xX34xX3xX75xXf48xX30xX31xX3xXbxX1xX329xXexX2bxX3xX21xX7bxX1bexX21xX10xX30xX3xX60xXccxX29xX30xX3xX16exX2xX18xX3xX43xX21xX3xX357xX3xX16cxXb1xX34xX34xX34xX3xX75xXf48xX30xX31xX47xXbxX1xX329xXexXb1xX3xX13xX313xX4xX3xXexXdxX522xX5exX3xX1xX6xXccxX3xX30xX1xXdxX522xX30xX3xX5xXdxX1fxX5exX3xXexX25xX5exX30xX31xX3xX36xX58axX30xX1xX3xX16axX2bxX18xX3xX5xX83xXexX47xX2xX34xX34xX3xX82xX21xX2bxX3xXexX1xX10xXccxX3xX1xX9aaxX30xX31xX3xX7xX33bxX30xX3xX60xX5exX94xXexXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xX52cxX10xX3xX36xX2fxX30xX3xX25xX6xX3xXexX3bxXdxX3xXcxX1xX2fxXdxX3xX24exX6xX30xX3xX75xX22xXdxX3xX166xX3xX21xX76xX5exX3xX7xX68axX30xX3xXexX569xX6bxX3xX4xX1xX25axX30xXb1xX3xX28axX33bxX30xX3xXexX1xX94xXbxX3xX4xX94xXbxX3xX66xX3xX31xXdxX2fxX3xXexX4f9xX3xX18xX2xXb1xX166xX34xX34xX3xd2edxX2adx10e56xX2bxX3xX36xX33bxX30xX3xX2adxX3xXexX4f9xX3xX18xX1e4xXb1xX34xX34xX34xX3xX1032xX2adxX1034xX3xX75xX76xX3xX36xX33bxX30xX3xX4xX6xXccxX3xX4xX94xXbxX3xX2adxX5f9xX3xXexX4f9xX3xX18xXb0xXb1xX16exX34xX34xX3xX1032xX2adxX1034xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axXccxX16xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX6dxX3bxXdxX3xX16xXdxX1fxX30xX3xXcxX25xX89xX555xX30xX31xX3xX56xX33bxXdxX2bxX3xX60xX10xX3xX7xf04exX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX3xXexX1xX5cdxX3xXexX25xX89xX555xX30xX31xX3xX3exXdxX1fxXexX3xX82xX1xXccxX33bxX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX2bxX3xX7xX109exX3xX4xX60exX3xX16exX3xXbxX1xXdxX522xX30xX3xX36xX33bxX30xX3xX6dxX72xX30xX31xX3xX4xX68axX3xX30xX1xX89xX3xX1xXdxX1fxX30xX3xX30xX6xX6bxX3xX5xX76xX3xX2xXb1xX1e4xX3xX75xX76xX3xX16exXb1xX34xXb1xX3xX24exX89xX549xX30xX31xX3xXexX25xX6xX30xX31xX3xX36xX5cdxX3xX7xX109exX3xX82xX1xX7bxX30xX31xX3xX31xXdxX80xX30xX31xX3xX1xXccxX76xX30xX3xXexXccxX76xX30xX3xX36xX33bxX30xX3xX357xX3xXcxX1xX2fxXdxX3xX24exX6xX30xX3xX21xX76xX3xX6dxXdxX337xX5exX3xX4xX1xX8d7xX30xX1xX3xX4xX1xXccxX3xXbxX1xX569xX3xX1xX549xXbxXb1xX0xX47xXbxX12xX0xX16xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX25xX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX25xXccxX30xX31xX12xXcxXdxX30xX3xX5xXdxX522xX30xX3x13fe0xX5exX6xX30xXdcxX0xX47xX7xXexX25xXccxX30xX31xX12xX0xX5exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bexXexX1xX5exX21xX36xX1bexX6xX30xX16xX1bexX7xX6xXbxXccxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX58axX30xX1xX3xX33bxX30xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1cxXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX3xX31xXdxX2fxX3xX31xXa6bxX30xX3xXaexX34xX34xX3xXexX25xXdxX1fxX5exX3xX6dxX535xX30xX31xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX6xX5xX6xX6bxX7xXdxX6xXaxX3xX1xX25xX10x11bcbxX9xXaxX47xX60xX10xX47xX1xXdxX30xX1xX1bexX6xX30xX1xX1bexX4xX1xXdxX1bexXexXdxX10xXexX1bexX21xX6xX15xX16xX6xX18xX1bexX16exX34xX2xXb0xX1bexX31xXdxX6xX1bexX31xX6xX30xX1bexXaexX34xX34xX1bexXexX25xXdxX10xX5exX1bexX16xXccxX30xX31xX1bexXexX6xXdxX1bexX21xX6xX5xX6xX6bxX7xXdxX6xX47xX2xX166xX1e4xX1e4xX2xX18xXb1xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX31xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX47xX21xX10xX16xXdxX6xX47xX2xX16exX34xX47xX30xX10xXd7xX7xX47xX2xXb0xX16exX166xX47xX2xX34xX16axX16xX2xX16exX16exX34xXaexX1e4xX34xXexX2xX16axX1e4xX16axX16exX5xX34xXb1xX17bxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX3xX36xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX16xXdxX75xX12xX0xX7xXexX25xXccxX30xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX58axX30xX1xX3xX33bxX30xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1cxXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX3xX31xXdxX2fxX3xX31xXa6bxX30xX3xXaexX34xX34xX3xXexX25xXdxX1fxX5exX3xX6dxX535xX30xX31xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX6xX5xX6xX6bxX7xXdxX6xXaxX3xX1xX25xX10xX11fdxX9xXaxX47xX60xX10xX47xX1xXdxX30xX1xX1bexX6xX30xX1xX1bexX4xX1xXdxX1bexXexXdxX10xXexX1bexX21xX6xX15xX16xX6xX18xX1bexX16exX34xX2xXb0xX1bexX31xXdxX6xX1bexX31xX6xX30xX1bexXaexX34xX34xX1bexXexX25xXdxX10xX5exX1bexX16xXccxX30xX31xX1bexXexX6xXdxX1bexX21xX6xX5xX6xX6bxX7xXdxX6xX47xX2xX166xX1e4xX1e4xX2xX18xXb1xX1xXexX21xXaxX12xX56xX58axX30xX1xX3xX33bxX30xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1cxXexX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX3xX31xXdxX2fxX3xX31xXa6bxX30xX3xXaexX34xX34xX3xXexX25xXdxX1fxX5exX3xX6dxX535xX30xX31xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX6xX5xX6xX6bxX7xXdxX6xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX25xXccxX30xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX6xX5xX6xX6bxX7xXdxX6xX3xX6dxX89xX549xX4xX3xX30xX1xX2fcxXbxX3xX82xX1xX5d7xX5exX3xX30xX31xX5exX6bxX522xX30xX3xX4xX1xXdxX1cxX4xX3xXexX4f9xX3xX43xX1xX2fcxXexX3xX28axX33bxX30xX2bxX3xX36xX2fxX30xX3xX25xX6xX3xX75xX22xXdxX3xX18xX3xXbxX1xXdxX522xX30xX3xX36xX33bxX30xX3xX4xX60exX3xX31xXdxX2fxX3xXexX4f9xX3xX2xX16cxX34xXb1xX34xX34xX34xX3xX59fxX13xX3xX59dxX31xXa6bxX30xX3xXaexX34xX34xX3xXexX25xXdxX1fxX5exX3xX6dxX535xX30xX31xX5a2xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX16xXdxX75xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX3xX4xX60exX3xX6dxX72xX30xX31xX3xX4xX68axX3xX1xXccxX76xX30xX3xXexXccxX76xX30xX3xX21xX22xXdxX2bxX3xX21xX3bxX30xX1xX3xX2xX166xXaexX3xX21xX9aaxX3xX5xX8e5xX4xXaxX3xX1xX25xX10xX11fdxX9xXaxX47xX60xX10xX47xX21xX6xX15xX16xX6xX18xX1bexX16exX34xX2xXb0xX1bexX4xXccxX1bexX16xXccxX30xX31xX1bexX4xXccxX1bexX1xXccxX6xX30xX1bexXexXccxX6xX30xX1bexX21xXccxXdxX1bexX21xX6xX30xX1xX1bexX2xX166xXaexX1bexX21xX6xX1bexX5xX5exX4xX47xX2xX16axXaexX16exXb0xX166xXb1xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX31xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX47xX21xX10xX16xXdxX6xX47xX2xX16exX34xX47xX30xX10xXd7xX7xX47xX2xXb0xX34xX1e4xX47xX2xX18xX16cxX16xX34xX2xX1e4xX34xXaexX34xX18xXexXb0xX34xX34xX16axX16axX5xX34xXb1xX17bxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1xX1fxX3xX21xX22xXdxX3xX25xX6xX3xX21xX29xXexX2bxX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX2xX34xX3xX36xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX3exXdxX1fxXexX3xX43xX6xX21xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX16xXdxX75xX12xX0xX7xXexX25xXccxX30xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX3xX4xX60exX3xX6dxX72xX30xX31xX3xX4xX68axX3xX1xXccxX76xX30xX3xXexXccxX76xX30xX3xX21xX22xXdxX2bxX3xX21xX3bxX30xX1xX3xX2xX166xXaexX3xX21xX9aaxX3xX5xX8e5xX4xXaxX3xX1xX25xX10xX11fdxX9xXaxX47xX60xX10xX47xX21xX6xX15xX16xX6xX18xX1bexX16exX34xX2xXb0xX1bexX4xXccxX1bexX16xXccxX30xX31xX1bexX4xXccxX1bexX1xXccxX6xX30xX1bexXexXccxX6xX30xX1bexX21xXccxXdxX1bexX21xX6xX30xX1xX1bexX2xX166xXaexX1bexX21xX6xX1bexX5xX5exX4xX47xX2xX16axXaexX16exXb0xX166xXb1xX1xXexX21xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX3xX4xX60exX3xX6dxX72xX30xX31xX3xX4xX68axX3xX1xXccxX76xX30xX3xXexXccxX76xX30xX3xX21xX22xXdxX2bxX3xX21xX3bxX30xX1xX3xX2xX166xXaexX3xX21xX9aaxX3xX5xX8e5xX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX25xXccxX30xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX2adxX6xX5exX3xX31xXa6bxX30xX3xX2xX3xX30xX391xX21xX3xX329xXbxX3xX21xX357xX2bxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX6dxX9aaxX3xX6dxX2f4xX3xX5xX72xX3xXexX1xX7bxX30xX31xX3xX7xX80xX3xX82x12f24xX3xXexX1xX5exX2fcxXexX3xX4xX300xX6xX3xX6dxX72xX30xX31xX3xX4xX68axX3xX2adxX82xX6bxX6xX4xXexXdxX75xX1bexX52cxX3xX1xXccxX76xX30xX3xXexXccxX76xX30xX3xX21xX22xXdxX3xXexX25xX522xX30xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX18xX3xX16exX34xX2xXb0xX2bxX3xX7xX357xX3xX1xX54dxX5exX3xX4xX7bxX30xX31xX3xX30xX31xX1xX1fxX3xX6dxX2fxX30xX1xX3xX5xXecexX6xX3xXexXdxX522xX30xX3xXexXdxX1cxX30xX3xX4xX1xXccxX3xX25xX6xX3xX7xX313xX4xX3xX21xX3bxX30xX1xX3xX2xX166xXaexX3xX21xX9aaxX3xX5xX8e5xX4xXb1xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX16xXdxX75xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX5exX5xX12xX0xX16xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX47xX16xXdxX75xX12xX0xX47xX16xXdxX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXccxX5exX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX3exX30x832dxX60xXbxX25xX10xX7xX7xX0xX47xXbxX12