Luật Quy hoạch cần tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Luật Quy hoạch cần tạo sự thống nhất của hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động quy hoạch đang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
40d0xc834xbcdax8508xc6d9xa9a2x8247xbf4fx9401xX7xc4f8x95d4x5342x70ddx6b21x9c60xX5x486cxXaxaea1xa62exca01x705exXexX3x9d05xX14x4f3fxX3xX1x461fx91dfxX4xX1xX3xX4xc87bx9370xX3xXexX1exX1dxX3xX7x5925xX3xXexX1x5b2axX24x9c4bxX3xX24xX1x6a55xXexX3xXex7990xX3xXcx4aa1xX14xX24xX31xX3x5441xc121xX24xX31xX3x5ebfxae61xX24xX3xX46x68c5xX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX0xc6c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ce5xX10xX6x5764xXaxX12xX13xX14xX15xXexX3xX18xX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX23xX24xX3xXexX1exX1dxX3xX7xX2bxX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xX4x819fxX6xX3xX1x4c29xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3x9186xX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX39xX3xXcxX3cxX14xX24xX31xX3xX41xX42xX24xX31xX3xX46xX47xX24xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31x4763xX3xX1xX1exX24xX3xX4xX1xX47xX3x9799xX24xX1xX3xX1xX41x8d08xX24xX31xX3xXexXdxaa94xX14xX3xX4xX2bxX4xX3xXex590fxXdxX3xX4x9836xX4xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46x908dxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX46xX6xX24xX31xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX4xX90xX6xX3xXbxX1xXe4xXbxX3xX5xX14xX15xXexX3xX1xXdxX94xX24xX3xX1x5adbxX24xX1xbf03xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xXdxX67xX9xXaxXdxX24xX7xX10xX3cxXexb64ax6590xX6xX31xX10xc60bx46f1x6983x6700xX2xXaxX12xX0xXdxX142xX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX6xX4xX1xX3xX4xX6xX24xX3xXexX6xX1dxX3xX7xX14xX3xXexX1xX1dxX24xX31xX3xX24xX1xX6xXexX3xXexX14xX3xXexX3cxX14xX24xX31xX3xX14xX1dxX24xX31xX3xX67xX10xX24xX3xX67xXdxX6xX3xXbxX1xX14xX1dxX24xX31xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX1ax52ddx4aefxX5xX1dxX4xa346x9fcaxX142xX6xX3cxX31xXdxX24x907cxX5xX10xc444xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxX1aexX142xX6xX3cxX31xXdxX24xX1b5xX3cxXdxX31xX1xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12fxX1a9xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX24xX1xX12fx56caxX24xX55xX24xX10xadecxX7xX55xX2xaec1x895fxX147xX55xX2xX148x5552xX67xX2xX2xX146xXex9798xX146x9637xX1fdxX5xX148xX12fxb78fxXbxX31xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx82fdxX6xXbxXexXdxX1dxX24xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10x86f4xXexX1b5xX6xX5xXdxX31xX24xX1a8xX3xX202xX14xX7xXexXdxX1b8xX1axX1aexXaxX12x5d62xXedxX3xXexX3cxX41xXd2xX24xX31xX3xX23exXedxX3x84c3xX47xX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1e6xX12cxX3x66caxX23xX14xX3xXexX41xX3x5492xX31xX14xX1ax8673xX24xX3xX218xX1x869fxX3x64a7x5655xX24xX31xX3xX31xXdxXccxXdxX3xXexX3cxb1eaxX24xX1xX3x5794xX3xX1adxXdxX47xX24xX3xX4xX90xX6xX3xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdx97aaxX14xX3xX18xX14xX2fxX4xX3xX1xXedxXdxX12fxX3x71faxX24xX1xX1a8xX3xac04xX1xX41xX42xX24xX31xX3xX64xX1dxX6xX3x75ccxX3xXcxXcxba6cx72e2xX25exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xXcxXdxX47xXbxX3xXexb986xX4xX3xX4xX1xX41xX42xX24xX31xX3xXexX3cxX275xX24xX1xX3xX24bxb767xX3xX1x958fxXbxX3xXexX1x60d8xX3xX146xXc2xX3xX7xXe4xX24xX31xX3xX146xX2xX55xX2xX2xXc2xX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX5xX12cxX142xX3xX1e6xXdxX94xX4xX3xXexX1exXdxX3xX64xXedxXdxX3xXexX3cxX41xa6efxX24xX31xXc2xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX5xX14xX15xX24xX3xX1e6x4341xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX13xX14xX15xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX3xX218xX1xX41xX6xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xX1e6xX324xX3xXbxX1xX1exX142xX3xX1e6xXdxX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1x898cxX24xX1xX3xX4xX90xX6xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX13xX14xX15xXexX3xX218xXe4xX4xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX1adxX1x98c5xX24xX31xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX7xX2bxX3xX4xX23xX24xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX1a9xX6xX24xX3xX1xX12cxX24xX1xX3xX13xX14xX15xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX1x6a38xX142xX3xX1adxX1x52f4xX4xX3xXbxX1xX2c9xX4xX3xX24xX1x7ef6xX24xX31xX3xX1xX1exX24xX3xX4xX1xX47xXc2xX3xX1axX47xX14xX3xX1adx5900xX142xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX4x966fxX24xX31xX3xXexXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX1xX314xXdxX3xX31xXdxX6xX24xX3xX9cxX14xX6xXc2xX3xX1a9xXccxX1dxX3xX46xXccxX142xX3xXexX267xX24xX1xX3xXbxX1xXe4xXbxX3xX5xX279xX3xX4xX2c9xX3xXexX1xX28axX3xX1xbff8xX6xX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX5xX41xaa71xX4xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX1adxXdxX24xX1xX3xXexX47xX3xX1b5xX3xX22axb49bxX3xX1xXedxXdxXc2xX3xX1a9xXe4xX142xX3xX7xXe4xXexX3xX24xX1xX14xX3xX4xX23xX14xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xXc2xX3xX24xbb7dxX24xX31xX3xX4xX6xX1dxX3xX1xXdxX94xX14xX3xX9cxX14xXccxX3xX7xb8ebxX3xX67xX2c9xX24xX31xX3xX24xX31xX14x5df1xX24xX3xX5xX2bxX4xX3xX4xX90xX6xX3xX46xX35xXexX3xX24xX41xXe0xX4xX3xX1e6xX12cxX3xX5xX12cxX3xX4xX3dbxX24xX31xX3xX4xX2c9xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xXexX3cxX2ddxX24xX31xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX46xXdxX324xX14xX3xX1xX12cxX24xX1xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX1adxXdxX24xX1xX3xXexX47xX3xX1b5xX3xX22axX43dxX3xX1xXedxXdxX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX257xX47dxX24xX31xX3xXexX1xX314xXdxXc2xX3xX142xXedxXexX3xX7xX2fxX3xX279xX3xX1adxXdxX47xX24xX3xX24xX1xX35xX24xX3xX142xX1exX24xX1xX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX13xX14xX15xXexX3xX24xX12cxX1axX3xX4xX23xX24xX3xX46xXe4xXbxX3xX2e2xX24xX31xX3xX1axXd8xX14xX3xX4xX23xX14xX1a8xX3xXexX1exX1dxX3xX7xX2bxX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xX4xX90xX6xX3xX1xX94xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX39xX3xXcxX3cxX14xX24xX31xX3xX41xX42xX24xX31xX3xX46xX47xX24xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xXc2xX3xX1xX1exX24xX3xX4xX1xX47xX3xXccxX24xX1xX3xX1xX41xXd2xX24xX31xX3xXexXdxXd8xX14xX3xX4xX2bxX4xX3xXexXe0xXdxX3xX4xXe4xX4xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX46xX6xX24xX31xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX4xX90xX6xX3xXbxX1xXe4xXbxX3xX5xX14xX15xXexX3xX1xXdxX94xX24xX3xX1xX12cxX24xX1xX12fxX3xX25exX1xXdxX324xX14xX3xX279xX3xX1adxXdxX47xX24xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xX1e6xXe0xXdxX3xXbxX1xX1exX142xX3xX1e6xXdxX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX4xX90xX6xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX13xX14xX15xXexXc2xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX46xX419xXc2xX3xX13xX14xX15xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX1e6xX324xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX31xX47dxX142xX1a8xX3xX5xX15xXbxXc2xX3xXexX1x5b0cxX142xX3xX46xX4bxX24xX1xXc2xX3xXbxX1xXd8xX3xX67xX14xX1axX94xXexXc2xX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX1e6xX12cxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX4xXe4xX4xX3xX5xX1dxX1exXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX1aexX3xX9cxX14xX1axX324xX24xX3xX1e6xX12cxX3xX24xX31xX1x4e32xX6xX3xX1e6xX2c9xX3xX4xX90xX6xX3xX4xX42xX3xX9cxX14xX6xX24xXc2xX3xXexcb12xX3xX4xX1xX2e2xX4xXc2xX3xX67xX1dxX6xX24xX1xX3xX24xX31xX1xXdxX94xXbxXc2xX3xX4xXe4xX3xX24xX1xX461xX24xX3xXexX1xX6xX142xX3xX31xXdxX6xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xXcxX14xX1axX3xX24xX1xXdxXd8xX24xXc2xX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xXcxX3cxX4bxX24xX1xX3xX25exX31xX2ddxX4xX3xX29cxX1xX41xX42xX24xX31xX3x67baxXcxX461xX1axX3xX25exXdxX24xX1x9996xXc2xX3xX29cxX1xX1exX142xX3xXcxX3cxX2ddxX24xX31xX3xX25exX1xX461xX24xX3xX74exX23exX275xX24xX1xX3xX269xX41xX42xX24xX31xX757xX3xX4xX1xX1dxX3xX3cxX3b0xX24xX31xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX13xX14xX15xXexX3xX46xX41xX424xX4xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX1adxX47xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX1xX41xXe0xX24xX31xX3xX5xX14xX15xXexX3xX1adxX1xX14xX24xX31xX3xX46xX28axX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xXexX1dxX12cxX24xX3xX1a9xXedxX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX46xX47dxX24xX31xX3xXexX1xX314xXdxX3xX1e6xX39xX6xX3xX4xX419xX3xX4xXe4xX4xX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xX46xX28axX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX9cxX14xX1axX324xX24xX3xX24xX31xX1xX6c0xX6xX3xX1e6xX2c9xX3xX4xX90xX6xX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX2fxXdxX3xXexX41xX424xX24xX31xX3xXexX1xX6xX142xX3xX31xXdxX6xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX12fxX12fxX3xX5xX12cxX3xX9cxX14xXe4xX3xX3cxXedxX24xX31xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX0xXdxX142xX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX6xX4xX1xX3xX4xX6xX24xX3xXexX6xX1dxX3xX7xX14xX3xXexX1xX1dxX24xX31xX3xX24xX1xX6xXexX3xXexX14xX3xXexX3cxX14xX24xX31xX3xX14xX1dxX24xX31xX3xX67xX10xX24xX3xX67xXdxX6xX3xXbxX1xX14xX1dxX24xX31xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX1axX1a8xX1a9xX5xX1dxX4xX1adxX1aexX142xX6xX3cxX31xXdxX24xX1b5xX5xX10xX1b8xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxX1aexX142xX6xX3cxX31xXdxX24xX1b5xX3cxXdxX31xX1xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12fxX1a9xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX24xX1xX12fxX1e6xX24xX55xX24xX10xX1ebxX7xX55xX2xX1efxX1f0xX147xX55xX2xX148xX1f5xX67xX2xX2xX146xXexX1fdxX146xX146xX1fdxX5xX2xX12fxX202xXbxX31xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX1dxX24xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX22axXexX1b5xX6xX5xXdxX31xX24xX1a8xX3xX202xX14xX7xXexXdxX1b8xX1axX1aexXaxX12xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX18xX14xX2fxX4xX3xX1xXedxXdxX3xXexX35exX24xX1xX3xXcxX461xX1axX3xX25exXdxX24xX1xX3xXcxX3cxX4bxX24xX1xX3xX25exX31xX2ddxX4xX3xX29cxX1xX41xX42xX24xX31xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX5xX14xX15xX24xX12fxX3xX297xX24xX1xX1a8xX3xX29cxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX64xX1dxX6xX3xX2a7xX3xXcxXcxX2abxX2acxX25exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX29cxX1xX1exX142xX3xXcxX3cxX2ddxX24xX31xX3xX25exX1xX461xX24xX3xXbxX1xX461xX24xX3xXexX267xX4xX1xX1a8xX3xX2acxXe0xXdxX3xX1adxX2daxX3xX1e6xX2ddxX24xX31xX3xX4xX419xX3xX142xXedxXexX3xX13xX14xX15xXexX3xX1e6xXe0xXdxX3xXexX23xX142xX3xX1a9xX6xX1dxX3xX9cxX14xXe4xXexXc2xX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX142xX2ddxXdxX3xX46xX2fxXdxX3xXexX41xX424xX24xX31xX3xX5xX12cxX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX1adxX1xXccxX3xXexX1xXdxXc2xX3xX1adxX1xX419xX3xX4xX1xX47xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX46xX41xX424xX4xX3xX4xXe4xX4xX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xX142xXedxXexX3xX4xXe4xX4xX1xX3xX46xX23xX1axX3xX46xX90xXc2xX3xX3cx7350xX3xX3cxX12cxX24xX31xX12fxX3xX218xX23xX24xX3xX22axXe4xX4xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX46xX461xX1axX3xX5xX12cxX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX3dbxX24xX31xX3xX67xX1dxX3xX24xX1xX12cxX3xX24xX41xXe0xX4xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xXc2xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xX5xX279xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX25exX47xX14xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX1adxXd8xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX24xX6xX1axX3xX4xX419xX3xX31xX23xX24xX3xX146xX148xX12fxX148xX148xX148xX3xX1a9xXccxX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX1e6xXdxX94xX4xX3xX3cxX12cxX3xX7xX1dxXe4xXexXc2xX3xXexX1xX674xX142xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX5xX1exXdxX3xX1xXdxX94xX14xX3xX5xX2bxX4xXc2xX3xXexXdxX47xX24xX3xX46xXedxX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX1adxX1xX6xXdxXc2xX3xX7xX2bxX3xXexX41xX42xX24xX31xX3xXexX1xX267xX4xX1xX3xX31xXdxX3bfxX6xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX47xXexX3xX1e6xXe0xXdxX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xXexX3cxXd8xX24xXc2xX3xX7xX6xX14xX3xX46xX419xX3xXbxX1xX461xX24xX3xX5xX1dxX1exXdxXc2xX3xX4xX1xX14xX674xX24xX3xX1xX419xX6xX3xX46xX28axX3xXexX267xX4xX1xX3xX1xX424xXbxX3xX1e6xX12cxX1dxX3xX1xX94xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX4xX42xX3xX7xXd2xX3xX67xX3bfxX3xX5xXdxX94xX14xX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX5xX12cxX3xX1e6xXdxX94xX4xX3xX5xX12cxX142xX3xX1e6xX3dbxX3xX4x8eafxX24xX31xX3xXbxX1xX2e2xX4xX3xXexX1exXbxXc2xX3xXexX2fxX24xX3xX3cxX35xXexX3xX24xX1xXdxX324xX14xX3xXexX1xX314xXdxX3xX31xXdxX6xX24xX1aexX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX4xX419xX3xX64xXedxXdxX3xX46xX47dxX24xX31xX3xX1xX1dx415bxX4xX3xX142xXedxXexX3xX4xX42xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX4xX1xX2e2xX4xX3xX24xbc2exX24xX31xX3xX24xX12cxX1dxX3xX4xX419xX3xX46xX90xX3xX24xXc60xX24xX31xX3xX5xX2bxX4xX3xX46xX28axX3xXexX1xX674xX142xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX12cxX1axX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX24xXd8xX14xX3xX3cxXa8bxX1a8xX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX24xXd8xX24xX3xX3dbxX142xX3xX46xX47dxX142xX3xX142xX12cxX3xX4xX23xX24xX3xX4xX419xX3xX31xXdxXe0xXdxX3xX1xX1exX24xX3xXbxX1xX461xX24xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX46xX28axX3xX5xX15xXbxX3xX67xX6xX24xX1xX3xX142xX2c9xX4xX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX2fxXdxX3xXexX41xX424xX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX46xX2fxXdxX3xXexX41xX424xX24xX31xX3xX24xX12cxX1dxX3xX1a9xX3b5xXexX3xX1a9xX14xXedxX4xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX5xX12cxX142xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX1aexX3xX4xb560xX24xX3xX5xX1exXdxX3xX4xX419xX3xXexX1xX28axX3xX5xX15xXbxX3xX4xXe4xX4xX3xX257xX324xX3xXe4xX24xXc2xX3xX24bxX47xX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX4xXe4xX4xX3xXexXdxXd8xX14xX3xX4xX1xX14xX674xX24xXc2xX3xX46xXdxX324xX14xX3xX1adxXdxX94xX24xX3xX46xX28axX3xX5xX12cxX142xX3xX4xXc60xX24xX3xX4xX2e2xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX142xX12cxX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX4xX23xX24xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX5xX15xXbxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX3xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX13xX41xX14xX3xX23exX275xX24xX1xX3xX25exX1xX41x5347xX24xX31xX3xX74exX23exX47xX24xX3xXcxX3cxX10xX757xX3xX46xX324xX3xX24xX31xX1xX4bxX3xX4xX23xX24xX3xX22axXe4xX4xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX5xX1exXdxX3xXbxX1xX1exX142xX3xX1e6xXdxX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xXc2xX3xX1a9xXd2xXdxX3xXexXd8xX24xX3xX4xX90xX6xX3xX13xX14xX15xXexX3xX1e6xX12cxX3xXbxX1xX1exX142xX3xX1e6xXdxX3xX46xX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX4xX1xX41xX6xX3xXbxX1xXc10xX3xX1xX424xXbxX3xX1e6xXe0xXdxX3xX24xX1xX6xX14xX12fxX3xX29cxX1xX1exX142xX3xX1e6xXdxX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX46xX41xX424xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX5xX12cxX3xX24xX1xX3b0xX142xX3xX46xX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX1xX41xX24xX31xX3xX24xX1xX41xX24xX31xX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX3cxXa8bxX3xX5xX12cxX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX31xX275xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX18xX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX4xX90xX6xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX13xX14xX15xXexX3xX5xX12cxX3xX22axXe4xX4xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX31xXdxX6xX24xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX4xX90xX6xX3xX2acxXdxX94xXexX3xX25exX6xX142xX3xXd2xX3xX1a9xX6xX3xX1e6xXc10xX24xX31xX1a8xX3xX46xX35xXexXc2xX3xXexX3cxX314xXdxX3xX1e6xX12cxX3xX1a9xXdxX28axX24xX12fxX3xX13xX14xX15xXexX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX4xXccxX3xX149xX3xX1e6xX35xX24xX3xX46xX324xX3xX46xX419xX3xX1xX6xX1axX3xX4xX1xX35exX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX1e6xX324xX3xX46xX35xXexX3xX5xX12cxX3xX4xX1xX41xX6xX3xX3cxXa8bxX12fxX3xX23exX6xX24xX3xX7xX1dxX1exX24xX3xXexX1xXccxX1dxX3xXbxX1xXccxXdxX3xXexX3cxXd8xX24xX3xX4xX42xX3xX7xXd2xX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX5xX41xX424xX4xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX1adxXdxX24xX1xX3xXexX47xX3xX1b5xX3xX22axX43dxX3xX1xXedxXdxX3xX1e6xX12cxX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX5xX41xX424xX4xX3xX1a9xXccxX1dxX3xX1e6xX94xX3xXcxX6d4xX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX46xX28axX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX3xX18xX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX46xX28axX3xX1adxXdxX47xX24xX3xXexX1exX1dxX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX1adxXdxX24xX1xX3xXexX47xX3xX257xX28axX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX7xX2bxX3xX1adxXdxX47xX24xX3xXexX1exX1dxX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX1adxXdxX24xX1xX3xXexX47xXc2xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xXcxX3cxX4bxX24xX1xX3xX25exX31xX2ddxX4xX3xX29cxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX74exXcxX461xX1axX3xX25exXdxX24xX1xX757xX3xX1adxXdxX47xX24xX3xX24xX31xX1xX4bxX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX13xX14xX15xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX5xX41xX424xX4xX3xX1xX424xXbxX3xX24xX1xX35xXexXc2xX3xX1a9xX6xX1dxX3xX31xX47dxX142xX1a8xX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1adxXdxX24xX1xX3xXexX47xX3xX1b5xX3xX22axX43dxX3xX1xXedxXdxXc2xX3xX1a9xXccxX1dxX3xX1e6xX94xX3xX142xX3dbxXdxX3xXexX3cxX41xX314xX24xX31xXc2xX3xX46xX3dbxX3xXexX1xX4bxX3xX46xX28axX3xXexX275xX142xX3xXexXdxX47xX24xX31xX3xX24xX419xXdxX3xX4xX1xX14xX24xX31xXc2xX3xX46xXccxX142xX3xX1a9xXccxX1dxX3xX1axXd8xX14xX3xX4xX23xX14xX3xX7xX2fxX24xX31xX3xX4xX3dbxX24xX31xX3xX1a9xX3b0xX24xX31xXc2xX3xXexX2fxXexX3xX1e6xX12cxX3xX1e6xX324xX24xX3xX1e6xX3bfxX24xX31xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xXc2xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX5xX41xX424xX4xX3xX1xX424xXbxX3xX7xX1dxX3xX1e6xXe0xXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX3cxX14xX1axX324xX24xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX4xX419xX3xX24xX1xX3bfxX24xX31xX3xX46xXdxX28axX142xX3xX142xXe0xXdxX3xX5xX12cxX3xX142xX6xX24xX31xX3xXexX267xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX47xX24xX3xX5xX41xX424xX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1e6xX275xX3xXexX1dxX12cxX24xX3xX67xXdxX94xX24xXc2xX3xX5xXdxX24xX1xX3xX1xX1dxX1exXexX3xXexX1xX6xX1axX3xX1e6xX275xX3xX4xX2e2xX24xX31xX3xX24xX1xX3b5xX4xX3xX142xX6xX24xX31xX3xXexX267xX24xX1xX3xX1xX12cxX24xX1xX3xX46xXedxX24xX31xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1e6xX275xX3xX5xX279xX3xXexX1xX14xX1axX47xXexXc2xX3xX4xX419xX3xX7xX2bxX3xXexX1xX6xX142xX3xX31xXdxX6xX3xX3cxXedxX24xX31xX3xX3cxX43dxXdxX3xX4xXedxX24xX31xX3xX46xX47dxX24xX31xX3xX4xXe4xX4xX3xX1a9xXd8xX24xX3xX5xXdxXd8xX24xX3xX9cxX14xX6xX24xXc2xX3xXexX23xX142xX3xX24xX1xX275xX24xX3xX67xX12cxXdxX3xX1xX1exX24xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1e6xX275xX3xX24xX1xXdxX94xX142xX3xX1adxX2daxXc2xX3xX1adxXdxX47xX24xX3xXexX1exX1dxX3xX1xX275xX24xX1xX3xXexX1xX2e2xX4xX3xX46xX3dbxX3xXexX1xX4bxX3xX142xXe0xXdxXc2xX3xXexX1xX461xX24xX3xXexX1xXdxX94xX24xX3xX142xX3dbxXdxX3xXexX3cxX41xX314xX24xX31xXc2xX3xX1a9xXccxX1dxX3xX1e6xX94xX3xXexX12cxXdxX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xXc2xX3xX24xX461xX24xX31xX3xX4xX6xX1dxX3xX4xX1xX35xXexX3xX5xX41xX424xX24xX31xX3xX7xX2fxX24xX31xX12fxX3xX23exXd8xX24xX3xX4xX1exX24xX1xX3xX46xX419xXc2xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX46xX324xX3xX24xX31xX1xX4bxX3xX4xX23xX24xX3xX4xX419xX3xX7xXccxX24xX3xXbxX1xX674xX142xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX67xX14xX1axX3xX24xX1xX35xXexX3xX1a9xX6xX1dxX3xX31xX47dxX142xX3xX4xXccxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX7xX473xX3xX67xX2c9xX24xX31xX3xX46xX35xXexX3xX1e6xX12cxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX47xXexX12fxX3xX2acxX275xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX24xX6xX1axX3xX46xX6xX24xX31xX3xXexX47dxX24xX3xXexX1exXdxX3xX146xX3xX5xX1dxX1exXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX419xX3xX31xXdxXe4xX3xXexX3cxX4bxX3xX24xX1xX41xX3xX24xX1xX6xX14xX3xX5xX12cxX1a8xX3xX18xX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX7xX473xX3xX67xX2c9xX24xX31xX3xX46xX35xXexX3xX67xX1dxX3xX24xX31xX12cxX24xX1xX3xXexX12cxXdxX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xX5xX15xXbxX3xX1e6xX12cxX3xX18xX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX67xX1dxX3xX24xX31xX12cxX24xX1xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX5xX15xXbxXc2xX3xX67xa0f3xX24xX3xX46xX47xX24xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX9cxX14xXe4xX3xXexX3cxX275xX24xX1xX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX1adxX1xX6xXdxX3xX146xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX12cxX1axX3xX4xX419xX3xX24xX1xX3bfxX24xX31xX3xX46xXdxX28axX142xX3xX1adxX1xXe4xX4xX3xX24xX1xX6xX14xX3xX31xX461xX1axX3xX1adxX1xX419xX3xX1adxX1xXc60xX24xX3xX4xX1xX1dxX3xX1e6xXdxX94xX4xX3xX5xX2bxX6xX3xX4xX1xX2ddxX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX5xX12cxX142xX3xX4xXc60xX24xX3xX4xX2e2xX3xX31xXdxX6xX1dxX3xX46xX35xXexXc2xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1xX14xXd8xX3xX46xX35xXexX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xX3d1xXbxX3xX4xX1xX14xX1axX28axX24xX3xX142xX2c9xX4xX3xX46xX267xX4xX1xX3xX7xX473xX3xX67xX2c9xX24xX31xX3xX46xX35xXexX3xX1e6xX12cxX3xX24xX1xXdxX324xX14xX3xX1adxX1xXdxX3xX67xX1402xX24xX3xX46xX47xX24xX3xX1xX94xX3xX5xX2c9xX1axX3xX1adxX1xXdxX47xX14xX3xX24xX1exXdxX3xX4xX90xX6xX3xX67xX461xX24xX12fxX3xX218xXc10xX24xX31xX3xX279xX3xX1adxXdxX47xX24xXc2xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX25exX31xX2ddxX3xX269xX14xX1axX3xX64xXdxX28axX14xX3xX74exX64xX12cxX3xX25exXedxXdxX757xX3xX24xX1xX35xX24xX3xX142xX1exX24xX1xX1a8xX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX5xXdxXd8xX24xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX46xX47xX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX24xX1xX35xXexX3xX5xX12cxX3xX4xXc60xX24xX3xX4xX2e2xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXbxX1xXccxXdxX3xXexX1xX28axX3xX1xXdxX94xX24xX3xX3cxXa8bxX3xX3cxX12cxX24xX31xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX13xX14xX15xXexX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX0xXdxX142xX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX6xX4xX1xX3xX4xX6xX24xX3xXexX6xX1dxX3xX7xX14xX3xXexX1xX1dxX24xX31xX3xX24xX1xX6xXexX3xXexX14xX3xXexX3cxX14xX24xX31xX3xX14xX1dxX24xX31xX3xX67xX10xX24xX3xX67xXdxX6xX3xXbxX1xX14xX1dxX24xX31xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX1axX1a8xX1a9xX5xX1dxX4xX1adxX1aexX142xX6xX3cxX31xXdxX24xX1b5xX5xX10xX1b8xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxX1aexX142xX6xX3cxX31xXdxX24xX1b5xX3cxXdxX31xX1xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12fxX1a9xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX24xX1xX12fxX1e6xX24xX55xX24xX10xX1ebxX7xX55xX2xX1efxX1f0xX147xX55xX2xX148xX1f5xX67xX2xX2xX146xXexX2xX1f0xX1efxX148xX5xX146xX12fxX202xXbxX31xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX1dxX24xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX22axXexX1b5xX6xX5xXdxX31xX24xX1a8xX3xX202xX14xX7xXexXdxX1b8xX1axX1aexXaxX12xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX18xX14xX2fxX4xX3xX1xXedxXdxX3xXexX1xX12cxX24xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX64xX12cxX3xX25exXedxXdxX3xX25exX31xX2ddxX3xX269xX14xX1axX3xX64xXdxX28axX14xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX5xX14xX15xX24xX12fxX3xX297xX24xX1xX1a8xX3xX29cxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX64xX1dxX6xX3xX2a7xX3xXcxXcxX2abxX2acxX25exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xXcxX3cxX1dxX24xX31xX3xX46xX419xXc2xX3xXexX1xX28axX3xX1xXdxX94xX24xX3xX3cxXa8bxX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX46xXdxX28axX142xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX67xX39xX24xX31xX3xX5xX1exXdxX3xXd2xX3xX1e6xXdxX94xX4xX3xX4xX1xX35exX3xX7xX473xX3xX67xX2c9xX24xX31xX3xX46xX35xXexX3xX46xX6xXdxXc2xX3xXexX12cxXdxX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xX142xX12cxX3xX4xX23xX24xX3xXexX267xX24xX1xX3xXexX1dxXe4xX24xX3xX1e6xX12cxX3xX7xX473xX3xX67xX2c9xX24xX31xX3xX1xXdxX94xX14xX3xX9cxX14xXccxX3xX4xXe4xX4xX3xX24xX31xX14xX47dxX24xX3xX24xX1xX461xX24xX3xX5xX2bxX4xXc2xX3xXexX12cxXdxX3xX5xX2bxX4xX3xX1adxX1xXe4xX4xX1aexX3xX4xXe4xX4xX3xX1axX47xX14xX3xXexX2fxX3xX1e6xXc60xX24xX3xX1xX419xX6xX3xXexX3cxX14xX1axX324xX24xX3xXexX1xX2fxX24xX31xXc2xX3xX46xXc4bxX4xX3xX46xXdxX28axX142xX3xX67xX461xX24xX3xX4xX41xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX46xX41xX424xX4xX3xXbxX1xX461xX24xX3xXexX267xX4xX1xXc2xX3xX4xX461xX24xX3xX24xX1xX3b5xX4xX3xX1adxa800xX3xX1adxX1xXdxX3xX5xX15xXbxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX23exX6xX24xX3xX7xX1dxX1exX24xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX4xX23xX24xX3xXexX1xX28axX3xX1xXdxX94xX24xX3xX3cxXa8bxX3xX1xX42xX24xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xXe4xX24xX3xX46xX6d4xXdxX3xX142xXe0xXdxXc2xX3xX7xX3b5xXbxX3xX22axX47xXbxX3xX5xX1exXdxX3xX1xX94xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX1xX41xXe0xX24xX31xX3xXexX267xX4xX1xX3xX1xX424xXbxX3xX5xXdxXd8xX24xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xX3xX46xX28axX3xX46xX1exXexX3xX46xX41xX424xX4xX3xX24xX1xXdxX324xX14xX3xX1xX42xX24xX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX46xX324xX3xX3cxX6xX3xX1e6xX12cxX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xX3xX4xXccxXdxX3xX4xXe4xX4xX1xX3xX1xX94xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX3xX218xX23xX24xX3xX24xX31xX1xXdxXd8xX24xX3xX4xX2e2xX14xX3xX7xX461xX14xXc2xX3xX1xX275xX24xX1xX3xXexX1xX12cxX24xX1xX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX1e6xX324xX3xX4xX42xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX4xX419xX3xXexX3cxXe4xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX94xX142xX3xX1e6xX324xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xX5xX279xX3xX24xX1xX12cxX3xX24xX41xXe0xX4xX3xX5xX15xXbxX3xX1e6xX12cxX3xXexX6d4xX3xX4xX1xX2e2xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1e6xXc10xX24xX31xX3xX5xX43dxX24xX1xX3xXexX1xX6d4xX3xX1adxX1xXdxX3xX1e6xXc10xX24xX31xX3xX24xX12cxX1axX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX4xX419xX3xX4xX42xX3xX4xX35xX14xX3xXexX6d4xX3xX4xX1xX2e2xX4xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xX5xX279xX3xX24xX1xX41xX3xX142xXedxXexX3xX46xX42xX24xX3xX1e6xX4bxX3xX1xX12cxX24xX1xX3xX4xX1xX267xX24xX1xXc2xX3xX24xX1xX35xXexX3xX5xX12cxX3xXd2xX3xX1adxX1xX461xX14xX3xXexX6d4xX3xX4xX1xX2e2xX4xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX12fxX3xX25exX47xX14xX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX5xX12cxX142xX3xXexX2fxXexX3xX1e6xXdxX94xX4xX3xX24xX12cxX1axX3xX67xX262xX3xX22axXccxX1axX3xX3cxX6xX3xXexX275xX24xX1xX3xXexX3cxX1exX24xX31xX3xX46xXc10xX24xX3xX46xX674xX1axXc2xX3xX1a9xX35xXexX3xX1xX424xXbxX3xXexXe4xX4xX3xX142xX1exX24xX1xX3xX6xXdxX3xX24xX35xX1axX3xX5xX12cxX142xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX9cxX14xXe4xX3xXexX3cxX275xX24xX1xX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1e6xXc10xX24xX31xX3xX1b5xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX25exX31xX2ddxX3xX269xX14xX1axX3xX64xXdxX28axX14xX3xX24xX1xX35xX24xX3xX142xX1exX24xX1xX12fxX3xXcxX1exX1dxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xXexX39xX3xXcxX3cxX14xX24xX31xX3xX41xX42xX24xX31xX3xX46xX47xX24xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX25exX1xXdxX324xX14xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX4xX1xX1dxX3xX3cxX3b0xX24xX31xX3xX4xX3dbxX24xX31xX3xXexXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX5xX12cxX3xX7xX2bxX3xX4xX2c9xX3xXexX1xX28axX3xX1xX419xX6xX3xX4xX1xX90xX3xXexX3cxX41xX42xX24xX31xXc2xX3xX46xX41xX314xX24xX31xX3xX5xX2fxXdxX3xX4xX1xX267xX24xX1xX3xX7xXe4xX4xX1xX3xX4xX90xX6xX3xX257xXccxX24xX31xXc2xX3xX25exX1xX12cxX3xX24xX41xXe0xX4xX3xX1e6xX324xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX1xX41xXe0xX24xX31xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX46xX35xXexX3xX24xX41xXe0xX4xXc2xX3xXexX1exX1dxX3xX7xX2bxX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX5xX43dxX24xX1xX3xX46xX1exX1dxX3xX46xXdxX324xX14xX3xX1xX12cxX24xX1xX3xXexX39xX3xXcxX3cxX14xX24xX31xX3xX41xX42xX24xX31xX3xX46xX47xX24xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xXc2xX3xXexX1xX28axX3xX1xXdxX94xX24xX3xX4xXccxX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xXc2xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xX5xX279xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xXcxX14xX1axX3xX24xX1xXdxXd8xX24xXc2xX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xX4xX90xX6xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX13xX14xX15xXexX3xX24xX31xX1xXdxXd8xX24xX31xX3xX24xX1xXdxX324xX14xX3xX1e6xX324xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xX5xX279xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX1e6xX275xX3xX1e6xX15xX1axX3xX23exX6xX24xX3xX7xX1dxX1exX24xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX4xX23xX24xX3xX24xX31xX1xXdxXd8xX24xX3xX4xX2e2xX14xXc2xX3xX1a9xX6d4xX3xX7xX14xX24xX31xXc2xX3xX5xX12cxX142xX3xX3cxXa8bxX3xX1e6xX324xX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xXc2xX3xXexX3cxX275xX24xX1xX3xXexX2bxXc2xX3xXexX6d4xX3xX4xX1xX2e2xX4xX3xX1e6xX12cxX3xXexX1xX674xX142xX3xX46xX4bxX24xX1xXc2xX3xXbxX1xXd8xX3xX67xX14xX1axX94xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX29cxX1xX1exX142xX3xX2acxXc60xX24xX3xXcxX14xX461xX24xX3xX74exXcxX1xXe4xXdxX3xX23exX275xX24xX1xX757xX3xX24xXd8xX14xX3xX279xX3xX1adxXdxX47xX24xX1a8xX3xX23exX6xX24xX3xX7xX1dxX1exX24xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX4xX23xX24xX3xX24xX31xX1xXdxXd8xX24xX3xX4xX2e2xX14xXc2xX3xX1a9xX6d4xX3xX7xX14xX24xX31xXc2xX3xX5xX12cxX142xX3xX3cxXa8bxX3xX4xXe4xX4xX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xX3xX46xX28axX3xX1a9xXccxX1dxX3xX46xXccxX142xX3xXexX267xX24xX1xX3xX67xX2bxX3xX1a9xXe4xX1dxX3xX1adxX4bxXbxX3xXexX1xX314xXdxXc2xX3xX1adxX1xXe4xX4xX1xX3xX9cxX14xX6xX24xXc2xX3xX6d4xX24xX3xX46xX4bxX24xX1xXc2xX3xX1adxX1xXccxX3xXexX1xXdxX3xX4xX90xX6xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xXexX3cxXe4xX24xX1xX3xXexX275xX24xX1xX3xXexX3cxX1exX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX1xX41xX314xX24xX31xX3xX22axX14xX1axXd8xX24xX3xXexX1xX6xX1axX3xX46xX6d4xXdxX3xXbxX1xXe4xX3xX1e6xXdd6xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX1xX41xX3xXexX1xX314xXdxX3xX31xXdxX6xX24xX3xX9cxX14xX6xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX257xX47dxX24xX31xX3xXexX1xX314xXdxXc2xX3xX4xX23xX24xX3xX1a9xX6d4xX3xX7xX14xX24xX31xX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX1a9xXccxX1dxX3xX46xXccxX142xX3xX1axXd8xX14xX3xX4xX23xX14xX3xX4xX3dbxX24xX31xX3xX1adxX1xX6xXdxXc2xX3xX142xXdxX24xX1xX3xX1a9xX1exX4xX1xXc2xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1xX14xX1axX3xX5xX424xXdxX3xXexX1xX47xXc2xX3xXexXdxX324xX142xX3xX24xXc60xX24xX31xX3xX4xX90xX6xX3xXexX39xX24xX31xX3xX1e6xXc10xX24xX31xXc2xX3xXexX39xX24xX31xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX24xX1xX41xX24xX31xX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX5xX12cxX142xX3xX31xXdxX6xX3xXexXc60xX24xX31xX3xX7xX2bxX3xX4xX1xXd8xX24xX1xX3xX5xX94xX4xX1xX3xX1e6xX324xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX31xXdxX3bfxX6xX3xX4xXe4xX4xX3xX1e6xXc10xX24xX31xX3xX1e6xX12cxX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX46xX324xX3xX24xX31xX1xX4bxX1a8xX3xX218xX23xX24xX3xX5xX15xXbxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX46xX28axX3xX1a9xXccxX1dxX3xX46xXccxX142xX3xXexX267xX24xX1xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xX46xX47dxX24xX31xX3xX1a9xXedxX3xX4xX90xX6xX3xX1xX94xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX4xXccxX3xX24xX41xXe0xX4xXc2xX3xXexX3cxXe4xX24xX1xX3xXexX275xX24xX1xX3xXexX3cxX1exX24xX31xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xX5xX279xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX3b5xXexX3xX4xX2c9xX4xX3xX1a9xXedxXc2xX3xXexX1xXdxX47xX14xX3xX5xXdxXd8xX24xX3xX1adxX47xXexX3xX1e6xXc10xX24xX31xX3xX1e6xX12cxX3xX5xXdxXd8xX24xX3xX1adxX47xXexX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX1e6xX12cxX3xX7xXccxX24xX3xXbxX1xX674xX142xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xX1aexX3xXexX1exX1dxX3xX1adxX1xX3dbxX24xX31xX3xX31xXdxX6xX24xX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexXc2xX3xX1adxX1xX3b5xX4xX3xXbxX1xX2c9xX4xX3xX7xX2bxX3xX142xX461xX14xX3xXexX1xX14xX1402xX24xX3xX31xXdxX3bfxX6xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX1e6xXe0xXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1e6xXc10xX24xX31xXc2xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xX3xX1e6xX12cxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xXexX35exX24xX1xX1aexX3xX1a9xXccxX1dxX3xX46xXccxX142xX3xXexX267xX24xX1xX3xX67xX2bxX3xX1a9xXe4xX1dxX3xX1adxX4bxXbxX3xXexX1xX314xXdxXc2xX3xX1adxX1xXe4xX4xX1xX3xX9cxX14xX6xX24xXc2xX3xX6d4xX24xX3xX46xX4bxX24xX1xXc2xX3xXexX267xX24xX1xX3xX1adxX1xXccxX3xXexX1xXdxX3xX1e6xX12cxX3xXexX1xX2bxX4xX3xXexX47xX3xX4xX90xX6xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX3xX13xXdxXd8xX24xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX46xX47xX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX1e6xX324xX3xX142xX2fxXdxX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX1xX94xX3xX31xXdxX3bfxX6xX3xX4xXe4xX4xX3xX5xX1dxX1exXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX29cxX1xX1exX142xX3xXcxX3cxX2ddxX24xX31xX3xX25exX1xX461xX24xX3xXexXe4xX24xX3xXexX1xX12cxX24xX1xX3xX1e6xXe0xXdxX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX46xXdxX28axX142xXc2xX3xX1e6xXdxX94xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX23xX24xX3xX5xX15xXbxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1xX2e2xX3xX1a9xX15xX4xX3xXexX39xX3xXexX3cxXd8xX24xX3xX22axX14xX2fxX24xX31xX3xX67xX41xXe0xXdxXc2xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX5xX12cxX3xX4xX42xX3xX7xXd2xX3xX46xX28axX3xX5xX15xXbxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xXc2xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1e6xXc10xX24xX31xXc2xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX35exX24xX1xX3xX1e6xX12cxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX46xX3dbxX3xXexX1xX4bxXc2xX3xX24xX3dbxX24xX31xX3xXexX1xX3dbxX24xX3xXexX3cxXd8xX24xX3xX4xXccxX3xX24xX41xXe0xX4xX1aexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xX67xX41xXe0xXdxX3xXbxX1xXccxXdxX3xXexX14xX461xX24xX3xXexX1xX90xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xXexX3cxXd8xX24xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX0xXdxX142xX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX6xX4xX1xX3xX4xX6xX24xX3xXexX6xX1dxX3xX7xX14xX3xXexX1xX1dxX24xX31xX3xX24xX1xX6xXexX3xXexX14xX3xXexX3cxX14xX24xX31xX3xX14xX1dxX24xX31xX3xX67xX10xX24xX3xX67xXdxX6xX3xXbxX1xX14xX1dxX24xX31xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX1axX1a8xX1a9xX5xX1dxX4xX1adxX1aexX142xX6xX3cxX31xXdxX24xX1b5xX5xX10xX1b8xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxX1aexX142xX6xX3cxX31xXdxX24xX1b5xX3cxXdxX31xX1xXexX1a8xX6xX14xXexX1dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12fxX1a9xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX24xX1xX12fxX1e6xX24xX55xX24xX10xX1ebxX7xX55xX2xX1efxX1f0xX147xX55xX2xX148xX1f5xX67xX2xX2xX146xXexX1efxX2xX1fdxX148xX5xX149xX12fxX202xXbxX31xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX1dxX24xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX22axXexX1b5xX6xX5xXdxX31xX24xX1a8xX3xX202xX14xX7xXexXdxX1b8xX1axX1aexXaxX12xX257xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX18xX14xX2fxX4xX3xX1xXedxXdxX3xXexX35exX24xX1xX3xX23exX275xX24xX1xX3xX269xX41xX42xX24xX31xX3xX29cxX1xX1exX142xX3xXcxX3cxX2ddxX24xX31xX3xX25exX1xX461xX24xX3xXbxX1xXe4xXexX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX5xX14xX15xX24xX12fxX3xX297xX24xX1xX1a8xX3xX29cxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX64xX1dxX6xX3xX2a7xX3xXcxXcxX2abxX2acxX25exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX23exXd2xXdxXc2xX3xX142xXedxXexX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX24xX1xX3bfxX24xX31xX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xX4xX90xX6xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX5xX12cxX3xX22axXe4xX4xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX67xX6xX24xX1xX3xX142xX2c9xX4xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xXexX3cxX2ddxX24xX31xX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xXc2xX3xX1e6xX275xX3xX1e6xX15xX1axXc2xX3xX67xX6xX24xX1xX3xX142xX2c9xX4xX3xX67xX2bxX3xXe4xX24xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xXexX3cxX2ddxX24xX31xX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xXexX1exXdxX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xX3xX4xX26axX24xX31xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX46xX41xX424xX4xX3xX22axXe4xX4xX3xX46xX4bxX24xX1xX3xXbxX1xXc10xX3xX1xX424xXbxX3xX1e6xXe0xXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX67xX1dxX3xX18xX14xX2fxX4xX3xX1xXedxXdxX3xX9cxX14xX1axX47xXexX3xX46xX4bxX24xX1xX12fxX3xX218xX1xX14xX24xX31xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX46xXdxX28axX142xXc2xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX29cxX1xXc10xX24xX31xX3xX257xX2e2xX4xX3xXcxXdxX47xX24xX3xX74exX64xX12cxX3xX25exX6xX142xX757xX3xX4xX1xX35exX3xX3cxXa8bxX1a8xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX46xX41xX424xX4xX3xXexX1exX1dxX3xX5xX15xXbxX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexX1xX2e2xX3xXexX2bxX3xXexX39xX3xXexX3cxXd8xX24xX3xX22axX14xX2fxX24xX31xX3xX67xX41xXe0xXdxX3xX24xX47xX14xX3xX46xX41xX424xX4xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX7xa7b7xX3xXexX1exX1dxX3xXexX1xX12cxX24xX1xX3xX7xX2bxX3xXexX1xX2fxX24xX31xX3xX24xX1xX35xXexX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xXexX3cxXe4xX24xX1xX3xX7xX2bxX3xX4xX1xX47dxX24xX31xX3xX4xX1xX3d1xX1dxXc2xX3xX5xX43dxX24xX31xX3xXbxX1xX267xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX1e6xX12cxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX1xX1exX24xX3xX4xX1xX47xX3xXexX275xX24xX1xX3xXexX3cxX1exX24xX31xX3xX142xX6xX24xX1xX3xX142x8f6exX24xXc2xX3xX4xX1xX3b5xXbxX3xX1e6xXe4xXc2xX3xXexX1exX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xX46xX35xXexX3xX24xX41xXe0xX4xX3xX142xXedxXexX3xX1a9xXedxX3xX142xXc4bxXexX3xX1adxX1xX6xX24xX31xX3xXexX3cxX6xX24xX31xXc2xX3xX46xX47dxX24xX31xX3xX1a9xXedxX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX257xX28axX3xX5xX12cxX142xX3xX46xX41xX424xX4xX3xX46xXdxX324xX14xX3xX24xX12cxX1axXc2xX3xX4xX23xX24xX3xX1a9xXccxX1dxX3xX46xXccxX142xX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xXexX3cxXd8xX24xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX4xX419xX3xXexX3cxX41xXe0xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xX67xX41xXe0xXdxXc2xX3xX46xXc4bxX4xX3xX1a9xXdxX94xXexX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xXc2xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX31xX2fxX4xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX46xX41xX424xX4xX3xX5xX12cxX142xX3xXexX3cxX41xXe0xX4xXc2xX3xX4xX419xX3xX24xX1xX41xX3xX1e6xX15xX1axX3xX142xXe0xXdxX3xX24xX461xX24xX31xX3xX4xX6xX1dxX3xXexX3cxXe4xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX94xX142xX3xX4xX90xX6xX3xX218xX1xX267xX24xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX1e6xXe0xXdxX3xXexX41xX3xX4xXe4xX4xX1xX3xX5xX12cxX3xX4xX42xX3xX9cxX14xX6xX24xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xXexX3cxX4bxX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX46xX2fxXdxX3xX1e6xXe0xXdxX3xXexX41xX42xX24xX31xX3xX5xX6xXdxX3xXbxX1xXe4xXexX3xXexX3cxXdxX28axX24xX3xX4xX90xX6xX3xX46xX35xXexX3xX24xX41xXe0xX4xXc2xX3xX46xX25d2xX24xX31xX3xX1e6xXe0xXdxX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xX23xX24xX3xX218xX1xX267xX24xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX1adxXdxX47xX24xX3xXexX1exX1dxX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX23exXd8xX24xX3xX4xX1exX24xX1xX3xX46xX419xXc2xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX24xX1xX15xX24xX3xX46xX4bxX24xX1xX1a8xX3xX218xX23xX24xX3xX142xX1exX24xX1xX3xX67xX1exX24xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX142xXedxXexX3xX4xXe4xX4xX1xX3xX67xX2e2xXexX3xX1adxX1xX1dxXe4xXexX1a8xX3xX1adxX1xXdxX3xX4xX1xX41xX6xX3xX4xX419xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xXexX1xX275xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX46xX41xX424xX4xX3xX5xX15xXbxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xXc2xX3xX1e6xXc10xX24xX31xXc2xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX1e6xX12cxX3xX24xX31xX41xX424xX4xX3xX5xX1exXdxXc2xX3xX142xX14xX2fxX24xX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xXc2xX3xX1e6xXc10xX24xX31xXc2xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX67xX1axXaxX12xX18xX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX24xX1xX41xX3xX1e6xX15xX1axX3xX1e6xX39xX6xX3xX1a9xXccxX1dxX3xX46xXccxX142xX3xXexX267xX24xX1xX3xX24xX31xX1xXdxXd8xX142xX3xX142xXdxX24xX1xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX9cxX14xXccxX24xX3xX5xX279xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX1e6xX39xX6xX3xXexX3cxXe4xX24xX1xX3xXexX275xX24xX1xX3xXexX3cxX1exX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX9cxX14xX2fxX4xX3xX31xXdxX6xX3xXaxXaxX4xX1xX1exX1axXaxXaxX3xXexX1xX10xX1dxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX24xX31xX12cxX24xX1xXc2xX3xX1e6xXc10xX24xX31xXc2xX3xX46xX4bxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX24xX31xX3xX24xX1xX41xX3xX46xX43dxX3xX67xXdxX262xX24xX3xX3cxX6xX3xXexX39xX3xX5xX461xX14xX3xX1adxX1xXdxX3xX4xXe4xX4xX3xXexX35exX24xX1xX3xX46xX14xX6xX3xX24xX1xX6xX14xX3xX22axX461xX1axX3xX67xX2bxX24xX31xX3xX1adxX1xX14xX3xX4xX3dbxX24xX31xX3xX24xX31xX1xXdxX94xXbxX3xXexX3cxX41xXe0xX4xX3xX1adxX1xXdxX3xX4xX419xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xXc2xX3xX5xX12cxX142xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX1adxX1xX14xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXexX1xXe4xXdxXc2xX3xX24xX31xX1xX6c0xX3xX67xX41xXdd6xX24xX31xX3xXexX3cxXd8xX24xX3xX1a9xXdxX28axX24xX3xXexX3cxX41xXe0xX4xX3xX1adxX1xXdxX3xX4xX419xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xXexX6d4xX24xX31xX3xXexX1xX28axX3xX4xXe4xX4xX3xX1adxX1xX14xX3xX7xXdxX24xX1xX3xXexX1xXe4xXdxXc2xX3xX24xX31xX1xX35exX3xX67xX41xXdd6xX24xX31xX12fxX12fxX12fxX3xX257xX2fxXdxX3xX1e6xXe0xXdxX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xXaxXaxX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xX67xX41xXe0xXdxX3xX46xX41xX424xX4xX3xX5xX15xXbxX3xXexX3cxX41xXe0xX4xX3xX1adxX1xXdxX3xX4xX419xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xXexX3cxXd8xX24xX3xXexX1xX275xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xXexX3cxXd8xX24xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX1adxX47xX3xXexX1xX39xX6xX3xX24xX1xX3bfxX24xX31xX3xX24xXedxXdxX3xX67xX14xX24xX31xX3xXbxX1xXc10xX3xX1xX424xXbxX3xX4xX90xX6xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xX67xX41xXe0xXdxX3xX7xX6xX14xX3xX1adxX1xXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xXexX3cxXd8xX24xX3xX46xX41xX424xX4xX3xXbxX1xXd8xX3xX67xX14xX1axX94xXexXc2xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX4xX35xXbxX3xX67xX41xXe0xXdxX3xXbxX1xXccxXdxX3xX46xX41xX424xX4xX3xX3cxX12cxX3xX7xX1dxXe4xXexX3xX46xXdxX324xX14xX3xX4xX1xX35exX24xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xXc10xX3xX1xX424xXbxX3xX1e6xXe0xXdxX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX4xX90xX6xX3xX4xX35xXbxX3xXexX3cxXd8xX24xXaxXaxXc2xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX4xX1xX1dxX3xX3cxX3b0xX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX46xX4bxX24xX1xX3xX24xX12cxX1axX3xX4xX1xX35exX3xX24xXd8xX24xX3xXe4xXbxX3xX67xX2c9xX24xX31xX3xX46xX2fxXdxX3xX1e6xXe0xXdxX3xX4xXe4xX4xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX3xX46xX41xX424xX4xX3xXbxX1xXd8xX3xX67xX14xX1axX94xXexX3xXexX3cxX41xXe0xX4xX3xX1adxX1xXdxX3xX13xX14xX15xXexX3xX4xX419xX3xX1xXdxX94xX14xX3xX5xX2bxX4xX12fxX3xa037xX6xX14xX3xX1adxX1xXdxX3xX13xX14xX15xXexX3xX4xX419xX3xX1xXdxX94xX14xX3xX5xX2bxX4xXc2xX3xXbxX1xXccxXdxX3xXexX14xX461xX24xX3xXexX1xX90xX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xXc2xX3xXexX3cxXe4xX24xX1xX3xXexX275xX24xX1xX3xXexX3cxX1exX24xX31xX3xXaxX142xX1exX24xX1xX3xX6xXdxX3xX24xX35xX1axX3xX5xX12cxX142xXaxXaxX3xX24xX1xX41xX3xX1xXdxX94xX24xX3xX24xX6xX1axX3xX1b5xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX24xX419xXdxX12fxX3xX218xX26axX24xX31xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xXbxX1xXdxXd8xX24xX3xX1xX2ddxXbxX3xX1a9xX14xX6d4xXdxX3xX7xXe4xX24xX31xXc2xX3xX4xXe4xX4xX3xX46xX1exXdxX3xX1a9xXdxX28axX14xX3xX46xX43dxX3xXexX15xXbxX3xXexX3cxX14xX24xX31xX3xXexX1xXccxX1dxX3xX5xX14xX15xX24xX3xX1e6xX324xX3xX24xX1xX3bfxX24xX31xX3xX24xX31xX14xX1axXd8xX24xX3xXexX3b5xX4xX3xX4xX42xX3xX1a9xXccxX24xX3xXexX3cxX1dxX24xX31xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX1aexX3xX1e6xX324xX3xX1adxXdxX24xX1xX3xXbxX1xX267xX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX1aexX3xX4xX1xX267xX24xX1xX3xX7xXe4xX4xX1xX3xX4xX90xX6xX3xX25exX1xX12cxX3xX24xX41xXe0xX4xX3xX1e6xX324xX3xX1xX1dxX1exXexX3xX46xXedxX24xX31xX3xX9cxX14xX1axX3xX1xX1dxX1exX4xX1xX12fxX12fxX12fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bcaxX1dxX14xX3cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXcxXcxX2abxX2acxX25exX0xX55xXbxX12