Đấu giá 28 lô đất ở huyện Cẩm Xuyên
Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh tổ chức thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuộc địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên và xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
2dd6x6519x445ax59d4x6229x8b6cxa00ex7f06x3e48xX7xb451xa98fxc2f4x5645x5819x7a4bxX5x48fbxXax9228x4cc3x5cb9x543fxX3xb96axXdxa15axX3xc35dxcf75xX3xX5x754exX3xbfe1xX14xXexX3xc4cdxX3xX1xX15x42ffxb0b7x67b2xX3x9b4exb38exb98cxX3x42abxX15xX29xa6c0xX2bxX0x629dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9093xX10xX6xafaaxXaxX12xX2dxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xb11exXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xXcx8041x80f6x4fe3xX2bxX17xX3xXcxX1xcc08xX2bxX1xX3xXex69dexX3xX4xX1x93dcxX4xX3xXexX1xX1fxX2bxX17xX3x94e4xX19x76d9xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3x88efxX15xX29x326dxX2bxX3xX7xbb1dxX3xX49x7c1axX2bxX17xX3xX21xX14xXexX3xXexX1xX15xcd8exX4xX3xX21xX6exX6xX3xX80x6676xX2bxX3xXexX1xX6exX3xXexX66xX14xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxX3x4785xXa9xX3xcb4dx383dxX3xX2dxX2exX2fxX3x5624xX67x5b85xX2bxX17xb9a7xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxX3xa6c4xX46xXa9xX3xXcx4750xX2bxX1x9bc9x660bxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbde3xX82xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXex52b2xX6xX5xXdxX17xX2bx89d8xX3xX4xX10xX2bxXexX10xX66x8314xXaxX12xX0xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xXcxX46x9768x495ex821bxX3xXf9x6058xb37dxX3xX13x656ex30b6xX3xX127xc37cxX12axX3x3dd7xX12fx7ef6x84a8xX126xX3x8451x719fxX3xXc9x8cfdxX126xX127xX3xX13xX12exXcxX0xX37xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xX2dxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xXcxX66xX67xX68xX2bxX17xX3xXcxX1xX6exX2bxX1xX3xXexX73xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX8cxX15xX29xX8fxX2bxX3xX7xX93xX3xX49xX96xX2bxX17xX3xX21xX14xXexX3xXexX1xX15xXa1xX4xX3xX21xX6exX6xX3xX80xXa9xX2bxX3xXexX1xX6exX3xXexX66xX14xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxX3xXbfxXa9xX3xXc2xXc3xX3xX2dxX2exX2fxX3xXc9xX67xXcbxX2bxX17xXcexX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxXcexX3xXexb8ebxX2bxX1xX3xX46xXa9xX3xXcxXe5xX2bxX1xXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xX2dxX96xX3xXexX1x4bfaxX3xX2bxX1xX67xX3xX7xX6xX15xX110xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX2xXe9xX3xXcxX1xX6exX3xXexX66xX14xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxX0xX37xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXcxXa9xXdxX3xX7x8cf8xX2bxX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX110xX3xX127x8be5xX2fxX3xc9cexX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexXcexX3xX49xXdxX2axX2bxX3xXexd2f9xX4xX1xX3xXex510cxX3xX1bxcb49xX1cxX3xX2fxX1bxX37xX5xX1fxX3xX21xc857xX2bxX3xX1bxae02x412axX3xX2fxX1bxX37xX5xX1fxXcexX3xX17xXdxX19xX3x553cxX1xX25xXdxX3xX21xXdxX216xX2fxX3xXexX29axX3xX1bxae7axX2c7xXe9xX2c7xX2c7xX2c7xXe9xX2c7xX2c7xX2c7xX3xX21xX282xX2bxX17xX37xX5xX1fxX3xX21xX2a7xX2bxX3xX1bxX285xX1cxXe9xX2c7xX1cxX2c7xXe9xX2c7xX2c7xX2c7xX3xX21xX282xX2bxX17xX37xX5xX1fxXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xX0xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX1bxXe9xX3xX31xXc3xX3xX2dxX2exX2fxX3xXc9xX67xXcbxX2bxX17xX0xX37xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXcxXa9xXdxX3xX7xX275xX2bxX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX110xX3xX127xX282xX2fxX3xX1bxX2abxX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexXcexX3xX49xXdxX2axX2bxX3xXexX295xX4xX1xX3xXexX29axX3xX1bx674cxX2c7xX3xX2fxX1bxX37xX5xX1fxX3xX21xX2a7xX2bxX3xX29dxX2c7x617axXcexX379xX3xX2fxX1bxX37xX5xX1fxXcexX3xX17xXdxX19xX3xX2b9xX1xX25xXdxX3xX21xXdxX216xX2fxX3xXexX29axX3xX2xX285xX2abxXe9xX2c7xX2c7xX2c7xXe9xX2c7xX2c7xX2c7xX3xX21xX282xX2bxX17xX37xX5xX1fxX3xX21xX2a7xX2bxX3xX2xX1cxX29dxXe9xX2c7xX2c7xX2c7xXe9xX2c7xX2c7xX2c7xX3xX21xX282xX2bxX17xX37xX5xX1fxXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXcxXdxX8fxX2bxX3xX21x7411xXexX3xXexX66xX67xc016xX4xX110xX3xX2xX2abx3784xX3xX21xX2a7xX2bxX3xX1bxX2c7xX3e8xX3xX7xX82xX3xXbfxX3e2xXdxX3xX17xXdxX19xX3xX2b9xX1xX25xXdxX3xX21xXdxX216xX2fxX3xXexX29axX2bxX17xX3xX5xX1fxXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXcxX1xX68xXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX3xX2bxXa1xXbxX3xXexXdxX8fxX2bxX3xX21xX3dcxXexX3xXexX66xX67xX3e2xX4xX110xX3xXcxX29axX3xX379xX1xX285xX2c7x6f57xX2bxX17xXa9xX29xX3xX2xX379xX37xX2xX1bxX37xX1bxX2c7xX2xX2acxX3xX21xX2a7xX2bxX3xX2xX2abxX1xX285xX2c7xcc5cxX3xX2bxX17xXa9xX29xX3xX2xX2acxX37xX2xX1bxX37xX1bxX2c7xX2xX2acxX3xXe0xX2bxXa1xXbxX3xXexX66xX82xX2bxX17xX3xX17xXdxX68xX3xX1xXa9xX2bxX1xX3xX4xX1xX295xX2bxX1xXe8xXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xX46x69d3xX2bxX1xX3xXexX1xX77xX4xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX110xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX80x4f97xX2bxX17xX3xX80x8a12xX3xXbxX1xXdxX2a7xX15xX3xX17xXdxX19xX2bxX3xXexXdxX2a7xXbxXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXcxXdxX8fxX2bxX3xX1xX282xX3xX7xXcbxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX110xX3xX2xX2c7xX2c7xXe9xX2c7xX2c7xX2c7xX3xX21xX282xX2bxX17xX3xX21xX2a7xX2bxX3xX1bxX2c7xX2c7xXe9xX2c7xX2c7xX2c7xX3xX21xX282xX2bxX17xX37xX21xXcbxX2bxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX17xXdxX6xXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXcxX1xX68xXdxX3xX17xXdxX6xX2bxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX2b9xX1xX275xX82xX3xX1xX282xX3xX7xXcbxX3xXbfxXa9xX3xX21xa8f5xX2bxX17xX3xX2b9x9820xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX110xX3xXcxX29axX3xX2bxX17xXa9xX29xX3xX2bxXdxX34xX2fxX3xX29xX2a7xXexX3xX21xX2a7xX2bxX3xX2xX36axX1xXcexX3xX2bxX17xXa9xX29xX3xX2xX2acxX37xX2xX1bxX37xX1bxX2c7xX2xX2acxXcexX3xXexb6e5xXdxX3xXexX66xX96xX3xX7xX25xX3xX12fxXf9xX126xXc9xX3xXexX1xX6exX3xXexX66xX14xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxX3xXbfxXa9xX3xXc2xXc3xX3xX2dxX2exX2fxX3xXc9xX67xXcbxX2bxX17xXcexX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxXcexX3xXexX1f0xX2bxX1xX3xX46xXa9xX3xXcxXe5xX2bxX1xX3xXbfxXa9xX3xX2dxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xXcxX66xX67xX68xX2bxX17xX3xXcxX1xX6exX2bxX1xXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXf9xX15xX73xXdxX3xX4xX1fxX2bxX17xX3xX80xd3b5xX3xX2b9xX2a7xXexX3xX8cxX15xX275xX3xXexX66xX275xX3xX17xXdxX19xX3xX21xX67xX5dxX4xX3xXexX73xX3xX4xX1xX77xX4xX110xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xX31xXc3xX3xX2dxX2exX2fxX3xXc9xX67xXcbxX2bxX17xX110xX3x5e99xXa9xX82xX3xX1xX282xXdxX3xX1cxX1xX285xX2c7xc2c4xXcexX3xX2bxX17xXa9xX29xX3xX1bxX1bxX37xX2xX1bxX37xX1bxX2c7xX2xX2acxXcexX3xXexX5adxXdxX3xX1xXa1xXdxX3xXexX66xX67xX68xX2bxX17xX3xX12fxXf9xX126xXc9xX3xXc2xXc3xX3xX2dxX2exX2fxX3xXc9xX67xXcbxX2bxX17xXcexX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxXcexX3xXexX1f0xX2bxX1xX3xX46xXa9xX3xXcxXe5xX2bxX1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xXcxX1xX6exX3xXexX66xX14xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxX110xX3xX689xXa9xX82xX3xX1xX282xXdxX3xX2xX29dxX1xX285xX2c7xX695xXcexX3xX2bxX17xXa9xX29xX3xX1bxX1bxX37xX2xX1bxX37xX1bxX2c7xX2xX2acxXcexX3xXexX5adxXdxX3xX1xXa1xXdxX3xXexX66xX67xX68xX2bxX17xX3xX12fxXf9xX126xXc9xX3xXexX1xX6exX3xXexX66xX14xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xca29xX295xX2bxX1xX3xX2fxX68xXdxX3xX21xX5adxXdxX3xX49xXdxX2axX2bxX3xX4xX19xX3xX2bxX1x9decxX2bxX3xX4x6d47xX3xX2bxX1xX15xX3xX4x64cdxX15xX3xX21xX2a7xX2bxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xb784x8f96xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2a7xXexX3xXc2xXdxX2bxX3xX5xXdxX34xX2bxX3xX1xX2axX110xX3xX2dxX1fxX2bxX17xX3xXexX29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX5dxXbxX3xX49xX6xX2bxX1xX3xXcxX66xX67xX68xX2bxX17xX3xXcxX1xX6exX2bxX1xXcexX3xX7xX647xX3xX379xX36axXcexX3xX21xX67xX68xX2bxX17xX3xX46xXa9xX2fxX3xX126xX17xX1xXdxXcexX3xXcx66a5xX3xX46xXa9xX3xXcxXe5xX2bxX1xXcexX3xXexX1f0xX2bxX1xX3xX46xXa9xX3xXcxXe5xX2bxX1xXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12xX13xXdxX2axX2bxX3xXexX1xX82xX5adxXdxX110xX3xX2c7xX2acxX2xX2acxX3xX379xX2acxX1cxX2acxX2acxX379xX3xXe0xX13xX37xX4xX3xXcxX15xX14xX2bxXe8xX3xX1xX82xX3dcxX4xX110xX3xX2c7xX2acxX379xX29dxX3xX2abxX1cxX1bxX36axX285xX2acxX3xXe0xX13xX37xX4xX3xX815xX1xX67xXcbxX2bxX17xXe8xXe9xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX12x3a63xX10xX80xX7xXdxXexX10xX110xX3xX49xX6xX15xX17xXdxX6xXexX66xX15xX82xX2bxX17xXexX1xXdxX2bxX1xXe9xXbfxX2bxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xX3xXbxX2dxX10xX2bxXexX10xX66xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX15xX2fxX80xX3xX49xX1xXdxX49xX10xX3xXdxX2dxX10xX2bxXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxc20exXdxX49xXexX1xX110xX3xX2abxX2abxX2c7xXbxXc2xX118xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX110xX3xX285xX36axX36axXbxXc2xX118xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXe9xX80xX6xX82xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe9xXbfxX2bxX37xX2bxX10xX8fcxX7xX37xX2xX2acxX29dxX1cxX37xX379xX36axX49xX2abxX2c7xX1cxX285xX1bxX285xX2acxXexX1cxX2abxX285xX2c7xX5xX29dxX10axX1cxX80xX36axX15xXbfx877axXc2xX4xX10axX4xX82xXbxX29xX2xXe9xX951xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX3xX21xX14xXexX3xX25xX3xX1xX15xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX29xX34xX2bxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexX10axX6xX5xXdxX17xX2bxX110xX3xX66xXdxX17xX1xXexX118xXaxX12xX0xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX127xXdxX19xX2fxX3xX21xX647xX4xX110xX3xX0xX37xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX82xX49xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXexX10axX6xX5xXdxX17xX2bxX110xX3xX66xXdxX17xX1xXexX118xXaxX12xX0xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xXcxX1fxX3xXcxX1xX6exX3xXcxX4a6xX2bxX1xX0xX37xX7xXexX66xX82xX2bxX17xX12xX0xX37xXbxX12