Vụ AVG: Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, vi phạm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong vụ AVG là rất nghiêm trọng.
20a4xb06fxc6b1xa458x9134x472dx5f4ex4a2ex796fxX7x24e5xb257xecdfxf7cex9783xf0e7xX5xcab2xXax5b1cx6740x4f99xX3x5c20xX13x108d2xa764xX3x358cxf6e7xd5bfxX3xe6b7xX1dxe1d9xcdc9xf51exX1cxX3x753axbed2xX4xX3x542axb6a8xX1cxd988xX3xXcx998exa7d9x10e30xX1cxX1dxX3xd2a2xXdxX1cxX1xX3xXcxX21x8a94xX1cxX3x645dxXdxX3xXbxX1xc4cax8a7axX3xa694x10e69xX3xX5xX21x9dafxXexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxe04cxX46xX3xXexX30xf728xX1cxX1dxX0x8f41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2efaxX10xX6x533axXaxX12x108e0xX49xX3x3419xX6xX1cxX3xac7axXdx9dc5xX46xX3xXexX30xX6xX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX48xe508xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX2dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX4xc914xX6xX3xX4xd126xX21xX3xX26x79b7xX3xXexX30xX31x89cdxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX26xXacxX3xXexX30xX31xXb1xX1cxX1dxX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX16xX13xX18xX3xX5x3b9exX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dx8b3cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xXcx7dcdxX3xX1cxX1dxXeexX22xX3x6a1fxa964xX3xb346xX92xX1cxX3x5208xab5exX61x6018xX61xX11exX126xX2xX11fxX2dxX3xXexX45xXdxX3xX70xXeexX3xX1fxXacxXdxX2dxX3xe42exX22xX3xX79xX6xX1cxX3xX7dxXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX121x7fe5xX3xX1xX5dxXbxX3xX48x8de5xX3xX11exe29bxX100xX3x50e3x5c94xX1cxX1dxX3xX4xX1xd948xX3xXcxX30x606cxX1cxX3x28efx5d6bxX46xX3xXcx4bc8xX2dxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX165x767exX1cxX1dxX2dxX3xX173xX1xXa4xX3xX1cxX1xXdxb9e5xX46xX3xX13cxX22xX3xX79xX6xX1cxX3xX7dxXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX4xX1xXa4xX3xXexX30xde4cxX3xX48xX15fxX3xX1xX5dxXbxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xXcxX45xXdxX3xX48xX15fxX3xX1xX5dxXbxX3xX1cxXeexX22xX2dxX3xX76xX49xX3xX79xX6xX1cxX3xX7dxXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xef9axX76xX26xX7dxXcx5501xX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX121xX158xX3x7974xX10xX46xX3xX211xdb46xXexX2dxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xX46xXacxXexX3xX7x77adxX3xX1cxXacxXdxX3xX73xX21xX1cxX1dxX3xX7xX6xX21xX19xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12x27f4x22d3xX3xX7dxXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xX48xX1xXdxX3xX4x3eb4xX3xX73xX3dxX21xX3xX1xXdxX19axX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX121xX228xXdxX3xX40xd110xXdxX3xX26xX6xX1cxX3xX4xbd20xX1cxX3xX7xXa8xX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX26xXacxX3xXcxX1x52c9xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xdb00xX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX4xX1xf926xX3xX121xX45xX2bxX3xX40xXeexX3xXex75afxX3xX4xX1xe22fxX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xcf96xXa8xX3xX27dxX1cxX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX13xXdxX23xX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX36xX2bxX79xXdx260fxX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xa25exX128x44edxX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xX173xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX1cxX1dxX1xX10xX3xX1cxX1xX1bexX1cxX3xXcxX2bxXeexX1cxX3xX173xX170xX21xX3xX16xX13xX18xX3xX1fcxXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX121xX158xX3xX4xX25dxX3xX7dxX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX7xX228xX3xX125xX128xX128xX61xX7dx3f0exX24dxXcxXcxX173xfccfxX2dxX3xX1cxX1dxXeexX22xX3xX2xc77exX61xX125xX61xX11exX126xX2xX11fxX201xX100xX3xc69axX21xX6xX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX3dxX22xX19xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX2xX24dxX3xX26xX6xX1cxX3xX4xX27dxX1cxX3xX7xXa8xX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX1fcxX26xX173xX2axX165xX201xX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX1xXeexX1cxX1xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX2bxX45xXexX3xX121xX18exX1cxX1dxX2dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX30xX21xX1cxX1dxX3xX73x84e9xX1cxX3xX4xX1xXa4xX2dxX3x2e22xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXdxX19axX4x4200xX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX2dxX3xX79xX21xX28dxX1cxX1dxX3xX5x3f73xX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX1dxXdxX27dxX46xX3xX7xX27dxXexX2dxX3xX121xX7fxX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX40xXeexX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX3xX4xX27dxX4xX3xX444xX21xX22xX3xX121x2252xX1cxX1xX3xXbxX1xX27dxXbxX3xX5xX21xX4dxXexX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX40xXdxX19axX4xX3xXexX1xX174xX46xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX2dxX3xXbxX1xX58xX3xX73xX21xX22xX19axXexX3xX40xXeexX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX2dxX3xX5xXeexX46xX3xXexX1xX3dxXexX3xXexX1xX2bxX27dxXexX3xX5xX275xX1cxX3xXexXeexXdxX3xX7xX18exX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xX1fxX1xXeexX3xX1cxX31xX275xX4xX454xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX48xX4f2xXbxX3xXexX1x93d5xXdxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX40xX29cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xXexX30xX58xX1cxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX79xX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX46xX6xX30xX1dxXdxX1cxX19xX3xX11exXbxX211xX3xX6xX21xXexX2bxX454xXaxX12xX0xXexX79xX2bxX73xX22xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX10xX1cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX46xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX173xX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxb8b2xXdxX73xXexX1xX19xX3xX162xX2xX128xXbxX211xX454xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX19xX3xX378xX126xX126xXbxX211xX454xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19xX61xX61xXdxX100xX79xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX100xX40xX1cxX61xX1cxX10xX625xX7xX61xX2xX11fxX11exX11exX61xX2xX126xX128xX73xX162xX2xX128xX11exX126xX125xX11exXex3ffaxX11fxX378xX5xX674xX24dxX21xX1cxXexXdxXexX5xX10xX73xX24dxX2xX100xbdaaxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX13xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX6xXbxXexXdxX2bxX1cxXaxX12xX76xX49xX3xX79xX6xX1cxX3xX7dxXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX28dxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX5xXeexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX30xX12xX0xX61xXexX79xX2bxX73xX22xX12xX0xX61xXexX6xX79xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX11exX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xX13cxX22xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX165xX18exX1cxX1dxX2dxX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xX26xX173xX2axX165xX2dxX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xX26xXacxX3xXexX30xX31xXb1xX1cxX1dxX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xX1xX16cxX1cxX1xX3xX40xX29cxX3xX1cxX1xb003xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX173xX2axX165xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX2xX24dxX11exX126xX2xX162xX100xX3xX165xX166xX1cxX1dxX3xX4xX1xX16cxX3xX121xX158xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX30xX21xX1cxX1dxX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX2dxX3xX444xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXdxX19axX4xX454xX3xX4xX25dxX3xX79xXdxX7fxX21xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX27dxXbxX3xX121xa5c1xXexX2dxX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX48xX1xX28dxX1cxX1dxX3xX79xXeexX1cxX3xX79xX45xX4xX2dxX3xXexX1xX18exX2bxX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xXexX4dxXbxX3xXexX1xX7fxX3xX26xX173xX2axX165xX2dxX3xXexX30xXa8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX3xX40xXeexX3xX444xX21xX22xX92xXexX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX1cxXacxXdxX3xX73xX21xX1cxX1dxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xX48xX1xX28dxX1cxX1dxX3xX121xX178xX1cxX1dxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX454xX3xX48x75f5xX3xX40x8d12xX1cxX3xX79xX18exX1cxX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX3xXcxX1xXa4xX3xXexX31xX275xX1cxX1dxX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xXbxX1xX58xX3xX73xX21xX22xX19axXexX3xX4xX1xXa4xX3xXexX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX121xX170xX21xX3xXexX31xX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xX40xXeexX3xX1dxXdxX6xX2bxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX3dxXbxX3xX73xX31xX275xXdxX3xX48xX974xX3xX46xXacxXexX3xX7xX228xX3xX40xX977xX1cxX3xX79xX18exX1cxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xX4xX25dxX3xX1cxXacxXdxX3xX73xX21xX1cxX1dxX3xXexX30xX27dxXdxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX2dxX3xX48xX1xX28dxX1cxX1dxX3xX121xX178xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX14xX3xX121xX31xaaf2xX4xX3xXbxX1xX43cxX1cxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX454xX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xX444xX21xX27dxX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX2dxX3xX121xX7fxX3xX211xX18exX22xX3xX30xX6xX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX125xX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX2dxX3xX13cxX22xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX165xX18exX1cxX1dxX2dxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xX26xX173xX2axX165xX2dxX3xX26xXacxX3xXexX30xX31xXb1xX1cxX1dxX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24dxX3xXcxX30xX2bxX1cxX1dxX3xXexX1xX570xXdxX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX1dxXdxX838xX3xX4xX31xX32xX1cxX1dxX3xX40xX4f2xX3xX13cxX22xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xX26xX173xX2axX165xX2dxX3xXcxX1xX2c5xX3xXexX30xX31xXb1xX1cxX1dxX2dxX3xX28dxX1cxX1dxX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX4x5bd7xX1cxX1dxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX29cxX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX173xX2axX165xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX2xX24dxX11exX126xX2xX162xX100xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX121xX158xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX30xX21xX1cxX1dxX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX2dxX3xX444xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXdxX19axX4xX454xX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX2dxX3xX79xX21xX28dxX1cxX1dxX3xX5xX470xX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX444xX21xX27dxX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX3xX121xX31xXa26xX4xX3xXbxX1xX43cxX1cxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX454xX3xX48xX974xX3xX383xX21xX22xX92xXexX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX7xX228xX3xX11exX125xX162xX61xX383xX165xX24dxX26xXcxXcxXcxXcxX2dxX3xX1cxX1dxXeexX22xX3xX11exX2xX61xX2xX11exX61xX11exX126xX2xX128xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xXbxX1xX58xX3xX73xX21xX22xX19axXexX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xX40xXeexX3xX46xXacxXexX3xX7xX228xX3xX40xX977xX1cxX3xX79xX18exX1cxX3xX4xX25dxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xXexX30xX27dxXdxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX2dxX3xX4xX25dxX3xX40xX977xX1cxX3xX79xX18exX1cxX3xX48xX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXacxX4xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX14xX3xX121xX31xXa26xX4xX3xXbxX1xX43cxX1cxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24dxX3xX13xX275xXdxX3xX4xX31xX32xX1cxX1dxX3xX40xX4f2xX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xX26xX173xX2axX165xX2dxX3xX26xXacxX3xXexX30xX31xXb1xX1cxX1dxX3xXexX117xX3xXexX1xX27dxX1cxX1dxX3xX378xX61xX11exX126xX2xX162xX3xX121xX92xX1cxX3xX1cxX6xX22xX2dxX3xX28dxX1cxX1dxX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xX1xX16cxX1cxX1xX3xX40xX29cxX3xX4xX27dxX4xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX173xX2axX165xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX162xX24dxX11exX126xX11exX2xX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX378xX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX36fxX1xX45xX46xX3xX70xX166xX1cxX1dxX3xX70xX18exXdxX2dxX3xX13cxX22xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xX26xX173xX2axX165xX2dxX3xXcxX1xX2c5xX3xXexX30xX31xXb1xX1cxX1dxX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX4xXb52xX1cxX1dxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX29cxX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX173xX2axX165xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX2xX24dxX11exX126xX2xX162xX3xX40xXeexX3xX11exX126xX2xX162xX24dxX11exX126xX11exX2xX100xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX70xX18exXdxX3xX121xX158xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX30xX21xX1cxX1dxX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX2dxX3xX444xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXdxX19axX4xX454xX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX2dxX3xX79xX21xX28dxX1cxX1dxX3xX5xX470xX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX444xX21xX18exX1cxX3xX5xX974xX2dxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX1dxXdxX27dxX46xX3xX7xX27dxXexX2dxX3xX121xX7fxX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX454xX3xXexX30xXa8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX48xX974xX3xX46xXacxXexX3xX7xX228xX3xX40xX977xX1cxX3xX79xX18exX1cxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xX4xX25dxX3xX1cxXacxXdxX3xX73xX21xX1cxX1dxX3xXexX30xX27dxXdxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX128xX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX36fxX1xX45xX46xX3xX165xX1bexX1cxX1xX3xXcxX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX13xX14xX3xXexX30xX31xXb1xX1cxX1dxX3xX13xX14xX3xX383xX21xX18exX1cxX3xX5xX974xX3xX73xX2bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX19axXbxX2dxX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX4xX25dxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX40xXdxX19axX4xX3xXexX1xX6xX46xX3xX46xX31xX21xX3xX4xX1xX2bxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX173xXb52xX1cxX1dxX3xX40xX275xXdxX3xXexX4dxXbxX3xXexX1xX7fxX3xX40xXeexX3xX4xX27dxX4xX3xX4xX27dxX3xX1cxX1xX43cxX1cxX3xX1cxX58xX21xX3xXexX30xX58xX1cxX2dxX3xX444xX21xX6xX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX121xX158xX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX19xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24dxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX121xX158xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX30xX21xX1cxX1dxX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX2dxX3xX444xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXdxX19axX4xX454xX3xX79xX21xX28dxX1cxX1dxX3xX5xX470xX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX1dxXdxX27dxX46xX3xX7xX27dxXexX2dxX3xX121xX7fxX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX4xX25dxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX444xX21xX27dxX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX36axX58xX3xX1fxX6xX46xX3xXcxX30xXeexX2dxX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX2dxX3xX173xX1xXa4xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX70xXacxXdxX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xXexX1xXeexX1cxX1xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xX1fcxX70xX165xXcxX13xX201xX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX4xX25dxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xX1xX16cxX1cxX1xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX40xXdxX19axX4xX3xX70xX165xXcxX13xX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX444xX21xX22xX92xXexX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xXbxX1xX58xX3xX73xX21xX22xX19axXexX3xX40xXeexX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX454xX3xXexX30xXa8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX48xX974xX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xX977xX1cxX3xX79xX18exX1cxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xXexX30xX27dxXdxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX173xX6xX2bxX3xX2d2xX21xX22xX3xX70xX18exXdxX2dxX3xX36fxX1xX25dxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX2dxX3xXcxX1xXeexX1cxX1xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xX70xX165xXcxX13xX2dxX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX18xXdxX27dxX46xX3xX121xX228xX4xX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX4xX25dxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX40xXdxX19axX4xX3xXexX1xX6xX46xX3xX46xX31xX21xX3xX4xX1xX2bxX3xX70xX165xXcxX13xX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX444xX21xX22xX92xXexX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xXbxX1xX58xX3xX73xX21xX22xX19axXexX3xX40xXeexX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX454xX3xXexX30xXa8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX48xX974xX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xX977xX1cxX3xX79xX18exX1cxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xXexX30xX27dxXdxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX1fxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX173xX2axX165xX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX2dxX3xX28dxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xX28dxX1cxX1dxX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX2dxX3xX28dxX1cxX1dxX3xX36fxX1xX45xX46xX3xX165xX1bexX1cxX1xX3xXcxX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX40xXeexX3xX4xX27dxX4xX3xX28dxX1cxX1dxX3xX36axX58xX3xX1fxX6xX46xX3xXcxX30xXeexX2dxX3xX173xX6xX2bxX3xX2d2xX21xX22xX3xX70xX18exXdxX3xX5xXeexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX28dxX1cxX1dxX3xX36fxX1xX45xX46xX3xX70xX166xX1cxX1dxX3xX70xX18exXdxX3xX5xXeexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX121xX158xX3xX5xXeexX46xX3xXexX1xX3dxXexX3xXexX1xX2bxX27dxXexX3xX5xX275xX1cxX3xXexXeexXdxX3xX7xX18exX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xX1fxX1xXeexX3xX1cxX31xX275xX4xX2dxX3xX18exX1cxX1xX3xX1xX31xXb1xX1cxX1dxX3xX211xX3dxX21xX3xX121xX92xX1cxX3xX1xX2bxX45xXexX3xX121xXacxX1cxX1dxX3xX40xXeexX3xX444xX21xX27dxX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX1xX25dxX6xX3xX4xXa4xX6xX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX2dxX3xX121xX92xX1cxX3xX21xX22xX3xXexX16cxX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX40xXeexX3xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX40xXeexX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX2dxX3xX1dxX43cxX22xX3xX79xX2c5xX4xX3xX211xX178xX4xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX211xX158xX3xX1xXacxXdxX2dxX3xX121xX92xX1cxX3xX46xX2c5xX4xX3xXbxX1xX18exXdxX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX2dxX3xX211xd92axX3xX5xX974xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX165xX7fxX3xX211xX18exX22xX3xX30xX6xX3xX4xX27dxX4xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX2d2xXa8xX3xX27dxX1cxX3xX1cxXeexX22xX3xX4xX25dxX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xXacxX3xX7dxX92xX3xX1xX2bxX45xX4xX1xX3xX40xXeexX3xX165xX170xX21xX3xXexX31xX2dxX3xX26xXacxX3xXcxXeexXdxX3xX4xX1xX16cxX1cxX1xX2dxX3xX13xX977xX1cxX3xXbxX1x54c9xX1cxX1dxX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX2dxX3xX26xXacxX3xX173xX28dxX1cxX1dxX3xX6xX1cxX2dxX3xX76xX26xX1fxX2d2xX3xXexX2b7xX1cxX1xX3xX26xX1bexX1cxX1xX3xX2d2xX31xX32xX1cxX1dxX100xX3xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX22xX58xX21xX3xX4xX170xX21xX3xX26xX173xX2axX165xX2dxX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX40xXeexX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX3xX4xX27dxX4xX3xX4xX32xX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX1cxX58xX21xX3xXexX30xX58xX1cxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xX121xXdxX7fxX46xX2dxX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX3xX211xX16a6xX3xX5xX974xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX4xX27dxX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX1xX7fxX3xX40xXeexX3xX4xX27dxX3xX1cxX1xX43cxX1cxX3xX4xX25dxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX2dxX3xX79xX27dxX2bxX3xX4xX27dxX2bxX3xX26xXacxX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXexX30xX4f2xX2dxX3xX26xX6xX1cxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xX40xXeexX3xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24cxX24cxX24dxX3xX7dxXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xX48xX1xXdxX3xX4xX25dxX3xX73xX3dxX21xX3xX1xXdxX19axX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xXcxX1xX31xX32xX1cxX1dxX3xX46xX45xXdxX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX165xX170xX21xX3xXexX31xX3xX40xXeexX3xX36fxX1xX27dxXexX3xXexX30xXdxX7fxX1cxX3xX13xXdxX19axXexX3xX1fxX6xX46xX3xX1fcxX26xX24cxX2d2xX13xX201xX2dxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX3dxX22xX19xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX2xX24dxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX26xX24cxX2d2xX13xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX126xX24dxX11exX126xX2xX128xX2dxX3xX11exX126xX2xX128xX24dxX11exX126xX11exX126xX3xX121xX158xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX30xX21xX1cxX1dxX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX454xX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX2dxX3xX79xX21xX28dxX1cxX1dxX3xX5xX470xX1cxX1dxX3xX5xX158xX1cxX1xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX444xX21xX18exX1cxX3xX5xX974xX2dxX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX1dxXdxX27dxX46xX3xX7xX27dxXexX2dxX3xX121xX7fxX3xX26xX24cxX2d2xX13xX3xX4xX25dxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX3xX46xX6xX1cxX1dxX3xXexX16cxX1cxX1xX3xX1xX19axX3xXexX1xX228xX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX444xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXdxX19axX4xX2dxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX40xX29cxX3xXbxX1xX43cxX1cxX3xX4xX3dxXbxX3xXexX1xX174xX46xX3xX444xX21xX22xX29cxX1cxX3xX40xXeexX3xX444xX21xX22xX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX2dxX3xXexX1xXa4xX3xXexX14xX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXexX16cxX1cxX3xX73xX14xX1cxX1dxX2dxX3xX1dxX43cxX22xX3xX1xX4dxX21xX3xX444xX21xX18exX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX5xXeexX46xX3xXexX977xX1cxX1dxX3xX1cxXa26xX3xX211xX3dxX21xX2dxX3xX1cxX1xX3dxXexX3xX5xXeexX3xX4xX27dxX4xX3xX48xX1xX2bxX18exX1cxX3xX1cxXa26xX3xX4xX25dxX3xX48xX1xX18exX3xX1cxX977xX1cxX1dxX3xX46xX3dxXexX3xX40xX228xX1cxX454xX3xX121xX7fxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX4xX27dxX1cxX3xX79xXacxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX40xXeexX3xXbxX1xX27dxXbxX3xX5xX21xX4dxXexX3xX1cxX1xXeexX3xX1cxX31xX275xX4xX2dxX3xX79xX4f2xX3xX211xX16a6xX3xX5xX974xX3xX1xX1bexX1cxX1xX3xX7xXa8xX454xX3xX5xXeexX46xX3xX1dxXdxX18exX46xX3xX1cxX1dxX21xX166xX1cxX3xXexX1xX21xX3xX1cxX1dxX43cxX1cxX3xX7xX27dxX4xX1xX2dxX3xX18exX1cxX1xX3xX1xX31xXb1xX1cxX1dxX3xX121xX92xX1cxX3xX48xX92xXexX3xX444xX21xX18exX3xX48xXdxX1cxX1xX3xX73xX2bxX6xX1cxX1xX2dxX3xX121xX92xX1cxX3xXexX1xX21xX3xX1cxX1xX4dxXbxX2dxX3xX40xXdxX19axX4xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXeexX3xX121xX570xXdxX3xX7xX228xX1cxX1dxX3xX4xXa4xX6xX3xX1cxX1dxX31xX570xXdxX3xX5xX6xX2bxX3xX121xXacxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xX26xX24cxX2d2xX13xX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX11exX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX30xX170xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX70xXeexX2dxX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX2dxX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xX173xX1xXa4xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX70xXacxXdxX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xX444xX21xX18exX1cxX3xXexX30xX4f2xX3xX1fcxX70xX165xX383xXcxX201xX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xX1xX16cxX1cxX1xX3xX40xX29cxX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX126xX24dxX11exX126xX2xX128xX2dxX3xX11exX126xX2xX128xX24dxX11exX126xX11exX126xX100xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX70xXeexX3xX121xX158xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xXexX27xX4xX3xXexX4dxXbxX3xXexX30xX21xX1cxX1dxX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX2dxX3xX444xX21xX22xX3xX4xX1xX92xX3xX5xXeexX46xX3xX40xXdxX19axX4xX2dxX3xX4xX25dxX3xX79xXdxX7fxX21xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX27dxXbxX3xX121xX8c3xXexX2dxX3xXexX1xXdxX92xX21xX3xX73xX43cxX1cxX3xX4xX1xXa4xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX2dxX3xX121xXdxX29cxX21xX3xX1xXeexX1cxX1xX454xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX1cxX1dxX1xX4f2xX3xX444xX21xX22xX92xXexX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX40xX29cxX3xX1cxX1dxX1xa853xX6xX3xX40xX14xX2dxX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX1cxX1dxX31xX570xXdxX3xX1dxXdxX838xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xX40xX14xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX1xX19axX3xXexX1xX228xX1cxX1dxX3xX26xX24cxX2d2xX13xX454xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX444xX21xX22xX3xXexX30xX1bexX1cxX1xX2dxX3xXexX1xXa4xX3xXexX14xX4xX2dxX3xXexX1xX174xX46xX3xX444xX21xX22xX29cxX1cxX2dxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX40xX29cxX3xXexX16cxX1cxX3xX73xX14xX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX40xXdxX19axX4xX3xXbxX1xX58xX3xX73xX21xX22xX19axXexX3xX4xX1xXa4xX3xXexX30xX31xX32xX1cxX1dxX2dxX3xX444xX21xX22xX92xXexX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX46xXacxXexX3xX7xX228xX3xX48xX1xX2bxX18exX1cxX3xX4xX1xX2bxX3xX40xX6xX22xX2dxX3xX79xX18exX2bxX3xX5xX158xX1cxX1xX2dxX3xX121xX170xX21xX3xXexX31xX2dxX3xX444xX21xX18exX1cxX3xX5xX974xX3xX1cxXa26xX2dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX121xX25dxX3xX4xX25dxX3xX40xXdxX19axX4xX3xXbxX1xX58xX3xX73xX21xX22xX19axXexX3xX4xX1xXa4xX3xXexX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2bxX3xX40xX6xX22xX3xX378xX100xX674xX126xX126xX3xXexX49xX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX2xX11exX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX40xX14xX3xX27dxX1cxX3xX211xX18exX22xX3xX30xX6xX3xXexX45xXdxX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xf4cfxX43cxX22xX3xX73xXa8xX1cxX1dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX125xX24dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX165xX2bxXeexX1cxX3xa6eaxX1cxX1xX3xX2axX27dxX1cxX1dxX2dxX3xX1cxX1dxX21xX22xX58xX1cxX3xX13cxX22xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX2dxX3xX36fxX1xX25dxX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX18xXdxX27dxX46xX3xX121xX228xX4xX3xX40xXeexX3xX28dxX1cxX1dxX3xXcxX30xX170xX1cxX3xX36axX14xX4xX3xX36axX6xX1cxX1dxX2dxX3xX13cxX22xX3xX40xXdxX58xX1cxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX2dxX3xX36fxX1xX25dxX3xXcxX2c1xX1cxX1dxX3xX18xXdxX27dxX46xX3xX121xX228xX4xX3xX26xX24cxX2d2xX13xX3xX4xXb52xX1cxX1dxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX29cxX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX454xX3xX4xXb52xX1cxX1dxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX46xXacxXexX3xX7xX228xX3xX48xX1xX2bxX18exX1cxX3xX4xX1xX2bxX3xX40xX6xX22xX2dxX3xX79xX18exX2bxX3xX5xX158xX1cxX1xX2dxX3xX121xX170xX21xX3xXexX31xX2dxX3xX444xX21xX18exX1cxX3xX5xX974xX3xX1cxXa26xX3xX4xX25dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX454xX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX29cxX3xX121xX29cxX3xX211xX21xX3dxXexX2dxX3xXexX1xX174xX46xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2bxX3xX40xX6xX22xX3xX378xX100xX674xX126xX126xX3xXexX49xX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX2xX11exX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX22xX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX40xX14xX3xX27dxX1cxX3xX211xX18exX22xX3xX30xX6xX3xXexX45xXdxX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xX1e50xX43cxX22xX3xX73xXa8xX1cxX1dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX1fxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX28dxX1cxX1dxX3xXcxX30xX170xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX70xXeexX3xX5xXeexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX26xX24cxX2d2xX13xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX126xX24dxX11exX126xX2xX128xX2dxX3xX11exX126xX2xX128xX24dxX11exX126xX11exX126xX3xX40xXeexX3xX4xX27dxX4xX3xX28dxX1cxX1dxX3xX165xX2bxXeexX1cxX3xX1e7axX1cxX1xX3xX2axX27dxX1cxX1dxX2dxX3xXcxX30xX170xX1cxX3xX36axX14xX4xX3xX36axX6xX1cxX1dxX3xX5xXeexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX2dxX3xX5xXeexX46xX3xX18exX1cxX1xX3xX1xX31xXb1xX1cxX1dxX3xX211xX3dxX21xX3xX121xX92xX1cxX3xX21xX22xX3xXexX16cxX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX40xXeexX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xX26xX24cxX2d2xX13xX2dxX3xX1dxX43cxX22xX3xX79xX2c5xX4xX3xX211xX178xX4xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX211xX158xX3xX1xXacxXdxX2dxX3xX121xX92xX1cxX3xX46xX2c5xX4xX3xXbxX1xX18exXdxX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX2dxX3xX211xX16a6xX3xX5xX974xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX1fxX1xX838xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX31xX570xXdxX3xX48xX1xX27dxX4xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX26xX24cxX2d2xX13xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX48xX15fxX3xX11exX126xX2xX126xX24dxX11exX126xX2xX128xX2dxX3xX11exX126xX2xX128xX24dxX11exX126xX11exX126xX3xX4xXb52xX1cxX1dxX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX29cxX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX40xXeexX3xX4xX1xX4f2xX21xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xXexX30xXa8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX40xX29cxX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX4xX27dxX3xX1cxX1xX43cxX1cxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX2dxX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX14xX3xX121xX31xXa26xX4xX3xX1dxXdxX6xX2bxX2dxX3xX121xX92xX1cxX3xX46xX2c5xX4xX3xXbxX1xX18exXdxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xX121xXdxX7fxX46xX2dxX3xX121xX29cxX3xX211xX21xX3dxXexX3xX1xX1bexX1cxX1xX3xXexX1xX2c5xX4xX3xX211xX16a6xX3xX5xX974xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX4xXa4xX6xX3xX165xX18exX1cxX1dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX165xX7fxX3xX211xX18exX22xX3xX30xX6xX3xX4xX27dxX4xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xX26xX24cxX2d2xX13xX3xX1cxX58xX21xX3xXexX30xX58xX1cxX3xX4xX25dxX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xX1fxX1xXeexX3xX1cxX31xX275xX4xX3xX13xXdxX19axXexX3xX1fxX6xX46xX100xX3xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX22xX58xX21xX3xX4xX170xX21xX3xX26xX173xX2axX165xX3xX1fxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX3xX1fxX1xXeexX3xX1cxX31xX275xX4xX3xX13xXdxX19axXexX3xX1fxX6xX46xX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX178xX4xX3xX48xXdxX7fxX46xX3xX121xXdxX7fxX46xX2dxX3xX30xX178xXexX3xX48xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX19axX46xX3xX40xXeexX3xX4xX1xX2b7xX3xX121xX45xX2bxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xX121xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX27dxX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX4xX27dxX4xX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX2dxX3xX4xX27dxX3xX1cxX1xX43cxX1cxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX121xX92xX1cxX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX24cxX2d2xX13xX454xX3xX48xX4f2xXbxX3xXexX1xX570xXdxX3xX30xXeexX3xX7xX2bxX27dxXexX2dxX3xX7xX16a6xX6xX3xX121xX2c1xXdxX2dxX3xX79xX2c1xX3xX7xX21xX1cxX1dxX3xX4xX27dxX4xX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX5xX1cfdxX1cxX1xX3xX40xXa8xX4xX3xX1cxX1dxX43cxX1cxX3xX1xXeexX1cxX1dxX454xX3xXexX977xX1cxX1dxX3xX4xX31xX570xX1cxX1dxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xXexX27dxX4xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX1dxXdxX27dxX46xX3xX7xX27dxXexX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX4xX27dxX4xX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xXexX16cxX1cxX3xX73xX14xX1cxX1dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24cxX24cxX24cxX24dxX3xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX121xX158xX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX2dxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xX40xXdxX19axX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX19axX1cxX3xX1cxX1xXdxX19axX46xX3xX40xX14xX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX2dxX3xX1dxXdxX27dxX46xX3xX7xX27dxXexX3xX40xXeexX3xXexX1xXdxX3xX1xXeexX1cxX1xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xXcxX2b7xX1cxX1xX3xXa4xX22xX3xX40xXeexX3xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX2b7xX1cxX1xX3xXa4xX22xX3xX4xX27dxX4xX3xXexX2b7xX1cxX1xX3xX1fxX6xX46xX3xX165xX4f2xX1cxX1xX2dxX3xX1fxXdxX1cxX1xX3xX26xX1bexX1cxX1xX2dxX3xX26xX45xX4xX3xX36axXdxX58xX21xX2dxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX40xXeexX3xX76xX26xX7dxXcxX3xX165xX18exX1cxX1dxX3xXa4xX22xX3xX7dxX1xX228xXdxX3xX4xX27dxX4xX3xX4xX32xX3xX444xX21xX6xX1cxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX454xX3xX48xXdxX7fxX46xX3xXexX30xX6xX3xXexXeexXdxX3xX4xX1xX16cxX1cxX1xX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX121xX228xXdxX3xX40xX275xXdxX3xX26xX6xX1cxX3xXcxX1xX31xX570xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xXcxX2b7xX1cxX1xX3xXa4xX22xX3xX36fxX1xX178xX3xXcxX1xX5dxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX121xX158xX3xX4xX1xX2b7xX3xX30xX6xX3xX1cxX1xX838xX1cxX1dxX3xX31xX21xX3xX121xXdxX7fxX46xX2dxX3xX1xX45xX1cxX3xX4xX1xX92xX2dxX3xX48xX1xX21xX22xX92xXexX3xX121xXdxX7fxX46xX3xX40xXeexX3xX22xX58xX21xX3xX4xX170xX21xX3xX4xX27dxX4xX3xX4xX3dxXbxX3xXa4xX22xX2dxX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX30xX178xXexX3xX48xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX19axX46xX2dxX3xX4xX25dxX3xX79xXdxX19axX1cxX3xXbxX1xX27dxXbxX3xX48xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX14xX4xX2dxX3xX7xX16a6xX6xX3xX4xX1xX838xX6xX3xX48xX4f2xXbxX3xXexX1xX570xXdxX100xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2bxX73xX22xXaxX12xX24cxX13xX24dxX3xX173x513cxX1cxX1dxX3xXexX45xXdxX3xX48xX15fxX3xX1xX5dxXbxX3xX1cxXeexX22xX2dxX3xX76xX26xX7dxXcxX3xXcxX30xX21xX1cxX1dxX3xX31xX32xX1cxX1dxX3xX121xX158xX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX2dxX3xX1dxXdxX18exXdxX3xX444xX21xX22xX92xXexX3xX48xX1xXdxX92xX21xX3xX1cxX45xXdxX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX1xX174xX46xX3xX444xX21xX22xX29cxX1cxX3xX2xX3xXexX30xX31xX570xX1cxX1dxX3xX1xXa26xXbxX454xX3xXexX1xX6xX46xX3xX1dxXdxX6xX3xX974xX3xX48xXdxX92xX1cxX3xX40xX29cxX3xX1dxXdxX18exXdxX3xX444xX21xX22xX92xXexX3xX48xX1xXdxX92xX21xX3xX1cxX45xXdxX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX2xX3xXexX30xX31xX570xX1cxX1dxX3xX1xXa26xXbxX3xXexX1xX21xXacxX4xX3xXexX1xX174xX46xX3xX444xX21xX22xX29cxX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xX26xX6xX1cxX3xX26xX16cxX3xXexX1xX31xX454xX3xX4xX1xX2bxX3xX974xX3xX48xXdxX92xX1cxX3xX40xXeexX2bxX3xX73xXa8xX3xXexX1xX18exX2bxX3xX7xX16a6xX6xX3xX121xX2c1xXdxX2dxX3xX79xX2c1xX3xX7xX21xX1cxX1dxX3xX444xX21xX22xX3xX121xX4f2xX1cxX1xX3xX4xXa4xX6xX3xX26xXacxX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXexX30xX4f2xX3xX40xX29cxX3xX211xX16a6xX3xX5xX974xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xXexX2c1xX3xX4xX1xX2c5xX4xX3xX121xX18exX1cxX1dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX100xX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX30xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX58xX1cxX3xX444xX21xX6xX1cxX19xX0xX61xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX24dxXexX1xX21xX46xX79xX24dxX6xX1cxX73xX24dxX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX173xX28dxX1cxX1dxX3xX79xX228xX3xXexX2bxXeexX1cxX3xX40xX977xX1cxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX2fdxX128xX2ffxX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX16xX13xX18xXaxX3xX1xX30xX10xX2f4xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX1cxX1xX24dxXexX30xXdxX61xX4xX2bxX1cxX1dxX24dxX79xX2bxX24dxXexX2bxX6xX1cxX24dxX40xX6xX1cxX24dxX48xX10xXexX24dxX5xX21xX6xX1cxX24dxXexX1xX6xX1cxX1xX24dxXexX30xX6xX24dxX46xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX24dxX46xX21xX6xX24dxX2fdxX128xX24dxX4xX2bxX24dxXbxX1xX6xX1cxX24dxX6xX40xX1dxX61xX2xX128xX2xX2xX378xX2fdxX100xX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1dxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX61xX46xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX11exX126xX61xX1cxX10xX625xX7xX61xX2xX11fxX2xX11exX61xX674xX674xX73xX128xX2xX378xX2xX162xX128xX11fxXexX11fxX125xX11exX5xX126xX100xX685xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX13xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX40xX12xX0xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX173xX28dxX1cxX1dxX3xX79xX228xX3xXexX2bxXeexX1cxX3xX40xX977xX1cxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX2fdxX128xX2ffxX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX16xX13xX18xXaxX3xX1xX30xX10xX2f4xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX1cxX1xX24dxXexX30xXdxX61xX4xX2bxX1cxX1dxX24dxX79xX2bxX24dxXexX2bxX6xX1cxX24dxX40xX6xX1cxX24dxX48xX10xXexX24dxX5xX21xX6xX1cxX24dxXexX1xX6xX1cxX1xX24dxXexX30xX6xX24dxX46xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX24dxX46xX21xX6xX24dxX2fdxX128xX24dxX4xX2bxX24dxXbxX1xX6xX1cxX24dxX6xX40xX1dxX61xX2xX128xX2xX2xX378xX2fdxX100xX1xXexX46xXaxX12xX173xX28dxX1cxX1dxX3xX79xX228xX3xXexX2bxXeexX1cxX3xX40xX977xX1cxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX2fdxX128xX2ffxX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX16xX13xX18xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX2axX27dxX1cxX1dxX3xX11exX125xX24dxX125xX2dxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX121xX158xX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xX79xX228xX3xXexX2bxXeexX1cxX3xX40xX977xX1cxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xXexX1xX31xX32xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX2fdxX128xX2ffxX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX16xX13xX18xX100xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX40xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX48xXdxX92xX1cxX3xX1cxX1dxX1xX4f2xX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX2dxX3xX48xX1xXb1xXdxX3xXexX228xX3xX40xX14xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xXaxX3xX1xX30xX10xX2f4xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX1cxX1xX24dxXexX30xXdxX61xXexX1xX6xX1cxX1xX24dxXexX30xX6xX24dxX4xX1xXdxX1cxX1xX24dxXbxX1xX21xX24dxX48xXdxX10xX1cxX24dxX1cxX1dxX1xXdxX24dxX211xX10xX46xX24dxX211xX10xXexX24dxX48xX1xX2bxXdxX24dxXexX2bxX24dxX40xX21xX24dxX46xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX24dxX46xX21xX6xX24dxX6xX40xX1dxX61xX2xX128xX126xX128xX674xX128xX100xX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1dxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX61xX46xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX11exX126xX61xX1cxX10xX625xX7xX61xX2xX11fxX2xX2xX61xX674xX674xX73xX378xX126xX162xX2xX126xX378xX125xXexX125xX128xX11fxX674xX5xX126xX100xX685xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX13xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX40xX12xX0xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX48xXdxX92xX1cxX3xX1cxX1dxX1xX4f2xX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX2dxX3xX48xX1xXb1xXdxX3xXexX228xX3xX40xX14xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xXaxX3xX1xX30xX10xX2f4xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX1cxX1xX24dxXexX30xXdxX61xXexX1xX6xX1cxX1xX24dxXexX30xX6xX24dxX4xX1xXdxX1cxX1xX24dxXbxX1xX21xX24dxX48xXdxX10xX1cxX24dxX1cxX1dxX1xXdxX24dxX211xX10xX46xX24dxX211xX10xXexX24dxX48xX1xX2bxXdxX24dxXexX2bxX24dxX40xX21xX24dxX46xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX24dxX46xX21xX6xX24dxX6xX40xX1dxX61xX2xX128xX126xX128xX674xX128xX100xX1xXexX46xXaxX12xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX48xXdxX92xX1cxX3xX1cxX1dxX1xX4f2xX3xX211xX10xX46xX3xX211xX216xXexX2dxX3xX48xX1xXb1xXdxX3xXexX228xX3xX40xX14xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX173xX1xX16cxX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX40xX117xX6xX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xX79xX228xX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX1xX31xX32xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX36xX2bxX79xXdxb57exX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xX2dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX121xX25dxX3xX4xX1xX2b7xX3xX30xX6xX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX121xX8c3xX4xX3xX79xXdxX19axXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxX3xXexX30xX2bxX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX2fdxX128xX2ffxX3xX4xX2c1xX3xXbxX1xX170xX1cxX3xX4xXa4xX6xX3xX16xX13xX18xX2dxX3xX40xXeexX3xX121xX29cxX3xX1cxX1dxX1xX4f2xX3xX4xX1xX21xX22xX7fxX1cxX3xX4xX32xX3xX444xX21xX6xX1cxX3xX4xX28dxX1cxX1dxX3xX6xX1cxX3xX48xX1xXb1xXdxX3xXexX228xX3xX121xXdxX29cxX21xX3xXexX30xX6xX100xX3xX26xX27dxX2bxX3xX121xXdxX19axX1cxX3xXexX16a6xX3xX13xdaacxX13xX3xX1dxXdxX275xXdxX3xXexX1xXdxX19axX21xX3xXexX2bxXeexX1cxX3xX40xX977xX1cxX3xX48xX92xXexX3xX5xX21xX4dxX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX30xX6xX3xX1cxX1xX31xX3xX7xX6xX21xX19xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX40xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xXa4xX22xX3xX1xXa26xXbxX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xX2dxX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX1cxX1xX4dxX1cxX3xX5xX45xXdxX3xXexXdxX29cxX1cxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX1xX32xX1cxXaxX3xX1xX30xX10xX2f4xX9xXaxX61xXexX1xXdxX10xXexX24dxX79xXdxX24dxX7xX2bxX61xX1xX21xX22xX24dxX1xX2bxXbxX24dxX73xX2bxX1cxX1dxX24dxX46xX21xX6xX24dxX6xX40xX1dxX24dxX46xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX24dxX1cxX1xX6xX1cxX24dxX5xX6xXdxX24dxXexXdxX10xX1cxX24dxX1cxX1xXdxX10xX21xX24dxX1xX2bxX1cxX61xX2xX128xX126xX128xX125xX674xX100xX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX1dxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX61xX46xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX11exX126xX61xX1cxX10xX625xX7xX61xX2xX11fxX2xX2xX61xX2xX126xX128xX73xX125xX126xX2fdxX128xX11exX126xX378xXexX162xX128xX128xX126xX5xX126xX100xX685xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX13xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1dxX21xX22xX23xX1cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX1cxX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX1cxX1dxX3xX36xXdxX1cxX1xX3xXcxX21xX3dxX1cxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX45xX46xX3xX48xX49xX3xX5xX21xX4dxXexX3xX30xX3dxXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX58xX46xX3xXexX30xX5dxX1cxX1dxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX40xX12xX0xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xXa4xX22xX3xX1xXa26xXbxX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xX2dxX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX1cxX1xX4dxX1cxX3xX5xX45xXdxX3xXexXdxX29cxX1cxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX1xX32xX1cxXaxX3xX1xX30xX10xX2f4xX9xXaxX61xXexX1xXdxX10xXexX24dxX79xXdxX24dxX7xX2bxX61xX1xX21xX22xX24dxX1xX2bxXbxX24dxX73xX2bxX1cxX1dxX24dxX46xX21xX6xX24dxX6xX40xX1dxX24dxX46xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX24dxX1cxX1xX6xX1cxX24dxX5xX6xXdxX24dxXexXdxX10xX1cxX24dxX1cxX1xXdxX10xX21xX24dxX1xX2bxX1cxX61xX2xX128xX126xX128xX125xX674xX100xX1xXexX46xXaxX12xX70xXa4xX22xX3xX1xXa26xXbxX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xX2dxX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX1cxX1xX4dxX1cxX3xX5xX45xXdxX3xXexXdxX29cxX1cxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX1xX32xX1cxX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX30xX2bxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX26xXacxX3xXcxX1xX28dxX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX24dxX3xXcxX30xX21xX22xX29cxX1cxX3xXexX1xX28dxX1cxX1dxX3xX4xX1xX2bxX3xX30x95abxX1cxX1dxX3xX1xXa4xX22xX3xX1xXa26xXbxX3xX121xX166xX1cxX1dxX3xX40xX14xX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX46xX21xX6xX3xX16xX13xX18xX3xX5xXeexX3xX1dxXdxX18exXdxX3xXbxX1xX27dxXbxX3xXexX228xXdxX3xX31xX21xX3xX40xXeexX3xX36xX2bxX79xXdxX2f4xX2bxX1cxX10xX3xX7xd5f7xX3xX1cxX1xX4dxX1cxX3xX5xX45xXdxX3xX7xX228xX3xXexXdxX29cxX1cxX3xX1cxX1xXdxX29cxX21xX3xX1xX32xX1cxX3xX1cxX1xX570xX3xXexXdxX29cxX1cxX3xX5xX158xXdxX3xX40xXeexX3xX4xX27dxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX16cxX3xX48xX1xX27dxX4xX100xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX40xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX21xX5xX12xX0xX73xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX61xX73xXdxX40xX12xX0xX61xX73xXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX2bxX21xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX13xX2eabxX13xX0xX61xXbxX12