Sà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu “bỏ chạy” khi bị phát hiện
(Baohatinh.vn) - Phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển một sà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu đoạn thôn 4, xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) đã bỏ chạy giữa đêm tối...
adbex125f4xca68x14f77x1378cxd1b4x119adx11afbxd640xX7x15ed9x13408x10a41x14e97xb744x120d6xX5xf228xXax1345dxc19cxef1axX3xX5xX6x1238dxX3xb9a0xX1xX6xXdxX3xXexX1x114edxX4xX3xX4xX21xXexX3xXexcc9axX21xXdxX3xXbxX1x1402dxXbxX3xXexX29xe28cxX18xX3xX7xbcacxX18x100fdxX3xf282xX3axX14xX18xX3xX13x13f71xec13xX3x146a2xbdefxaf8axX3xX4xX1x15213x15600xdd7dxX3xX1axX1xXdxX3xX46xdfabxX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdx11146xX18xX0xc446xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e57xX10xX6xf596xXaxX12x12073xX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xX3xX5xbdb1xX4xX3xX5x11c9axf066xX18xX3axX3xX4xX1xfe50xX4xX3xX18x11965xX18xX3axfb79xX3xX18xX3axX84xb570xXdxX3x13103xXdxda0axX43xX3xX1axX1xXdxd245xX18xX3x12593xe11bxXexX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX9axX6xX18xX3axX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX9axbe26xX4bxX18xX3xXexX1xX38xX18xX3xba8cxX92xX3x14787x15a18xX3xX6fxX14xX3xb25cxXdxX18xX1xX3xd112xX6fxX84x129b5xX18xX3axX3xb5b1xX1xX34xX3x148a2xX3xX6fxX14xX3xXcxf889xX18xX1xbc61xX3xX9axXeexX3xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX3xX3axXdxebe9xX6xX3xX9axX34xXa5xX3xXexb997xXdxcd65xX125xX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx158a3xXe1xX72xX4cxXaxX12xX0xXdxXa5xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14601xX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXax15c18xXdxX72xXexX1x124d3xX3xe25cxX2x136afxXbxXedx12941xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX15exX3xXeaxX2xe12axXbxXedxX165xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX60xX60xXdxX125xX46xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX18xX1xX125x11379xX18xX60xX18xX10xX159xX7xX60xaf9bxX171xXeaxcb78xX60x11252xX171xX72xX19axX2xX171xX171xX2xX171x1080cxXexX162xX160x1065bxX171xX160xX5xX171xX125xcbf9xXbxX3axba8dxX29xX9xXeaxX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX4dxX3xX1axX1xXdxX3xX46xX54xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xXaxX3xX159xXdxX72xXexX1xX9xXaxX160xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxXeaxX2xX171xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxXe1xX18xXaxX12xf7b3xX10xX3xX38xX3xXexX38xX3xXexcb74xXdxX3xX18fx155dfxX18xX3xX4xX1xX43xX4cxXa2xX18xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXex11035xX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX46xXfbxXa5xX3xX5xX34xX18xX3xX46xX54xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX80xX4xX3xX5xX84xX85xX18xX3axX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX18xX8fxX18xX3axX3xX1xX43xX4cxX5dxX18xX3xX6fxX84xXfbxX18xX3axX3xXffxX1xX34xX3xX46xe541xXexX3x11d1exX43xX248xX3xXexX6xX18xX3axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xX3cxX1xX24cxX18xX3xX9axX84xX85xX4xX3xXexXdxX18xX3xX46xX21xXe1xX3xX4xb016xX6xX3xX18xX3axX84xX97xXdxX3xX72xX42xX18xX92xX3xX18fxX14xXe1xX3xX5xb0aexX4xX3xX197xX1xX3xX7xX21xX18xX3axX3xX18xX3axX14xX4cxX3xX197xX19cxX60xX2xX171xX92xX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX9axXe1xX4bxX18xX3xX2a5xX43xX6xX3xXexX1xX38xX18xX3xXeaxX3xXedxXeexX3xX6fxX14xX3xXf3xXdxX18xX1xX3xX4xc288xX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX9axX6xX18xX3axX3xX1xX2e8xXexX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX92xX3xX5xXeexX18xX1xX3xX9axX4bxXe1xX3xX1xX43xX4cxX5dxX18xX3xX6fxX84xXfbxX18xX3axX3xXffxX1xX34xX3xX9axXeexX3xX1xX43xX4cxX3xX9axXa6xX18xX3axX3xX5xX80xX4xX3xX5xX84xX85xX18xX3axX3xXedxX43xX123xX18xX3axX3xX1xXdxX5dxX18xX3xXexX29xX84xX97xX18xX3axX3xX1axXdxXa2xXa5xX3xXexX29xX6xX92xX3xXedx12608xX3xX5x11f3bxX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xX0xXdxXa5xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX29xX3xX72xXexX1xX43xXa5xX46xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX159xXdxX72xXexX1xX15exX3xX160xX2xX162xXbxXedxX165xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX15exX3xXeaxX2xX171xXbxXedxX165xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX60xX60xXdxX125xX46xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX18xX1xX125xX18fxX18xX60xX18xX10xX159xX7xX60xX197xX171xXeaxX19axX60xX19cxX171xX72xX19axX2xX171xX171xX2xX197xX160xXexX19axX1a5xX171xX1a5xX197xX5xX171xX125xX1afxXbxX3axX1b2xX29xX9xX1a9xX19cxX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX4dxX3xX1axX1xXdxX3xX46xX54xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xXaxX3xX159xXdxX72xXexX1xX9xXaxX160xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxXeaxX2xX171xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxXe1xX18xXaxX12x15150xX123xXdxX3xXexX84xX85xX18xX3axX3xX3cxX3axX43xX4cx1488cxX18xX3xe256xX43xX123xX4xX3x12a84xXdxX5dxX18xX3xX9axXdxX9cxX43xX3xX1axX1xXdxXa2xX18xX3xXedxX10xX3xX38xX3xXexX38xX3xXexX248xXdxX3xX137xXffxX13xX3xX19axX19cxX14axX103xX2xX2xX162xX160xX160xX3xX9ax155c0xX3xXexXe1xX14xX18xX3xX46xXa6xX3xX7xX123xX3xX4xX21xXexX3xX1axX1xXe1xX248xX18xX3axX3xX2xX197xXa5xX0xX7xX43xXbxX12xX19axX0xX60xX7xX43xXbxX12xX3xXedxX43xX123xX18xX3axX3xX9axX84xX97xX18xX3axX3xX18xX1x132cdxXa5xX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX18xX3axX3xX18fxX14xX3xX4xX1xX4bxX4cxX3xXexX29xX123xX18xX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xXcxXdx10e53xXbxX3xX4xX24cxX18xX3xX1xXdxX5dxX18xX3xXexX29xX84xX97xX18xX3axX92xX3xX9axXe1xX14xX18xX3xX1axXdxXa2xXa5xX3xXexX29xX6xX3xX9axXeexX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xX3xX4xX21xX4xX3xX9axX123xXdxX3xXexX84xX85xX18xX3axX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX9axX6xX18xX3axX3xX1xX2e8xXexX3xX4xX21xXexX3xXexX265xX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX5xX34xX18xX3xXedxX10xX3xXexX248xXdxX3xX9axX84xX6xX3xX9axXdxX3xXexXdxX34xX43xX3xXexX1x111e8xX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xX75xX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xX3xX5xX80xX4xX3xX5xX84xX85xX18xX3axX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX18xX8fxX18xX3axX92xX3xX9axX123xXdxX3xXexX84xX85xX18xX3axX3xX3cxX3axX43xX4cxX4cdxX18xX3xX4d0xX43xX123xX4xX3xX4d5xXdxX5dxX18xX3xXf8xX13xX3cxX3xX2xX1a5xX19cxX1a9xX92xX3xXexX29xX2e8xX3xXexX4bxXdxX3xXexX1xX38xX18xX3xX162xX92xX3xXedxXeexX3xX6fxX14xX3xXf3xXdxX18xX1xX92xX3xX6fxX84xXfbxX18xX3axX3xXffxX1xX34xX10cxX3xX9axXeexX3xX9axXdxX9cxX43xX3xX1axX1xXdxXa2xX18xX3xXedxX10xX3xX38xX3xXexX38xX3xXexX248xXdxX3xX137xXffxX13xX3xX19axX19cxX14axX103xX2xX2xX162xX125xX160xX160xX3xX9axXeexX3xX18xX42xX18xX3axX3xX46xX10xX18xX3xX4xX1xXe1xX3xX9axX500xX3xXexXe1xX14xX18xX3xX46xXa6xX3xX7xX123xX3xX4xX21xXexX3xX1axX1xXe1xX248xX18xX3axX3xX2xX197xXa5xX0xX7xX43xXbxX12xX19axX0xX60xX7xX43xXbxX12xX3xXedxX43xX123xX18xX3axX3xX9axX84xX97xX18xX3axX3xX18xX1xX536xXa5xX3xXbxX1xXdxX3xXexX6xX18xX3axX3xX18fxX14xX3xX4xX1xX4bxX4cxX3xXexX29xX123xX18xX3xX18xX1xX84xX18xX3axX3xX1axX1xX38xX18xX3axX3xXexX1xXe1xX21xXexX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12x10583xXdxX34xX18xX3axX3xX4xX1xXdxX566xX4xX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX92xX3xX9axX123xXdxX3xXexX84xX85xX18xX3axX3xX9axXdxX9cxX43xX3xX1axX1xXdxXa2xX18xX3xX29xX6xX3xX3axXdxX11bxX6xX3xX5x12ec5xX18xX3axX3xX7xX38xX18xX3axX3xX4xX1xX4bxX4cxX3xXexX29xX123xX18xX92xX3xX9axXa2xX3xX5xX4bxXdxX3xXa5xXa6xXexX3xX7xX123xX3xX72xX5ebxX18xX3axX3xX4xX5ebxX3xX72x10c1dxX18xX3axX3xX9axXa2xX3xX1xX2e8xXexX3xX4xX21xXexX3xX5xX34xX18xX3xXedxX10xX3xXexX29xX34xX18xX3xX46xX97xX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xX0xXdxXa5xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX159xXdxX72xXexX1xX15exX3xX160xX2xX162xXbxXedxX165xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX15exX3xXeaxX2xX171xXbxXedxX165xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX60xX60xXdxX125xX46xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX18xX1xX125xX18fxX18xX60xX18xX10xX159xX7xX60xX197xX171xXeaxX19axX60xX19cxX171xX72xX19axX2xX171xX171xX2xXeaxX162xXexX1a9xX160xX171xX2xXeaxX5xX171xX125xX1afxXbxX3axX1b2xX29xX9xXeaxX1a9xX1a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX4dxX3xX1axX1xXdxX3xX46xX54xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xXaxX3xX159xXdxX72xXexX1xX9xXaxX160xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxXeaxX2xX171xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxXe1xX18xXaxX12xX75xX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xX3xX4xX32exX3xX5xX80xX4xX3xX5xX84xX85xX18xX3axX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX18xX8fxX18xX3axX3xX1axXdxXa2xXa5xX3xXexX29xX6xX92xX3xX4xX21xX4xX3xX9axX123xXdxX3xXexX84xX85xX18xX3axX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX9axXeexX3xX9axXdxX9cxX43xX3xX1axX1xXdxXa2xX18xX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX3xX29xX6xX3xX3axXdxX11bxX6xX3xX7xX38xX18xX3axX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xX4d5xXe1xX3xXexX1xX97xXdxX3xX9axXdxXa2xXa5xX3xXedxX248xX4cxX3xX29xX6xX3xX18fxX14xXe1xX3xX46xX6xX18xX3xX9axX34xXa5xX3xX18xX34xX18xX3xX5xX80xX4xX3xX5xX84xX85xX18xX3axX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX18xX8fxX18xX3axX3xX1axX1xX38xX18xX3axX3xX9axX2d5xX3xX9axXdxX9cxX43xX3xX1axXdxX5dxX18xX3xX4xf964xX18xX3axX3xX18xX1xX84xX3xXbxX1xX84xXfbxX18xX3axX3xXexXdxX5dxX18xX3xX9axXa2xX3xX46xX2a2xXexX3xX3axXdxX11bxX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xX4bfxXe1xX14xX18xX3xX4xX38xX18xX3axX3xXexX21xX4xX3xX9axXeexX3xX5xX24cxXbxX3xX46xXdxX34xX18xX3xX46xX248xX18xX92xX3xX4cxX34xX43xX3xX4x14ed5xX43xX3xX5xX21xXdxX3xXedxX10xX3xX9axXdxX9cxX43xX3xX1axX1xXdxXa2xX18xX3xXedxX10xX3xX38xX3xXexX38xX3xX19axX19cxX14axX103xX2xX2xX162xX125xX160xX160xX3xX18fxX9cxX3xX4xXfbxX3xX2a5xX43xX6xX18xX3xX14axX38xX18xX3axX3xX6xX18xX3xX1xX43xX4cxX5dxX18xX3xX9axXa2xX3xXedxX39bxX3xX5xX39exX3xXexX1xX10xXe1xX3xX2a5xX43xX4cxX3xX9axX54xX18xX1xX125xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX137xXe1xX72xX4cxXaxX12xff2bxX5ebxX3xX18fxXdxX5dxX4xX3xXexXdxX566xXbxX3xXexX5ebxX4xX3xX9axXdxX9cxX43xX3xXexX29xX6xX92xX3xXedxX39bxX3xX5xX39exX3xX4xX21xX4xX3xX9axX123xXdxX3xXexX84xX85xX18xX3axX3xX5xXdxX34xX18xX3xX2a5xX43xX6xX18xX125xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX18fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX29xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX34xX18xX3xX2a5xX43xX6xX18xX15exX0xX60xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX103xXexX1xX43xXa5xX46xX103xX6xX18xX72xX103xX7xX6xXbxXe1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xXdxX34xX18xX3xXexXdxX566xXbxX3xX46xX2a2xXexX3xX2a5xX43xX248xX3xXexX6xX18xX3axX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX4xX21xX4xX3xX9axX54xX6xX3xX46xX14xX18xX3xXa5xXdxX9cxX18xX3xX18xX2e8xXdxX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xXaxX3xX1xX29xX10x10bcaxX9xXaxX60xX6xX18xX103xX18xXdxX18xX1xX103xXexX29xX6xXexX103xXexX43xX60xX5xXdxX10xX18xX103xXexXdxX10xXbxX103xX46xX6xXexX103xX2a5xX43xX6xX103xXexX6xX18xX3axX103xX1axX1xX6xXdxX103xXexX1xX6xX4xX103xX4xX6xXexX103xXexX29xX6xXdxX103xXbxX1xX10xXbxX103xXexX29xX10xX18xX103xX4xX6xX4xX103xX72xXdxX6xX103xX46xX6xX18xX103xXa5xXdxX10xX18xX103xX18xX43xXdxX103xX1xX6xX103xXexXdxX18xX1xX60xX2xX1a5xX19cxXeaxX2xX197xX125xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX3axX3xX7xX29xX4xX9xXaxX60xXa5xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX197xX171xX60xX18xX10xX159xX7xX60xX197xX171xX19axX160xX60xX19cxX171xX72xX162xX2xX162xX162xXeaxXeaxX19cxXexXeaxX1a5xXeaxX19cxX197xX5xX171xX125xX1afxXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX4dxX3xX1axX1xXdxX3xX46xX54xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX18fxX12xX0xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xXdxX34xX18xX3xXexXdxX566xXbxX3xX46xX2a2xXexX3xX2a5xX43xX248xX3xXexX6xX18xX3axX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX4xX21xX4xX3xX9axX54xX6xX3xX46xX14xX18xX3xXa5xXdxX9cxX18xX3xX18xX2e8xXdxX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xXaxX3xX1xX29xX10xXb5fxX9xXaxX60xX6xX18xX103xX18xXdxX18xX1xX103xXexX29xX6xXexX103xXexX43xX60xX5xXdxX10xX18xX103xXexXdxX10xXbxX103xX46xX6xXexX103xX2a5xX43xX6xX103xXexX6xX18xX3axX103xX1axX1xX6xXdxX103xXexX1xX6xX4xX103xX4xX6xXexX103xXexX29xX6xXdxX103xXbxX1xX10xXbxX103xXexX29xX10xX18xX103xX4xX6xX4xX103xX72xXdxX6xX103xX46xX6xX18xX103xXa5xXdxX10xX18xX103xX18xX43xXdxX103xX1xX6xX103xXexXdxX18xX1xX60xX2xX1a5xX19cxXeaxX2xX197xX125xX1xXexXa5xXaxX12xXf3xXdxX34xX18xX3xXexXdxX566xXbxX3xX46xX2a2xXexX3xX2a5xX43xX248xX3xXexX6xX18xX3axX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX4xX21xX4xX3xX9axX54xX6xX3xX46xX14xX18xX3xXa5xXdxX9cxX18xX3xX18xX2e8xXdxX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX4bfxXa6xXdxX3xX14axX248xX18xX1xX3xX7xX21xXexX3xX9axX84xX97xX18xX3axX3xXexX1xX2d5xX4cxX3xXexX1xX43xXa6xX4xX3xX75xX1xX767xX18xX3axX3xX14axX13xb18bxXcxX3xX14axX38xX18xX3axX3xX6xX18xX3xXex156a7xX18xX1xX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xX3xX18fxX265xX6xX3xX46xX2a2xXexX3xX3axXdxX11bxX3xX197xX3xX18fxX5ebxX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3x116bexX3xX6fxX84xXfbxX18xX3axX3xXffxX1xX34xX3xX18fxX14xX3xXa69xX9a4xX3xX4d0xX43xX6xX18xX3axX125xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX18fxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX13xXdd0xXcxX3xX9axX84xX97xX18xX3axX3xXexX1xX2d5xX4cxX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xX3xX46xX2a2xXexX3xX197xX3xX18fxX5ebxX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xXe1xX18xX3axX3xX9axX34xXa5xXaxX3xX1xX29xX10xXb5fxX9xXaxX60xX6xX18xX103xX18xXdxX18xX1xX103xXexX29xX6xXexX103xXexX43xX60xX4xX7xX3axXexX103xX72xX43xXe1xX18xX3axX103xXexX1xX43xX4cxX103xX1xX6xX103xXexXdxX18xX1xX103xX46xX6xXexX103xX197xX103xX18fxX43xX103xX1axX1xX6xXdxX103xXexX1xX6xX4xX103xX4xX6xXexX103xXexX29xX6xXdxX103xXbxX1xX10xXbxX103xXexX29xXe1xX18xX3axX103xX72xX10xXa5xX60xX2xX1a5xX160xX1a9xX197xX171xX125xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX3axX3xX7xX29xX4xX9xXaxX60xXa5xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX197xX171xX60xX18xX10xX159xX7xX60xX197xX171xX19axX2xX60xX19cxX171xX72xX162xX2xX1a9xX162xXeaxX162xX19axXexX1a9xX1a9xX1a9xX19cxX1a9xX5xX171xX125xX1afxXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX4dxX3xX1axX1xXdxX3xX46xX54xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX18fxX12xX0xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX13xXdd0xXcxX3xX9axX84xX97xX18xX3axX3xXexX1xX2d5xX4cxX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xX3xX46xX2a2xXexX3xX197xX3xX18fxX5ebxX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xXe1xX18xX3axX3xX9axX34xXa5xXaxX3xX1xX29xX10xXb5fxX9xXaxX60xX6xX18xX103xX18xXdxX18xX1xX103xXexX29xX6xXexX103xXexX43xX60xX4xX7xX3axXexX103xX72xX43xXe1xX18xX3axX103xXexX1xX43xX4cxX103xX1xX6xX103xXexXdxX18xX1xX103xX46xX6xXexX103xX197xX103xX18fxX43xX103xX1axX1xX6xXdxX103xXexX1xX6xX4xX103xX4xX6xXexX103xXexX29xX6xXdxX103xXbxX1xX10xXbxX103xXexX29xXe1xX18xX3axX103xX72xX10xXa5xX60xX2xX1a5xX160xX1a9xX197xX171xX125xX1xXexXa5xXaxX12xX14axX13xXdd0xXcxX3xX9axX84xX97xX18xX3axX3xXexX1xX2d5xX4cxX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xX3xX46xX2a2xXexX3xX197xX3xX18fxX5ebxX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xXe1xX18xX3axX3xX9axX34xXa5xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX4bfxXa6xXdxX3xX14axX248xX18xX1xX3xX7xX21xXexX3xX3axXdxX6xXe1xX3xXexX1xX38xX18xX3axX3xX9axX84xX97xX18xX3axX3xXexX1xX2d5xX4cxX3xXexX1xX43xXa6xX4xX3xX75xX1xX767xX18xX3axX3xX14axX13xXdd0xXcxX3xX14axX38xX18xX3axX3xX6xX18xX3xXexXddcxX18xX1xX3xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xX3xX18fxX265xX6xX3xX46xX2a2xXexX3xX3axXdxX11bxX3xX197xX3xX18fxX5ebxX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXe11xX3xX14axc0a0xXa5xX3xX23fxX43xX4cxX34xX18xX125xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX18fxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX2a2xXexX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xXaxX3xX1xX29xX10xXb5fxX9xXaxX60xX6xX18xX103xX18xXdxX18xX1xX103xXexX29xX6xXexX103xXexX43xX60xX46xX6xXexX103xX7xX6xX103xX5xX6xX18xX103xX1axX1xX6xXdxX103xXexX1xX6xX4xX103xX4xX6xXexX103xXexX29xX6xXdxX103xXbxX1xX10xXbxX103xXexX29xX10xX18xX103xX7xXe1xX18xX3axX103xX18xX3axX6xX18xX103xX7xX6xX43xX60xX2xX1a5xX171xX1a9xX162xX2xX125xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX3axX3xX7xX29xX4xX9xXaxX60xXa5xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX197xX171xX60xX18xX10xX159xX7xX60xX197xX171xX2xX162xX60xX19cxX171xX72xX160xX2xX1a9xXeaxX19cxXeaxX19cxXexX2xX19cxX1a5xX2xX19axX5xX171xX125xX1afxXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX4xX1xX4bxX4cxX4dxX3xX1axX1xXdxX3xX46xX54xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xXdxX5dxX18xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX18fxX12xX0xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX2a2xXexX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xXaxX3xX1xX29xX10xXb5fxX9xXaxX60xX6xX18xX103xX18xXdxX18xX1xX103xXexX29xX6xXexX103xXexX43xX60xX46xX6xXexX103xX7xX6xX103xX5xX6xX18xX103xX1axX1xX6xXdxX103xXexX1xX6xX4xX103xX4xX6xXexX103xXexX29xX6xXdxX103xXbxX1xX10xXbxX103xXexX29xX10xX18xX103xX7xXe1xX18xX3axX103xX18xX3axX6xX18xX103xX7xX6xX43xX60xX2xX1a5xX171xX1a9xX162xX2xX125xX1xXexXa5xXaxX12xX137xX2a2xXexX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX29xXe1xX18xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX14axX38xX18xX3axX3xX6xX18xX3xX1xX43xX4cxX5dxX18xX3xX4bfxX8bxX4xX3xXcxX1x13b29xX3xXf8xX6fxX14xX3xXcxX109xX18xX1xX10cxX3xX18fxX265xX6xX3xX46xX2a2xXexX3xX2a5xX43xX248xX3xXexX6xX18xX3axX3xX2xX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexX1xX21xX4xX3xX4xX21xXexX3xXexX29xX21xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xXexX29xX34xX18xX3xX7xX38xX18xX3axX3xX3cxX3axX14xX18xX3xX13xX42xX43xX92xX3xX9axXe1xX4bxX18xX3xX2a5xX43xX6xX3xX9axX54xX6xX3xX46xX14xX18xX3xXedxXeexX3xX6fxX767xX6xX3xXf3xX4bxX4xX92xX3xX4bfxX8bxX4xX3xXcxX1xX1368xX125xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX18fxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX43xX5xX12xX0xX72xXdxX18fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX60xX72xXdxX18fxX12xX0xX60xX72xXdxX18fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1151fxX43xXexX1xXe1xX29xXaxX12xX4bfxX8bxX4xX3xX4d0xX43xX42xX18xX0xX60xXbxX12
Đức Quân