Độc, dị: nghiêm xuân tú ghi bàn giống hệt ronaldinho
Với pha sút phạt đẹp như tranh vẽ giống hệt Ronaldinho vào lưới Home United ở AFC Cup, Nghiêm Xuân Tú xứng đáng lọt vào top video được xem nhiều nhất tuần qua.
7e15x88ebxa6e4x89d8xcf27x8d45xb353xf757xe227xX7x8107xfaadx9405x8fdex8ff4xd6bcxX5xa9c7xXax9085xf02dxXdxc3cexX10x98edxX3x8bb8x863bxX4xf6bcxX3xX15xc0d0xeb83xX3xf5f3xab95xX1xXdxfdf7xefa9xX3xee61xedaaxbba5xaae0xX3xXcxb72axX3xX23xX1xXdxX3x8fc5xc208xX2cxX3xX23xXdxd90axX2cxX23xX3xX1xdefdxXexX3x8414xX17xX2cxX6xX5xX15xXdxX2cxX1xX17xX0xbab3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb0bxX10xX6xX15xXaxX12xX13xad07xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX7xX2fxXexX3xXbxX1xbd19xXexX3xX19xf252xXbxX3xX2cxX1xbb6exX3xXex8c8exX6xX2cxX1xX3xf796xebf8xX3xX23xXdxX3bxX2cxX23xX3xX1xX40xXexX3xX43xX17xX2cxX6xX5xX15xXdxX2cxX1xX17xX3xX82xX36xX17xX3xX5xX7axX64xXdxX3xX5dxX17xX27xX10xX3xba73xX2cxXdxXexX10xX15xX3x7f38xX3xbb74xbe32xcd10xX3xXb3xX2axXbxX1cxX3xX22xX23xX1xXdxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xXcxX2fxX3xa277xa484xX2cxX23xX3xX19xbff2xX2cxX23xX3xX5xb6e4xXexX3xX82xX36xX17xX3xXexX17xXbxX3xX82xXdxX15xX10xX17xX3xX19xX7ax92bcxX4xX3xXc9xX10xX27xX3xX2cxX1xXdxb453xX2axX3xX2cxX1xe676xXexX3xXexX2ax8c1bxX2cxX3xb11cxX2axX6xf5e1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf69dxX17xX15xa20dxXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc9xXex9422xX6xX5xXdxX23xX2cxX20xX3xX4xX10xX2cxXexX10xX7dx98f6xXaxX12xX0xXdxb4b5xX7dxX6xX27xX10xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20xX4exX4exX82xXdxX15xX10xX17xX101xX35xX17xX2cxX23xX15xX6xXbxX5xX2axX7xX101xX82xX2cxX4exX27xX10xX15xXdxX6xX122xX35xX17xXc9xX4exX82xXdxX15xX10xX17xX4exf656xf907xe43fxad49xX2xX101xX35xX15xX27xX10xX15xXdxX6xXaxX3xc308xXdxX15xXexX1xX9xXaxf534x91b7x9552xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXax91d1xX16dxX183xXaxX3xX135xX7dxX6xX27xX10xX35xX17xX7dxX15xX10xX7dxX9xXaxX183xXaxX3xX7xX4xX7dxX17xX5xX5xXdxX2cxX23xX9xXaxX2cxX17xXaxX3xX6xX5xX5xX17xX17axX135xX2axX5xX5xX7xX4xX7dxX10xX10xX2cxX9xXaxXaxX12xX0xX4exXdxX135xX7dxX6xX27xX10xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX17xX15xX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc9xXexX122xX6xX5xXdxX23xX2cxX20xX3xX4xX10xX2cxXexX10xX7dxX130xXaxX12xX0xXdxX27xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX15xXexX1xX2axX27xX35xX3xX15xX1xXdxX15xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX82xXdxX15xX10xX17xX3xX15xX17xX4xX3xX15xXdxX3xX2cxX23xX1xXdxX10xX27xX3xXc9xX2axX6xX2cxX3xXexX2axX3xX23xX1xXdxX3xX35xX6xX2cxX3xX23xXdxX17xX2cxX23xX3xX1xX10xXexX3xX7dxX17xX2cxX6xX5xX15xXdxX2cxX1xX17xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX15xXexX1xX20xX181xX183xX16cxXbxXc9xX130xX1xX10xXdxX23xX1xXexX20xX18exX16dxX183xXbxXc9xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20xX4exX4exXdxX101xX35xX6xX17xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX101xX82xX2cxX4exX2cxX10xX17axX7xX4exX2xX16dxX2xX16cxX4exX2xX183x8bfdxX15xX18exX183xX182xXexX16cxX16bxX2xX2a1xX5xX183xX101xd5fbxXbxX23xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f32xX17xX2axX7dxX4xX10xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc9xXexX122xX6xX5xXdxX23xX2cxX20xX3xX4xX10xX2cxXexX10xX7dxX130xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX111xX17xX2cxX23xX15xX6xXbxX5xX2axX7xX0xX4exXbxX12