Boeing chi hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân 2 vụ rơi máy bay B737 MAX
Tin từ hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) gửi báo chí Việt Nam cho hay, hãng sẽ trích 50 triệu USD (tương đương hơn 1.100 tỷ đồng) từ quỹ 100 triệu USD đã cam kết, để bồi thường cho gia đình các hành khách gặp nạn trên chuyến bay sử dụng máy bay B737 MAX vừa qua.
38bxd79ax7665x301cxad95x1500xX2xd0c9x731ax7a64x6457xX3x837dxXbx9559x23cdxX3xX6x2d28x5343xX8xX9xX2x5a0exX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex8d52xX0xX1x4e06xX7xX12xX4xXdxXexX1xX2xX3xX4xX9xX12x382dxX2xXexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexb3aax8e69xX12xX11xX9xX2xXexX1exaf78x342axX2xX12xX2dx7260xX7xX8xX1xX12xX7xX1x234axX2dxX7xX21x33e9xab62xX51xX51xX7xX11xd635xX7x8b22x336fxX2dxX45xX7xX1x3171xX7xX11xX6x4b97xX7xX2dx7f89xX2dxX7xX2dxX1x1c85xX2dxX7x8a43xX7x9491x94e2xX7xX6xX4cxX12xX7x170bx7ee6xbabaxX7xd5bexX3xX78xX7xX40xc987x8640xX7fxX7x3004x6e36x4928xX0xb167xX1xX21xX1exX0xX87xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38x602fxX2xX3xX4xXexX1exX39xX12xX2dxX7xX11x56aaxX7xX1x73ddxX2dxX45xX7xXbxacb8xX2dxX7x7574x5d59xc1axX11xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xcd7cxX83x8bedxc979xX7xX45xd227xX12xX7xX7axX77xX41xX7xX8xX1xc033xX7x14f2xX12x2858xX11xX7xd1a6xX3xX76xX7xX8xX1xX41xX7xX1xX3xX78xaa5dxX7xX1xXadxX2dxX45xX7xXbx4f75xX7xX11xX6xXd8xX8xX1xX7xbb77xX51xX7xX11xX6xX12xXdcxXb6xX7xae8ax805ax1de9xX7xXc9xX11x295fxX4cxX2dxX45xX7xX58xX109xX4cxX2dxX45xX7xX1xX4cxX2dxX7xX21xX50xX21xX51xX51xX7xX11xX56xX7xX58xX59xX2dxX45xXccxX7xX11xXaaxX7xafa7xXb6xXcbxX7xX21xX51xX51xX7xX11xX6xX12xXdcxXb6xX7xX103xX104xX105xX7xX58xXadxX7xX8xX3xX76xX7xbaacxcdf5xX11xXeaxX7xX58x315dxX7xX7axX59xX12xX7xX11xX1xX109x3a80xX2dxX45xX7xX8xX1xX41xX7xX45xX12xX3xX7xX58x58cbxX2dxX1xX7xX8xX77xX8xX7xX1x46bxX2dxX1xX7xX143xX1xX77xX8xX1xX7xX45xa1c1xX38xX7xX2dxX65xX2dxX7xX11xX6x44b5xX2dxX7xX8xX1xXb6xX78xX144xX2dxX7xX7axX3xX78xX7xXbxXcfxX7xX4xX70xX2dxX45xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX6fxXaaxX3xX7xX12axXb6xX3xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xXbxX3xX38xX41xX7xX8xX76xXbxX16xX4xX2xXbxX8xX7xX38x4812xX2xX2dxX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX76xX45xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX1d0xX2xX2dxX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX78xX9xX2xXdxXex716fxX12xX4xX11xX1x8344xX7x5e1bxX21xXfaxX38xXb5x14d7xX7xX1xX2xX12xX45xX1xX11xX1f9xX7x843fxX21xXfaxX38xXb5xX200xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX87xX87xX12xX50xX7axX3xX41xX1xX3xX11xX12xX2dxX1xX50xX6fxX2dxX87xX2dxX2xX1f4xXbxX87xX21xdc9cxX6dx12d2xX87xX21xX51xX230xX4xXfaxX21xX20axX80xX51xX20axX51xX11xX6dxX22exX1fbxX20axX9xX20axX16xX7axX41xX2xX12xX2dxX45xX16xX7fxX80xX7fxX16xX76xX3xXb5xX16xX11xX12xX2xX2dxX50x8a7bxX38xX45xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX12xX7xX1xX4cxX2dxX7xX21xX50xX51xX51xX51xX7xX11xX56xX7xX58xX59xX2dxX45xX7xX1xX5exX7xX11xX6xX62xX7xX2dxX65xX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xXexX7xX87xX1exX0xX87xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX1d0xX3xX38xX11xX12xX41xX2dxXexX7xXbxX11xX78xX9xX2xXdxXexX11xX2xXb5xX11xX16xX3xX9xX12xX45xX2dxX1f9xX7xX259xXb6xXbxX11xX12x2d1axX78xX200xXexX1exX105x2fa8xX2dxX45xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX11xX109xX4cxX2dxX45xX7xX11x4ba5xX7xX6dxX7xX8xX1xX12xX144xX8xX7xX45xX173xX38xX7xX2dxX65xX2dxX7xX1xX59xX12xX7xX58x6373xXb6xX7xX2dx61ebxX76xX7xX2dxX3xX78xX7xX6fxX168xX7xX8xXb6xace6xX12xX7xX2dxX320xX76xX7xX2dxX45xX41xX77xX12xX50xX7x4954xX2dxX1xX7xX76xX12xX2dxX1xX7xX1x8ac0xX3xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX40xX41xX4xX78xXexX1exX39xX6xX109x5397xX8xX7xX58x51cbxXeaxX7xX6dxX7xX8xX1xXb6xX78xX144xX2dxX7xX7axX3xX78xX7xXbxXcfxX7xX4xX70xX2dxX45xX7xX11xX168xXb6xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX8xa8f8xX3xX7xX1xXadxX2dxX45xX7xX1xX168xX2dxX45xX7xX143xX1xd04axX2dxX45xX7xd8abxX12xX41xX2dxX7xX84xX12xX6xX7xXc9xXbxX32cxX7xX1xX12xXdcxXb6xX7xX1fbxX21xX51xXccxX7xX6fxX168xX7xX1xXadxX2dxX45xX7xcd9xX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX2dxX7xX84xX12xX6xX9xX12xX2dxX2xXbxX7xXc9xXbxX32cxX7xX1xX12xXdcxXb6xX7xX80xX51xX6dxXccxX7xX6xX4cxX12xXeaxX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX58xXadxX7xX9xc9dfxX38xX7xX12axXb6xXcbxX7xX1xX5exX7xX11xX6xX62xX7xX45xX12xX3xX7xX58xX15fxX2dxX1xX7xX8xX77xX8xX7xX2dxX65xX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX11xX6x1044xX7xX45xX12xX77xX7xX21xX51xX51xX7xX11xX6xX12xXdcxXb6xX7xX103xX104xX105xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX40xX41xX4xX78xXexX1ex46caxX39xX1xX12xXdcxX11xX7xX1xX65xX12xX7xX6fx3c66xX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX76xX65xX2dxX45xX7xX11xX6xX41xX2dxX45xX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX11xX3xX12xX7xX2dxX65xX2dxX7xX6fx5266xX2dxX7xX9xXb6xX39cxX2dxX7xX58x6cdbxX7xX2dxX173xX2dxX45xX7xX11xX6xX77xX12xX7xX11xX12xX76xX7xX11xXb7xX11xX7xX8xXb2xX7xX8xX1xd353xX2dxX45xX7xX11xX39cxX12xX7xX11xX65xX12xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX50xX7xX1d0xX1xX48dxX2dxX45xX7xX11xX39cxX12xX7xX8xX1xX12xX3xX7xX7axXb6xX59xX2dxX7xXbxX6axXb6xX7xXbxa8c0xX8xX7xX58xX144xX2dxX7xX2dxX45xX109xX152xX12xX7xX11xX1xX6axX2dxX7xX8xX38dxX3xX7xX8xX77xX8xX7xX2dxX65xX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX50xX7xX1d0xX1xX48dxX2dxX45xX7xX11xX39cxX12xX7xX76xX41xX2dxX45xX7xX6xa2bcxX2dxX45xX7xX8xX77xX8xX7xX45xX12xX3xX7xX58xX15fxX2dxX1xX7xX8xX1xX416xXb6xX7xXb2xX2dxX1xX7xX1xX109x145cxX2dxX45xX7xXbxXf2xX7xX2dxX1xX3f0xX2dxX7xX58xX109xX62xX8xX7xXbxX305xX7xX1xX5exX7xX11xX6xX62xX7xX8xX31cxX2dxX7xX11xX1xX12xX144xX11xX7xX76x84c6xX11xX7xX8xX77xX8xX1xX7xX2dxX1xX3xX2dxX1xX7xX8xX1xX363xX2dxX45xX7xX6fxX168xX7xX1xX12xXdcxXb6xX7xX12axXb6xXb2xX7xX2dxX1xXb7xX11x3ec3xXeaxX7xX1d0xX1xX38dxX7xX11xX416xX8xX1xX7xX9fx4ee5x6d45xX39xXeaxX7xX143xX12xX17cxX76xX7x20efxX12xX77xX76xX7xX58xX32cxX8xX7xX561xX12xX44bxXb6xX7xX1xX168xX2dxX1xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX105xX2xX2dxX2dxX12xXbxX7xX83xXb6xX12xX9xX2xX2dxX7axXb6xX6xX45xX7xX2dxX363xX12xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX40xX41xX4xX78xXexX1exXdfxX45xX168xX78xX7xX21xX51xX87xX80xXeaxX7xX8xX1xX12xX144xX8xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX8xX38dxX3xX7xX1xXadxX2dxX45xX7xX1xX168xX2dxX45xX7xX143xX1xX39cxX2dxX45xX7xX3bfxX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX2dxX7xX84xX12xX6xX9xX12xX2dxX2xXbxX7xX7axXb7xX11xX7xX2dxX45xX152xX7xX45xX173xX38xX7xX2dxX65xX2dxXeaxX7xX143xX1xX12xX144xX2dxX7xX11xX41xX168xX2dxX7xX7axX530xX7xX21xXfaxX7fxX7xX2dxX45xX109xX152xX12xX7xX11xX6xX17cxX2dxX7xX8xX1xXb6xX78xX144xX2dxX7xX7axX3xX78xX7xX11xX1xX12xXdcxX11xX7xX76xX65xX2dxX45xX50xX7xX39xX6xX109xX35fxX8xX7xX58xX363xXeaxX7xX6fxX168xX41xX7xX11xX1xX77xX2dxX45xX7xX21xX51xX87xX6dxX51xX21xX230xXeaxX7xX21xX7xX8xX1xX12xX144xX8xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX11xX109xX4cxX2dxX45xX7xX11xX305xX7xX8xX38dxX3xX7xX1xXadxX2dxX45xX7xX3a0xX12xX41xX2dxX7xX84xX12xX6xX7xX8x3a29xX2dxX45xX7xX45xX173xX38xX7xXbxX305xX7xX8xX32cxX7xX6fxX168xX7xX6xX4cxX12xX7xX11xX6xX17cxX2dxX7xX7axX12xX149xX2dxXeaxX7xX143xX1xX12xX144xX2dxX7xX11xX41xX168xX2dxX7xX7axX530xX7xX21xX230xX22exX7xX2dxX45xX109xX152xX12xX7xX11xX1xX12xXdcxX11xX7xX76xX65xX2dxX45xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX40xX41xX4xX78xXexX1exXdfxX45xX3xX78xX7xXbxX3xXb6xX7xX58xX363xXeaxX7xX1xX168xX2dxX45xX7xX9xX41xX65xX11xX7xX1xXadxX2dxX45xX7xX1xX168xX2dxX45xX7xX143xX1xX39cxX2dxX45xX7xX58xXadxX7xX1xX38dxX78xX7xX1xX62xX38xX7xX58xX59xX2dxX45xX7xX76xXb6xX3xX7xX9xX41xX65xX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX2dxX168xX78xXeaxX7xX6fxX168xX7xX8xX77xX8xX7xX2dxX109xX35fxX8xX7xX8xX68dxX2dxX45xX7xX43fxX58xX363xX2dxX45xX7xX8xXcfxX3xX554xX7xX7axX31cxXb6xX7xX11xX6xX152xX12xX7xX6fxX35fxX12xX7xX4xX2e3xX2dxX45xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX2dxX168xX78xXeaxX7xX11xX6xX41xX2dxX45xX7xX58xX363xX7xX8xX363xX7xXdaxX12xXdcxX11xX7xXdfxX3xX76xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX4xX12xX6fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX39xX12xX2dxX7xX9xX12xX17cxX2dxX7xX12axXb6xX3xX2dxX1f9xX0xX87xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xXb6xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xXb6xX76xX7axX16xX3xX2dxX4xX16xXbxX3xX38xX41xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXex12e0xX84xX84xX7xX11xXaaxX2dxX45xX7xX8xX6axX2dxX7xX2dxX1xX4baxX8xX7xX8xXb7xX76xX7xX7axX3xX78xX7xX58xX32cxX12xX7xX6fxX35fxX12xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX11xX6xX109xX35fxX8xX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX11xX3xX12xX7xX2dxX65xX2dxX7xX11xX1xXb2xX76xX7xX143xX1xX32cxX8xXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX12axXb6xX41xX8xX16xX11xX2xX87xX2ddxX3xX3xX16xX11xXb6xX2dxX45xX16xX8xX3xX2dxX16xX2dxX1xX3xX8xX16xX8xX3xX76xX16xX7axX3xX78xX16xX4xX41xX12xX16xX6fxX41xX12xX16xX7axX41xX2xX12xX2dxX45xX16xX7fxX80xX7fxX16xX76xX3xXb5xX16xX11xX6xXb6xX41xX8xX16xX6dxX16xX6fxXb6xX16xX11xX3xX12xX16xX2dxX3xX2dxX16xX11xX1xX3xX76xX16xX143xX1xX41xX8xX87xX21xX7fxX21xX22exX1fbxX230xX50xX1xX11xX76xXexX1exX0xX12xX76xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX87xX76xX2xX4xX12xX3xX87xX21xX6dxX51xX87xX2dxX2xX1f4xXbxX87xX21xX22exX21xX7fxX87xX21xX80xX20axX4xX21xX21xX6dxX21xX80xX6dxX80xX11xX21xX22exX20axX21xX51xX9xX51xX50xX259xX38xX45xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX12xX7xX1xX4cxX2dxX7xX21xX50xX51xX51xX51xX7xX11xX56xX7xX58xX59xX2dxX45xX7xX1xX5exX7xX11xX6xX62xX7xX2dxX65xX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xXexX7xX87xX1exX0xX87xX3xX1exX0xX4xX12xX6fxX1exX0xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX7eaxX84xX84xX7xX11xXaaxX2dxX45xX7xX8xX6axX2dxX7xX2dxX1xX4baxX8xX7xX8xXb7xX76xX7xX7axX3xX78xX7xX58xX32cxX12xX7xX6fxX35fxX12xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX11xX6xX109xX35fxX8xX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX11xX3xX12xX7xX2dxX65xX2dxX7xX11xX1xXb2xX76xX7xX143xX1xX32cxX8xXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX12axXb6xX41xX8xX16xX11xX2xX87xX2ddxX3xX3xX16xX11xXb6xX2dxX45xX16xX8xX3xX2dxX16xX2dxX1xX3xX8xX16xX8xX3xX76xX16xX7axX3xX78xX16xX4xX41xX12xX16xX6fxX41xX12xX16xX7axX41xX2xX12xX2dxX45xX16xX7fxX80xX7fxX16xX76xX3xXb5xX16xX11xX6xXb6xX41xX8xX16xX6dxX16xX6fxXb6xX16xX11xX3xX12xX16xX2dxX3xX2dxX16xX11xX1xX3xX76xX16xX143xX1xX41xX8xX87xX21xX7fxX21xX22exX1fbxX230xX50xX1xX11xX76xXexX1exX7eaxX84xX84xX7xX11xXaaxX2dxX45xX7xX8xX6axX2dxX7xX2dxX1xX4baxX8xX7xX8xXb7xX76xX7xX7axX3xX78xX7xX58xX32cxX12xX7xX6fxX35fxX12xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX11xX6xX109xX35fxX8xX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX11xX3xX12xX7xX2dxX65xX2dxX7xX11xX1xXb2xX76xX7xX143xX1xX32cxX8xX0xX87xX3xX1exX0xX87xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX9fxXadxX2dxX45xX7xX11xX12xX2dxX7xX84xX7eax6c43xX7xX2dxX45xX168xX78xX7xX6dxX230xX87xX20axX7xX4xX46bxX2dxX7xX76xX530xX11xX7xX2dxX45xXb6xX59xX2dxX7xX11xX1xX65xX41xX7xX11xX12xX2dxX7xX8xX1xX41xX7xX7axX12xX144xX11xX7xX1d0xX4cxX7xX12axXb6xX3xX2dxX7xX1xX168xX2dxX45xX7xX143xX1xX39cxX2dxX45xX7xX9xX12xX17cxX2dxX7xX7axX3xX2dxX45xX7xX83xXcbxX7xXc9xX7eaxX84xX84xXccxX7xX11xXaaxX2dxX45xX7xX8xX6axX2dxX7xX2dxX1xX4baxX8xX7xX6fxX12xXdcxX8xX7xX8xXb7xX76xX7xX7axX3xX78xX7xX58xX32cxX12xX7xX6fxX35fxX12xX7xX76xX530xX11xX7xXbxX32cxX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX1xX59xX12xX7xX2dxX320xX76xX7xX2dxX45xX41xX77xX12xXeaxX7xXbxX3xXb6xX7xX143xX1xX12xX7xX7axX12xX144xX11xX7xX8xX363xX7xX6fxXb7xX2dxX7xX58xX44bxX7xX11xX6xX41xX2dxX45xX7xX1xXdcxX7xX11xX1xX32cxX2dxX45xX7xX8xXb2xX2dxX1xX7xX7axX77xX41xX7xX3xX2dxX7xX11xX41xX168xX2dxX7xX11xX305xX7xX58xX530xX2dxX45xX7xXc9xX83xX1d0xX84xX104xXccxX7xX8xX38dxX3xX7xX4xX2e3xX2dxX45xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX2dxX168xX78xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX87xX4xX12xX6fxX1exX0xX87xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX416xXb6xX7xX11xX6xX77xX8xX1xX7xX2dxX1xX12xXdcxX76xX7xX6fxX44bxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX143xX1xX12xX144xX2dxX7xX80xX20axX1fbxX7xX2dxX45xX109xX152xX12xX7xX11xX1xX12xXdcxX11xX7xX76xX65xX2dxX45xXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX12axXb6xX41xX8xX16xX11xX2xX87xX7axX41xX2xX12xX2dxX45xX16xX8xX1xX12xXb6xX16xX11xX6xX3xX8xX1xX16xX2dxX1xX12xX2xX76xX16xX6fxX2xX16xX6dxX16xX6fxXb6xX16xX6xX41xX12xX16xX76xX3xX78xX16xX7axX3xX78xX16xX143xX1xX12xX2xX2dxX16xX80xX20axX1fbxX16xX2dxX45xXb6xX41xX12xX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX76xX3xX2dxX45xX87xX21xX7fxX51xX230xX80xX22exX50xX1xX11xX76xXexX1exX0xX12xX76xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX87xX76xX2xX4xX12xX3xX87xX21xX6dxX51xX87xX2dxX2xX1f4xXbxX87xX21xX22exX21xX80xX87xX21xX51xX230xX4xXfaxX21xX1fbxX80xX22exX21xX80xX11xXfaxXfaxX6dxX22exX9xX22exX16xX1f4xX41xX21xX21xX16xX76xX3xX6xX16xX2xX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX16xXfaxX6dxX50xX259xX38xX45xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX12xX7xX1xX4cxX2dxX7xX21xX50xX51xX51xX51xX7xX11xX56xX7xX58xX59xX2dxX45xX7xX1xX5exX7xX11xX6xX62xX7xX2dxX65xX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xXexX7xX87xX1exX0xX87xX3xX1exX0xX4xX12xX6fxX1exX0xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX416xXb6xX7xX11xX6xX77xX8xX1xX7xX2dxX1xX12xXdcxX76xX7xX6fxX44bxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX143xX1xX12xX144xX2dxX7xX80xX20axX1fbxX7xX2dxX45xX109xX152xX12xX7xX11xX1xX12xXdcxX11xX7xX76xX65xX2dxX45xXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX12axXb6xX41xX8xX16xX11xX2xX87xX7axX41xX2xX12xX2dxX45xX16xX8xX1xX12xXb6xX16xX11xX6xX3xX8xX1xX16xX2dxX1xX12xX2xX76xX16xX6fxX2xX16xX6dxX16xX6fxXb6xX16xX6xX41xX12xX16xX76xX3xX78xX16xX7axX3xX78xX16xX143xX1xX12xX2xX2dxX16xX80xX20axX1fbxX16xX2dxX45xXb6xX41xX12xX16xX11xX1xX12xX2xX11xX16xX76xX3xX2dxX45xX87xX21xX7fxX51xX230xX80xX22exX50xX1xX11xX76xXexX1exX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX416xXb6xX7xX11xX6xX77xX8xX1xX7xX2dxX1xX12xXdcxX76xX7xX6fxX44bxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX143xX1xX12xX144xX2dxX7xX80xX20axX1fbxX7xX2dxX45xX109xX152xX12xX7xX11xX1xX12xXdcxX11xX7xX76xX65xX2dxX45xX0xX87xX3xX1exX0xX87xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exXdfxX45xX168xX78xX7xX20axX87xX20axXeaxX7xX1d0xX3bfx744axX7xX8xX38dxX3xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX11xX1xXaaxX3xX7xX2dxX1xX3f0xX2dxXeaxX7xX9xX5exX12xX7xX38xX1xX31cxX2dxX7xX76xX44bxX76xX7xX9xX168xX7xX76xX530xX11xX7xX11xX6xX41xX2dxX45xX7xX2dxX1xf67xX2dxX45xX7xX2dxX45xXb6xX78xX17cxX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX45xX6axX78xX7xX2dxX17cxX2dxX7xX1xX3xX12xX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX87xX4xX12xX6fxX1exX0xX87xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX83xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX3bfxX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX7xX6xX4cxX12xX7xX8xX363xX7xX11xX1xX149xX7xX4xX41xX7xX6fxX3f0xX11xX7xX11xX1xX149xX7xX9xX65xX7xX9xX168xX76xX7xX1xa2daxX2dxX45xX7xX8xXb2xX76xX7xX7axX12xX144xX2dxXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX12axXb6xX41xX8xX16xX11xX2xX87xX76xX3xX78xX16xX7axX3xX78xX16xX2xX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX16xX6xX41xX12xX16xX8xX41xX16xX11xX1xX2xX16xX4xX41xX16xX6fxX3xX11xX16xX11xX1xX2xX16xX9xX3xX16xX9xX3xX76xX16xX1xX41xX2dxX45xX16xX8xX3xX76xX16xX7axX12xX2xX2dxX87xX21xX7fxX51xX7fxX22exX51xX50xX1xX11xX76xXexX1exX0xX12xX76xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX87xX76xX2xX4xX12xX3xX87xX21xX6dxX51xX87xX2dxX2xX1f4xXbxX87xX21xX22exX21xX80xX87xX21xX51xX230xX4xX20axX21xX7fxX20axX20axX80xX230xX11xX7fxX20axXfaxX6dxX9xX51xX16xX2xX11xX1xX12xX41xX12xX38xX12xX3xX16xX1fbxX21xX1fbxX80xX16xX21xXfaxXfaxX20axX80xX50xX259xX38xX45xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX12xX7xX1xX4cxX2dxX7xX21xX50xX51xX51xX51xX7xX11xX56xX7xX58xX59xX2dxX45xX7xX1xX5exX7xX11xX6xX62xX7xX2dxX65xX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xXexX7xX87xX1exX0xX87xX3xX1exX0xX4xX12xX6fxX1exX0xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX83xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX3bfxX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX7xX6xX4cxX12xX7xX8xX363xX7xX11xX1xX149xX7xX4xX41xX7xX6fxX3f0xX11xX7xX11xX1xX149xX7xX9xX65xX7xX9xX168xX76xX7xX1xXeafxX2dxX45xX7xX8xXb2xX76xX7xX7axX12xX144xX2dxXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX12axXb6xX41xX8xX16xX11xX2xX87xX76xX3xX78xX16xX7axX3xX78xX16xX2xX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX16xX6xX41xX12xX16xX8xX41xX16xX11xX1xX2xX16xX4xX41xX16xX6fxX3xX11xX16xX11xX1xX2xX16xX9xX3xX16xX9xX3xX76xX16xX1xX41xX2dxX45xX16xX8xX3xX76xX16xX7axX12xX2xX2dxX87xX21xX7fxX51xX7fxX22exX51xX50xX1xX11xX76xXexX1exX83xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX3bfxX11xX1xX12xX41xX38xX12xX3xX7xX6xX4cxX12xX7xX8xX363xX7xX11xX1xX149xX7xX4xX41xX7xX6fxX3f0xX11xX7xX11xX1xX149xX7xX9xX65xX7xX9xX168xX76xX7xX1xXeafxX2dxX45xX7xX8xXb2xX76xX7xX7axX12xX144xX2dxX0xX87xX3xX1exX0xX87xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX1d0xXb2xX76xX7xX7axX12xX144xX2dxX7xX45xX363xX8xX7xX11xXb7xX2dxX7xX8xX38dxX3xX7xX8xX1xX12xX144xX8xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xX230xX7xX8xX363xX7xX11xX1xX149xX7xX7axX416xX7xX1xXeafxX2dxX45xX7xX4xX41xX7xX1xX48dxX11xX7xX38xX1xXb2xX12xX7xX8xX1xX12xX76xX7xX1xX41xX173xX8xX7xX8xX77xX8xX7xX6fxX3f0xX11xX7xX11xX1xX149xX7xX9xX65xX7xX143xX1xX12xX7xX8xXb7xX11xX7xX8xX77xX2dxX1xX50xX0xX87xX38xX1exX0xX87xX4xX12xX6fxX1exX0xX87xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX40x67a5xX7xXbxXb6xX2dxX45xX7xX11xXd8xX2dxX1xX7xX2dxX320xX2dxX45xX7xX8xXb2xX2dxX1xX7xX7axX77xX41xX7xX8xX1xX41xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX143xX1xX41xX3xX16xX1xX41xX8xX16xX8xX41xX2dxX45xX16xX2dxX45xX1xX2xX87xX7axX41xX16xXbxXb6xX2dxX45xX16xX11xX12xX2dxX1xX16xX2dxX3xX2dxX45xX16xX8xX3xX2dxX1xX16xX7axX3xX41xX16xX8xX1xX41xX16xX7axX41xX2xX12xX2dxX45xX16xX7fxX80xX7fxX16xX76xX3xXb5xX87xX21xX7fxX51xX21xX7fxX22exX50xX1xX11xX76xXexX1exX0xX12xX76xX45xX7xXbxX6xX8xXdxXexX87xX76xX2xX4xX12xX3xX87xX21xX6dxX51xX87xX2dxX2xX1f4xXbxX87xX21xX22exX21xX21xX87xX21xX80xX20axX4xX1fbxX51xXfaxX51xX22exX80xX230xX11xX7fxX20axX1fbxX22exX9xX1fbxX16xX7axX41xX12xX2dxX45xX16xX7fxX80xX7fxX16xX76xX3xXb5xX16xX11xX1f4xb7b8xX78xX50xX259xX38xX45xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX8xX1xX12xX7xX1xX4cxX2dxX7xX21xX50xX51xX51xX51xX7xX11xX56xX7xX58xX59xX2dxX45xX7xX1xX5exX7xX11xX6xX62xX7xX2dxX65xX2dxX7xX2dxX1xX6axX2dxX7xX6dxX7xX6fxX70xX7xX6xX4cxX12xX7xX76xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xXexX7xX87xX1exX0xX87xX3xX1exX0xX4xX12xX6fxX1exX0xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX40xX1141xX7xXbxXb6xX2dxX45xX7xX11xXd8xX2dxX1xX7xX2dxX320xX2dxX45xX7xX8xXb2xX2dxX1xX7xX7axX77xX41xX7xX8xX1xX41xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xXexX7xX1xX6xX2xX2ddxXdxXexX87xX143xX1xX41xX3xX16xX1xX41xX8xX16xX8xX41xX2dxX45xX16xX2dxX45xX1xX2xX87xX7axX41xX16xXbxXb6xX2dxX45xX16xX11xX12xX2dxX1xX16xX2dxX3xX2dxX45xX16xX8xX3xX2dxX1xX16xX7axX3xX41xX16xX8xX1xX41xX16xX7axX41xX2xX12xX2dxX45xX16xX7fxX80xX7fxX16xX76xX3xXb5xX87xX21xX7fxX51xX21xX7fxX22exX50xX1xX11xX76xXexX1exX40xX1141xX7xXbxXb6xX2dxX45xX7xX11xXd8xX2dxX1xX7xX2dxX320xX2dxX45xX7xX8xXb2xX2dxX1xX7xX7axX77xX41xX7xX8xX1xX41xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX0xX87xX3xX1exX0xX87xXbxX11xX6xX41xX2dxX45xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX83xX77xX78xX7xX7axX3xX78xX7xX40xX41xX2xX12xX2dxX45xX7xX7fxX80xX7fxX7xX83xX84xX85xX7xXbxXf2xX7xX58xX109xX62xX8xX7xX11xX6xX3xX2dxX45xX7xX7axX416xX7xX58xX474xX2dxX7xX8xXb2xX2dxX1xX7xX7axX77xX41xX7xX6fxX44bxX7xXbxX305xX7xX8xX32cxX7xX11xX6xX41xX2dxX45xX7xX1xXdcxX7xX11xX1xX32cxX2dxX45xX7xX8xXb2xX76xX7xX7axX12xX144xX2dxX50xX0xX87xX38xX1exX0xX87xX4xX12xX6fxX1exX0xX87xX9xX12xX1exX0xX87xXb6xX9xX1exX0xX4xX12xX6fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX87xX4xX12xX6fxX1exX0xX87xX4xX12xX6fxX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX104xX41xXb6xX6xX8xX2xXexX1exX39xX1xX2xX41xX7xX39xX12xX44bxX2dxX7xX38xX1xX41xX2dxX45xX0xX87xX38xX1e