Triển lãm, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa tại TX Hồng Lĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 26/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
97c4xce48x10dc8x10d9fxefe7x9ef6xbad7xe7c8x11975xX5xc069xX4xX9xX7xX3x1221exc6d6xbe6dx1270cxX11xX6xX7xf42exc56cxX4xX9xXfxd5faxX7x116f2xX16x1103cxX4x10f70x1276dxX3xXfx121c0x11a86x117a5xX3xX9xX1exfc0dxX21xff88xX3xf460xb4c9x114a2xX3xX9xX2axX3xXfxX4xffc9xd6ccxX3xdd68xcd61xX2fxX21xX2cxX3xb946xX10xX26xX3xX16xX1exX2axf93cxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX9xe523xX4xX3xX16xb948xX3xX3axc613xX21xX2cxX3x10865x10b85xX21xX1xX0xff47xX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX3axX1axX10xX5xX7xX1cxX40xda0axX21xX2cxX3xeae4x104b5xX5fxdaf0xX26xX3xX40xdb2bxX3xX16xX1x10a82xX21xX2cxX3xX9xX4xX21xX3xfc0fxX2fxX3xX16xX1exX38xX30xc02bxX21xX3xX9xX1xX84xX21xX2cxX3xX3axX2fxX3xX16xX5bxX21xX1xX3xX15xX1xffb6xX4xX3xX1xc0c5xX15xX3xX8cx9e7fxX4xX3xac8cxf8d0xdc55x10fe7xX3xX9xX1xd2bbxX3x11b1exX24xX3xX3axX56xX21xX2cxX3xX5axX5bxX21xX1xX3xa8c8xX1xX10xX4xX3xX25xX4fxXexX3xX16xX1exX4xX20xX21xX3xXfxX24xX25xX3xX2ex125e7xX21xX3x12614xX56xX3xX8cxX2fxX3xX9xX1exX2axX21xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX9xX2axX3xXfxX4xX37xX38xX3xX8cxXaexX4xX3xXexX1x989exX3xXdexX93x9d3axX3xdffcxX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX26xX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX3xXexXfcxX10xX3xda6fxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3x11aa2xX3xXb3xX1xae17xX21xX2cxX3xX2ex1095axX21xX2cxX3xXexX1xcd4bxX21xX2cxX3xXfxXb8xXexX1xX3xX11xa03dxX3xX8cxX2fxX3xX15xX1xX75xX15xX3xXfxa28exb5f6xae66xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXbaxX9xX124xX10xXfxX4xX2cxX21xX100xX3xXexX1axX21xX9xX1axX1exc0fdxX7xX1cxX0xX4xX25xX2cxX3xX11xX1exXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX100xX5fxX5fxX4xX14axX2exX10xX3bxX1xX10xX9xX4xX21xX1xX14axX8cxX21xX5fxX21xX1axe2dexX11xX5fxX2xf3b2xX2xX1a2xX5fxX1a2xX1a2xX5xd4fbxX2xX2xX9xX2xX7cxac60xX1a9xXfx105c1xX14ax10ac6xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xa14fxX1c6xX1b2xX15xXbaxX179xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX100xX1a9xX7axX1a2xX15xXbaxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1exX4xX1axX21xX3xXfxX10xX25xX3xX9xX1exX38xX21xX2cxX3xX2exX10xX30xX3xX9xX38xX3xXfxX4xX1axX38xX3xX1xX3bxX10xX21xX2cxX3xX11xX10xX3xX9xX1exX38xX3bxX21xX2cxX3xX11xX10xX3xX9xX10xX4xX3xX9xXbaxX3xX1xX3bxX21xX2cxX3xXfxX4xX21xX1xX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xfacaxX10xX15xX9xX4xX3bxX21xX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXbaxX9xX124xX10xXfxX4xX2cxX21xX100xX3xXexX1axX21xX9xX1axX1exX179xX7xX1cxX5axX24xX21xX1xX3xXdexX4fxX3bxX3xXexX75xXexX3xX21xX2cxX2fxX21xX1xX26xX3xXdexXb8xX10xX3xX15xX1xX2axcce9xX21xX2cxX3xXex11880xX9xX3xX2exf50bxX21xX2cxX3xXc7xX1xX10xX4xX3xX25xX4fxXexX3xX9xX1exX4xX20xX21xX3xXfxX24xX25xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxX16xX1exX4xX20xX21xX3xXfxX24xX25xX3xX2exXdbxX21xX3xXdexX56xX3xX8cxX2fxX3xX9xX1exX2axX21xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX9xX2axX3xXfxX4xX37xX38xX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX26xX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX9xX4fxX4xX3xX16xX53xX3xX3axX56xX21xX2cxX3xX5axX5bxX21xX1xX3xX2cxX56xX25xX3xXexX75xXexX3xX8cxX27axX21xX3xX2exXdbxX21xX3xX3axX75xX21xX3xX124xX3xXb3xX84xX25xX26xX3xX8cxX27axX21xX3xX2exXdbxX21xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xX21xX2cxX128xX3xX8cxX2fxX3xb2bbxX1xX75xX15xX3xX21xX2cxX128xX3xX5xX3bxX3xX9xX1exX4xX93xX38xX3xXdexa4c0xX21xX1xX3xX15xX1xX3bxX21xX2cxX3xXc7xX4xad77xX21xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xX8cxX2fxX3xXexX1x1131fxX21xX1xX3x11e23xX38xX30xX93xX21xX3xX31fxX1xX75xX15xX3xX80xX3xa943xX84xX21xX2cxX3xXb4xX2axX271xX21xX2cxX3xX2exX10xX21xX3xX1xX2fxX21xX1xX3xX9xaf0axX3xX9xX1xX33exX3xXc7x10d6exX3xX2xX1a2xX3xXdexX33exX21xX3xXdexfc3exX38xX3xX9xX1xX33exX3xXc7xX37cxX3xX79xX1b2xX26xX3xXc7xX1xc3dexX21xX2cxX3xXdexXb8xX21xX1xX3xX353xX38xX75xX3xX9xX1exX332xX21xX1xX3xXbaxX75xXexX3xXfx99cbxX15xX26xX3xX9xX1xc143xXexX3xX9xX1xX4xX3xX8cxX2fxX3xX2exXdbxX3bxX3xX8cxX37xX3xXexX1xXfcxX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xXexXfcxX10xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xXdexXa6xX4xX3xX8cxXaexX4xX3xX1xX10xX4xX3xX353xX38xX386xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX14axX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXbaxX9xX124xX10xXfxX4xX2cxX21xX100xX3xXexX1axX21xX9xX1axX1exX179xX7xX1cxX0xX4xX25xX2cxX3xX11xX1exXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX100xX5fxX5fxX4xX14axX2exX10xX3bxX1xX10xX9xX4xX21xX1xX14axX8cxX21xX5fxX21xX1axX19exX11xX5fxX2xX1a2xX2xX1a2xX5fxX1a2xX1a2xX5xX1a9xX2xX2xX9xX7axX1c6xX7cxX1a2xXfxX2xX14axX1b4xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX1c6xX1c6xX1b2xX15xXbaxX179xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX100xX1a9xX7axX1a2xX15xXbaxX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX38xX25xX2exX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1exX4xX1axX21xX3xXfxX10xX25xX3xX9xX1exX38xX21xX2cxX3xX2exX10xX30xX3xX9xX38xX3xXfxX4xX1axX38xX3xX1xX3bxX10xX21xX2cxX3xX11xX10xX3xX9xX1exX38xX3bxX21xX2cxX3xX11xX10xX3xX9xX10xX4xX3xX9xXbaxX3xX1xX3bxX21xX2cxX3xXfxX4xX21xX1xX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxX16xX4fxX4xX3xXdexe40axX30xX3xXex113a7xX21xX3xX9xX1exX4xX20xX21xX3xXfxX24xX25xX26xX3xX9xX1exX2axX21xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xXexX75xXexX3xXexX1xX508xX38xX3xX2exXdbxX21xX3xX9xX1exX4xX93xX38xX3xXb3xX2cxX38xX30xba56xX21xX3xc853xX9xX375xX3xX9xX1exX4xX93xX38xX3xc182xX4xX10xX3xX5axX3bxX21xX2cxX3xXdexX33exX21xX3xX9xX1exX4xX93xX38xX3xXb2xXdbxX3bxX3xX360xX4fxX4xbd58xX3xX2exX10xX21xX3xX1xX2fxX21xX1xX3xXfxX4xa77bxX21xX3xX353xX38xX10xX21xX3xX9xX1exX3b4xXexX3xX9xX4xX33exX15xX3xXdexX33exX21xX3xX8cxa5d3xX21xX3xXdexX93xX3xXc7xX1xX10xX4xX3xX9xX1xX75xXexX26xX3xX353xX38xXdbxX21xX3xXfxX148xX26xX3xXbaxX75xXexX3xXfxX3aexX15xX3xX8cxX2fxX3xX9xX1xX3b4xXexX3xX9xX1xX4xX3xXexX1xXfcxX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xXdexXa6xX4xX3xX8cxXaexX4xX3xX1xX10xX4xX3xX353xX38xX386xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX14axX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxX231xX75xXexX3xX8cxX27axX21xX3xX2exXdbxX21xX3xX1xX2fxX21xX1xX3xXexX1xX34fxX21xX1xX3xXexXfcxX10xX3xXexX1xX34fxX21xX1xX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xX231xe26exX21xX2cxX3xX1xX50cxX10xX3xX80xX3xX25xX4xX93xX21xX3xXb3xX10xX25xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xX2exX10xX21xX3xX1xX2fxX21xX1xX3xX9xX1exX3bxX21xX2cxX3xX9xX1xX47xX4xX3xXc7xdd93xX3xX2xe6c8xX1c6xX7cxX3xX124xX3xX2xX663xX1a2xX1c6xX3xX9xX4xX33exX15xX3xX9xe9c3xXexX3xXc7xX1xX396xX21xX2cxX3xXdexXb8xX21xX1xX3xX353xX38xX75xX3xX9xX1exX332xX21xX1xX3xX353xX38xXdbxX21xX3xXfxX148xX3xX1xX2fxX21xX1xX3xXexX1xX34fxX21xX1xX26xX3xX9xX1xX3b4xXexX3xX9xX1xX4xX3xX8cxX2fxX3xX2exXdbxX3bxX3xX8cxX37xX3xXexX1xXfcxX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xXexXfcxX10xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xXdexXa6xX4xX3xX8cxXaexX4xX3xX1xX10xX4xX3xX353xX38xX386xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX14axX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX9xX1axXbaxX9xX124xX10xXfxX4xX2cxX21xX100xX3xXexX1axX21xX9xX1axX1exX179xX7xX1cxX0xX4xX25xX2cxX3xX11xX1exXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX100xX5fxX5fxX4xX14axX2exX10xX3bxX1xX10xX9xX4xX21xX1xX14axX8cxX21xX5fxX21xX1axX19exX11xX5fxX2xX1a2xX2xX1a2xX5fxX1a2xX1a2xX5xX1a9xX2xX2xX9xX1a2xX1b2xX663xXfxX79xX14axX1b4xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX1c6xX1c6xX1b2xX15xXbaxX179xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX100xX1a9xX7axX1a2xX15xXbaxX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1exX4xX1axX21xX3xXfxX10xX25xX3xX9xX1exX38xX21xX2cxX3xX2exX10xX30xX3xX9xX38xX3xXfxX4xX1axX38xX3xX1xX3bxX10xX21xX2cxX3xX11xX10xX3xX9xX1exX38xX3bxX21xX2cxX3xX11xX10xX3xX9xX10xX4xX3xX9xXbaxX3xX1xX3bxX21xX2cxX3xXfxX4xX21xX1xX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxX231xX75xXexX3xX8cxX27axX21xX3xX2exXdbxX21xX3xX1xX2fxX21xX1xX3xXexX1xX34fxX21xX1xX3xXexXfcxX10xX3xX21xX1xX2fxX3xX21xX2axXaexXexX3xX231xX62fxX21xX2cxX3xX1xX50cxX10xX3xX53xX3axX231xX3axX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xX2exX10xX21xX3xX1xX2fxX21xX1xX3xX9xX375xX3xX21xX27axX25xX3xX2xX663xX1a2xX1c6xX3xXdexX33exX21xX3xX21xX10xX30xX26xX3xX9xX4xX33exX15xX3xX9xX674xXexX3xXc7xX1xX396xX21xX2cxX3xXdexXb8xX21xX1xX3xX9xX1xX3b4xXexX3xX9xX1xX4xX3xX8cxX2fxX3xX2exXdbxX3bxX3xX8cxX37xX3xXexX1xXfcxX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xXexXfcxX10xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xXdexXa6xX4xX3xX8cxXaexX4xX3xX1xX10xX4xX3xX353xX38xX386xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX21xX1xX128xX21xX2cxX3xX8cx12682xX21xX2cxX3xX2exX4xX20xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xXc7xX1xX75xXexX3xX9xX1xX38xX62fxXexX3xXfxX24xX21xX1xX3xX9xX1xc066xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX14axX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxXb3xX2cxX3bxX2fxX4xX3xX1exX10xX26xX3xX9xX1exX4xX20xX21xX3xXfxX24xX25xX3xXexX50cxX21xX3xX9xX1exX2axX21xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX25xX62fxX9xX3xX11xXa6xX3xX9xX2axX3xXfxX4xX37xX38xX26xX3xX586xX21xX3xX15xX1x107d9xX25xX3xX5xX3bxX3xXexX75xXexX3xX21xX2axXaexXexX3xX15xX1xX2axX271xX21xX2cxX3xX16xX508xX30xX3xX2exX4xX56fxX21xX3xX11xX3bxX4fxX21xX3xX8cxX2fxX3xXbaxX38xX586xX9xX3xX2exXdbxX21xX3xX9xX375xX3xX9xX1xX33exX3xXc7xX37cxX3xX2xX1afxX3xXdexX33exX21xX3xX9xX1xX33exX3xXc7xX37cxX3xX2xX663xX3xXfxX4xX56fxX21xX3xX353xX38xX10xX21xX3xXdexX33exX21xX3xXexX1xXfcxX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xXexXfcxX10xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xXdexXa6xX4xX3xX8cxXaexX4xX3xX1xX10xX4xX3xX353xX38xX386xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX179xX3xX25xX62fxX9xX3xX11xXa6xX3xX1xX332xX21xX1xX3xXdbxX21xX1xX3xX9xX2axX3xXfxX4xX37xX38xX3xX8cxX93xX3xX353xX38xX75xX3xX9xX1exX332xX21xX1xX3xX9xX1xX3b4xXexX3xX9xX1xX4xX3xX8cxX2fxX3xX2exXdbxX3bxX3xX8cxX37xX3xXexX1xXfcxX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xXexXfcxX10xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xXdexXa6xX4xX3xX8cxXaexX4xX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX9xX375xX3xX21xX1xX128xX21xX2cxX3xX21xX27axX25xX3xX2xX663xX1a9xX1b2xX3xXdexX33exX21xX3xXc7xX1xX4xX3xX16xX1exX38xX21xX2cxX3xe1f7xX38xXa6xXexX3xXbaxX508xX25xX3xXexX1xX4xX33exX25xX3xX9xX3bxX2fxX21xX3xX2exX62fxX3xX353xX38xX386xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX2exX12dxX21xX2cxX3xX9xX1exX3aexX21xX3xX102xX3axXdbxX4xX3xXexX1xX4xX33exX21xX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX149xX3xX21xX2cxX2fxX30xX3xX2xX663xX5fxX2xX5fxX2xX663xX1a2xX7cxX14axX0xX5fxX15xX1cxX0xX9xX10xX2exXfxX1axX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX5xX353xX38xX3bxX9xX1axX7xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX100xX3xX7axX1c6xX15xXbaxX179xX3xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX3xX1a2xX7cxX663xX15xXbaxX179xX7xX1cxX0xX9xX1xX1axX10xX5xX1cxX0xX9xX1exX1cxX0xX9xX1xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX3xX2xX1afxX15xXbaxX179xX7xX1cxX0xX5fxX9xX1xX1cxX0xX9xX1xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX3xX1a9xX7axX7axX14axX7cxX7axX1a2xX15xXbaxX179xX7xX3xXexX3bxXfxX11xX15xX10xX21xX6xX7xX79xX7xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxX31fxX1x1175fxX3xX2cxX4xX75xX25xX3xXdexXa6xXexX3xX40xX80xX3xX16xX16xe59exX16xX16xX3xX360xX3aexX38xX3xX16xX8acxX21xX2cxX3xX5axX508xX25xX100xX3xX0xX5fxX15xX1cxX0xX5fxX9xX1xX1cxX0xX5fxX9xX1exX1cxX0xX5fxX9xX1xX1axX10xX5xX1cxX0xX9xX2exX3bxX5xX30xX1cxX0xX9xX1exX1cxX0xX9xX5xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX3xX1a9xX1afxX7cxX14axX7cxX7axX1a2xX15xXbaxX179xX7xX3xXexX3bxXfxX11xX15xX10xX21xX6xX7xX1a9xX7xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxX3axX4xX37xX21xX3xXexX1xffa9xX21xX2cxX3xX9xX10xX3xXdexX10xX21xX2cxX3xXexXb46xX3xX1xX271xX21xX3xX79xX1b2xX1b2xX3xX2exXdbxX21xX3xXdexX56xX3xX8cxX2fxX3xX9xX2axX3xXfxX4xX37xX38xX3xXexX1xX133xX21xX2cxX3xXexX133xX3xXfxXb8xXexX1xX3xX11xX13dxX3xX8cxX93xX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX14axX3xX16xX38xX30xX3xX21xX1xX4xX56fxX21xX26xX3xX5xX3bxX3xXdexX4xX93xX38xX3xXc7xX4xX37xX21xX3xXc7xX1xX84xX21xX2cxX3xX2cxX4xX10xX21xX26xX3xXexX1xf6d4xX3xXexXb46xX3xX1xX271xX21xX3xX2xX1c6xX1b2xX3xX2exXdbxX21xX3xXdexX56xX26xX3xX9xX2axX3xXfxX4xX37xX38xX3xX8cxX93xX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX3xX8cxX2fxX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX3xXdexX2axXaaxXexX3xXdexX2axX10xX3xX1exX10xX3xX9xX1exX2axX21xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX15xX1xX674xXexX3xX8cxX674xX3xXexX84xX21xX2cxX3xXexX1xXbcbxX21xX2cxX14axX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb2xX3bxX5xX30xX7xX1cxX360xX508xX30xX3xXfxX2fxX3xX25xX62fxX9xX3xX15xX1xX386xX21xX3xXexX75xXexX3xX2exX12dxX21xX2cxX3xXexX1xX133xX21xX2cxX3xXfxXb8xXexX1xX3xX11xX13dxX3xX8cxX2fxX3xX15xX1xX75xX15xX3xXfxX148xX3xX9xX1xX38xX3xX9xX1xX3aexX15xX3xXdexX2axXaaxXexX3xX80xX3xX9xX1exX3bxX21xX2cxX3xX21xX2axXaexXexX3xX8cxX2fxX3xX9xX375xX3xXexX75xXexX3xX21xX2axXaexXexX3xX9xX1exX56fxX21xX3xX9xX1xX33exX3xX2cxX4xXaexX4xX26xX3xX9xX1exX3bxX21xX2cxX3xXdexXb46xX3xXexXb46xX3xXexXdbxX3xX9xX375xX3xX16xX1exX38xX21xX2cxX3xXa4bxX38xXa6xXexX26xX3xX2cxXb46xX15xX3xX15xX1xX386xX21xX3xXexX1xX133xX21xX2cxX3xX25xX4xX21xX1xX3xXexX1xXfcxX3xX353xX38xX30xX93xX21xX3xXexXfcxX10xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX3xXdexXa6xX4xX3xX8cxXaexX4xX3xX353xX38xX386xX21xX3xXdexXdbxX3bxX3xX3axX3bxX2fxX21xX2cxX3xX40xX10xX26xX3xX16xX1exX2axX47xX21xX2cxX3xX40xX10xX3xXfxX2fxX3xX15xX1xX386xX21xX3xXfxX24xX21xX1xX3xX9xX1xX8cbxX3xX9xX1xX4xX56fxX21xX2cxX3xXfxX4xX56fxX21xX2cxX3xXc7xX1xX84xX21xX2cxX3xX9xX1xX20xX3xX9xX75xXexX1xX3xX1exX47xX4xX3xXexXfcxX10xX3xX11bxX4xX37xX9xX3xXb3xX10xX25xX14axX14axX14axX0xX5fxX15xX1cxX0xX5fxX9xX5xX1cxX0xX5fxX9xX1exX1cxX0xX5fxX9xX2exX3bxX5xX30xX1cxX0xX9xa565xX3bxX3bxX9xX1cxX0xX9xX1exX1cxX0xX9xX1xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX3xX1a9xX7axX1c6xX14axX1afxX15xXbaxX179xX7xX3xXexX3bxXfxX11xX15xX10xX21xX6xX7xX79xX7xX1cxX0xX5fxX9xX1xX1cxX0xX9xX1xX3xX11xX9xX30xXfxX1axX6xX7xX19exX4xX5xX9xX1xX100xX3xX2xX1afxX14axX7axX7axX7axX1a2xX15xXbaxX179xX7xX1cxX0xX5fxX9xX1xX1cxX0xX5fxX9xX1exX1cxX0xX5fxX9xXdeaxX3bxX3bxX9xX1cxX0xX5fxX9xX10xX2exXfxX1axX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x1030axX38xX9xX1xX3bxX1exX7xX1cxXa4bxX38xX10xX21xX2cxX3xX40xX75xX21xX2cxX0xX5fxX15xX1c
Quang Sáng