Băng đảng phục kích, sát hại 14 cảnh sát
Băng đảng ma túy CJNG bắn chết 14 cảnh sát rơi vào ổ phục kích ở bang Michoacan sáng 14/10 rồi để lại băng rôn có chữ ký.
e79bx149a7x14e2cx10948xebdfx167c4x12289x16080x10d0dxX7xff77x16ff8x142dfx122dcxeab6x17595xX5x11c07xXax12a7ax13e0fx148d5x10415x13337xX3x14c7ex12ca7xX15xX16xX3xXbxX1x15d84xX4xX3x177d0x12414xX4xX1x102b8xX3xX7x16f8dxXexX3xX1x15868xXdxX3xX2x14a4exX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX0xf60fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114c0xX10xX6x14e79xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3x1196dxX6xX3xXexf4dfx14cddxX3x1082cxf387xf029x16cd3xX3x11089x11f17xX15xX3xX4xX1x1267exXexX3xX2xX31xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX3xe816xecb0xXdxX3x15468x13143x144acxX3x16887xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX3x132e4xX3xX67xX6xX15xX16xX3xf905xXdxX4xX1xX82xX6xX4xX6xX15xX3xX7xX29xX15xX16xX3xX2xX31xX3cxX2x1211cxX3xX7cx104bcxXdxX3xX18xf5a3xX3xX5xX2dxXdxX3xX67xX14xX15xX16xX3xX7cx12049xX15xX3xX4x12569xX3xX4xX1x16f82xX3xX22x16600x110d9xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX67xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX62xX6xXbxXexXdxX82xX15xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXax14a72xXdxX4exXexX1x12767xX3x15d35xXaaxXaaxXbx15c6dx1035dxXaxX3xX67xX82xX7cxX4exX10xX7cxX9xXaxXaaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxXaaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX15xX16xX9xXax12344xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX7cxXaxX12xX0xXexX67xX82xX4exX60xX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX5bxX16xX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4exXexX1xXf4xX3x16838xX2xXf6xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXf4xX3xX126xX15ax11f94xXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXc9xX67xX6xX82xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc9xX80xX15xX3cxX15xX10xXefxX7xX3cxX2xX16bxX31xX2xX3cxX2xXaaxX15axX4ex132f4xXaaxX16bxXaax14836xXaaxXf6xXexXf6xXaaxX195xX126xX5xX2xXc9x12389xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX26xX3xX7xX29xXexX3xX1xX2dxXdxX3xX2xX31xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexXaxX3xX4exX6xXexX6x103eexX15xX6xXex1065exX7cxX6xX5xX1dcxX1xX9xXaxX126xXaaxXaaxXaxX3xX4exX6xXexX6xX1dcxX15xX6xXexX1e0xX7cxX6xX5xX1dcxXefxXdxX4exXexX1xX9xXaxXf6xXaaxXaaxXaxX3xX4exX6xXexX6xX1dcxXefxXdxX4exXexX1xX9xXaxXf6xXaaxXaaxXaxX3xX4exX6xXexX6xX1dcxXbxXefxXdxX4exXexX1xX9xXaxXf6xXaaxXaaxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX7cxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX82xX15xXaxX12x13bdfxX10xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX3xX67x13d4fxX3xX18x11c19xXexX3xX7xX6xX1e0xX3xX80xX1fxX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX3xX4xf333xX6xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX5bxX6xX3xXexX5fxX60xX3xXexX2dxXdxX3xX22xX1xX1e0xX3xX80x12bd1xX4xX3x17094xX16xX1e0xXdxX5xXdxX5xX5xX6xX26xX3xX67xX6xX15xX16xX3xX97xXdxX4xX1xX82xX6xX4xX6xX15xX26xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX26xX3xX1xXbdxX5bxX3xX2xX31xX3cxX2xXaaxXc9xX3x10bb3xX15xX1xXf4xX3xefc5xX10xX1e0xXexX10xX7cxX7xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX7cxX12xX0xX3cxXexX67xX82xX4exX60xX12xX0xX3cxXexX6xX67xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12xX13x16339xX3xX296xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX62xXbdxX15xX16xX3xX4xX301xX15xX16xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX3xX4xX1xX82xX3xX67xXdxX6dxXexX3xX67xX6xX3xXfaxX10xX3xX67xX29xX15xX3xXexX19xXdxX3xX4xX1xX90xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX3xX67xX25exX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX3xX18xX6xX15xX16xX3xXexX1xX293xX4xX3xX1xXdxfb5bxX15xX3xX15xX1xXdxX35dxX5bxX3xX80xX1fxX3xX16x11efcxX15xX3x13facxX5xX3xX296xX16xX1e0xX6xX1a4xX10xX26xX3xXbxX1xX23xX6xX3xX67xX68xX4xX3xX80x166f5xX15xX16xX3xX296xX16xX1e0xXdxX5xXdxX5xX5xX6xX26xX3xX67xX6xX15xX16xX3xX97xXdxX4xX1xX82xX6xX4xX6xX15xXc9xX3xX64xX1xXc5xX15xX16xX3xXexX6xX60xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX5bx12891xX4xX3xXexX1x15779x12eebxX15xX16xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX18xXdxX3xXexX7cx17895xX15xX3xX80xX81xXdxX3xXfaxX10xX3xXexX19xXdxX3xX18xfe0axX3xX15xX3d4xX3xX18xX2dxX15xX3xX80xX81xX82xX3xX1x11079xX3xX7xX29xX15xX16xX3x1013cxX1e0xX6xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12xX97xX301xXexX3xX7xX261xX3xX80xXdxX4exX10xX82xX3xX5xX6xX15xX3xXexX7cxX1e0xX60x13e12xX15xX3xXexX7cxX3c5xX15xX3xX5bxX2dxX15xX16xX3xXfaxX3d4xX3xX1xX301xXdxX3xX4xX1xX82xX3xXexX1x15daexX60xX3xX7xX293xX3xXexX1e0xX60xX35dxXexX3xX80xX3e2xX15xX16xX3xX4xX276xX6xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX3xX22xX1xXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX80xX81xX82xX3xX84xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX3xX4xX276xX6xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12x11378xX62xX1xX5fxX15xX16xX3xXexXbdxXdxX3xX67xX25exX3xXexX431xX15xX3xX4xXbdxX15xX16xX26xX3xX4xX1xX5fxX15xX16xX3xXexXbdxXdxX3xXexX431xX15xX3xX4xXbdxX15xX16x1061dxX3x170f1xX3xX18x16515xX60xX3xX4xXc1xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX67xX25exX3xXexX1xX3b6xX7dxX15xX16xX4b4xffb0xX26xX3xX5bxX301xXexX3xX7x16d6cxX3xX3e9xX1e0xX6xX15xX3xX1x10beexXexX3xX5xX3c5xX15xX26xX3xXfaxX1e0xX15xX16xX3xX3e9xX1e0xX6xX15xX1xX3xX5xX81xX3xXexXdxX6dxX15xX16xX3xX22xX3c5xX1e0xX3xX18xX6xX1e0xX3xX18x17849xX15xX3xX4xX276xX6xX3xX18xXadxX15xX16xX3xX18xX301xXdxX3xXexX7cxX5fxX15xX16xX3xX18xX2dxX15xX3xX80xX81xX3xXexXdxX6dxX15xX16xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX80xX6xX15xX16xX3xX7cxX417xX15xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12xX2c4xX15xX1xX3xX1xXdxX35dxX15xX3xXexX7cxX3b6xX3b7xX15xX16xX3xX18xX3b6x13da1xX4xX3xX4xXbdxX15xX16xX3xX67xX261xX3xXexX7cxX3c5xX15xX3xX5bxX2dxX15xX16xX3xXfaxX3d4xX3xX1xX301xXdxX3xX4xX1xX82xX3xXexX1xX431xX60xX3xX15xX1xXc5xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6dxX4xX3xXfaxX10xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX3xX18xX3d4xX3xX67xX25exX3xX18xX261xXexX3xX7cxX1fxXdxX3xX80xX81xX3xX4xX29xX4xX3xXexX6xX60xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX18xXb1xX3xX5xX2dxXdxX3xX67xX14xX15xX16xX3xX7cxXbdxX15xX3xX4xXc1xX3xX4xX1xXc5xX3xX22xXc8xX3xX4xX276xX6xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX63xX6xX5xXdxX7xX4xX82xX3xX64xX10xXefxX3xX65xX10xX15xX10xX7cxX6xXexXdxX82xX15xX3xX62xX6xX7cxXexX10xX5xX3x109daxX62xX63xX64xX65x14aa6xX26xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX67xX29xX82xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX3xX22xX1xXbdxX15xX16xX3xX1x161c3xX3xXexX7cxX55cxX3xX4xX29xX4xX3xX15xX1xXc1xX5bxX3xXexX301xXdxX3xXbxX1xX2dxX5bxX3xX18xX261xXdxX3xX18xX25exX4xX1xX3xX4xX276xX6xX3xX4xX1xX5fxX15xX16xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12x11f47xX1fxX3xXexX431xX15xX3xX4xXbdxX15xX16xX3xX4exXdx15dcaxX15xX3xX7cxX6xX3xXexX2dxXdxX3xX5bxX301xXexX3xXexX7cxX82xX15xX16xX3xX15xX1xXc5xX15xX16xX3xX67xX6xX15xX16xX3xXex1036axX3xX5xX4b9xX1e0xX3xX18xX3d4xX3xX67xX431xXexX3xX84xX15xX3xX80x1344cxX3xX4xX1e0xX301xX4xX3xX4xX1xXdxX6dxX15xX3xX16xXdxXc5xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX5bxX6xX3xXexX5fxX60xX26xX3xX18xX3b1xX4xX3xX67xXdxX35dxXexX3xX5xX81xX3xX62xX63xX64xX65xX3xX80xX81xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX18xX261xXdxX3xX18xX25exX4xX1xX3x135a2xX82xX7xX3xX659xXdxX6xX16xX7cxX6xX7xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12x1132fxX4b9xX60xX3xX5xX81xX3xX5bxX301xXexX3xXexX7cxX82xX15xX16xX3xX15xX1xXc5xX15xX16xX3xX4xX1e0xX301xX4xX3xXexX431xX15xX3xX4xXbdxX15xX16xX3xX18xe973xX5bxX3xX5bxX29xX1e0xX3xX15xX1xX431xXexX3xX15xX1xf7cexX5bxX3xX80xX81xX82xX3xX5xX293xX4xX3xX5xX3b6xX55cxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX22xXb1xX3xXexX687xX3xX22xX1xXdxX3xXcxX84xX15xX16xX3xXexX1xX261xX15xX16xX3xX296xX15xX4exX7cxX10xX7xX3xX97xX6xX15xX1e0xX10xX5xX3xX6e7xX82xXbxX10x15c5axX3x12cf0xX67xX7cxX6xX4exX82xX7cxX3xX15xX1x147b5xX5bxX3xX4xX1x12a2exX4xXc9xX3xXcxX1xX261xX15xX16xX3xX18xX261xX4xX3xX67xX6xX15xX16xX3xX97xXdxX4xX1xX82xX6xX4xX6xX15xX3x14702xXdxX5xX80xX6xX15xX82xX3xX296xX1e0xX7cxX10xX82xX5xX10xX7xX3xX18xX3d4xX3xX1xX3e2xXbxX3xX22xX1x149baxX15xX3xX80xX81xX82xX3xX7xX29xX15xX16xX3xX15xX6xX60xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12xXcxX7cxX82xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX417xX1e0xX3xX15xX14xX5bxX26xX3xX67xX6xX15xX16xX3xX97xXdxX4xX1xX82xX6xX4xX6xX15xX3xX18xX3b6xX55cxX4xX3xXfaxX10xX5bxX3xX15xX1xX3b6xX3xX48axX18xX25exX6xX3xX67xX81xX15xX4cfxX3xX4xX276xX6xX3xX62xX63xX64xX65xX26xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX687xX15xX16xX3xXexX1xX293xX4xX3xX1xXdxX35dxX15xX3xX1xX81xX15xX16xX3xX5xX82xX2dxXexX3xX80xX1fxX3xXexX431xX15xX3xX4xXbdxX15xX16xX3xX80xX81xX82xX3xX15xX1xX68xX5bxX3xX80xX81xX82xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexX3xX67xX6xX15xX16xX3xX63xX6xX5xXdxX7xX4xX82xX3xX5xX4b9xX15xX3xX4xX788xX15xX3xX15xX14xX5bxX3xX195xXaaxX2xXf6xX3xX18xXb1xX3xX4xX276xX15xX16xX3xX4xX261xX3xX3e9xX1e0xX60xX417xX15xX3xX22xXdxXb1xX5bxX3xX7xX82xX29xXexX3xX67xX1e0xXbdxX15xX3xX67xX29xX15xX3xX5bxX6xX3xXexX5fxX60xX3xXexX7cxX82xX15xX16xX3xX22xX1xX1e0xX3xX80xX293xX4xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12xX659xX14xX15xX3xXbxX1xec23xX15xX16xX3xX296xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX62xXbdxX15xX16xX3xX4xX301xX15xX16xX3x12b8axX1e0xX261xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX3xX15xX16xX81xX60xX3xX195xX2xX3cx12b5axX3xX4xXbdxX15xX16xX3xX67xX261xX3xX4exXc5xX3xX5xXdxX35dxX1e0xX3xXexX1xX261xX15xX16xX3xX22xX3c5xX3xX4xX1xX82xX3xXexX1xX431xX60xX3xX90xX3xX15xX3b6xX504xX4xX3xX15xX81xX60xX3xXfaxX19xX60xX3xX7cxX6xX3xX2xX31xXc9xX15axXaaxX126xX3xX80xX1fxX3xX16xXdxX6dxXexX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xXexX7cxX82xX15xX16xX3xX15axX3xXexX1xX29xX15xX16xX3xX18xX36axX1e0xX3xX15xX14xX5bxX26xX3xX4xX6xX82xX3xX1xX7dxX15xX3xX7xX82xX3xX80xX504xXdxX3xX2xX126xXc9xX16bxX199xXf6xX3xX80xX1fxX3xX80xX81xX82xX3xX4xX382xX15xX16xX3xX22x173abxX3xX15xX14xX5bxX3xX15xX16xX82xX29xXdxXc9xX3xX7aaxX261xX3xX80xX1fxX3xX16xXdxX6dxXexX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX90xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX3xX15xX14xX5bxX3xX15xX6xX60xX3xX18xX3b6xX55cxX4xX3xX4exX293xX3xX18xX82xX29xX15xX3xX7x11fd4xX3xX80xX3b6xX55cxXexX3xX15xX16xX3b6x10902xX15xX16xX3xX195xX16bxXc9xX2xX2xX2xX3xX80xX1fxX3xX4xX276xX6xX3xX15xX14xX5bxX3xX195xXaaxX2xX199xX26xX3xX5bxX78dxX4xX3xX22xf72exX3xX5xX1fxX4xX3xX4xX1xX3b6xX6xX3xXexX687xX15xX16xX3xX4xXc1xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX4exX60xXaxX12xX62xX1xX23xX15xX1xX3xXbxX1xX276xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX3xXexX7cxX82xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX417xX1e0xX3xX15xX14xX5bxX3xX3e9xX1e0xX6xX3xXexX698xX5bxX3xX4xX29xX4xX1xX3xXexX7cxX431xX15xX3xX29xXbxX3xX4xX29xX4xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXexX301xXdxX3xXbxX1xX2dxX5bxX3xX5bxX6xX3xXexX5fxX60xX3xXexX81xX15xX3xX67xX2dxX82xX3xX67xX73cxX15xX16xX3xX4xX29xX4xX1xX3xXexXdxX3c5xX1e0xX3xX4exXdxX35dxXexX3xX1xX82xX3b1xX4xX3xXexX7cxX1e0xX60xX3xXexX261xX3xX15xX1xXc5xX15xX16xX3xX22x150f8xX3xX4xX36axX5bxX3xX18xX36axX1e0xXc9xX3xXcxX1e0xX60xX3xX15xX1xXdxX3c5xX15xX26xX3xX7xX293xX3xX67xXdxX6dxX15xX3xX5bxX431xXexX3xX4xX276xX6xX3xX4xX29xX4xX3xXbdxX15xX16xX3xXexX7cxX382xX5bxX3xX3e9xX1e0xX60xX417xX15xX3xX5xX293xX4xX3xX22xX1xXdxX6dxX15xX3xX15xX1xXdxX417xX1e0xX3xX67xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX4b9xX15xX3xX7cxX3d4xX26xX3xX4exX72exX15xX3xX18xX6dxX15xX3xXexX698xX15xX1xX3xXexX7cxX2dxX15xX16xX3xX18xX431xX1e0xX3xX18xX29xX3xX15xX301xXdxX3xX67xX301xX3xX80xX81xX3xXexX7cxX6xX15xX1xX3xX16xXdxX81xX15xX1xX3xX18xX25exX6xX3xX67xX81xX15xX3xXexX7cxX90xX3xX15xX3c5xX15xX3xXexX81xX15xX3xX22xX1xX261xX4xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xX4exXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX7cxX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX7xXexX7cxX82xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3c5xX15xX3xX3e9xX1e0xX6xX15xXf4xX0xX3cxX7xXexX7cxX82xX15xX16xX12xX0xX1e0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dcxXexX1xX1e0xX5bxX67xX1dcxX6xX15xX4exX1dcxX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX251xX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX80xX81xX82xX3xXfaxX10xX3xX4xX1xX90xX3xX15xX1xX4b9xX15xX3xX80xXdxX3c5xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX90xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX26xX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX31xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX4xX1xX6dxXexXaxX3xX1xX7cxX10xf56dxX9xXaxX3cxX3e9xX1e0xX82xX4xX1dcxXexX10xX3cxXfaxX6xX1dcxX7xX1e0xX15xX16xX1dcxX80xX6xX82xX1dcxXfaxX10xX1dcxX4xX1xX82xX1dcxX15xX1xX6xX15xX1dcxX80xXdxX10xX15xX1dcxX6xX15xX1dcxX15xXdxX15xX1xX1dcxX82xX1dcxX5bxX10xXfaxXdxX4xX82xX1dcxXdxXexX1dcxX15xX1xX6xXexX1dcxX31xX1dcxX15xX16xX1e0xX82xXdxX1dcxX4xX1xX10xXexX3cxX2xX90fxX195xXf6xX195xXaaxXc9xX1xXexX5bxXaxX12xX0xXdxX5bxX16xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX3cxX5bxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX195xXaaxX3cxX15xX10xXefxX7xX3cxX2xX16bxX2xX199xX3cxX2xXaaxX15axX4exX15axX2xX195xX195xX16bxX2xX31xXexX16bxX15axX195xX31xX5xX2xXc9xX1a4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX26xX3xX7xX29xXexX3xX1xX2dxXdxX3xX2xX31xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX80xX12xX0xX7xXexX7cxX82xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX251xX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX80xX81xX82xX3xXfaxX10xX3xX4xX1xX90xX3xX15xX1xX4b9xX15xX3xX80xXdxX3c5xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX90xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX26xX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX31xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX4xX1xX6dxXexXaxX3xX1xX7cxX10xXbfdxX9xXaxX3cxX3e9xX1e0xX82xX4xX1dcxXexX10xX3cxXfaxX6xX1dcxX7xX1e0xX15xX16xX1dcxX80xX6xX82xX1dcxXfaxX10xX1dcxX4xX1xX82xX1dcxX15xX1xX6xX15xX1dcxX80xXdxX10xX15xX1dcxX6xX15xX1dcxX15xXdxX15xX1xX1dcxX82xX1dcxX5bxX10xXfaxXdxX4xX82xX1dcxXdxXexX1dcxX15xX1xX6xXexX1dcxX31xX1dcxX15xX16xX1e0xX82xXdxX1dcxX4xX1xX10xXexX3cxX2xX90fxX195xXf6xX195xXaaxXc9xX1xXexX5bxXaxX12xX251xX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX80xX81xX82xX3xXfaxX10xX3xX4xX1xX90xX3xX15xX1xX4b9xX15xX3xX80xXdxX3c5xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX90xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX26xX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX31xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX4xX1xX6dxXexX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX7cxX82xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX97xX301xXexX3xX15xX1xXc1xX5bxX3xXexX301xXdxX3xXbxX1xX2dxX5bxX3xX18xX3d4xX3xXfaxX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX80xX81xX82xX3xX5bxX301xXexX3xXfaxX10xX3xX67xX1e0xXc8xXexX3xX4xX1xX90xX3xX4xX29xX4xX3xX15xX1xX4b9xX15xX3xX80xXdxX3c5xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX1xX1e0xX301xX4xX3xXcxX7cxX1e0xX15xX16xX3xXexX4b9xX5bxX3x1746bxX1xX1fxX4xX3xX1xXadxXdxX3xXfaxX3d4xX3xX1xX301xXdxX3xX18xX261xXdxX3xX80xX504xXdxX3xXbxX1xX1fxX3xX15xXc5xX3xX97xXdxX4xX1xX6xXbxX6xX3xX5xX81xX5bxX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX67xX261xX15xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xXexX1xXdxX35dxXexX3xX5bxX2dxX15xX16xX3xX80xX81xX3xX67xX6xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX67xX25exX3xXexX1xX3b6xX7dxX15xX16xX3xX15xX3b1xX15xX16xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX80xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX251xX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX18xX72exX5bxX3xX5bxX29xX1e0xX3xX90xX3xX4xX4b9xX1e0xX3xX5xX2dxX4xX3xX67xX301xX3xX18xX3c5xX5bxX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX26xX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX2xXf6xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX4xX1xX6dxXexXaxX3xX1xX7cxX10xXbfdxX9xXaxX3cxX3e9xX1e0xX82xX4xX1dcxXexX10xX3cxXfaxX6xX1dcxX7xX1e0xX15xX16xX1dcxX4exX6xX5bxX1dcxX5bxX6xX1e0xX1dcxX82xX1dcxX4xX6xX1e0xX1dcxX5xX6xX4xX1dcxX67xX82xX1dcxX4exX10xX5bxX1dcxX5bxX10xXfaxXdxX4xX82xX1dcxXdxXexX1dcxX15xX1xX6xXexX1dcxX2xXf6xX1dcxX15xX16xX1e0xX82xXdxX1dcxX4xX1xX10xXexX3cxX2xX15axX16bxXf6xXf6xX2xXc9xX1xXexX5bxXaxX12xX0xXdxX5bxX16xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX3cxX5bxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX195xXaaxX3cxX15xX10xXefxX7xX3cxX2xX16bxXaaxX16bxX3cxX2xXaaxX15axX4exXaaxX2xXaaxXaaxX31xX2xX15axXexXf6xX16bxX31xX2xX5xX2xXc9xX1a4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX26xX3xX7xX29xXexX3xX1xX2dxXdxX3xX2xX31xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX7xX29xXexXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX80xX12xX0xX7xXexX7cxX82xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX251xX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX18xX72exX5bxX3xX5bxX29xX1e0xX3xX90xX3xX4xX4b9xX1e0xX3xX5xX2dxX4xX3xX67xX301xX3xX18xX3c5xX5bxX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX26xX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX2xXf6xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX4xX1xX6dxXexXaxX3xX1xX7cxX10xXbfdxX9xXaxX3cxX3e9xX1e0xX82xX4xX1dcxXexX10xX3cxXfaxX6xX1dcxX7xX1e0xX15xX16xX1dcxX4exX6xX5bxX1dcxX5bxX6xX1e0xX1dcxX82xX1dcxX4xX6xX1e0xX1dcxX5xX6xX4xX1dcxX67xX82xX1dcxX4exX10xX5bxX1dcxX5bxX10xXfaxXdxX4xX82xX1dcxXdxXexX1dcxX15xX1xX6xXexX1dcxX2xXf6xX1dcxX15xX16xX1e0xX82xXdxX1dcxX4xX1xX10xXexX3cxX2xX15axX16bxXf6xXf6xX2xXc9xX1xXexX5bxXaxX12xX251xX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX18xX72exX5bxX3xX5bxX29xX1e0xX3xX90xX3xX4xX4b9xX1e0xX3xX5xX2dxX4xX3xX67xX301xX3xX18xX3c5xX5bxX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xX26xX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX2xXf6xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX4xX1xX6dxXexX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX7cxX82xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX64xX1xX81xX3xX4xX1xX78dxX4xX3xXexX7cxX29xX4xX1xX3xX18xX25exX6xX3xXbxX1xX3b6xX7dxX15xX16xX3xX4xX1xX82xX3xX67xXdxX6dxXexX3xX4xXc1xX3xX23xXexX3xX15xX1xX431xXexX3xX2xXf6xX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xXexX1xXdxX35dxXexX3xX5bxX2dxX15xX16xX3xX80xX81xX3xX90fxX3xX15xX16xX3b6xX3b7xXdxX3xX22xX1xX29xX4xX3xX67xX25exX3xXexX1xX3b6xX7dxX15xX16xX3xXexX7cxX82xX15xX16xX3xX5bxX301xXexX3xX80xX1fxX3xXfaxX19xX3xX7xX5fxX15xX16xX3xX18xX72exX5bxX3xX5bxX29xX1e0xX3xXfaxX19xX60xX3xX7cxX6xX3xX80xX81xX82xX3xX7xX29xX15xX16xX3xX7xX504xX5bxX3xX15xX16xX81xX60xX3xX16bxX1dcxX126xX3xX90xX3xX67xX6xX15xX16xX3xX65xX1e0xX6xX15xX6xX1a4xX1e0xX6xXexX82xX26xX3xX5bxX301xXexX3xXexXdxXb1xX1e0xX3xX67xX6xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX417xX1e0xX3xX67xX2dxX82xX3xX5xX293xX4xX3xX90xX3xX97xX10xXfaxXdxX4xX82xXc9xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX80xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX1e0xX5xX12xX0xX4exXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7cxXaxX12xX0xX3cxX4exXdxX80xX12xX0xX3cxX4exXdxX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7aaxX82xX1e0xX7cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX82xX3xX659xX15xX36dxXfaxXbxX7cxX10xX7xX7xX0xX3cxXbxX12