Vật liệu siêu bền nhưng mỏng hơn giấy 1.000 lần
Đặc tính siêu mỏng, siêu nhẹ, siêu bền của vật liệu mới rất thích hợp để sử dụng cho những ngành công nghiệp hàng không hay vũ trụ.
947axb831x99ccxdfc5xac3bxf024x124d4x12105xfa52xX7xe19exe7a1x965ax10996x12026x105e3xX5xf4fdxXax100fdxaac8xf97exXexX3xX5xXdx1201axfac6xX3xX7xXdx9f67xX1axX3xfda8x968cx12767xX3xX23xX1xef2axX23xcbd0xX3x122efxeb02xX23xX29xX3xX1xa605xX23xX3xX29xXdxf194x1194exX3xX2xee78xf54axX3bxX3bxX3xX5xa36dxX23xX0xe5e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe643xX10xX6x11c29xXaxX12xc885xc531xX4xX3xXexa7c5xX23xX1xX3xX7xXdxX1exX1axX3xX2bxX2cxX23xX29xbf93xX3xX7xXdxX1exX1axX3xX23xX1x12646xX6axX3xX7xXdxX1exX1axX3xX21xX22xX23xX3xX4xb579xX6xX3xa4f4xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX2bx9fcfxXdxX3x128acxX36xXexX3xXexX1xX5dxX4xX1xX3xX1xd3f2xXbxX3x11264x97b2xX3xX7x1085axX3xX55x11d48xX23xX29xX3xX4xX1xefc3xX3xX23xX1xedc0xX23xX29xX3xX23xX29xb83bxX23xX1xX3xX4xdfcaxX23xX29xX3xX23xX29xX1xXdxX19xXbxX3xX1xXb5xX23xX29xX3x11b1exX1xXbaxX23xX29xX3xX1xX6xX37xX3xX83xf3a0xX3xXexX90xXa5xX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3afxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xe59axXexa004xX6xX5xXdxX29xX23x1007dxX3xcf54xX1axX7xXexXdx98d6xX37x1030axXaxX12xc21exXdxX1exX1axX3xX2bxX2cxX23xX29xX6axX3xX7xXdxX1exX1axX3xX23xX1xX73xX3xX83xXb5xX3xX7xXdxX1exX1axX3xX21xX22xX23xX3xX5xXb5xX3xX23xX1xXafxX23xX29xX3xX9exX59xX4xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX2bxXb5xX3xX4x1268exX4xX3xX23xX1xXb5xX3xXcaxX1xXabxX6xX3xX1xd39cxX4xX3xX9exX6xX23xX29xX3xX2bxX1axc2d6xX23xX3xX4xX1xa076xX23xX29xX3xX4xcfb6xX23xX29xX3xXf9xX1axX36xXexX3xX1xXdxX19xX23xX3xXexX90xX1exX23xX3xX2xX3xX5xXabxc5e7xXdxX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX9exX9fxX3xX7xXa2xX3xX55xXa5xX23xX29xX3xX4xX1xXabxX3xX23xX1xXdxX22xX1axX3xX2bxXa5xX4xX3xX9exX5dxX4xX1xX3xXcaxX1xX143xX4xX3xX23xX1xX6xX1axX3axX3xX13xXdxX19xX4xX3xX4x115abxX23xX3xX21xf644xX23xX29xX3xX29xXdxXafxX6xX3xX4xX143xX4xX3xX9exX59xX4xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXexX90xX1exX23xX3xX4xX164xX23xX29xX3xX2xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX5xXb5xX3xXexX1xX143xX4xX1xX3xXexX1xab3axX4xX3xX4xX1f0xX4xX3xXcaxfc3dxX3xXcaxX1xbf57xX3xXcaxX1x985axX23xX3xX21xeef0xXdxX3x11f9cxX1axX143xX3xX4xX1xX15fxX3xXexX90xX150xX23xX29xX3xX83xXb5xXabxX3xX2xX3xX9exX59xX4xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX4xX1fcxX3xXexX1xX9fxX3xXcaxX1xXdxfd76xX23xX3xX23xX1xXafxX23xX29xX3xX9exX59xX4xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXcaxX1xX143xX4xX3xX21xc2bbxX3xX2bxX36xXexX3xX9exXdxX3axX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xX0xXdxX2bxX29xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX3axX21xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX3axX83xX23xX43xX23xX10xd459xX7xX43xX2xf4c7xe8edx1175exX43xX2xX3bxX2a7xX55x1147exX2xX2a7xX3bxdeaexX3bxX3bxXexX2a9x9cecxX2a8xX2b3xX2b8xX5xX3bxX3axX103xXbxX29xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXabxd549xX2bxX6xX29xX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xXcxX1axX37xX3xX23xX1xXdxX1exX23xX6axX3xX4xX143xX4xX3xX23xX1xXb5xX3xXcaxX1xXabxX6xX3xX1xX150xX4xX3xX204xX3xXexX90xX27xf16bxX23xX29xX3xX58xX17bxXdxX3xX1xX150xX4xX3x10561xX10xX23xX23xX7xX37xX5xX83xX6xX23xXdxX6xX3xX4xX1axX15axXdxX3xX4xX164xX23xX29xX3xX4xXd5xX23xX29xX3xX9exf35fxX3xX83xX27xX9bxXexX3xX207xX1axX6xX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX90xXb5xXabxX3xX4xacf8xX23xX3xX23xXb5xX37xX3xX83xXb5xX3xXexX17bxXabxX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX9exb38axXexX3xXbxX1xX143xX3xXcaxX1xXdxX3xX4xX1xX22exX3xXexX17bxXabxX3xXexX1xXb5xX23xX1xX3xX4xXbaxX23xX29xX3xX5xXabxX17bxXdxX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX7xXdxX1exX1axX3xX2bxX2cxX23xX29xX6axX3xX7xXdxX1exX1axX3xX23xX1xX73xX3xX83xXb5xX3xX7xXdxX1exX1axX3xX21xX22xX23xX3axX3xX13xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX2bxX8dxXdxX3xX23xXb5xX37xX3xX2bxX2cxX23xX29xX3xX1xX31xX23xX3xXexX328xX3xX29xXdxX36xX37xX3xXexX8dxXdxX3xX2xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX5xX40xX23xX3xX23xX1xX27xX23xX29xX3xX5xX17bxXdxX3xXcaxX1xXbaxX23xX29xX3xX21xX246xX3xX21xXdxX22exX23xX3xX55xX17bxX23xX29xX3xX55xX27xX8dxXdxX3xXexX143xX4xX3xX55xXa5xX23xX29xX3xX4xX80xX6xX3xX23xX29xXabxX17bxXdxX3xX5xX1f0xX4xX3xX23xX1xX27xX3xX83xX59xX23xX6axX3xXf9xXabxb878xX23xX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xX2xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX4xX1fcxX3xX9exX59xX4xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXexX27xX31xX23xX29xX3xXexX1f0xX3xX5xXb5xX3xX29xX90xX6xXbxX1xX10xX23xX10xX3axX3xdd27xX1fcxX3xX4xX1fcxX3xXcaxX5dxX4xX1xX3xXexX1xX27xX8dxX4xX3xX4xX1xb367xX3xX21xX1baxX23xX29xX3xX2xX3xX23xX29xX1axX37xX1exX23xX3xXexXa2xX3xX23xX1xX27xX23xX29xX3xX5xX17bxXdxX3xX55x11276xX23xX3xX23xX1xXdxX19xXexX6axX3xX55xX4cexX23xX3xX9exXdxX19xX23xX3xX90xX36xXexX3xXexX15axXexX3xX83xXb5xX3xX4xX1f0xX4xX3xXcaxX1f8xX3xX4x9dd6xX23xX29xX3axX3xXcxX1axX37xX3xX83xX14xX37xX6axX3xX83xc930xX3xX9exX1b6xX37xX3xX5xXb5xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xc3e7xX3xX4xX1xXdxX22xX1axX6axX3xXcaxX1xXbaxX23xX29xX3xX4xX1fcxX3xX1xX503xX23xX1xX3xX55xX143xX23xX29xX3xX4xXa5xX3xXexX1xX9fxX3xX23xX1exX23xX3xX4xX40xX23xX3xXbxX1xX366xXdxX3xXcaxX22exXexX3xX1xX9bxXbxX3xX83xX8dxXdxX3xX2xX3xXexX1xXb5xX23xX1xX3xXbxX1xX40xX23xX3xXcaxX1xX143xX4xX3xX23xX1xX27xX3xXexX36xX2bxX3xX23xX22xX23xX3xX1xX6xX37xX3xXcaxX1xX1axX23xX29xX3xX9exX9fxX3xX7xXa2xX3xX55xXa5xX23xX29xX3axX3xX58xXdxX22xX1axX3xX23xXb5xX37xX3xX7x11e16xX3xX5xXb5xX2bxX3xX2bxX36xXexX3xX9exXdxX3xX9exX59xX4xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX7xXdxX1exX1axX3xX23xX1xX73xX3xX21xX6xX23xX3xX9exX40xX1axX3xX4xX80xX6xX3xX29xX90xX6xXbxX1xX10xX23xX10xX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12x1127exX143xX4xX3xX23xX1xXb5xX3xXcaxX1xXabxX6xX3xX1xX150xX4xX3xX204xX3xXexX90xX27xX328xX23xX29xX3xX58xX17bxXdxX3xX1xX150xX4xX3xX334xX10xX23xX23xX7xX37xX5xX83xX6xX23xXdxX6xX3xX9exX351xX3xXexX1xXb5xX23xX1xX3xX4xXbaxX23xX29xX3xXexX90xXabxX23xX29xX3xX83xXdxX19xX4xX3xXexX17bxXabxX3xX90xX6xX3xX5xXabxX17bxXdxX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX2bxX8dxXdxX3xX4xX1fcxX3xXexX1xX9fxX3xX29xXdxXafxX3xX83xXafxX23xX29xX3xX1xX503xX23xX1xX3xX55xX17bxX23xX29xX3xX4xX80xX6xX3xX29xX90xX6xXbxX1xX10xX23xX10xX3xX7xX6xX1axX3xXcaxX1xXdxX3xX4xX1xX246xX1axX3xXexX143xX4xX3xX55xXa5xX23xX29xX3xX4xX80xX6xX3xX23xX29xXabxX17bxXdxX3xX5xX1f0xX4xX3xX2bxXb5xX3xXcaxX1xXbaxX23xX29xX3xX4xX40xX23xX3xXexX8dxXdxX3xX4xX143xX4xX3xXexX1xXb5xX23xX1xX3xXbxX1xX40xX23xX3xX1x1068dxX3xXexX90xX9bxX3xX23xX1fcxXdxX3xXexX90xX1exX23xX3axX3xX52xX150xX3xX9exX351xX3xXexX17bxXabxX3xX90xX6xX3xX2xX3xXexX36xX2bxX3xX23xX22xX23xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX83xX8dxXdxX3xX4xX1fcxX3xXcaxX22exXexX3xX4xX36xX1axX3xX55xX17bxX23xX29xX3xX5xX27xX8dxXdxX3xX29xXdxX15axX23xX29xX3xXexa223xX3xXabxX23xX29xX3xX83xXb5xX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX1axX15axX23xX3xX4xXabxX23xX29xX3xXexX1xX6xX37xX3xX83xX503xX3xX204xX3xX55xX17bxX23xX29xX3xXbxX1xb5ddxX23xX29xX3axX3x10fdfxX22exXexX3xX4xX36xX1axX3xX23xXb5xX37xX3xX4xX1xXabxX3xXbxX1xa138xXbxX3xX1xX150xX3xXexX17bxXabxX3xX90xX6xX3xX4xX36xX1axX3xXexX90xX15fxX4xX3xX2afxX3xX4xX1xXdxX22xX1axX3xX204xX3xXexdd01xX3xX5xX19xX3xX23xX6xX23xXabxX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xX0xXdxX2bxX29xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX3axX21xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX3axX83xX23xX43xX23xX10xX2a3xX7xX43xX2xX2a7xX2a8xX2a9xX43xX2xX3bxX2a7xX55xX2afxX2xX2a7xX3bxX2b3xX3bxX3bxXexX2a9xX2xX2a7xX3bxX2b3xX2xX2b3xX515xX5xX2xX3axX103xXbxX29xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXabxX2ccxX2bxX6xX29xX10xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f5xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX12xXcxX36xX2bxX3xX23xX22xX23xX3xX23xXb5xX37xX3xX9exX27xX9bxX4xX3xXexX17bxXabxX3xX23xX1exX23xX3xXexd33axX3xX23xX1xXbaxX2bxX3xXabxXf9xXdxXexX3xX5xX43bxX23xX29xX3xX9exX150xX23xX29xX3xX83xX8dxXdxX3xX2xX3xX5xX8dxXbxX3xX23xX29xX1axX37xX1exX23xX3xXexXa2xX3axX3xX58xXdxX22xX1axX3xX9exX1fcxX3xX4xX1xXabxX3xXbxX1xX751xXbxX3xXexX17bxXabxX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX9exX37axX3xX2bxX2cxX23xX29xX3xXexX832xX3xX515xX2a7xX3xX9exX22exX23xX3xX2xX3bxX3bxX3xX23xX2bxX3xX23xX1xX27xX23xX29xX3xX5xX17bxXdxX3xX90xX36xXexX3xX4xX4f4xX23xX29xX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xX2ccxX29xXabxX90xX3xXeaxX6xX90xX29xX6xXexXdxX23xX6axX3xXexX90xX27xX204xX23xX29xX3xX23xX1xX1fcxX2bxX3xX23xX29xX1xXdxX1exX23xX3xX4xX4f4xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x124c0xX101xX3xXaxX5f5xX1fcxX3xXexX1xX9fxX3xX4xXabxXdxX3xX23xX1xXbaxX2bxX3xXabxXf9xXdxXexX3xX5xXb5xX3xX2xX3xX5xXabxX17bxXdxX3xX29xX15axX2bxX3xX83xX503xX3xX21xX366xX23xX3xX4xX1xX36xXexX3xX55xde7exX3xX29xX351xX37xX6axX3xX83xf4cdxX3axX3xX49dxX1xX27xX23xX29xX3xX4xX1xX15fxX23xX29xX3xXexXbaxXdxX3xX9exX351xX3xX7xXa2xX3xX55xXa5xX23xX29xX3xXbxX1xX27xX31xX23xX29xX3xXbxX1xX143xXbxX3xX5xX43bxX23xX29xX3xX9exX150xX23xX29xX3xXexX90xX1exX23xX3xX23xX22xX23xX3xX4xX36xX1axX3xXexX90xX15fxX4xX3xX9exX59xX4xX3xX21xXdxX19xXexX3xX9exX9fxX3xXcaxX1xX43bxX4xX3xXbxX1xXa5xX4xX3xX9exXdxX9fxX2bxX3xX37xX22exX1axX3xX83xX15axX23xX3xX4xX1fcxX3xX4xX80xX6xX3xX23xX1fcxX3xX4xX1xXabxX3xXbxX1xX751xXbxX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX4xX1fcxX3xXexX1xX9fxX3xXexX90xX204xX3xX83xX22xX3xX1xX503xX23xX1xX3xX55xX17bxX23xX29xX3xX4xXd5xX3xX7xX6xX1axX3xXcaxX1xXdxX3xX4xX1xX246xX1axX3xXexX143xX4xX3xX55xXa5xX23xX29xX3xX1axX15axX23xX3xX4xXabxX23xX29xX6axX3xX83xX59xX23xX3xXf9xXabxX43bxX23xXaxX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xX13xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX2bxX8dxXdxX3xX2bxXb5xX3xX4xX143xX4xX3xX23xX1xXb5xX3xXcaxX1xXabxX6xX3xX1xX150xX4xX3xXexX90xX27xX328xX23xX29xX3xX58xX17bxXdxX3xX1xX150xX4xX3xX334xX10xX23xX23xX7xX37xX5xX83xX6xX23xXdxX6xX3xX9exX351xX3xX2bxX204xX3xX90xX6xX3xX2xX3xX1xX27xX8dxX23xX29xX3xX9exXdxX3xX2bxX8dxXdxX3xXexX90xXabxX23xX29xX3xX83xXdxX19xX4xX3xXexX1xX6xX37xX3xXexX1xX22exX3xX4xX143xX4xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX2bxX2cxX23xX29xX6axX3xXcaxX751xX2bxX3xX21xX22xX23xX3xX83xXb5xX3xXexX1xX27xX328xX23xX29xX3xX21xX246xX3xX21xXdxX22exX23xX3xX55xX17bxX23xX29xX3axX3xX13xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX4xX80xX6xX3xX1xX150xX3xX4xc819xX23xX3xXcaxX1xX43bxX4xX3xXbxX1xXa5xX4xX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX1xXdxX19xX23xX3xXexX27xX9bxX23xX29xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX143xX4xX3xX83xX22exXexX3xX23xX4f4xXexX3xXexX1xX27xX328xX23xX29xX3xXexX1xX36xX37xX3xX204xX3xX4xX143xX4xX3xX4xXbaxX23xX29xX3xXexX90xX503xX23xX1xX3xX21xX204xXdxX3xXcaxX1xXdxX3xX2xX3xX83xX22exXexX3xX23xX4f4xXexX6axX3xX5xX6c2xX3xX1xX712xX23xX29xX3xXf9xX1axX36xXexX3xX1xXdxX19xX23xX3xXexX90xX1exX23xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX2bxX8dxXdxX3xX23xX1fcxX3xX4xX1xX4b0xX3xX21xX246xX3xX29xXdxX8dxXdxX3xX1xX17bxX23xX3xX204xX3xX2xX3xX83xX164xX23xX29xX3xX23xX1xX2cxX3xX23xX1xX328xX3xXcaxX22exXexX3xX4xX36xX1axX3xXexX36xX2bxX3xX5xX27xX8dxXdxX3xXexX712xX3xXabxX23xX29xX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xX58xX59xX4xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX7xXdxX1exX1axX3xX2bxX2cxX23xX29xX6axX3xX7xXdxX1exX1axX3xX23xX1xX73xX6axX3xX7xXdxX1exX1axX3xX21xX22xX23xX3xX4xX80xX6xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX2bxX8dxXdxX3xX90xX36xXexX3xXexX1xX5dxX4xX1xX3xX1xX9bxXbxX3xX9exX9fxX3xX7xXa2xX3xX55xXa5xX23xX29xX3xX4xX1xXabxX3xX23xX1xXafxX23xX29xX3xX23xX29xXb5xX23xX1xX3xX4xXbaxX23xX29xX3xX23xX29xX1xXdxX19xXbxX3xX1xXb5xX23xX29xX3xXcaxX1xXbaxX23xX29xX3xX1xX6xX37xX3xX83xXd5xX3xXexX90xXa5xX3axX3xXcxX90xXabxX23xX29xX3xXexX27xX31xX23xX29xX3xX5xX6xXdxX3xXf9xX6xX3xX1xX31xX23xX6axX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX23xXb5xX37xX3xX4xX1fcxX3xXexX1xX9fxX3xX4xX1xX22exX3xXexX17bxXabxX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX23xX1xXafxX23xX29xX3xX9exXbaxXdxX3xX4xX143xX23xX1xX3xX4xX1xXabxX3xX90xXabxX21xXabxXexX3xX4xXbaxX23xX3xXexX90xX164xX23xX29xX3xX7xXdxX1exX1axX3xX23xX1xX2cxX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXabxX55xX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX29xX23xX101xX3xX103xX1axX7xXexXdxX108xX37xX10axXaxX12xXcxX90xX27xX328xX23xX29xX3xX23xX1xX1fcxX2bxX3xX2ccxX29xXabxX90xX3xXeaxX6xX90xX29xX6xXexXdxX23xX3xX4xX1xXabxX3xX21xXdxX22exXexX101xX3xXaxX5f5xX143xX23xX1xX3xX4xX80xX6xX3xX4xXbaxX23xX3xXexX90xX164xX23xX29xX3xX4xX1xX4b0xX3xX2bxX2cxX23xX29xX3xX83xXb5xXdxX3xX2bxXdxX4xX90xXabxX23xX3xX83xXb5xX3xXcaxX1xX1fcxX3xX4xX1fcxX3xXexX1xX9fxX3xX2bxX2cxX23xX29xX3xX1xX31xX23xX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX23xXafxX6xX3axX3xX13xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX5xXb5xX2bxX3xX4xX143xX23xX1xX3xX2bxX2cxX23xX29xX3xX23xX1xX36xXexX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX21xXdxX22exXexX3xX9exX22exX23xX3xX5xXb5xX3xfce1xX37xX5xX6xX90xX3axX3xX49dxX1fcxX3xX9exX27xX9bxX4xX3xX4xX1xX22exX3xXexX17bxXabxX3xX21xX1baxX23xX29xX3xX4xX143xX4xX1xX3xX5xX43bxX23xX29xX3xX9exX150xX23xX29xX3xX2bxX37axXexX3xXexX36xX2bxX3xXbxX1xXdxX2bxX3xXd8axX37xX5xX6xX90xX3xX5xX1exX23xX3xXexX36xX2bxX3xX23xX22xX23xX3xX83xX8dxXdxX3xX9exX37axX3xX55xXb5xX37xX3xXcaxX1xXabxX366xX23xX29xX3xX2xX43xX515xX3xX2bxXdxX4xX90xXabxX23xX3axX3xXcxX1axX37xX3xX23xX1xXdxX1exX23xX6axX3xXexX1xXb5xX23xX1xX3xX4xXbaxX23xX29xX3xX4xX80xX6xX3xX4xX1xX15fxX23xX29xX3xXexXbaxXdxX3xX4xXae6xX23xX3xX4xX1xXabxX3xXbxX1xX751xXbxX3xXexX17bxXabxX3xX90xX6xX3xXexX36xX2bxX3xX23xX22xX23xX3xX2bxX2cxX23xX29xX3xX1xX31xX23xX3xXexX8dxXdxX3xX2xX3bxX3xX5xX40xX23xX3xX83xXb5xX3xXcaxX1xXbaxX23xX29xX3xX4xX40xX23xX3xXcaxX1xX1axX23xX29xX3xX23xX22xX23xX3axX3xX49dxX1xX27xX3xX83xX14xX37xX6axX3xXexX90xX150xX23xX29xX3xX5xX27xX9bxX23xX29xX3xX4xX80xX6xX3xX83xX14xXexX3xX5xXdxX19xX1axX3xX23xX1xX73xX3xX1xX31xX23xX3xX2xX43xX2xX3bxX3xX29xX3xXexX90xX1exX23xX3xX2bxX6c2xXdxX3xX2bxX515xXaxX3axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXabxX1axX90xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xXcxX90xX5dxX3xXcxX1xX4f4xX4xX3xXexX90xX901xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX83xX12
congthanh