Tổng Bí thư: Khâu nào yếu chấn chỉnh ngay, mắt xích nào hỏng phải thay ngay
"Bây giờ cả hệ thống, cả bộ máy vào cuộc chống tham nhũng rồi chứ không một mình ai cả. Khâu nào yếu phải chấn chỉnh ngay, mắt xích nào hỏng phải thay ngay".
c24fx1604ex17a33xf15ax167c4xefe9x1309dx11a9bxfc5bxX7x15ab7x14c95xf2abxd5eex12150x115eaxX5x10b8axXax11686xXcxdf9bx16674x10d74xX3x16f62xdfd9xX3xXexX1x14679xcd81xX3xe903xX1x170fdx159d6xX3xX15xd476x11811xX3x14969xeccaxX23xX3xX4xX1x15e30xX15xX3xX4xX1x1645bxX15xX1xX3xX15xX16xX6xX29x11908xX3xc8f4x17baaxXexX3x1680exX19xX4xX1xX3xX15xX26xX27xX3xX1x11df9xX15xX16xX3xXbxX1x1099axXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX16xX6xX29xX0xX6xX3xXdxe26axX9xXaxX1xX5x11aadx13d03xXdxX15xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXdxX15xXexXaxX3xX1xX68xX10x10c70xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1ex15957xX88xeb8cxX27xX8axffb4xX8axX15xX88xX67xX68xXdxX15xXexX8dxX6xX7xXbxX42x109caxXdxX62xX9xc364x170f5x16fefx1484axX9fx11efexXaxX3xXexX6xX68xX16xX10xXexX9xXaxee75xcb9cxX5xX6xX15xe330xXaxX3xX68xX10xX5xX9xXaxX15xX27xX27xXbxX10xX15xX10xX68xXaxX12xX0xX88xX6xX12xX0xX88xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141bfxX10xX6xX62xXaxX12xXaxX18xX22xX29xX3xX16xXdxf098xX3xX4xX52xX3xX1x15800xX3xXexX1x17a8dxX15xX16xX3cxX3xX4xX52xX3xXb0xeb97xX3xX3ex17448xX29xX3xX8axX26xX27xX3xX4xX23xXfaxX4xX3xX4xX1xXf1xX15xX16xX3xXexX1xX6xX3exX3xX15xX1x169b3xX15xX16xX3xX68xccddxXdxX3xX4xX1x146caxX3xXb4xX1xdadexX15xX16xX3xX3exXfaxXexX3xX3ex14de9xX15xX1xX3xX6xXdxX3xX4xX52xX8dxX3xX20xX1xX22xX23xX3xX15xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX15xX16xX6xX29xX3cxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX19xX4xX1xX3xX15xX26xX27xX3xX1xX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX16xX6xX29xXaxX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xd821xXfdxX15xX16xX3xXa1xXa0xX88xX2xX2xX3cxX3xXbxX1xd0e7xX4xX3x14235xXfdxXbxX3xX5x12d43xXdxX3xf47dxX3xXb4xXdxX2axX15xX3xX4x172d1xX3xXexX68xXdxX3xdacdxX23x173ebxX15xX3xX18xX6xX3xf064xX12dxX15xX1xX3cxX3xXcxX22xX29xX3xXdaxX11bxX3cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3x102c1xX1x15ae1xX3xXex1367exX4xX1xX3xX15xX1dxe91dxX4xX3x160e3xX16xX23xX29x10ea1xX15xX3xX67xX1xX1a0xX3xXcxX68xd4c5xX15xX16xX3xX4xX1xX27xX3xXb0xXdxX2axXexX3cxX3xX124xX15xX16xX3xX68xX2fxXexX3xXbxX1xX2fxX15xX3xXb4xX1x16c92xXdxX3xXexX68xX1dxX1e7xX4xX3xX4xXfdxX4xX3xX1abxX3xXb4xXdxX2axX15xX3xXexX22xX3exX3xX1xX23xX29xX2axXexX3cxX3xXexX68xXfdxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXedxX3exX3xX4xX1dexX6xX3xX4xXfdxX4xX3xX4xX1b3xX3xXexX68xXdxX8dxX3xX1dcxXfdxX4xX3xX1abxX3xXb4xXdxX2axX15xX3xX4xX1dexX6xX3xX4xX1b3xX3xXexX68xXdxX3xX7x119d2xX3xX1a3xX1dx15428xX4xX3xX4xXfdxX4xX3xX1a3xX1a8xXdxX3xXb0xXdxccb4xX23xX3x14f74xX23xXf1xX4xX3xX1xXfaxXdxX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1xX23xX3cxX3xXb0xXfdxX27xX3xX4xXfdxX27xX3xX8axX1e7xXdxX3xX27axX23xXf1xX4xX3xX1xXfaxXdxX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX0xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX18xX2fxXexX3xX4xX120xX3xX6xXdxX3xX15xX2axX23xX3xX7xX23xX29xX3xXexX1xX27xXfdxXdxX3xXexX1xX12dxX3xXbxX1xX52xXdxX3xX16xXdxXfdxX27xX3xX62x1108fxX4xX3cxX3xX23xXf1xX15xX3xX15xX3fxX15xX0xX88xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xXcxX68xX52xX3xX5xXe7xXdxX3xX1abxX3xXb4xXdxX2axX15xX3xX4xX1b3xX3xXexX68xXdxX3xX8axca8axX3xX8axXdxXedxX4xX3xX4xX1xXf1xX15xX16xX3xXexfe5fxX3xX62xXdxX1eexX15xX3xXb0xXdxX2axX15xX3cxX3xXexX334xX3xX4xX1xX23xX29xX277xX15xX3xX1x155a2xX6xX3cxX3xX1a3xX52xX3exX3xXb0xX52xX27xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3cxX3xX1b9xX23xXf1xX4xX3xXbxX1xdda8xX15xX16xX3cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX1eaxX16xX23xX29xX1eexX15xX3xX67xX1xX1a0xX3xXcxX68xX1f7xX15xX16xX3xX4xX1xX27xX3xX68xec0fxX15xX16xX3cxX3xX4xX1b3xX3xXexX68xXdxX3xX15x12277xX23xX3xX68xX2fxXexX3xX1a3xX1a0xX15xX16xX3cxX3xXb0xX214xXdxX3xX1a3xX22xX29xX3xX5xX26xX3xX8axX2fxX15xX3xX1a3xX326xX3xX1xXedxX3xXexX68xX1f7xX15xX16xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX10xX15xXexX10xX68xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7x15e05xXdxXbxX10xXb0xX27xX42xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX1eaxX16xX23xX29xX1eexX15xX3xX67xX1xX1a0xX3xXcxX68xX1f7xX15xX16xX3xXbxX1xXfdxXexX3xXb0xXdxX277xX23xX8dxXaxX3xX1xX68xX10xX7fxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1exX88xX88xXdxX3exX6xX16xX10xX7xX8dxX8axX27xX8axX8dxX8axX15xX88xX4xX68xXafxX3f5xXa2x16b2exX45exX88xX23xXbxX5xX27xX6xX62xX10xX62xX88xXbxXb4xX7xXa4xX3f5xX62xX45exd5afxX62xX7xX1b9xX88xXa1xX45exX2xX9fxXafxX2xX2xXafxXa1xXa0xX88xX8axX27xX8axXafxX6xX15xX1xXafxXexX27xX15xX16xXafxXb0xXdxXafxXexX1xX23xXafxX15xXb0xX1xXb0xX8dxdad1xXbxX16xXaxX12xX0xXdxX3exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3exX7x168fcxXbxX1xX27xXexX27xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xX3xXb0xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xXb4xX1xX22xX23xX3xX15xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX15xX16xX6xX29xX3cxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX19xX4xX1xX3xX15xX26xX27xX3xX1xX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX16xX6xX29xX3xX1xX12dxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX88xX88xXdxX8dxXb0xX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xX8dxX8axX15xX88xX15xX10xX3f5xX7xX88xX2xX9fxXa0xX471xX88xX2xX45ex13669xX62xXa2xX2xX538xX45exXa0xX45exX471xXexXa1xXa4xX45exX45exX5xX2xX8dxX49axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX23xX3xX15xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX15xX16xX6xX29xX3cxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX19xX4xX1xX3xX15xX26xX27xX3xX1xX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX16xX6xX29xXaxX3xX62xX6xXexX6xX4aexXbxX1xX27xXexX27xX4aexX27xX68xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX4aexX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1exX88xX88xXdxX3exX6xX16xX10xX7xX8dxX8axX27xX8axX8dxX8axX15xX88xX23xXbxX5xX27xX6xX62xX10xX62xX88xXbxXb4xX7xXa4xX3f5xX62xX45exX471xX62xX7xX1b9xX88xXa1xX45exX2xX9fxXafxX2xX2xXafxXa1xXa0xX88xX8axX27xX8axXafxX6xX15xX1xXafxXexX27xX15xX16xXafxXb0xXdxXafxXexX1xX23xXafxX15xXb0xX1xXb0xX8dxX49axXbxX16xXaxX3xX62xX6xXexX6xX4aexX62xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX1eaxX16xX23xX29xX1eexX15xX3xX67xX1xX1a0xX3xXcxX68xX1f7xX15xX16xX3xXbxX1xXfdxXexX3xXb0xXdxX277xX23xX8dxXaxX3xX88xX12xX0xX88xX6xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dcxX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX1eaxX16xX23xX29xX1eexX15xX3xX67xX1xX1a0xX3xXcxX68xX1f7xX15xX16xX3xXbxX1xXfdxXexX3xXb0xXdxX277xX23xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX1eaxX1xX22xX15xX3xX15xX34cxXdxX3xX8axX326xX3xX8axXdxXedxX4xX3xX42xX1b3xX3xX5xX1abxX3xXb4x1704cxX3xX5xX23xX1bbxXexX3xX124xX15xX16xX3xX1dcxX1xX23xX3xXdaxX52xX27xX3cxX3xX62x12d8fxX3xX1a3xX22xX29xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX6xX3exX3xX15xX1xX116xX15xX16xX3cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX3exX1a8xX15xX1xX1exX3x165dcxXcxX334xX3xX62xXdxX1eexX15xX3xXb0xXdxX2axX15xX3cxX3xXexX334xX3xX4xX1xX23xX29xX277xX15xX3xX1xX34cxX6xX3xXexX68xX27xX15xX16xX3xX3exe6d6xXdxX3xX4xX27xX15xX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xX15xX34cxX3xXb0xXdxX2axX15xX3xX3exX12dxX15xX1xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xXb4xX1xXfdxX4xX3xX5xX1a0xX4xX3xX15xX26xX27xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXb0xXdxX2axXexX3cxX3xX15xX34cxX3xX5xXfdxXdxX3xX4xX27xX15xX3xX1a3xX1dxXe7xX15xX16xX3xX4xX1dexX6xX3xX4xX1xX1a0xX15xX16xX3xXexX6xX3xX1a3xXdxX3xX8axX124xX3xX4xX6e6xX15xX16xX3xXbxX1xX120xX4xX3xXexX1a8xXbxX8dxX3x1103cxX326xX3xX4xd4f8xX3xXb0xX52xX15xX3xX5xX26xX3xX68xX2fxXexX3xXexXf1xXexX3xX68xX11bxXdxX3cxX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX4xX34cxX3xX15xX1xffdbxX15xX16xX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xX4xX1bbxX29xX3xX3exX12dxX15xX1xX3xX4xX34cxX3xX4xX1xX1a0xXexX3xX4xX124xX15xX16xX3xX5xX6xX27xX3xX1a3xX277xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX68xX6xX3xXb4xXdxX3abxX23xX3xX15xX16xX1a8xX27xX3cxX3xX3exX23xXf1xX15xX3xX15xX34cxXdxX3xX16xX12dxX3xXexX1xX12dxX3xX15xX34cxXdxX3cxX3xX15xX34cxXdxX3xXexX68xXfdxXdxX3xX1a3xXdxX326xX23xX3xX5xXedxX3cxX3xXexX68xXfdxXdxX3xX4xX1dxX7c3xX15xX16xX3xX5xf436xX15xX1xX8dxX3xXcxX1xX2axX3xX124xX15xX16xX3xX4xX34cxX3xX4xX368xX15xX3xX1a3xX52xX15xX16xX3xX8axXdxX3abxX15xX3xX15xX7f5xX6xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3cxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX15xX34cxXdxX3xX5xX26xX3xX4xXfdxX15xX3xXb0xXfaxX8dxX3xX7bfx12fcaxX6xX3xX68xX11bxXdxX3xXbxX1xX52xXdxX3xXb4xX1xX6xXdxX3xXexX68xX8a0xX3xXb4xX1xX4cxXdxX3xX1c1xX52xX15xX16xX3xX3exXfaxXexX3xX8axX26xXdxX3xXexX68xX1dxXe7xX15xX16xX3xX1xX26axXbxX3xXb4xX1xXfdxX4xX8dxX3x13332xX1a0xX4xX3xX1a3x11a8cxX23xX3xX4xX116xX15xX16xX3xXb4xX3abxX23xX3xXexX1xX2axX3xX15xX1f7xX3xXexX1xX2axX3xXb4xXdxX6xX3cxX3xX16xXdxXe7xX3xX4xX34cxX3xXb4xX3abxX23xX3xX16xX12dxX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xX15xX7f5xX6xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX9bxX3x16ab6xX1b3xX3xX15xX1xX1dxX3xX8axX1bbxX29xX3xX4xX34cxX3xX1a3xX1a0xX15xX16xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX9bx10e9dxX3cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX15xX34cxXdxX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3cxX3xXb0xX2fxXexX3xX4xX120xX3xX6xXdxX3xX15xX2axX23xX3xX7xX23xX29xX3xXexX1xX27xXfdxXdxX3xXexX1xX12dxX3xXbxX1xX52xXdxX3xX16xXdxXfdxX27xX3xX62xX2e6xX4xX3cxX3xX23xXf1xX15xX3xX15xX3fxX15xX8dxX3xX20xX6d1xX3xX5xX23xX1bbxXexX3xX3exXfaxXexX3xX8axX26xXdxX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xX1a3xX277xX3xX4xX120xX23xX3xX3exX23xX124xX15xX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3cxX3xX1a3xX277xX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xXb4xX1xXfdxX4xX3xX1a3xX8a0xX15xX16xX3xXbxX1xX1a8xX3exX3cxX3xX1a3xX8a0xX15xX16xX3xX4xX1bbxX29xX3xX3exX12dxX15xX1xX3xXexX1xX2axX3xX15xX26xX29xX3cxX3xXexX1xX2axX3xX15xX1f7xX3cxX3xX5xX26xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexX1xX8ddxX15xX3xX68xX11bxXdxX3xXbxX1xX3abxX3xXbxX1xXfdxX15xX3xX1xX2axXexX3xX4xX52xX3cxX3xXbxX1xX7c3xXdxX3xXb0xX26xX29xX3xX1xX2axXexX3xX4xX52xX8dxX3xX729xX7bfxX326xX3xX3ex14a90xXexX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX68xX1e1xX3cxX3xX7xX23xX29xX3xXexX1xX27xXfdxXdxX3xX4xX368xX15xX3xX15xX16xX23xX29xX3xX1xXdxX277xX3exX3xX1xX7c3xX15xX3xX4xX52xX3xXb4xXdxX15xX1xX3xXexX2axX930xX3xX4aexX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX3exX1a8xX15xX1xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX7bfxX326xX3xX8axXdxXedxX4xX3xX4xX1b3xX3xXexX68xXdxX3xXb4xXdxX2axX15xX3xX15xX16xX1xX1e1xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXb4xX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xXexX12dxX15xX1xX3xXexX68xX1a8xX15xX16xX3xXaxXexX68xX3abxX15xX3xX15xX34cxX15xX16xX3cxX3xX62xX1dxX1e7xXdxX3xX5xX1a8xX15xX1xXaxX3cxX3xXaxXexX68xX3abxX15xX3xXb0xX52xX27xX3xX62xX1dxX1e7xXdxX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xXaxX3cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX15xX34cxXdxX3xX4xX1xX1a0xX15xX16xX3xXexX6xX3xX4xX116xX15xX16xX3xX1a3xX6xX15xX16xX3xX5xX26xX3exX3xX8axX26xX3xXb0xX3abxX15xX3xX62xX1dxX1e7xXdxX3xX4xX116xX15xX16xX3xX1a3xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX23xX29xX277xX15xX3xX1a3xXfaxX15xX16xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX7bfxX326xX3xX8axX2fxX15xX3xX1a3xX326xX3xXexX1xX6xX3exX3xX15xX1xX116xX15xX16xX3xX8axXa55xXexX3cxX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xX1a3xX120xX15xX16xX3xX1a3xX8ddxX23xX3xX1c1xX52xX15xX16xX3cxX3xX1eaxX1xX26xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX3exX1a8xX15xX1xX1exX3xXaxXcxX1xX6xX3exX3xX15xX1xX116xX15xX16xX3xX8axXa55xXexX3xX15xX1xX1dxX3xX16xX1xd430xX3xX68xX23xX11bxXdxX3cxX3xX68xX2fxXexX3xXb4xX1xX34cxX3xX4xX1xX1e1xX23xX930xX8dxX3xX20xX1xX34cxX3xX4xX1xX1e1xX23xX3xX1a3xX2axX15xX3xX3exX120xX4xX3xX1a3xX2axX15xX3xX4xX1b3xX6xX3xX15xX26xX27xX3xX4xX116xX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexXdxX326xX15xX3cxX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX4xX34cxX3xXexXdxX326xX15xX3xXexX1xX12dxX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXexX68xX124xXdxX8dxX3xX917xXdxX15xX3xX16xXdxX2fxX29xX3xXexXe7xX3xX1xX1f7xX4xX3xX1xX26xX15xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX27xX15xX3cxX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xXfdxX23xX3cxX3xX4xX1xX23xX29xX277xX15xX3xX4xX1xX74dxX3xX15xX1f7xX3xX4xX1xX74dxX3xXb4xXdxX6xX8dxX8dxX8dxX3xX4xX34cxX3xXbxX1xX27xX15xX16xX3xXb0xX12dxX3xXexX1xX12dxX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xX8axXdxXedxX4xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX4xX34cxX3xXexX1xX12dxX3xX4xX120xX3xX729xX15xX16xX22xX3exX930xX3xX214xX3xX1a3xX34cxX8dxX3xX1c1xXdxX326xX23xX3xX15xX26xX29xX3xX5xX26xX3exX3xX1xX1dxX3xX1xX4cxX15xX16xX3xX4xXfdxX15xX3xXb0xXfaxX3xX8axX26xX3xX1a3xX22xX29xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX5xX26xX3xX4xX1xX23xX29xXedxX15xX3xX15xX1xX4cxX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX0xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX1dcxX1xX1dxX6xX3xXb0xX6xX27xX3xX16xXdxXe7xX3xX15xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xX19xX3xX8axX12dxX3xX4xX1xXf1xX15xX16xX3xXexX1xX6xX3exX3xX15xX1xX116xX15xX16xX0xX88xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3cxX3xXb4x1014fxX3xX1xX1f7xXbxX3xXexX1xX120xX3xXa2xX3cxX3xX27axX23xXf1xX4xX3xX1xXfaxXdxX3xXb4xX1xX34cxX6xX3xX917xf12bxX7bfxX3xX5xX26xX3xX3exXfaxXexX3xXexX68xX27xX15xX16xX3xX15xX1xX7f5xX15xX16xX3xXb4xXd90xX3xX1xX1f7xXbxX3xX1a3xX277xX3xX5xX1a8xXdxX3xX62xX2fxX23xX3xX2fxX15xX3xXexXf1xXexX3xXexXf1xXexX3xX1a3xd0cdxXbxX3cxX3xX15xX1xXdxX326xX23xX3xX15xXfaxXdxX3xX62xX23xX15xX16xX3xX1b9xX23xX6xX15xX3xXexX68xX1f7xX15xX16xX3cxX3xXb4xX1xX34cxX3cxX3xXbxX1xX120xX4xX3xXexX1a8xXbxX3cxX3xXexX68xX6xX27xX3xX1a3xX14xXdxX3xX68xX2fxXexX3xX62xX22xX15xX3xX4xX1xX1dexX3cxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX8axX2fxX15xX3xX4xX34cxX3xX15xX1xXdxX326xX23xX3xX1a3xX14xXdxX3xX3exX1e7xXdxX3cxX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX4xX23xXf1xXdxX3xX4xX6e6xX15xX16xX3xX1a3x169e6xX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xXexX1xXf1xX15xX16xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX68xX2fxXexX3xX4xX6xX27xX3cxX3xXexX1xXe7xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX68xX1a0xXexX3xX15xX16xX3fxX15xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX368xX15xX3xXa1xXa1xX3cxX538xX3xX15xX16xX26xX29xX3xX7xX27xX3xX8axX1e7xXdxX3xXexX68xX1dxX1e7xX4xX3xX1a3xX22xX29xX3xXb4xccdaxX27xX3xX62xX26xXdxX3xX4xX52xX3xXexX1xXfdxX15xX16xX8dxX3xX1dcxX34cxX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xXb4xX2axXexX3xX1b9xX23xX52xX3xX15xX26xX29xX3xX5xX26xX3xX62xX27xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xX120xX4xX3xXexXf1xXexX3cxX3xXexX68xX12dxX15xX1xX3xX1a3xXfaxX3cxX3xX1abxX3xXexX1xX120xX4xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX68xX1e1xX3xX4xX1dexX6xX3xX1a3xX1a8xXdxX3xXb0xXdxX277xX23xX3xX15xX16xX26xX29xX3xX4xX26xX15xX16xX3xX4xX6xX27xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX729x104c0xX22xX15xX3xX4xX1xX1dexX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX4xX34cxX3xXb4xX6d1xX3xX4xX1dxX7c3xX15xX16xX3cxX3xXbxX1xX52xXdxX3xX1a3xX1a0xX15xX16xX3xX1xX1dxX1e7xX15xX16xX3cxX3xX1a3xX1a0xX15xX16xX3xX1a3xX1dxXe7xX15xX16xX3xX5xXf1xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX1a3xX1a8xX27xX3xX4xX1dexX6xX3xX1c1xX52xX15xX16xX3cxX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1xX23xX3xX1abxX3xXb4xXdxX2axX15xX3xXexX68xX19xX3xXexX23xXedxX3xX4xX1dexX6xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX62xX22xX15xX3cxX3xX1a3xX11bxX15xX16xX3xXexX1xXe7xXdxX3xXbxX1xXfdxXexX3xX1xX23xX29xX3xX8axX6xXdxX3xXexX68xX368xX3xX4xX1dexX6xX3xXexX8a0xX15xX16xX3xX1a3xX1a8xXdxX3xXb0xXdxX277xX23xX3xX27axX23xXf1xX4xX3xX1xXfaxXdxX8dxX3xX1dcxX1xX27xX3xX15xX3abxX15xX3xXb4xX2axXexX3xX1b9xX23xX52xX3xXb0xXdxX277xX23xX3xX1b9xX23xX29xX2axXexX3xX68xX2fxXexX3xX4xX6xX27xX3xX3exXa55xX4xX3xX62xX6e6xX3xX4xX34cxX3xX15xX1xXdxX326xX23xX3xXexX68xX6xX15xX1xX3xX5xX23xX1bbxX15xX8dxX3xX20xX1xX34cxX3xX15xX1xX1dxX3xX8d8xX23xX1bbxXexX3xXbxX1xX368xX15xX16xX3xX4xX1xXf1xX15xX16xX3xXexX1xX6xX3exX3xX15xX1xX116xX15xX16xX3cxX3xX8d8xX23xX1bbxXexX3xX1dcxX124xX15xX16xX3xX6xX15xX8dxX8dxX8dxX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX8ax17a4axX15xX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xXexX1xXf1xX15xX16xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX4xX6xX27xX8dxX3xXdaxX6xX29xX3xX15xX1xX1dxX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX7xX334xX3xX4xX116xX15xX16xX3xX1a3xX1a8xXexX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xXb4xX2axXexX3xX1b9xX23xX52xX3xX16xX8ddxX15xX3xX15xX1xX1dxX3xXexX23xX29xXedxXexX3xX1a3xXf1xXdxX930xX4aexX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX4xX1xX27xX3xXb0xXdxX2axXexX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX7bfxX326xX3xXbxX1xX368xX15xX16xX3xX4xX1xXf1xX15xX16xX3xXexX1xX6xX3exX3xX15xX1xX116xX15xX16xX3cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX4xX1xX27xX3xXb0xXdxX2axXexX3cxX3xXexX1a8xXdxX3xX4xX23xXfaxX4xX3xXexXdxX2axXbxX3xX42xX1a0xX4xX3xX15xX26xX27xX3xX8axX2fxX15xX3xX1a3xX326xX3xX15xX26xX29xX3xX4xX116xX15xX16xX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xX1a3xX326xX3xX4xX1bbxXbxX3cxX3xX4xX1xX120xX15xX16xX3xXexX4cxX3xX1a3xX22xX29xX3xX5xX26xX3xX8axX2fxX15xX3xX1a3xX326xX3xX5xX1e7xX15xX3cxX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xX15xX1xX22xX15xX3xX62xX22xX15xX3xX68xX2fxXexX3xX1b9xX23xX6xX15xX3xXexX22xX3exX8dxX3xX18xX22xX29xX3xX16xXdxXe7xX3xX4xX52xX3xX1xXedxX3xXexX1xXf1xX15xX16xX3cxX3xX4xX52xX3xXb0xXfaxX3xX3exXfdxX29xX3xX8axX26xX27xX3xX4xX23xXfaxX4xX3xX68xX11bxXdxX3xX4xX1xX120xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX3exXfaxXexX3xX3exX12dxX15xX1xX3xX6xXdxX3xX4xX52xX8dxX3xX192xX214xX3xX62xX862xX3xX124xX15xX16xX3xX15xX34cxXdxX3xX1xX12dxX15xX1xX3xX52xX15xX1xX3xX729xX5xX368xX3xX15xX34cxX15xX16xX3xX5xX3abxX15xX3xX68xX11bxXdxX930xX3xX5xX26xX3xXexX2fxXexX3xX4xX52xX3xX1a3xX326xX23xX3xX8axX26xX27xX3xX4xX23xXfaxX4xX8dxX3xX1eaxX1xX22xX15xX3xX62xX22xX15xX3xX1a3xX34cxX15xX16xX3xX16xX34cxXbxX3xX1abxX3xXb4xXdxX2axX15xX3cxX3xX1c1xX52xX15xX16xX3xX1xXedxX3xXexX1xXf1xX15xX16xX3cxX3xX1a3xX326xX3xX68xX6xX3xX1a3xX1dxXe7xX15xX16xX3xX5xXf1xXdxX3cxX3xX4xXfdxX4xX3xX4xX7c3xX3xX1b9xX23xX6xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX68xX6xX3cxX3xX1a3xXdxX326xX23xX3xXexX68xX6xX3cxX3xXb4xXdxX277xX3exX3xXexX27xXfdxX15xX3cxX3xXb4xXdxX277xX3exX3xX7xXfdxXexX3cxX3xXexX368xX6xX3xXfdxX15xX3cxX3xXexX2fxXexX3xX4xX52xX3xX4xXfdxX4xX3xXb4xX1xX22xX23xX3xXexX1dxX3xXbxX1xXfdxXbxX3xX1a3xX326xX23xX3xX15xX1xX1e1xXbxX3xX15xX1xX26xX15xX16xX8dxX3xX20xX1xX22xX23xX3xX15xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX15xX16xX6xX29xX3cxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX19xX4xX1xX3xX15xX26xX27xX3xX1xX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX16xX6xX29xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX1eaxX1xX2fxX15xX3xX3exX1a8xX15xX1xX3xX4xX368xX15xX3xX15xX1xXdxX326xX23xX3xX8axXdxXedxX4xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX5xX26xX3exX3cxX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xX1a3xX120xX15xX16xX3xX1a3xX8ddxX23xX3xX1c1xX52xX15xX16xX3cxX3xX1eaxX1xX26xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX4xX1xX27xX3xX68xX39exX15xX16xX3xX4xX8ddxX15xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXb0xX12dxX15xX1xX3xXexX862xX15xX1xX3cxX3xX5xX26xX3exX3xXexX8a0xX15xX16xX3xX8axXdxXedxX4xX3cxX3xX5xX26xX3exX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXb0xX1dxX1e7xX4xX3xX15xX26xX29xX3xX1a3xX277xX3xX5xX26xX3exX3xXexXdxX2axXbxX3xXb0xX1dxX1e7xX4xX3xX7xX6xX23xX3cxX3xX729xX4xX6e6xX15xX16xX3xX3exXfaxXexX3xX5xX1a0xX4xX3xX5xX26xX3exX3xX15xX1xXdxX326xX23xX3xX8axXdxXedxX4xX3xX7xX266xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX1a3xX1dxX26axX4xX930xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX729xX1dcxX368xX15xX3xX4xXfdxX4xX3xXb0xXfdxX4xX3xX4xX120xX3xX29xX3abxX15xX3xXexX22xX3exX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXb0xX6xX27xX3xX16xXdxXe7xX3xX4xX1xX6e6xX15xX3xX5xX1a8xXdxX3cxX3xX4xX1xX6e6xX15xX16xX3xX42xX23xXf1xX15xX16xX3xX1xX6xX29xX3xX3exXedxXexX3xX3exX4cxXdxX3xX1a3xX22xX23xX8dxX3xXcxX124xXdxX3xX1a3xXe50xX3xX15xX34cxXdxX3xX68xX11bxXdxX3cxX3xX6xXdxX3xX15xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX12dxX3xX1a3xX120xX15xX16xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX3exXfaxXexX3xXb0xX3abxX15xX3xX4xX1xX27xX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xXb4xX1xXfdxX4xX3xX5xX26xX3exX8dxX3xXcxXdxX15xX1xX3xXexX1xX8ddxX15xX3xX5xX26xX3xX15xX1xX1dxX3xXexX1xX2axX3cxX3xX8axX26xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX4xX34cxX3xXbxX1xX1dxX7c3xX15xX16xX3xXbxX1xXfdxXbxX3xX4xX1xX120xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX1xf47exX15xX16xX3xX1xXfdxXdxX3cxX3xX1b9xX23xX29xX2axXexX3xX5xXdxXedxXexX3xX3exX26xX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xX1a3xX22xX23xX8dxX3xX1eaxX1xXdxXedxXexX3xXexX12dxX15xX1xX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX4xX34cxX3xXexX68xX12dxX15xX1xX3xX1a3xXfaxX3cxX3xXbxX1xX52xXdxX3xX4xX34cxX3xXbxX1xX1dxX7c3xX15xX16xX3xXbxX1xXfdxXbxX3cxX3xX4xXfdxX4xX1xX3xX5xX26xX3exX3cxX3xXexX1xX23xXfaxX4xX3xX5xX23xX1bbxXexX3xXbxX1xXfdxXbxX8dxX3xX1dcxXfdxXdxX3xX15xX26xX27xX3xXexX1xXdxX2axX23xX3xX5xX23xX1bbxXexX3xXbxX1xXfdxXbxX3xXexX1xX12dxX3xXbxX1xX52xXdxX3xXb0xX14xX3xX7xX23xX15xX16xX3xX5xX23xX1bbxXexX3xXbxX1xXfdxXbxX3cxX3xXbxX1xX52xXdxX3xX4xX34cxX3xX1b9xX23xX29xX3xX4xX1xX2axX3xX1a3xX277xX3xX15xX16xX14bexX15xX3xX15xX16xX8a0xX6xX3cxX3xX68xX14bexX15xX3xX1a3xX10xX3cxX3xX4xX52xX15xX1xX3xXexX34xX15xX1xX8dxX3xX20xX1xX124xX15xX16xX3xX5xX26xX3exX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX42xX52xX29xX3xX68xX6xX3xX5xX26xX3xXexXf1xXexX3cxX3xX4xX1xX120xX3xX1a3xX277xX3xX42xX52xX29xX3xX68xX6xX3xX68xX11bxXdxX3xX3exX26xX3xX1a3xXdxX3xX4xX1xX7f5xX6xX3xX4xX1xXfdxX29xX3xXexX1xX12dxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX1a3xXe50xX3xX1xX6xX29xX930xX4aexXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX15xX34cxXdxX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xcc34xX15xX16xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX3exX1a8xX15xX1xX3xXexX1xX3abxX3exX1exX3xXaxXcxX68xX23xX15xX16xX3xX1dxX7c3xX15xX16xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXb0xX6xX27xX3xX16xXdxXe7xX3xX15xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xX19xX8dxX3xX27axX23xXf1xX4xX3xX1xXfaxXdxX3xXexX1xXf1xX15xX16xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX4xX6xX27xX3cxX3xX5xX368xX15xX16xX3xX62xX22xX15xX3xX15xX1xX1dxX3xXexX1xX2axX3cxX3xX1b9xX23xXf1xX4xX3xXexX2axX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX8a0xX6xX3xX15xX1xX1bbxX15xX3xX1a3xXfdxX15xX1xX3xX16xXdxXfdxX3xX4xX6xX27xX3xX4xX1xX74dxX3xX15xX26xX29xXaxX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX7bfxX326xX3xXb4xX3abxX3xXb4xX1xX6xXdxX3xXexX26xXdxX3xX7xX52xX15xX3cxX3xXexX1xX10xX27xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX1a3xXdxX326xX23xX3xX8axX8a0xX6xX3xX1b9xX23xX6xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xXexX1xXf1xX15xX16xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX4xX6xX27xX3xX5xX26xX3xX8axX326xX3xX42xX1b3xX3xX5xX1abxX3xXexX26xXdxX3xX7xX52xX15xX3xX62xX27xX3xX4xX368xX15xX3xX15xX1xXdxX326xX23xX3xX1abxX3xXb4xXdxX2axX15xX3xXb4xX1xXfdxX4xX3xX15xX1xX6xX23xX8dxX3xX7bfxX1e7xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX8ddxX15xX3xX4xXfdxXdxX3xX15xX26xX27xX3xX1a3xXe50xX3xX68x142b1xX3cxX3xX1a3xXe50xX3xX4xX1xX19xX15xX3cxX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xXexX1xXf1xX15xX16xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX4xX6xX27xX3xXexX1xX12dxX3xXexX1xX124xX15xX16xX3xX1b9xX23xX6xX3xX5xX26xX3exX8dxX3xX1dcxX368xX15xX3xX4xXfdxXdxX3xX15xX26xX27xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX68xX176exX3cxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX4xX1xX19xX15xX3xXexX1xX12dxX3xX4xX1xX27xX3xX5xX26xX3exX3xXexX1xX19xX3xX1a3xXdxX277xX3exX3cxX3xXexX14xX15xX16xX3xXb4xX2axXexX3xX68xX11bxXdxX3xX68xX1a0xXexX3xXb4xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXedxX3exX3cxX3xX4xX1xX120xX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xX8axX12dxX3xX3exXfaxXexX3xX1a3xXdxX326xX23xX3xX3exX26xX3xX62xX8a0xX15xX16xX3xXexX2fxXexX3xX4xX52xX3xX4xXfdxX4xX3xX5xX23xX1bbxXexX3xX5xX1a8xXdxX8dxX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX27xX62xX29xXaxX12xX1dcxX23xXf1xXdxX3xXbxX1xX8ddxX15xX3xXbxX1xXfdxXexX3xXb0xXdxX277xX23xX3cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3cxX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX3xX1eaxX16xX23xX29xX1eexX15xX3xX67xX1xX1a0xX3xXcxX68xX1f7xX15xX16xX3xX4xX52xX3exX3xX7c3xX15xX3xXexX12dxX15xX1xX3xX4xX52xX3exX3xX4xX1dexX6xX3xX4xX1b3xX3xXexX68xXdxX3xX1a3xXe50xX3xX62xX26xX15xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX124xX15xX16xX3xXb4xX1xXdxX3xX1a3xX1dxX26axX4xX3xX27axX23xXf1xX4xX3xX1xXfaxXdxX3xXb0xX8ddxX23xX3xX16xXdxX7f5xX3xX4xX1xX120xX4xX3xX1dcxX1xX1dexX3xXexX1e1xX4xX1xX3xX15xX1dxX1e7xX4xX8dxX3xXcxX22xX3exX3xXexX1dxX3xXexX1xX2axX3xX15xX26xX27xX3xX124xX15xX16xX3xX1a3xXe50xX3xX15xX34cxXdxX3xXexX68xX1dxX1e7xX4xX3xX27axX23xXf1xX4xX3xX1xXfaxXdxX3xX8axX26xX3xX1xX120xX6xX3xX7xX266xX3xX4xXf1xX3xX16xX3fxX15xX16xX3xX1xX2axXexX3xX7xX120xX4xX3xX1a3xX277xX3xXexX1xX334xX4xX3xX1xXdxXedxX15xX3xX15xX1xX7f5xX15xX16xX3xX1a3xXdxX326xX23xX3xX1a3xXe50xX3xX1xX120xX6xX8dxX88xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xX62xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX68xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3abxX15xX3xX1b9xX23xX6xX15xX1exX0xX88xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4aexXexX1xX23xX3exXb0xX4aexX6xX15xX62xX4aexX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xXexX12dxX15xX1xX3xXexX68xX1a8xX15xX16xX3xX729xXexX68xX3abxX15xX3xX15xX34cxX15xX16xX3cxX3xX62xX1dxX1e7xXdxX3xX5xX1a8xX15xX1xX930xX3xXexX68xX27xX15xX16xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xXb4xXdxX277xX3exX3xXexX68xX6xXaxX3xX1xX68xX10xX7fxX9xXaxX88xX42xX6xX29xX4aexX62xX23xX15xX16xX4aexX62xX6xX15xX16xX88xXb4xX1xX6xX4xX4aexXbxX1xX23xX4xX4aexXexXdxX15xX1xX4aexXexX68xX6xX15xX16xX4aexXexX68xX10xX15xX4aexX15xX27xX15xX16xX4aexX62xX23xX27xXdxX4aexX5xX6xX15xX1xX4aexXexX68xX27xX15xX16xX4aexX4xX27xX15xX16xX4aexXexX6xX4xX4aexXb4xXdxX10xX3exX4aexXexX68xX6xX88xX2xXa2xXa1xXa0xXa0xXa0xX8dxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX16xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX88xX3exX10xX62xXdxX6xX88xX2xXa1xX45exX88xX15xX10xX3f5xX7xX88xX2xX9fxXa0xX2xX88xX2xX45exX9fxX62xX538xX2xXa0xXa1xX2xX45exX471xXexXa4xX538xX9fxX538xX5xXa0xX4aexXexX27xX6xX15xX4xX6xX15xX1xX8dxX49axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX23xX3xX15xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX15xX16xX6xX29xX3cxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX19xX4xX1xX3xX15xX26xX27xX3xX1xX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX16xX6xX29xXaxX3xX88xX12xX0xX88xX6xX12xX0xX62xXdxX8axX12xX0xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xXexX12dxX15xX1xX3xXexX68xX1a8xX15xX16xX3xX729xXexX68xX3abxX15xX3xX15xX34cxX15xX16xX3cxX3xX62xX1dxX1e7xXdxX3xX5xX1a8xX15xX1xX930xX3xXexX68xX27xX15xX16xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xXb4xXdxX277xX3exX3xXexX68xX6xXaxX3xX1xX68xX10xX7fxX9xXaxX88xX42xX6xX29xX4aexX62xX23xX15xX16xX4aexX62xX6xX15xX16xX88xXb4xX1xX6xX4xX4aexXbxX1xX23xX4xX4aexXexXdxX15xX1xX4aexXexX68xX6xX15xX16xX4aexXexX68xX10xX15xX4aexX15xX27xX15xX16xX4aexX62xX23xX27xXdxX4aexX5xX6xX15xX1xX4aexXexX68xX27xX15xX16xX4aexX4xX27xX15xX16xX4aexXexX6xX4xX4aexXb4xXdxX10xX3exX4aexXexX68xX6xX88xX2xXa2xXa1xXa0xXa0xXa0xX8dxX1xXexX3exXaxX12xX20xX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xXexX12dxX15xX1xX3xXexX68xX1a8xX15xX16xX3xX729xXexX68xX3abxX15xX3xX15xX34cxX15xX16xX3cxX3xX62xX1dxX1e7xXdxX3xX5xX1a8xX15xX1xX930xX3xXexX68xX27xX15xX16xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xXb4xXdxX277xX3exX3xXexX68xX6xX0xX88xX6xX12xX0xX88xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX1622xX15xX16xX3xXcxX68xX8ddxX15xX3xX27axX23xXf1xX4xX3xX7bfxX1dxX26axX15xX16xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX3exX1a8xX15xX1xX1exX3xXbxX1xX52xXdxX3xXb4xX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX15xX16xX6xX29xX3xXexX12dxX15xX1xX3xXexX68xX1a8xX15xX16xX3xX729xXexX68xX3abxX15xX3xX15xX34cxX15xX16xX3cxX3xX62xX1dxX1e7xXdxX3xX5xX1a8xX15xX1xX930xX3xXexX68xX27xX15xX16xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xXb4xXdxX277xX3exX3xXexX68xX6xX8dxX0xX88xXbxX12xX0xX88xX62xXdxX8axX12xX0xX88xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27axX23xX29xX2axXexX3xXexX22xX3exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX1f7xX4xX3xX1a3xXfaxXdxX3xX15xX16xX116xX3cxX3xX16xXdxX7f5xX3xX8axX7f5xX15xX16xX3xXb4xX6d1xX3xX4xX1dxX7c3xX15xX16xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xX4xXfdxX15xX3xXb0xXfaxXaxX3xX1xX68xX10xX7fxX9xXaxX88xX4xX1xXdxX15xX1xX4aexXexX68xXdxX88xX1b9xX23xX29xX10xXexX4aexXexX6xX3exX4aexXexX1xX6xX15xX1xX4aexX5xX27xX4xX4aexX62xX27xXdxX4aexX15xX16xX23xX4aexX16xXdxX23xX4aexX8axX23xX15xX16xX4aexXb4xX29xX4aexX4xX23xX27xX15xX16xX4aexX4xX27xX15xX16xX4aexXexX6xX4xX4aexX4xX6xX15xX4aexXb0xX27xX88xX2xX538x13e14xX9fxX471xX9fxX8dxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX16xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX88xX3exX10xX62xXdxX6xX88xX2xXa1xX45exX88xX15xX10xX3f5xX7xX88xX2xX9fxXa4xXa0xX88xX2xXa4xXa0xX62xXa4xX45exX538xX538xX1d1exXa4xX45exXexXa1xX45exX2xX2xX5xX471xX8dxX49axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX3xX20xX1xX22xX23xX3xX15xX26xX27xX3xX29xX2axX23xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX15xX16xX6xX29xX3cxX3xX3exX3fxXexX3xX42xX19xX4xX1xX3xX15xX26xX27xX3xX1xX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX15xX16xX6xX29xXaxX3xX88xX12xX0xX88xX6xX12xX0xX62xXdxX8axX12xX0xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27axX23xX29xX2axXexX3xXexX22xX3exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX1f7xX4xX3xX1a3xXfaxXdxX3xX15xX16xX116xX3cxX3xX16xXdxX7f5xX3xX8axX7f5xX15xX16xX3xXb4xX6d1xX3xX4xX1dxX7c3xX15xX16xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xX4xXfdxX15xX3xXb0xXfaxXaxX3xX1xX68xX10xX7fxX9xXaxX88xX4xX1xXdxX15xX1xX4aexXexX68xXdxX88xX1b9xX23xX29xX10xXexX4aexXexX6xX3exX4aexXexX1xX6xX15xX1xX4aexX5xX27xX4xX4aexX62xX27xXdxX4aexX15xX16xX23xX4aexX16xXdxX23xX4aexX8axX23xX15xX16xX4aexXb4xX29xX4aexX4xX23xX27xX15xX16xX4aexX4xX27xX15xX16xX4aexXexX6xX4xX4aexX4xX6xX15xX4aexXb0xX27xX88xX2xX538xX1d1exX9fxX471xX9fxX8dxX1xXexX3exXaxX12xX27axX23xX29xX2axXexX3xXexX22xX3exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX1f7xX4xX3xX1a3xXfaxXdxX3xX15xX16xX116xX3cxX3xX16xXdxX7f5xX3xX8axX7f5xX15xX16xX3xXb4xX6d1xX3xX4xX1dxX7c3xX15xX16xX3xX4xX124xX15xX16xX3xXexXfdxX4xX3xX4xXfdxX15xX3xXb0xXfaxX0xX88xX6xX12xX0xX88xX7xXexX68xX27xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12x13796xXfaxXexX3xX5xX8ddxX15xX3xX15xX7f5xX6xX3cxX3xX1c1xX52xX15xX16xX3xXexX6xX3xX15xX3abxX23xX3xX1b9xX23xX29xX2axXexX3xXexX22xX3exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX1f7xX4xX3xX1a3xXfaxXdxX3xX15xX16xX116xX3cxX3xX5xX27xX1a8xXdxX3xXb0xX4cxX3xX15xX1xX7f5xX15xX16xX3xX15xX16xX1dxXe7xXdxX3xXb4xX1xX124xX15xX16xX3xX42xX120xX15xX16xX3xX1a3xXfdxX15xX16xX3cxX3xX1a3xX277xX3xX4xX1dexX15xX16xX3xX4xXf1xX3xX8axX6xXdxX3xXexX68xX368xX3xX4xX1dexX6xX3xX1c1xX52xX15xX16xX0xX88xXbxX12xX0xX88xX62xXdxX8axX12xX0xX88xX5xXdxX12xX0xX88xX23xX5xX12xX0xX62xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX68xXaxX12xX0xX88xX62xXdxX8axX12xX0xX88xX62xXdxX8axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX27xX23xX68xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX7bfx124a4xX7bfxX0xX88xXbxX12