Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh dành toàn bộ tiền thắng giải ảnh quốc tế chống dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Sau khi được trao giải Nhất cuộc thi ảnh của Agora, nhiếp ảnh gia quê Hà Tĩnh Trần Tuấn Việt đã dành toàn bộ giải thưởng 1.000 USD (trên 23 triệu đồng) ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 Việt Nam.
b96bx114a7x10a48xdf65x11658x16d5ex172baxc85cx16ca0xX7x134fax11cf4xd03axdd86x1064ax15dccxX5x13ab2xXax12a7bxc6efxX1xXdx11b1fxXbxX3x138c2x11fbfxX1xX3x16286xXdxX6xX3xc8c3xd157xX3xXcxfd74xX1axX1xX3x1328axX22xX1axX1xX3xXex128baxX22xX1axX3x15cd9xed6axX3xXexXdx14b4bxX1axX3xXexX1x1369bxX1axX1dxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX19xX1axX1xX3x106a9x12616xd01dxX4xX3xXexX16xX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29x14654xX4xX1xX3x17725xX2fxd2ffxXdxX29x149d7xX2x173d4xX0xc036xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX29xXaxX12xbc48xX6xX4bxX3x107a1xX1xXdxX3xe399x16e36x15874xX4xX3xXexdcc1xX6xX2fxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX13xX1x10f3dxXexX3xX4xX4bxX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX4x15549xX6xX3x16165xX1dxX2fxX89xX6x15560xX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX4axX4bx130a7xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xXcxX89xe1daxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xf6dcxXdx1728dxXexX3xX83xc2c2xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX3xX33xX34xX3xX1dxXdxX19xXdxX3xXexX1xX84x15824xX1axX1dxX3xX2xbec4x1753fxXf6xXf6xX3xc8b1xX7bxed06xX3x11fabxXexX89xXbfxX1axX3x14121xc062xX3xXexX89xXdxXd5xX4bxX3xX83x16239xX1axX1dxf66bxX3xXa5xX1axX1dxX3xX1xX34xX3x1758bxX4bx159a8xX3xXbxX1x137acxX1axX1dxX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29xX59xX4xX1xX3xX5dxX2fxX5fxXdxX29xX62xX2xX64xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX13xX6x10cb7xXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13856xX2fxX29xcaa8xX3xXbxX5dxX10xX1axXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10x1191bxXexX62xX6xX5xXdxX1dxX1axed00xX3xX4xX10xX1axXexX10xX89x127fbxXaxX12xX0xXdxX13fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX1axXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXax1544exXdxX29xXexX1xX16fxX3x158f3xX2x1341dxXbxX167xX177xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX16fxX3xX19dxX2xX19fxXbxX167xX177xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX66xX66xXdxXf5xX33xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXf5xX5fxX1axX66xX1axX10xX196xX7xX66xX104xXf6xX2xX19fxX66xX2xX104x10037xX29xX2xX2x133d2xX105xX64xX105xX64xXexX105xX1dfxX19dxX64xX5xX64xX62xX33xX105xXf5xe5b5xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX3xX33xX34xX3xXexXdxX38xX1axX3xXexX1xX3dxX1axX1dxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX16xX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29xX59xX4xX1xX3xX5dxX2fxX5fxXdxX29xX62xX2xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX2fxX1axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX62xX6xX5xXdxX1dxX1axX16fxX3xX4xX10xX1axXexX10xX89xX177xXaxX12xX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xXcxX89xXcbxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xXd3xXdxXd5xXexXf5xX3xX0xX10xX13fxX12xXfexfbd1xX1axX1xX16fxX3x12e20xX150xX13xXd3xX111xX0xX66xX10xX13fxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xXaxX12xX7bxX6xX4bxX3xX1xd6cbxX1axX3xX13fxX34xXexX3xXexX1xe019xX1axX1dxX3xXbxX1xX2d8xXexX3xX83xX34xX1axX1dxXadxX3xX4xX4bxX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX167xX2fxX6xX153xX3xX4axX4bxX6xX1axX1xX3xX4xX1xXa5xX3xX83xX38xX3xX13xXdxX38xX13fxX3xX5fxX4bxXdxX3xXfex141e0xX2abxX4bxX1axX104xXf6xX104xXf6xX111xX3xX29xX2fxX3xe901xX1axX1dxX3xX29x1391fxX1axX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1698cxX3xX19xX1axX1xX3xXa8xX1dxX2fxX89xX6xX3xX7fxX1xXf0xXdxX3xX167xX84x1763bxX1axX1dxX3xXex14cd0xX3xX1axX1dxX22xX153xX3xX19dxX66xX105xX3xX83xXd9xX3xXex11d75xX13fxX3xX89xX6xX3xX1axX1dxX84xff9bxXdxX3xX4xX1xXdxX16xX1axX3xXexX1xX3dxX1axX1dxXadxX3xX83x14207xX3xX4xX1x1536axX1axX1xX3xX5xX22xX3xXexX2d8xX4xX3xXbxX1xe5d4xX13fxX3xd280xX13xXdxX38xX13fxX3xX5fxX4bxXdxX3xXexX4bx1410axXdxX3xXexX1xX2cfxcc07xX3xX4xX1xX322xXbxX3xX1axX1x14a36xX1axX1dxX3xX83xX31dxX6xX3xXexX89xX32cxX3xX83x12b43xX6xX3xX5fxX4bxXdxX3xX5fxX33fxXdxX3xX1axX1xX39cxX1axX1dxX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX5xX4cxXbxX3xX167xX10xX3xX4x1386cxX3xX5x164c3xX1axX3xXexX89xXbfxX1axX3xXexX89xXdxX38xX1axX3xX4xX2d8xXexX3xX4xXa5xX6xX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX4axX4bxXbfxX3xX1dxX4cxX4xX3xd13fxX31dxX4xX3xXcxX1x14e1bxXadxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xXcxX89xXcbxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xXd3xXdxXd5xXexXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xX3xXbxX5dxX10xX1axXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX62xX6xX5xXdxX1dxX1axX16fxX3xX4xX10xX1axXexX10xX89xX177xXaxX12xX0xXdxX13fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX1axXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX29xXexX1xX16fxX3xX19dxX2xX19fxXbxX167xX177xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX16fxX3xX105xX64xX1dbxXbxX167xX177xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX66xX66xXdxXf5xX33xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXf5xX5fxX1axX66xX1axX10xX196xX7xX66xX104xXf6xX2xX19fxX66xX2xX104xX1dbxX29xX2xX2xX1dfxX1dbxX2xX105xX105xXexX104xX2xXf6xc045xX5xX2xXf6xX62xX33xX2xXf5xX1efxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX3xX33xX34xX3xXexXdxX38xX1axX3xXexX1xX3dxX1axX1dxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX16xX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29xX59xX4xX1xX3xX5dxX2fxX5fxXdxX29xX62xX2xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX2fxX1axXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX62xX6xX5xXdxX1dxX1axX16fxX3xX4xX10xX1axXexX10xX89xX177xXaxX12xXd3xX84xX85xXexX3xX4axX4bxX6xX3xX1xX2cfxX1axX3xX64xXf5xXf6xXf6xXf6xX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xX83xX84xX85xX4xX3xX1dx13af2xXdxX3xX5fxX38xX3xXexX344xX3xX7fxX1xX3dxXbxX3xX1axX2cfxXdxX3xXexX89xXbfxX1axX3xXexX1xX16xX3xX1dxXdxX33fxXdxXadxX3xXexX2d8xX4xX3xXbxX1xX37exX13fxX3xX381xX13xXdxX38xX13fxX3xX5fxX4bxXdxX3xXexX4bxX38dxXdxX3xXexX1xX2cfxX393xX3xX4xXa5xX6xX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xXcxX89xXcbxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX83xXd9xX3xX1dxXdxX22xX1axX1xX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX1axX1xX94xXexX3xX4xX4bxX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xX310xX2abxX4bxX1axX104xXf6xX104xXf6xX3xX4xXa5xX6xX3xXa8xX1dxX2fxX89xX6xXf5xX3xX0xX10xX13fxX12xXfexX2a6xX1axX1xX16fxX3xX2abxX150xX13xXd3xX111xX0xX66xX10xX13fxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xXaxX12xX13xX1dxX84xX35cxXdxX3xX7xX2d8xX1axX1dxX3xX5xcf40xXbxX3xX89xX6xX3xX31dxX1axX1dxX3xX29xX322xX1axX1dxX3xXa8xX1dxX2fxX89xX6xX3xX62xX3x1340fxX1axX1dxX3x14fadxX4xXexX6xX5fxXdxX3x116ffxX2fxX153xX2fxX3xX1axX1xX63fxX1axX3xX167x177a4xXexX16fxX3xX381xXcxX89xX2fxX1axX1dxX3xX1axX1xX39cxX1axX1dxX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xX167xX4bxX94xXexX3xX7xX3dxX4xX3xX1axX1xX94xXexX3xX4xXa5xX6xX3xX4xX4bxX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1axX3cbxX13fxX3xX1axX6xX153xXadxX3xX4xX1xbe1fxX1axX1dxX3xXexX6xX3xX4xX36dxX3xXexX1x168a8xX3xXexX1xX94xX153xX3xX83xX84xX85xX4xX3xX13fx1194axXdxX3xX1axX38xX1axX3xX5fxX3cbxX1axX3xX1xX36dxX6xX3xX4xX36dxX3xX4xX2d8xX4xX1xX3xXexX89xX4bxX153xX38xX1axX3xXexX19xXdxX3xX1axXdxX38xX13fxX3xX5fxX4bxXdxX3xX7fxX1xX2d8xX4xX3xX1axX1xX6xX4bxXf5xX3xX13xX1xX84xX1axX1dxX3xX4xX3a9xX1axX1dxX3xX13fxX34xXexX3xXexX1xX35cxXdxX3xX83xXdxX6b7xX13fxXadxX3xX4xX1xX6abxX1axX1dxX3xXexX6xX3xX5x114b6xXdxX3xXbxX1xX2d8xXexX3xX1xXdxXd5xX1axX3xX89xX6xX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX4xX3a9xX1axX1dxX3xX1axX1xX39cxX1axX1dxX3xX1axX38xX1axX3xX5fxX3cbxX1axX3xX1xX36dxX6xX3xX94xX153xX3xX13fxX34xXexX3xX1xX22xX1axX1xX3xX83xX34xX1axX1dxX3xX13fxX6xX1axX1dxX3xXexX371xX1axX1xX3xXbxX1xX38dxX3xX4axX4bxX2d8xXexX3xXexX2fxX22xX1axX3xX4xXcbxX4bxX3xX13fxX22xX3xX4xX2fxX1axX3xX1axX1dxX84xX35cxXdxX3xX1axX2cfxXdxX3xX83x14db9xX4bxX3xX4xX3c8xX1axX1dxX3xX4xX36dxX16fxX3xX1axX322xX3xX4xX84xX35cxXdxX393xXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xXaxX12xX5dxX1xXdxX6xX3xX7xX32cxX3xX5fxX33fxXdxX3xX0xX10xX13fxX12xX150xX2d8xX2fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX83xXdxXd5xX1axX3xXexX57bxX0xX66xX10xX13fxX12xX3xX7xX6xX4bxX3xX7fxX1xXdxX3xX1dxXdxX22xX1axX1xX3xX83xX84xX85xX4xX3xX1dxXdxX19xXdxX3xXexX1xX84xXf0xX1axX1dxXadxX3xX6xX1axX1xX3xXcxX89xXcbxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX33xX22xX153xX3xXex1007axX16fxX3xX381xX661xX94xXexX3xX5fxX4bxXdxX3xX5fxX353xX3xX83xX84xX85xX4xX3xX13fxX3fdxXdxX3xX1axX1dxX84xX35cxXdxX3xX1xX6c4xX3xXexX89xX85xXadxX3xX4xX1xX4bxX1axX1dxX3xXexX6xX153xX3xX83xX10xX13fxX3xX5fxX38xX3xX1dxXdxX19xXdxX3xXexX1xX84xXf0xX1axX1dxX3xX83xX6b7xX3xX1dxX36dxXbxX3xXexX1xXbfxX13fxX3xX4xX1xX6abxXexX3xX371xXexX3xX5fxX22xX2fxX3xX4xX656xX1axX1dxX3xX5fxXdxXd5xX4xX3xXexX344xX3xXexX1xXdxXd5xX1axX393xXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xXaxX12xX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX2fxX3xX33xXdxX16xXexXadxX3xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX322xXbxX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xX381xX13xXdxX38xX13fxX3xX5fxX4bxXdxX3xXexX4bxX38dxXdxX3xXexX1xX2cfxX393xX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX13fxX34xXexX3xX5xXcbxX1axX3xX83xX16xX1axX3xfb98xX3c8xXdxX3xX13xX66cxXadxX3xX150xX353xX1axX1xX3xXcxX1xX4bxX63fxX1axX3xX1axX3cbxX13fxX3xX104xXf6xX2xX19dxXf5xX3xX381xX11axX4bxX6xX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xXadxX3xXexX656xXdxX3xX13fxX4bxX4cxX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX32cxX3xX7fxX1xX2fxX19xX1axX1xX3xX7fxX1xX3dxX4xX3xX5fxX4bxXdxX3xX83xX3a9xX6xX3xX1dxXdxX19xX1axX3xX29xX59xX3xX4xXa5xX6xX3xX5xX3c8xX3xXexX89xX32cxXf5xX3xe664xX3xX1axX1xX39cxX1axX1dxX3xX13fxXdxX38xX1axX3xX4axX4bxXbfxXadxX3xX5xX3c8xX3xXexX89xX32cxX3xX4xX1xea8cxX3xX4xXcbxX1axX3xX1axX1xX39cxX1axX1dxX3xX83xX10exX3xX4xX1xX2cfxXdxX3xX83xX2cfxX1axX3xX1dxXdxX19xX1axX3xX5xX22xX3xX83xXa5xX3xXexX71exX2fxX3xX1axXdxX38xX13fxX3xX5fxX4bxXdxXf5xX3x1140cxX1xX2d8xX4xX3xX167xX6xX3xXexX89xX32cxX3xX4xX2fxX1axX3xXf0xX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xXbxX1xX4cxXadxX3xX5fxX4cxX1axX3xX4xX1xX967xX3xX4axX4bxX10xX1axX3xX5fxX33fxXdxX3xX1axX1xX39cxX1axX1dxX3xX83xX10exX3xX4xX1xX2cfxXdxX3xX83xX3dxXexX3xX83xX815xX3xX1xX2fxebf4xX4xX3xX4xX2d8xX4xX3xXexX89xX120xX3xX4xX1xX2cfxXdxX3xXexX89xXbfxX1axX3xX13fxX71exX1axX1dxX393xXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xXaxX12xX381xX13xX1xX39cxX1axX1dxX3xX1axXdxX38xX13fxX3xX5fxX4bxXdxX3xX83xX2cfxX1axX3xX1dxXdxX19xX1axXadxX3xX1axX1dxX2fxX22xXdxX3xXexX89xX35cxXdxX3xX5fxX22xX3xX1dxXcbxX1axX3xX1dxX3c8xXdxX3xXexX1xXdxXbfxX1axX3xX1axX1xXdxXbfxX1axX3xXexX1xX16xX3xX1axX22xX153xX3xX1axXbfxX1axX3xX83xX84xX85xX4xX3xX7fxX1xX4bxX153xX16xX1axX3xX7fxX1xX371xX4xX1xX3xXexX1xX6xX153xX3xX5fxX353xX3xX4axX4bxX2d8xX3xX7xX6xX3xX83xX22xX3xX5fxX22xX2fxX3xXexX89xX120xX3xX4xX1xX2cfxXdxX3xX83xXdxXd5xX1axX3xXexX57bxX3xX1xX6xX153xX3xX29xX2d8xX1axX3xX13fxX3dxXexX3xX5fxX22xX2fxX3xX13fxX22xX1axX3xX1xX353xX1axX1xX3xX83xXdxXd5xX1axX3xXexX1xX2fxX71exXdxXadxX3xXdxXbxX6xX29xX3xX1xX6xX153xX3xXexXdxX5fxXdxX393xXadxX3xX6xX1axX1xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX5xd62bxX3xX1dxXdxX19xXdxXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xXaxX12xXcxX6xX153xX3xX13fxX2d8xX153xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX4xX3c8xX1axX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX32cxX3xX29xc9ccxX3xX83xX59xX1axX1xX3xX7xdc2exX3xXexXdxX16xXbxX3xXexX322xX4xX3xXexX1xX6xX13fxX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX2d8xX4xX3xX4xX4bxX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xX19xX1axX1xX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xXexX84xX2cfxX1axX1dxX3xX5xX6xXdxX3xX83xX6b7xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexXdxX38xX1axX3xX5xX22xX13fxX3xXexX344xX3xXexX1xXdxXd5xX1axXf5xX3xX381xXcxX656xXdxX3xX13fxX2fxX1axX1dxX3xX13fxX4bxX4cxX1axX3xX1axX1xX39cxX1axX1dxX3xXexX2d8xX4xX3xXbxX1xX37exX13fxX3xX4xXa5xX6xX3xX13fxX353xX1axX1xX3xX4xX36dxX3xXacdxX3xX1axX1dxX1xX25xX6xX3xXexX1xXb07xX4xX3xX7xXb07xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX34xX1axX1dxX3xX83xX10exX1axX1dxXf5xX3xX13xX1dxX2fxX22xXdxX3xX1dxXdxX2d8xX3xXexX89xX59xX3xX5fxX38xX3xX4xX2d8xXdxX3xX83x1742cxXbxX3xX4xX120xX1axX3xX4xX36dxX3xXexX1xX6b7xX3xX29xXb07xX3xXexX1xXdxXadxX3xX7fxXdxX16xX13fxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xXexX1xX84xXf0xX1axX1dxX3xX5fxX22xX3xX29xX3a9xX1axX1dxX3xX1axX36dxX3xX5fxX22xX2fxX3xX13fxX322xX4xX3xX83xX371xX4xX1xX3xX1axX1xX78axX1axX3xX5fxX3cbxX1axX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX19xX393xXadxX3xX6xX1axX1xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX1axX36dxXdxXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xXaxX12xXcxX89xXcbxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX4xX3c8xX1axX1dxX3xX83xX6xX1axX1dxX3xX1dxXdxX39cxX3xX7fxd72bxX3xX5xX322xX4xX3xXexX6xX153xX3xX13fxX2d8xX153xX3xX1axX1dxX84xX35cxXdxX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX4xX36dxX3xX1axX1xXdxX38xX4bxX3xXexX2d8xX4xX3xXbxX1xX37exX13fxX3xX1axX1xX94xXexX3xX83xX3cbxX1axX1dxX3xXcxX2fxXbxX3xX19xX1axX1xX3xX83xXbbexXbxX3xX1axX1xX94xXexX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX1axX1dxX22xX153xX3xXexX89xXbfxX1axX3xXexX71exXbxX3xX4xX1xX371xX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX4bxX153xX3xXexX371xX1axX3xX13xX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX3x153c3xX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xXf5xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX2fxX29xX153xX3xXbxX5dxX10xX1axXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX62xX6xX5xXdxX1dxX1axX16fxX3xX4xX10xX1axXexX10xX89xX177xXaxX12xX0xXdxX13fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xXexX1xX4bxX13fxX33xX3xX29xX1xXdxX29xX10xX3xXdxX5dxX10xX1axXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX29xXexX1xX16fxX3xX19dxX2xX19fxXbxX167xX177xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX16fxX3xX1dbxX2xXf6xXbxX167xX177xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX66xX66xXdxXf5xX33xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX1axX1xXf5xX5fxX1axX66xX1axX10xX196xX7xX66xX104xXf6xX2xX19fxX66xX2xX104xX1dbxX29xX2xX2xX1dfxX1dbxX1dbxX19fxX1dbxXexX4bexX2xX4bexX1dfxX4bexX5xXf6xXf5xX1efxXbxX1dx1744axX89xX9xX4bexX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX3xX33xX34xX3xXexXdxX38xX1axX3xXexX1xX3dxX1axX1dxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX16xX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29xX59xX4xX1xX3xX5dxX2fxX5fxXdxX29xX62xX2xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xX29xXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX89xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxXbfxX1axX3xX4axX4bxX6xX1axX16fxX0xX66xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xX0xX4bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX62xXexX1xX4bxX13fxX33xX62xX6xX1axX29xX62xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX5xX63fxXbxX3xX7fxXc4fxX3xX5xX322xX4xX3xX13fxX33fxXdxX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX7xXb07xX3xX1axX1dxX1xXdxXd5xXbxXaxX3xX1xX89xX10xdda2xX9xXaxX66xX167xX6xX62xX4axX4bxX10xX66xX1axX1xXdxX10xXbxX62xX6xX1axX1xX62xX1dxXdxX6xX62xX1xX6xX62xXexXdxX1axX1xX62xX5xX6xXbxX62xX7fxX153xX62xX5xX4bxX4xX62xX13fxX2fxXdxX62xXexX89xX2fxX1axX1dxX62xX7xX4bxX62xX1axX1dxX1xXdxX10xXbxX66xX2xX19fxX19fxXf6xX1dfxX64xXf5xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX1dxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX66xX13fxX10xX29xXdxX6xX66xX2xX104xXf6xX66xX1axX10xX196xX7xX66xX2xX4bexX104xX2xX66xX1dfxX19dxX29xX105xXf6xX64xXf6xX19fxX105xX19fxXexX2xX19dxX105xX19dxX5xXf6xXf5xX1efxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX3xX33xX34xX3xXexXdxX38xX1axX3xXexX1xX3dxX1axX1dxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX16xX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29xX59xX4xX1xX3xX5dxX2fxX5fxXdxX29xX62xX2xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX29xXdxX5fxX12xX0xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX5xX63fxXbxX3xX7fxXc4fxX3xX5xX322xX4xX3xX13fxX33fxXdxX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX7xXb07xX3xX1axX1dxX1xXdxXd5xXbxXaxX3xX1xX89xX10xXe91xX9xXaxX66xX167xX6xX62xX4axX4bxX10xX66xX1axX1xXdxX10xXbxX62xX6xX1axX1xX62xX1dxXdxX6xX62xX1xX6xX62xXexXdxX1axX1xX62xX5xX6xXbxX62xX7fxX153xX62xX5xX4bxX4xX62xX13fxX2fxXdxX62xXexX89xX2fxX1axX1dxX62xX7xX4bxX62xX1axX1dxX1xXdxX10xXbxX66xX2xX19fxX19fxXf6xX1dfxX64xXf5xX1xXexX13fxXaxX12xX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX5xX63fxXbxX3xX7fxXc4fxX3xX5xX322xX4xX3xX13fxX33fxXdxX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX7xXb07xX3xX1axX1dxX1xXdxXd5xXbxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX5dxX2d8xX4xX3xX33xXdxXbfxX1axX3xXexX63fxXbxX3xX5fxXdxXbfxX1axX3xX4xXa5xX6xX3xXexX71exXbxX3xX4xX1xX371xX3xX29xX6xX1axX1xX3xXexXdxX16xX1axX1dxX3xX13xX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX3xXcc7xX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXfexX13xX6xXexX3xXcc7xX10xX2fxX111xX3xX33xX353xX1axX1xX3xX4xX1xX3fdxX1axX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xX381xX150xX2cfxXdxX3xXexX1xX4bxX153xX38xX1axX3xXexX1xX6abxX1axX1dxX393xX3xX4xXa5xX6xX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX1axX1dxX84xX35cxXdxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xXcxX89xXcbxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX5xX22xX3xX13fxX34xXexX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX105xX19dxX19fxX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xX83xXbbexXbxX3xX1axX1xX94xXexX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX1axX1dxX22xX153xX3xX4xXa5xX6xX3xX1axX3cbxX13fxX3xX104xXf6xX2xX4bexXf5xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX29xXdxX5fxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX1dxXdxX39cxX3xX7fxXc4fxX3xX5xX322xX4xX3xXexX89xXbfxX1axX3xXexX71exXbxX3xX4xX1xX371xX3xX29xX6xX1axX1xX3xXexXdxX16xX1axX1dxX3xX13xX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX3xXcc7xX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xXaxX3xX1xX89xX10xXe91xX9xXaxX66xX5fxX6xX1axX62xX1xX2fxX6xX62xX1xX6xX62xXexXdxX1axX1xX66xX1axX1xXdxX10xXbxX62xX6xX1axX1xX62xX1dxXdxX6xX62xX1xX6xX62xXexXdxX1axX1xX62xX1dxXdxX4bxX62xX7fxX153xX62xX5xX4bxX4xX62xXexX89xX10xX1axX62xXexX6xXbxX62xX4xX1xXdxX62xX29xX6xX1axX1xX62xXexXdxX10xX1axX1dxX62xX1axX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX62xX1dxX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xX66xX2xX19fxX104xX1dfxX19dxX64xXf5xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX1dxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX66xX13fxX10xX29xXdxX6xX66xX2xX104xXf6xX66xX1axX10xX196xX7xX66xX2xX4bexX2xX19dxX66xX1dfxX1dfxX29xX104xX2xX105xX104xX2xX105xX1dbxXexX105xX2xX1dfxX1dfxX5xXf6xXf5xX1efxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX3xX33xX34xX3xXexXdxX38xX1axX3xXexX1xX3dxX1axX1dxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX16xX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29xX59xX4xX1xX3xX5dxX2fxX5fxXdxX29xX62xX2xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX29xXdxX5fxX12xX0xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX1dxXdxX39cxX3xX7fxXc4fxX3xX5xX322xX4xX3xXexX89xXbfxX1axX3xXexX71exXbxX3xX4xX1xX371xX3xX29xX6xX1axX1xX3xXexXdxX16xX1axX1dxX3xX13xX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX3xXcc7xX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xXaxX3xX1xX89xX10xXe91xX9xXaxX66xX5fxX6xX1axX62xX1xX2fxX6xX62xX1xX6xX62xXexXdxX1axX1xX66xX1axX1xXdxX10xXbxX62xX6xX1axX1xX62xX1dxXdxX6xX62xX1xX6xX62xXexXdxX1axX1xX62xX1dxXdxX4bxX62xX7fxX153xX62xX5xX4bxX4xX62xXexX89xX10xX1axX62xXexX6xXbxX62xX4xX1xXdxX62xX29xX6xX1axX1xX62xXexXdxX10xX1axX1dxX62xX1axX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX62xX1dxX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xX66xX2xX19fxX104xX1dfxX19dxX64xXf5xX1xXexX13fxXaxX12xX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX1dxXdxX39cxX3xX7fxXc4fxX3xX5xX322xX4xX3xXexX89xXbfxX1axX3xXexX71exXbxX3xX4xX1xX371xX3xX29xX6xX1axX1xX3xXexXdxX16xX1axX1dxX3xX13xX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX3xXcc7xX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcc7xXcbxX1axX3xX2xX2xX3xX1axX3cbxX13fxX3xX393xX4xX1xX2cfxXdxX3xX19xX1axX1xX393xXadxX3xXcxX89xXcbxX1axX3xXcxX4bxX94xX1axX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX62xX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX89xX32cxX3xX1axX1dxX84xX35cxXdxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX1xXdxXd5xX1axX3xX83xX6xX1axX1dxX3xX1axX3dxX13fxX3xX1dxXdxX39cxX3xX7fxXc4fxX3xX5xX322xX4xX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX1dxXdxX33fxXdxX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX13xX6xX13fxX3xX7fxX1xXdxX3xX5fxX84xX85xXexX3xX4axX4bxX6xX3xX1xX2cfxX1axX3xX2xX19fxXf6xX3xX1axX1dxX1xX353xX1axX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xX83xX6b7xX3xX4xX36dxX3xX104xX105xX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xXcxX2fxXbxX3xX19xX1axX1xX3xX83xXbbexXbxX3xX1axX1xX94xXexX3xXexX89xX2fxX1axX1dxX3xX1axX1dxX22xX153xX3xX29xX2fxX3xXcxX71exXbxX3xX4xX1xX371xX3xX13xX6xXexXdxX2fxX1axX6xX5xX3xXcc7xX10xX2fxX1dxX89xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXfexX8e8xX11cxX111xX3xX33xX353xX1axX1xX3xX4xX1xX3fdxX1axXf5xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX29xXdxX5fxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX150xX4cxX1axX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX13xX6xX13fxX3xX5fxX22xX2fxX3xXexX2fxXbxX3xX83xXbbexXbxX3xX1axX1xX94xXexX3xXexX1xX16xX3xX1dxXdxX33fxXdxXaxX3xX1xX89xX10xXe91xX9xXaxX66xX1dxXdxX6xXdxX62xXexX89xXdxX66xX33xX2fxX1axX62xX33xX4bxX4xX62xX6xX1axX1xX62xX5fxXdxX10xXexX62xX1axX6xX13fxX62xX5fxX6xX2fxX62xXexX2fxXbxX62xX29xX10xXbxX62xX1axX1xX6xXexX62xXexX1xX10xX62xX1dxXdxX2fxXdxX66xX2xX1dbxX64xX64xX19fxX1dfxXf5xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX1dxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX66xX13fxX10xX29xXdxX6xX66xX2xX104xXf6xX66xX1axX10xX196xX7xX66xX2xX4bexXf6xX64xX66xX2xXf6xX104xX29xX19dxX2xX1dbxX19fxX19fxX1dbxX4bexXexX105xX19dxX64xX104xX5xX2xXf5xX1efxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX1axX1xX3xX29xX22xX1axX1xX3xXexX2fxX22xX1axX3xX33xX34xX3xXexXdxX38xX1axX3xXexX1xX3dxX1axX1dxX3xX1dxXdxX19xXdxX3xX19xX1axX1xX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX16xX3xX4xX1xX4cxX1axX1dxX3xX29xX59xX4xX1xX3xX5dxX2fxX5fxXdxX29xX62xX2xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX29xXdxX5fxX12xX0xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX150xX4cxX1axX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX13xX6xX13fxX3xX5fxX22xX2fxX3xXexX2fxXbxX3xX83xXbbexXbxX3xX1axX1xX94xXexX3xXexX1xX16xX3xX1dxXdxX33fxXdxXaxX3xX1xX89xX10xXe91xX9xXaxX66xX1dxXdxX6xXdxX62xXexX89xXdxX66xX33xX2fxX1axX62xX33xX4bxX4xX62xX6xX1axX1xX62xX5fxXdxX10xXexX62xX1axX6xX13fxX62xX5fxX6xX2fxX62xXexX2fxXbxX62xX29xX10xXbxX62xX1axX1xX6xXexX62xXexX1xX10xX62xX1dxXdxX2fxXdxX66xX2xX1dbxX64xX64xX19fxX1dfxXf5xX1xXexX13fxXaxX12xX150xX4cxX1axX3xX33xX31dxX4xX3xX19xX1axX1xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX13xX6xX13fxX3xX5fxX22xX2fxX3xXexX2fxXbxX3xX83xXbbexXbxX3xX1axX1xX94xXexX3xXexX1xX16xX3xX1dxXdxX33fxXdxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX89xX2fxX1axX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX5dxX4bxX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXa5xX6xX3xX7bxX13fxXdxXexX1xX7xX2fxX1axXdxX6xX1axX3xX83xXd9xX3xX4xX1xX3fdxX1axX3xX89xX6xX3xX105xX3xX19xX1axX1xX3xX4xXa5xX6xX3xXexX2d8xX4xX3xX1dxXdxX19xX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX5fxX22xX3xX13fxX34xXexX3xX4xXa5xX6xX3xX1axX1xXdxX16xXbxX3xX19xX1axX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX1axX84xX33fxX4xX3xX1axX1dxX2fxX22xXdxX3xX4xX1xX322xXbxX3xXexX71exXdxX3xXd3xXdxXd5xXexX3xX13xX6xX13fxX3xX5fxX22xX2fxX3xXexX2fxXbxX3xX83xXbbexXbxX3xX1axX1xX94xXexXf5xX0xX66xXbxX12xX0xX66xX29xXdxX5fxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX4bxX5xX12xX0xX29xXdxX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX89xXaxX12xX0xX66xX29xXdxX5fxX12xX0xX66xX29xXdxX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX4bxXexX1xX2fxX89xXaxX12xX3f7xX9ddxX1axX1dxX3x14689xX1xX84xX2cfxX1axX1dxX0xX66xXbxX12
Đặng Phương