Hồ điều hòa Bến Đá: Điểm cảnh quan và giải quyết ngập úng của TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Hồ điều hòa Bến Đá (Thạch Đồng - TP Hà Tĩnh) do dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC) đầu tư xây dựng. Đây sẽ là điểm nhấn tạo cảnh quan và giải quyết vấn đề ngập úng phía Đông Bắc thành phố Hà Tĩnh.
30aax6e06x7b72x33b7x8deexc284x468cx30d7xb873xX7xc278x500dx5806x6e01x8e52xade7xX5x5643xXax3985x3fc7x8603xX3xc1d6xXdx549dx4e5dxX3xX1x47dfxX6xX3x96e7x82dex7bf2xX3x3aafx437dxc2aexX3xX23xXdx8ca7x4f7dxX3xX4xb7dexX21xX1xX3x83ecxX19xX6xX21xX3x451fx9d8exX3x9966xXdxX2dxXdxX3xX31xX19x8aa4xX20xXexX3xX21xX39x4e00xXbxX3xa41cxX21xX39xX3xX4x9adbxX6xX3xXcx61a2xX3xX13xX37xX3xXcx82c3xX21xX1xX0x97f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x8a6cxXaxX12xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3x606cxXcxX1x8733xX4xX1xX3xX23xX14xX21xX39xX3x76a0xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1x855axX3xX6exc497xX3xX6ex7469xX3xX24xX21xX3xc170xa5b7xX19xX2dxX21xX3xX5xa489xX3xX21xX39xX19xX14xX21xX3xX21x496dx58a4xX4xX3xXex4124xX21xX39xX3xX1xbbc9xXbxX3xX36xX37xX3xXbxX1xX24xXexX3xXex6b90xXdxX29xX21xX3xX16x7901xX3xXexX1xbbb2xX3xXexXcdxX9fxX21xX39xX3xX2ax76b7xXdxX3xX5xXdx57b2xX21xX3xX1x8560xX3xX36xXb8xXdxX3x6532xXdxX20xX21xX3xX16xXbcxXdxX3x9e9fxX1x4533xX3xX1xX46xX19xX3xXexX87xXdxX3xXex3836xX21xX1xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1x7c6fxX3xX84x34d7x75d6x633cxc476xX9cxX3xX16xc15axX19xX3xXexXb7xX3x368fx77cfxX40xX3xX6exXa2xX21xX39xc614xX3xX23xX121xX40xX3xX7x3289xX3xX5xX37xX3xX16xXdxX29xX2axX3xX21xX1x369cxX21xX3xXexX87xX9fxX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX36xX13bxX21xX3xX16xX18xX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xXbxX1xXfaxX6xX3xX23xXd3xX21xX39xX3xX1fxaa51xX4xX3xXexX1xX37xX21xX1xX3xXbxX1xXe0xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12x7265xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xX16xX11axX2axX3xX115x9910xX3xX23xX19xXe0xXdxX3xX84xXexX1xX19x6998xX4xX3xXexX1xXd3xX21xX3xX13xX1cxX6xX3xX1fxb178xX21xX1xbd5axX3xX120xa557xX3xXcxX1xX87xX4xX1xX3xX23xX14xX21xX39xX1c7xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX9cxX3xX21xX1xXb7xX3xX2axX1b7xXexX3xX16xX87xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxXb7x679fxX21xX39xX3xX36xXb8xXdxX3xX1xX37xX21xX39xX3xX4xX1xX1acxX4xX3xX2axX24xX40xX3xX2ax94b1xX4xX3xX16xX6xX21xX39xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX13bxXbxX1c7xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX128xX3xc14axXexX3xX6xXdxX3xXexXb7x81f1xX21xX39xX3xXexXb7xXc1xX21xX39xX3xX16xXb7xXc1xX4xX1c7xX3xX4xX24xX4xX1xX3xX16xX121xX40xX3x444cxX3xXexX1xX24xX21xX39xX1c7xX3xXf8xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xX21xX37xX40xX3xX4xX1cxX21xX3xX5xX37xX3xX2axX1b7xXexX3xX36x7618xX21xX39xX3xX16xX11axX2axX3xX5xX11axX40xX3xX7xX121xX19xX3xXexXcdx77d5xX21xX39xX1c7xX3xXexX46xXbxX3xXexXcdxX19xX21xX39xX3xX21xX39xX19xX14xX21xX3xX21xXb7xXb8xX4xX3xXexX26cxX3xX16x74ccxX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXexX9fxX37xX21xX3xX120xX1caxX3xXcxX1xX87xX4xX1xX3xX23xX14xX21xX39xX3xX36xX37xX3xX4xX24xX4xX3xX36xX26cxX21xX39xX3xXbxX1xX1acxX3xX4xX46xX21xX25xX3xXcxX1xX87xX4xX1xX3xX13xXb7xX21xX39xX1c7xX3xXcxX1xX87xX4xX1xX3xXa8xX19xXaexX1c7xX3xXcxX1xX87xX4xX1xX3xX115xXd3xX21xX1c7xX3xa7a9xX39xX19xX40x653cxX21xX3xb2b1xX19xX3xX36xX37xX3xX1fxX175xX4xX3xX13xX37xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xX3xXbxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXdxX2axX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1xX19xX2axXefxX3xXdxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxa3c8xXdxX6exXexX1xX25xX3x7810xX2x7060xXbxX120x5dd6xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX25xX3x3a07xX2x6f1axXbxX120xX34exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX5cxX5cxXdxX128xXefxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX128xX36xX21xX5cxX21xX10xX342xX7xX5cxX2x7d7cxX2x3d6exX5cxX2xX2x6b46xX6exX358xX2xX35axX34bxX34bxX34bxX358xXexX381xX387xX349xX387xX24bxX5xX35axX128x9e57xXbxX39xbaeexXcdxX9xX2xX349xX383xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX23xXdxX29xX2axX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX9fxX21xXaxX12xX52xX1xXe0xXdxX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xXexX3xX1xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12x9db8xX21xX39xX3xXcxXcdxXb7x62b4xX21xX39xX3xXa8xX19xX6xX21xX39xX3xXcxX19xX13bxX21xX3x858exX21xX1xX3x94fexX3xX4xX24xX21xX3xXefxX1b7xX3xX120xX121xX40xX3xX6exXa2xX21xX39xX3xX120xX1caxX3xXcxX1xX87xX4xX1xX3xX23xX14xX21xX39xX3xX4xX1xX9fxX3xXefxXdxX20xXexX25xX3xXa7x4ac7xX1c4xX3xX31xX19xX24xX3xX7xX121xX19xX3xXexXcdxX27exX21xX39xX3xX21xXe5xX21xX3xX16xXd7xX6xX3xXbxX1xXb7xX44exX21xX39xX3xXf8xX1xXd3xX21xX39xX3xXexX1xX29xX3xXexXbcxX3xX4xX1x5ef0xX4xX3xX7xX2dxX21xX3xX120xX19xX13bxXexX3xX232xX3xXf8xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xX16xX11axX2axX3xX115xX1acxX3xX23xX19xXe0xXdxX128xX3xX2eexX1xXdxX18xX19xX3xX21x40a4xX2axX3xX5xXdxX18xX21xX1c7xX3xX16xX11axX2axX3xX115xX1acxX3xX23xX19xXe0xXdxX3xX5xX37xX3xX21xX44exXdxX3xXexXfaxX4xX1xX3xX21xXb7xXb8xX4xX3xXexX26cxX3xX16xX29cxX21xX39xX128xX3xX23xXd7xX6xX3xXbxX1xXb7xX44exX21xX39xX3xX16xX1caxX3xXexX46xX21xX3xX6exX1acxX21xX39xX3xX36xX37xX3xX5xX175xXbxX3xX16xa194xXexX3xX2axX24xX40xX3xXefxX44exX2axX3xX16xX29xX3xXexXb7xXb8xXdxX3xXexXdxXe5xX19xX3xX4xX1xX9fxX3x4300xX35axX3xX1xX6xX3xX6exXdxXe9xX21xX3xXexXfaxX4xX1xX3xX5xX49xX6xX128xX3xXcxX19xX40xX3xX21xX1xXdxXe5xX21xX1c7xX3xX7xX9fxX3xX36xXb8xXdxX3xX36xX6xXdxX3xXexXcdxX1cxX3xXexXb7xXb8xXdxX3xXexXdxXe5xX19xX3xX7xX2dxX21xX3xX120xX19xX13bxXexX1c7xX3xX16xX11axX2axX3xX115xX1acxX3xX23xX19xXe0xXdxX3xXexX1xXb7xX1f8xX21xX39xX3xX120xX19xX40xXe5xX21xX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX39xX121xX40xX3xX2dxX21xX1xX3xX1xXb7xX232xX21xX39xX3xX16xX20xX21xX3xX4xX19xX1b7xX4xX3xX7xXe0xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xX21xX39xXb7xX1f8xXdxX3xX6exX121xX21xX3xX21xX1xXdxX18xX19xX3xX1xX44exX21xX110xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12xXcxXcdxXb7xXb8xX4xX3xX36xX6xXdxX3xXexXcdxX1cxX3xX31xX19xX6xX21xX3xXexXcdxX29cxX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xX16xX11axX2axX3xX115xX1acxX3xX23xX19xXe0xXdxX1c7xX3xX2f5xXa2xX3xX24xX21xX3xX113xX114xX115xX116xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xX84xXcxX1xX19xX1b7xX4xX3xX1fxXa8xa974xX3xX2f5xXa2xX3xX24xX21xX3xX16xX11axX19xX3xXexXb7xX3xX120xX121xX40xX3xX6exXa2xX21xX39xX3xX6exX121xX21xX3xX6exX1acxX21xX39xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX21xX39xX1xXdxXe9xXbxX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX9cxX3xXb7xX19xX3xXexXdxXe5xX21xX3xX16xX11axX19xX3xXexXb7xX3xXexX1xXfaxX3xX16xXdxX29xX2axX3xX120xX121xX40xX3xX6exXa2xX21xX39xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xX1xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX128xX3xX116xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xX4xX20fxX3xXexXfaxX21xX1xX3xX4xX1xX13bxXexX3xXexXcdx7604xX3xX21xXb7xXb8xX4xX3xX36xX37xX9fxX3xX2axX26cxX6xX3xX2axXb7xX6xX3xX21xX1xc02dxX2axX3xX39xXdxX2dxX2axX3xX21xX39xX19xX40xX3xX4xX44exX3xX21xX39xX46xXbxX3xX5xX1acxXexX1c7xX3xX4xX1xX46xX2axX3xX5xX27exX3xX4xX1xX9fxX3xX5xXb7xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xXf8xXe5xX21xX1xX3xXexXdxXe5xX19xX3xXcxX24bxX1c7xX3xXexXb7xXb8xXdxX3xXexXdxXe5xX19xX3xX4xX1xX9fxX3xX54fxX35axX3xX1xX6xX3xX5xX49xX6xX3xXexXcdxX9fxX21xX39xX3xX36xX26cxX21xX39xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12xX19fxX1xXd3xX21xX39xX3xX4xX1xX105xX3xXexXdxXe5xX19xX3xXexX1xX9fxX24xXexX3xX21xXb7xXb8xX4xX1c7xX3xX1xX14xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX4xX1cxX21xX3xX39xX20fxXbxX3xXbxX1xX11axX21xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xXf8xX1xXd3xX21xX39xX3xXf8xX1xXfaxX3xX36xX37xX9fxX3xX2axX26cxX6xX3xXf8xX1xXd3xX1c7xX3xX16xX14xX21xX39xX3xXexX1xX1f8xXdxX1c7xX3xXexX87xX9fxX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX2axXd3xXdxX3xXexXcdxXb7xX1f8xX21xX39xX3xX36xX37xX3xX5xX37xX3xX21xX44exXdxX3xX36xX19xXdxX3xX4xX1xX44exXdxX1c7xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xXexXcdxXfaxX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX1b7xX21xX39xX3xX16xX14xX21xX39xX3xX6exX121xX21xX3xX4xXb7xX3xXf8xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xX4x352exX6xX3xX21xX39x6bb4xX3xXbxX1xXfaxX6xX3xX23xXd3xX21xX39xX3xX1fxX175xX4xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX16xXb7xXc1xX4xX3xX120xX121xX40xX3xX6exXa2xX21xX39xX3xXexXcdxXe5xX21xX3xX6exXdxXe9xX21xX3xXexXfaxX4xX1xX3xX349xX24bxX128xX381xX358xX349xX2axX383xX1c7xX3xXefxX6xX9fxX3xX39xX14xX2axX25xX3xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX36xX37xX3xXf8xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX36xXdxXe5xX21xX128xX3xXcxXbcxX21xX39xX3xXf8xXdxX21xX1xX3xXbxX1xXfaxX3xX16xX11axX19xX3xXexXb7xX3xX4xX1xX9fxX3xX6exXa2xX3xX24xX21xX3xX1xX44exX21xX3xX358xX35axX3xXex3bd9xX3xX16xX14xX21xX39xX1c7xX3xX6exX9fxX3xX116xX1xXfaxX21xX1xX3xXbxX1xX4exX3xX48cxXb7xX44exX21xX39xX3xX31xX19xXe0xX4xX3xX1fxX105xX3xXexX37xXdxX3xXexXcdxXc1xX3xXf8xX1xXd3xX21xX39xX3xX1xX9fxX37xX21xX3xX5xX87xXdxX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xX3xXbxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXdxX2axX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX342xXdxX6exXexX1xX25xX3xX349xX2xX34bxXbxX120xX34exX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX25xX3xX358xX2xX35axXbxX120xX34exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX5cxX5cxXdxX128xXefxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX128xX36xX21xX5cxX21xX10xX342xX7xX5cxX2xX381xX2xX383xX5cxX2xX2xX387xX6exX358xX2xX35axX383xX24bxX2xX2xXexX2xX381xX34bxX358xX358xX5xX35axX128xX399xXbxX39xX39cxXcdxX9xX381xX34bxX35axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX23xXdxX29xX2axX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX9fxX21xXaxX12xX13xX87xX21xX39xX3xX2axX1acxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX5xXdxXe5xX21xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX16xX37xX9fxX3xX16xX175xXbxX3xX16xX13bxXexX3xX21xXe5xX21xX3xX6exXa2xX3xX24xX21xX3xXexXcdxXdxX29xX21xX3xXf8xX1xX6xXdxX3xX39xX533xXbxX3xX21xX1xXdxX18xX19xX3xXf8xX1xX20fxX3xXf8xX1xX4e5xX21xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12xX45dxX21xX1xX3xXcxX1xX24xXdxX3xX1fxX24xX3xXcxX9fxX37xX21xX3xX461xX3xX23xX87xXdxX3xX6exXdxXe9xX21xX3xX1fxX6xX21xX3xXa8xX19xX2dxX21xX3xX5xXaexX3xX6exXa2xX3xX24xX21xX3xX113xX114xX115xX116xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xX4xX1xX9fxX3xXefxXdxX20xXexX25xX3xXa7xX2f5xX9fxX3xXexX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX9fxX21xX39xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXf8xXdxXe9xX21xX3xXexX1xX1f8xXdxX3xXexXdxX20xXexX3xX2axXb7xX6xX3xX21xX1xXdxX18xX19xX1c7xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xX4xX20fxX3xX21xX1xXdxX18xX19xX3xX1xX87xX21xX39xX3xX2axX1acxX4xX3xX5xXdxXe5xX21xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX16xX37xX9fxX3xX16xX175xXbxX3xX16xX13bxXexX3xX21xXe5xX21xX3xX39xX121xX40xX3xXf8xX1xX20fxX3xXf8xX1xX4e5xX21xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX46xX2axX3xX7xX9fxX3xX36xXb8xXdxX3xXexXdxX20xX21xX3xX16xX1b7xX128xX3xXcxX19xX40xX3xX21xX1xXdxXe5xX21xX1c7xX3xX36xXb8xXdxX3xX7xXa2xX3xX21xb76axX3xX5xXa2xX4xX3xX36xX37xX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xXexX121xX2axX3xX4xX6xX9fxX1c7xX3xX1xXdxXe9xX21xX3xX21xX6xX40xX1c7xX3xX16xX44exX21xX3xX36xXd7xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX16xX1caxX3xX1xX9fxX37xX21xX3xXexX1xX37xX21xX1xX3xX24bxX34bx5fcdxX3xXf8xX1xXe0xXdxX3xX5xXb7xXc1xX21xX39xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX36xXdxXe9xX4xX128xX3xX2f5xXa2xX3xXf8xXdxX20xX21xX3xX1xX44exX21xX3xX2xX3xXexX1xX24xX21xX39xX3xX21xX6d4xX6xX1c7xX3xX1xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX7xX12fxX3xX1xX9fxX37xX21xX3xXexX1xX37xX21xX1xX3xX36xX37xX3xX16xXb7xX6xX3xX36xX37xX9fxX3xX7xX80exX3xX6exX1acxX21xX39xX110xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xX3xXbxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXdxX2axX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX342xXdxX6exXexX1xX25xX3xX349xX2xX34bxXbxX120xX34exX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX25xX3xX358xX2xX35axXbxX120xX34exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX5cxX5cxXdxX128xXefxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX128xX36xX21xX5cxX21xX10xX342xX7xX5cxX2xX381xX2xX383xX5cxX2xX2xX35axX6exX358xX2xX2xX35axX381xX34bxX383xXexX381xX34bxX35axX54fxX2xX5xX35axX128xX399xXbxX39xX39cxXcdxX9xX349xX349xX383xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX23xXdxX29xX2axX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX9fxX21xXaxX12xX13xXe9xX3xXexX1xXe0xX21xX39xX3xX16xXb7xX1f8xX21xX39xX3xX39xXdxX6xX9fxX3xXexX1xXd3xX21xX39xX3xX21xX1b7xXdxX3xXefxX1b7xX3xX4xX44exX3xXefxX2dxX21xX3xX16xX1caxX3xX1xX9fxX37xX21xX3xXexX1xX37xX21xX1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12xX23xX20xX21xX3xXexX1xX1f8xXdxX3xX16xXdxX29xX2axX3xX1xXdxXe9xX21xX3xXexX87xXdxX1c7xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX87xX21xX39xX3xX2axX1acxX4xX3xX4xX44exX3xXefxX2dxX21xX3xX16xX1caxX3xX1xX9fxX37xX21xX3xXexX1xX37xX21xX1xX3xX21xX1xXb7xX25xX3xX644xX1cxX21xX39xX3xX1xX14xX1c7xX3xX1xXe9xX3xXexX1xXe0xX21xX39xX3xXexX1xX9fxX24xXexX3xX21xXb7xXb8xX4xX3xX2axXb7xX6xX3xX21xX1b7xXdxX3xXefxX1b7xX1c7xX3xX1xXe9xX3xXexX1xXe0xX21xX39xX3xX4xX13bxXbxX3xX21xXb7xXb8xX4xX1c7xX3xXf8xXe5xX21xX1xX3xX6ex875cxX21xX3xXexXcdxX87xX2axX3xXefxX44exX2axX128xX128xX128xX3xX23xX44exX21xX3xX36xXd7xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX16xX6xX21xX39xX3xXexX46xXbxX3xXexXcdxX19xX21xX39xX3xX1xX9fxX37xX21xX3xXexX1xXdxXe9xX21xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX87xX21xX39xX3xX2axX1acxX4xX25xX3xX13xXe9xX3xXexX1xXe0xX21xX39xX3xXexX19xX40xX20xX21xX3xX16xXb7xX1f8xX21xX39xX3xX6exX87xX9fxX1c7xX3xX1xX37xX21xX39xX3xXcdxX37xX9fxX1c7xX3xX1xXe9xX3xXexX1xXe0xX21xX39xX3xX4xX13bxXbxX3xX16xXdxXe9xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX9fxX87xXexX1c7xX3xX1xXe9xX3xXexX1xXe0xX21xX39xX3xX16xXdxXe9xX21xX3xX4xX1xXdxX20xX19xX3xX7xX24xX21xX39xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX36xXdxXe5xX21xX1c7xX3xX4xX121xX40xX3xX120xX6xX21xX1xX1c7xX3xXexXcdxX14xX21xX39xX3xX4x975axX3xX4xX121xX40xX3xX120xX6xX21xX1xX1c7xX3xXcdxX2dxXdxX3xXexX1xX2dxX2axX3xX16xXb7xX1f8xX21xX39xX3xX39xXdxX6xX9fxX3xXexX1xXd3xX21xX39xX3xX21xXe0xXdxX3xXexXcdxX1acxX4xX3xX4xX1xXfaxX21xX1xX3xX115xX6xXdxX3xXcxX1xX49xX4xX3xX644xX9fxX6xX21xX128xX128xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xX3xXbxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXdxX2axX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX342xXdxX6exXexX1xX25xX3xX349xX2xX34bxXbxX120xX34exX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX25xX3xX358xX2xX35axXbxX120xX34exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX5cxX5cxXdxX128xXefxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX128xX36xX21xX5cxX21xX10xX342xX7xX5cxX2xX381xX2xX383xX5cxX2xX2xX387xX6exX358xX2xX35axX54fxX35axX35axX34bxXexX54fxX2xX387xX358xX358xX5xX35axX128xX399xXbxX39xX39cxXcdxX9xX381xX35axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX23xXdxX29xX2axX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX9fxX21xXaxX12xX1fxX1f8xX3xX1xX14xX3xX16xX6xX21xX39xX3xX16xXb7xXc1xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12xX2eexX1xX6d4xX21xX39xX3xXa7xX21x4219xXexX3xX36xX12fxX110xX3xX16xX11axX19xX3xXexXdxXe5xX21xX3xX4xX44exX3xXefxX2dxX21xX3xX16xX1caxX3xX1xX9fxX37xX21xX3xXexX1xX37xX21xX1xX1c7xX3xX36xX20fxX4xX3xX6exX24xX21xX39xX3xX1xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX16xX6xX21xX39xX3xX21xX39xX37xX40xX3xX2axX1b7xXexX3xXcdxX813xX3xX21xX1009xXexX1c7xX3xXexX87xX9fxX3xX21xXe5xX21xX3xX2axX1b7xXexX3xX16xXdxX29xX2axX3xX21xX1xX13bxX21xX3xX36xX18xX3xXf8xXdxX20xX21xX3xXexXcdxX49xX4xX3xXexX1xX6xX40xX3xX16xXbcxXdxX3xXefxX1b7xX3xX2axX533xXexX3xX120xX1caxX3xXcxX1xX87xX4xX1xX3xX23xX14xX21xX39xX3xX21xX20fxXdxX3xXcdxXdxXe5xX21xX39xX3xX36xX37xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xX21xX20fxXdxX3xX4xX1xX19xX21xX39xX128xX3xX115xX1b7xXexX3xXf8xX1xXdxX3xX16xXb7xX6xX3xX36xX37xX9fxX3xX7xX80exX3xX6exX1acxX21xX39xX1c7xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xXf8xX1xXd3xX21xX39xX3xX4xX1xX105xX3xX4xX20fxX3xXaexX3xX21xX39xX1xX58xX6xX3xX5xXb8xX21xX3xXexXcdxX9fxX21xX39xX3xXexXdxXe5xX19xX3xXexX1xX9fxX24xXexX3xX21xXb7xXb8xX4xX1c7xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xXf8xX1xXd3xX21xX39xX3xXf8xX1xXfaxX3xX2axX37xX3xX4xX1cxX21xX3xX39xX20fxXbxX3xXbxX1xX11axX21xX3xXbxX1xX1acxX4xX3xX36xX1acxX3xX21xX1xX19xX3xX4xX11axX19xX3xX36xX19xXdxX3xX4xX1xX44exXdxX3xX39xXdxX2dxXdxX3xXexXcdxXfaxX1c7xX3xX5xX37xX2axX3xXexX4e5xX21xX39xX3xX4xX1xX13bxXexX3xX5xXb7xXc1xX21xX39xX3xX4xX19xX1b7xX4xX3xX7xXe0xX21xX39xX3xX4xX1xX9fxX3xX1xX44exX21xX3xX383xX2xX128xX35axX35axX35axX3xX21xX39xXb7xX1f8xXdxX3xX6exX121xX21xX3xX16xXd7xX6xX3xXbxX1xXb7xX44exX21xX39xX3xX36xX37xX3xXf8xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xXbxX1xX1acxX3xX4xX46xX21xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xX3xXbxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXdxX2axX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX116xX10xX21xXexX10xXcdxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX342xXdxX6exXexX1xX25xX3xX349xX2xX34bxXbxX120xX34exX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX25xX3xX358xX2xX35axXbxX120xX34exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX5cxX5cxXdxX128xXefxX6xX9fxX1xX6xXexXdxX21xX1xX128xX36xX21xX5cxX21xX10xX342xX7xX5cxX2xX381xX2xX383xX5cxX2xX2xX387xX6exX358xX2xX35axX54fxX383xX383xX349xXexX387xX381xX381xX349xX358xX5xX35axX128xX399xXbxX39xX39cxXcdxX9xX54fxX34bxX24bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX23xXdxX29xX2axX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX9fxX21xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX1xX87xX21xX39xX3xX2axX1acxX4xX3xXefxX20xX21xX3xXcdxX80exX6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX9fxX6exX40xXaxX12xX447xX21xX39xX3xXcxXcdxX11axX21xX3xX23xX1c4xX21xX1xX3xXa8xX19xX6xX21xX39xX3xX461xX3xXbxX1xX1acxX3xXexXcdxX24xX4xX1xX3xX52xX1xX1cxX21xX39xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX37xX21xX1xX3xX6exXa2xX3xX24xX21xX3xX113xX113xX1c7xX3xX1fxX6xX21xX3xXa8xX19xX2dxX21xX3xX5xXaexX3xX2f5xXa2xX3xX24xX21xX3xX16xX11axX19xX3xXexXb7xX3xX120xX121xX40xX3xX6exXa2xX21xX39xX3xX6exX121xX21xX3xX6exX1acxX21xX39xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xX21xX39xX1xXdxXe9xXbxX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xX21xX1xX13bxX21xX3xX2axX87xX21xX1xX25xX3xXa7x6ec1xX6xX19xX3xXf8xX1xXdxX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xX1xX9fxX37xX21xX3xXexX1xX37xX21xX1xX3xX7xX12fxX3xXefxX37xX21xX3xX39xXdxX6xX9fxX3xX4xX1xX9fxX3x9eafxX1fxX2eexX2f5xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xX31xX19xX2dxX21xX3xX5xXaexX3xX36xX37xX3xX4xX1xX4e5xX2axX3xX7xX20fxX4xX128xX3xX23xX29xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xX16xXdxX3xX36xX37xX9fxX3xX7xX80exX3xX6exX1acxX21xX39xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xX19xX40xX3xX1xXdxXe9xX19xX3xX31xX19xX2dxX3xXefxX18xX21xX3xX36xX6d4xX21xX39xX1c7xX3xX1xX37xX21xX39xX3xX21xX4e5xX2axX1c7xX3xX4xX1xXfaxX21xX1xX3xX31xX19xX40xX18xX21xX3xX16xXd7xX6xX3xXbxX1xXb7xX44exX21xX39xX3xX4xX11axX21xX3xXefxXe0xX3xXexXcdxXfaxX3xXf8xXdxX21xX1xX3xXbxX1xXfaxX3xX16xX29xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxXe9xX21xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xX4e5xX2axX3xX7xX20fxX4xX1c7xX3xX6exX19xX40xX3xXexX19xX3xXefxX2dxX9fxX3xX6exXb7x4ad5xX21xX39xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xXefxX232xXdxX3xX7xXa2xX3xX4xX20fxX3xX2axX533xXexX3xX4xX4exX6xX3xX4xXd3xX21xX39xX3xXexXcdxX1c4xX21xX1xX3xX7xX12fxX3xX16xX20fxX21xX39xX3xX39xX20fxXbxX3xXexXfaxX4xX1xX3xX4xXa2xX4xX3xXexXcdxX9fxX21xX39xX3xXefxXe0xXdxX3xX4xX2dxX21xX1xX3xXefxXdxX20xX21xX3xX16xXbcxXdxX3xXf8xX1xXfaxX3xX1xX46xX19xX3xX16xX6xX21xX39xX3xXexXcdxXa2xX4xX3xXexXdxX20xXbxX3xX5xX37xX2axX3xX2dxX21xX1xX3xX1xXb7xX232xX21xX39xX3xXexXdxXe5xX19xX3xX4xXa2xX4xX3xX16xX20xX21xX3xX2axX29cxXdxX3xX2axX533xXexX3xX16xX1f8xXdxX3xX7xXe0xX21xX39xX1c7xX3xXf8xXdxX21xX1xX3xXexX20xX3xX120xX1caxX3xX1xX1b7xXdxX3xX4xX4exX6xX3xXf8xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX110xX128xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXcdxX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexXcdxX9fxX21xX39xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxXe5xX21xX3xX31xX19xX6xX21xX25xX0xX5cxX7xXexXcdxX9fxX21xX39xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX90xXexX1xX19xX2axXefxX90xX6xX21xX6exX90xX7xX6xXbxX9fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1acxX4xX3xX2axXb7xX6xX3xXexX9fxX1c7xX3xX16xX18xX3xXbxX1xX1cxX21xX39xX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX1c7xX3xX7xX87xXexX3xX5xX232xX3xX16xX13bxXexXaxX3xX1xXcdxX10xacfaxX9xXaxX5cxX120xX6xX90xX1xX9fxXdxX5cxX1xX6xX90xXexXdxX21xX1xX90xXexXdxX10xXbxX90xXexX19xX4xX90xX2axX19xX6xX90xXexX9fxX90xX6exX10xX90xXbxX1xX9fxX21xX39xX90xX21xX39xX6xXbxX90xX19xX21xX39xX90xX7xX6xXexX90xX5xX9fxX90xX6exX6xXexX5cxX2xX349xX34bxX383xX24bxX24bxX128xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX39xX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX5cxX2axX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX383xX35axX5cxX21xX10xX342xX7xX5cxX2xX24bxX358xX381xX5cxX2xX35axX34bxX6exX35axX35axX349xX35axX387xX54fxX383xXexX24bxX387xX34bxX24bxX5xX387xX90xX358xX24bxX54fxX349xX35axX34bxX381xX54fxX90xX34bxX24bxX358xX2xX54fxX24bxX35axX34bxX34bxX54fxX349xX128xX399xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX23xXdxX29xX2axX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX36xX12xX0xX7xXexXcdxX9fxX21xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1acxX4xX3xX2axXb7xX6xX3xXexX9fxX1c7xX3xX16xX18xX3xXbxX1xX1cxX21xX39xX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX1c7xX3xX7xX87xXexX3xX5xX232xX3xX16xX13bxXexXaxX3xX1xXcdxX10xX15b5xX9xXaxX5cxX120xX6xX90xX1xX9fxXdxX5cxX1xX6xX90xXexXdxX21xX1xX90xXexXdxX10xXbxX90xXexX19xX4xX90xX2axX19xX6xX90xXexX9fxX90xX6exX10xX90xXbxX1xX9fxX21xX39xX90xX21xX39xX6xXbxX90xX19xX21xX39xX90xX7xX6xXexX90xX5xX9fxX90xX6exX6xXexX5cxX2xX349xX34bxX383xX24bxX24bxX128xX1xXexX2axXaxX12xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1acxX4xX3xX2axXb7xX6xX3xXexX9fxX1c7xX3xX16xX18xX3xXbxX1xX1cxX21xX39xX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX1c7xX3xX7xX87xXexX3xX5xX232xX3xX16xX13bxXexX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexXcdxX9fxX21xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xXd3xX21xX39xX3xX644xXe5xX3xX2eexX39xX29cxX4xX3xXa8xX19xX40xX20xXexX3xX461xX3xX52xX1xX20fxX3x49b3xXdxX24xX2axX3xX16xXe0xX4xX3xX23xX37xXdxX3xXf8xX1xXfaxX3xXexXb7xXc1xX21xX39xX3xXexX1xX4exX40xX3xX36xX4e5xX21xX3xXexX105xX21xX1xX1c7xX3xX6exXa2xX3xXefxX24xX9fxX3xX21xX39xX37xX40xX3xX381xX5cxX2xX383xX1c7xX3xXf8xX1xX19xX3xX36xXa2xX4xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1acxX4xX3xX4xX1xXd7xX19xX3xX2dxX21xX1xX3xX1xXb7xX232xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXf8xX1xXd3xX21xX39xX3xXf8xX1xXfaxX3xX5xX87xX21xX1xX1c7xX3xXf8xX20xXexX3xX1xXc1xXbxX3xX1xX1b7xXdxX3xXexX1acxX3xX39xXdxX20fxX3xXexXcdxXe5xX21xX3xX4xX6xX9fxX3xX21xXe5xX21xX3xX4xX1cxX21xX3xX4xX20fxX3xX2axXb7xX6xX1c7xX3xX2axXb7xX6xX3xX36x725dxX6xX1c7xX3xX4xX20fxX3xX21xX44exXdxX3xX2axXb7xX6xX3xXexX9fxX128xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX36xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX37xX21xX1xX3xXbxX1xXe0xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xXexX1c4xX2axX3xX5xX1f8xXdxX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX4xX1xX9fxX3xXefxX37xXdxX3xXexX9fxX24xX21xX3xXa7xX2axXb7xX6xX3xX90xX3xX21xX39xX46xXbxX110xXaxX3xX1xXcdxX10xX15b5xX9xXaxX5cxX120xX6xX90xX1xX9fxXdxX5cxXexX1xX6xX21xX1xX90xXbxX1xX9fxX90xX1xX6xX90xXexXdxX21xX1xX90xXexXdxX2axX90xX5xX9fxXdxX90xX39xXdxX6xXdxX90xX4xX1xX9fxX90xXefxX6xXdxX90xXexX9fxX6xX21xX90xX2axX19xX6xX90xX21xX39xX6xXbxX5cxX2xX34bxX24bxX383xX34bxX358xX128xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX39xX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX5cxX2axX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX383xX35axX5cxX21xX10xX342xX7xX5cxX2xX24bxX383xX381xX5cxX2xX358xX383xX6exX2xX2xX54fxX35axX381xX34bxX24bxXexX387xX358xX35axX34bxX5xX34bxX90xXdxX2axX39xX90xX349xX54fxX34bxX35axX128xX399xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX23xXdxX29xX2axX3xX4xX2dxX21xX1xX3xX31xX19xX6xX21xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX31xX19xX40xX20xXexX3xX21xX39xX46xXbxX3xX49xX21xX39xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX36xX12xX0xX7xXexXcdxX9fxX21xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX37xX21xX1xX3xXbxX1xXe0xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xXexX1c4xX2axX3xX5xX1f8xXdxX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX4xX1xX9fxX3xXefxX37xXdxX3xXexX9fxX24xX21xX3xXa7xX2axXb7xX6xX3xX90xX3xX21xX39xX46xXbxX110xXaxX3xX1xXcdxX10xX15b5xX9xXaxX5cxX120xX6xX90xX1xX9fxXdxX5cxXexX1xX6xX21xX1xX90xXbxX1xX9fxX90xX1xX6xX90xXexXdxX21xX1xX90xXexXdxX2axX90xX5xX9fxXdxX90xX39xXdxX6xXdxX90xX4xX1xX9fxX90xXefxX6xXdxX90xXexX9fxX6xX21xX90xX2axX19xX6xX90xX21xX39xX6xXbxX5cxX2xX34bxX24bxX383xX34bxX358xX128xX1xXexX2axXaxX12xXcxX1xX37xX21xX1xX3xXbxX1xXe0xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xXexX1c4xX2axX3xX5xX1f8xXdxX3xX39xXdxX2dxXdxX3xX4xX1xX9fxX3xXefxX37xXdxX3xXexX9fxX24xX21xX3xXa7xX2axXb7xX6xX3xX90xX3xX21xX39xX46xXbxX110xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexXcdxX9fxX21xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xX116xXd3xX21xX39xX3xXexX40xX3xXcxXb7xX3xX36xX13bxX21xX3xX45dx7fd5xab36xX52xX3xX48cxX113xX644xX644xX1aadxX3xX84xX52xX1xX24xXbxX9cxX1c7xX3xX7xX80exX3xX6exX1acxX21xX39xX3xX21xX1xXdxX18xX19xX3xXexX19xX40xX20xX21xX3xXf8xXe5xX21xX1xX1c7xX3xX2axXb7xX44exX21xX39xX3xX120xX121xX40xX3xX1xX232xX3xXexXcdxX9fxX21xX39xX3xX36xXdxXe9xX4xX3xXexXdxXe5xX19xX3xXexX1xX9fxX24xXexX3xX21xXb7xXb8xX4xX3xX4xX1xX9fxX3xXexX1xX37xX21xX1xX3xXbxX1xXe0xX3xX13xX37xX3xXcxX58xX21xX1xX3xX5xX37xX3xXaxX2axX1b7xXexX3xX2axX27exXdxX3xXexXe5xX21xX3xXexXcdxX49xX21xX39xX3xX21xX1xXdxX18xX19xX3xX16xXfaxX4xX1xXaxX128xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX36xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX19xX5xX12xX0xX6exXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcdxXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX36xX12xX0xX5cxX6exXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45dxX19xXexX1xX9fxXcdxXaxX12xX52xX1xX6xX21xX3xXcxXcdxX121xX2axX0xX5cxXbxX12
Phan Trâm