Ra mắt CLB nông dân với an toàn giao thông ở vùng biển ngang Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/6, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Hội Nông dân huyện Thạch Hà tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông và tập huấn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hội viên tại xã Thạch Trị.

Ra mắt CLB nông dân với an toàn giao thông ở vùng biển ngang Thạch Hà

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xã Thạch Trị nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa.

Câu lạc bộ (CLB) nông dân với an toàn giao thông do 70 thành viên là hội viên chi hội nông dân thôn Bắc Dinh, xã Thạch Trị thành lập trên cơ sở tự nguyện, tự giác. Hoạt động của CLB nhằm mục đích tuyên truyền Luật Giao thông cũng như các bộ luật cơ bản khác.

Ra mắt CLB nông dân với an toàn giao thông ở vùng biển ngang Thạch Hà

Câu lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông tại xã Trạch Trị có 70 thành viên.

CLB cũng tuyên truyền bài trừ các tệ nạn xã hội như bài bạc, ma túy… qua nhiều hình thức như: tổ chức sinh hoạt, hội thi, hội diễn, trao đổi kinh nghiệm nội bộ.

Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, từng quý, từng năm, CLB đã từng bước nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Ra mắt CLB nông dân với an toàn giao thông ở vùng biển ngang Thạch Hà

CLB xã Thạch Trị dọn dẹp nông sản phơi trên đường và tổ chức tuyên truyền người dân không để hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Sau lễ ra mắt, đại diện Văn phòng Ban ATGT tỉnh cũng đã giới thiệu, cung cấp một số kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho bà con nhân dân xã Thạch Trị.

Ra mắt CLB nông dân với an toàn giao thông ở vùng biển ngang Thạch Hà

Đại diện Văn phòng Ban ATGT tỉnh tập huấn kỹ năng ATGT cho người dân Thạch Trị.

Dịp này, thực hiện chương trình đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ xã Thạch Trị nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa với giá trị hơn 10 triệu đồng.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast