Sinh hoạt chi bộ điểm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành cho rằng, đợt sinh hoạt chi bộ điểm chính là tài liệu sinh động từ thực tiễn góp phần thực hiện chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - tổ chức Đảng, đảng viên” ở cơ sở.

Sinh hoạt chi bộ điểm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TX Kỳ Anh

Chiều 13/11, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm mở rộng chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh hiện có 30 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 177 chi bộ trực thuộc với 4.317 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, Ban Thường Thị ủy chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ thị xã trong thời gian tới.

Triển khai từ tháng 8, đến nay, có 25 chi bộ đã tổ chức sinh hoạt điểm, trong đó có 1 chi bộ sinh hoạt với nội dung chuyên đề và 24 chi bộ sinh hoạt nội dung thường kỳ.

Sinh hoạt chi bộ điểm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TX Kỳ Anh

Ông Trần Bình Thạnh - Bí thư Chi bộ TDP Liên Phú, phường Kỳ Liên: Đảng viên ở các khu dân cư đa dạng về thành phần và nhiều độ tuổi khác nhau, vì vậy cần bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt cho phù hợp và hiệu quả.

Góp ý về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, các đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ, đặc biệt là bí thư chi bộ cần lựa chọn được nội dung sinh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hàng tháng; trong buổi sinh hoạt, cần chú trọng việc đánh giá đảng viên gắn với phân công nhiệm vụ đảng viên hằng tháng, đồng thời quan tâm công tác tự phê bình và phê bình; cần thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng sinh hoạt theo Quy định 1193-QĐ/TU ngày 5/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về việc đánh chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Sinh hoạt chi bộ điểm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TX Kỳ Anh

Ông Phan Công Biện - Bí thư Chi bộ thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa: Cần lựa chọn những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực tham gia chi ủy chi bộ...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành khẳng định: Đợt sinh hoạt chi bộ điểm đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy các cấp về vai trò, tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, đây cũng là một đợt tập huấn nghiệp vụ cụ thể cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên trong việc chuẩn bị tổ chức một cuộc sinh hoạt chi bộ.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cho rằng đợt sinh hoạt chi bộ điểm chính là tài liệu sinh động từ thực tiễn góp phần thực hiện chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - tổ chức Đảng, đảng viên” ở cơ sở, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX lần thứ II đi vào cuộc sống.

Sinh hoạt chi bộ điểm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TX Kỳ Anh

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh yêu cầu, từ sinh hoạt chi bộ điểm tại 25 chi bộ, tiếp tục chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm tại các chi bộ còn trong toàn Đảng bộ theo hình thức cuốn chiếu. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II đi vào cuộc sống.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.