Tạm hoãn tiếp dân định kỳ tháng 6 của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 120-TB/TU ngày 14/6/2021 về việc tạm hoãn tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2021.

Theo lịch công tác của Tỉnh ủy, sáng ngày 15/6/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, cuộc tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2021 tạm hoãn.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện.

Tạm hoãn tiếp dân định kỳ tháng 6 của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Tiếp công dân

Chủ đề Tiếp công dân định kỳ tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast