Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

Chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016- 2020 nhận được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp. Đặc biệt, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội có tác động mạnh mẽ, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn ủy thác địa phương đã tăng thêm 10.709 tỷ đồng so với trước đó (tính đến 31/8/2019 đạt 14.516 tỷ đồng).

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

Ảnh: VGP

Đến ngày 31/8/2019, tổng nguồn vốn đạt 207.708 tỷ đồng, tăng 63.052 tỷ đồng so với 31/12/2015. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng so với 31/12/2015. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,42% tổng dư nợ và nợ khoanh 0,33% tổng dư nợ.

Vốn tín dụng chính sách đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời, đẩy lùi và ngăn chặn tín dụng đen.

Tín dụng chính sách xã hội đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận: Chương trình tín dụng chính sách xã hội thể hiện được tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH; thực hiện hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, Ngân hàng CSXH với mô hình tổ chức đặc thù đã thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách, trở thành điểm sáng trong chính sách giảm nghèo về cách làm sáng tạo, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, Phó Thủ Tướng đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách. Đưa tín dụng chính sách vào chỉ tiêu hành động; bố trí đủ nguồn lực, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của chương trình.

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

Nguồn tín dụng chính sách cần gắn với đề án phát triển kinh tế của địa phương, các chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tổ chức chính trị phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, nâng cao trách nhiệm uỷ thác, bảo đảm cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng.

Kiện toàn Ngân hàng CSXH phù hợp với mô hình hoạt động, nâng cao giám sát, kiểm soát nội bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng, gắn với xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh để đảm bảo phát triển bền vững.

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao bằng khen của Bộ LĐ&TBXH cho 1 cá nhân...

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

...và 1 tập thể có thành tích trong thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

4 cá nhân và tập thể...

Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong thực hiện tín dụng chính sách

...được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam

Tại Hà Tĩnh, tổng nguồn vốn đến 31/7/2019 là 4.682 tỷ đồng, tăng 1.279 tỷ đồng so với đầu năm 2016. Tổng dư nợ đến 31/7/2019 là 4.601 tỷ đồng, tăng gần 1.200 tỷ đồng so với đầu năm 2016, tăng 35%. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,08%/tổng dư nợ.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast