Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với BTV Thị ủy Hồng Lĩnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng dự làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

Theo báo cáo, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu của Hồng Lĩnh năm 2018 (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 3.208 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 100,3% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 646,3 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ, bằng 100,2% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 106 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ, bằng 103,9% kế hoạch.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ; triển khai thực hiện Đề án nâng cao nếp sống văn hóa - văn minh đô thị.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã có sự đoàn kết, nhất trí cao, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III còn nhiều hạn chế.

Cùng với đó, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa; trùng tu, tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn, nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch...

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Hồng Lĩnh có lợi thế về công nghiệp, các sở, ngành liên quan cần hỗ trợ Hồng Lĩnh kêu gọi thu hút đầu tư.

Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, không xẩy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ việc phức tạp gây dư luận xấu trong nhân dân.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Quy mô thị xã Hồng Lĩnh nhỏ, dân số ít nhưng nhiều phường đã có hạ tầng cơ bản, hệ thống thiết chế văn hóa - xã hội đảm bảo. Đề nghị Hồng Lĩnh tiếp tục quyết tâm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III, hoàn thành quy hoạch và chỉnh trang đô thị theo mô hình xanh - sạch - đẹp; tập trung đầu tư, khai thác lợi thế về văn hóa, lịch sử, đồng thời tăng cường phát triển thương mại - dịch vụ…

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND, ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về Đề án xã hội hoá huy động nguồn lực xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III, đến nay ước đạt 1.070,6 tỷ đồng (đạt 33,17% so với mục tiêu đề án). Đến nay, Hồng Lĩnh đã đạt 41/59 tiêu chí đô thị loại III, tương ứng 58 điểm; 37 tiêu chí đã đạt trước đây ngày càng nâng cao chất lượng.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Để thị xã Hồng Lĩnh phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III, cần có sự chung tay thực sự của cả các sở, ngành...

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, cấp ủy, chính quyền Hồng Lĩnh đã đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ; đã triển khai, giải quyết nhiều nội dung còn tồn đọng từ nhiệm kỳ trước. Thời gian qua, Hồng Lĩnh đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh xanh - sạch - đẹp

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Hồng Lĩnh gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III; thu ngân sách còn hạn chế; động lực phát triển chưa cao; huy động nguồn lực xã hội hoá xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III còn yếu, đặc biệt là nguồn lực từ nhân dân.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Hồng Lĩnh tiếp tục dồn sức cho phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; kêu gọi thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục cải cách hành chính, chỉnh trang hạ tầng đô thị đảm bảo xanh - sạch - đẹp; tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư vào địa bàn; kiên quyết thu hồi các dự án không hoạt động và hoạt động không hiệu quả với tinh thần khẩn trương và quyết liệt; quan tâm đến phát triển du lịch văn hóa tâm linh

Đối với những kiến nghị của thị xã, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, một số sở, ban, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ để Hồng Lĩnh hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra, đặc biệt là xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III.

Về xây dựng đảng, tiếp tục chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát của đảng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast