Thể lệ cuộc thi về chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên Báo Hà Tĩnh

Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục phát động Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ 4

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới;

- Cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay, góp phần tạo động lực mạnh mẽ, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững; đồng thời phát hiện, phê phán những hạn chế, bất cập... trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Động viên khuyến khích các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ và nhân dân thực hiện các tác phẩm báo chí; đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới;

- Qua cuộc thi, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. TÁC PHẨM DỰ THI

1. Nội dung:

- Tuyên truyền, khẳng định vai trò, tầm quan trọng và những thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

- Phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”;

- Phân tích, đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn có tác dụng thiết thực đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới;

- Phê phán những địa phương, tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt hoặc làm sai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

2. Thể loại:

Các thể loại gồm: Phóng sự, điều tra, ghi chép, ký chân dung, phản ánh; phóng sự ảnh, chùm ảnh.

3. Yêu cầu:

- Tác phẩm dự thi phải phản ánh về người thật, việc thật, không hư cấu;

- Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực. Đối với tác phẩm đơn kỳ: không quá 3.000 từ; tác phẩm nhiều kỳ: không quá 1.200 từ/kỳ và không quá 5 kỳ/tác phẩm. Phóng sự ảnh, chùm ảnh phải có ít nhất 5 ảnh/tác phẩm;

- Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi đối với mỗi tác giả;

- Các tác phẩm dự thi chưa từng tham gia các cuộc thi viết về nông thôn mới trong tỉnh; chưa đăng trên các báo, tạp chí khác trước khi được sử dụng trên báo Hà Tĩnh.

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, cộng tác viên, thông tin viên trong và ngoài tỉnh.

IV.GIẢI THƯỞNG

* Nhóm báo viết:

  • 1 giải A trị giá 10 triệu đồng.

  • 3 giải B, mỗi giải trị giá 06 triệu đồng.

  • 5 giải C, mỗi giải trị giá 04 triệu đồng.

  • 7 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng.

* Nhóm ảnh:

  • 1 giải A trị giá 07 triệu đồng.

  • 2 giải B, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.

  • 4 giải C, mỗi giải trị giá 03 triệu đồng.

  • 6 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng.

V. THỜI HẠN DỰ THI VÀ TRAO GIẢI

- Tác phẩm tham dự cuộc thi phải được đăng trên Báo Hà Tĩnh (báo in và báo điện tử) trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 15/12/2018.

- Tác phẩm dự thi được trình bày rõ ràng trên một mặt giấy A4; đối với bản thảo mềm phải gửi file word (định dạng .docx, .doc) khuôn khổ tương tự; dưới tác phẩm ghi rõ bút danh, họ và tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ.

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223 đường Nguyễn Huy Tự - thành phố Hà Tĩnh. Hộp thư điện tử (Email): toasoan@baohatinh.vn - hatinhdientu@baohatinh.vn.

Ban tổ chức cuộc thi kính mong các nhà báo, cộng tác viên tích cực hưởng ứng để Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Báo Hà Tĩnh lần thứ 4 thành công tốt đẹp.

the le cuoc thi ve chu de chung suc xay dung nong thon moi tren bao ha tinh

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast