Thông báo gửi văn bản, tài liệu về Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh phục vụ chung

(Baohatinh.vn) - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện vừa có thông báo về việc giải quyết công việc liên quan của Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Thông báo gửi văn bản, tài liệu về Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh phục vụ chung

Theo Quy định số 928-QĐ/TU ngày 27/3/2019 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy, kể từ ngày 1/4/2019, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh có chức năng, nhiệm vụ phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Để thuận tiện trong giải quyết công việc liên quan, kể từ ngày 1/4/2019, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có văn bản, tài liệu gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị: Đối với văn bản giấy, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo địa chỉ số 6, đường Nguyễn Thiếp, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

Đối với văn bản điện tử, gửi theo địa chỉ qua mạng thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng hoặc mạng Internet như đã thực hiện trong thời gian qua.

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, phối hợp thực hiện.

Chủ đề Hội nghị Trung ương

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast