Tìm giấy tờ bị thất lạc

Phiếu đăng kiểm xe SH125i màu đỏ đen. Số khung: RLHJF7307GY063051, số máy: JF73E-0063101.

Thông báo mất giấy tờ

Tên tôi là:Trần Mạnh Hào - sinh ngày: 6/1/1993

Chỗ ở hiện nay:Thôn Tân Sơn, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Chứng minh nhân dân số: 183943182, cấp ngày: 18/3/2009. Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh.

Địa chỉ công tác: Công ty CPTM 1 Hà Tĩnh - Head Honda Phú Tài 2 23005.

ĐT: 0987623527

Ngày 22/1/2018, trong quá trình đi từ cơ quan nơi tôi làm việc đến Chi cục Thuế Đức Thọ để làm thủ tục nộp thuế cho khách hàng, tôi có làm thất lạc phiếu đăng kiểm xe SH125i màu đỏ đen. Số khung: RLHJF7307GY063051, số máy: JF73E-0063101, từ đó lại nay, tôi đã cố gắng để tìm kiếm nhưng không thấy.

Vậy ai nhặt được cho tôi xin theo địa chỉ nói trên, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

tim giay to bi that lac

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast