Triển khai giám sát chuyên đề về các khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp đến việc xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng...

Chiều ngày 17/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh để thống nhất nội dung đề cương và triển khai giám sát chuyên đề “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh”.

Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng; lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Đoàn giám sát.

Triển khai giám sát chuyên đề về các khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Trưởng đoàn giám sát và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ - Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh được thành lập tại Quyết định số 302/QĐ-HĐND ngày 15/8/2022 của Thường trực HĐN tỉnh. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tập trung giám sát các nội dung: Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh đối với việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2022; công tác tổ chức thực hiện, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp; công tác lựa chọn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu; kết quả tuyên truyền, vận động sự tham gia của Nhân dân trong việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng;

Kết quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư NTM kiểu mẫu; kết quả thực hiện việc hỗ trợ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh; hiệu quả của chính sách hỗ trợ, chất lượng công trình...

Triển khai giám sát chuyên đề về các khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Bí thư huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân: Cần giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng của địa phương, cơ sở.

Qua giám sát để đánh giá nguồn lực, cơ chế giải ngân, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chính sách; đề xuất các giải pháp và các chính sách khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trong thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai giám sát chuyên đề về các khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả giám sát thì tổ tham mưu cần có quá trình nghiên cứu kỹ hồ sơ và tổng hợp kết quả trước khi đoàn tiến hành giám sát tại địa phương.

Đoàn giám sát làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp đến việc xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng; khảo sát thực tế, nghe báo cáo về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị; đồng thời thu thập thông tin giám sát qua các kênh khác.

Thời gian tiến hành giám sát dự kiến từ tháng 9 - 10/2022. Đoàn giám sát thông qua báo cáo giám sát, trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, tiếp thu, hoàn chỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2022.

Triển khai giám sát chuyên đề về các khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Đoàn giám sát cần đánh giá được thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư NTM kiểu mẫu; kết quả thực hiện việc hỗ trợ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng và các giải pháp phát huy hiệu quả.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với thời gian, nội dung kế hoạch, đề cương giám sát; đồng thời khẳng định sự cần thiết việc triển khai giám sát. Qua đó, đề nghị bổ sung thêm một số đối tượng giám sát, thời gian giám sát, các biểu mẫu, phụ lục…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị thành viên Đoàn giám sát tiếp tục tham gia ý kiến về đề cương, biểu mẫu và nội dung giám sát để hoàn chỉnh và tiến hành triển khai đợt giám sát chuyên đề bảo đảm yêu cầu, đạt hiệu quả cao và hoàn thành đúng thời gian đề ra.

Triển khai giám sát chuyên đề về các khu dân cư NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh kết luận cuộc làm việc.

Đối với các sở ngành, địa phương được giám sát, phải xây dựng báo cáo, biểu mẫu đảm bảo đầy đủ nội dung theo đề cương và thời gian yêu cầu; các thành viên Đoàn giám sát cần tập trung nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát và sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ cuộc giám sát.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast