UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chấn chỉnh vi phạm ATGT trong giới học sinh

(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh và phản ánh của các cơ quan báo chí, hiện nay, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh xảy ra nhiều, có chiều hướng gia tăng...

Các hành vi phổ biến như: Học sinh điều khiển phương tiện dàn hàng ngang; đi xe máy điện chưa đăng ký; ngồi trên xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm; đi ngược chiều, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi... nhưng chưa được kiểm soát, xử lý nghiêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

ubnd tinh ha tinh chi dao chan chinh vi pham atgt trong gioi hoc sinh

Nhiều học sinh Hà Tĩnh vi phạm trật tự ATGT

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho học sinh, làm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2337/UBND-GT ngày 19/4/2017, Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 12/01/2018 của Ban ATGT tỉnh.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung vào những lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra nhiều của học sinh khi tham gia giao thông, các biện pháp phòng tránh, hạn chế tối đa tai nạn... Yêu cầu tổ chức tuyên truyền đến tất cả học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 25/5/2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã và hiệu trưởng các trường các cấp phải có hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp học sinh có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa, giáo dục chung và thông báo cho phụ huynh học sinh biết để phối hợp với các nhà trường, các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh để học sinh không tái diễn vi phạm; giao hiệu trưởng các trường học thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành của học sinh;

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là nội dung quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các trường học, học sinh; căn cứ thông tin, hình ảnh vi phạm do các cơ quan chức năng cung cấp để có biện pháp xử lý nghiêm những học sinh có hành vi vi phạm và các trường học có học sinh vi phạm;

Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông (có xác nhận của phụ huynh), hoàn thành trước ngày 30/4/2018.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, hiệu trưởng các trường học các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trật tư an toàn giao thông trong học sinh thuộc thẩm quyền quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an các huyện, thành phố, thị xã... bố trí cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch;

Chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an các huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm từ 10/4 - 25/5/2018 tuần tra, xử lý các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh để làm tiền đề cho thời gian tiếp theo; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổng hợp gửi danh sách các học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông về Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã và các trường học để giáo dục, làm cơ sở bình xét thi đua, xử lý theo quy định.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí cán bộ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát, thống kê, giám sát hoạt động của các phương tiện hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; theo chức năng nhiệm vụ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, kinh doanh vận tải của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện quá hạn kiểm định, quá niên hạn sử dụng vẫn sử dụng để đưa đón học sinh...

Liên quan đến vấn đề này, thời gian gần đây, Báo Hà Tĩnh đã có loạt bài, video, chùm ảnh phản ánh tình trạng vi phạm ATGT trong học sinh và cả các bậc phụ huynh như: Nhan nhản học sinh thị xã Kỳ Anh vi phạm Luật giao thông, Học sinh vi phạm Luật Giao thông: “Từ Bến Thủy đến... Đèo Ngang”!, Phụ huynh không chấp hành Luật Giao thông: Hiểm nguy rình rập con trẻ!, Người trong cuộc nói gì trước tình trạng học sinh phạm luật giao thông?!...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast