Văn phòng công chứng Hồ Thanh Lộc đi vào hoạt động

Địa chỉ trụ sở: Số 28, đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0961638899 – 0983305775. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số 1001/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Văn phòng công chứng Hồ Thanh Lộc đi vào hoạt động

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

1. Tên gọi của Văn phòng công chứng:

Văn phòng công chứng Hồ Thanh Lộc

2. Địa chỉ trụ sở: Số 28, đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0961638899 – 0983305775

3. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số 1001/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

4. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên: Hồ Thanh Lộc Nam/Nữ: Năm Sinh ngày:10/8/1952

Chứng minh nhân dân số: 183954099

Ngày cấp: 11/6/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh hà Tĩnh

Nơi đăng ký thường trú: Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Chỗ ở hiện nay: Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Danh sách công chứng viên (bao gồm cả Trưởng văn phòng công chứng)

Văn phòng công chứng Hồ Thanh Lộc đi vào hoạt động

Giám đốc

Đã ký

Lê Viết Hồng

Văn phòng công chứng Hồ Thanh Lộc đi vào hoạt động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast