Cập nhật: 16:03 16/10/2020
(Baohatinh.vn) - 38.477 ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao đối với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

38.477 ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao đối với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo dõi những nội dung góp ý của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh đối với văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra chiều nay (16/10), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã trình bày Báo cáo góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trình bày Báo cáo góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở Hà Tĩnh

Theo báo cáo đánh giá: Việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được các tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh quan tâm, hưởng ứng tích cực.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Không khí thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, thể hiện sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm cao đối với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Toàn đảng bộ có 17/17 Đảng bộ tham gia góp ý, với 6.231 buổi góp ý và 69.698 đảng viên tham gia.

Đa số các ý kiến tham gia góp ý đều nhất trí cho rằng, các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng; đảm bảo tính khoa học, phù hợp thực tế; bố cục đầy đủ, cân đối, văn phong rõ ràng, chặt chẽ, cơ bản kết tinh được trí tuệ và những kết quả của tổng kết thực hiện Nghị quyết XII.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu bật được những vấn đề cốt lõi trong chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, phù hợp với thực tiễn cách mạng theo hướng phát triển.

Tuy nhiên, theo một số ý kiến, chủ đề báo cáo cần được bổ sung và diễn đạt lại như sau: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu quan điểm: Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, các địa phương cần kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

Đồng tình với các nội dung báo cáo, nhiều ý kiến cho rằng, trong phần đánh giá những khuyết điểm, tồn tại cần bổ sung, nhấn mạnh thêm một số nội dung như: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chính sách công, đầu tư công; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, đất đai, tài nguyên, môi trường để đảm bảo phát triển bền vững đất nước.

Nhiều ý kiến đề nghị đánh giá thêm phần hạn chế, khuyết điểm đối với công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý về kinh tế.

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, cơ bản ý kiến đồng ý với nội dung dự thảo.

Ngoài ra, một số ý kiến đề xuất cần có các giải pháp thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn; có chính sách ưu tiên, khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ đầu tư phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ - Thương mại tại các khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn, rút ngắn khoảng các giữa nông thôn và thành thị.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ...

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

... tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Cần quan tâm chính sách đầu tư trong phát triển nông nghiệp, từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng các loại quỹ đất trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với tích tục ruộng đất để sản xuất hàng hóa lớn, xây dựng nông thôn mới bền vững, tiểu đô thị xanh ven đô.

Về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các ý kiến đề xuất cần tập trung phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện dự án phát triển kinh tế trang trại, liên kết quy hoạch vùng sản xuất. Cần quan tâm làm rõ chức năng quản lý nhà nước và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể.

Các ý kiến cũng góp ý về nội dung quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững, tiểu đô thị xanh ven đô.

Trong dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, nhiều ý kiến đề xuất bổ sung tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để hạn chế tối đa tiêu cực, lãng phí tài sản của nhà nước và của Nhân dân. Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cần lưu ý nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác chọn lọc, đào tạo các thế hệ cán bộ.

Phát huy các giá trị văn hóa, đánh giá lại toàn diện nền giáo dục quốc dân

Trước xu thế phát triển của thời đại và cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, không gian thực và ảo được kết nối với nhau qua mạng Internet. Vì vậy, nội dung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong dự thảo báo cáo trình Đại hội lần thứ XIII cần nghiên cứu, bổ sung thêm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển văn hóa trên không gian mạng. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các thể chế văn hóa trên không gian mạng, có chế tài và xử lý nghiêm đội ngũ hoạt động văn hóa, phim ảnh, sân khấu không lành mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Đại biểu lắng nghe phát biểu góp ý về văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn tới công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên, bồi dưỡng đạo đức công vụ và hỗ trợ các thiết chế văn hóa trong gia đình; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư nhằm khơi dậy, phát huy được các giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Cần có thêm các cơ chế, chính sách phù hợp để bảo tồn các di tích lịch sử, văn hoá hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Các ý kiến cũng cho rằng, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người cần đánh giá lại toàn diện nền giáo dục quốc dân; nêu chi tiết hơn những biện pháp cụ thể đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; cụ thể lộ trình miễn học phí đối với học sinh phổ thông trong hệ thống trường công lập; bổ sung cơ chế, chính sách cho các trường mầm non, tăng cường đội ngũ giáo viên cho các xã vùng ven biển; nghiên cứu kỹ việc cải cách sách giáo khoa nhiều lần gây tốn kém.

Chú trọng định hướng công tác giáo dục, hướng nghiệp và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo đạt hiệu quả; chỉ tiêu, cơ cấu đào tạo các ngành nghề phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động.

Trong dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các giải pháp cụ thể nâng cao phẩm chất đạo đức xã hội; phòng, chống hiện tượng tiêu cực từ nhà trường, hiện tượng chạy theo đồng tiền, coi nhẹ giáo dục đạo đức từ một số bộ phận gia đình... khiến xã hội bất an.

Tâm huyết đề xuất nhiều nội dung quan trọng về xây dựng Đảng

Đa số ý kiến cho rằng, để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cần quan tâm hơn nữa đến các nhóm giải pháp nâng cao dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong chỉ đạo điều hành, sinh hoạt hành chính của các tổ chức chính quyền.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải: Tổ chức đảng của hầu hết ngành dọc trung ương đã gắn liền với địa phương, thuộc Đảng bộ Khối, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của BCH, BTV Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tổ chức Đảng thuộc ngành dọc của các cơ quan Trung ương, không gắn công tác xây dựng Đảng với địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (Cảng vụ Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, Đài khí tượng thủy văn, Cục dự trữ Quốc gia…)

Chú trọng nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội, giám sát cộng đồng; cần xây dựng cơ chế cụ thể để Nhân dân thực hiện trên cơ sở quyền làm chủ trực tiếp, đảm bảo thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng ý với đánh giá của dự thảo báo cáo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến quan tâm đóng góp tập trung vào vấn đề công tác cán bộ.

Theo một số ý kiến, chưa có định hướng lâu dài, còn mang tính chắp vá, thiếu cân nhắc; còn tình trạng hụt hẫng cán bộ kế cận; công tác bố trí, bổ nhiệm điều động còn áp đặt, thiếu dân chủ, chưa quan tâm đến nguyện vọng của cơ sở; chưa chú ý đến phẩm chất đạo đức của cán bộ; tình trạng quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, tham nhũng… trong cán bộ, đảng viên còn nhiều, chưa được giáo dục, xử lý nghiêm minh. Mặt khác, các ý kiến còn cho rằng trong công tác tổ chức thực hiện nghị quyết còn nhiều bất cập.

Về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong “Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”, một số ý kiến cho rằng, cần bổ sung biện pháp kê khai tài sản phải gắn với công khai tài sản cho Nhân dân biết và kiểm tra tài sản, thực hiện mua bán không dùng tiền mặt; cần nhấn mạnh thêm việc chống tham nhũng quy mô lớn và chống tham nhũng vặt, vì tham nhũng vặt là nguyên nhân trực tiếp làm suy thoái phẩm chất cán bộ làm mất niềm tin đối với cán bộ trong dư luận xã hội.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các nội dung Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đại biểu Hà Tĩnh rất tâm huyết khi đề xuất nhiều nội dung quan trọng.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần bổ sung nội dung đánh giá: một số đảng viên về tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu còn thấp, năng lực lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Một số đảng viên ít tham gia sinh hoạt, ý thức tổ chức kỷ luật kém; vấn đề bỏ sinh hoạt đảng chưa có giải pháp xử lý hiệu quả, dẫn đến ảnh hưởng tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Việc phân công nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảng viên thực hiện nhiệm vụ một ở số chi bộ còn lúng túng. Vai trò của bí thư chi bộ và người đứng đầu vẫn còn hạn chế.

Cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước

Đại biểu lắng nghe phát biểu của Thủ tướng Chính phủ

Nhiều ý kiến cho rằng việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (nhất là hướng dẫn kiểm điểm đảng viên và tổ chức đảng hàng năm) có nội dung thiếu thực tế như: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chi bộ mới được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chưa hợp lý.

Các ý kiến đề nghị bổ sung về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng: Việc tự phê bình và phê bình còn hạn chế, còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc tiếp thu phê bình của tổ chức đảng và đảng viên vẫn còn hạn chế; xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm chưa cao; cơ chế giám sát việc khắc phục vẫn còn hình thức, làm cho uy tín, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên chưa cao.

Về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương, nhiều ý kiến thẳng thắn đề nghị bổ sung nhận định: một số cấp ủy, người đứng đầu có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chậm đổi mới.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]