(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nhiệm vụ khác, diễn ra vào sáng 18/10.

Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nhiệm vụ khác, diễn ra vào sáng 18/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.

Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cùng dự họp còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, mặc dù khó khăn thách thức rất lớn nhưng Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua, ổn định tình hình, đạt được thành quả quan trọng và tiếp tục phát triển đúng hướng.

Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Nên kiên trì 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã thông qua: Phát triển công nghiệp, coi KKT Vũng Áng là động lực của sự phát triển; cải cách hành chính; phát triển khoa học công nghệ.

Kinh tế phục hồi nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao sau năm đầu nhiệm kỳ (2016) tăng trưởng âm; quy mô tiềm lực nền kinh tế được nâng lên đáng kể, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến bền vững hơn. Thu ngân sách trên địa bàn xu hướng ổn định và tiếp tục tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng mạnh.

Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Trong 2 năm 2019-2020, để hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, cần phải có sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị.

Cơ cấu lại nền kinh tế được triển khai tích cực và đạt kết quả bước đầu. Nông nghiệp nông thôn phát triển khá toàn diện. Công nghiệp có bước phát triển đột phá; bắt đầu thu hút được công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp năng lượng mới; nỗ lực lớn đưa nhà máy thép Formosa hoạt động trở lại cùng với kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cam kết khắc phục vi phạm môi trường. Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh và tăng trưởng khả quan.

Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Môi trường đầu tư được cải thiện, đạt kết quả tích cực; môi trường biển phục hồi; đẩy mạnh CCHC, tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư vào địa bàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi. Y tế có 4 chỉ tiêu cơ bản đã vượt chỉ tiêu nghị quyết. Các nhiệm vụ đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVIII được tập trung chỉ đạo, xây dựng đề án, triển khai kế hoạch hàng năm, đạt kết quả tích cực.

Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc xử lý, thực hiện những nhiệm vụ thời gian qua là nguyên nhân chính làm nên những thành quả. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy ở các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần khách quan, công khai minh bạch.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp năng động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Cấp ủy các cấp đã biết chọn khâu trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm.

Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo trình BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Báo cáo phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, đồng thời nêu rõ tồn tại, hạn chế về mặt chủ quan, khách quan. Mục tiêu tổng quát và 3 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra không thay đổi, nhưng phải đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là đối với các chỉ tiêu.

Năm 2017 kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng cao. Năm 2018, dự kiến tăng trưởng 19,6%-20%. Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2018 ổn định và tăng trưởng bền vững hơn; tổng thu ước đạt gần 28,5 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 17,6 nghìn tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu hơn 10,8 nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2018, thu hút đầu tư vào KKT Vũng Áng 50 dự án, bao gồm: 37 dự án trong nước, vốn đầu tư gần 6.500 tỷ đồng và 13 dự án FDI, vốn đầu tư 182 triệu USD.

 • Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
  Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

  Sáng nay (27/6), dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 • Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
  Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện thắng lợi các nghị quyết

  Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) diễn ra vào sáng nay (14/6).

 • Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
  Đổi mới phương thức lãnh đạo - chìa khóa thành công!

  Lâu nay chúng ta nói nhiều về sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhưng so với yêu cầu thì kết quả đạt được chưa tương xứng, đòi hỏi các cấp ủy ở Hà Tĩnh, nhất là người đứng đầu cần tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo đột phá mới cho vấn đề này.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]