Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (27/6), dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

Ngay sau khi Chỉ thị 36 được ban hành, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, cấp trên cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của chỉ thị, đồng thời ban hành các văn bản cụ thể hóa nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn.

Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH đương nhiệm được thực hiện bài bản, công phu, khoa học và được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đảng bộ, nhân sỹ, tri thức và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng rõ nội dung cho cấp ủy huyện, xã, phường, thị trấn, không còn tình trạng báo cáo chung chung, hình thức, đối phó.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

Phát biểu gợi ý thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh: Để báo cáo tổng kết thực sự sâu sắc, các đại biểu đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, nghiêm túc, nhất là phản ánh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Chỉ thị 36 để rút kinh nghiệm cho đại hội sắp tới.

Nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động rà soát, xử lý, sắp xếp trước một bước; chú trọng quy trình công tác bầu cử, đảm bảo tỷ lệ nữ, trẻ; quy trình nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình, hướng dẫn và được BTV cấp ủy thẩm định phê duyệt chặt chẽ. Công tác quy hoạch cán bộ, thi tuyển công chức, viên chức được tổ chức bài bản, khoa học, nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch.

Chất lượng cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được nâng lên rõ rệt, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn của cấp ủy cơ bản được chuẩn hóa theo quy định, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đảm bảo...

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Võ Công Hàm: Cán bộ cơ sở cấp xã để đáp ứng được theo Chỉ thị 36 còn nhiều khó khăn, bất cập. Do đó, đề nghị Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với cơ sở

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đặc biệt là việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để thực hiện trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn.

Các đại biểu cũng đề cập đến một số vấn đề hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở như: việc tuyên truyền, vận động và bố trí chính sách cho cán bộ về nghỉ trước thời hạn còn nhiều hạn chế; công tác quy hoạch cán bộ nhiều nơi chưa đạt yêu cầu...

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải: Trên cơ sở quy hoạch kinh tế - xã hội và tình hình phát triển kinh tế thời kỳ đó nên nhiều chỉ tiêu đưa ra rất cao khiến cho việc thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Để triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp sắp tới, các đại biểu kiến nghị Trung ương một số nội dung như: Khi ban hành chỉ thị mới cần có những quy định rõ ràng, nhất quán về điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi của nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; về các chủ trương đối với công tác nhân sự, cần có sự chỉ đạo cụ thể hơn; cần thực hiện nhất quán việc bầu trực tiếp Bí thư đảng bộ cơ sở tại đại hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá báo cáo được chuẩn bị khá công phu, kỹ lưỡng; các ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm đã làm sâu sắc thêm nhiều nội dung của Chỉ thị 36.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hà Tĩnh đã thực hiện Chỉ thị 36 một cách chủ động, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở và làm chắc chắn, bài bản; công tác nhân sự được xây dựng một cách dân chủ, công khai, minh bạch nên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sau đại hội đến nay đã có được sự đồng thuận, đoàn kết cao nên đã ban hành được nhiều nghị quyết quan trong cho sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được, cần nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, nhất là việc đưa ra các mục tiêu chưa căn cứ vào thực chất nền kinh tế thời điểm đó. Vì vậy, một số chỉ tiêu sẽ khó đạt được như đại hội đề ra; việc rà soát, đánh giá cán bộ còn nhiều tồn tại, ít nhiều có sự lúng túng, bị động; góp ý báo cáo cho cấp trên ở cơ sở còn hình thức...

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu của đại hội đề ra với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đạt được kết quả cao nhất.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương bắt tay vào thực hiện nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 và sắp tới sẽ là Nghị quyết Trung ương 7; chủ động các giải pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt việc chuẩn bị cho tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast