(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra vào chiều nay (10/7).

Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền" 2018

Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra vào chiều nay (10/7).

Theo đó, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Thực hiện tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đề nghị các đơn vị, địa phương cần lựa chọn các nội dung có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ

"Trong triển khai nhiệm vụ, cần lựa chọn những nội dung có trọng tâm, trọng điểm; tích cực vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, trong đó quan tâm đến công tác tôn giáo; đảm bảo thực hiện chặt chẽ các kế hoạch đã đề ra" - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh.

6 tháng đầu năm, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tập trung triển khai khá kịp thời công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Thực hiện năm dân vận chính quyền 2018, khối các cơ quan tỉnh triển khai các nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở...

MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Công tác tôn giáo được các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm; những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào theo đạo được giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam: Đối với hoạt động của mặt trận đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận chỉ đạo mỗi đoàn thể triển khai thực hiện một phong trào thi đua cụ thể; sau thực hiện có kiểm tra kết quả chặt chẽ.

Cùng với đó, ban dân vận các cấp đã bám sát chương trình kế hoạch của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hương Sơn Lê Thành Nhân: Nổi bật trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã tiến hành rà soát, chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ là chủ tịch mặt trận, trưởng các ban ngành đoàn thể. Qua rà soát, yêu cầu các cán bộ cam kết khắc phục, từ đó tạo sự biến chuyển rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua; đồng thời, nhìn nhận một số hạn chế như: Đơn vị, địa phương còn lúng túng chưa xác định, lựa chọn được nội dung công việc cụ thể để triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018; công tác phối hợp chưa đạt hiệu quả; vai trò trách nhiệm của mặt trận đoàn thể ở một số địa phương chưa được phát huy tối đa...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, gồm: Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Trung ương và địa phương về công tác dân vận, dân chủ cơ sở; tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2018; hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp; làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân; phát huy tốt hơn vai trò cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo của tỉnh và các địa phương; tăng cường đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại các địa phương, cơ sở...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]