(Baohatinh.vn) - Sáng 29/6, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị năm 2011; tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2016 đến nay.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Sáng 29/6, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị năm 2011; tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2016 đến nay.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đồng chủ trì buổi làm việc

Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh đạt 12,78%, đứng thứ 5 cả nước

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Cùng dự buổi làm việc về phía Trung ương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Về phía tỉnh có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trình bày chỉ rõ: Thực hiện Cương lĩnh giai đoạn 2011 - 2018, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, huy động vốn đầu tư xã hội có bước đột phá. Giai đoạn 2011 - 2015, tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 17%; GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 42,5 triệu đồng (gấp 3,16 lần so với năm 2010); tổng thu ngân sách đạt 38.096 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 290.583 tỷ đồng.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị năm 2011; tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng từ năm 2016 đến nay.

Riêng năm 2016, sự cố môi trường biển xảy ra, kinh tế suy giảm âm 15,31%, nhưng năm 2017 lấy lại đà năng trưởng 10,7%; năm 2018 tăng trưởng 20,8% (cao nhất cả nước); GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, Hà Tĩnh từ vị trí 50/63 năm 2010 lên thứ 32/63 cả nước. Tổng thu ngân sách năm 2018 đạt 12.784 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay). Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, giai đoạn 2016 – 2018 ước đạt 1,19 tỷ USD.

Sáu tháng đầu năm 2019, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 12,78%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 5 so với cả nước; phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030 tăng trưởng kinh tế đạt 10,4%.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp năm 2011, đến nay, toàn tỉnh có 158 xã đạt chuẩn NTM; 290/1.748 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 3.380 vườn mẫu đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 28 triệu đồng (tăng 3,3 lần so với năm 2011). Có 5 xã cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM.

Thực hiện huy động nguồn lực, Hà Tĩnh đã huy động trên 150 tỷ đồng đóng góp, đầu tư xây dựng NTM, trong đó nhân dân trực tiếp đóng góp 12 nghìn tỷ đồng. Tỉnh cũng thu hút được 30 chương trình, dự án ODA với giá trị đầu tư trên 7.600 tỷ đồng; thu hút trên 100 chương trình, dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO) với số vốn trên 210 tỷ đồng. Hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động ổn định công suất giai đoạn 1 Dự án liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương - Formosa Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh cũng thực hiện đồng thời 3 đột phá chiến lược: xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng thể chế và cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực.

Thời gian tới, Hà Tĩnh xác định quan điểm phát triển: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; lấy con người làm trung tâm, khoa học - công nghệ là nền tảng, động lực; phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu; kết hợp chặt chẽ kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xác định “Bốn trụ cột - Ba đô thị - Ba hành lang - Một trung tâm - Ba nền tảng” làm trọng điểm phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tinh gọn bộ máy

Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường đối thoại và thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị với nhân dân.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng vào tháng 5/2019

Thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả quan trọng các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Giai đoạn 2011 - 2017, cấp tỉnh giảm 15 phòng chuyên môn của các sở, ngành; 3 chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 11 ban quản lý dự án cấp tỉnh, sở, ngành. Cấp huyện đã sắp xếp, sáp nhập giảm 100 trường học; 29 ban quản lý dự án cấp huyện; chuyển 16 đơn vị sang hoạt động tự chủ. Cấp xã, giảm được 722 thôn, tổ dân phố; giảm hơn 24.000 người, góp phần giảm chi ngân sách gần 132 tỷ đồng.

Đồng thời, từ năm 2015 - tháng 3/2019, toàn tỉnh giảm 174 biên chế công chức hành chính, 2.553 biên chế viên chức sự nghiệp, giảm chi ngân sách trên 265 tỷ đồng/năm.

Bước đầu thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, tỉnh đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, tổng số xã thực hiện sắp xếp là 80 xã; số xã mới hình thành sau sắp xếp là 34 xã; số xã giảm là 46 xã.

Hà Tĩnh sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh chính trị năm 2011

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chuẩn bị báo cáo công phu, nghiêm túc. Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nêu ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển của Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng gợi mở những tư duy, giải pháp mới để Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo tổng kết thực tiễn từ những mô hình hay, kinh nghiệm quý của Hà Tĩnh để tổng hợp và phổ biến nhân rộng. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh ủy Hà Tĩnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện đại hội.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Trước đó, đoàn công tác trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dâng hoa tại Khu lưu niệm

Hà Tĩnh vận dụng sáng tạo định hướng trong Cương lĩnh chính trị năm 2011

Trước anh linh của Người, đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện hứa, luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đoàn kết, đồng lòng “xây dựng đất ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]